Türkçe - İngilizce Sözlük X

 1. x İng.
  • kıs. Chist, Chiristian.
 2. x-ray İng.
  • i., f. röntgen ışını, X ışını
  • röntgen filmi
  • f. röntgen ışınları ile tedavi etmek.
 3. x,x İng.
  • i. İngiliz alfabesinin yirmidördüncü harfi (ks, gz,z seslerini verir)
  • Romen sistemine göre 10 rakamı
  • cebirde bilinmeyen (x) işareti
  • absis
  • kesin olmayan sonuç
  • X şeklindeki şey
  • yazı yazmasını bilmeyenin imzası
  • öpücük şareti
  • yanlış işareti. King's X! Pes! Benden paso!
 4. xanthin İng.
  • i., biyokim. çiçeklerde bulunan sarı renk maddesi.
 5. xanthine İng.
  • i., biyokim. buharlaşınca sarı renk bırakan nitrojenli beyaz bir karışım.
 6. xanthippe İng.
  • i. Sokrat'ın karısının ismi
  • hırçın ve şirret kadın.
 7. xanthium İng.
  • i. pıtrak, bot. Xanthium.
 8. xantho- İng.
  • (önek) sarı.
 9. xanthochroid İng.
  • s., i., antro. sarışın
  • i. sarışın kimse.
 10. xanthoma İng.
  • i. tıb. deride sarı lekeler hasıl eden hastalık.
 11. xanthophyll İng.
  • i. biyokim. bitkilerde bulunan sarı renk maddesi.
 12. xanthous İng.
  • s. sarı
  • sarı ırka ait.
 13. xebec İng.
  • i. Akdeniz'e mahsus üç direkli yelkenli.
 14. xenia İng.
  • i., bot. tohumda erkek bitki poleninden gelen dominant vasıfların görünmesi.
 15. xeno- İng.
  • (önek) yabancı.
 16. xenogamy İng.
  • i., biyol. ayrı cinslerden olan organizmaları çiftleştirme. xenogamous s. ayrı cinslerden olan organizmaların çiftleştirilmesinden meydana gelmiş.
 17. xenogenesis İng.
  • i., biyol. cansızdan doğma
  • neslinden tamamen farklı olduğu düşünülen üreme.
 18. xenon İng.
  • i., kim. ksenon.
 19. xenophobia İng.
  • i. yabancı düşmanlığı veya korkusu.
 20. xero- İng.
  • (önek) kuru.
 21. xeroderma İng.
  • i., tıb. deriyi kurutup kabuklaştıran bir hastalık.
 22. xerography İng.
  • i. elektrostatik usulle kopye etme.
 23. xerophilous İng.
  • s., biyol. kurak yerlerde yaşayan.
 24. xerosis İng.
  • i., tıb. olağanüstü kuruluk ( deri veya göz).
 25. xerox İng.
  • i., f., tic. mark. elektrostatik usulle kopye çıkaran makina
  • bu makina ile çıkarılan kopye
  • f. bu makina ile kopye çıkrmak.
 26. xi İng.
  • i. Yunan alfabesinin 14. harfi, x harfi.
 27. xiphisternum İng.
  • i. (çoğ. -na) anat. göğüs kemiğinin arka kısmı.
 28. xiphoid İng.
  • s., i. kılıç şeklindeki, hançersi
  • i. göğüs kemiğinin arka kısmı.
 29. xmas İng.
  • kıs. Christmas.
 30. xn İng.
  • kıs. Christian.
 31. xnty., xty. İng.
  • kıs. Christianity.
 32. xp İng.
  • kıs. chi,rho ( Yunanca Hristos kelimesinin ilk iki harfi).
 33. xylem İng.
  • i., bot. odunsu doku.
 34. xylo- İng.
  • (önek) tahta, odun.
 35. xylograph İng.
  • i. tahta resim kalıbı. xylography i. tahta kalıptan resim basma sanatı, tahta üzerinde kalıpla renkli resim yapma sanatı.
 36. xylophagous İng.
  • s. tahtayı kemiren.
 37. xylophone İng.
  • i., müz. ksilefon.
 38. xyst, xystus İng.
  • i. eski Yunanistan'da bedeneğitimine mahsus uzun ve üstü kapalı taraça.
 39. xyster İng.
  • i. kemiklerin üstünü kazımaya mahsus cerrah aleti.