Türkçe - İngilizce Sözlük Y

 1. y İng.
  • (sonek) olan, -li
  • gösteren, ufak.
 2. y-clept, y-cleppd İng.
  • bak. clepe.
  • s., (eski) adlı, isminde, denilen.
 3. y,y İng.
  • i. İngiliz alfabesinin 25. harfi
  • Y şeklinde şey
  • cebirde bilinmeyen(y) işareti
  • ordinat
  • kim. itriyum'un simgesi.
 4. y. İng.
  • kıs. yard, year, yellow, yen.
 5. y. İng.
  • kıs. Young Men's (Women's) Christian Association.
 6. y.m.c.a. İng.
  • kıs. Young Men's Christian Association.
 7. y.m.h.a. İng.
  • kıs. Young Men's Hebrew Association.
 8. y.w.c.a İng.
  • kıs. Young Women's Chrıstian Association.
 9. y.w.h.a. İng.
  • kıs. Young Women's Hebrew Association.
 10. ya Tür.
  • Youth Apprenticeship.
 11. ya Tür.
  • Yet Another knock-knock joke, for example. already. arrow. you.
 12. ya Tür.
  • . yes. o!. oh!. hi!. you see!. or. what. about.
 13. ya Tür.
  • Yea.
 14. ya Tür.
  • This is the acronym used in the library field to identify books for young adults. abbreviation for young adult - 13 to 22 - YA novels are usually between 20,000 to 45,000 words. adjective, of.
 15. ya Tür.
  • either. or. unto.
 16. ya da Tür.
  • or.
 17. ya da Tür.
  • Or.
 18. yaba Tür.
  • pitchfork.
 19. yaban Tür.
  • wild. wilderness.
 20. yaban Tür.
  • desert. wilderness. wild. savage. strange. stranger.
 21. yaban arısı Tür.
  • bumblebee.
 22. yaban domuzu Tür.
  • wild boar.
 23. yaban domuzu Tür.
  • boar.
 24. yaban eşeği Tür.
  • onager.
 25. yaban gülü Tür.
  • wild rose.
 26. yaban gülü Tür.
  • brier.
 27. yaban kazı Tür.
  • graylag.
 28. yaban keçisi Tür.
  • chevrotain.
 29. yaban kedisi Tür.
  • wildcat.
 30. yaban kedisi Tür.
  • wildcat.
 31. yaban kedisi Tür.
  • cat a mountain.
 32. yaban mersini Tür.
  • bilberry.
 33. yaban ördeği Tür.
  • coot.
 34. yaban sümbülü Tür.
  • catnip.
 35. yabancı Tür.
  • alien. foreign. foreigner. strange. stranger. outsider. unfamiliar.
 36. yabancı Tür.
  • alien. foreign. foreigner. outsider. strange. stranger.
 37. yabancı Tür.
  • alien. exotic. foreign. outlandish. peregrine. strange. tramontane. unfamiliar. unknown. alien. foreigner. gook. gringo. outsider. stranger. unknown. xeno.
 38. yabancı dil Tür.
  • foreign language. lingo.
 39. yabancıl Tür.
  • exotic.
 40. yabancılaşma Tür.
  • estrangement. alienation.
 41. yabancılaşma Tür.
  • estrangement.
 42. yabancılaşma Tür.
  • alienation.
 43. yabancılaşmak Tür.
  • to be estrangement / alienated. to become strangers to each other. alienate. estrange oneself.
 44. yabancılaşmak Tür.
  • to become estranged.
 45. yabancılaştırmak Tür.
  • to estrange. to alienate.
 46. yabancılaştırmak Tür.
  • alienate. estrange. to estrange. to alienate.
 47. yabancılık Tür.
  • strangeness.
 48. yabancılık Tür.
  • being a stranger or foreigner. foreignness.
 49. yabancılık Tür.
  • being a stranger. being a foreigner. unfamiliarity. strangeness.
 50. yabani Tür.
  • wild. untamed. undomesticated. very shy. boorish. crude. barbaric. savage.
 51. yabani Tür.
  • savage. wild. untamed. boorish. unmannerly. rough.
 52. yabani Tür.
  • bestial. brutal. brute. brutish. fair. feral. haggard. savage. untamed. wild.
 53. yabani hayvan Tür.
  • wild animal.
 54. yabani incir Tür.
  • caprifig.
 55. yabani ot Tür.
  • weed.
 56. yabani ot Tür.
  • weed.
 57. yabanileşmek Tür.
  • to go wild. to run wild.
 58. yabanilik Tür.
  • wildness. extreme shyness. boorishness. crudity. savagery.
 59. yabanilik Tür.
  • savagery.
 60. yabanilik Tür.
  • savageness.
 61. yabanıl Tür.
  • wild. untamed. undomesticated. primitive / savage / wild / uncivilized (person.
 62. yacht İng.
  • i., f. yat, gezinti gemisi
  • f. yat ile gezintiye çıkmak veya yarış etmek. yacth clup yat kulübü. yacth race yat yarışı. yacthing i. yatçılık, yat kullanma.
 63. yachtsman İng.
  • i. (çoğ. -men) yat sahibi veya yat kullanan kimse. yacthmanship i. yatçılık.
 64. yackety-yak İng.
  • i., f. (-ked, -king) (argo) gevezelik, boş laf
  • f. gevezelik etmek.
 65. yadigar Tür.
  • memento. memorial. relic.
 66. yadigar Tür.
  • keepsake. remembrance.
 67. yadırgama Tür.
  • to find sb / sth very strange or odd.
 68. yadırgamak Tür.
  • to regard as stranger. to cry at a stranger. to regard as a stranger. to find strange/odd.
 69. yadırgamak Tür.
  • to find sb / sth very strange or odd.
 70. yadırgamak Tür.
  • find strange. be out of it.
 71. yadırganmak Tür.
  • to be regarded as strange or odd.
 72. yadırgatmak Tür.
  • to cause sb to regard sb / sth as very strange or odd.
 73. yadsıma Tür.
  • denying. denial. rejection.
 74. yadsımak Tür.
  • to deny. to reject. negate.
 75. yadsımak Tür.
  • contradict. deny. disclaim. negate. repudiate. to deny. reject. to reject. to negate.
 76. yafta Tür.
  • label. poster. tab. tag. price tag. placard. bill. sticker. tally. ticket. signboard. window sticker.
 77. yafta Tür.
  • label. placard. price tag.
 78. yaftalama Tür.
  • labelling.
 79. yaftalamak Tür.
  • label.
 80. yağ Tür.
  • fat. grease. oil. tallow. suet. butter. margarine. oleo. oil. shortening. lubricant.
 81. yağ Tür.
  • adipose. fat. grease. oil. slush. shortening.
 82. yağ Tür.
  • adipose. fat. grease. oil. slush.
 83. yağ hücresi Tür.
  • fat cell.
 84. yağcı Tür.
  • lubricator. oiler. seller of oil. butter etc. renderer of oil. lard etc. person who lubricate things. greaser. flatterer. crawler. flunkey. oilman. oily. soapy. sycophant. trimmer.
 85. yağcı Tür.
  • creep. lackey. oily. smarmy. sycophant. apple polisher. back-scratcher. toady. flatterer. scyhophant.
 86. yağcı Tür.
  • buttery. greasy. gushing. gushy. obsequious. oily. oleaginous. reptilian. silky. sleek. soapy. toady. apple polisher. crawler. deadhead. flatterer. greaser. lickspittle. loader. reptilian. slime. suck. sucker.
 87. yağcılık Tür.
  • blandishment. blarney. butter. claptrap. greasiness. insinuation. obsequiousness. oiliness. soapiness. sycophancy. taffy. toadeating. toadyism.
 88. yağcılık Tür.
  • being a dealer of oil. butter. being a renderer of oil. lard. being a lubricator. lubrication. flattery. buttering people up. blandishment. blarney. claptrap. fair words.
 89. yağcılık etmek Tür.
  • to flatter. to butter up. to lay it on. scratch sb"s back.
 90. yağdanlık Tür.
  • oilcan. grease box. grease cup. lubricator. oil can. oil feeder. oiler.
 91. yağdanlık Tür.
  • lubricator. oilcan. lubricating box. grease box. grease nipple / cup / fitting. oil can / box / cup / feeler. nipple. oiler. grease cup.
 92. yağdanlık Tür.
  • grease cup. lubricator. nipple. oilcan. oilcup. stuffing box.
 93. yağdırmak Tür.
  • hail down. flood. hail. heap up. hurl. pelt. pour. pour forth. pour out. rain. shower. volley. volley forth. volley out.
 94. yağhane Tür.
  • place where oil is made. rendering plant.
 95. yağımsı Tür.
  • lipoid.
 96. yağış Tür.
  • precipitation. rainfall.
 97. yağış Tür.
  • precipitation. fall. falling. rain.
 98. yağışlı Tür.
  • rainy. wet.
 99. yağışlı Tür.
  • rainy. showery. snowy.
 100. yağışlı Tür.
  • rainy. marked by rainfall or snowfall. showery.
 101. yağışölçer Tür.
  • pluviometer. rain gauge.
 102. yağışsız Tür.
  • deficient in rain.
 103. yağışsızlık Tür.
  • deficiency of rain.
 104. yağız Tür.
  • swarthy. dark. swarty.
 105. yağız Tür.
  • swarthy. black. very dark. black. dark.
 106. yağlama Tür.
  • lubrication. oiling. greasing. flattery.
 107. yağlama Tür.
  • flattery. lubrication. greasing. oiling. oil / grease lubrication. back handed compliment. flattering.
 108. yağlama Tür.
  • anointment.
 109. yağlamak Tür.
  • to lubricate. to oil. to grease. to flatter. to butter up.
 110. yağlamak Tür.
  • crawl. flatter. grease. lubricate. oil. to oil. to butter. to grease. to flatter. to lubricate. to butter sb up.
 111. yağlamak Tür.
  • anoint. baste. grease. incense. lubricate. oil.
 112. yağlanma Tür.
  • lubrication.
 113. yağlanmak Tür.
  • to be oiled / lubricated / greased. to get oily / greasy. to get fat.
 114. yağlanmak Tür.
  • fatten.
 115. yağlatmak Tür.
  • to have sth oiled / lubricated / greased.
 116. yağlayıcı Tür.
  • lubricant. lubricator. lubricating device. grease gun. grease cup. lubricative. lubricatory. oiler.
 117. yağlayıcı Tür.
  • lubricant. lubricating. greasing. greaser.
 118. yağlayıcı Tür.
  • grease monkey.
 119. yağlı Tür.
  • greasy. oily.
 120. yağlı Tür.
  • fat. fatty. greasy. oily. oleaginous. rich.
 121. yağlı Tür.
  • adipose.
 122. yağlı boya Tür.
  • oil color.
 123. yağlı güreş Tür.
  • greased wrestling. oil wrestling.
 124. yağlı ip Tür.
  • gallows.
 125. yağlı kağıt Tür.
  • a wrapping paper resistant to oil or grease.
 126. yağlı kapı Tür.
  • rich employer.
 127. yağlı kömür Tür.
  • gas coal.
 128. yağlı müşteri Tür.
  • rich customer.
 129. yağlık Tür.
  • large napkin or handkerchief.
 130. yağlılık Tür.
  • adiposeness.
 131. yağma Tür.
  • raining. snowing. looting. plundering. sacking. pillaging. pilfering. depredation. despoliation. dissemination. latrocination. loot. pillage. plunder. raid. spoil. swag.
 132. yağma Tür.
  • booty. foray. loot. pillage. plunder. sack. depredation. plundering. pillaging. raining. snowing. the sack. pillage çapul. talan.
 133. yağma Tür.
  • booty. despoilment. despoliation. foray. loot. looting. pelf. pillage. plunder. pour. rapine. razzia. sack. sacking. spoil. spoliation. swag.
 134. yağma etmek Tür.
  • to loot. to plunder. to sack. to pillage. to pilfer. despoil. harry. pluck. raid. ransack. ravage. rob. to put to sack.
 135. yağmacı Tür.
  • plunderer. looter. sacker. pillager.
 136. yağmacı Tür.
  • grabby.
 137. yağmacılık Tür.
  • looting. plundering. sacking. pillaging.
 138. yağmak Tür.
  • to rain. to fall abundantly.
 139. yağmak Tür.
  • hail down. fall. hail. pour. rain. roll in. splash. splatter.
 140. yağmak Tür.
  • fall. shower. to rain. to be poured out in great quantity. to rain. to snow. to rain down on. to be poured out in abundance.
 141. yağmalama Tür.
  • plunderage.
 142. yağmalama Tür.
  • direption. sacking.
 143. yağmalamak Tür.
  • to loot. to plunder. to sack. to pillage. to pilfer.
 144. yağmalamak Tür.
  • loot. pillage. plunder. ransack. ravage. sack. to loot. to plunder. to sack. to pillage. to ravage. to ransack.
 145. yağmalamak Tür.
  • despoil. forage. foray. harry. loot. maraud. pillage. pirate. pluck. plunder. prey on. prey upon. raven. reave. sack. put to the sack. spoliate. sweep down on.
 146. yağmalanmak Tür.
  • to be looted. to be plundered. to be sacked. to be pillaged.
 147. yağmur Tür.
  • rain. stream. wet.
 148. yağmur Tür.
  • rain. rainfall. waterworks. the wet.
 149. yağmur Tür.
  • pluvial. pluvious. barrage. waterworks. deluge. hail. rain. hailstorm.
 150. yağmur bulutu Tür.
  • rain cloud.
 151. yağmur bulutu Tür.
  • rain cloud.
 152. yağmur bulutu Tür.
  • nimbus.
 153. yağmur duası Tür.
  • prayer for rain. ritual prayer for rain.
 154. yağmur kuşu Tür.
  • plover.
 155. yağmur kuşu Tür.
  • kildeer.
 156. yağmur mevsimi Tür.
  • rainy season. the rains.
 157. yağmurlama Tür.
  • watering by sprinkling them with water.
 158. yağmurlamak Tür.
  • to turn into rain. to get rainy. to water by sprinkling them with water.
 159. yağmurlu Tür.
  • rainy. wet.
 160. yağmurlu Tür.
  • rainy.
 161. yağmurlu Tür.
  • pluvial. pluvious. rainy. showery. soppy. wet.
 162. yağmurluk Tür.
  • oilskin. raincoat. slinker. rainproof.
 163. yağmurluk Tür.
  • mac. mack. mackintosh. raincoat. trench coat.
 164. yağmurluk Tür.
  • anorak. macintosh. mackintosh. raincoat. rainproof. slicker. trench coat. waterproof.
 165. yağmursuz Tür.
  • rainless.
 166. yağmursuz Tür.
  • rainless.
 167. yağsız Tür.
  • lacking oil. fat. grease or butter. oilless. greaseless. butterless. lean. fatless.
 168. yağsız Tür.
  • fat free.
 169. yağsızlık Tür.
  • leanness.
 170. yağsızlık Tür.
  • lack of oil / fat / grease / butter. leanness.
 171. yah İng.
  • (ünlem) k.dili. evet.
 172. yahni Tür.
  • stew. meat stew with onions.
 173. yahni Tür.
  • stew made with onions and tomatoes.
 174. yahni Tür.
  • haggis.
 175. yahoo İng.
  • i. hayvan gibi insan, insan azmanı.
 176. yahşi Tür.
  • good. nice. handsome. pretty. beautiful.
 177. Yahudi Tür.
  • jew. jewish.
 178. Yahudi Tür.
  • jew. hebrew.
 179. Yahudi Tür.
  • hebrew. israelite. jewish. hebrew. israelite. jew. levite. yid.
 180. Yahudi pazarlığı Tür.
  • hard bargaining.
 181. Yahudi takvimi Tür.
  • jewish calendar.
 182. Yahudice Tür.
  • yiddish. ladino.
 183. Yahudice Tür.
  • Hebrew. the Hebrew language. in Hebrew. written in Hebrew.
 184. Yahudilik Tür.
  • judaism. jewishness.
 185. Yahudilik Tür.
  • judaism.
 186. Yahudilik Tür.
  • judaism.
 187. yahut Tür.
  • or.
 188. yahweh İng.
  • i., İbr. Yehova.
 189. yak Tür.
  • yak.
 190. yak Tür.
  • There are several domesticated varieties, some of which lack the mane and the long hair on the flanks.
 191. yak Tür.
  • noisy talk. large long-haired wild ox of Tibet often domesticated.
 192. yak Tür.
  • Its tail is long and bushy, often white, and is valued as an ornament and for other purposes in India and China.
 193. yak Tür.
  • Its neck, the outer side of its legs, and its flanks, are covered with long, flowing, fine hair.
 194. yak Tür.
  • Called also chauri gua, grunting cow, grunting ox, sarlac, sarlik, and sarluc. large long-haired wild ox of Tibet often domesticated noisy talk.
 195. yak Tür.
  • A bovine mammal native of the high plains of Central Asia.
 196. yak İng.
  • f. (-ked, -king)(A.B.D.) (argo) gevezelik etmek, durmadan konuşmak
  • kahkaha ile gülmek, saçma sapan şeylere gülmek.
 197. yak İng.
  • i. Tibet yöresine özgü yaban sığırı, yak, zool. Bos grunniens.
 198. yaka Tür.
  • collar. side. cape. flange. ring. neck. hillside. outskirt. breasting. leech. crimp. front. rim. ridge. ruft. sea shore. shrouding. bank. neckband.
 199. yaka Tür.
  • collar. flange. neck. side. bank. shore. edge.
 200. yaka Tür.
  • collar. collaret. collarette. dickey. dicky. flange. neck.
 201. yakacak Tür.
  • fuel for heating. combustible. propellant. combustion material.
 202. yakacak Tür.
  • fuel.
 203. yakacak Tür.
  • firing. fuel.
 204. yakalama Tür.
  • catch. grasp. seizure.
 205. yakalama Tür.
  • apprehension. arrest. catching. capturing. seizing.
 206. yakalamak Tür.
  • capture. trap. to catch. to apprehend. to arrest. to capture. to collar. to grab. to grapple. to grasp. to seize. to get hold of. claw. clutch. cop. corral. ensnare. entrap. get. grip. hitch. lay fast. lay hand on. nab. take.
 207. yakalamak Tür.
  • capture. catch. collar. grab. grasp. grip. nab. seize. stalk. tackle. to catch. to collar. to grip. to grasp. to seize. to nail. to nab. to bag. to arrest. to run sb in. to stop. get hold of.
 208. yakalamak Tür.
  • bag. catch. catch hold of. catch up on. claw hold of. clutch. collar. cop. embrace. entrap. grab. grapple. grasp. grip. get hold of. hook. intercept. nab. nail. nobble. overtake. pinch. pull up to. seize. seize on. snap up. snatch. tackle. take. take.
 209. yakalanmak Tür.
  • to be / to get caught. to be collared. to be seized. to be spotted. to be held responsible. to catch.
 210. yakalanmak Tür.
  • incur. to be caught. to be arrested. to contract. to go down with sth. to catch.
 211. yakalanmak Tür.
  • catch an infection. attack. attaint. catch. incur. become infected. smite. be smitten with. be taken with.
 212. yakalatmak Tür.
  • to have sb catch / collar sb. to have sb seize sth.
 213. yakalı Tür.
  • collared. sth which has a collar.
 214. yakalık Tür.
  • suitable for making collars.
 215. yakalık Tür.
  • cloth suitablefor a collar. removable collar of a shirt.
 216. yakamoz Tür.
  • phosphorescence in the sea. phosphorescence.
 217. yakamoz Tür.
  • phosphorescence in the sea.
 218. yakarı Tür.
  • prayer.
 219. yakarış Tür.
  • rogation.
 220. yakarış Tür.
  • prayer. begging. entreaty.
 221. yakarmak Tür.
  • to beg. to impose. to entreat. to beseech.
 222. yakarmak Tür.
  • bitten. anflehen.
 223. yakin Tür.
  • Its head and neck resemble those of the ox, and its tail is like that of the goat.
 224. yakin Tür.
  • Called also budorcas.
 225. yakin Tür.
  • A large Asiatic antelope native of the higher parts of the Himalayas and other lofty mountains.
 226. yakı Tür.
  • plaster. blister. cautery. adhesive / sticking plaster. plastering.
 227. yakı Tür.
  • blister. cataplasm. plaster.
 228. yakıcı Tür.
  • mordant. sth which produces a burning effect. caustic (agent. burner. igniter. tarry. incendiary. pyrotic. lighter. acrid. pungent. caustic. hot. poignant. scorching. torrid. vitriolic.
 229. yakıcı Tür.
  • burning. caustic. torrid. smarting. biting. biting.
 230. yakıcı Tür.
  • bitter. burning. caustic. parching. piquant. poignant. scorching. torrid. burner.
 231. yakılmak Tür.
  • to be burned / kindled / lit / switched on.
 232. yakın Tür.
  • nearby. near to. close to. close-by. who is close to sb. very similar to. akin. close. round the corner. handy. hot. immediate. imminent. locally. near. neighbouring. nigh.
 233. yakın Tür.
  • akin. analogous. bosom. convenient. handy. imminent. near. parallel. pleasant.
 234. yakın Tür.
  • adjacent. akin. akin to. approximate. close. close-rage. connate. connected. contiguous. convenient. familiar. handy. immediate. imminent. inseparable. intimate. near. not far. pending. proximate. within reach. by. close. close to. at hand. hard. har.
 235. yakın akraba Tür.
  • near relation / relative. near relation / relatives.
 236. Yakın Doğu Tür.
  • Near East.
 237. yakın dost Tür.
  • near friend.
 238. yakında Tür.
  • nearby. hard by. ere long. fast by. at hand. incidentally. near. shortly. soon. round.
 239. yakında Tür.
  • by and by. near.
 240. yakında Tür.
  • anon. hereabouts. locally. near. nearby. presently. shortly. soon. near by. in the near future. recently.
 241. yakından Tür.
  • hotly. intimate. at close range. shortly.
 242. yakından Tür.
  • close. closely. nearly.
 243. yakından Tür.
  • close. closely.
 244. yakınında Tür.
  • by. round.
 245. yakınında Tür.
  • by. close. at one"s elbow. at hand. in close vicinity.
 246. yakınında Tür.
  • about. by. near.
 247. yakınlarda Tür.
  • lately. latterly. newly. recently.
 248. yakınlarda Tür.
  • around. lately. locally. newly. near. recently.
 249. yakınlaşma Tür.
  • rapprochment.
 250. yakınlaşma Tür.
  • approach.
 251. yakınlaşmak Tür.
  • to become close (to. to become near (to. to become close to. to become a friend of sb.
 252. yakınlaşmak Tür.
  • approach. approximate. thaw.
 253. yakınlaşmak Tür.
  • affiliate. be drawn to smb. knit up. near.
 254. yakınlaştırmak Tür.
  • zoom.
 255. yakınlık Tür.
  • closeness. proximity. nearness. warmth. rapport. sympathy. good feeling. immediacy. nearest. propinquity. vicinity.
 256. yakınlık Tür.
  • affinity. familiarity. immediacy. imminence. proximity. nearness. closeness. friendliness.
 257. yakınlık Tür.
  • adjacency. affinity. approximation. closeness. connection. connexion. contiguity. familiarity. immediacy. imminence. intimacy. kinship. nearness. propinquity. proximity. relationship. terms.
 258. yakınma Tür.
  • complaining. beefs. jeremiad.
 259. yakınmak Tür.
  • to complain about. beef. complain. cry out. fuss. grouch. moan. to laugh on the wrong side of one"s mouth. nark. repine.
 260. yakınsak Tür.
  • convergent. convex.
 261. yakınsak Tür.
  • convergent.
 262. yakınsama Tür.
  • convergence.
 263. yakınsama Tür.
  • convergence.
 264. yakınsamak Tür.
  • to converge.
 265. yakınsamak Tür.
  • converge.
 266. yakışık Tür.
  • used in.
 267. yakışıklı Tür.
  • handsome. personable. smart.
 268. yakışıklı Tür.
  • handsome. good-looking. easy on the eye. good looking. snazzy.
 269. yakışıklı Tür.
  • comely. good-looking. handsome. personable. shapely. sightly. smart. well-favored. well-favoured. stunner.
 270. yakışıklılık Tür.
  • handsomeness.
 271. yakışıksız Tür.
  • indecent.
 272. yakışıksız Tür.
  • improper. unbecoming. unseemly. unsuitable. rude. ill assorted. in bad form. incorrect. indecent. infra dig. uncalled for.
 273. yakışıksızlık Tür.
  • unsuitability. impropriety. rudeness.
 274. yakışmak Tür.
  • to be suitable. to be proper. to befit. to look good on or in suit. become. beseem.
 275. yakışmak Tür.
  • become. suit.
 276. yakışmak Tür.
  • assort. become. befit. behoove. behove. comport. fit. go together. pertain. suit.
 277. yakıştırma Tür.
  • making sth look good on or go with. regarding sth as suitable for sb.
 278. yakıştırma Tür.
  • False. fabricated. embroidered.
 279. yakıştırmak Tür.
  • to make sth look good on or in. to make sth go with. to regard sth as suitable for sb. to take a fact and make up a story to suit it. to embroider. quiet.
 280. yakıştırmak Tür.
  • to make something suitable. to think something is becoming. to make go with. to think becoming to. to ascribe. to impute. to expect of.
 281. yakıştırmak Tür.
  • fit. tailor.
 282. yakıt Tür.
  • fuel (for heating. fuel oil. combustible. dead weight tonnage. fuel. tons deadweight.
 283. yakıt Tür.
  • fuel.
 284. yakıt Tür.
  • combustible. fuel.
 285. yakıt deposu Tür.
  • fuel tank. fuel storage. fuel / gas / petrol tank. fueloil depot.
 286. yakıt göstergesi Tür.
  • fuel indicator.
 287. yaklaşık Tür.
  • approximate. approximative. proximate. rough. some. about. circa. just about. well-nigh.
 288. yaklaşık Tür.
  • approximate. approximately.
 289. yaklaşık Tür.
  • about. approximate. around. circa. round. some.
 290. yaklaşık değer Tür.
  • approximate value.
 291. yaklaşık olarak Tür.
  • approximately. roughly.
 292. yaklaşık olarak Tür.
  • approximately.
 293. yaklaşık olarak Tür.
  • about. almost. more or less. near. something like.
 294. yaklaşılmak Tür.
  • to be approached.
 295. yaklaşım Tür.
  • approach. touch.
 296. yaklaşım Tür.
  • approach. rapprochement.
 297. yaklaşım Tür.
  • approach.
 298. yaklaşma Tür.
  • approach. imminence.
 299. yaklaşma Tür.
  • approach. approaching. approximation. coming.
 300. yaklaşmak Tür.
  • to go near. to come near. to approach. to near. to draw near.
 301. yaklaşmak Tür.
  • approach. near.
 302. yaklaşmak Tür.
  • approach. come close to. approximate. bear down on. close. come near. come on. come up. converge. draw. draw close. draw near. draw on. go on for. get hotter. near. step up. verge. walk up. walk up to. get warmer.
 303. yaklaştırma Tür.
  • keep off.
 304. yaklaştırmak Tür.
  • zoom in. to draw one thing near another. to approximate sth to. close up. neighbour.
 305. yaklaştırmak Tür.
  • to approximate. to bring near.
 306. yakma Tür.
  • lighting. burning.
 307. yakma Tür.
  • cauterization. cautery. firing. incineration. lighting. sting.
 308. yakma Tür.
  • burning. ignition. lighting. kindling. switching on. firing. burning up. firing up. combustion. cremation. calcination. carbonization. cauterization. flash.
 309. yakmaç Tür.
  • burner.
 310. yakmak Tür.
  • to light. to ignite. to set fire to. to set sth on fire. to scorch. to sear. to burn. to switch on. to put on. to turn on. to inflame sb with love. to shoot sb with a gun. to fire. to roast. to kindle. to incinerate. to heat. to illumina.
 311. yakmak Tür.
  • burn. consume. fire. incinerate. kindle. sear. sting. strike. to burn. to fire. to set on fire. to scorch. to singe. to inflame. to turn on. to strike. to blow. to blow sth out. to sting. to ruin. to shoot. to kill. to hurt. to cauterize. to consume. scorch. singe. to light. turn on. can yakmak - to hurt.
 312. yakmak Tür.
  • bite. burn. cauterize. fire. flash. ignite. incinerate. kindle. light. light up. turn on. scathe. scorch. sear. set on fire.
 313. yakut Tür.
  • The Turkish language of the Yakuts, a Mongolian people of northeastern Siberia, which is lingua franca over much of eastern Siberia. the Turkic language spoken by the Yakut people a member of a Turkic people of northeastern Siberia.
 314. yakut Tür.
  • ruby. yakut. of the Yakuts.
 315. yakut Tür.
  • ruby. oriental ruby. true ruby. vermeil.
 316. yakut Tür.
  • a member of a Turkic people of northeastern Siberia. the Turkic language spoken by the Yakut people.
 317. Yakutça Tür.
  • Yakut. the Yakut language. in Yakut. written in Yakut.
 318. yalak Tür.
  • trough. drinking through. basin. wash basin. bowl. dish. pan. washstand. grit. chamber. wash bowl. watering trough. water bowl. sink. sink basin. pond. pot. horsepond.
 319. yalak Tür.
  • basin. trough. drinking basin. feeding trough.
 320. yalak Tür.
  • basin. trough.
 321. yalaka Tür.
  • lackey.
 322. yalaka Tür.
  • adulatory. canine. smarmy. adulator. arse licker. cringing. lackey. lickspittle.
 323. yalama Tür.
  • lick. licking. worn by friction. lapping. sweeping. reverberation. reverberatory. worn-out.
 324. yalama Tür.
  • lick. licking.
 325. yalama Tür.
  • lick. a lick. worn off by friction. erosion. abrasion. shading. licking. worn.
 326. yalamak Tür.
  • to lick. to lick sth up. to lap sth up. to skim over. to pass just above the surface up. to sweep. to reverberate.
 327. yalamak Tür.
  • lick. give a lick.
 328. yalamak Tür.
  • lap. lick. to lick. to graze. to lick up. to sweep over. to graze.
 329. yalan Tür.
  • hollow. made-up. mendacious. quack. telltale. untrue. untruthful. deceit. fabrication. falsehood. falseness. fib. flam. gammon. invention. lie. plumper. prevarication. sham. shave. tale. taradiddle. tarradiddle. untruth. falsity. story.
 330. yalan Tür.
  • hollow. made-up. mendacious. quack. telltale. untrue. untruthful. deceit. fabrication. falsehood. falseness. fib. flam. gammon. invention. lie. plumper. prevarication. sham. shave. tale. taradiddle. tarradiddle. untruth.
 331. yalan Tür.
  • falsehood. lie. untruth. fabrication. fib. artificial. bull shit. deceit. fable. false hood. fiction. hollow. humbug. illusion. invention. mendacious. prevarication. sham. story. tale. untrue.
 332. yalan dolan Tür.
  • lies and untruths. pack of lies.
 333. yalan haber Tür.
  • coloured report.
 334. yalan makinesi Tür.
  • lie detector.
 335. yalan makinesi Tür.
  • lie detector.
 336. yalan söylemek Tür.
  • to lie.
 337. yalan söylemek Tür.
  • lie. perjure.
 338. yalan yanlış Tür.
  • very inaccurate. full of mistakes. very inaccurately.
 339. yalan yere yemin Tür.
  • false swearing. false oath / swearing.
 340. yalancı Tür.
  • liar. imitation. artificial.
 341. yalancı Tür.
  • False. who is a liar.
 342. yalancı Tür.
  • deceitful. mendacious. quack. twisty. untruthful. fabricator. fabulist. fibber. liar. prevaricator. sham. simulator. taleteller. twister. pseudo-.
 343. yalancı Tür.
  • artificial. deceitful. liar. storyteller. untruthful.
 344. yalancı dolma Tür.
  • vegetable stuffed with a mixture of meat and rise.
 345. yalancı şahit Tür.
  • false witness.
 346. yalancı şahit Tür.
  • false witness.
 347. yalancı tanık Tür.
  • false witness. straw man.
 348. yalancı taş Tür.
  • imitation jewel.
 349. yalancılık Tür.
  • the character of sb who is a liar.
 350. yalancılık Tür.
  • falseness.
 351. yalancılık Tür.
  • deceit. falsehood. lying. telling lies.
 352. yalandan Tür.
  • pretending. simulating sth.
 353. yalandan Tür.
  • colorable. faked-up. false. under false pretences. under false pretenses.
 354. yalandan yapmak Tür.
  • feign.
 355. yalanlama Tür.
  • denial. disclaimer.
 356. yalanlamak Tür.
  • to declare sth to be false or untrue.
 357. yalanlamak Tür.
  • contradict. deny. to deny. to contradict.
 358. yalanlamak Tür.
  • belie. call back. confute. contradict. controvert. deny. disavow. disclaim. disprove. impugn. kill. give the lie to. oppugn. refute.
 359. yalanlanmak Tür.
  • to be declared to be false or untrue.
 360. yalanmak Tür.
  • to lick oneself. to be licked.
 361. yalanmak Tür.
  • to be licked. to be licked up. to lick one"s lips.
 362. yalayıcı Tür.
  • licker.
 363. yalaz Tür.
  • flame.
 364. yalazlamak Tür.
  • to flame. to hold sth in a flame.
 365. yalazlanma Tür.
  • flare up.
 366. yalazlanmak Tür.
  • to be flamed. to skine. to gleam.
 367. yalçın Tür.
  • steep. smooth and slippery. craggy. rugged. stark.
 368. yalçın Tür.
  • rugged. steep.
 369. yalçın Tür.
  • precipitous. steep. smooth and bare. rugged. step. smooth. slippery.
 370. yaldız Tür.
  • gilt. gilding. false decoration. veneer. silvering.
 371. yaldız Tür.
  • gilding or silvering substance. veneer. gloss. gilt. glitter. gold latten. glance. gleam. glare. wash. false front. gold. grease paint.
 372. yaldız Tür.
  • gilding. gilt. veneer.
 373. yaldızcı Tür.
  • gilder. silverer. gilt. gilded. silvered.
 374. yaldızcılık Tür.
  • gilding. silvering.
 375. yaldızlama Tür.
  • illumination.
 376. yaldızlamak Tür.
  • to gild. to silver. to cuckold. gloss. overgild. veneer.
 377. yaldızlanmak Tür.
  • to be gilded. to be silvered. to be cuckolded. gloss.
 378. yaldızlatmak Tür.
  • to have sb gild or silver sth.
 379. yaldızlı Tür.
  • gilded. gilt.
 380. yale lock İng.
  • Yale kilidi.
 381. yalı Tür.
  • strand. shore. beach. bank. waterside residence.
 382. yalı Tür.
  • shore. strand. beach. bank. waterside house or mansion. coast. brink. seaside. water front. sea coast. waterside.
 383. yalı boyu Tür.
  • shore. beach. seaboard.
 384. yalıçapkını Tür.
  • kingfisher. kingfisher emircik. iskelekuşu.
 385. yalım Tür.
  • flame. blade. steep.
 386. yalın Tür.
  • simple. naked. flame. clean and spare. bare. uncovered. steep. simple. austere. bald. frugal. proper. spartan. stark. uncoloured. uncolored.
 387. yalın Tür.
  • bald. bare. naked. nominative. plain. severe. simple. simplex. simplificative. unvarnished. vivid.
 388. yalın Tür.
  • artless. austere. bald. bare. chaste. conservative. homely. literal. lowly. modest. nominative. plain. quiet. simple. sober. stark.
 389. yalın cümle Tür.
  • simple sentence.
 390. yalın hal Tür.
  • nominative case.
 391. yalınayak Tür.
  • barefooted. barefoot. unshod.
 392. yalınayak Tür.
  • barefoot.
 393. yalıtıcı Tür.
  • insulator. insulating.
 394. yalıtılmak Tür.
  • to be insulated.
 395. yalıtım Tür.
  • insulation. isolation. isolation izolasyon. tecrit.
 396. yalıtım Tür.
  • insulation.
 397. yalıtkan Tür.
  • insulator izolatör. insulating. non-conducting.
 398. yalıtkan Tür.
  • insulating. nonconductive. insulative. insulator.
 399. yalıtkan Tür.
  • dielectric. insulator.
 400. yalıtkanlık Tür.
  • insulation.
 401. yalıtma Tür.
  • insulating.
 402. yalıtmak Tür.
  • isolate. to insulate.
 403. yallah Tür.
  • go ! get going ! come on.
 404. yallah Tür.
  • go away!. get going!.
 405. yalman Tür.
  • sloped. steep. cutting edge.
 406. yalnız Tür.
  • alone. isolated. lone. lonely. lonesome. private. single. single-handed. sole. solitary. solo. unaccompanied. unattended. alone. exclusively. just. merely. only. singly. solitarily. solo. on one"s tod. by yourself. only.
 407. yalnız Tür.
  • alone. by oneself. lonely. lonesome. solitary. isolated. however. desolate. exclusively. individual. merely. save. single. single house. sole. unaccompanied. unattended.
 408. yalnız Tür.
  • alone. bigoted. desolate. exclusively. lone. mere. only. private. purely. singular. solitary. unaccompanied. unattended.
 409. yalnızca Tür.
  • just. merely. only. by oneself. alone. on one"s own.
 410. yalnızca Tür.
  • exclusively.
 411. yalnızca Tür.
  • alone. by oneself. only.
 412. yalnızcılık Tür.
  • isolationism.
 413. yalnızlaşmak Tür.
  • to become isolated.
 414. yalnızlığı seven kimse Tür.
  • lone wolf.
 415. yalnızlık Tür.
  • solitude. solitariness. isolation. loneness. loneliness.
 416. yalnızlık Tür.
  • desolation. loneliness. privacy. singleness. solitude.
 417. yalnızlık Tür.
  • desolation. isolation. loneliness. solitude.
 418. yalpa Tür.
  • schlingern.
 419. yalpa Tür.
  • rolling or lurching of a ship. roll.
 420. yalpaklık Tür.
  • friendliness.
 421. yalpalama Tür.
  • labour. wobble.
 422. yalpalamak Tür.
  • to sway from side to side. to roll. to lurch.
 423. yaltakçı Tür.
  • slimy.
 424. yaltakçılık Tür.
  • toadying. fawning.
 425. yaltaklanma Tür.
  • lordolatry.
 426. yaltaklanma Tür.
  • adulation. blandishment. blarney. cheap flattery. flattering.
 427. yaltaklanmak Tür.
  • to toady to. to fawn on over. to lickspittle. bow and scrape. to stoop to conquer. cringe. curry favour. fawn on sb. flatter. grovel. toady. truckle.
 428. yaltaklık Tür.
  • soft soap.
 429. yalvaç Tür.
  • prophet peygamber. resul.
 430. yalvaç Tür.
  • prophet.
 431. yalvarılmak Tür.
  • to beg. to entreat. to implore. to plead with. to be entreated / begged / implored.
 432. yalvarış Tür.
  • entreaty.
 433. yalvarış Tür.
  • appeal. rogation.
 434. yalvarma Tür.
  • cry. entreaty.
 435. yalvarma Tür.
  • appeal. plea.
 436. yalvarma Tür.
  • adjuration. appeal. begging. conjuration. cry. entreaty. invocation. plea. pleading. prayer. praying. supplication.
 437. yalvarmak Tür.
  • to beg. to entreat. to implore. to plead with. to call on sb. appeal. beseech. call down. conjure. cry. cry on. obtest. plead. pray. request. solicit. sue.
 438. yalvarmak Tür.
  • appeal. beg. beseech. entreat. implore. plead. solicit. supplicate. to beg. to implore. to plead. to appeal. to beseech. to entreat. to suppicate niyaz etmek.
 439. yalvarmak Tür.
  • adjure. appeal. beg. beseech. conjure. crave. desire. entreat. implore. intercede. invoke. plead. pray. sit up and beg. solicit. supplicate.
 440. yalvartmak Tür.
  • to make one person entreat or impose (another.
 441. yam İng.
  • i. Hint yerelması, bot. Dioscorea
  • İskoç. patates
  • (A.B.D.) tatlı patates.
 442. yama Tür.
  • The king of the infernal regions, corresponding to the Greek Pluto, and also the judge of departed souls.
 443. yama Tür.
  • The king of death, a Vedic deity. righteous behaviour. mountain.
 444. yama Tür.
  • Stop. stop.
 445. yama Tür.
  • Restriction There are five yamas which constitute the first of the eight limbs of raja yoga See raja yoga and ashtanga pages.
 446. yama Tür.
  • patch.
 447. yama Tür.
  • Mountain.
 448. yama Tür.
  • Judge of departed souls, the Minos of the Hindus He is represented as of a green colour, and sits on a buffalo.
 449. yama Tür.
  • In later times he is more exclusively considered the dire judge of all, and the tormentor of the wicked.
 450. yama Tür.
  • Hindu god of death, generally pictured in mythology as a large dark skinned man, carrying a mace, and riding a buffalo.
 451. yama Tür.
  • Hindu god of death and lord of the underworld.
 452. yama Tür.
  • Hindu god of death and lord of the underworld.
 453. yama Tür.
  • He is represented as of a green color, with red garments, having a crown on his head, his eyes inflamed, and sitting on a buffalo, with a club and noose in his hands.
 454. yama Tür.
  • God of Death
  • ruler of the realm of the dead the "Land of the Fathers": he was the first man to die and therefore the welcomer of others to his realm. 1 Controller, Ordainer, Lord of the Law
  • in the Rg-veda he seems to have been originally a form of the Sun, then one of the twin children of the wide-shining Lord of the Truth
  • he is the guardian of the dharma, the law of the Truth, which is a condition of immortality, and therefore himself the guardian of immortality
  • in the later ideas [post-Vedic] he is the God of Death.
 455. yama Tür.
  • darn. patching. covering with a patch. birthmark. patchwork. darning patch. mending patch. mend. gusset. vamp. booty.
 456. yama Tür.
  • botch. patch.
 457. yamaç Tür.
  • side. slope. side (of a mountain. fall. hillside.
 458. yamaç Tür.
  • brae. brow. declivity. fall. hillside. shoulder. slope.
 459. yamacı Tür.
  • shoe repairman. cobbler. jobbing tailor.
 460. yamak Tür.
  • stooge.
 461. yamak Tür.
  • helper. assistant. apprentice. helpmate. underling. help. jockey.
 462. yamak Tür.
  • helper. assistant.
 463. yamaklık Tür.
  • apprenticeship.
 464. yamaklık etmek Tür.
  • to serve as an apprentice.
 465. yamalamak Tür.
  • to patch. vamp. vamp up.
 466. yamalanmak Tür.
  • to be patched.
 467. yamalı Tür.
  • patchy.
 468. yamalı Tür.
  • patched. patchy.
 469. yamalı Tür.
  • patched.
 470. yamalı bohça Tür.
  • mottley collection. haphazard and incongrous assortment. ragtag.
 471. yamama Tür.
  • darning. mending.
 472. yamamak Tür.
  • patch. to patch. to foist sb / sth on sb.
 473. yamamak Tür.
  • flicken. ausflicken.
 474. yaman Tür.
  • strong. violent. capable. intelligent. efficient. bad. disagreeable. cruel.
 475. yaman Tür.
  • frightfully good. amazingly good. disastrous. terrible.
 476. yaman Tür.
  • dandy. egregious.
 477. yamen İng.
  • i. eski Çin'de yüksek memura mahsus daire veya lojman, eski Çin'de hükümet dairesi.
 478. yammer İng.
  • f., i., k.dili. şikayet etmek, ağlamsamak, sızlanmak, dırlanmak
  • bağırmak, yaygara etmek
  • i. yaygara.
 479. yamru yumru Tür.
  • gnarled and bent. uneven and lumpy. misshapen. very crooked.
 480. yamrulmak Tür.
  • to get gnarled and bent. to get uneven and lumpy. to get crooked.
 481. yamuk Tür.
  • irregular. skew. skewed. warped. trapezium. trapezoid.
 482. yamuk Tür.
  • cockeyed. crooked. irregular. uneven. bent. trapezoid. inclined. oblique. deceit. bamboozling.
 483. yamuk Tür.
  • bent or leaning to one side. askew. lopsided. trapezoid.
 484. yamukluk Tür.
  • lopsideddness.
 485. yamulmak Tür.
  • to become bent to one side. to lean to one side.
 486. yamyam Tür.
  • cannibal. given to cannibalism. man eater.
 487. yamyam Tür.
  • cannibal.
 488. yamyamlık Tür.
  • cannibalism.
 489. yan Tür.
  • side. flank. neighbourhood. vicinity. diggings. behalf. edge. hand. sideways. sub. way.
 490. yan Tür.
  • ancillary. cockeyed. flank. lateral. part. side. sidelong. sideways. skew. place. vicinity. direction. auxiliary. subsidiary. askew.
 491. yan Tür.
  • ancillary. aslant. asquint. awry. collateral. flanking. lateral. parietal. side. sidelong. sideward. subordinate. awry. sidelong. flank. side. by-. bye-.
 492. yan bakış Tür.
  • side glance.
 493. yan cümle Tür.
  • accessory sentence.
 494. yan etki Tür.
  • side effect. aftermath.
 495. yan etki Tür.
  • side effect.
 496. yan etki Tür.
  • repercussion.
 497. yan ödeme Tür.
  • perquisite.
 498. yan sanayi Tür.
  • related industry. by product industry.
 499. yan taraf Tür.
  • side.
 500. yan tesir Tür.
  • epiphenomenon.
 501. yan tümce Tür.
  • accessory sentence.
 502. yan ürün Tür.
  • by-product. subsidiary product. by product. side line. secondary product. residual product. spin- off. spin off.
 503. yan yan Tür.
  • edgeways edgewise.
 504. yan yan Tür.
  • awry.
 505. yan yana Tür.
  • Side by Side. collateral. side by side. abutted side by side. abreast. adjoining. cheek by jowl.
 506. yan yana Tür.
  • side by side.
 507. yan yana Tür.
  • abreast. collateral.
 508. yan yol Tür.
  • side road. by-way. by way. crossroad. relief road. sliproad.
 509. yan yol Tür.
  • lateral line.
 510. yanak Tür.
  • cheek. malar.
 511. yanak Tür.
  • cheek. cheak.
 512. yanak Tür.
  • cheek.
 513. yanak yanağa Tür.
  • cheek to cheek.
 514. yanal Tür.
  • lateral. lateral.
 515. yanal Tür.
  • lateral.
 516. yanal Tür.
  • lateral.
 517. yanan Tür.
  • live.
 518. yanan Tür.
  • a language group of the Hokan family.
 519. yanan Tür.
  • a language group of the Hokan family.
 520. yanan Tür.
  • aflame. alight. burning.
 521. yanardağ Tür.
  • volcano. volcano volkan.
 522. yanardağ Tür.
  • volcano.
 523. yanardağ Tür.
  • volcano.
 524. yanardağ ağzı Tür.
  • crater of a volcano.
 525. yanardöner Tür.
  • shot. chatoyant. capricious. fickle. iridescent.
 526. yanardöner Tür.
  • iridescent. shot. shot. changeable şanjan.
 527. yanardöner Tür.
  • iridescent.
 528. yanaşık Tür.
  • drawn up alongside. docked alongside. parked alongside. hitched alongside. drawn-up alongside each other.
 529. yanaşık Tür.
  • adjacent. contiguous.
 530. yanaşık düzen Tür.
  • line / row (of houses, trees, etc.
 531. yanaşılmak Tür.
  • to be approached.
 532. yanaşma Tür.
  • drawing up alongside (a place. drawing near. approaching. being willing to agree to. going along with. cozying up to. farmhand. hired labourer on a farm.
 533. yanaşma Tür.
  • approach. handmaid.
 534. yanaşmak Tür.
  • to draw up alongside. to pull alongside to dock. to draw near. to approach. to sidle up to. to be willing to agree to. to go along with (a plan. to cozy up to. to try to ingratiate oneself with sb. to board. to come closer. to range. to c.
 535. yanaşmak Tür.
  • sidle. to draw near. to approach. to come near/closer. to draw up alongside. to pull alongside. to accede. approach. to come alongside.
 536. yanaşmak Tür.
  • draw into. accost. approach. draw close. draw near. lend oneself to. roll up. walk up. walk up to.
 537. yanaştırmak Tür.
  • up alongside to dock alongside to cozy up to to ingratiate hims.
 538. yanaştırmak Tür.
  • pull up.
 539. yandan Tür.
  • sideways. from the side. in profile.
 540. yandan Tür.
  • sideways.
 541. yandaş Tür.
  • supporter. advocate. follower. adherent. benchman. partisan. factious man. proponent.
 542. yandaş Tür.
  • advocate. exponent. follower. partisan. pro. proponent. supporter.
 543. yandaş Tür.
  • adherent. advocate. follower. partisan. sympathizer.
 544. yandaşlık Tür.
  • support. advocacy. adherence. partisanship.
 545. yandık Tür.
  • the jig is up.
 546. yang İng.
  • i. Çin felsefesine göre hayatın özünü oluşturan eril eleman.
 547. yangı Tür.
  • inflammation.
 548. yangın Tür.
  • fire. conflagration. madly in love. fever. blaze.
 549. yangın Tür.
  • fire. conflagration. blanket insurance. calamity. casus major. fire insurance.
 550. yangın Tür.
  • blaze. fire.
 551. yangın bombası Tür.
  • incendiary bomb. fire bomb. fire-bomb.
 552. yangın bombası Tür.
  • firebomb.
 553. yangın çıkışı Tür.
  • exit staircase. fire exit.
 554. yangın hortumu Tür.
  • fire-hose. fire- hose.
 555. yangın kulesi Tür.
  • fire tower.
 556. yangın merdiveni Tür.
  • fire escape.
 557. yangın merdiveni Tür.
  • fire escape.
 558. yangın musluğu Tür.
  • fireplug.
 559. yangın musluğu Tür.
  • fireplug.
 560. yangın sigortası Tür.
  • fire insurance.
 561. yangın sigortası Tür.
  • fire insurance.
 562. yangın söndürücü Tür.
  • fire extinguisher.
 563. yangın tulumbası Tür.
  • fire engine.
 564. yangtze İng.
  • i. Çin'de Yang-Çe nehri.
 565. yani Tür.
  • namely. viz. that is. that is to say. so to speak. in other words. in a word. in short. you know. you see.
 566. yani Tür.
  • namely. that is to say.
 567. yani Tür.
  • I mean. in other words. i.e. to wit. videlicet. viz. scilicet.
 568. yani Tür.
  • but. namely. sc. scil. scilicet. videlicet. viz. to wit. so.
 569. yanina İng.
  • i. Yanya şehri.
 570. yanı sıra Tür.
  • right along with. right alongside. together with.
 571. yanık Tür.
  • elegiac. on. burn. scald.
 572. yanık Tür.
  • burn. scald. burned place. blight. lighted. alight. lit. alit. stunted. underdeveloped. which kindles an intense feeling of sadness or melancholy in.
 573. yanık Tür.
  • burn. on.
 574. yanılgı Tür.
  • mistake. error hata.
 575. yanılgı Tür.
  • error. mistake.
 576. yanılgı Tür.
  • delusion. error. mistake. paralogism.
 577. yanılma Tür.
  • mistake. trip.
 578. yanılma Tür.
  • being mistaken.
 579. yanılmak Tür.
  • to be mistaken. to make a mistake. to err. to blunder.
 580. yanılmak Tür.
  • get the wrong sow by the ear. err. misapprehend. mistake. be mistaken. make a mistake. be off. slip. slip up. stumble. stumble in. stumble into. come unstuck. be wrong.
 581. yanılmak Tür.
  • err. to err. make a mistake. to go wrong. to be mistaken. to make a mistake. to blunder.
 582. yanılsama Tür.
  • illusion. illusion illüzyon.
 583. yanılsama Tür.
  • illusion.
 584. yanılsama Tür.
  • illusion.
 585. yanıltı Tür.
  • slip. error. inadvertence.
 586. yanıltıcı Tür.
  • misleading.
 587. yanıltıcı Tür.
  • deceptive. facade. specious. misleading. fallacious.
 588. yanıltıcı Tür.
  • captious. colorable. elusory. fallacious. illusive. illusory. misleading. perversive. specious. token.
 589. yanıltıcılık Tür.
  • sophistry.
 590. yanıltmaca Tür.
  • fallacy. sophistry.
 591. yanıltmak Tür.
  • to mislead. to cause sb to make a mistake.
 592. yanıltmak Tür.
  • belie. mislead. to mislead. to lead into error.
 593. yanıltmak Tür.
  • belie. feint.
 594. yanında Tür.
  • in one"s hearing. nearby. close by. hard. at the side of. by the side of. alongside. beside. by. next.
 595. yanında Tür.
  • about. along. alongside. behind. beside. by. near. on. pro. a) near. next to. alongside b) with. on c) over and above. in addition d) in the company of.
 596. yanında Tür.
  • aboard. alongside. beside. by. close. at one"s elbow. at hand. near at hand.
 597. yanıt Tür.
  • reply, response. answer.
 598. yanıt Tür.
  • answer. reply. response.
 599. yanıt Tür.
  • answer. rejoinder. reply. response.
 600. yanıtlama Tür.
  • response.
 601. yanıtlamak Tür.
  • to answer. to reply to. make a response.
 602. yanıtlamak Tür.
  • answer. reply. respond.
 603. yanıtlamak Tür.
  • answer. meet. respond. to answer. to reply cevaplamak.
 604. yanıtlandırmak Tür.
  • to give answer.
 605. yanıtlanmak Tür.
  • to be answered.
 606. yank İng.
  • i., f. birden ve kuvvetle çekiş
  • f. hızla ve birden çekmek. yank out birden zorla çıkartmak.
 607. yank, yanky İng.
  • i.,s. Birleşik Amerika'nın özellikle kuzey doğu eyaletleri ahalisinden biri
  • Kuzey Amerikalılara verilen bir lakap
  • s.Amerika'ya ait, American.
 608. yankesici Tür.
  • pickpocket.
 609. yankesici Tür.
  • dipper. light-fingered gentry. knuck. light- fingered. pickpocket. snatcher.
 610. yankesici Tür.
  • bagsnatcher. cutpurse. lifter. pickpocket.
 611. yankesicilik Tür.
  • larceny from the person. picking pockets. pocket picking.
 612. yankı Tür.
  • echo. reflection. repercussion.
 613. yankı Tür.
  • echo. rebound. reflection. reflexion. repercussion. replication. repercussions.
 614. yankı Tür.
  • echo.
 615. yankılamak Tür.
  • echo.
 616. yankılanmak Tür.
  • rebound. resound. reverberate.
 617. yankılanmak Tür.
  • echo. resound. reverberate.
 618. yankısız Tür.
  • anechoic.
 619. yanlamasına Tür.
  • athwart. edgeways edgewise.
 620. yanlamasına Tür.
  • askew. edgeways. sidelong. sidewards.
 621. yanlı Tür.
  • supporter. partial.
 622. yanlı Tür.
  • sth which has sides. supporter of. advocate of. adherent of. partisan of. tendentious.
 623. yanlı Tür.
  • equal.
 624. yanlılık Tür.
  • bias.
 625. yanlış Tür.
  • bug. erroneous. error. incorrect. wrong. blunder. mistake. misstep. wrongly. incorrectly. erroneously. amiss. errant. false. faulty. improper. inaccurate. inexact. off. off the beam. out. oversight. trip. unfaithful. wry.
 626. yanlış Tür.
  • amiss. errant. erroneous. false. improper. inaccurate. inadvisable. incorrect. inexact. mistaken. untrue. wrong. wry. amiss. wrong. wrongly. corrigendum. error. fallacy. fault. inaccuracy. lapse. miscue. mistake. mis-.
 627. yanlış Tür.
  • amiss. corrupt. errant. error. fallacious. false. garbled. improper. inaccurate. incorrect. inexact. lapse. misguided. mistake. mistaken. nice. trouble. uncalled-for. wrong.
 628. yanlış anlamak Tür.
  • to misapprehend. to misconceive. to misread. to mistake. to misunderstand. take amiss.
 629. yanlış anlamak Tür.
  • misapprehend. misconstrue. misinterpret. mistake. misunderstand.
 630. yanlış yazmak Tür.
  • to mispell. misspell.
 631. yanlışlık Tür.
  • wrongness. error. falsity. fault. impropriety. inaccuracy. inexactitude. inexactness. mistake. slip. slip-up.
 632. yanlışlık Tür.
  • error. mistake. blunder. black. bloomer. boner. cock up. fallacy. falsity. faux pas. inexactitude inexactness. slip. stumble.
 633. yanlışlık Tür.
  • error. falsity. fault. mistake. slip.
 634. yanlışlıkla Tür.
  • by mistake. erroneously. inadvertently. incorrectly. mistakenly. by an oversight. through an oversight.
 635. yanlışlıkla Tür.
  • by mistake.
 636. yanlışlıkla Tür.
  • by mistake.
 637. yanma Tür.
  • combustion. swelter.
 638. yanma Tür.
  • combustion. fire. burning. oxidation.
 639. yanma Tür.
  • combustion. burning. burn. ignition. gleam. kindling. combustion process. fusing. combustibility. blowout. inflammation. inflammability.
 640. yanmak Tür.
  • to be on fire. to burn. to burn up. to burn down. to burn out. to be burned / scorched / singed. to get a burn or scald. to get sunburned. to get tanned by the sun. to be on. to have a burning sen.
 641. yanmak Tür.
  • broil. burn. burn out. fire. fuse. fuze. glow. go on. be hot. inflame. kindle. light. light up. scorch. smart. sting. swelter. take. toast.
 642. yanmak Tür.
  • blow. broil. burn. kindle. smart. sting. strike. to burn. be consumed by fire. catch fire. to be burned out. to be scorched. to be blighted. to be painful. hurt. to be very thirsty. to be ruined. become invalid. to be forfeited. to be on fire. to be alight. to kindle. to blaze. to be on. to blow. to burn out. to bake. to get sunburnt/suntanned. to have high temperature/fever. to be done for. to hurt. to sting. to sm.
 643. yanmaz Tür.
  • incombustible. nonflammable. fireproof.
 644. yanmaz Tür.
  • fireproof. incombustible. non-inflammable. nonflammable. noninflammable. flame-proof.
 645. yanmaz Tür.
  • fireproof. heat- proof / resisting. incombustible. non flammable.
 646. yansı Tür.
  • reverberate.
 647. yansı Tür.
  • reflex. reflection. reflex akis.
 648. yansılamak Tür.
  • to be reflected. to imitate.
 649. yansıma Tür.
  • reflection. repercussion. mirror. echo.
 650. yansıma Tür.
  • rebound. reflection. reflex. reflexion. repercussion. response. reverberation.
 651. yansıma Tür.
  • bounce. reflection. echoing. repercussions. reverberation.
 652. yansımak Tür.
  • to reflect. to be reflected. to echo.
 653. yansımak Tür.
  • to be reflected. to echo. rebound. reflect. reverberate.
 654. yansımak Tür.
  • rebound. reverberate.
 655. yansıtaç Tür.
  • reflector.
 656. yansıtıcı Tür.
  • reflector reflektör. reflective.
 657. yansıtıcı Tür.
  • reflector. reflective. epidiascope.
 658. yansıtıcı Tür.
  • reflector.
 659. yansıtma Tür.
  • reflecting.
 660. yansıtma Tür.
  • projection.
 661. yansıtmak Tür.
  • reflect. to reflect. to echo. image. mirror.
 662. yansıtmak Tür.
  • mirror. reflect. to reflect. to mirror. to echo.
 663. yansıtmak Tür.
  • echo. externalize. mirror. picture. project. re-echo. reflect. return. reverberate.
 664. yansız Tür.
  • neutral. impartial. unbiased. dispassionate. lorry. unprejudiced.
 665. yansız Tür.
  • detached. disinterested. dispassionate. impartial. neuter. neutral. noncommittal. objective. unbiased. dispassionate tarafsız. bitaraf. neutral nötr.
 666. yansızlık Tür.
  • impartiality. neutrality.
 667. yansızlık Tür.
  • impartiality. lack of bias. neutrality.
 668. yaounde İng.
  • i. Yaunde, Kamerunun baş kenti.
 669. yap İng.
  • i., f. havlama
  • (argo) ağız
  • gevezelik
  • f. kesik kesik ve yüksek sesle havlamak
  • (argo) fazla konuşmak, gevezelik etmek.
 670. yapağı Tür.
  • fleece. wool.
 671. yapay Tür.
  • artificial. synthetic. imitation. affected. cultured. ersatz. factitious. plasticated. postiche. sophisticated. stylized. unnatural.
 672. yapay Tür.
  • artificial. ersatz. factitious. spurious. synthetic. synthetical. unnatural. imitation.
 673. yapay Tür.
  • artificial. cardboard. synthetic. synthetic suni. affected. mannered. phoney yapmacık.
 674. yapay dil Tür.
  • artificial language.
 675. yapay ipek Tür.
  • artificial silk.
 676. yapay kalp Tür.
  • artificial heart.
 677. yapayalnız Tür.
  • lonely. lonesome. all alone. solitarily.
 678. yapayalnız Tür.
  • all alone. all by himself.
 679. yapaylık Tür.
  • artificiality. artificialness. affectation. affectedness.
 680. yapaylık Tür.
  • artificiality.
 681. yapı Tür.
  • structure. build. building. constitution. construction. make. edifice. constructing. physique. frame. origin. conformation. fabric. fibre. framing. make up. making. texture.
 682. yapı Tür.
  • structural. architecture. being. blood. build. building. chemistry. composition. conformation. constitution. construction. contexture. corpus. disposition. edifice. erection. fabric. fiber. fibre. form. frame. framework. habit. habit of body. make. m.
 683. yapı Tür.
  • build. building. constitution. construction. disposition. erection. make. structure. temperament. vein. edifice. edifice bina. structure strüktür. fabric. configuration. conformation. build.
 684. yapı kooperatifi Tür.
  • building society. building cooperative. building-society.
 685. yapı malzemesi Tür.
  • building material.
 686. yapı taşı Tür.
  • building structure.
 687. yapıcı Tür.
  • constructive. maker. builder. constructor. creative. positive.
 688. yapıcı Tür.
  • constitutive. constructive. monger.
 689. yapıcı Tür.
  • builder. constructive. creative. helpful. maker. constructor. master builder.
 690. yapıcılık Tür.
  • constructiveness. being a builder. the work of a builder.
 691. yapıcılık Tür.
  • constructiveness.
 692. yapılabilir Tür.
  • feasible. practicable.
 693. yapılabilir Tür.
  • doable. achievable. feasible. possible of performance. practicable.
 694. yapılabilirlik Tür.
  • feasibility.
 695. yapılabilirlik Tür.
  • feasibility.
 696. yapılandırmak Tür.
  • configure.
 697. yapılanma Tür.
  • structuring.
 698. yapılaşma Tür.
  • structuring.
 699. yapılaşmak Tür.
  • to structure.
 700. yapılı Tür.
  • who or which possesses build. made of. constructed of.
 701. yapılı Tür.
  • burly. built. constructed. made. done. well-built. having a strong body.
 702. yapılış Tür.
  • get up. make. structure.
 703. yapılış Tür.
  • construction.
 704. yapılma Tür.
  • faction.
 705. yapılmak Tür.
  • to be made. to be done. to gather head.
 706. yapılmak Tür.
  • be done. go.
 707. yapım Tür.
  • formation. make-up. manufacture. production. program. programme.
 708. yapım Tür.
  • construction. fabrication. making. manufacture. production. building. production imal. production prodüksiyon.
 709. yapım Tür.
  • construction. building. manufacture. manufacturing. production. making. (film, TV program. film making.
 710. yapımcı Tür.
  • producer. builder. manufacturer. maker. producer. manufacturing man.
 711. yapımcı Tür.
  • producer.
 712. yapımcı Tür.
  • maker. manufacturer. producer. producer imalatçı. sin. producer prodüktör. producer programcı.
 713. yapımcılık Tür.
  • being a builder. the work of a builder. manufacturing. being a film or TV producer. film making.
 714. yapımevi Tür.
  • factory.
 715. yapınmak Tür.
  • to make sth for oneself. to have sth made for oneself.
 716. yapış yapış Tür.
  • very sticky. glutinous. gooey.
 717. yapış yapış Tür.
  • glutinous. slimy. sticky.
 718. yapısal Tür.
  • structured. structural. constitutional. constructive.
 719. yapısal Tür.
  • constitutional. constructional. constructive. organic. structural. tectonic. textural.
 720. yapısal Tür.
  • anatomical. constitutional. structural.
 721. yapısalcı Tür.
  • structuralist.
 722. yapısalcılık Tür.
  • structuralism.
 723. yapısalcılık Tür.
  • structuralism.
 724. yapışıcı Tür.
  • adhesive. cohesive.
 725. yapışık Tür.
  • stuck on / to. clinging tightly to. struck together. boring or importunate (person. adherent.
 726. yapışık Tür.
  • inseparable. stuck on. attached. adhering. adhesive.
 727. yapışık Tür.
  • adherent. attached. coherent. cohesive. conjoint.
 728. yapışıklık Tür.
  • bond.
 729. yapışkan Tür.
  • adhesive. sticky. viscous. boring or importunate (person.
 730. yapışkan Tür.
  • adhesive. gluey. glutinous. gooey. slimy. sticky. tacky. viscid. clinging. pertinacious. importunate.
 731. yapışkan Tür.
  • adherent. adhesive. agglutinate. clamant. clammy. clinging. clingy. cohesive. gluey. glutinous. greasy. gummy. like a limpet. mucilaginous. ropy. sticking. sticky. tenacious. viscid. viscous.
 732. yapışkanlık Tür.
  • stickiness. adhesiveness. viscosity. importunateness. clingingness.
 733. yapışkanlık Tür.
  • adhesiveness.
 734. yapışma Tür.
  • adhesion. cohesion. sticking. clinging. adherence.
 735. yapışma Tür.
  • adherence. adhesion. bond. clinch. coherence. coherency. cohesion. conglutination.
 736. yapışma Tür.
  • adhere. adhesion. sticking. clinging.
 737. yapışmak Tür.
  • to stick to. to adhere to. to cling to. to seize sth eagerly and then to act to work. to cling to.
 738. yapışmak Tür.
  • adhere. cleave. clench. clinch. cling. clutch. cohere. conglutinate. fasten on. glue. seize. stick.
 739. yapışmak Tür.
  • adhere. bind. bond. cling. cohere. grip. stick.
 740. yapıştırıcı Tür.
  • adhesive substance. adhesive.
 741. yapıştırıcı Tür.
  • adhesive. glue. binder.
 742. yapıştırıcı Tür.
  • adhesive. bond. glue. gum.
 743. yapıştırılmak Tür.
  • to be glued / pasted / taped / stuck onto sth. to be adhered to sth.
 744. yapıştırma Tür.
  • bond. joining. labelling.
 745. yapıştırma Tür.
  • agglutination. cementation.
 746. yapıştırma Tür.
  • adhesion. transfer. sticking on.
 747. yapıştırmak Tür.
  • paste. to glue. to paste. to tape. to stick one thing onto another. to adhere one thing to another. to land sb (a blow.
 748. yapıştırmak Tür.
  • fixate. agglutinate. bond. cement. conglutinate. fix. glue. gum. gunk up. paste. plant. stick. stick together.
 749. yapıştırmak Tür.
  • affix. bind. bond. clout. glue. plaster. stick.
 750. yapıt Tür.
  • work. work of art. opus.
 751. yapıt Tür.
  • production. work. opus. work of art. production eser.
 752. yapıt Tür.
  • composition. handiwork. production. work.
 753. yapma Tür.
  • doing. making. mock. artificial imitation. affected. feigned. artificial. factitious. fulfilment. knock it off. manufacture. nark it. performance. rendering. sack. spurious. fulfillment.
 754. yapma Tür.
  • artificial. dummy. imitated. postiche. sham. spurious. accomplishment. acquittal. construction. execution. exercise. fulfillment. fulfilment. implement. making. pursuance.
 755. yapma Tür.
  • achievement. discharge. erection. execution. fabrication. false. foundation. fulfilment. imitation. observance. performance. transaction. made. done. artificial. sham. pretented. doing. making. building. bogus. affected. mannered.
 756. yapma çiçek Tür.
  • artificial flower.
 757. yapmacık Tür.
  • affected. artificial. campy. cold. constrained. counterfeit. factitious. false. genteel. plummy. pretended. put-on. rose-water. set. shifty. sophisticated. studied. studious. theatrical. unnatural. feigned. chichi.
 758. yapmacık Tür.
  • affected. artificial. bogus. contrived. deceitful. histrionic. mannered. mock. phoney. sham. slimy. strained. theatrical. feigned. false. affectation. simulated. pretended. phony.
 759. yapmacık Tür.
  • affectation. affected. artificial. feigned. mock. affectedness. artificiality. pose. show.
 760. yapmacıklı Tür.
  • showy and artificial. affected.
 761. yapmacıklı Tür.
  • mannered.
 762. yapmacıksız Tür.
  • unaffected. free of show or affectation. natural.
 763. yapmak Tür.
  • to make. to build. to construct. to fashion. to create. to manufacture. to produce. to prepare. to do. to buoy oneself with sth. to do sth as one"s regular work or occupation. to carry out. to perform. to affect. to execute. to repair. to fix sth. to caus.
 764. yapmak Tür.
  • build. commit. construct. cost. deliver. discharge. do. draw. fabricate. fill. found. fulfil. have. hold. make. manage. manufacture. perform. perpetrate. practise. produce. put. redeem. transact. to do. to make. to perform. to fulfil. to carry sth out. to mend. to repair. to fix onarmak. tamir etmek. to build. to construct. to erect. to found inşa etmek. to produce. to manufacture. to bring sth out üretmek. to cause yol açmak. to marry to evlendirmek. to cost. to do with. to have. to possess. to cook. to have. to draw. to deliver. to fix onarmak. to found inşa etmek. to bring sth out üretmek. to cause yol açmak. to marry to evlendirmek.
 765. yapmak Tür.
  • accomplish. acquit oneself. architect. build. carve out. contrive. create. do. engineer. establish. execute. fashion. fulfil. fulfill. get. go over. go through. have. implement. land. make. perform. ply. practice. practise. produce. profess. put thro.
 766. yapmamak Tür.
  • neglect. omit.
 767. yapmamak Tür.
  • neglect. omit.
 768. yaprak Tür.
  • leaf. plate. sheet. foil. sheet of paper. flake. layer.
 769. yaprak Tür.
  • laminated. blade. folio. lamina. leaf. sheet.
 770. yaprak Tür.
  • folio. sheet. cut form. cut sheet. leaf. grape leaf. layer.
 771. yaprak ayası Tür.
  • leaf blade.
 772. yaprak biti Tür.
  • aphid.
 773. yaprak dökümü Tür.
  • leaf cast.
 774. yaprak dökümü Tür.
  • fall. autumn.
 775. yaprak dolması Tür.
  • stuffed grape leaves.
 776. yaprak dolması Tür.
  • a food made by wrapping a grape or cabbage leaf around a bit of stuffing.
 777. yaprak tütün Tür.
  • roll of tobacco.
 778. yaprak tütün Tür.
  • leaf tobacco.
 779. yaprak yaprak Tür.
  • multilayered. in layers.
 780. yapraklanma Tür.
  • leafing.
 781. yapraklanma Tür.
  • foliation.
 782. yapraklı Tür.
  • leaved.
 783. yapraklı Tür.
  • leafy. leafed. flaked. ornamented with leaf patterns. foliate. laminated.
 784. yapraksı Tür.
  • foliaceous.
 785. yapraksı Tür.
  • flaky.
 786. yapraksız Tür.
  • aphyllous.
 787. yaptırım Tür.
  • sanction. sanction müeyyide.
 788. yaptırım Tür.
  • sanction. having sb made sth. having sb do sth.
 789. yaptırım Tür.
  • sanction.
 790. yaptırmak Tür.
  • to have sb make sth. to have sb do sth. bring round to pass. exercise. get. make. motivate. to bring to pass. procure.
 791. yaptırmak Tür.
  • get smth. done. get. have it made. make. set.
 792. yaptırmak Tür.
  • found. get.
 793. yar Tür.
  • Youth at Risk.
 794. yar Tür.
  • Yemen Arab Republic (Yemen or North Yemen)
  • used for information dated before 22 May 1990 or CY91.
 795. yar Tür.
  • Yard and silvviculture materials including bark, woodchips, leaves, grass clippings, brush, small tree limbs, and stumps.
 796. yar Tür.
  • precipice. cliff. abyss.
 797. yar Tür.
  • No real translation, just used at the end of a verb to make it a command Not meant to be used when speaking to superiors Examples:.
 798. yar Tür.
  • cliff. precipice. scarp.
 799. yar Tür.
  • cliff. love. precipice. scarp.
 800. yara Tür.
  • injury. wound. open sore. ulcer. laceration. gash. rent. tear. hurt. insult. lesion. trauma.
 801. yara Tür.
  • cut. lesion. sore. wound. injury. gash. boil. pain.
 802. yara Tür.
  • bruise. canker. cut. hurt. injury. lesion. raw. sore. trauma. ulcer. wound.
 803. yara bere Tür.
  • cuts and bruises. wounds and bruises.
 804. yara izi Tür.
  • mark. scar. seam.
 805. yara izi Tür.
  • cicatrix.
 806. yara izi Tür.
  • cicatrice. scar.
 807. Yaradan Tür.
  • the creator. the maker.
 808. Yaradan Tür.
  • the Creator. the Maker.
 809. Yaradan Tür.
  • the creator.
 810. Yaradan Tür.
  • God Tanrı.
 811. Yaradan Tür.
  • God.
 812. yaradılış Tür.
  • creation. nature. temperament. physical constitution. make-up. disposition.
 813. yaradılış Tür.
  • creation. nature. temperament. making. natural disposition.
 814. yaradılıştan Tür.
  • by nature. naturally.
 815. yarak Tür.
  • penis. cock. pecker. dick. tool. cock
  • dick
  • dong
  • manhood
  • rod
  • penis.
 816. yarak Tür.
  • dick. meat. pecker. prick. twat.
 817. yaralama Tür.
  • laceration.
 818. yaralamak Tür.
  • to wound. to injure. to do sb an injury. to hurt sb"s feelings.
 819. yaralamak Tür.
  • injure. lacerate. maul. shoot. wound. to wound. to injure. to cut sb up.
 820. yaralamak Tür.
  • bruise. chafe. hit. hurt. injure. lacerate. maul. prick. rasp. scotch. wound.
 821. yaralanma Tür.
  • personal injury.
 822. yaralanma Tür.
  • injury.
 823. yaralanmak Tür.
  • to be wounded. to be injured. wing.
 824. yaralanmak Tür.
  • fall. to be wounded. to be injured.
 825. yaralanmak Tür.
  • bruise.
 826. yaralı Tür.
  • injured. wounded. sth which has an open sore or ulcer on it.
 827. yaralı Tür.
  • injured. scarred. sore. stricken. wounded. casualty.
 828. yaralı Tür.
  • casualty. injured.
 829. yaramak Tür.
  • to be of use to. to serve sb"s purpose. to serve. to avail.
 830. yaramak Tür.
  • benefit. to be serviceable. to be of use. to be useful. to do good. to benefit. to be suitable. to work.
 831. yaramak Tür.
  • agree. agree with. avail. benefit. correspond. do for. lend itself to. profit. serve. be of service to. suit.
 832. yaramaz Tür.
  • non-effective. good-for-nothing. elfin. elvish. impish. mischievous. naughty. obstreperous. prankish. rompy. skittish. undisciplined. unmanageable. wicked. little perisher. pickle. rogue. scalawag. scamp. scapegrace.
 833. yaramaz Tür.
  • mischievous. naughty. useless. good-for-nothing. unlicked cub. impish. no- good. puchish. wicked.
 834. yaramaz Tür.
  • elfin. bad. handful. impish. naughty. rascal. rogue. scallywag. wicked.
 835. yaramazlaşmak Tür.
  • to get naughty. to get mischievous.
 836. yaramazlık Tür.
  • naughtiness. mischievousness. devilment. devilry. escapade. misbehaviour. mischief.
 837. yaramazlık Tür.
  • mischief. uselessness. naughtiness. rudeness. unsuitability. misbehaviour.
 838. yaramazlık Tür.
  • escapade.
 839. yaramazlık etmek Tür.
  • to behave naughtily. to do sth naughty. to behave mischievously. to get up to some mischief. to do sth mischievous. misbehave.
 840. yaranmak Tür.
  • to curry favor. to pay polite but insincere attention. to ingratiate oneself. to make up to.
 841. yaranmak Tür.
  • to cozy up to.
 842. yarar Tür.
  • advantage. benefit. profit. behoof. efficacy. gain. service. serviceableness. utility.
 843. yarar Tür.
  • advantage. avail. benefit. expediency. gain. interest. point. profit. service. use. utility. useful. serviceable.
 844. yarar Tür.
  • account. avail. benefit. convenience. efficacy. gain. grist to the mill. stead. use. utility.
 845. yararcılık Tür.
  • pragmatism.
 846. yararlanma Tür.
  • turning to account.
 847. yararlanmak Tür.
  • to draw benefit from. to benefit from. to profit from. to make good use of. to utilize. benefit. draw upon. exploit. profit. pull a fast one. take advantage of. turn. turn to account.
 848. yararlanmak Tür.
  • put account. turn to account. take advantage of. avail oneself of smth. benefit. capitalize. enjoy. impose. parlay. pass over. pass up. practice on. practice upon. practise on. practise upon. profit. profit by. refer. rejoice in. use. make use of. u.
 849. yararlanmak Tür.
  • avail. enjoy. harness. utilize. to make use of. to utilize. to benefit. to take advantage of. to cash in. to capitalize on sth. to avail oneself of. to draw on/upon sth.
 850. yararlı Tür.
  • beneficial. serviceable. useful. worthwile. advantageous. effectual. expedient. functional. practicable. profitable. suitable. efficacious. good. healthful. helpful. instrumental. lucrative.
 851. yararlı Tür.
  • advantageous. beneficial. benign. benignant. efficacious. good. handy. healthful. healthy. helpful. profitable. salubrious. salutary. sanative. sanatory. subservient. of use. useful. wholesome.
 852. yararlı Tür.
  • advantageous. asset. constructive. efficacious. expedient. helpful. nutritious. positive. profitable. remunerative. serviceable. useful. beneficial. profitable faydalı.
 853. yararlı olmak Tür.
  • to make oneself useful. pay. to stand sb in good stead.
 854. yararlı olmak Tür.
  • belong.
 855. yararlık Tür.
  • utility. service. usefulness. efficacy. efficiency. functionality. practicability. use. degree of utility.
 856. yararsız Tür.
  • ineffective. unserviceable. useless. of no use. functionless. futile. idle. incapacitated. ineffectual. inefficacious. inefficient. inept. inutile. needless.
 857. yararsız Tür.
  • bootless. footless. inexpedient. invalid. otiose. pointless. profitless. unobliging. unserviceable. useless. no good. of no avail. gainless. it"s no use.
 858. yararsız Tür.
  • barren. hopeless. idle. pointless. useless. vain. unprofitable. pointless faydasız. nafile.
 859. yararsızlık Tür.
  • futility.
 860. yarasa Tür.
  • bat. flying fox.
 861. yarasa Tür.
  • bat.
 862. yarasa Tür.
  • bat.
 863. yaraşık Tür.
  • used in.
 864. yaraşıksız Tür.
  • unsuitable. unbecoming.
 865. yaraşır Tür.
  • becoming. it befits. suitable. seemly.
 866. yaraşma Tür.
  • suiting. becoming.
 867. yaraşmak Tür.
  • to suit. to become. beseem.
 868. yaraşmak Tür.
  • become. befit. behoove. suit.
 869. yaraştırmak Tür.
  • to make sth look good on / in. to make one thing go with another. to deem sth suitable for sb. to think that sth befits sb. to make up. to invent an untruth. to alter to suit one"s own purposes.
 870. yaratıcı Tür.
  • creative. fertile. imaginative. ingenious. inspired. inventive. original. originative. pregnant. procreative. productive. architect. author. builder. composer. creator. father. inventor. originator. procreator. worker.
 871. yaratıcı Tür.
  • creative. creator. generating. imaginative. inventive. productive.
 872. yaratıcı Tür.
  • author. creative. creator. imaginative. inventive. original. productive.
 873. yaratıcılık Tür.
  • originality. vision. creativity.
 874. yaratıcılık Tür.
  • creativeness. creativity. ideality. ingenuity. inventiveness. wit.
 875. yaratıcılık Tür.
  • art. creativeness. creativity. genius. ingeniousness. ingenuity. invention. productivity.
 876. yaratık Tür.
  • creature.
 877. yaratık Tür.
  • being. creature. thing.
 878. yaratık Tür.
  • alien. creature. criter. thing.
 879. yaratılış Tür.
  • genesis. creation. temperament. disposition.
 880. yaratılış Tür.
  • genesis.
 881. yaratılmak Tür.
  • to be created.
 882. yaratma Tür.
  • creation. creating. designing.
 883. yaratma Tür.
  • creation.
 884. yaratmak Tür.
  • create. to create. to give existence to.
 885. yaratmak Tür.
  • create.
 886. yaratmak Tür.
  • beget. call into being. compose. conceive. create. father. incur. originate. procreate.
 887. yarbay Tür.
  • lieutenant colonel.
 888. yarbay Tür.
  • lieutenant colonel.
 889. yarborough İng.
  • i., (briç) 9 ludan yüksek kağıt olmayan el.
 890. yard İng.
  • i., den. seren. royal yard kuntra babafingo sereni. topsail yard gabya yelkenin sereni.
 891. yard İng.
  • i. yarda, 0.9144 metrelik İngiliz ölçüsü , kıs. yd., y. yard goods yarda ile satılan kumaş.cubic yard yarda küp, 0.7645 m^3. square yard yarda kare 0.8361n^2. the hundered-yard dash yüz yardalık yarış.
 892. yard İng.
  • i., f. avlu
  • odun deposu gibi üstü açık işyeri
  • istasyon çevresinde tren manevra yeri
  • kışın ormanda geyiklerin toplandığı yer
  • f. avluya koymak
  • ağıla gütmek.
 893. yarda Tür.
  • yard.
 894. yardage İng.
  • i. yarda ölçüsüyle uzunluk
  • davarın demiryolu istasyonunda bekletilme ücreti.
 895. yardakçı Tür.
  • stooge.
 896. yardakçı Tür.
  • accessory. accomplice. aider. stooge.
 897. yardakçılık Tür.
  • complicity.
 898. yardakçılık etmek Tür.
  • to aid sb (in crime. to act in complicity with sb.
 899. yardarm İng.
  • i., den. serenin ucu, seren cundası.
 900. yardbird İng.
  • i., ask., (argo) acemi nefer
  • temizlik işine tayin edilmiş asker
  • cezalı olarak izinsiz asker.
 901. yardım Tür.
  • aid. assist. assistance. backing. backup. booster. comfort. contribution. cooperation. dole. donation. donative. favor. favour. furtherance. hand. help. helpfulness. lift. relief. rescue. shot. stand-by. succor. succour. support. sustenance. welfare.
 902. yardım Tür.
  • aid. assistance. help. backing. hand. patronage. relief. helping hand. support. sustanence. aid and comfort. aiding. backing up. benevolence. benevolent contribution. cooperation. easer. favour. furtherance. good offices / international law. helping. lift.
 903. yardım Tür.
  • aid. assistance. auspices. backing. benefaction. boost. comfort. contribution. cooperate. favour. guidance. hand. help. ministration. push. recourse. relief. service. succour. support.
 904. yardım etmek Tür.
  • to aid. to assist. to help. to relieve. to second. to succour. to support. to give / to render assistance. to lend assistance. befriend. further. to lend a hand. pull for. serve. service. weigh in.
 905. yardım etmek Tür.
  • abet. aid. assist. befriend. carry. cheer. facilitate. help. second.
 906. yardım sandığı Tür.
  • provident fund. relief fund.
 907. yardımcı Tür.
  • ancillary. collateral. auxiliary. adjunct. deputy. helper. mate. subsidiary. vice. asistant to. aid. abettor. acolyte. adjutant. associate. clerk. nurse. servant. team-mate. assistant. attached. auxiliary advertising. backer. coadjudant. contributing. con.
 908. yardımcı Tür.
  • accommodating. aid. aide. ancillary. assistant. attendant. attentive. auxiliary. buttress. collateral. companion. constructive. cooperative. help. helpful. second. subsidiary. useful. helper. associate. deputy.
 909. yardımcı Tür.
  • accessary. accessory. ancillary. assistant. auxiliary. band-aid. collateral. contributory. cooperative. deputy. donkey. helpful. obliging. stand-by. sub. subsidiary. suffragan. supporting. accessary. accessory. acolyte. adjunct. aid. aide. assistant.
 910. yardımcı fiil Tür.
  • auxiliary verb.
 911. yardımcı oyuncu Tür.
  • supporting actor.
 912. yardımcılık Tür.
  • assistantship.
 913. yardımlaşma Tür.
  • mutual aid. helping one another. solidarity.
 914. yardımlaşma Tür.
  • bee.
 915. yardımlaşmak Tür.
  • to help one another. to help each other.
 916. yardımlaşmak Tür.
  • to aid each other. to aid one another.
 917. yardımlaşmak Tür.
  • cooperate.
 918. yardımsever Tür.
  • person who likes to help others. benevolent. charitable. chivalrous. helpful. subscriber to charity.
 919. yardımsever Tür.
  • benevolent. caring. charitable. friendly. gracious. helpful. humanitarian. kind. kindly. obliging. public-spirited. well-disposed. humanist.
 920. yardımsever Tür.
  • accommodating. benefactor. benevolent. charitable. chivalrous. cooperative. forthcoming. friendly. good. humanitarian. subscriber.
 921. yardımseverlik Tür.
  • charity.
 922. yardımseverlik Tür.
  • benevolence. charity.
 923. yardırmak Tür.
  • to have sb split sth.
 924. yardman İng.
  • i., den. serenlerde çalışan tayfa
  • d.y. manevra sahasında çalışan işçi.
 925. yardmaster İng.
  • i., d.y. manevra sahası müdürü.
 926. yardstick İng.
  • i. bir yardalık ölçü çubuğu
  • mukayese standardı, denek taşı.
 927. yare İng.
  • s., (eski) çabuk
  • tetik
  • iyi idare edilir (dümen).
 928. yaren Tür.
  • friend.
 929. yaren Tür.
  • friend.
 930. yarenlik Tür.
  • friendly chat.
 931. yarenlik etmek Tür.
  • to have friendly chat.
 932. yargı Tür.
  • juridical. bar. deliverance. judgement. jurisdiction. justice. provision. ruling. sentence. verdict.
 933. yargı Tür.
  • estimation. idea. opinion. court decision. judgment. verdict of jury. adjudication. award. decree. discernment. discretion. discrimination. estimate. evaluation. ruling. judgement.
 934. yargı Tür.
  • assess. attitude. conclusion. estimation. judgment. opinion. ruling. sentence. judgement. judgment hüküm. decision. verdict kaza. lawsuit. decision in a court of law.
 935. yargı erki Tür.
  • judicial power.
 936. yargı gücü Tür.
  • judicial authority.
 937. yargı organları Tür.
  • judicial bodies.
 938. yargı yeri Tür.
  • judicator tribunal.
 939. yargı yetkisi Tür.
  • judicial power. jurisdiction. the power to adjudicate. adjudicatory power. judiciary power.
 940. yargıç Tür.
  • bench. judge. justice. recorder.
 941. yargıç Tür.
  • adjudicator. judge. arbiter. arbitrator. judicature. judiciary. justice. magistrate. umpire.
 942. yargıç Tür.
  • adjudicator. commissioner. judge. justice.
 943. yargıcı Tür.
  • juror. referee.
 944. yargıçlık Tür.
  • judgeship. being a judge.
 945. yargılama Tür.
  • trying. hearing. judging.
 946. yargılama Tür.
  • assize. judgment. trial.
 947. yargılama Tür.
  • argumentation. judgement. trial.
 948. yargılama usulü Tür.
  • proceedings.
 949. yargılamak Tür.
  • to try sb. to try a case. to hear a case. to judge. to adjudicate. to arbitrate. to umpire.
 950. yargılamak Tür.
  • judge. try.
 951. yargılamak Tür.
  • gauge. reason. try. judge. to hear. to try. to judge. to decree.
 952. yargılanma Tür.
  • being tried. assize.
 953. yargılanmak Tür.
  • to hear a case. to try. to judge.
 954. yargılanmak Tür.
  • to be tried. to be heard. to be adjudicated. to stand trial. stand one"s trial. to be on trial. undergo a trial. to be up for trial.
 955. yargılanmak Tür.
  • stand trial.
 956. yargısal Tür.
  • judgmental.
 957. yarı Tür.
  • semi-. half of the. demi -. half time. partial.
 958. yarı Tür.
  • half. half. quasi. half. moiety. meta-. part-. quasi-. semi-. hemi-.
 959. yarı Tür.
  • half.
 960. yarı ağır sıklet Tür.
  • cruise weight.
 961. yarı final Tür.
  • semifinal.
 962. yarı finalist Tür.
  • semifinalist.
 963. yarı finalist Tür.
  • semi finalist.
 964. yarı iletken Tür.
  • semiconductor.
 965. yarı iletken Tür.
  • semiconductor.
 966. yarı mamul Tür.
  • semi- manufactures. semi-finished good. semi-finished product. intermediate product.
 967. yarı otomatik Tür.
  • semiautomatic.
 968. yarı otomatik Tür.
  • semiautomatic.
 969. yarı resmi Tür.
  • semiofficial.
 970. yarı saydam Tür.
  • translucent.
 971. yarı saydam Tür.
  • diaphanous.
 972. yarı saydamlık Tür.
  • translucence.
 973. yarı yarıya Tür.
  • half and half.
 974. yarı yarıya Tür.
  • half.
 975. yarı yarıya Tür.
  • fifty fifty.
 976. yarıçap Tür.
  • radius. radial.
 977. yarıçap Tür.
  • radius.
 978. yarıçap Tür.
  • radius.
 979. yarıcı Tür.
  • shearshear. sharecropper. splitter.
 980. yarık Tür.
  • chink. cleavage. cleft. crack. crevice. fissure. gap. slit. split. slot. scissure. apperture. cleave. leak. spline. serrate. breach. chap. cloven. cranny. cutting. disruption. flaw. furrow. rent. rift. rip. vent.
 981. yarık Tür.
  • chappy. cloven. split. breach. chap. chink. cleft. cranny. crevasse. crevice. cut. fissure. gash. hiatus. incision. interstice. rent. rift. scissure. shake. slit. slot. split. tear. vent.
 982. yarık Tür.
  • breach. chink. chip. cleavage. crevice. cut. cutting. fissure. gap. incision. rent. rift. rip. slash. slit. slot. split. cleft. crack. cracked.
 983. yarılamak Tür.
  • to be halfway through. to complete half of. to be halfway down.
 984. yarılanmak Tür.
  • to be half done. to be half finished. to be halfway traversed.
 985. yarılma Tür.
  • fission.
 986. yarılma Tür.
  • cleavage. split. split-up. splitting.
 987. yarılma Tür.
  • cleavage.
 988. yarılmak Tür.
  • to be split / cleft. to be cleared. to be rent. to be slit. to be slit open. chap. cleave. crack. gape. split off.
 989. yarılmak Tür.
  • gape. split. to be split. to split. to crack.
 990. yarılmak Tür.
  • burst. chap. cleave. crack. dehisce. rip. slit. split off. tear. yawn.
 991. yarım Tür.
  • half. half. mezzo-. semi-. hemi-.
 992. yarım Tür.
  • half. demi -. semi.
 993. yarım Tür.
  • half.
 994. yarım akıllı Tür.
  • dotty.
 995. yarım ay Tür.
  • crescent. half moon.
 996. yarım daire Tür.
  • semicircle.
 997. yarım gün Tür.
  • half time. part time.
 998. yarım gün çalışma Tür.
  • half-time.
 999. yarım kafiye Tür.
  • assonance.
 1000. yarım pansiyon Tür.
  • half board. half pension. bed and breakfast with dinner. partial board. demi pension.
 1001. yarım tarife Tür.
  • half rate.
 1002. yarım yamalak Tür.
  • scrappy. sloppy.
 1003. yarım yamalak Tür.
  • fragmentary. patchy. perfunctory. sketchy. superficial.
 1004. yarımada Tür.
  • peninsula.
 1005. yarımada Tür.
  • peninsula.
 1006. yarımada Tür.
  • chersonese. peninsula.
 1007. yarın Tür.
  • tomorrow. manana. morn. morrow. tomorrow.
 1008. yarın Tür.
  • tomorrow.
 1009. yarın Tür.
  • morrow. tomorrow.
 1010. yarınki Tür.
  • tomorrow"s.
 1011. yarış Tür.
  • racing. race. racing. run.
 1012. yarış Tür.
  • gymkhana. race. run. competition.
 1013. yarış Tür.
  • competition. race. contest. vying.
 1014. yarış arabası Tür.
  • racing car.
 1015. yarış arabası Tür.
  • race car.
 1016. yarış atı Tür.
  • race horse.
 1017. yarış atı Tür.
  • race horse.
 1018. yarış kayığı Tür.
  • race / racing boat.
 1019. yarış otomobili Tür.
  • racing car.
 1020. yarış otomobili Tür.
  • hot rod.
 1021. yarışçı Tür.
  • contester. contender.
 1022. yarışçı Tür.
  • competitor. runner.
 1023. yarışçı Tür.
  • competitor. racer. runner. sprinter.
 1024. yarışma Tür.
  • competition. contest. fray. tournament.
 1025. yarışma Tür.
  • competition. contest. bout. contention. racing.
 1026. yarışma Tür.
  • bout. competition. contest. contestation. emulation. event. match. meet. racing. rivalry.
 1027. yarışmacı Tür.
  • competitor. contester. contestant.
 1028. yarışmacı Tür.
  • competitor. contender. contestant. entrant.
 1029. yarışmacılık Tür.
  • competitorship.
 1030. yarışmak Tür.
  • to race. to race against each other. to compete. to contest. to contend. run.
 1031. yarışmak Tür.
  • compete. contend. contest. race. vie. to race. to complete. to compete. to contend.
 1032. yarıştırmak Tür.
  • to have sb race. to have sb participate in a race. to have one person race against another. to have sb compete / contest / contend or vie with another.
 1033. yarıyıl Tür.
  • semester. semester sömestr.
 1034. yarma Tür.
  • splitting. cleaving
  • breakthrough. big. uncouth person. split. cracking. riving. ripping. wedging. cleavage. leak. gap. serrate. stria. tear. nick. scoring. notch. rift. chop. chap. chasm. chink. shake. rip. cleft. rent. slotted. chapp.
 1035. yarma Tür.
  • cleavage. fission. incision. act of splitting. cleft. fissure. breakthrough. splitting. split.
 1036. yarma Tür.
  • cleavage.
 1037. yarma şeftali Tür.
  • freestone peach.
 1038. yarmak Tür.
  • to split. to cleave. to rend. to slit. to crack. to chap. to chop. to wedge. to break. to break through. to breach. to excavate. to open. to cut. to shatter. to rip. to rift. to rive. slash. cut into. disrupt. hack. hew. incise.
 1039. yarmak Tür.
  • breach. chop. cleave. disrupt. flaw. hew. incise. maul. plough. plow. rend. rift. rip. sever. slash. slit. split. tear. wedge off.
 1040. yarmak Tür.
  • breach. break. chop. cleave. hack. hew. incise. penetrate. rend. rip. slash. slit. split. to split. to rend. to cleave. to hew. to chop. cut.
 1041. yarmuke İng.
  • i. havralarda giyilen bere, bir nevi takke.
 1042. yarn İng.
  • i., f. pamuk veya yün ipliği, bükülümüş iplik
  • k.dili. hikaye, masal, bilhassa gemici masalı
  • f., k.dili. masal anlatmak.
 1043. yarn-dyed İng.
  • s. boyanmış yün ipliğinden dokunmuş.
 1044. yarrow İng.
  • i. civanperçemi, bot. Achilla millefolium.
 1045. yas Tür.
  • mourning. mourning. mourning matem.
 1046. yas Tür.
  • mourning. lament.
 1047. yas Tür.
  • lament. mourning.
 1048. yaş Tür.
  • dank. humid. wet. age. year.
 1049. yaş Tür.
  • age. moist. tears. damp. demographics. time of life. wet.
 1050. yaş Tür.
  • age. dank. humid. wet.
 1051. yaş haddi Tür.
  • age limit.
 1052. yas tutmak Tür.
  • to mourn. to be in mourning. sorrow. take on. wail.
 1053. yasa Tür.
  • act of parliament. law. code of laws. law code. act. statute.
 1054. yasa Tür.
  • act. law. ordinance. statute. act kanun. code of laws.
 1055. yasa Tür.
  • act. act of congress. code. enaction. law. regulation. statute.
 1056. yaşa Tür.
  • live and let live. whoopee.
 1057. yaşa Tür.
  • hurray!. hooray!.
 1058. yasa çıkarmak Tür.
  • to make laws. to lay down rules.
 1059. yasa dışı Tür.
  • bastard.
 1060. yasa koyucu Tür.
  • law-maker. legislator.
 1061. yasa tasarısı Tür.
  • draft bill. bill.
 1062. yasa tasarısı Tür.
  • bill. resolution.
 1063. yasadışı Tür.
  • illegal. unlawful. against the law.
 1064. yasadışı Tür.
  • illegal. illicit. lawless. unlawful.
 1065. yasak Tür.
  • under a ban. forbidden. illicit. impermissible. no. proscriptive. restricted. taboo. ban. don"t. interdict. prohibition. restriction. tabu.
 1066. yasak Tür.
  • forbidden. illicit. prohibition. taboo. ban. prohibited. interdict.
 1067. yasak Tür.
  • ban. under a ban. forbidden. impermissible. inhibition. interdict. interdiction. no go. prohibited. prohibition. taboo. ultra vires.
 1068. yasak bölge Tür.
  • restricted area. forbidden zone. prohibited zone / area.
 1069. yasak bölge Tür.
  • prohibition era.
 1070. yasak etmek Tür.
  • to forbid. to interdict. to prohibit.
 1071. yasaklama Tür.
  • embargo. interdict. interdiction. prohibition. proscription.
 1072. yasaklama Tür.
  • banning. forbidding. prohibiting.
 1073. yasaklama Tür.
  • ban. crackdown. prohibition. prohibiting.
 1074. yasaklamak Tür.
  • to forbid. to prohibit. to ban. to interdict.
 1075. yasaklamak Tür.
  • put one"s foot down. put under a ban. put the lid on smth. ban. put a ban on. bar. call off. debar. embargo. enjoin. forbid. imprison. inhibit. interdict. clamp the lid on smth. outlaw. prohibit. proscribe. taboo. put under a taboo. tabu.
 1076. yasaklamak Tür.
  • bar. forbid. prohibit. proscribe. to prohibit. to forbid. to ban. to inhibit. to proscribe. to prohobit. to deprive of.
 1077. yasaklanmak Tür.
  • to be forbidden. to be prohibited. to be banned. to be interdicted.
 1078. yasaklayıcı Tür.
  • prohibitive. prohibitory. inhibitory.
 1079. yasaklayıcı Tür.
  • prohibitive. prohibitory. forbidding. prohibiting. banning. interdicting.
 1080. yasaklayıcı Tür.
  • prohibitive.
 1081. yasaklı Tür.
  • prohibited. forbidden.
 1082. yasal Tür.
  • legal. legitimate. lawful. licit.
 1083. yasal Tür.
  • lawful. legal. legitimate. rightful. statutory. valid. as ace. rightful kanuni.
 1084. yasal Tür.
  • clean. competent. de jure. juridical. juristic. juristical. lawful. legal. legitimate. licit. rightful. solemn. sound. statutory. technic. technical. valid. legit.
 1085. yasalaşmak Tür.
  • to become law kanunlaşmak.
 1086. yasalaşmak Tür.
  • to become law.
 1087. yasalaştırmak Tür.
  • to make or cause sth to become law.
 1088. yasalaştırmak Tür.
  • to make lawful kanunlaştırmak.
 1089. yasalı Tür.
  • legal. lawful. legitimate. licit.
 1090. yasallaşmak Tür.
  • to become legal.
 1091. yaşam Tür.
  • life. lifetime.
 1092. yaşam Tür.
  • experience. life. lifetime. living. vita.
 1093. yaşam Tür.
  • animation. being. days. existence. life.
 1094. yaşam biçimi Tür.
  • life style.
 1095. yaşam biçimi Tür.
  • existence.
 1096. yaşam felsefesi Tür.
  • philosophy.
 1097. yaşam koşulları Tür.
  • condition in life. living conditions.
 1098. yaşam öyküsü Tür.
  • life history.
 1099. yaşam öyküsü Tür.
  • biography.
 1100. yaşam sigortası Tür.
  • life assurance / insurance.
 1101. yaşam standardı Tür.
  • living standard. standard of living / life.
 1102. yasama Tür.
  • legislative. legislation.
 1103. yasama Tür.
  • legislation. making laws. checks and balances.
 1104. yasama Tür.
  • legislation. legislative.
 1105. yaşama Tür.
  • living. survival.
 1106. yaşama Tür.
  • living.
 1107. yasama dokunulmazlığı Tür.
  • freedom from arrest.
 1108. yasama dönemi Tür.
  • legislative period. parliamentary order. session of legislature. sessional.
 1109. yasama gücü Tür.
  • legislative power.
 1110. yasama gücü Tür.
  • legislative power.
 1111. yasama kurulu Tür.
  • legislative committee / body / council. legislative committee.
 1112. yasama meclisi Tür.
  • legislative assembly. chamber. legislature.
 1113. yasama organı Tür.
  • legislative body. legislative branch. legislature.
 1114. yasama yetkisi Tür.
  • legislative power. legislative authority. legislative prerogative.
 1115. yasamak Tür.
  • to legislate. to make laws.
 1116. yasamak Tür.
  • legislate. to make. laws. to govern. to put straight. to legislate.
 1117. yasamak Tür.
  • legislate.
 1118. yaşamak Tür.
  • to live. to inhabit. to experience. to dwell. to survive.
 1119. yaşamak Tür.
  • dwell. exist. experience. live. subsist. taste.
 1120. yaşamak Tür.
  • dwell. exist. experience. know. live. shift. subsist.
 1121. yasamalı Tür.
  • legislative.
 1122. yaşamsal Tür.
  • vital dirimsel. hayati.
 1123. yaşamsal Tür.
  • vital.
 1124. yaşamsal Tür.
  • staminal. vital.
 1125. yaşantı Tür.
  • experience. life style. way of living. life.
 1126. yaşantı Tür.
  • experience.
 1127. yaşarlık Tür.
  • being alive.
 1128. yaşarmak Tür.
  • to fill with tears. to water.
 1129. yaşartmak Tür.
  • to make to fill with tears.
 1130. yaşasın Tür.
  • yippee. hurray!. hooray!. yippee! long live. ! up with. !.
 1131. yasasız Tür.
  • which has no laws.
 1132. yasasızlık Tür.
  • illegality.
 1133. yaşatma Tür.
  • sustenance.
 1134. yaşatmak Tür.
  • to keep sb / sth alive. to make come alive.
 1135. yaşatmak Tür.
  • to keep alive. let prosper.
 1136. yaşatmak Tür.
  • keep alive.
 1137. yaşayış Tür.
  • way of living. life style.
 1138. yaşayış Tür.
  • manner of living. life. livelihood.
 1139. yasemin Tür.
  • jasmin. jasmine. jessamine.
 1140. yasemin Tür.
  • jasmine. jasminea name.
 1141. yasemin Tür.
  • Jasmin.
 1142. yashmak İng.
  • i. yaşmak.
 1143. yaşıt Tür.
  • person who is the same age as oneself. coeval.
 1144. yaşıt Tür.
  • contemporary. of the same age. of the same age akran.
 1145. yaşıt Tür.
  • coeval. contemporary. contemporary. equal. peer.
 1146. yaslama Tür.
  • justification.
 1147. yaslamak Tür.
  • flush. justify. to lean / to prop one thing against another. prop.
 1148. yaslamak Tür.
  • flatten. lean. prop. prop up.
 1149. yaslamak Tür.
  • burrow. nestle. rest. to lean. to prop. to rest. to recline. to support.
 1150. yaşlanma Tür.
  • aging. growing old. ageing. senescence.
 1151. yaşlanma Tür.
  • ageing.
 1152. yaslanmak Tür.
  • to lean against. to prop oneself against sth. to lean on or against another. to rest. to tilt. to heel. to recline. snuggle.
 1153. yaslanmak Tür.
  • lean. recline. repose. repose on. rest. rest against. sit back.
 1154. yaslanmak Tür.
  • burrow. lean. recline. repose. to lean against. to rely on. to lean against. to support oneself.
 1155. yaşlanmak Tür.
  • to grow old. to age.
 1156. yaşlanmak Tür.
  • age. to grow old. to tear.
 1157. yaşlanmak Tür.
  • age. get old. grow old. be getting on in years. fatten.
 1158. yaslı Tür.
  • sb who is mourning. mournful.
 1159. yaslı Tür.
  • mournful. in mourning.
 1160. yaşlı Tür.
  • antiquated. elderly. old. screw. senile.
 1161. yaşlı Tür.
  • aged. old. advanced in years. geriatric. gray. grey. long in the tooth. over the hill.
 1162. yaşlı Tür.
  • aged. doddered. elderly. old. overaged. senior. stricken in years. tear-stained. watery. well on in years. geriatric. old-timer. oldie. senior citizen.
 1163. yaşlıca Tür.
  • of a certain age. oldish.
 1164. yaşlıca Tür.
  • getting on in years. oldish. elderly.
 1165. yaşlık Tür.
  • damp. dampness. moistness.
 1166. yaşlılar yurdu Tür.
  • home for the aged. home for the elderly.
 1167. yaşlılık Tür.
  • senile. age. old age. senescence. senility.
 1168. yaşlılık Tür.
  • old age.
 1169. yaşlılık Tür.
  • age. old age. advanced years.
 1170. yaşlılık sigortası Tür.
  • old-age insurance. old-age insurance. old-age pension.
 1171. yaşmak Tür.
  • veil.
 1172. yaşmak Tür.
  • veil.
 1173. yaşmaklı Tür.
  • veiled.
 1174. yassı Tür.
  • flat. level. splay. strap-shaped. smooth. pan. oblate.
 1175. yassı Tür.
  • flat and wide. flat.
 1176. yassılaşma Tür.
  • flattening.
 1177. yassılaşmak Tür.
  • flatten.
 1178. yassılaştırmak Tür.
  • flatten.
 1179. yassılık Tür.
  • flatness. broadness of surface.
 1180. yassılık Tür.
  • flatness.
 1181. yassılmak Tür.
  • to become flat and wide.
 1182. yastık Tür.
  • cushion. pillow. pad. padding. seed bed. underlay. wad. bolster. boss. skid. kapok.
 1183. yastık Tür.
  • cushion. pillow. bolster. pad. seedbed. bed. bearing.
 1184. yastık Tür.
  • bolster. cushion. pillow.
 1185. yastık kılıfı Tür.
  • pillowcase. pillow slip.
 1186. yastık kılıfı Tür.
  • pillowcase.
 1187. yastıklama Tür.
  • padding.
 1188. yat Tür.
  • yacht.
 1189. yat Tür.
  • yacht.
 1190. yatağan Tür.
  • yataghan.
 1191. yatagan, yataghan İng.
  • i. yatağan
  • saldırma.
 1192. yatak Tür.
  • bedstead. course. channel. seam. vein. lode. placer. den. lair. bearing. receiver of stolen goods. bearing lining. bush. bushing. dump. friction / journal / guide / sliding / thrust bearing. plateau. bank.
 1193. yatak Tür.
  • bed. berth. den. doss. flop. haunt. hotbed. kip. mattress. recess. sack. bearings.
 1194. yatak Tür.
  • bed. bedding. berth. bunk. den. sack. couch. lair. anchorage. riverbed. stratum. ore bed. deposit. bearing. den. mattress. bearing.
 1195. yatak çarşafı Tür.
  • bed sheet.
 1196. yatak liman Tür.
  • large harbo r.
 1197. yatak odası Tür.
  • chamber.
 1198. yatak odası Tür.
  • bedchamber. bedroom.
 1199. yatak odası Tür.
  • bedchamber.
 1200. yatak örtüsü Tür.
  • counterpane.
 1201. yatak örtüsü Tür.
  • bed covering.
 1202. yatak örtüsü Tür.
  • bedclothes. bedspread. boarder.
 1203. yatak takımı Tür.
  • bedroom suite or set of bedsheets and pillowcases (for one b.
 1204. yatak takımı Tür.
  • bed clothing.
 1205. yatak takımı Tür.
  • bedclothes. bedding.
 1206. yatakhane Tür.
  • dormitory. dorm.
 1207. yatakhane Tür.
  • dormitory.
 1208. yatakhane Tür.
  • dorm. dormitory.
 1209. yataklı Tür.
  • furnished with a bed. having beds. deep-channeled. with a bed. having. beds.
 1210. yataklı Tür.
  • furnished with a bed / beds. sleeping car. sleeper. sleeping carriage.
 1211. yataklı vagon Tür.
  • pullman car. sleeping car. sleeper. wagon-lit. sleeping carriage. compartment car. sleeping compartment.
 1212. yataklı vagon Tür.
  • pullman.
 1213. yataklık Tür.
  • receiving and concealing. bedstead. harbouring. harboring.
 1214. yataklık Tür.
  • receiving.
 1215. yataklık Tür.
  • bedstead. confinement to the bed.
 1216. yataklık etmek Tür.
  • to receive and conceal (stolen goods.
 1217. yatalak Tür.
  • permanently bedridden. bed ridden. confined to bed. confined. invalid. laid up. sick- abed.
 1218. yatalak Tür.
  • bedridden. housebound. confined to bed.
 1219. yatalak olmak Tür.
  • to be confined to bed. to be a prisoner to one"s bed.
 1220. yatay Tür.
  • horizontal. landscape.
 1221. yatay Tür.
  • flat. horizontal. level. supine.
 1222. yatay Tür.
  • even. horizontal. horizontal ufki.
 1223. yatçı Tür.
  • yachtsman yachtswoman.
 1224. yatçılık Tür.
  • yachting. yachtsmanship.
 1225. yatçılık Tür.
  • yachting.
 1226. yatçılık Tür.
  • yachting.
 1227. yatık Tür.
  • sth which is lying prone or flat. horizontal. lieing. plane. level. lateral. low. slant. slanting. sloping. pitching. inclined. listing. leaning. barwise. bent.
 1228. yatık Tür.
  • cockeyed. oblique. flat. leaning to one side. sloping.
 1229. yatık Tür.
  • aslope. decumbent. leaning. tilting.
 1230. yatılı Tür.
  • boarding. boarder. boarding. boarder. boarding student.
 1231. yatılı Tür.
  • boarder. boarding. residential.
 1232. yatır Tür.
  • place where a saint is buried. saint. entombed saint.
 1233. yatır Tür.
  • place where a holy man is buried.
 1234. yatırılmak Tür.
  • to be put to bed. to be invested.
 1235. yatırım Tür.
  • investment.
 1236. yatırım Tür.
  • enterprise. investment. deposit. investment plasman. envestisman.
 1237. yatırım Tür.
  • capital goods. hedge. investment.
 1238. yatırım bankası Tür.
  • investment bank.
 1239. yatırımcı Tür.
  • investor.
 1240. yatırımcı Tür.
  • financier. investor.
 1241. yatırma Tür.
  • put. tip.
 1242. yatırma Tür.
  • investing. placing.
 1243. yatırmak Tür.
  • to put to bed. to invest. to accomodate. to put sb in hospital. to cause sb to lie down. to lay sb / sth flat. to cause sth to lean to one side. to deposit. to lay down. to lower. to recline. to steep. to slant. to repose. to remit. place. to sway.
 1244. yatırmak Tür.
  • lay. sink. stake.
 1245. yatırmak Tür.
  • bed. put to bed. credit. deposit. embark. fund. incline. instate. invest. lay down. lay low. pay into. put to sleep. repose. repose on. shelter. subscribe.
 1246. yatış Tür.
  • bank. banking.
 1247. yatışma Tür.
  • subsidence.
 1248. yatışma Tür.
  • detente.
 1249. yatışmak Tür.
  • to die down. to subside. to calm down. compose oneself. pass off. quench. settle down. simmer down. soften.
 1250. yatışmak Tür.
  • rage. settle. subside. to calm down. to become quiet. to die down. to subside. to still. to simmer down. to cool down.
 1251. yatışmak Tür.
  • come off the boil. calm down. cool. cool down. quiet. quiet down. resettle. settle. simmer down. still. subside.
 1252. yatıştırıcı Tür.
  • tranquilizing. calming. soothing. appeaser. disarming. downer. sedative. tranquillizer.
 1253. yatıştırıcı Tür.
  • barbiturate. placatory. sedative. tranquillizer. calming. soothing.
 1254. yatıştırıcı Tür.
  • appeaser.
 1255. yatıştırma Tür.
  • appeasement. conciliation. placation. sedation.
 1256. yatıştırma Tür.
  • appeasement.
 1257. yatıştırmak Tür.
  • to calm. to soothe. to mollify. assuage. allay. alleviate. appease. becalm. comfort. conciliate. cool. disarm. moderate. pacify. palliate. placate. propitiate. smooth. soften. steady. still.
 1258. yatıştırmak Tür.
  • allay. appease. compose. disarm. ease. lay. mollify. pacify. quench. relieve. salve. sedate. settle. soothe. steady. still. subdue. tranquillize. to calm. to quieten. to tranquillize. to sedate. to mollify. to allay. to relieve. to appease. to ease. to alleviate. to soothe. to assuage. to placate. to pacify. tranquilize.
 1259. yatıştırmak Tür.
  • abate. allay. alleviate. appease. assuage. attemper. becalm. calm. comfort. compose. conciliate. defuse. disarm. ease. hush. lull. mitigate. moderate. mollify. pacify. placate. propitiate. quell. quiet. quieten. remit. salve. sedate. settle. smooth d.
 1260. yatkın Tür.
  • sb who is inclined to. susceptible to. predisposed to. sth which is leaning to one side. which is listing.
 1261. yatkın Tür.
  • bent. inclined. prone. recipient.
 1262. yatkın Tür.
  • apt. capable. inclined. laid down. deteriorated. stale. trained. skilled. leaning to one side. apt.
 1263. yatkınlık Tür.
  • familiarity. habit. aptness. inclination. predisposition.
 1264. yatkınlık Tür.
  • aptness. bent. familiarity. predisposition. proclivity.
 1265. yatkınlık Tür.
  • aptitude. knack. bent. susceptibility. predisposition.
 1266. yatma Tür.
  • stay up.
 1267. yatma Tür.
  • going to bed. leaning to one side. accomodations. board and lodging. inclination. rest.
 1268. yatmak Tür.
  • to go to bed. to be lying down. to enter into hospital. to lie. to lie flat. to lean to one side. fated not to occur. to have sexual intercourse. to have sex. incline. lay along. lie along. lie down. repose. turn in.
 1269. yatmak Tür.
  • lie. recline. to go to bed. to turn in. to be in bed. to lie. to lie down. to recline. to lie at anchor. to be imprisoned. to stay in prison. to become flat. to go by the board. to lie on. to have sex. to bed. to sleep together. to sleep with sb. to be buried.
 1270. yatmak Tür.
  • hit the hay. hit the sack. bang. go to bed. couch. be couched. incline. kip. kip down. lay. lay oneself down. lie. lie down. lie up. recline. repose. repose oneself. rest. have a screw. go to sleep. sleep with. turn in.
 1271. yavan Tür.
  • insipid. tasteless. eaten without anything else. arid. boring. drab. dreadful. dreary. humdrum. jejune. lackluster. mouldy. prosaic. prosy. in bad style. tame. threadbare. toneless. uninspired. unsavory. vapid. wishy washy.
 1272. yavan Tür.
  • arid. dry. humdrum. insipid. nondescript. prosaic. tame. plain. dry. tasteless. unpleasant. disagreable. with too little oil. uninteresting. monotonous.
 1273. yavanlaşmak Tür.
  • to go flat. to become dull or uninteresting.
 1274. yavanlık Tür.
  • vapidity. tastelessness. insipidity. dullness.
 1275. yavaş Tür.
  • Slow.
 1276. yavaş Tür.
  • gingerly. languishing. largo. leisurely. lingering. not fast. poco. slow. slowspeed. tardy.
 1277. yavaş Tür.
  • gentle. heavy. inert. leisurely. slack. slow. tardy. torpid.
 1278. yavaş yavaş Tür.
  • slowly.
 1279. yavaş yavaş Tür.
  • gradually. slowly.
 1280. yavaşça Tür.
  • slowly.
 1281. yavaşça Tür.
  • rather slowly. rather quietly. rather softly. rather gently.
 1282. yavaşça Tür.
  • gently. slowly. quite slowly.
 1283. yavaşlama Tür.
  • go slow. slowdown.
 1284. yavaşlama Tür.
  • deceleration. slowing down.
 1285. yavaşlama Tür.
  • deceleration. retardation. slowdown.
 1286. yavaşlamak Tür.
  • to slow down. to become slow or mild. to become soft. to lose force.
 1287. yavaşlamak Tür.
  • slowdown. to slow down.
 1288. yavaşlamak Tür.
  • decelerate. ease off. slack up. slacken. slow. slow down.
 1289. yavaşlatılmış hareket Tür.
  • slow motion.
 1290. yavaşlatma Tür.
  • slowing down.
 1291. yavaşlatmak Tür.
  • to slow down. to slow sth down. to slacken. to retard.
 1292. yavaşlatmak Tür.
  • retard. slow. to slow down. to retard.
 1293. yavaşlatmak Tür.
  • decelerate. retard. slack. slacken. slow. go slow. slow down.
 1294. yavaşlık Tür.
  • slowness. quietness.
 1295. yavaşlık Tür.
  • slowness. gentleness. mildness.
 1296. yavaşlık Tür.
  • logginess.
 1297. yaver Tür.
  • aider. aide (of a high government official. aide-de-camp (of a general. assistant. helper.
 1298. yaver Tür.
  • aide. helping. helper. assistant. aidede-camp. assistant yardımcı. adjutant. aide-de-camp.
 1299. yavru Tür.
  • child. young animal. sexy good-looking young woman. babe. chick. dish. dolly bird. get. kiddie kiddy. young.
 1300. yavru Tür.
  • baby. cub. little one. nestling. young. young animal. youngster.
 1301. yavru Tür.
  • babe. babunbaby. chick. cracker. young. young animal. child. crumpet. bird. baby. the young. affectionate term for any child.
 1302. yavru kedi Tür.
  • kitten. kitty.
 1303. yavruağzı Tür.
  • light pinkish orange. light pink.
 1304. yavrucuk Tür.
  • sweet little think.
 1305. yavrukurt Tür.
  • cub scout. cub.
 1306. yavrulama Tür.
  • propagation.
 1307. yavrulamak Tür.
  • to bring forth young. breed. cast. fawn. generate. procreate. propagate.
 1308. yavrulamak Tür.
  • breed. pup. reproduce. to bring forth young. to produce young. to breed.
 1309. yavşak Tür.
  • nit. slime.
 1310. yavşak Tür.
  • nit.
 1311. yavşak Tür.
  • a bad hat.
 1312. yavuklu Tür.
  • verlobte.
 1313. yavuklu Tür.
  • fiancé. fiancée. sweetheart. sb who is engaged to be married. true love.
 1314. yavuz Tür.
  • stern. tough. grim.
 1315. yavuz Tür.
  • stern. ferocious. grim. cruel. resolute. inflexible. ferociousa name.
 1316. yaw İng.
  • f., i. (gemi) sağa sola sapma, yalpa vurmak, rotadan çıkmak, lase yapmak
  • dümeni kötü kullanıp gemiyi sağa sola saptırmak
  • i. sapma açısı
  • rotadan çıkış.
 1317. yawl İng.
  • i., den. küçük gemi filikası, 4 veya 6 kürekli gemi filikası
  • yole, başı kıçı bir olan yelkenli
  • fazla olarak kıçtaki küçük direkte yelkeni olan gemi.
 1318. yawn İng.
  • f., i. esnemek
  • açık ve dipsiz gibi görünmek (uçurum)
  • esneyerek söylemek
  • i. esneyiş. yawn'ing gulf derin ve dibi görünmez uçurum. yawningly z. esneyerek.
 1319. yawp İng.
  • f., i. havlamak
  • k.dili. esnemek
  • ing. k.dili. yaygara etmek
  • i. havlama
  • yaygara
  • iskoç. kuş çığlığı.
 1320. yaws İng.
  • i., tıb. verem dutu.
 1321. yay Tür.
  • arc. bow for shooting an arrow. bow with which a stringed instrument is played. bedspring. watchspring. arch. curve. bow.
 1322. yay Tür.
  • arc. arch. bow. release. spring.
 1323. yay Tür.
  • arc. arch. bow. coil. coil spring. release. spring.
 1324. yay Tür.
  • a branch of the Tai languages.
 1325. yay Tür.
  • a branch of the Tai languages.
 1326. yay İng.
  • s., z., (A.B.D.), leh. bu kadar.
 1327. yaya Tür.
  • pedestrian. walker. on foot.
 1328. yaya Tür.
  • pedestrian. on foot. foot passenger.
 1329. yaya Tür.
  • afoot. pedestrian. on foot. pedestrian. walker. walker-on. walkeron.
 1330. yaya geçidi Tür.
  • pedestrian crossing. zebra crossing. cross walk. crosswalk. panda crossing.
 1331. yaya kaldırımı Tür.
  • sidewalk. pavement. side-walk. footway.
 1332. yaya köprüsü Tür.
  • pedestrian bridge.
 1333. yaya yolu Tür.
  • pedestrian lane. foot road. path.
 1334. yayan Tür.
  • on foot.
 1335. yayan Tür.
  • emissive. horseless. prolative. afoot. on foot. propagator.
 1336. yaygara Tür.
  • hullabaloo. howl. shouting. clamour. fuss. noise. squall. stink.
 1337. yaygara Tür.
  • ado. clamour. fuss. hullabaloo. squall. shout. outcry. clamor.
 1338. yaygaracı Tür.
  • sb who will set up a bowl about sth on the slightest provocation. alarmist. clamorous. obstreperous.
 1339. yaygın Tür.
  • widespread, prevalent in general use. common. expansive. frequent. pervasive. prevalent. rife. widespread.
 1340. yaygın Tür.
  • catholic. common. current. frequent. general. popular. prevalent. universal. widespread. pervasive.
 1341. yaygın Tür.
  • broad. catholic. common. diffuse. diffusive. endemic. epidemic. expansive. extensive. familiar. far-flung. general. pandemic. pervasive. prevailing. prevalent. regnant. rife. wide. widespread. epidemical.
 1342. yaygınlaşmak Tür.
  • to become widespread
  • to become prevalent.
 1343. yaygınlaşmak Tür.
  • to become widespread.
 1344. yaygınlaşmak Tür.
  • grow up. pervade.
 1345. yaygınlaştırmak Tür.
  • generalize. universalize.
 1346. yaygınlık Tür.
  • prevalence.
 1347. yaygınlık Tür.
  • penetration. beign widespread. prevalence. catholicity.
 1348. yayık Tür.
  • tub.
 1349. yayık Tür.
  • churn, spread
  • streched
  • open
  • widened
  • expanded
  • scattered
  • splay.
  • churn. tub.
 1350. yayılımcı Tür.
  • imperialist. imperialistic.
 1351. yayılış Tür.
  • spread.
 1352. yayılma Tür.
  • propagation. diffusion
  • deployment
  • radiation
  • spread
  • widening
  • expansion
  • propag. deployment. diffusion. dispersal. dispersion. dissemination. evolution. extension. spread.
 1353. yayılma Tür.
  • contagion. creep. creepage. deploy. deployment. diffusion. dispersal. distribution. enlargement. expanse. expansiveness. metastasis. pervasion. propagation. sprawl. spread. suffusion.
 1354. yayılma Tür.
  • circulation. deployment. diffusion. distribution. expansion. propagation.
 1355. yayılmak Tür.
  • span. to be spread, to be spread out
  • to spread, to become diffised
  • to. to widen. to deploy. to radiate. to expand. to flux. to shatter. to issue. to diverge. to diffuse. to disperse. to dissipate. to outgrow. to overspread. to open. to broaden.
 1356. yayılmak Tür.
  • circulate. diffuse. disperse. extend. exude. fill. spread. stretch.
 1357. yayılmak Tür.
  • be out at grass. branch. circulate. diffuse. disperse. effuse. emanate. expand. fan. fan out. get about. get around. go. loll. lounge. mushroom. outstretch. overspread. permeate. pervade. ramble. resound. be rife. grow rife. scatter. splay. sprawl. s.
 1358. yayım Tür.
  • release. publication. divergence. promulgation. spreading. diffusion. broadcasting. emission.
 1359. yayım Tür.
  • publication. edition. broadcasting.
 1360. yayımcı Tür.
  • publisher. editor.
 1361. yayımcı Tür.
  • publisher.
 1362. yayımcı Tür.
  • broadcaster.
 1363. yayımcılık Tür.
  • publishing. the publishing business.
 1364. yayımcılık Tür.
  • publishing. editing.
 1365. yayımlama Tür.
  • publication. publishing.
 1366. yayımlama Tür.
  • publication.
 1367. yayımlama Tür.
  • issue. publication.
 1368. yayımlamak Tür.
  • issue. publish.
 1369. yayımlamak Tür.
  • broadcast. to publish. to broadcast sth by radio or TV.
 1370. yayımlamak Tür.
  • bring out. broadcast. carry. put out.
 1371. yayımlanmak Tür.
  • to be published. to come out. to be broadcast.
 1372. yayımlanmak Tür.
  • to be published. to be broadcast. come out. to appear in print.
 1373. yayımlanmamış Tür.
  • inedited. unpublished.
 1374. yayımlatmak Tür.
  • to have sth published. to have sb publish sth.
 1375. yayın Tür.
  • publishing. air. edition. publication.
 1376. yayın Tür.
  • issue. publication. broadcast.
 1377. yayın Tür.
  • broadcasting. edition. publication.
 1378. yayın balığı Tür.
  • catfish.
 1379. yayın balığı Tür.
  • bullhead.
 1380. yayıncı Tür.
  • Publisher.
 1381. yayıncı Tür.
  • printer.
 1382. yayıncı Tür.
  • editor. imprint.
 1383. yayıncılık Tür.
  • publishing. publishing.
 1384. yayıncılık Tür.
  • publishing.
 1385. yayınevi Tür.
  • publishing house.
 1386. yayınevi Tür.
  • publisher. publishing house.
 1387. yayınevi Tür.
  • publisher.
 1388. yayınım Tür.
  • diffusion.
 1389. yayınlamak Tür.
  • publish. to publish.
 1390. yayınlamak Tür.
  • emit. feature. give forth. herald. issue. print. produce. promulgate. publish. put forth. run. telecast. televise. transmit.
 1391. yayınlamak Tür.
  • broadcast. release. televise. transmit.
 1392. yayla Tür.
  • tableland. upland. mountain pasture used in summer. high plateu. table. wold. upland meadow. summer meadow. prairie. summer resort. plateau.
 1393. yayla Tür.
  • plateau. tableland. upland. high plateau. summer camping ground. summer camping ground.
 1394. yayla Tür.
  • plateau. platform. tableland. wold.
 1395. yaylacı Tür.
  • transhumant.
 1396. yaylacı Tür.
  • transhumant.
 1397. yaylacılık Tür.
  • transhumance.
 1398. yaylandırmak Tür.
  • to make sth springy.
 1399. yaylanmak Tür.
  • to move up and down or back and fort. to spring or bounce to go away. to beat it.
 1400. yaylanmak Tür.
  • federn. türmen.
 1401. yaylı Tür.
  • springy. stringed. with springs.
 1402. yaylı Tür.
  • spring. springy. sprung. stringed.
 1403. yaylı Tür.
  • equipped with a spring or springs. sprung. stringed instrument played with a bow. elastic. springly.
 1404. yaylı çalgılar Tür.
  • stringed instruments.
 1405. yaylı sazlar Tür.
  • string instruments. strings.
 1406. yaylım Tür.
  • spreading. pasture.
 1407. yaylım ateşi Tür.
  • volley fire. fusil l ade. salvo. volley.
 1408. yaylım ateşi Tür.
  • fusillade.
 1409. yayma Tür.
  • emission.
 1410. yayma Tür.
  • circulation. communication. diffusion. dissemination. dissipation. distribution. divulgation. divulgement. divulgence. emission. evolution. laying. promulgation. propagation. spreading. suffusion.
 1411. yaymacı Tür.
  • sidewalk peddler.
 1412. yaymak Tür.
  • emit.
 1413. yaymak Tür.
  • broadcast. circulate. convey. deploy. diffract. diffuse. disperse. disseminate. dissipate. distribute. divulge. emit. evolve. exhale. extend. exude. fling off. float. give forth. give off. give out. hawk. inspire. noise about. noise abroad. open out.
 1414. yaymak Tür.
  • apply. betray. broadcast. circulate. diffuse. disperse. distribute. drape. emit. exhale. exude. lay. rumour. send. spread. strew. unroll. wrap. to spread. to diffuse. to emit. to radiate. to give sth off. to scatter. to strew. to disseminate. to to spread about. to roll out.
 1415. yayvanlaşmak Tür.
  • to become insipid.
 1416. yayvanlık Tür.
  • splay.
 1417. yaz Tür.
  • summer. summertime.
 1418. yaz Tür.
  • aestival. summer. summertime.
 1419. yaz Tür.
  • aestival. summer. summer. summertime.
 1420. yaz kış Tür.
  • summer and winter alike.
 1421. yaz okulu Tür.
  • summer school.
 1422. yaz okulu Tür.
  • summer school.
 1423. yaz ortası Tür.
  • midsummer.
 1424. yaz saati Tür.
  • day light saving time. daylight saving time. summer / dinner time.
 1425. yazar Tür.
  • author. writer. entourage. penman. quill driver.
 1426. yazar Tür.
  • author. composer. contributor. man of letters. novelist. penman. writer. contemporary. pen.
 1427. yazar Tür.
  • author. composer. contributor. man of letters. novelist. penman. writer.
 1428. yazar kasa Tür.
  • cash register.
 1429. yazarlık Tür.
  • pen. writing. authorship.
 1430. yazarlık Tür.
  • being a writer or author. authorship.
 1431. yazarlık Tür.
  • authorship.
 1432. yazdırma Tür.
  • dictation.
 1433. yazdırmak Tür.
  • print. to have sb write sth.
 1434. yazdırmak Tür.
  • indite. reduce to writing. register.
 1435. yazdırmak Tür.
  • dictate. to dictate. to cause to write.
 1436. yazgı Tür.
  • fate.
 1437. yazgı Tür.
  • destiny. fate. ordinance.
 1438. yazgı Tür.
  • destiny. doom. fate. lot. predestination. lot alınyazısı. kader. mukadderat.
 1439. yazgıcı Tür.
  • fatalist. fatalistic.
 1440. yazgıcılık Tür.
  • fatalism.
 1441. yazı Tür.
  • clerical. scriptural. writing. article. contribution. inscription. lettering. scripture. writing.
 1442. yazı Tür.
  • article. writing. scripture. handwriting. calligraphy. fate. destiny. contribution. face. inscription.
 1443. yazı Tür.
  • article. contribution. paper. tail. writing.
 1444. yazı dili Tür.
  • literary language.
 1445. yazı hayatı Tür.
  • literary life.
 1446. yazı kadrosu Tür.
  • editorial staff.
 1447. yazı kalemi Tür.
  • pen.
 1448. yazı kurulu Tür.
  • editorial board. editorial staff.
 1449. yazı makinesi Tür.
  • typewriter.
 1450. yazı makinesi Tür.
  • teleprinter.
 1451. yazı masası Tür.
  • writing table. writing desk / table.
 1452. yazı masası Tür.
  • desk.
 1453. yazı tahtası Tür.
  • blackboard.
 1454. yazı takımı Tür.
  • writing utensil.
 1455. yazı tura Tür.
  • heads or tails.
 1456. yazıcı Tür.
  • recording. clerk. printer. scribe. scrivener.
 1457. yazıcı Tür.
  • printer. scribe. secretary. soldier who does the typing. screenwriter. scriptwriter. recording. professional writer. clerk.
 1458. yazıcı Tür.
  • printer. scribe. copyist. transcriber. clerk secretary. penny-a-liner. recorder. sign writer. pattern designer. sign painter. timer.
 1459. yazıhane Tür.
  • escritoire.
 1460. yazıhane Tür.
  • bureau. office. office desk. study.
 1461. yazık Tür.
  • shame. a pity. a shame. what a pity!. what a shame!. pity. alas!.
 1462. yazık Tür.
  • pity. shame. so much the worse.
 1463. yazık Tür.
  • pity. shame.
 1464. yazık etmek Tür.
  • to ruin. to spoil sth.
 1465. yazık olmak Tür.
  • to run to waste.
 1466. yazılı Tür.
  • written. registered. decreed by fate. destined. test. examination. written examination/exam. inscribed. nominal. fated.
 1467. yazılı Tür.
  • written. contract in writing. enrolled in. registered in. written examination.
 1468. yazılı Tür.
  • inscribed. inscriptive. written. in writing. written examination.
 1469. yazılı hukuk Tür.
  • statute law. statute / written law.
 1470. yazılım Tür.
  • software.
 1471. yazılım Tür.
  • software.
 1472. yazılım Tür.
  • program. programme. software.
 1473. yazılım paketi Tür.
  • software package.
 1474. yazılım paketi Tür.
  • soft ware package.
 1475. yazılım sistemi Tür.
  • software system.
 1476. yazılış Tür.
  • spelling. method of writing spelling.
 1477. yazılış Tür.
  • spelling.
 1478. yazılış Tür.
  • being written. the way sth in written. enrolment.
 1479. yazılma Tür.
  • being written. enrolment.
 1480. yazılmak Tür.
  • to be written. to be enrolled in. to be registered in. to be enlisted in. to be signed on. enrol l oneself. matriculate. to enter one"s name for the term.
 1481. yazılmak Tür.
  • to be written be registered. to be written. to be enrolled. to enrol. to enroll.
 1482. yazılmak Tür.
  • be down for. enrol. be enroled. enroll. be enrolled. enter. go down. register. sign up.
 1483. yazım Tür.
  • spelling. act of writing. orthography.
 1484. yazım Tür.
  • orthography. spelling.
 1485. yazım Tür.
  • orthographic. orthographical. orthography. spelling.
 1486. yazım yanlışı Tür.
  • slip in spelling.
 1487. yazın Tür.
  • literature. in summer. literature edebiyat.
 1488. yazın Tür.
  • literature. in summer. during summer. in the summertime. belles lettres. letters.
 1489. yazın Tür.
  • in the summer. in summer. literature. letters.
 1490. yazınsal Tür.
  • literary. literary edebi.
 1491. yazınsal Tür.
  • literary.
 1492. yazışma Tür.
  • correspondence. exchange of letters.
 1493. yazışma Tür.
  • correspondence. correspondence muhabere.
 1494. yazışma Tür.
  • correspondence.
 1495. yazışmak Tür.
  • to correspond. to write to each other. to be in correspondence. to hold a correspondence. exchange letters.
 1496. yazışmak Tür.
  • to correspond. to write to each other.
 1497. yazışmak Tür.
  • correspond.
 1498. yazıt Tür.
  • inscription. tablet. inscription kitabe.
 1499. yazıt Tür.
  • inscription. epitaph. tablet.
 1500. yazıt Tür.
  • epigraph. inscription. legend. scripture. tablet.
 1501. yazlık Tür.
  • summery.
 1502. yazlık Tür.
  • summerlike. summerly. summery. seaside resort. summer resort. seaside place. summerhouse.
 1503. yazlık Tür.
  • suitable for the summer. summer clothing. summer house rent. summer villa. summer cottage. summer residence. summer clothes. summer dress. summer suit. summery. summer. used in summer.
 1504. yazma Tür.
  • writing. act of writing. handwritten manuscript. cloth that has been painted or printed by hand. handwritten. narration.
 1505. yazma Tür.
  • manuscript. writing. hand-painted kerchief. handwritten. hand-painted.
 1506. yazma Tür.
  • lettering. write-down.
 1507. yazmak Tür.
  • compose. contribute. enter. inscribe. pen. put. record. write.
 1508. yazmak Tür.
  • clock up. commit to paper. compose. conceive. write down. draw. draw up. enroll. enter. grind out. indite. inscribe. note. note down. pen. put down. put on paper. record. reduce to writing. register. set. set down. take down. write. write out.
 1509. yazmak Tür.
  • burn-in. type. write. print. register. to write. to enroll. to register. to enlist. to sign sb on. to write articles for. to write for (a newspaper. cover. indite. inscribe. make out. make up. mark. matriculate. put down. record. set down. take down.
 1510. yazman Tür.
  • clerk. secretary.
 1511. yd İng.
  • kıs. yard.
 1512. ye İng.
  • bak. the.
 1513. ye İng.
  • zam. (eski) siz, sizler.
 1514. yea İng.
  • z., (eski), i. evet
  • bundan başka
  • i. olumlu cevap veya oy
  • olumlu oy veren.
 1515. yeah İng.
  • z., k.dili. evet.
 1516. yean İng.
  • f. kuzulamak
  • oğlak doğurmak. yean'ling kuzu
  • oğlak.
 1517. year İng.
  • i. sene
  • bir gezegenin güneş etrafinda döndüğü müddet
  • çoğ. yaş, ihtiyarlık
  • çoğ. zaman. year after year her sene. a year and a day huk. bir sene bir gün. year by year seneden seneye. year in year out seneden seneye
  • daima, her zaman. year of grace miladi sene. year of Hegira hicri sene. astronomical year, solar year güneş yılı (365 gün, 5 saat, 48 dakika, 45.5 saniye) .calendar year, civil year bir ocakta başlayan resmi sene. fiscal year mali sene. leap year artıkyıl. lunar year kamer yılı. school year öğretim yılı. sabattical year bak. sabattical.
 1518. year- round İng.
  • s. bütün bir yıl boyunca.
 1519. yearbook İng.
  • i. yıllık, salname.
 1520. yearling İng.
  • s., i. bir yıllık
  • i. bir yaşında hayvan yavrusu.
 1521. yearlong İng.
  • s. sene boyunca devam eden.
 1522. yearly İng.
  • s., z. yılda bir olan, yıllık
  • bir yıl süren
  • z. yılda bir.
 1523. yearn İng.
  • f. hislenmek
  • müteessir olmak
  • sevgi beslemek. yearn for arzulamak, özlemek.
 1524. yearning İng.
  • i. arzu, özlem. yearningly z. özlem çekerek.
 1525. yeast İng.
  • i. maya,bira mayası
  • coşkunluk,heyecan
  • köpük. yeast cake kuru maya somunu.yeast'y s. mayalı, mayaya benzer
  • köpüklü
  • ehemmiyetsiz,boş,manasız.
 1526. yedek Tür.
  • standby. backup. substitute. auxiliary. back up. backing up. odd hand. odd man. reserve. shot in the locker. spare. stop gap.
 1527. yedek Tür.
  • replacement. reserve. reserved. spare. standby. halter. towrope. led animal. substitute. sub. backup. extra. auxiliary. emergency. spare part.
 1528. yedek Tür.
  • auxiliary. backup. donkey. duplicate. jury. pilot. spare. stand-by. substitute. backup. refill. replacement. reserve. stand-by.
 1529. yedek akçe Tür.
  • reserve fund. retained earnings. contingency reserve. cash reverses. contingency / emergency reserve.
 1530. yedek lastik Tür.
  • spare tire.
 1531. yedek oyuncu Tür.
  • understudy.
 1532. yedek parça Tür.
  • spare part.
 1533. yedek parça Tür.
  • spare part.
 1534. yedek parça Tür.
  • spare.
 1535. yedek subay Tür.
  • reserve officer.
 1536. yedekleme Tür.
  • towing. towage. back up. hauling.
 1537. yedekleme Tür.
  • backup.
 1538. yedeklemek Tür.
  • to back up.
 1539. yedeklemek Tür.
  • back up. backup. to get a spare part for sth. to tow.
 1540. yedeklik Tür.
  • for spare.
 1541. yedekte Tür.
  • on ice.
 1542. yedi Tür.
  • seven. seven. hepta-. sept-.
 1543. yedi Tür.
  • seven.
 1544. yedi Tür.
  • seven.
 1545. yedi canlı Tür.
  • cast iron constitution.
 1546. yedi kat el Tür.
  • complete stranger.
 1547. yediemin Tür.
  • trustee. sequestrator. sequester. depositary. receiver. custodian. ancillary receiver. receiver in equity. official receivership. trustee for administration.
 1548. yedigen Tür.
  • heptagon. heptagonal.
 1549. yedigen Tür.
  • heptagon.
 1550. yedili Tür.
  • the seven.
 1551. yedinci Tür.
  • seventh.
 1552. yedinci Tür.
  • seventh.
 1553. yedirilmek Tür.
  • to be fed.
 1554. yedirme Tür.
  • getting to eat feeding.
 1555. yedirmek Tür.
  • to let eat. to feed. to let absorb. to mix in slowly. to make eat.
 1556. yedirmek Tür.
  • to get to eat (sth. to feed. to work one thing into another by rubbing or show mixing.
 1557. yedirmek Tür.
  • feed. rub in.
 1558. yedişer Tür.
  • seven each. seven a piece.
 1559. yediveren Tür.
  • any prolific plant. plant producing several crops a year.
 1560. yeğ Tür.
  • better. preferable.
 1561. yegane Tür.
  • unique.
 1562. yegane Tür.
  • only.
 1563. yeğen Tür.
  • nephew. niece.
 1564. yeğen Tür.
  • nephew. niece.
 1565. yegg İng.
  • i., (argo) hırsız,kasa hırsızı.
 1566. yeğlemek Tür.
  • to prefer.
 1567. yeğlemek Tür.
  • choose. prefer. to prefer. to choose. to opt for sth.
 1568. yeis Tür.
  • despair. dejection. desperation.
 1569. yek Tür.
  • one.
 1570. yek Tür.
  • one.
 1571. yeke Tür.
  • tiller.
 1572. yeknesak Tür.
  • uniform. monotonous. drab tekdüze. monoton.
 1573. yeknesak Tür.
  • monotonous. even running. humdrum. uneventful.
 1574. yeknesaklık Tür.
  • uniformity. monotony.
 1575. yeknesaklık Tür.
  • monotony. monotone.
 1576. yekpare Tür.
  • massive. monolithic. solid. in a single piece.
 1577. yekpare Tür.
  • in a single piece. one-piece. massive. monobloc. integral. solid.
 1578. yekpare Tür.
  • built of one piece. integral. massive. all of one piece. of a piece.
 1579. yekün Tür.
  • total. sum.
 1580. yel Tür.
  • wind. gas. flatus. rheumatic pain.
 1581. yel Tür.
  • wind. gas. flatus. flatulence.
 1582. yel Tür.
  • wind.
 1583. yel değirmeni Tür.
  • wind mill. windmill.
 1584. yele Tür.
  • mane. mane.
 1585. yele Tür.
  • mane.
 1586. yele Tür.
  • mane.
 1587. yelek Tür.
  • vest. waist. waistcoat.
 1588. yelek Tür.
  • vest. waistcoat. feather. jerkin.
 1589. yelek Tür.
  • jerkin. vest. waistcoat.
 1590. yelken Tür.
  • sail. canvas. cloth.
 1591. yelken Tür.
  • sail.
 1592. yelken Tür.
  • canvas. cloth. sail.
 1593. yelken bezi Tür.
  • sail cloth. canvas. sailcloth.
 1594. yelken bezi Tür.
  • sailcloth.
 1595. yelkenci Tür.
  • sailor. sail maker.
 1596. yelkenci Tür.
  • sailmaker. yardman.
 1597. yelkenci Tür.
  • sailmaker.
 1598. yelkencilik Tür.
  • sailing.
 1599. yelkencilik Tür.
  • sailing.
 1600. yelkenli Tür.
  • sailing ship. sailboat. equipped with sails. sailing boat.
 1601. yelkenli Tür.
  • sailboat. sailer. sailing boat. windjammer. sail. yawl.
 1602. yelkenli Tür.
  • sailboat. sailer. sailing boat. windjammer.
 1603. yelkenli gemi Tür.
  • windjammer.
 1604. yelkenli gemi Tür.
  • sailing ship. sail. windjammer.
 1605. yelkenli gemi Tür.
  • jigger.
 1606. yelkesen Tür.
  • windbreak.
 1607. yelkovan Tür.
  • vane. minute hand. weatercock. weather vane. watchand. clockhand. hip. dog vane. index hand. flier. flyer. wind-up vane. anemoscope. wind vane.
 1608. yelkovan Tür.
  • minute hand.
 1609. yelkovan Tür.
  • hand. minute hand. weathercock. minute hand of a watch.
 1610. yell İng.
  • f., acı acı bağırmak,haykırmak,çığlık atmak
  • tempo ile bağırarak taraf tutmak
  • i. haykırış, çığlık, tempo ile haykırış ve alkış.
 1611. yellenme Tür.
  • fart.
 1612. yellenmek Tür.
  • to break wind. to be fanned. to fart. to pass gas.
 1613. yellenmek Tür.
  • fan. to fart. to be fanned. to break wind.
 1614. yellim yelalim Tür.
  • in great haste.
 1615. yellow İng.
  • s.,i.,f. sarı renkli
  • rengi sararmış
  • k.dili. korkak, alçak, namussuz
  • heyacan yaratan (gazete)
  • kıskanç
  • i. sarı boya, yumurta sarısı
  • çoğ., tıb. sarılık
  • çoğ.(eski)kıskaçlı, haset
  • f.sararmak, saratmak. yellow atrophy tıb. karaciğeri sarartan tehlikeli bir hastalık. yellow dog it aşağılık kimse. yellow-dog contract kontrat süresince sendika ile ilişkisi olmayacağına söz vermek. yellow fever sarı humma. yellow jack karantina alameti olan sarı humma. yellow jacket yaban arısı. yellow journalism aşağı cinsten gazetecilik,yaygaracı gazetecilik. yellow peril sarı ırkın dünyayı istila edceği farz olunan tehlike. yellow race sarı ırk, mongolit ırkı. yellow streak korkaklık eğilimi. yellowish s. sarımtırak. yellowness i. sarılık.
 1616. yellow-bellied İng.
  • s.,(argo) ödlek, korkak
  • sarı göğüslü(kuş).
 1617. yellowbird İng.
  • i. bir çeşit sarı kuş.
 1618. yellowhammer İng.
  • i. sarıcık, zool. Oriolus
  • sarı kiraz kuşu, zool. Emberiza citrenella.
 1619. yelp İng.
  • f., i. kesik kesik ve acı acı havlamak, kesik kesik havlayış.
 1620. yelpaze Tür.
  • fan held in and moved by the hand. fan.
 1621. yelpaze Tür.
  • fan.
 1622. yelpazelemek Tür.
  • to fan.
 1623. yelpazelemek Tür.
  • blow.
 1624. yelpazelenmek Tür.
  • to fan oneself.
 1625. yeltenmek Tür.
  • attempt. to strive or dare to do. to try. to attempt. to strive. to dare.
 1626. yeltenmek Tür.
  • attempt. dare.
 1627. yem Tür.
  • bait. fodder. feed. primer. decoy. feed grain. feeding. food. shill.
 1628. yem Tür.
  • bait. draw. decoy. fodder. food. forage. lure. prey. provender. silage.
 1629. yem Tür.
  • bait. decoy. feed. lure. provender. feedstuff. food. fodder.
 1630. yem olmak Tür.
  • to be a bait.
 1631. yeme Tür.
  • eating. food. board and lodging. free board and lodging. feed.
 1632. yeme içme Tür.
  • eating and drinking.
 1633. yemek Tür.
  • to eat. to spend recklessly. to corrode. to consume.
 1634. yemek Tür.
  • chow. dinner. dish. eat. food. grub. meal. repast. scoff. scran. crop. eat. ingest.
 1635. yemek Tür.
  • abrade. board. course. crop. dinner. dish. eat. eats. erode. feed. food. grub. have. keep. partake. repast. swallow. table. meal. to eat. to consume. to accept.
 1636. yemek borusu Tür.
  • gullet. throttle.
 1637. yemek borusu Tür.
  • gullet. oesophagus.
 1638. yemek borusu Tür.
  • alimentary canal.
 1639. yemek masası Tür.
  • dining table.
 1640. yemek masası Tür.
  • dining table.
 1641. yemek odası Tür.
  • dining room.
 1642. yemek odası Tür.
  • dining room.
 1643. yemek salonu Tür.
  • dining saloon.
 1644. yemek salonu Tür.
  • dininghall.
 1645. yemek tarifi Tür.
  • recipe.
 1646. yemekhane Tür.
  • hall. mess hall. refectory.
 1647. yemekhane Tür.
  • dining hall. mess hall.
 1648. yemekhane Tür.
  • cafeteria. hall. refectory. large dining room. dining hall. mess.
 1649. yemekli Tür.
  • which serves meals. party at which a meal is served.
 1650. yemekli vagon Tür.
  • dining car.
 1651. yemekli vagon Tür.
  • cafe / dining car. diner.
 1652. yemeklik Tür.
  • suitable for use in cooking.
 1653. yemeklik Tür.
  • serving as food. edible.
 1654. Yemen Tür.
  • yemen.
 1655. Yemen Tür.
  • Yemen.
 1656. Yemen Tür.
  • the yemen.
 1657. Yemen Tür.
  • a republic on the southwestern shores of the Arabian Peninsula on the Indian Ocean
  • formed in 1990.
 1658. Yemen Tür.
  • a republic on the southwestern shores of the Arabian Peninsula on the Indian Ocean
  • formed in 1990.
 1659. yemen İng.
  • i. Yemen.
 1660. yemeni Tür.
  • coloured cotton kerchief. colored cotton kerchief. head scarf.
 1661. yemeni Tür.
  • a native or inhabitant of Yemen. of or relating to or characteristic of Yemen or its inhabitants
  • "Yemeni mountains".
 1662. yemeni Tür.
  • a native or inhabitant of Yemen of or relating to or characteristic of Yemen or its inhabitants
  • "Yemeni mountains".
 1663. yemeni Tür.
  • a hand-printed head scarf or handkerchief. a light. flat-heeled shoe.
 1664. yemin Tür.
  • oath. vow. oath ant.
 1665. yemin Tür.
  • oath. swearing. assurance. jurament. pledge. vow.
 1666. yemin Tür.
  • adjuration. attestation. oath. profession. sacrament. vow.
 1667. yemin etmek Tür.
  • swear. vow.
 1668. yemin etmek Tür.
  • swear. take oath. take an oath. to make an oath. to swear. to take the oath. adjure. make oath. to swear / to take an oath. swear an oath. vow.
 1669. yemin töreni Tür.
  • oath-taking ceremony.
 1670. yeminli Tür.
  • under a vow of. under oath.
 1671. yeminli Tür.
  • sworn. under oath. sb who has sworn to do sth. sb who is under oath.
 1672. yemiş Tür.
  • fruit. fruits. figs.
 1673. yemiş Tür.
  • fruit.
 1674. yemiş Tür.
  • dried fruit. nut. fresh fruit. fig. dessert.
 1675. yemişçi Tür.
  • producer or seller of buts and dried fruit. fruiterer.
 1676. yemişlenmek Tür.
  • fruit.
 1677. yemleme Tür.
  • priming. bait.
 1678. yemleme Tür.
  • feeding. baiting.
 1679. yemlemek Tür.
  • to feed an animal with dry feed. to bait a hook. peck.
 1680. yemlemek Tür.
  • to bait. to prime. to feed.
 1681. yemlik Tür.
  • manger. trough. bribe rüşvet. arpalık. suitable for fodder. nosebag. bribe. sucker.
 1682. yemlik Tür.
  • manger. feed trough. feedbox. feedbag. nosebag. bribe. crib.
 1683. yemlik Tür.
  • crib. manger.
 1684. yemyeşil Tür.
  • very green.
 1685. yemyeşil Tür.
  • very green.
 1686. yen Tür.
  • yen. cuff of a shirt / jacket / coat. sleeve. wristband.
 1687. yen Tür.
  • yen.
 1688. yen Tür.
  • The yen is equal to 100 sen. the basic unit of money in Japan
  • equal to 100 sen.
 1689. yen Tür.
  • The unit of value and account in Japan.
 1690. yen Tür.
  • The Japanese unit of currency. a yearning for something or to do something. the basic unit of money in Japan
  • equal to 100 sen. have a desire for something or someone who is not present
  • "She ached for a cigarette"
  • "I am pining for my lover".
 1691. yen Tür.
  • sleeve. wristband. yen.
 1692. yen Tür.
  • Since Japan"s adoption of the gold standard, in 1897, the value of the yen has been about 50 cents.
 1693. yen Tür.
  • cuff. sleeve. yen.
 1694. yen İng.
  • i., f., k.dili. derin arzu, hasret, özlem,sevda, iştiyak
  • f. hasret çekmek.
 1695. yen İng.
  • i.(çoğ. yen) japon parası.
 1696. yenge Tür.
  • uncle"s wife. affinal aunt. sister-in-law. brother"s wife. used when referring informally to one"s own wife. or to a friend"s wife.
 1697. yenge Tür.
  • aunt. uncle"s wife. sister-in-law. elderly woman who helps and attends. brother"s wife. aunt-in-law. friend"s wife.
 1698. yenge Tür.
  • aunt. sister-in-law.
 1699. yengeç Tür.
  • crab.
 1700. yengeç Tür.
  • crab.
 1701. Yengeç dönencesi Tür.
  • tropic of cancer.
 1702. yeni Tür.
  • new. fresh. latter day. modern. modernistic. neoteric. neotric. newly. novel. novitious. original. raw. recent. warm. young.
 1703. yeni Tür.
  • fresh. green. hot. incoming. ingoing. maiden. neoteric. new. newly. novel. recent. renewed. smart. young. freshly. only just. recently. novice. kaino-. neo-.
 1704. yeni Tür.
  • clean. crisp. fresh. further. incoming. late. new. newfangled. newly. novel. recent. young. latest. recently. just. raw. inexperienced.
 1705. yeni ay Tür.
  • new moon.
 1706. yeni baştan Tür.
  • de novo.
 1707. Yeni Gine Tür.
  • new guinea.
 1708. yeni yıl Tür.
  • incoming year.
 1709. Yeni Zelanda Tür.
  • new zealand.
 1710. Yeni Zelanda Tür.
  • New Zealand.
 1711. Yeni Zelandalı Tür.
  • New Zealander.
 1712. yenibahar Tür.
  • allspice. pimento.
 1713. yenibahar Tür.
  • allspice. pimento.
 1714. yenibahar Tür.
  • allspice.
 1715. yenice Tür.
  • newly.
 1716. yenice Tür.
  • fairly new.
 1717. yeniçeri Tür.
  • janissary. janizary.
 1718. yeniçeri Tür.
  • janissary.
 1719. yeniden Tür.
  • re-. again. anew. once again. once more. de novo.
 1720. yeniden Tür.
  • afresh. again. anew. afresh tekrar. over again from the beginingi.
 1721. yeniden Tür.
  • afresh. again. all over. anew. re-.
 1722. yeniden başlamak Tür.
  • to recommence. to renew. to restart. to resume.
 1723. yeniden birleşme Tür.
  • reunification.
 1724. yeniden canlanma Tür.
  • regeneration.
 1725. yeniden değerlendirme Tür.
  • revaluation. reappraisal. reassessment. upvaluation.
 1726. yeniden değerlendirme Tür.
  • reassessment.
 1727. yeniden yapılanma Tür.
  • restructuring.
 1728. yenilebilir Tür.
  • edible.
 1729. yenilebilir Tür.
  • eatable.
 1730. yenileme Tür.
  • renewal. replacement. restoration. resurrection.
 1731. yenileme Tür.
  • renewal. renovation. restoration. replacement. replication.
 1732. yenileme Tür.
  • face-lifting. instauration. novation. reconditioning. regeneration. renewal. renovation. restoration.
 1733. yenilemek Tür.
  • refresh. to renew. to renovate. to restore.
 1734. yenilemek Tür.
  • recondition. reconstitute. refresh. renew. renovate. restore. to renew. to replace. to renovate. to repeat.
 1735. yenilemek Tür.
  • modernize. make over. re-create. rebuild. recondition. redintegrate. rejuvenate. renew. renovate. revamp. touch up. vamp up.
 1736. yenilenme Tür.
  • renewal. restoration. renovation. regeneration.
 1737. yenilenme Tür.
  • regeneration. renewal.
 1738. yenilenmek Tür.
  • to be renewed. to be renovated. to be restored.
 1739. yenilenmek Tür.
  • regenerate. rejuvenesce.
 1740. yenileşmek Tür.
  • to acquire a newness / a freshness.
 1741. yenileştirmek Tür.
  • restore.
 1742. yenileştirmek Tür.
  • modernize. renew. to renovate. to renew. to modernize.
 1743. yenileştirmek Tür.
  • modernize. refurbish. renew. renovate. revamp.
 1744. yenilgi Tür.
  • defeat. beating. bust. licking. trimming.
 1745. yenilgi Tür.
  • checkmate. defeat. reverse. setback.
 1746. yenilgi Tür.
  • bankruptcy. beating. checkmate. defeat. discomfiture. drubbing. licking. reverse. thrashing. trimming.
 1747. yenilik Tür.
  • newness. renewal. inexperience. greenness. change. departure. innovation. modernity. novelty.
 1748. yenilik Tür.
  • innovation. novelty. newness. rawness. inexperience. reform. renewal.
 1749. yenilik Tür.
  • change. departure. improvement. innovation. neology. newness. novelty. recency. reform.
 1750. yenilik korkusu Tür.
  • neophobia.
 1751. yenilikçi Tür.
  • receptive. go-ahead. reformist.
 1752. yenilikçi Tür.
  • avant-garde. go-ahead. hipster. improver. innovator. modernist. reformer. reformist.
 1753. yenilikçi Tür.
  • advocate of change. innovative.
 1754. yenilmek Tür.
  • to be eaten / defeated / worn out. to be defeated. to suffer defeat. to get the dirty end of the stick. to go flod. get the worst of. kiss the dust. lose. lose the war. to come off second best. succumb. thump. to get the worst of it.
 1755. yenilmek Tür.
  • go to the wall. take a beating. go down. score under. smother. succumb.
 1756. yenilmek Tür.
  • fall. lose. to be defeated. to be beaten. to lose. to bite the dust. to succumb.
 1757. yenilmez Tür.
  • unbeatable. invincible.
 1758. yenilmez Tür.
  • invincible.
 1759. yenisei İng.
  • i. Yenisey nehri.
 1760. yenmek Tür.
  • give a beating. bear the bell. carry away the bell. get the better of. wipe the floor with smb. beat all hollow. annihilate. bear down. beat. best. break. checkmate. circumvent. clobber. confound. conquer. cut out. defeat. discomfit. down. floor. kn.
 1761. yenmek Tür.
  • defeat. to be eaten. to become worn or frayed. to become eroded. bring down. carry. carry the day. carve up. clobber. corrode. discomfit. flag. floor. gain the upper hand. get the better of. knock hell out of. lick. master. outvote. overbear. overcome. ov.
 1762. yenmek Tür.
  • beat. checkmate. clobber. conquer. defeat. hammer. master. outdo. outsmart. outwit. overpower. overwhelm. prevail. surmount. thrash. trim. vanquish. to be eaten. to become worn. to become eroded. to overcome. be victoriuous. to win.
 1763. yenmez Tür.
  • inedible.
 1764. yenmez Tür.
  • inedible.
 1765. yeoman İng.
  • i. (çoğ. yeomen)s. savaş gemisinde katiplik eden küçük rütbeli subay
  • (eski) köy ağası, toprak sahibi
  • küçük çiftçi
  • s. bahriye subayı ile ilgili. yeoman service sadakatle hizmet. yeomanly s. sadakatle yapılan büyük hizmete dair
  • cesur.
 1766. yeomanry İng.
  • i. köy ağaları, küçük toprak sahipleri
  • İng. (eski) çiftçilerden meydana gelen gönüllü süvari alayı.
 1767. yepyeni Tür.
  • immaculate. spick-and-span. brand-new. crisp.
 1768. yepyeni Tür.
  • brand new. newfangled. neat as a new pin. spanking new. spick and span.
 1769. yepyeni Tür.
  • brand new.
 1770. yer Tür.
  • terraneous. earth. premises. footing. whereabouts. glebe. ground. locale. locality. location. locus. mother earth. place. position. post. quarter. room. seat. site. situation. situs. slot. space. spot. stand. standing. station. stead. terrain. ubiety.
 1771. yer Tür.
  • location. floor space. ground. land. lieu. locale. locality. locus. place. room. seat. slot. spot. spot of land. station. stead. terrain. way. world.
 1772. yer Tür.
  • ground. earth. landmark. locality. location. place. point. position. room. seat. site. situation. space. spot. stand. station. stead.
 1773. yer Tür.
  • Ere
  • before.
 1774. yer ayırtmak Tür.
  • book a place. book a seat. to book a place.
 1775. yer bilimi Tür.
  • agricultural geology.
 1776. yer değiştirme Tür.
  • hauling. remove. shifting. translocation.
 1777. yer değiştirme Tür.
  • change of location.
 1778. yer etmek Tür.
  • impress. ingrain.
 1779. yer fıstığı Tür.
  • peanut.
 1780. yer fıstığı Tür.
  • earthnut.
 1781. yer mantarı Tür.
  • truffle.
 1782. yer mantarı Tür.
  • truffle.
 1783. yer sarmaşığı Tür.
  • ground ivy.
 1784. yer sarsıntısı Tür.
  • earthquake. tremor. earth tremor. temblor.
 1785. yer yer Tür.
  • in patches.
 1786. yeraltı Tür.
  • subterranean. underground. subsurface. under the earth. hidden.
 1787. yeraltı Tür.
  • subterranean. subterraneous. underground. undersoil.
 1788. yeraltı Tür.
  • subterranean.
 1789. yerba İng.
  • i. Paraguay çayı.
 1790. yerel Tür.
  • local. regional. territorial. topical. vernacular.
 1791. yerel Tür.
  • local. native. endemic. parochial. particular.
 1792. yerel Tür.
  • local. local mahalli. mevzii. lokal.
 1793. yerel saat Tür.
  • local time.
 1794. yerel saat Tür.
  • local time.
 1795. yerel yönetim Tür.
  • local government.
 1796. yerel yönetim Tür.
  • local administration.
 1797. yergi Tür.
  • satire. squib. satire hicviye. hiciv. satir.
 1798. yergi Tür.
  • diatribe. lampoon. satire.
 1799. yerici Tür.
  • slanderous.
 1800. yerici Tür.
  • injurious.
 1801. yerinde Tür.
  • on site.
 1802. yerinde Tür.
  • apt. becoming. condign. expedient. good. happy. opportune. pertinent. presentable. seasonable. suitable. timely. well. congruous. congruent. appropriate. in its place. fit to be.
 1803. yerinde Tür.
  • answerable. applicable. apposite. appropriate. apropos. apt. becoming. befitting. calculated. condign. conformable. expedient. felicitous. fit. fitted. grandiloquent. in. just. legitimate. opportune. pat. pertinent. in place. pointed. proper. pursuan.
 1804. yerinde duramamak Tür.
  • fidget.
 1805. yerindelik Tür.
  • fitness.
 1806. yerinden çıkarmak Tür.
  • demount. displace.
 1807. yerine Tür.
  • instead. instead of. in lieu. in lieu of. in place of. vice.
 1808. yerine Tür.
  • for. instead of. in place of. in sb"s/sth"s stead. in lie. instead.
 1809. yerine Tür.
  • before. for. in lieu of. instead. pro.
 1810. yerine getirme Tür.
  • fulfillment.
 1811. yerine getirme Tür.
  • discharge. fulfilment. implementation. observance.
 1812. yerine getirme Tür.
  • consummation. execution. exercise. fulfilment. implementation. implementing. fulfillment.
 1813. yerine getirmek Tür.
  • effect. fulfil. fulfill.
 1814. yerine getirmek Tür.
  • assume. fill. fulfil. implement. keep. meet. perform. redeem.
 1815. yerine koyma Tür.
  • substitution.
 1816. yerküre Tür.
  • earth. terrestrial globe.
 1817. yerküre Tür.
  • earth. globe.
 1818. yerküre Tür.
  • clay. sphere. terra. terrestrial globe.
 1819. yerleşik Tür.
  • entrenched. sedentary. settled. established. permanent. resident.
 1820. yerleşik Tür.
  • built-in. on-board. resident. established. sedentary. settled. well- established.
 1821. yerleşik Tür.
  • based. entrenched. prescriptive. sedentary. settled. situate. situated. stationary.
 1822. yerleşim Tür.
  • settlement. settling. inhabitting. housing.
 1823. yerleşim Tür.
  • residential.
 1824. yerleşim Tür.
  • layout.
 1825. yerleşim alanı Tür.
  • residential area.
 1826. yerleşke Tür.
  • campus.
 1827. yerleşme Tür.
  • inveteracy. emplacement. habitation. lodgement. lodgment. settlement. settling.
 1828. yerleşme Tür.
  • accomodation. lodgment. quartering. settlement. settling.
 1829. yerleşmek Tür.
  • ensconce. nestle. settle. to settle down. to become established. to get into a job or office. to get into a job/office. to settle. to live. to establish oneself at.
 1830. yerleşmek Tür.
  • bed. ensconce oneself. indwell. install oneself. locate. nestle. perch oneself. take up one"s residence. root. set. settle. settle down. shake down. stable.
 1831. yerleşmek Tür.
  • animo manendi. dig oneself in. domicile. ensconce. to be established. to become established. furnish oneself. seat. set up for oneself. settle. settle down. settle in. settle in life. settle oneself.
 1832. yerleştirilme Tür.
  • naturalization.
 1833. yerleştirilmiş Tür.
  • installed. placed.
 1834. yerleştirilmiş Tür.
  • fitted.
 1835. yerleştirme Tür.
  • mounting. naturalization. placement. placing. position.
 1836. yerleştirme Tür.
  • fixation. installation. setting.
 1837. yerleştirme Tür.
  • emplacement. installation. installment. instalment. location. placement. settlement.
 1838. yerleştirmek Tür.
  • bed. dispose. domicile. draw up. ensconce. entrench. establish. fit up. fix. fix on. home. house. locate. lodge. naturalize. nest. organize. place. plant. position. put. quarter. seat. set. settle. slot. spot.
 1839. yerleştirmek Tür.
  • accommodate. deposit. domicil. domicile. draw out. embed. emplace. enchase. engraft. ensconce. entrench. establish. fix. indwell. ingraft. inject. install. lay. locate. nestle. perch. pitch. place. posit. position. put. put in. quarter. reset. seat.
 1840. yerleştirmek Tür.
  • accommodate. bed. dispose. establish. fix. install. lay. locate. mount. place. position. post. put. recess. relocate. seat. station. stow.
 1841. yerli Tür.
  • homebred. indigenous. resident.
 1842. yerli Tür.
  • aboriginal. domestic. indigenous. native. local. fixed. built-in.
 1843. yerli Tür.
  • aboriginal. autochthonous. domestic. domicilled. homemade. indigenous. local. native. native-born. aboriginal. american indian. autochthon. habitant. inhabitant. resident.
 1844. yerli malı Tür.
  • home produce.
 1845. yerlileşme Tür.
  • naturalization.
 1846. yerme Tür.
  • burlesque. obloquy. satire.
 1847. yerme Tür.
  • bringing down. criticism. adverse criticism. obloquy. slur. stricture. vilification.
 1848. yermek Tür.
  • criticise. cry stinking fish. cut out. denigrate. excoriate. malign. revile. run down. satirize. vilify.
 1849. yermek Tür.
  • burlesque. decry. satirize. vilify. to criticize. to disparage. to run down. to decry. to satirize. to blame. criticize. slander. to ridicule. deride.
 1850. yersel Tür.
  • geodetic.
 1851. yersiz Tür.
  • undue.
 1852. yersiz Tür.
  • improper. indecent. inept. inopportune. mistaken. uncalled-for. undue. unearthly. unfortunate. unfounded. unhappy. untimely. untoward. unwarranted. homeless. out of place. ill-timed. out of turn. gratuitous. groundless. unfit. extraneous.
 1853. yersiz Tür.
  • baseless. groundless. inappropriate. incongruous. irrelevant. malapropos. misplaced. out- of-place. beside the point. ill timed. undue. unhappy.
 1854. yersiz yurtsuz Tür.
  • roofless.
 1855. yeryüzü Tür.
  • face of the earth. the world. earth"s surface.
 1856. yeryüzü Tür.
  • earth. ground. surface map. world.
 1857. yeryüzü Tür.
  • earth. earth surface. terra. world. geo-.
 1858. yes İng.
  • z., i. (çoğ. -es, -ses) evet, hay hay
  • hatta, bile
  • i. olumlu cevap. yes man k.dili. kavuk sallayan kimse, evet efendimci.
 1859. yeşermek Tür.
  • to produce leaves. to become green. to turn green.
 1860. yeşermek Tür.
  • to leaf out. to turn green.
 1861. yeşermek Tür.
  • green. come into leaf. shoot forth.
 1862. yeshiva İng.
  • i. musevi din okulu.
 1863. yeşil Tür.
  • verdant.
 1864. yeşil Tür.
  • green. verdant. green.
 1865. yeşil Tür.
  • green. verdant.
 1866. yeşil ışık Tür.
  • green light.
 1867. yeşil ışık Tür.
  • green light.
 1868. yeşil salata Tür.
  • green salad.
 1869. yeşil soğan Tür.
  • green onion.
 1870. yeşil zeytin Tür.
  • green olive.
 1871. yeşilimsi Tür.
  • greenish.
 1872. yeşillik Tür.
  • green. greenness. meadow. green vegetable. greens. green vegetables. foliage.
 1873. yeşillik Tür.
  • foliage. greens. green. greenery. greenstuff. herbage. leafage. mead. potherb. soilage. verdancy. verdure. viridity.
 1874. yeşillik Tür.
  • foliage. grass. greenery. leafage. vegetable. verdure.
 1875. yeşim Tür.
  • jadestone. jade.
 1876. yeşim Tür.
  • jadestone.
 1877. yester- İng.
  • (önek) dünkü, geçen
 1878. yesterday İng.
  • i., z. dün.
 1879. yesterevening İng.
  • i. dün akşam.
 1880. yestermorning İng.
  • i. dün sabah.
 1881. yesternight İng.
  • i., (eski) dün gece.
 1882. yesterweek İng.
  • i. geçen hafta.
 1883. yesteryear İng.
  • i. geçen sene
  • eski zaman.
 1884. yet İng.
  • z., (bağlaç) henüz, şimdiye kadar
  • hala
  • bir kat daha
  • yine, nihayet
  • bile
  • (bağlaç) amma, ancak, lakin
  • ve yine
  • gerçi
  • bununla beraber. as yet şimdiye kadar. just yet hemen, derhal. not as yet henüz değil.
 1885. yetenek Tür.
  • capability. adequacy. aptitude. capacity. competence. faculty. fitness. flair. genius. ordinary ability. power. predispostion. talent. timber. turn. vocation.
 1886. yetenek Tür.
  • ability. artistry. bent. capability. capacity. competence. dexterity. facility. faculty. gift. knack. power. touch. to content. aptitude. talent. acumen. flair. bent kabiliyet. kapasite.
 1887. yetenek Tür.
  • ability. accomplishments. accomplishment. parts. aptitude. aptness. artistry. bent. caliber. calibre. capability. capacity. competence. competency. disposition. dower. dowry. efficiency. facility. faculty. fitness. flair. gift. hand. instinct. power.
 1888. yetenekli Tür.
  • brilliant. facultative. intelligent. to be a man of parts. ready.
 1889. yetenekli Tür.
  • able. capable. clever. competent. fit. gifted. handsome. inclined. intelligent. practised. promising. skilful. skilled. skillful. strong. talented.
 1890. yetenekli Tür.
  • able. adept. capable. competent. crack. gifted. good. great. talented. skilful. skillful. apt. adept kabiliyetli.
 1891. yeteneklilik Tür.
  • capableness.
 1892. yeteneksiz Tür.
  • ungainly. incapable. ineffective. poorly gifted. unendowed.
 1893. yeteneksiz Tür.
  • incapable.
 1894. yeteneksiz Tür.
  • hopeless. incapable. incompetent. inept. untalented. inept kabiliyetsiz.
 1895. yeteneksizlik Tür.
  • incapableness.
 1896. yeteneksizlik Tür.
  • inaptitude. lack of ability. lack of authority.
 1897. yeteneksizlik Tür.
  • inability. incompetence. incapacity kabiliyetsizlik.
 1898. yeter Tür.
  • enough. sufficient. enough.
 1899. yeter sayı Tür.
  • quorum.
 1900. yeterince Tür.
  • enough. sufficiently.
 1901. yeterince Tür.
  • enough. adequately. sufficiently.
 1902. yeterli Tür.
  • adequate. ample. competent. decent. effectual. efficacious. efficient. enough. equal. fit. proficient. qualified. satisfactory. satisfying. snug. sufficient. suited. working.
 1903. yeterli Tür.
  • adequate. ample. commensurate. up to par. pat. roundabout. satisfactory. sufficient.
 1904. yeterli Tür.
  • adequate. ample. bonny. due. enough. satisfactory. sufficient. competent. qualified.
 1905. yeterlik Tür.
  • proficiency. qualification. competence. capacity. efficiency.
 1906. yeterlik Tür.
  • competence.
 1907. yeterlik Tür.
  • ability. adequacy. capacity. competence. competency. efficiency. proficiency. qualification. sufficiency.
 1908. yeterlilik Tür.
  • sufficiency.
 1909. yeterlilik Tür.
  • satisfactoriness.
 1910. yeterlilik Tür.
  • adequacy. efficiency. sufficiency.
 1911. yetersiz Tür.
  • insufficient. deficient. exiguous. hopeless. inadequate. incommensurate. incompetent. meagre. poorly. ropy. scant. scanty. slim. in short supply. thin. unsatisfactory. ropey.
 1912. yetersiz Tür.
  • deficient. impotent. inadequate. incompetent. inconclusive. inefficient. insubstantial. insufficient. meager. poor. powerless. scanty. short. skimpy. slender. subnormal. substandard. unequal. unqualified. weak. incapable.
 1913. yetersiz Tür.
  • defective. deficient. disqualified. exiguous. half-way. handicapped. inadequate. incapable. incommensurate. incompetent. inconclusive. inefficient. ineligible. insufficient. meager. meagre. powerless. scant. scanty. scrimp. scrimpy. shoestring. short.
 1914. yetersizlik Tür.
  • deficiency. disability. inadequacy. incompetence incompetency. insufficiency. paucity. scantiness.
 1915. yetersizlik Tür.
  • deficiency. disability. failure. inability. inadequacy. incapacity. incompetence. insufficiency.
 1916. yetersizlik Tür.
  • deficiency. disability. disablement. flimsiness. handicap. inability. inadequacy. incapability. incapacity. incompetence. inefficacy. insufficiency. littleness. paucity. poorness. poverty. scantiness. scantness. slenderness. slimness. spareness.
 1917. yeti Tür.
  • yeti.
 1918. yeti Tür.
  • large hairy humanoid creature said to live in the Himalayas.
 1919. yeti Tür.
  • faculty. power. power meleke.
 1920. yeti Tür.
  • abominable snowman, yeti.
 1921. yeti İng.
  • i. Tibette yaşadağı farz olunan korkunç kar adamı.
 1922. yetim Tür.
  • orphan. orphan child.
 1923. yetim Tür.
  • orphan. fatherless child.
 1924. yetim Tür.
  • orphan.
 1925. yetimhane Tür.
  • orphanage. charity school.
 1926. yetimhane Tür.
  • orphanage.
 1927. yetimhane Tür.
  • asylum. orphan asylum. children"s home. crèche. orphanage.
 1928. yetinmek Tür.
  • to be contented with. to content oneself with.
 1929. yetinmek Tür.
  • let it go at that. settle for sth.
 1930. yetinmek Tür.
  • confine oneself to. content oneself. content oneself with. do with. make do. settle. make shift.
 1931. yetişkin Tür.
  • mature.
 1932. yetişkin Tür.
  • adult. grown. grown-up. old enough to gety married. mature. skilled. marriageable. nubile.
 1933. yetişkin Tür.
  • adult. grown. grown-up. adult. grown up. grown-up. major.
 1934. yetişme Tür.
  • upbringing.
 1935. yetişme Tür.
  • growing. growth. overtaking. reach.
 1936. yetişme Tür.
  • cultivation. upbringing.
 1937. yetişmek Tür.
  • catch. catch up. catch up on. run smb. close. come up with. draw up. equal. grow. hand up. keep up with. overtake. pull up. pull up to. pull up with. reach.
 1938. yetişmek Tür.
  • arrive. blossom. catch. reach. train.
 1939. yetişmek Tür.
  • arrive. attain. to take before the bound. catch. catch up. get at. get through. head. make. overtake. reach. reach sb. serve.
 1940. yetişmiş Tür.
  • ripe. mature. grown- up.
 1941. yetiştirici Tür.
  • producer. raiser. grower.
 1942. yetiştirici Tür.
  • grower. raiser.
 1943. yetiştirici Tür.
  • cultivator. grower. producer.
 1944. yetiştirilmek Tür.
  • bo be brought up.
 1945. yetiştirme Tür.
  • culture. bringing up. breeding. cultivation.
 1946. yetiştirme Tür.
  • breeding. cultivation. culture. edification. growing. nurture. upbringing.
 1947. yetiştirme Tür.
  • breeding. bringing up. coaching. cultivation. growing. rearing.
 1948. yetiştirmek Tür.
  • breed. coach. cultivate. grow. nurture. produce. race. raise. rear. school. train.
 1949. yetiştirmek Tür.
  • breed. bring up. coach. cultivate. educate. to raise a family. grow. guide. make man of. raise. rear. teach. train up.
 1950. yetiştirmek Tür.
  • breed. bring up. coach. cradle. cultivate. discipline. educate. farm. groom. grow. nurture. produce. raise. rear. rush. school. train. turn out.
 1951. yetki Tür.
  • command. commission. competence. right. warrant. authority. power.
 1952. yetki Tür.
  • benefit. authorization. clearance. attribution. authority. cognition. command. competence. conusance. delegacy. hand. imperium. jurisdiction. mandat. power. prerogative. qualification. terms of reference.
 1953. yetki Tür.
  • authority. authorization. command. competence. competency. faculty. fiat. power. sword. vis. warrant. warranty.
 1954. yetki alanı Tür.
  • province. vires.
 1955. yetki belgesi Tür.
  • proof of authority. certificate of authority / competency.
 1956. yetki belgesi Tür.
  • licensee.
 1957. yetki devri Tür.
  • devolution of authority. devolution of power. hand over of power.
 1958. yetki vermek Tür.
  • to delegate authority. capacitate. chair. clothe with powers. commission. delegate. delegate power. empower. entitle. invest. vest sb with authority. warrant. to confer powers.
 1959. yetki vermek Tür.
  • accredit. authorize. depute. empower. entitle. licence.
 1960. yetkilendirme Tür.
  • authorization. empowerment.
 1961. yetkilendirme Tür.
  • authorisation.
 1962. yetkilendirmek Tür.
  • authorize. to authorize.
 1963. yetkilendirmek Tür.
  • authorize.
 1964. yetkili Tür.
  • authorized. authorized. able. accredited. authoritative. commissional. commissioned. competent. empowered. entitled. entitlement. magisterial. powerful. vested with powers.
 1965. yetkili Tür.
  • authoritative. authorized. commissioned. competent. entitled to. ex cathedra. executive. powerful. qualified.
 1966. yetkili Tür.
  • authoritative. authority. competent. qualified. authorized.
 1967. yetkili merci Tür.
  • competent authority.
 1968. yetkin Tür.
  • perfect. perfect mükemmel.
 1969. yetkinlik Tür.
  • perfection. perfection mükemmeliyet.
 1970. yetkinlik Tür.
  • perfection.
 1971. yetkisiz Tür.
  • without authority. not entitled. unauthorized.
 1972. yetkisiz Tür.
  • unauthorized.
 1973. yetkisiz Tür.
  • incompetent. unauthorized. unjustified.
 1974. yetmek Tür.
  • cover. last.
 1975. yetmek Tür.
  • cover. do. satisfy. serve. suffice. to suffice. be enough. to reach. attain. to be enough. to do. to attain.
 1976. yetmek Tür.
  • answer. cover. get along. last. serve. stretch. suffice. touch.
 1977. yetmiş Tür.
  • seventy. seventy.
 1978. yetmiş Tür.
  • seventy. seventlyseventy.
 1979. yetmişinci Tür.
  • seventieth.
 1980. yevmiye Tür.
  • daily wages. day-to-day money. per diem. remuneration. wage. wages.
 1981. yevmiye Tür.
  • daily wage. daily pay. day"s wages. daily fee.
 1982. yevmiye Tür.
  • daily fee. daily money. daily wages. diem per. per diem per pay. per diem. day / daily wage. a day"s wage.
 1983. yevmiye defteri Tür.
  • journal. book of first entry. book of original entries. blotter. daybook. foul paper. ledger journal. prime entry. records of original entry. waste book.
 1984. yevmiye defteri Tür.
  • daybook.
 1985. yew İng.
  • i. porsuk ağacı, bot. Taxus bacata.
 1986. Yezidi Tür.
  • Same as Izedi.
 1987. yezidi İng.
  • i. Yezidi.
 1988. yiddish İng.
  • i., s. İbranice ile karışık bir Alman lehçesi, Eskenazi dili
  • s. Eskenazi diline ait.
 1989. yield İng.
  • f., i. vermek, ödemek
  • mahsul vermek
  • teslim etmek
  • kabul etmek
  • teslim olmak
  • dayanamayıp baş eğmek
  • bel vermek, çökmek
  • yol vermek
  • i. ürün, mahsul, rekolte, hasılat
  • ask. atom bombasının kiloton ile belirtilen patlama kuvveti.
 1990. yiğit Tür.
  • brave. doughty. fireeater. hero. stalwart. swashbuckler. valiant.
 1991. yiğit Tür.
  • brave. chivalrous. courageous. gallant. manly. stout. stouthearted. undaunted. valiant. young man. fine manly youngster. hero. plucky. manly youngster. brave man.
 1992. yiğit Tür.
  • brave. bulldog. courageous. dare devil. doughty. gallant. game. manful. manly. plucky. red-blooded. redoubtable. spartan. spunky. stout. stouthearted. valiant. valorous. daredevil. hero. spartan.
 1993. yiğitçe Tür.
  • heroic. swashbucling. valiantly.
 1994. yiğitlik Tür.
  • intrepidity.
 1995. yiğitlik Tür.
  • bravery. chivalry. daring. gallantry. mettle. pluck. courage. heroism.
 1996. yiğitlik Tür.
  • adventurousness. bravery. courage. exploit. fortitude. gallantry. grit. heroism. manhood. sands. spine. valour.
 1997. yin İng.
  • i. Çin felsefesine göre hayatın aslını oluşturan dişil elaman.
 1998. yine Tür.
  • again. yet.
 1999. yine Tür.
  • again. over. still.
 2000. yine Tür.
  • again. also. once again. nevertheless. still. gene.
 2001. yine de Tür.
  • anyway. but. nevermore.
 2002. yine de Tür.
  • altogether. anyhow. anyway. however. nevertheless. notwithstanding. still. though. yet.
 2003. yine de Tür.
  • all the same.
 2004. yineleme Tür.
  • recurrence. recursion. repetition.
 2005. yineleme Tür.
  • iteration. repetition.
 2006. yineleme Tür.
  • instauration. quote. reiteration. repeat.
 2007. yinelemek Tür.
  • recur. renew. repeat. to repeat. to reiterate.
 2008. yinelemek Tür.
  • iterate. reiterate. repeat. reduplicate. replicate.
 2009. yinelemek Tür.
  • iterate. quote. recapitulate. recur. renew. repeat.
 2010. yinelenme Tür.
  • recurrence.
 2011. yip İng.
  • f., i. havlamak
  • i. havlama.
 2012. yip, yippie İng.
  • i., k.dili. solcu hippi.
 2013. yipe İng.
  • (ünlem) ay! of!
 2014. yirmi Tür.
  • twenty. score. twenty. icos-.
 2015. yirmi Tür.
  • twenty.
 2016. yirmi Tür.
  • twenty.
 2017. yirmi yaş dişi Tür.
  • wisdom tooth.
 2018. yirminci Tür.
  • zwanzigste.
 2019. yirminci Tür.
  • twentieth.
 2020. yitik Tür.
  • missing. lost. astray.
 2021. yitiklik Tür.
  • absence.
 2022. yitirmek Tür.
  • lose. to lose.
 2023. yitirmek Tür.
  • lose.
 2024. yitmek Tür.
  • to be lost. ti disappear. to be wasted. to disappear. to vanish.
 2025. yiv Tür.
  • groove. thread. chamfer. rifling. stripe. slot.
 2026. yiv Tür.
  • chamfer. corrugation. gain. groove.
 2027. yivli Tür.
  • ribbed. grooved. chamfered. rifled. fluted.
 2028. yivli Tür.
  • ribbed.
 2029. yiyecek Tür.
  • comestible.
 2030. yiyecek Tür.
  • aliment. board. bread. chow. comestible. diet. eats. fare. feed. food. grub. keep. nosh. nutriment. nutrition. pabulum. provender. rations. scoff. sustenance. tack. tucker. victuals.
 2031. yiyecek Tür.
  • airdrop. bite. chow. diet. eats. fare. feed. food. forage. grub. keep. nosh. nourishment. nutrition. provender. refreshment. restorative.
 2032. yiyici Tür.
  • eater. glutton.
 2033. yiyici Tür.
  • bent. venal. one who takes bribes. corrupt. corrosive.
 2034. yiyip bitirmek Tür.
  • eat up.
 2035. yığılı Tür.
  • pileous.
 2036. yığılma Tür.
  • build-up. collapse.
 2037. yığılma Tür.
  • aggregation.
 2038. yığılma Tür.
  • accumulation.
 2039. yığılmak Tür.
  • accumulate. gang up. mass. to form / to gather into a mob. slump.
 2040. yığılmak Tür.
  • accumulate. collapse. drift. slump. to be heaped up. to accumulate. to bank up. to drift. to crowd together. to fall in a faint. to collapse. to slump. to flake out.
 2041. yığın Tür.
  • bulk. mass. stack. agglomeration. aggregation. batch. bed. bundle. chunk. clutter. collection. crowd. flock. heap. hill. lump. mountain. multitude. peck. pile. rabble. swarm. trail.
 2042. yığın Tür.
  • bank. clump. collection. conglomerate. conglomeration. crop. crowd. heap. huddle. lump. mass. mint. mound. parcel. pile. pot. stack. ton. volume. wilderness.
 2043. yığın Tür.
  • accumulation. congeries. agglomerate. tons. agglomeration. aggregation. bank. batch. budget. bulk. bundle. cartload. chunk. clamp. clump. collection. conglomerate. conglomeration. crowd. drove. flock. force. heap. hill. huddle. lump. mass. mound. pac.
 2044. yığınla Tür.
  • ream a.
 2045. yığıntı Tür.
  • deployment.
 2046. yığma Tür.
  • conglomeration.
 2047. yığma Tür.
  • accumulation. hoarding. stacking.
 2048. yığma Tür.
  • accumulation. aggregation. build up. pile.
 2049. yığmak Tür.
  • amass. drift. heap. pile. stack. to collect in heap. pile up. to mass. to accumulate. hoard. to heap up. to pile up. to stack. to hoard. to amass.
 2050. yığmak Tür.
  • accumulate. amass. clump. gather. heap. lay by. pile. pile up. raise. stack. stack up. store up.
 2051. yıkama Tür.
  • wash. washing.
 2052. yıkama Tür.
  • lustration. wash. washing. washing up. washing-up.
 2053. yıkama Tür.
  • development. wash. washing. washout.
 2054. yıkamak Tür.
  • develop. scrub. wash.
 2055. yıkamak Tür.
  • bath. bathe. wash. to wash. to develop. to bathe. cleanse. to develop.
 2056. yıkamak Tür.
  • bath. bathe. clean down. launder. lave. lustrate. scrub. sluice. splash. wash.
 2057. yıkanma Tür.
  • bathe. wash.
 2058. yıkanma Tür.
  • bath. bathing. wash. washing.
 2059. yıkanma Tür.
  • ablution.
 2060. yıkanmak Tür.
  • flush. wash.
 2061. yıkanmak Tür.
  • bath. bathe. to wash oneself. have a bath. to be washed. to have a bath. to bathe. to be developed.
 2062. yıkayıcı Tür.
  • washer. developer.
 2063. yıkayıcı Tür.
  • washer.
 2064. yıkıcı Tür.
  • destructive.
 2065. yıkıcı Tür.
  • destroyer. destructive. devastating. knacker. subversive. knacker yıkmacı. demolisher. junkdealer.
 2066. yıkıcı Tür.
  • baneful. destructive. devastating. disruptive. knockout. ruinous. shattering. sledgehammer. subversive.
 2067. yıkıcılık Tür.
  • destructiveness.
 2068. yıkık Tür.
  • dilapidated. flat. ruinous.
 2069. yıkık Tür.
  • demolished. razed. dilapidated. fallen down. broken down. ruined. devastated.
 2070. yıkık dökük Tür.
  • dilapidated old house. ramshackle. ruinous heap. tumble- down.
 2071. yıkılış Tür.
  • decadence.
 2072. yıkılma Tür.
  • collapse. demolition. downfall. ruin. ruination. smash up. subversion.
 2073. yıkılma Tür.
  • collapse. demolition. downfall. fall. ruin.
 2074. yıkılmak Tür.
  • collapse. fall. to collapse. fall down. to become decrepit. to scram. to be demolished. to be wrecked. to be destroyed. to be ruined. to fall down. to come down. to give way. to crumble. to clear out.
 2075. yıkılmak Tür.
  • cave. collapse. come to the ground. decay. fall. fall about one"s ears. fall down. fall in. founder. go. to go to ruin. to be ruined. tumble. tumble down. wrack and ruin. to go to wreck and ruin.
 2076. yıkılmak Tür.
  • break down. cave. cave in. collapse. come down. crack up. crumble. drop down. fall. fall down. fall over. fall to pieces. founder. go to pieces. go to ruin. shipwreck. tumble. tumble down. wither away.
 2077. yıkım Tür.
  • demolition.
 2078. yıkım Tür.
  • catastrophe. collapse. death. demolition. destruction. disaster. havoc. ruin. bankruptcy.
 2079. yıkıntı Tür.
  • debris. wreckage.
 2080. yıkıntı Tür.
  • debris. ruin. wreckage. heap of ruins. act of ruining. ruins.
 2081. yıkıntı Tür.
  • debris. ruin. shambles. wrack. wreck. wreckage. wrecks.
 2082. yıkma Tür.
  • destruction. ruination.
 2083. yıkma Tür.
  • demolition. overthrow. subversion. wrecking.
 2084. yıkmacı Tür.
  • knacker.
 2085. yıkmak Tür.
  • break. defeat. demolish. destroy. floor. level. overthrow. shipwreck. undermine.
 2086. yıkmak Tür.
  • blast. cast down. cave. collapse. demolish. destroy. to drive to the dogs. finish. knock down. overthrow. pull down. spoil. subvert. unbuild.
 2087. yıkmak Tür.
  • batter down. blast. blow down. break down. confound. dash. demolish. destroy. do for. drag down. explode. extinguish. housebreak. knock down. knock over. level. overthrow. pull dawn. puncture. ravage. ruin. shatter. split. subvert. take down. unbuild.
 2088. yıl Tür.
  • year. year sene.
 2089. yıl Tür.
  • year.
 2090. yıl Tür.
  • Year.
 2091. yılan Tür.
  • snake.
 2092. yılan Tür.
  • serpent. snake. viper. ophido-.
 2093. yılan Tür.
  • serpent. snake.
 2094. yılan balığı Tür.
  • conger.
 2095. yılancık Tür.
  • saint anthony"s fire.
 2096. yılankavi Tür.
  • sinuous. winding.
 2097. yılankavi Tür.
  • serpentine. snaky. spiral. winding. zigzag.
 2098. yılbaşı Tür.
  • new-year"s. new year. new year"s day.
 2099. yılbaşı Tür.
  • new- year"s day.
 2100. yılbaşı Tür.
  • new-year.
 2101. yıldırım Tür.
  • bolt. thunderbolt. lightning.
 2102. yıldırım Tür.
  • bolt. flash. lightning. streak of lightning. thunderbolt.
 2103. yıldırım Tür.
  • bolt. fire insurance. lightning. thunderbolt.
 2104. yıldırım siperi Tür.
  • lightning arrester.
 2105. yıldırım telgraf Tür.
  • flash message.
 2106. yıldırma Tür.
  • determent. deterrence.
 2107. yıldırmak Tür.
  • intimidation. daunt. deter. dismay. intimidate. terrorize. threaten.
 2108. yıldırmak Tür.
  • browbeat. cow. daunt. discourage. dismay. terrorize. to daunt. to discourage. to intimidate. to cow. intimidate.
 2109. yıldız Tür.
  • star. top liner.
 2110. yıldız Tür.
  • astral. planetary. sidereal. star. star.
 2111. yıldız Tür.
  • astral. planetary. sidereal. star. ace. asterisk.
 2112. yıldız çiçeği Tür.
  • aster.
 2113. yıldızlı Tür.
  • starry.
 2114. yıldızlı Tür.
  • starry.
 2115. yıldızlı Tür.
  • set with stars. starred. starry. starlit.
 2116. yıldızsız Tür.
  • starless.
 2117. yılgı Tür.
  • horror.
 2118. yılgın Tür.
  • crestfallen. terrified. daunted.
 2119. yılgın Tür.
  • crestfallen.
 2120. yılgın Tür.
  • crestfallen.
 2121. yılışık Tür.
  • obtrusive. importunate. saucy. grinning unpleasantly.
 2122. yılışık Tür.
  • barefaced. officious.
 2123. yılışıklık Tür.
  • officiousness.
 2124. yıllanma Tür.
  • ageing.
 2125. yıllarca Tür.
  • for years.
 2126. yıllık Tür.
  • per annum. almanac. annual. annual charge. quotennial. yearbook. yearly.
 2127. yıllık Tür.
  • annual. one year old. years old years old. one year"s rent. a year"s salary. yearbook. annals. almanac. almanack. yearly salary. annual rent. years old. yearly.
 2128. yıllık Tür.
  • annual. etesian. sessional. yearly. yearly. almanac. annual. calendar. yearbook.
 2129. yılmak Tür.
  • to dread. shrink from. funk. to quail. to be sick of.
 2130. yılmaz Tür.
  • dauntless. indomitable. undaunted. undismayed. unflinching. inexorable. plucky. recalcitrant. unflagging.
 2131. yılmaz Tür.
  • dauntless. indomitable. undaunted. undismayed. unflinching.
 2132. yılmaz Tür.
  • dauntless. indomitable. intrepid. undaunted.
 2133. yıpranma Tür.
  • attrition. frazzle. wear and tear. wear.
 2134. yıpranma Tür.
  • abrasion. wear. wearing out.
 2135. yıpranmak Tür.
  • fray. outwear. wear thin.
 2136. yıpranmak Tür.
  • erode. fray. to wear out. to grow old. to fray. to be worn out. to lose authority.
 2137. yıpranmış Tür.
  • threadbare.
 2138. yıpranmış Tür.
  • decrepit. shabby. stale. threadbare. worn.
 2139. yıpranmış Tür.
  • decrepit. month eaten. threadbare. tired off. well worn.
 2140. yıpratıcı Tür.
  • wearing. wearisome.
 2141. yıpratıcı Tür.
  • backbreaking.
 2142. yıpratıcı Tür.
  • abrasive. back-breaking. corrosive. wearing. back breaking. eating.
 2143. yıpratmak Tür.
  • fret. overwear.
 2144. yıpratmak Tür.
  • batter. erode. fray. to wear out. to wear down.
 2145. yıpratmak Tür.
  • age. batter. chafe. corrode. fray. fray out. frazzle. fret. wear. wear away. wear down.
 2146. yır Tür.
  • folk song.
 2147. yırtıcı Tür.
  • ferocious. predatory. savage. tearing. rending. rapacious. cruel. bloodthirsty.
 2148. yırtıcı Tür.
  • ferocious. predatory. rapacious. savage. wolfish.
 2149. yırtıcı Tür.
  • ferocious. predaceous. predacious. predatory. rapacious. raptorial. ravenous. savage. ripper.
 2150. yırtıcı hayvan Tür.
  • predator.
 2151. yırtıcı hayvan Tür.
  • predator.
 2152. yırtıcı kuş Tür.
  • bird of prey.
 2153. yırtıcılık Tür.
  • ferocity.
 2154. yırtık Tür.
  • rent. rip. tear.
 2155. yırtık Tür.
  • rent. rip. slit. torn. ragged. shameless. ripped. brazen-faced. forward.
 2156. yırtık Tür.
  • rent. rip. rupture. slash. slit. tear.
 2157. yırtık pırtık Tür.
  • ragged. tattered.
 2158. yırtılma Tür.
  • rupture.
 2159. yırtılmak Tür.
  • rip. split. tear. to be torn. to be rent. to rip. to become insolent/shameless.
 2160. yırtılmak Tür.
  • rend. rip. slit. tear.
 2161. yırtılmak Tür.
  • jag. rend. tear.
 2162. yırtınmak Tür.
  • wail. to struggle hopeless. to shout at the top of one"s voice. to strain every nerve. to wear oneself out.
 2163. yırtma Tür.
  • laceration.
 2164. yırtma Tür.
  • laceration.
 2165. yırtmaç Tür.
  • vent.
 2166. yırtmaç Tür.
  • slash. slit. vent.
 2167. yırtmaç Tür.
  • slash. slit in a garment. slit.
 2168. yırtmak Tür.
  • squirm out of. cut the gordian knot. claw. lacerate. rend. rip. rip up. rive. slash. slit. tear. tear to pieces.
 2169. yırtmak Tür.
  • lacerate. rend. rip. tear.
 2170. yırtmak Tür.
  • dodge. lacerate. mangle. rend. rip. rupture. tear. to tear. slit. to tear to pieces. to scratch. to rend. to rip. to claw. to get off. to dodge. to beat the rap.
 2171. yo Tür.
  • Youthful offenders are inmates age 24 and younger that have been designated by the sentencing court or the Florida Department of Corrections Youthful offenders are housed in one of several designated institutions.
 2172. yo Tür.
  • This is a suffix attachted to the end of words to show assertion and stress For example, saying "Hontou!" means "Really!" but saying "Hontou-yo!" means "I"m telling you and it"s TRUE!" Pronounced just as it"s spelled.
 2173. yo Tür.
  • The hard, male, light, or positive principle of nature. a highly-scientific term meaning: "Eureka, I have found it!".
 2174. yo Tür.
  • Same as Yang in Yin-Yang. yarn over yarn should sit behind hook, bring yarn over hook.
 2175. yo Tür.
  • I.
 2176. yobaz Tür.
  • bigoted. uncultured. bigot.
 2177. yobaz Tür.
  • bigoted. puritan. sectarian. dangerous. religious fanatic. bigot. fanatic. fanatical.
 2178. yobazlık Tür.
  • bigotry. fanaticism.
 2179. yobazlık Tür.
  • bigotry. fanaticism.
 2180. yodel, yodle İng.
  • f., i. tirol ve İsviçre dağlıları tarzında pesten tize ve tizden pese ani atlayışlarla geçerek türkü çağırmak
  • böyle çağırılan türkü.
 2181. yoga Tür.
  • Yoga is an ancient Indian practice, dating back to 2500 BCE, possibly even earlier It is a scientific system designed to bring the practitioners health, happiness, and a greater sense of Self In Yoga, the body and mind are linked to create a state of internal peacefulness and integration, bringing the individual from a state of separation to a self-unity that is flexible, accepting and whole At the practical level, and included in the contemporary definitions of Yoga, are the actual physiological/mental techniques themselves These techniques concentrate on posture and alignment, as well as creating a higher consciousness Yoga utilizes stretching postures, breathing, and meditation techniques to calm the emotional state and the mind, and tone the body.
 2182. yoga Tür.
  • yoga.
 2183. yoga Tür.
  • yoga.
 2184. yoga Tür.
  • Union of the lower nature with the higher Different forms and techniques to gain control of the physical, astral or mental bodies.
 2185. yoga Tür.
  • Union of the individual soul and the Supreme Soul
  • also the discipline by which such union is effected The Yoga system of philosophy, ascribed to Patanjali, is one of the six systems of orthodox Hindu philosophy and deals with the realization of Truth through concentration of the mind. is a tune-up for the body Gentle postures stretch and tone muscles, joints, organs, and glands Yoga helps relieve physical and mental tension The many forms of yoga can be practiced by anyone to achieve greater health.
 2186. yoga Tür.
  • The English word "Yoke" is derived from this word, and its meaning is "Union" or being connected to something The understanding is that it is the integration of personal experience into wisdom, both from physical and meditative practices. the practice in which physical postures, breathing exercises and meditation are used to reduce stress, lower blood pressure and regulate heart rate. The state of oneness with the self, with God
  • the practice leading to that state.
 2187. yoga Tür.
  • Philosophical and physical discipline using various postures and controlled breathing to improve muscle flexibility and tone, improve circulation and calm the mind. General term for techniques of meditation and spiritual practice in Indian religions In Tibet, it usually refers to Tantric practice. techniques of developing and integrating energy
  • discipline or "yoking" of the senses and the ego more.
 2188. yoga Tür.
  • Indian word for "union" Yoga is a posturing and breathing technique to induce relaxation.
 2189. yoga Tür.
  • Hindu discipline aimed at training the consciousness for a state of perfect spiritual insight and tranquility that is achieved through the three paths of actions and knowledge and devotion. a system of exercises practiced as part of the Hindu discipline to promote control of the body and mind.
 2190. yoga Tür.
  • A system of exercises for attaining bodily or mental control and well-being Various forms of yoga include poses for building strength and flexibility, breathing exercises for cleansing, and/or meditation for relaxation and stress reduction.
 2191. yoga Tür.
  • A species of asceticism among the Hindoos, which consists in a complete abstraction from all worldly objects, by which the votary expects to obtain union with the universal spirit, and to acquire superhuman faculties. a system of exercises practiced as part of the Hindu discipline to promote control of the body and mind Hindu discipline aimed at training the consciousness for a state of perfect spiritual insight and tranquility that is achieved through the three paths of actions and knowledge and devotion.
 2192. yoga Tür.
  • A philosophical as well as physical way of life emphasizing harmony of body and mind The philosophy of yoga is based in Eastern Metaphysical beliefs The goal of the philosophy is to help a person become balanced in mind and body and attain self-enlightenment Yoga, apart from its metaphysical teachings, is beneficial to the body.
 2193. yoga Tür.
  • Any one of several paths of spiritual discipline intended to lead a person to deliverance from samsara and the realization of moksha--i e, to at-onement with ultimate reality Specifically, it means a "yoking" of the self by spiritual discipline, a method of training designed to lead to union of the human spirit with ultimate reality and release from the limits of the individual ego Also called margas Normally following a yoga involves apprenticeship to a guru.
 2194. yoga Tür.
  • An ancient practice for bringing body and mind into harmony using meditation, physical postures, breathing, and exercise.
 2195. yoga Tür.
  • A means of becoming united with the supreme being, or with the universal soul.
 2196. yoga Tür.
  • A Hindu series of mental, spiritual and physical exercises designed to aid in enlightenment The exercise component of Yoga is often practiced in the West as an aid to healthy living.
 2197. yoga Tür.
  • A Hindu discipline aimed at training the consciousness for a state of perfect spiritual insight and tranquillity A system of exercises to promote integration of body, mind, and spirit Yoga, to yoke, join, bring together, bring to union.
 2198. yoga Tür.
  • A discipline that focuses on the body"s muscles, posture, breathing mechanisms, and consciousness, in order to attain physical and mental well-being through mastery of the body.
 2199. yoga Tür.
  • A combination of relaxation, breathing techniques and exercise which combats stress, and helps circulation and movement of the joints.
 2200. yoga İng.
  • i. Yoga.
 2201. yogh İng.
  • i. orta ingilizcede y, w, c, gh seslerini belirtmek için kullanılan harf.
 2202. yogi Tür.
  • yogi.
 2203. yogi Tür.
  • United States baseball player. one who practices yoga and has achieved a high level of spiritual insight.
 2204. yogi Tür.
  • Someone who practices Yoga. one who practices yoga
  • one who has attained the goal of yogic practices.
 2205. yogi Tür.
  • Someone who practices yoga. one who practices prolonged yoga or ascetism to gain control over the body and mind.
 2206. yogi Tür.
  • One who practises yoga. Practitioner of yoga In Tibet, generally refers to lay Tantric practitioners, though monks and nuns also perform Tantric yoga. practitioner of yoga. A buddhist practitioner who engages in intensive meditation and yogic practices
  • often refers to someone who has gained realization.
 2207. yogi Tür.
  • One who practices yoga
  • one who has attained the goal of yogic practices.
 2208. yogi Tür.
  • One who has attained a state of yoga, a master of him/her self, person who practices the art and science of yoga. practitioner of yoga, a Hindu practice of meditation and exercises designed to achieve spiritual insight and tranquility. or yogin - Yoga practitioner Yogin is the root form, yogi is the nominative form Can also define one has reached the state of yoga. adept in yoga
  • practitioner. or yogini : Someone dedicated to the discipline of balancing mind and body through yoga.
 2209. yogi Tür.
  • A person who practices spiritual disciplines. one who practises yoga.
 2210. yogi Tür.
  • A master of the Hindi spiritual disciplines who teaches those disciplines to others They are the key to passing these disciplines down through the generations Modern yogis often introduce their own variations, especially with meditative techniques Yogis are said to have a spiritual power which is found in the base of the spine. one who practices yoga. to obtain food from non-hikers without asking, usually by enthralling them with tales of the hike and looking pitifully hungry
  • said to work especially well with the tourists in Shenandoah National Park.
 2211. yogi Tür.
  • A follower of the yoga philosophy
  • an ascetic. one who practices yoga and has achieved a high level of spiritual insight.
 2212. yogi İng.
  • i. yoga felsefesine kendini vermiş kimse, yogi.
 2213. yoğrulmak Tür.
  • to be kneaded.
 2214. yoğun Tür.
  • consistent. dense. done. intense. intensive. murky. solid.
 2215. yoğun Tür.
  • compact. concentrated. deep. dense. hard. heavy. intensive. keen. thick.
 2216. yoğun Tür.
  • busy. compact. concentrated. crash. dense. gross. hectic. intense. intensive. rich. rush-hour. stiff. thick. turbid. peasoupy.
 2217. yoğun bakım Tür.
  • intensive care.
 2218. yoğun disk Tür.
  • compact disc.
 2219. yoğunlaşma Tür.
  • condensation.
 2220. yoğunlaşma Tür.
  • concentration.
 2221. yoğunlaşmak Tür.
  • intensify.
 2222. yoğunlaştırma Tür.
  • intensification.
 2223. yoğunlaştırma Tür.
  • condensation.
 2224. yoğunlaştırmak Tür.
  • condense. intensify. to condense. to thicken. to concentrate. to intensify.
 2225. yoğunlaştırmak Tür.
  • condense.
 2226. yoğunlaştırmak Tür.
  • compact. concentrate. condense. intensify. thicken.
 2227. yoğunluk Tür.
  • intensity. density.
 2228. yoğunluk Tür.
  • consistency. density. intensity. thick. thickness.
 2229. yoğunluk Tür.
  • compactness. congestion. consistency. denseness. density. depth. intenseness. intension. intensity. thickness. turbidity. volume. consistence.
 2230. yoğurmak Tür.
  • plasticize. impaste. knead.
 2231. yoğurmak Tür.
  • knead. to knead. work.
 2232. yoğurmak Tür.
  • knead. mold. mould.
 2233. yogurt İng.
  • i. yoğurt.
 2234. yoğurt Tür.
  • yoghurt yogurt.
 2235. yoğurt Tür.
  • yoghurt.
 2236. yoicks İng.
  • (ünlem) haydi!
 2237. yok Tür.
  • absent. unavailable. ain"t. away. nay. no. nope. not. lacking.
 2238. yok Tür.
  • absent. unavailable. ain"t. away. nay. no. nope. not.
 2239. yok Tür.
  • absent. lacking. nay. no. nope.
 2240. yok etme Tür.
  • extirpation.
 2241. yok etme Tür.
  • annihilation. demolition. destruction.
 2242. yok etme Tür.
  • abolition. annihilation. consumption. destruction. making away.
 2243. yok etmek Tür.
  • annihilate. blast. consume. deaden. demolish. destroy. dispel. dissipate. engulf. eradicate. exterminate. kill. liquidate. obliterate. root. undo. wipe. wreck.
 2244. yok etmek Tür.
  • abate. abolish. annihilate. counter. crush. destroy. devour. dispose of. dissolve. efface. eradicate. mine. obliterate. pulverize. purge. to make short work of sth. smite. wipe out.
 2245. yok olmak Tür.
  • disappear. dissipate. evaporate. perish. wither.
 2246. yok olmak Tür.
  • disappear. come to grief. die. to cease to exist. perish. vanish.
 2247. yok pahasına Tür.
  • at the given price.
 2248. yoke İng.
  • i., f. boyunduruk
  • sakaların omuz sırığı
  • bağ, esaret
  • yeke
  • çatal
  • nigah rabıtası gibi bağ
  • hizmet, kulluk
  • boyunduruğa koşulmuş çift hayvan
  • evlendirmek
  • bağlamak
  • çalışmak. yoke of oxen bir çift öküz. yoke of a rudder dümenin boyunduruk yekesi. throw off the yoke kölelikten kurtulmak.
 2249. yokefellow, yokemate İng.
  • i. koldaş, iş veya hayat arkadaşı.
 2250. yokel İng.
  • i. köylü, çiftçi yamağı
  • hödük.
 2251. yoklama Tür.
  • examination. feel. inspection. quiz. reappraisal. search. roll call. test.
 2252. yoklama Tür.
  • call. roll call. calling of a roll. examination. feeler. frisk. inspection. probative experience. search. survey. test.
 2253. yoklamak Tür.
  • poll. examine. fathom. to put out feelers. to throw out a feeler. inspect. look over. look up. ransack. search. survey. visit.
 2254. yoklamak Tür.
  • examine. feel. grabble. grope. inspect. look into. search. survey. test.
 2255. yoklamak Tür.
  • examine. feel. fumble. grope. inspect. overhaul. probe. search. to examine. to inspect. to look over. to try. to test. to search. to visit. to feel. test. to visit.
 2256. yokluk Tür.
  • absence. dearth. lack. nothingness. privation. shortage. want. non-existence. poverty. nonexistence.
 2257. yokluk Tür.
  • absence. dearth. exiguity. failure. famine. hardship. lack. neediness. non-appearance. non-existence. nonappearance. nonexistence. nudity. penury. poverty. privation. shortage. strait. tightness. want. straits.
 2258. yokluk Tür.
  • absence. dearth. destitution. misery. abject / deepest misery. negation. nihilism. nonappearance. nonattendance. nonentity. nonexistence. nothingness. shortage. shortfall. shortness. want.
 2259. yoksa Tür.
  • in default whereof. or. otherwise.
 2260. yoksa Tür.
  • else. or. otherwise. if not. or else. if there is not. but not. i wonder if. i wonder if.
 2261. yoksa Tür.
  • else. or else. otherwise. except. nisi. or. otherwise.
 2262. yoksul Tür.
  • hand-to-mouth. indigent. in need. needy. pauper. penurious. poor. poverty-stricken. pauper. poor person.
 2263. yoksul Tür.
  • destitute. indigent. mean. without means. necessitous. needy. one- horse. poor. seedy.
 2264. yoksul Tür.
  • deprived. destitute. needy. pauper. poor. destitute fakir. poor person fakir.
 2265. yoksullaşmak Tür.
  • to become poor. to become impoverished.
 2266. yoksulluk Tür.
  • necessity. need. poverty. want. destitution. impoverishment sefalet. fakirlik.
 2267. yoksulluk Tür.
  • destitution.
 2268. yoksulluk Tür.
  • bereavement. destitution. indigence. insufficient means. narrow circumstances. need. neediness. pauperism. penury. poorness. poverty. privation. want.
 2269. yoksun Tür.
  • devoid. lacking. deprived. bereft. devoid. wanting. destitute.
 2270. yoksun Tür.
  • devoid. lacking.
 2271. yoksun Tür.
  • bare of.
 2272. yoksunluk Tür.
  • deprivation mahrumiyet.
 2273. yoksunluk Tür.
  • defect. deprivation.
 2274. yokuş Tür.
  • ascent. climb. dip. grade. gradient. incline. ramp. slope.
 2275. yokuş Tür.
  • acclivity. ascent. gradient. hill. inclination. incline. uphill road. slope. unhill road.
 2276. yokuş Tür.
  • acclivity. ascent. bank. declination. descent. dip. downgrade. glacis. hill. incline. raise. ramp. slope. upgrade.
 2277. yokuş yukarı Tür.
  • unhill.
 2278. yol Tür.
  • itinerary. road. angle. approach. avenue. channel. cutting. expedient. gateway. handle. itinerary. journey. meatus. outlet. path. road. route. tack. thoroughfare. trail. via. walk. way. weigh. wise.
 2279. yol Tür.
  • bus. path. way. access. alley. course. form. frontager. line. means. measure. method. order. outlet. process. proprieties. road. rule. sort. streak. street. stripe. system. tack. thoroughfare. tracing. track. walk.
 2280. yol Tür.
  • access. artery. course. dodge. expedient. lane. line. manner. means. method. mode. order. path. process. recipe. road. route. rule. streak. tack. way. ways. street. stripe. passage. system.
 2281. yol göstermek Tür.
  • guide. marshal. pilot. shepherd.
 2282. yol göstermek Tür.
  • conduct. guide. instruct. lead. pilot. take in tow.
 2283. yol halısı Tür.
  • runner.
 2284. yol haritası Tür.
  • Roadmap.
 2285. yol parası Tür.
  • fare. travelling money. turnpike money.
 2286. yol parası Tür.
  • fare.
 2287. yol parası Tür.
  • carfare.
 2288. yol verme Tür.
  • starting.
 2289. yol vermek Tür.
  • dismiss.
 2290. yol vermek Tür.
  • bounce. dismiss. send about one"s business. to make way.
 2291. yolcu Tür.
  • passenger. traveller. goner. traveler.
 2292. yolcu Tür.
  • fare. passenger. pilgrim. traveler. traveller. voyager.
 2293. yolcu Tür.
  • fare. journeyer. passenger. traveller. viator. voyager.
 2294. yolcu eşyası Tür.
  • baggage. luggage. things.
 2295. yolcu gemisi Tür.
  • passenger liner. passenger vessel / ship.
 2296. yolcu gemisi Tür.
  • cruise ship.
 2297. yolcu treni Tür.
  • passenger train.
 2298. yolcu treni Tür.
  • passenger train.
 2299. yolculuk Tür.
  • journey. tour. travel. voyage.
 2300. yolculuk Tür.
  • expedition. journey. run. travel. voyage. trip.
 2301. yolculuk Tür.
  • cruising. itinerary. headway. journey. peregrination. travel. trip. voyage.
 2302. yolculuk etmek Tür.
  • fare. journey. trip.
 2303. yoldaş Tür.
  • companion. comrade. fellow. fellow traveller.
 2304. yoldaş Tür.
  • companion. comrade. consort. fellow.
 2305. yoldaş Tür.
  • companion.
 2306. yoldaşlık Tür.
  • camaraderie.
 2307. yolk İng.
  • i. yumurta sarısı
  • yapağı yağı.
 2308. yollama Tür.
  • forwarding. referral. shipment.
 2309. yollama Tür.
  • dispatch. shipment. sending. forwarding.
 2310. yollamak Tür.
  • forward. send. send off.
 2311. yollamak Tür.
  • dispatch. emit. send. to send. to dispatch. to forward. send off.
 2312. yollamak Tür.
  • convey. dispatch. expedite. forward. order away. send. send forth. send off. send out. ship off.
 2313. yollu Tür.
  • stripy. having roads. striped. loose. slut. slag.
 2314. yollu Tür.
  • barred. high speed. streaky. striated. striped. stripy.
 2315. yolluk Tür.
  • travelling allowance. provisions for a journey. travelling expenses. travelling rug. hall rug.
 2316. yolluk Tür.
  • deadheading pay. transportation allowance.
 2317. yolmak Tür.
  • pick. pluck. pull.
 2318. yolmak Tür.
  • bleed. fleece. pull. screw. strip. to pluck. to tear out. to strip bare. to rob. cheat. to milk. to bleed. to fleece. to rib sb off.
 2319. yolsuz Tür.
  • lawless. unlawful.
 2320. yolsuz Tür.
  • improper. irregular. trackless.
 2321. yolsuzluk Tür.
  • irregularity/corruption. corrupt practices. fraudulent conversion. graft. irregularity. malpractice. malversation.
 2322. yolsuzluk Tür.
  • graft. illegality. malpractice. lack of roads. pennilessness. being broke.
 2323. yolsuzluk Tür.
  • defraudation. graft. lawlessness. malpractice.
 2324. yolunu kesmek Tür.
  • to cut off.
 2325. yoluyla Tür.
  • by. through. via. by way of. by means of. properly. duly.
 2326. yoluyla Tür.
  • by.
 2327. yom Tür.
  • Day
  • a Hebrew word used in the names of various Jewish feast days
  • as, Yom Kippur, the Day of Atonement
  • Yom Teruah, the Feast of Trumpets.
 2328. yom kippur İng.
  • Musevilikte Kefalat Günü.
 2329. yon İng.
  • s., z., (şiir) ötedeki, oradaki
  • z. ötede, orada.
 2330. yön Tür.
  • directional. aspect. channel. complexion. course. direction. facet. sense. trend. way. bearings.
 2331. yön Tür.
  • direction.
 2332. yön Tür.
  • course. direction. respect. rubric. sense. side. way. quarter. regard. relation. aspect.
 2333. yonca Tür.
  • clover. shamrock. trefoil. trifolium.
 2334. yonca Tür.
  • clover.
 2335. yonca yaprağı Tür.
  • cloverleaf.
 2336. yonder İng.
  • s., z. ötedeki
  • ötede.
 2337. yöndeş Tür.
  • corresponding.
 2338. yönelik Tür.
  • intended. intended for.
 2339. yönelik Tür.
  • directed. aimed at. devoted to.
 2340. yönelim Tür.
  • orientation. tropism doğrulum. tropizm. intention. tendency.
 2341. yönelme Tür.
  • orientation.
 2342. yönelme Tür.
  • gravitation. turn. going towards. tending. inclining.
 2343. yönelmek Tür.
  • gravitate. tend.
 2344. yönelmek Tür.
  • bear. front. run. shepherd. tend. trend.
 2345. yönelmek Tür.
  • bear. bend. face. front. head. head for. slant. steer for. tend. wend one"s way. trend.
 2346. yönelteç Tür.
  • handlebar.
 2347. yöneltme Tür.
  • piping.
 2348. yöneltmek Tür.
  • head. orient. point. seek. shepherd. superintend. turn.
 2349. yöneltmek Tür.
  • bend. channel. direct. project. turn. to direct. to point. to turn. to level sth. to channel. to orientate.
 2350. yöneltmek Tür.
  • aim. destine. direct. impel. level. orient. orientate. start. turn.
 2351. yönerge Tür.
  • guideline. instruction. directive. instructions. policies. precept. prescript. rules of action. regulatory statute. terms of reference. working guides.
 2352. yönerge Tür.
  • directive. instruction. prescription.
 2353. yönerge Tür.
  • direction. directive. instruction. instruction talimat. direktif.
 2354. yönetici Tür.
  • administrator. manager. corporate fiduciary. director. governer. dominant leader. manciple. officer. administrative officer. ministerial officer. overseer. ruler. superintendent.
 2355. yönetici Tür.
  • administrator. chairman. director. executive. governor. helm. helmsman. manager. master. principal. ruler. superintendent. administration.
 2356. yönetici Tür.
  • administrator. boss. controller. director. executive. governor. head. headman. intendant. manager. overseer. ruler. supervisor.
 2357. yönetici özeti Tür.
  • executive summary.
 2358. yöneticilik Tür.
  • directorship. managership. superintendence. superintendency.
 2359. yöneticilik Tür.
  • chairmanship. administration. management.
 2360. yönetilebilir Tür.
  • navigable.
 2361. yönetilebilir Tür.
  • manageable.
 2362. yönetilmek Tür.
  • to be administered.
 2363. yönetilmek Tür.
  • steer.
 2364. yönetim Tür.
  • executive. admin. administration. conduct. direction. governance. government. helm. management. rudder. ruling. steering.
 2365. yönetim Tür.
  • administration. management. direction. government. oversight. regimen. rule. running. stewardship. superintendency. trusteeship.
 2366. yönetim Tür.
  • administration. command. control. direction. disposal. government. hand. management. regime. rule. control idare. manegement.
 2367. yönetim kurulu Tür.
  • control board.
 2368. yönetim kurulu Tür.
  • board. management.
 2369. yönetim kurulu Tür.
  • administrative board.
 2370. yönetimsel Tür.
  • managerial.
 2371. yönetimsel Tür.
  • executive. managerial.
 2372. yönetimsel Tür.
  • administrative. managerial. administrative idari.
 2373. yönetişim Tür.
  • governance.
 2374. yönetme Tür.
  • conduct. government.
 2375. yönetme Tür.
  • conduct. direction. government. husbanding. managing.
 2376. yönetmek Tür.
  • administer. boss. captain. chair. command. conduct. direct. govern. handle. head. lead. manage. preside. rule. steer. superintend. to administer. to direct. to manage. to run. to rule. to govern. to preside. to chair. to conduct. to command.
 2377. yönetmek Tür.
  • administer. administrate. captain. command. conduct. to be in control of sth. direct. govern. head. lead. manage. rein. rule. run. steer.
 2378. yönetmek Tür.
  • administer. administrate. boss. captain. chair. command. conduct. direct. edit. govern. head. lead. oversee. police. preside. rule. run. run the show. steer. supervise.
 2379. yönetmelik Tür.
  • public act. corporation bylaws. guide. regulation. regulations. implementing regulation.
 2380. yönetmelik Tür.
  • code. regulations. guide. standing orders. ordinance. precept. rule. standing rule.
 2381. yönetmelik Tür.
  • bylaw. ordinance. governing statue. book of instructions. drill book. regulations.
 2382. yönetmen Tür.
  • manager. administrator. director.
 2383. yönetmen Tür.
  • director. manager. producer.
 2384. yönetmen Tür.
  • director.
 2385. yönetsel Tür.
  • administrative. managerial.
 2386. yöneylem araştırması Tür.
  • operating research. operations research. operational research.
 2387. yonga Tür.
  • chip. shavings.
 2388. yonga Tür.
  • chip. shaving. chipping. paring. splinter.
 2389. yonga Tür.
  • chip. cutting. excelsior. rasping. shiver. spall. parings.
 2390. yönlendirme Tür.
  • orientation. collimation.
 2391. yönlendirme Tür.
  • guidance. inducement. orientation. processing.
 2392. yönlendirmek Tür.
  • orientation. direct.
 2393. yönlendirmek Tür.
  • channel. drive. govern. incline. orient. orientate. shape. to guide. to orientate. to channel.
 2394. yönlendirmek Tür.
  • canalize. conduct. direct. divert. guide. head. incline. lead. orient. orientate. parlay. process. prompt. shape. shoo. stage. steer. sway.
 2395. yönlü Tür.
  • directional. oriented.
 2396. yönlü Tür.
  • directional.
 2397. yont Tür.
  • hew out.
 2398. yöntem Tür.
  • method. methodology. form. process. proprieties. technique. wrinkle.
 2399. yöntem Tür.
  • cast. deal. form. gateway. how. line. method. modality. mode. modus. order. practice. procedure. proceeding. process. rite. system. tack. technic. technique. way. the way. wise. technics. approach. art. course. means. principle. rule.
 2400. yöntem Tür.
  • cast. deal. form. gateway. how. line. method. modality. mode. modus. order. practice. procedure. proceeding. process. rite. system. tack. technic. technique. way. the way. wise. technics.
 2401. yöntemler Tür.
  • eclectic / adj, n / (.
 2402. yontma Tür.
  • carving. trim.
 2403. yontmak Tür.
  • chip. chisel. whittle. to cut. chip into shape. to dress by sutting. to sharpen. to exploit. sap. milk. to chip. to sharpen. to dress. to squeeze out of.
 2404. yontmak Tür.
  • chip. chisel. cut. hack. hew. pare. sculpture. sharpen.
 2405. yontu Tür.
  • sculpture. statue. statute heykel.
 2406. yontu Tür.
  • sculpture. statue.
 2407. yontucu Tür.
  • sculptor.
 2408. yontuculuk Tür.
  • sculpture.
 2409. yontulmak Tür.
  • chip.
 2410. yoo-hoo İng.
  • (ünlem) Hey, buraya bak!
 2411. yordam Tür.
  • procedure. technique. method. way. routine. agility. dexterity. skill.
 2412. yordam Tür.
  • procedure. routine.
 2413. yore İng.
  • i. geçmiş zamanlar. of yore eski zamanlarda olan. in days of yore bir varmış bir yokmuş.
 2414. yöre Tür.
  • precincts. region.
 2415. yöre Tür.
  • district. locale. neighbourhood. precinct. vicinage. zone.
 2416. yöre Tür.
  • belt. country. locality. neighbourhood. region. vicinity. environs. district. neighborhood. suburb.
 2417. yöresel Tür.
  • local. regional.
 2418. yöresel Tür.
  • endemic. regional. topical.
 2419. yöresel Tür.
  • endemic. local. topical.
 2420. yorgan Tür.
  • puff. quilt.
 2421. yorgan Tür.
  • duvet. quilt.
 2422. yorgan Tür.
  • comforter. quilt.
 2423. yorgancı Tür.
  • quilt-maker.
 2424. yorgancılık Tür.
  • quilting.
 2425. yorgun Tür.
  • listless. shot. strained. tired. weary. beat. all in. jaded. worn out.
 2426. yorgun Tür.
  • bushed. jaded. strained. weary.
 2427. yorgun Tür.
  • all in. all out. bushed. done. drawn. effete. forworn. worn to a frazzle. jaded. languorous. off. pooped. pooped out. run down. spent. stale. tired. toilworn. used up. wan. washed out. washed-out. weary. whacked. worn. worn-out. tuckered out.
 2428. yorgun argın Tür.
  • exhausted.
 2429. yorgunluk Tür.
  • exhaustion. tiredness. weariness. fatigue.
 2430. yorgunluk Tür.
  • exhaustion. fatigue. frazzle. languor.
 2431. yorgunluk Tür.
  • exhaustion. fag. fatigue. lassitude. staleness. tiredness. weariness.
 2432. yorkshire puddig İng.
  • rosto ile birlikte pişen bir çeşit hemur işi.
 2433. yormak Tür.
  • attribute. fatigue. tax. tire. to ascribe. to attribute. to interpret. to presage.
 2434. yormak Tür.
  • attribute. cream. do in. do up. exhaust. fag. fag out. fatigue. frazzle. knock out. poop. prostrate. strain. take out. task. tax. tire. try. tucker. tucker out. wear out. wearisome. weary.
 2435. yormak Tür.
  • attribute. break through. exhaust. fatigue. overstrain. refer. shag. tax. tell on. tire. wear. wear out. weary. weary out.
 2436. yortu Tür.
  • feast. fiesta. christen feast. christian feast. festival.
 2437. yorucu Tür.
  • back-breaking. drudging. exhausting. exhaustive. fatiguing. grueling. gruelling. irksome. labored. laboring. laborious. laboured. labouring. languorous. painful. strenuous. tiresome. tiring. toilful. toilsome. trying. wearing. wearisome. weary. with.
 2438. yorucu Tür.
  • arduous enterprise. burdensome. exhausting. laborious. long. tiresome. tiring. wearing. wearisome.
 2439. yorucu Tür.
  • arduous. backbreaking. exacting. heavy. killing. laborious. punishing. strenuous. tiresome. wearing. wearisome. weary. tiring. fatiguing. wearlsome.
 2440. yorulma Tür.
  • getting tired. fatigue.
 2441. yorulma Tür.
  • frazzle.
 2442. yorulma Tür.
  • allowed time. toil.
 2443. yorulmak Tür.
  • tire. weary. to get tired.
 2444. yorulmak Tür.
  • grub along. put about oneself. tire. toil. weary.
 2445. yorulmak Tür.
  • be done. exhaust. fag. fatigue. feel tired. get tired. tire. be tired. wear out.
 2446. yorulmaz Tür.
  • unfailing. unflagging.
 2447. yorulmaz Tür.
  • tireless. unflagging. untiring.
 2448. yorulmaz Tür.
  • indefatigable.
 2449. yorum Tür.
  • exegesis. explanation. interpretation. meaning. paraphrase. reading. rendition.
 2450. yorum Tür.
  • comment. commentary. gloss. interpretation. reading. version.
 2451. yorum Tür.
  • comment. commentary. construction. exegesis. exercise. explanation. explication. gloss. interpretation. observation. paraphrase. reading. remark. rendering. rendition. version.
 2452. yorumcu Tür.
  • commentator. interpreter.
 2453. yorumcu Tür.
  • commentator. expositor. glossarist. interpreter. performer.
 2454. yorumcu Tür.
  • commentator.
 2455. yorumlama Tür.
  • explication. exposition. hermeneutics. interpretation.
 2456. yorumlama Tür.
  • comment. construction. exposition.
 2457. yorumlamak Tür.
  • interpret.
 2458. yorumlamak Tür.
  • construe. read. to comment on. to interpret. to construe. interpret.
 2459. yorumlamak Tür.
  • comment. commentate. construe. decipher. explicate. expound. gloss. interpret. paraphrase. read. render.
 2460. yörünge Tür.
  • orbit. trajectory.
 2461. yörünge Tür.
  • guiding line. orbit. trajectory.
 2462. yörünge Tür.
  • circle. orbit. path. track. trajectory.
 2463. yosma Tür.
  • pretty. graceful. attractive. fashion plate. coquette. coquettish. scarlet woman.
 2464. yosma Tür.
  • coquette.
 2465. yosun Tür.
  • moss. mossa name.
 2466. yosun Tür.
  • moss.
 2467. yosun Tür.
  • alga. algae. hydrophyte. lichen. moss. seaweed.
 2468. yosunlu Tür.
  • mossy.
 2469. yosunlu Tür.
  • mossy.
 2470. you İng.
  • zam. siz, sizler, sen
  • seni, size. what's it to you? sana ne?
 2471. you-all İng.
  • zam., (A.B.D.), leh. sizler, hepiniz.
 2472. you'd İng.
  • kıs. you had, you would.
 2473. you'll İng.
  • kıs. you will.
 2474. you've İng.
  • kıs. you have.
 2475. young İng.
  • s., i. genç, küçük
  • taze
  • çocuk olan, yavru
  • i. yavru, yavrular. young blood gençlik. with young gebe.
 2476. youngling İng.
  • s., i. genç
  • i. genç çocuk
  • taze fidan
  • acemi kimse.
 2477. youngster İng.
  • i. çocuk
  • delikanlı
  • yavru.
 2478. younker İng.
  • i. genç, küçük bey
  • şovalye
  • (eski) genç çocuk.
 2479. your İng.
  • zam., s. senin, sizin, kıs. yr.
 2480. yours İng.
  • zam. seninki, sizinki. yours sincerely, yours truly hürmetle, saygılarımla. yours truly k.dili. ben.
 2481. yourself İng.
  • zam. (çoğ. -selves) kendiniz, kendin
  • kendi kendinize. be your self tabii olunuz. behave yourself. pull yourself together kendine gel.
 2482. youth İng.
  • i. gençlik
  • gençler. the flower of youth gençliğin baharı. youth hostel genç yuristler için ucuz otel.
 2483. youth İng.
  • i. ( çoğ. youths) delikanlı, genç adam.
 2484. youthful İng.
  • s. genç
  • dinç
  • gençliğe yakışır.
 2485. yowl İng.
  • i., f. ulumak, uluyuş
  • f. ulumak.
 2486. yoyo İng.
  • i.,s., f. yoyo
  • ahmak kimse
  • s. değişen, değişken
  • f. değişmek, değişken olmak.
 2487. yoz Tür.
  • degenerate.
 2488. yozlaşma Tür.
  • degeneracy. degeneration. devolution. dry-rot. gangrene. graft. retrogression. taint.
 2489. yozlaşma Tür.
  • degeneracy. degeneration. depravation.
 2490. yozlaşma Tür.
  • degeneracy. degeneration.
 2491. yozlaşmak Tür.
  • degenerate. to degenerate.
 2492. yozlaşmak Tür.
  • degenerate. inquinate. retrogress.
 2493. yozlaştırma Tür.
  • corruption.
 2494. yozlaştırma Tür.
  • bastardization.
 2495. yozlaştırmak Tür.
  • bastardize. corrupt. to corrupt.
 2496. yozlaştırmak Tür.
  • bastardize. corrupt.
 2497. yr İng.
  • kıs. year, your.
 2498. yrs İng.
  • kıs. years, yours.
 2499. yttrium İng.
  • i., kim. itriyum. yttria i., kim. itriyum oksidi.
 2500. yucca İng.
  • i. avize ağacı, bot. Yucca gloriosa.
 2501. yüce Tür.
  • empyreal. high. lofty. noble. serebe. sublime. supreme.
 2502. yüce Tür.
  • august. exalted. gracious. grand. high. imperial. lofty. lordly. noble. paramount. serene. sovereign. sublime. supreme. transcendent.
 2503. yüce Tür.
  • almighty. big. elevated. eminent. exalted. great-hearted. high. honorable. honourable. lofty. magnanimous. noble. paramount. sacrosanct. serene. soaring. sovereign. spheric. stately. sublime. supreme. towering.
 2504. yüce gönüllü Tür.
  • magnanimous.
 2505. yüce gönüllü Tür.
  • high minded.
 2506. yücelik Tür.
  • chivalry. exaltation. highness. supremacy.
 2507. yücelme Tür.
  • uplift.
 2508. yücelmek Tür.
  • to become high. rise. to become lofty. to be exalted.
 2509. yüceltme Tür.
  • deification. elevation. glorification.
 2510. yüceltme Tür.
  • deification.
 2511. yüceltmek Tür.
  • elevate. glorify. reverence. transfigure.
 2512. yüceltmek Tür.
  • deify. elevate. exalt. glorify. to raise. to exalt. to sublimate.
 2513. yudum Tür.
  • draught. nip. pull. shot. sip. tot. sup. gulp. a swallow.
 2514. yudum Tür.
  • draft. draught. gulp. sup. swallow.
 2515. yudum Tür.
  • drachm. dram. draught. gulp. nip. sip. suck. sup. swallow.
 2516. yudumlamak Tür.
  • sup.
 2517. yudumlamak Tür.
  • sip. to sip.
 2518. yufka Tür.
  • thin dough. thin sheet of dough.
 2519. yufka yürekli Tür.
  • soft. soft hearted.
 2520. yufka yürekli Tür.
  • softhearted.
 2521. Yugoslav Tür.
  • yugoslav. yugoslavian.
 2522. Yugoslav Tür.
  • jugoslav. yugoslav. yugoslavian. jugoslav. yugoslav. yugoslavian.
 2523. Yugoslav Tür.
  • a native or inhabitant of Yugoslavia. of or relating to or characteristic of the former country of Yugoslavia or its people or languages
  • "Yugoslavian wine".
 2524. Yugoslav Tür.
  • a native or inhabitant of Yugoslavia.
 2525. yugoslavia İng.
  • i. Yugoslavya. Yugoslav i., s. Yugoslav.
 2526. Yugoslavya Tür.
  • yugoslavia. jugoslavia.
 2527. Yugoslavya Tür.
  • Yugoslavia.
 2528. Yugoslavya Tür.
  • jugoslavia. yugoslavia.
 2529. Yugoslavyalı Tür.
  • yugoslav. yugoslavian.
 2530. yuh Tür.
  • hoot.
 2531. yuh Tür.
  • boo. boo!.
 2532. yuha Tür.
  • howl of protest.
 2533. yuha Tür.
  • catcall.
 2534. yuhalamak Tür.
  • give smb. the bird. blow a raspberry. give a raspberry. boo. catcall. hiss. hoot. hoot down. hoot off. hoot out. jeer. jeer at. shout smb. down.
 2535. yuhalamak Tür.
  • boo. to boo. to hoot. to jeer.
 2536. yuhalamak Tür.
  • boo. catcall. to hiss down. jeer. shout disapproval.
 2537. yuk İng.
  • i., f. (-ked, -king) (A.B.D.) (argo) kaba gülüş
  • f. kabaca gülmek.
 2538. yük Tür.
  • sumpter. bulk. burden. cargo. charge. encumbrance. fardel. freight. goods. haul. impedimenta. imposition. impost. incident. lading. load. loading. onus. plummet. shipment. stowage. strain. tax. weight.
 2539. yük Tür.
  • cargo. freight. goods. load. onus. tax. weight.
 2540. yük Tür.
  • brunt. burden. cargo. charge. encumbrance. freight. freightage. imposition. load. loading. lug. millstone. plummet. tax. weight.
 2541. yük arabası Tür.
  • trolley.
 2542. yük arabası Tür.
  • market cart. merchandise car. truck.
 2543. yük asansörü Tür.
  • goods lift. goods-hoist.
 2544. yük gemisi Tür.
  • cargo vessel. vessel of charge. ship of burden. cargo ship / vessel. cargo boat. cargo carrier. cargo liner. cargo ship. cargo steamer. cargo vessel. marine carrier. merchantman. freight vessel.
 2545. yük hayvanı Tür.
  • pack animal. beast of burden. draught animal.
 2546. yük hayvanı Tür.
  • pack animal.
 2547. yük olmak Tür.
  • impose. inconvenience.
 2548. yük olmak Tür.
  • bother. encumber. weigh on.
 2549. yük treni Tür.
  • merchandise train. baggage train.
 2550. yük treni Tür.
  • freight train.
 2551. yük vagonu Tür.
  • wagon train. box / covered / goods wagon.
 2552. yukarı Tür.
  • Up.
 2553. yukarı Tür.
  • high. up. upward. upwards. up.
 2554. yukarı Tür.
  • above. aloft. up. upwards. upstairs. high. upper. top. upper part. on high.
 2555. yukarı çıkmak Tür.
  • come up. mount.
 2556. yukarıda Tür.
  • above. aloft. overhead. up. upstairs. on high.
 2557. yukarıda Tür.
  • above. aloft. foregoing. up.
 2558. yukarıda Tür.
  • above. afore. aloft. hereinabove. overhead. supra. upstairs.
 2559. yukarıdan Tür.
  • bird"s eye view.
 2560. yüklem Tür.
  • predicate.
 2561. yüklem Tür.
  • predicate.
 2562. yükleme Tür.
  • loading. charging.
 2563. yükleme Tür.
  • burden. charging. gross terms. imposition. lading. loading.
 2564. yükleme Tür.
  • ascription. charge. embarkation. imposition. lading. loading. predication. shipment.
 2565. yüklemek Tür.
  • lay smth. at one"s door. ascribe. burden. charge. embark. encumber. fasten. fasten on. father. foist. freight. hand over. heap. impose. impute. inflict. lade. lay. lay on. load. offload. overlay. pitch. plant. put. put down. saddle. shift. stack. sto.
 2566. yüklemek Tür.
  • download. install.
 2567. yüklemek Tür.
  • burden. embark. impose. inflict. lay. load. put. saddle. shift. to load. to weight sb down. to burden. to place a load on. to throw the blame on. to impute. to attribute. to lay to the charge of.
 2568. yüklenici Tür.
  • contractor müteahhit.
 2569. yüklenici Tür.
  • contractor.
 2570. yüklenici Tür.
  • contractor.
 2571. yüklenme Tür.
  • commitment.
 2572. yüklenme Tür.
  • assumption. embarkation. punishment.
 2573. yüklenmek Tür.
  • shoulder.
 2574. yüklenmek Tür.
  • lay on. undertake.
 2575. yüklenmek Tür.
  • attach. embark. lie heavy on smb. lay on. load. load up. shoulder. sit upon. stick it on. be stuck with. take upon oneself. undertake.
 2576. yükletmek Tür.
  • lade.
 2577. yükleyici Tür.
  • loader. longshoreman. stevedore.
 2578. yükleyici Tür.
  • loader.
 2579. yükleyici Tür.
  • charger.
 2580. yüklü Tür.
  • fat. fraught. loaded. burdened. laden. charged. pregnant gebe. hamile. rich. blind drunk.
 2581. yüklü Tür.
  • burdened. charged. encumbered. fraught. laden. loaded. weighted. weighty.
 2582. yüklük Tür.
  • container. cupboard. wardrobe bed.
 2583. yüklük Tür.
  • closet. cupboard.
 2584. yüksek Tür.
  • high. eminent. great. high- level. lofty. moor. noble.
 2585. yüksek Tür.
  • elevated. exalted. high. highrise. lofty. loud. spheric. stately. superior. tall. acro-. hyper-. above. over.
 2586. yüksek Tür.
  • dominant. eminent. grand. high. lofty. noble. precipitous. rarefied. superior. tall.
 2587. yüksek basınç Tür.
  • high pressure.
 2588. yüksek basınç Tür.
  • high pressure.
 2589. yüksek fiyat Tür.
  • high / huge / long / peak / top price.
 2590. yüksek fırın Tür.
  • blast furnace.
 2591. yüksek fırın Tür.
  • blast furnace.
 2592. yüksek gerilim Tür.
  • high voltage.
 2593. yüksek lisans Tür.
  • master.
 2594. yüksek ses Tür.
  • clarion. cry. storm.
 2595. yüksek ses Tür.
  • blare.
 2596. yüksek sosyete Tür.
  • best parts. exclusive social circles. fast society. high society.
 2597. yüksek sosyete Tür.
  • beau monde.
 2598. yükseklik Tür.
  • height. altitude. elevation. gradient. high ground. levelling up.
 2599. yükseklik Tür.
  • eminence. headroom. height.
 2600. yükseklik Tür.
  • altitude. elevation. extent. height. highness. loftiness. rise. steepness. swell. acro-.
 2601. yükseköğretim Tür.
  • higher education.
 2602. yüksekokul Tür.
  • junior college.
 2603. yüksekokul Tür.
  • academy. college. university. high school.
 2604. yüksekokul Tür.
  • academy. college. college of further education.
 2605. yükseliş Tür.
  • boom. growth. rise. ascent. increase.
 2606. yükseliş Tür.
  • ascent.
 2607. yükseliş Tür.
  • ascension. ascent. elevation. escalation. rise. uptrend. upturn.
 2608. yükselme Tür.
  • promotional. advance. advancement. ascension. ascent. climb. distinction. escalation. flux. gain. hike. increase. pickup. preferment. progress. promotion. raise. rise. rising. scaling. step-up. swell. swelling. upheaval. uprising. upsurge. upthrust.
 2609. yükselme Tür.
  • ascension. boom. explosion. upward movement. preferment. progress. promotion. rising. upsurge. upswing. upward surge.
 2610. yükselme Tür.
  • advancement. ascent. boost. elevation. promotion. rise. rising.
 2611. yükselmek Tür.
  • rise. advance. ascend. to be in the ascendant. climb. escalate. get up. head up. heighten. make. mount. move higher. rally. spring. swell. uprise.
 2612. yükselmek Tür.
  • arise. ascend. climb. heighten. increase. rise. surge. to rise. to ascend. to go up. to mount. to increase. to advance. to come up. to climb.
 2613. yükselmek Tür.
  • arise. ascend. be in the ascendant. be in the ascendent. climb. escalate. gain. go up. harden. heighten. improve. louden. nose up. get one"s promotion. rear up. rise. scale up. soar. steepen. step up. sublime. swell. tower. upheave. upsurge. work one.
 2614. yükselteç Tür.
  • amplifier. amplifier amplifikatör.
 2615. yükselteç Tür.
  • amplifier.
 2616. yükseltgenmek Tür.
  • to oxidize.
 2617. yükselti Tür.
  • height.
 2618. yükselti Tür.
  • elevation. altitude rakım. irtifa.
 2619. yükselti Tür.
  • altitude. elevation. ridge. rise.
 2620. yükseltme Tür.
  • upgrade. elevating. elevation. hoist. lift. promotion. raising. uptake.
 2621. yükseltme Tür.
  • hoist. lift. raising. lifting. increasing.
 2622. yükseltme Tür.
  • elevation.
 2623. yükseltmek Tür.
  • send up. advance. boost. bump up. drive up. elevate. enhance. ennoble. escalate. exalt. get up. heighten. hike up. increase. jack. jack up. lift. lift up. louden. mark up. promote. raise. rear. rise. run up. scale up. set up. step up. strengthen. swe.
 2624. yükseltmek Tür.
  • promote. raise. balloon. dignify. elevate. ennoble. erect. exalt. heave. heighten. hoist. raise. rear. scale up. upspring.
 2625. yükseltmek Tür.
  • amplify. boost. elevate. exalt. heighten. hoist. lift. promote. raise. up. upgrade. to raise. to lift up. to hoist. to boost. to increase. to bump sth up. to elevate. to exalt. to promote. to advance. to amplify.
 2626. yüksük Tür.
  • thimble. calyptra. coif. cap. collar.
 2627. yüksük Tür.
  • thimble.
 2628. yüksük Tür.
  • ferrule. thimble.
 2629. yükümlü Tür.
  • answerable. bound. obliged. required. liable. responsible.
 2630. yükümlü Tür.
  • amenable. incumbent. liable. obligator. obliged.
 2631. yükümlü Tür.
  • amenable. in charge of. incumbent. liable. obligor.
 2632. yükümlülük Tür.
  • charge. compulsion. duty. encumbrance. engagement. function. impost. incumbency. liability. obligation. onus. ought. responsibility.
 2633. yükümlülük Tür.
  • amenability amenableness. contribution. engagement. liability. obligation. obediential obligation.
 2634. yükün Tür.
  • ion.
 2635. yükünü boşaltmak Tür.
  • unload.
 2636. yulaf Tür.
  • oats. oat.
 2637. yulaf Tür.
  • oaten. oat.
 2638. yulaf Tür.
  • gruel. oat.
 2639. yulaf unu Tür.
  • oatmeal.
 2640. yular Tür.
  • halter. leash. tether.
 2641. yular Tür.
  • halter.
 2642. yular Tür.
  • bridle. halter.
 2643. yule İng.
  • i. Noel, Noel mevsimi. yule log Noel gecesi merasimle ocağa atılan iri kütük.
 2644. yuletide İng.
  • i. Noel mevsimi.
 2645. yuma Tür.
  • the Yuman language spoken by the Yuma people a town in southwestern Arizona on the Colorado River and the California border a member of the North American Indian people of Arizona and adjacent Mexico and California.
 2646. yuma Tür.
  • a member of the North American Indian people of Arizona and adjacent Mexico and California. a town in southwestern Arizona on the Colorado River and the California border. the Yuman language spoken by the Yuma people.
 2647. yumak Tür.
  • bobble.
 2648. yumak Tür.
  • ball. clew. clue. coil. pellet. skein.
 2649. yumak Tür.
  • ball. ball.
 2650. yummak Tür.
  • to shut. close. to close. to clench.
 2651. yummy İng.
  • s., (argo) lezzetli, tatlı.
 2652. yumru Tür.
  • protuberance.
 2653. yumru Tür.
  • bump. knob. lump. nodule. tuber. round. globular. globuler. tumor.
 2654. yumru Tür.
  • bump. hump. knob. lump. node. nodule. nub. protuberance. tumour.
 2655. yumru kök Tür.
  • tuber.
 2656. yumruk Tür.
  • biff. buffet. clip. cuff. fist. jab. plug. sock.
 2657. yumruk Tür.
  • biff. blow. box. buffet. fist. jab. plug. punch. thump.
 2658. yumruk Tür.
  • bash. clout. fist. hit. punch. sock. buffet.
 2659. yumruklamak Tür.
  • hammer. plug. pound. punch. sock. take a swing at.
 2660. yumruklamak Tür.
  • batter. batter down. biff. buffet. clump. fist. hit out. pommel. pound. pummel. punch. give smb. snuff. thump.
 2661. yumruklaşmak Tür.
  • exchange blows.
 2662. yumulmak Tür.
  • dig in.
 2663. yumulmak Tür.
  • attack. to tuck into sth. to pitch into sth. to dig in.
 2664. yumurcak Tür.
  • brat. urchin. child. naughty child. urchin esk. monkey. bubo.
 2665. yumurcak Tür.
  • brat.
 2666. yumurta Tür.
  • ovular. egg. ovi-. ovo-.
 2667. yumurta Tür.
  • egg. egg flip eggnog.
 2668. yumurta Tür.
  • curry. egg. ovum. spawn.
 2669. yumurta akı Tür.
  • egg white. glair.
 2670. yumurta akı Tür.
  • egg white.
 2671. yumurta akı Tür.
  • albumen. white.
 2672. yumurta sarısı Tür.
  • yolk.
 2673. yumurta sarısı Tür.
  • yolk.
 2674. yumurta sarısı Tür.
  • yellow. yolk.
 2675. yumurtacık Tür.
  • ovule.
 2676. yumurtadan çıkmak Tür.
  • hatch.
 2677. yumurtalık Tür.
  • ovary. anat. eggcup. egg cup.
 2678. yumurtalık Tür.
  • ovarian. bursa. eggcup. gonad. ovary.
 2679. yumurtalık Tür.
  • eggcup. gonad.
 2680. yumurtlama Tür.
  • ovulation.
 2681. yumurtlamak Tür.
  • to lay an egg. lay. ovulate.
 2682. yumurtlamak Tür.
  • lay. to lay eggs. to let the cat out of the bag. to spawn. to blurt sth out. to blab out. to invent.
 2683. yumurtlamak Tür.
  • blunder out. blurt out. deposit. lay. lay eggs.
 2684. yumuşacık Tür.
  • velvety. very soft.
 2685. yumuşak Tür.
  • berry. clement. easy. easy going. floppy. honeyed. lenient. mellow. mild. pliable. smooth. soft. squashy. sweet. tender. velvety. woolly.
 2686. yumuşak Tür.
  • benignant. bland. ductile. easygoing. effeminate. flabby. flaccid. floppy. gentle. heartthrob. kid-glove. kindly. lax. lenient. light. limp. malleable. mellow. mild. pulpy. smooth. soft. soft-boiled. spongy. supple. tender. velvet. yielding. creamy. feathery. genial. low. mellifluous. pliable. subdued. urbane.
 2687. yumuşak Tür.
  • benignant. bland. ductile. easygoing. effeminate. flabby. flaccid. floppy. gentle. heartthrob. kid-glove. kindly. lax. lenient. light. limp. malleable. mellow. mild. pulpy. smooth. soft. soft-boiled. spongy. supple. tender. velvet. yielding.
 2688. yumuşak başlı Tür.
  • biddable.
 2689. yumuşak başlı Tür.
  • amenable. amiable. docile. easygoing. meek. mild. tame.
 2690. yumuşak başlı Tür.
  • accomodating man. acquiescent. bland. compliant. demure. peaceful. submissive. tractable. yielding.
 2691. yumuşak damak Tür.
  • velum.
 2692. yumuşakça Tür.
  • smoothly.
 2693. yumuşakça Tür.
  • mildly. mollusc. mollusk.
 2694. yumuşakçalar Tür.
  • molluscs.
 2695. yumuşaklık Tür.
  • softness. mildness. gentleness. flexibility.
 2696. yumuşaklık Tür.
  • leniency. softness.
 2697. yumuşaklık Tür.
  • ductility.
 2698. yumuşama Tür.
  • softening.
 2699. yumuşama Tür.
  • relaxation. softening. deténte detant.
 2700. yumuşama Tür.
  • detente. maceration. softening.
 2701. yumuşamak Tür.
  • let upon. limber up. let loose. mellow. melt. moderate. relax. relent. soften. sweeten. unbend.
 2702. yumuşamak Tür.
  • let up. loosen up. mellow. melt. moderate. to come down a peg. relax. soften. unbend.
 2703. yumuşamak Tür.
  • ease. relent. soften. to become soft. to become pliant or yielding. to calm down. to soften. to relent.
 2704. yumuşatıcı Tür.
  • softener. softening.
 2705. yumuşatıcı Tür.
  • balsamic. laxative. relaxing. plasticizer.
 2706. yumuşatma Tür.
  • relaxation. softening.
 2707. yumuşatma Tür.
  • mollification.
 2708. yumuşatmak Tür.
  • mellow. melt. mitigate. moderate. mollify. sanitize. soften. temper.
 2709. yumuşatmak Tür.
  • attemper. unbend. chasten. dulcify. limber up. loosen. mellow. melt. moderate. mollify. mute. relax. season. shake up. smooth. soft-pedal. soften. supple. tame. unman.
 2710. yün Tür.
  • wool. woollen. worsted.
 2711. yün Tür.
  • wool.
 2712. yün Tür.
  • card. clew. soft commodities. tricot. wool. wool l en.
 2713. Yunan Tür.
  • greek.
 2714. Yunan Tür.
  • grecian. greek. hellenic. greek.
 2715. Yunanca Tür.
  • romaic. greek. romaic.
 2716. Yunanca Tür.
  • greek. in greek. greek.
 2717. Yunanca Tür.
  • greek.
 2718. Yunanistan Tür.
  • Greece. greece.
 2719. Yunanistan Tür.
  • greece.
 2720. Yunanlı Tür.
  • greek. hellene.
 2721. Yunanlı Tür.
  • greek.
 2722. Yunanlı Tür.
  • greek.
 2723. yünlü Tür.
  • woollen. woolly. woolen. wooly. woolen cloth. woolens.
 2724. yünlü Tür.
  • lanate.
 2725. yünlü Tür.
  • crepe. flocculent. wool l en. woolly.
 2726. yünlü post Tür.
  • fleece.
 2727. yunus balığı Tür.
  • dolphinfish.
 2728. yunus balığı Tür.
  • dolphin.
 2729. yürek Tür.
  • heart. spirit. ticker. courage. boldness. ticker kalp. guts cesaret. stomach mide. karın. iç.
 2730. yürek Tür.
  • breast. heart.
 2731. yürek Tür.
  • audacity. breast. heart. ticker.
 2732. yürek çarpıntısı Tür.
  • flutter. palpitation. pant. twitter.
 2733. yüreklendirici Tür.
  • cheering. encouraging. hortative.
 2734. yüreklendirmek Tür.
  • encourage. hearten.
 2735. yüreklendirmek Tür.
  • cheer. encourage. favour. hearten. invite. to hearten. to encourage.
 2736. yüreklenmek Tür.
  • take heart.
 2737. yürekler acısı Tür.
  • deplorable. lamentable. pitiful. shockingly bad.
 2738. yürekli Tür.
  • courageous. gallant. gutsy. plucky. stout hearted. valiant.
 2739. yürekli Tür.
  • audacious. brave. courageous. great-hearted. hardy. plucky. red-blooded. valiant. valorous. hearted.
 2740. yürekli Tür.
  • audacious. bold. chivalrous. courageous. fearless. gallant. stouthearted. valiant. brave. plucky.
 2741. yüreklilik Tür.
  • courage. pecker. pluck. spunk. valour.
 2742. yüreklilik Tür.
  • courage. fortitude. pecker. pluck.
 2743. yüreklilik Tür.
  • audacity. chivalry. courage. exploit. fortitude. gallantry. grit. gumption. heart.
 2744. yüreksiz Tür.
  • out of heart.
 2745. yürekten Tür.
  • cordial. dearly. heartfelt. heart to heart. hearty. intimate. within.
 2746. yürekten Tür.
  • cordial. cordially. devout. heartfelt. hearty. kind. sincerely. sincere.
 2747. yurt Tür.
  • dig. diggings. digs. dorm. dormitory. hall. hall of residence. home. hostel. youth hostel. house.
 2748. yurt Tür.
  • country. home. homeland. hostel. native country. habitation. student dormitory. institute. fatherland. habitat. dormitory.
 2749. yurt Tür.
  • country. fatherland. hearth. home. homeland. shipping country.
 2750. yurt Tür.
  • a circular domed dwelling that is portable and self-supporting
  • originally used by nomadic Mongol and Turkic people of central Asia but now used as inexpensive alternative or temporary housing.
 2751. yurt Tür.
  • a circular domed dwelling that is portable and self-supporting
  • originally used by nomadic Mongol and Turkic people of central Asia but now used as inexpensive alternative or temporary housing.
 2752. yurt İng.
  • i. yurt, keçe çadır
  • yurda benzer yuvarlak bina.z, z
 2753. yurtlandırma Tür.
  • housing.
 2754. yurtsever Tür.
  • patriot. patriotic. patriot vatanperver. patriotic vatanperver.
 2755. yurtsever Tür.
  • patriotic.
 2756. yurtsever Tür.
  • patriotic.
 2757. yurtseverlik Tür.
  • public spirit.
 2758. yurtsuz Tür.
  • stateless.
 2759. yurtsuz Tür.
  • rootless.
 2760. yurttaş Tür.
  • citizen. compatriot. countryman. national.
 2761. yurttaş Tür.
  • citizen. compatriot.
 2762. yurttaşlık Tür.
  • citizenship. civic.
 2763. yurttaşlık bilgisi Tür.
  • civics.
 2764. yurttaşlık hakları Tür.
  • civil rights. civic rights. civil liberty.
 2765. yürüme Tür.
  • walk. walking. pace.
 2766. yürüme Tür.
  • marching. walking.
 2767. yürümek Tür.
  • stir one"s stumps. ankle. have a walk. hike. pace. step. step up. toddle. tread. walk.
 2768. yürümek Tür.
  • move. proceed. walk.
 2769. yürümek Tür.
  • gang. go about. leg it. move. pace. step. to stir one"s stumps. tread. walk. work out.
 2770. yürürlük Tür.
  • operative effect.
 2771. yürürlük Tür.
  • operation. standing. effectiveness. validity. validity meriyet.
 2772. yürürlük Tür.
  • effect. force. operation.
 2773. yürürlükten kaldırmak Tür.
  • repeal. revoke. abrogate.
 2774. yürürlükten kaldırmak Tür.
  • abolish. abrogate. annul. repeal. rescind.
 2775. yürütme Tür.
  • law enforcement. exercise. implementation. putting into operation.
 2776. yürütme Tür.
  • executive. propulsion.
 2777. yürütme Tür.
  • execution. making sb walk. carrying out. executive.
 2778. yürütme kurulu Tür.
  • action committee. executive committee / board. executive council.
 2779. yürütmek Tür.
  • make away with. prig. collar. filch. go through with. hold down. lift. nick. pilfer. prosecute. purloin. pursue. push. scrounge. snaffle. sneak. wage. walk. walk away with. walk off with.
 2780. yürütmek Tür.
  • execute.
 2781. yürütmek Tür.
  • bag. collar. drive. enforce. execute. filch. lift. march. nick. propel. purloin. swipe. to make walk. to execute. to carry sth out. to bring into force. to put into force. to enforce. to pilfer. to pinch. to bag. to filch. to walk away/off with sth. to lift. to swipe. to rip sth off. to nick. to walk. to validate. to impose. to propose. pinch. steal.
 2782. yürütmeyi durdurma Tür.
  • stay of execution. stay.
 2783. yürüyen merdiven Tür.
  • moving staircase.
 2784. yürüyen merdiven Tür.
  • escalator.
 2785. yürüyerek gitmek Tür.
  • to go by foot. to ride shank"s mare. walk.
 2786. yürüyüş Tür.
  • gressorial. gait. hike. pace. tread. walk. walking.
 2787. yürüyüş Tür.
  • gait. march. pace. ramble. walk. walking. rally.
 2788. yürüyüş Tür.
  • footpace. march. no parade. tread. walk.
 2789. yürüyüş kolu Tür.
  • column. marching column.
 2790. yusufçuk Tür.
  • dragonfly. turtledove.
 2791. yusufçuk Tür.
  • dragonfly.
 2792. yusufçuk Tür.
  • dragonfly.
 2793. yutak Tür.
  • rachen. schlund.
 2794. yutak Tür.
  • pharynx.
 2795. yutkunma Tür.
  • gulp.
 2796. yutkunmak Tür.
  • gulp. swallow. to swallow one"s spittle. to gulp.
 2797. yutkunmak Tür.
  • gulp. hem and haw.
 2798. yutma Tür.
  • swallow. absorption.
 2799. yutma Tür.
  • deglutition.
 2800. yutma Tür.
  • absorption. gulp. swallow.
 2801. yutmak Tür.
  • buy. engulf. saturate. swallow. to swallow. to gulp down. to absorb. to belive. to buy. to learn by heart. devour. to believe. to win.
 2802. yutmak Tür.
  • absorb. devour. drink. eat. eat crow. engulf. swallow. whelm.
 2803. yutmak Tür.
  • absorb. buy. choke down. drink in. elide. engorge. engulf. gulp. gulp down. ingest. pouch. swallow. take down.
 2804. yutturmak Tür.
  • pull sb"s leg. take in.
 2805. yutturmak Tür.
  • fob. foist. sell. to cause to swallow. to make sb believe. to sell. to lead sb on. to put sth across sb. to fob off on. to foist on. to fob. to foist off. to palm off.
 2806. yuva Tür.
  • receptacle. slot. nest. gain. home. mount. day nursery. nursing home. small place. socket. soil.
 2807. yuva Tür.
  • burrow. creche. home. nest. roof. setting. socket. lair. den. hotbed. nursery school. playschool. crèche. sating.
 2808. yuva Tür.
  • burrow. creche. creep. day-care center. fireside. fold. haunt. hearth. hearth and home. hearthstone. holt. home. hotbed. mortice. mortise. nest. nidus. nursery. recess.
 2809. yuvalama Tür.
  • nesting.
 2810. yuvar Tür.
  • corpuscle. sphere. spheroid.
 2811. yuvar Tür.
  • blutkörperchen.
 2812. yuvarlak Tür.
  • domed. full. knobbly. round. circular. spherical. globular. globe. sphere. ball.
 2813. yuvarlak Tür.
  • circular. disc. disk. globe. rotund.
 2814. yuvarlak Tür.
  • annular. circular. conglobate. orbicular. rotund. rotundate. round.
 2815. yuvarlak hesap Tür.
  • even sum. good round sum.
 2816. yuvarlak masa Tür.
  • round table.
 2817. yuvarlak masa Tür.
  • round table.
 2818. yuvarlak masa toplantısı Tür.
  • round-table conference.
 2819. yuvarlak sayı Tür.
  • round number.
 2820. yuvarlaklaşmak Tür.
  • round.
 2821. yuvarlaklaştırmak Tür.
  • round.
 2822. yuvarlaklaştırmak Tür.
  • conglobate. round. round out.
 2823. yuvarlaklık Tür.
  • circularity.
 2824. yuvarlamak Tür.
  • round. roll. round up. trundle.
 2825. yuvarlamak Tür.
  • bowl. roll. to rotate. to roll. to roll up. to round sth up. to toss off. to down. roll along.
 2826. yuvarlamak Tür.
  • belt down. bowl. elide. roll. toss off. trundle.
 2827. yuvarlanma Tür.
  • roll. rolling.
 2828. yuvarlanma Tür.
  • rolling. spill. tumble.
 2829. yuvarlanmak Tür.
  • tumble. wallow. to revolve. turn round. to roll along. to topple over. to rotate. to turn around.
 2830. yuvarlanmak Tür.
  • trundle. tumble.
 2831. yuvarlanmak Tür.
  • bowl. roll. roll over. roll up. trundle. trundle along. tumble. wallow. welter. wheel.
 2832. yuvarlatma Tür.
  • rounding.
 2833. yüz Tür.
  • facial. hundred. obverse. cast of features. countenance. dial. face. front. frontispiece. hundred. kisser. mien. obverse. phiz. physiognomy. puss. snoot. visage. hecto-.
 2834. yüz Tür.
  • face. front. hundred. puss. side. visage. mug. façade. obverse. surface. impudence. cheek. facial. obverse. reverse. yüz the right side.
 2835. yüz Tür.
  • aspect. countenance. face. favour. lug. mug. mush. pan. surface.
 2836. yüz havlusu Tür.
  • face towel.
 2837. yüz karası Tür.
  • opprobrium.
 2838. yüz kere Tür.
  • hundred times.
 2839. yüz kızartıcı Tür.
  • discreditable. disgraceful.
 2840. yüz kızartıcı suç Tür.
  • infamous crime.
 2841. yüz yüze Tür.
  • vis-à-vis.
 2842. yüz yüze Tür.
  • face to face.
 2843. yüz yüze Tür.
  • face to face.
 2844. yüzbaşı Tür.
  • captain. lieutenant. lieutenant senior grade.
 2845. yüzbaşı Tür.
  • captain.
 2846. yüzbaşı Tür.
  • captain.
 2847. yüzde Tür.
  • per centum. percent. per cent. percent. percentage.
 2848. yüzde Tür.
  • per cent. percent. bear interest at. percent. percentage.
 2849. yüzde Tür.
  • commission. percentage. per cent. percent. rate.
 2850. yüzde yüz Tür.
  • out- and-outer.
 2851. yüzde yüz Tür.
  • hundred percent.
 2852. yüzdelik Tür.
  • percentage.
 2853. yüzdürme Tür.
  • flotation.
 2854. yüzdürme Tür.
  • flotation.
 2855. yüzdürmek Tür.
  • to come afloat. swim. swim in.
 2856. yüzdürmek Tür.
  • buoy. float. to float. to let swim. to have flayed. to flume.
 2857. yüze gülücü Tür.
  • obsequious.
 2858. yüzer Tür.
  • floating.
 2859. yüzer havuz Tür.
  • floating / offshore / wet dock.
 2860. yüzey Tür.
  • surface. face. plane. superficies. surface.
 2861. yüzey Tür.
  • level. surface. plane satıh.
 2862. yüzey Tür.
  • level. surface.
 2863. yüzeysel Tür.
  • cursory. shallow. superficial. tenuous.
 2864. yüzeysel Tür.
  • cosmetic. shallow. skin-deep. superficial. surface. tangential. skin-deep.
 2865. yüzeysel Tür.
  • broad. facile. shallow. sketchy. superficial.
 2866. yüzgeç Tür.
  • fin. pinna. swimmer.
 2867. yüzgeç Tür.
  • fin. able to swim.
 2868. yüzgeç Tür.
  • fin.
 2869. yüzlemek Tür.
  • to make representations.
 2870. yüzlerce Tür.
  • hundreds of.
 2871. yüzleşmek Tür.
  • to swim. to float. to meet face to face. to confront one another.
 2872. yüzleşmek Tür.
  • face.
 2873. yüzleştirmek Tür.
  • to confront.
 2874. yüzleştirmek Tür.
  • confront.
 2875. yüzlü Tür.
  • faced.
 2876. yüzme Tür.
  • natatory. swimming. bathing. flotage. flotation. natation. swim. swimming.
 2877. yüzme Tür.
  • bathe. flotation. swim. swimming.
 2878. yüzme Tür.
  • bathe. bathing. swim. swimming. floating.
 2879. yüzme havuzu Tür.
  • swimming pool.
 2880. yüzme havuzu Tür.
  • swimming pool.
 2881. yüzmek Tür.
  • bathing. buoy. float. swim.
 2882. yüzmek Tür.
  • bathe. float. swim.
 2883. yüzmek Tür.
  • bathe. float. ride. shave. strike out. swim. go for a swim.
 2884. yüzsüz Tür.
  • barefaced. brash. brassy. brazen. cheeky. hard- faced. unabashed. unblushing.
 2885. yüzsüz Tür.
  • bare faced. barefaced. bold-faced. brash. brassy. brazenfaced. cheeky. fresh. gay. hard-bitten. hard-boiled. hardy. impudent. pushful. pushing. ribald. saucy. shameless. unabashed. unashamed. unblushing. conscience-proof. hard-nosed.
 2886. yüzsüz Tür.
  • audacious. barefaced. brazen. cheeky. impudent. shameless. unabashed. impertinent.
 2887. yüzsüzlük Tür.
  • impudence.
 2888. yüzsüzlük Tür.
  • assurance. cheek. effrontery. lip. temetry.
 2889. yüzü ak Tür.
  • to keep one"s nose clean.
 2890. yüzücü Tür.
  • swimmer.
 2891. yüzücü Tür.
  • scalper. swimmer.
 2892. yüzücü Tür.
  • floating.
 2893. yüzücülük Tür.
  • swimming.
 2894. yüzük Tür.
  • ring. collet.
 2895. yüzük Tür.
  • ring.
 2896. yüzük Tür.
  • hoop. ring.
 2897. yüzük parmağı Tür.
  • ring finger.
 2898. yüzük parmağı Tür.
  • ring finger.
 2899. yüzükoyun Tür.
  • prone. face downwards.
 2900. yüzüncü Tür.
  • hundredth.
 2901. yüzünden Tür.
  • on the ground that. prima facie. through.
 2902. yüzünden Tür.
  • on one"s account. on account of. owing to. because. because of. because of. owing to. due to. from. of. on account of. seeing. thro. through. thru.
 2903. yüzünden Tür.
  • for. from. through. because of. on account of. due to. owing to.
 2904. yüzüş Tür.
  • swimming.
 2905. yüzüş Tür.
  • plunge.
 2906. yüzüstü Tür.
  • flat.
 2907. yüzüstü Tür.
  • face downwards. as things are. incomplete.
 2908. yüzüstü Tür.
  • face-down.
 2909. yüzyıl Tür.
  • century. century asır.
 2910. yüzyıl Tür.
  • century.
 2911. yüzyıl Tür.
  • centenary. century.
 2912. yüzyıllık Tür.
  • centennial.