Türkçe - İngilizce Sözlük M

 1. m İng.
  • kıs. handful,Master, Monday,Monsieur.
 2. m İng.
  • kıs. medieval, middle.
 3. m m . İng.
  • kıs. Messireurs.
 4. m, m İng.
  • kıs. majesty, male, manual, mark, marquis, married, masculine mass, medicine, medium, meridian, mile, mill, minim, minute, modulus, month, moon, morning, mountain, noon.
 5. m,m İng.
  • kıs. meter(s).
 6. m,m İng.
  • ı. İngiliz alfabesinin on üçüncü harfi
  • b.h. Romen rakamlarında 1000.
 7. m.p. İng.
  • kıs. Member of Parliament (isimden sonra gelir).
 8. ma İng.
  • kıs. Master of Arts.
 9. ma İng.
  • kıs. Massachusetts.
 10. ma İng.
  • i., k.dili anne.
 11. ma'am İng.
  • i. madam, efendim, hanımefendi (bir cevap veya cümle sonunda kullanılır)
 12. maada Tür.
  • except. apart from. with the exception of. in addition to. besides. save.
 13. maalesef Tür.
  • unfortunately. unluckily. unhappily. with regret.
 14. maalesef Tür.
  • unfortunately.
 15. maalesef Tür.
  • sorry. unfortunately. unhappily. more"s the pity. i"m afraid.
 16. maalesef Tür.
  • I am sorry to say. worse luck. regrettably. sadly.
 17. maalesef Tür.
  • I am afraid.
 18. maalmemnuniye Tür.
  • with pleasure. nothing loath.
 19. maarif Tür.
  • the Ministry of Education.
 20. maaş Tür.
  • salary. pay. earnings. wage. compensation. emolument. stipend.
 21. maaş Tür.
  • pay. salary. stipend. pension. compensation. disposable income. earnings. emolument. gratification. official emoluments. wage.
 22. maaş Tür.
  • pay. payment. salary. screw. wage.
 23. maaş bordrosu Tür.
  • pay roll. pay list. salary roll. pay bill. payroll.
 24. maaşlı Tür.
  • salaried. who gets a salary of wage-earning. paid. salary earner. stipendiary.
 25. maazallah Tür.
  • god forbid.
 26. mabat Tür.
  • continuation. buttocks.
 27. mabet Tür.
  • temple tapınak.
 28. mabet Tür.
  • sanctuary.
 29. mabet Tür.
  • place of worship. sanctuary. temple.
 30. mabeyinci Tür.
  • chamberlain. gentleman in waiting.
 31. mablak Tür.
  • spatula.
 32. mabude Tür.
  • goddess.
 33. mabut Tür.
  • God. idol.
 34. mabut Tür.
  • god. deity. idol. godhead.
 35. maç Tür.
  • match. game. contest. event.
 36. maç Tür.
  • match. barrack.
 37. mac- İng.
  • önek, İskoç., İrl. oğlu, zade (bazen Mc veya M' olarak yazılır).
 38. maça Tür.
  • a spade.
 39. maça kızı Tür.
  • Queen of spades.
 40. macabre, -ber İng.
  • s. ölümü hatırlatan, ölümle ilgili
  • dehşetli, meşum.
 41. macadam İng.
  • i. makadam, şose
  • makadam inşasında kullanılan malzeme.
 42. macadamize İng.
  • f. makadam usulü ile şose yapmak.
 43. Macar Tür.
  • hungarian. magyar. hungarian. magyar.
 44. Macar Tür.
  • hungarian.
 45. Macar Tür.
  • a Hungarian.
 46. Macarca Tür.
  • the Hungarian language.
 47. Macarca Tür.
  • hungarian.
 48. Macarca Tür.
  • Hungarian.
 49. Macaristan Tür.
  • Hungary. hungary.
 50. Macaristan Tür.
  • hungary.
 51. macaroni İng.
  • i. makarna
  • karmakarışık şey
  • 18. yüzyılda İngiltere'de züppe.
 52. macaronic İng.
  • s. diğer bir dili taklit ederek mizahi bir şekilde yazılan (edebi eser).
 53. macaroon İng.
  • i. acıbadem kurabiyesi.
 54. macaw İng.
  • i. tropikal Amerika'ya özgü iri bir papağan.
 55. maccaboy,maccoboy İng.
  • i. gül kokulu bir çeşit enfiye.
 56. mace İng.
  • i. ortaçağda kullanılan ağır topuz
  • yetki belirtisi olarak kullanılan tören asası. macebearer i. bu asayı taşıyan görevli.
 57. mace İng.
  • i. göz yaşartıcı bomba imalinde kullanılan kimyasal bir sıvı.
 58. mace İng.
  • i. küçük hindistancevizi kabuğunun öğütülmesiyle elde edilen güzel kokulu bir baharat.
 59. macedonia İng.
  • i. Makedonya. Macedonian i. s. Makedonyalı
  • Makedonya dili
  • s. Makedonya ile ilgili.
 60. macera Tür.
  • cloak-and-dagger. adventure. exploit. romance. flirtation. flirt. gallantry.
 61. macera Tür.
  • adventure. venture. exploit.
 62. macera Tür.
  • adventure. exploit. quest.
 63. maceracı Tür.
  • dissipated.
 64. maceracı Tür.
  • adventurer. adventure loving. carpetbag government. fortune seeker.
 65. maceralı Tür.
  • adventurous. hazardous.
 66. maceralı Tür.
  • adventurous. adventuresome.
 67. maceraperest Tür.
  • errant.
 68. maceraperest Tür.
  • adventurous.
 69. maceraperest Tür.
  • adventurer. errant. gentleman of fortune.
 70. macerate İng.
  • f. kab bir maddeyi sıvı bir maddede ıslatarak yumuşatmak
  • zayıflatmak
  • zayıflayıp erimek macera'tion i. yumuşama
  • zayıflama.
 71. mach İng.
  • i., Mach number hav. Mah sayısı.
 72. machete İng.
  • i. Orta Amerika'da kullanılan bir cins pala.
 73. machiavelli İng.
  • i. Makyavel
  • Makyavel politikasını güden kimse. Machiavellian s. Makyavelce. Machiavellianism i. Makyavelcilik, Makyavelizm.
 74. machieolation İng.
  • i. kale siperine saldıran düşmanın üzerine kızgın yağ ve eritilmiş kurşun dökmek için açılan delik, tepe mazgalı. machie'olate f. bu amaç için delik açmak.
 75. machinate İng.
  • f. düzenbazlık etmek, dolap çevirmek, entrika çevirmek. machina' tion i., gen .çoğ. entrika, dolap, düzen. machinator i. düzenbaz kimse.
 76. machine İng.
  • i., s., f. makina
  • makina gibi çalışan herhangi bir şey
  • motorlu araç, araba
  • örgüt
  • mekanizma
  • politika çarkı
  • s. makinayla ilgili
  • makina ile yapılmış
  • f. makina ile imal etmek veya şekil vermek. machine gun makinalı tüfek, mitralyöz. machine-made s. makina işi. machine oil makina yağı. machine shop makina atölyesi
  • tornacı dükkanı. machine tools torna ve planya gibi maki- nalar, imalat aletleri. machine work makina işi. knitting machine trikotaj makinası. sewing machine dikiş makinası.
 77. machinery İng.
  • i. makinalar
  • herhangi bir makinanın işleyen kısımları
  • edebi eserlerde olumlu sonucu hazırlayan beklenmedik olay
  • bir sonuca varmak için baş vurulan vasıtalar.
 78. machinist İng.
  • i. makinist.
 79. mackerel İng.
  • i. uskumru, zool. Scomber scombrus. mackerel sky atılmış pamuk gibi bulut. chub mackerel kolyoz, zool. Scomber colias. horse mackerel istavrit, zool. Trachurus
  • orkinos, zool. Thunnus thynnus.
 80. mackintosh İng.
  • i. yağmurluk
  • kauçuk kaplı ince kumaş.
 81. mackle İng.
  • i., f. leke, benek, bulanıklık
  • f., matb. bulanık basmak.
 82. macle İng.
  • i. aynı türden birleşmiş çift kristal.
 83. macrame İng.
  • i. düğümlü örgü, düğümler atılmış süslü kordon veya sicim. macro- (önek) büyük, büyümüş, iri.
 84. macrocephaly İng.
  • i. büyük başlılık, iri beyinlilik. macrocephalous s. iri beyinli.
 85. macroclimate İng.
  • i., meteor. geniş bir alanda hüküm süren genel iklim.
 86. macrocosm İng.
  • i. kendi başına küçük bir alem olan insana oranla büyük alem, kainat, evren.
 87. macroeconomics İng.
  • i. geniş kapsamlı genel ekonomi bilimi.
 88. macrograph İng.
  • i. bir nesneyi olduğu gibi veya olduğundan büyük gösteren fotoğraf.
 89. macromolecule İng.
  • i. protein veya kauçukta olduğu gibi çok büyük molekül.
 90. macron İng.
  • i. sesli harfin uzun olduğunu göstermek için üzerine konulan (-) işareti.
 91. macropodian İng.
  • s., i., zool. arka ayakları çok büyük olan keseli hayvanlardan, kanguru gibi
  • i. kanguruya benzeyen hayvan.
 92. macula İng.
  • i. leke, nokta, benek (güneş veya deride).
 93. maculate İng.
  • s. benekli, lekeli.
 94. maculate İng.
  • f. lekelemek, kirletmek. macula'tion i. leke, lekeler.
 95. macule İng.
  • i., f. leke
  • f., matb. bulanık basmak.
 96. macun Tür.
  • paste. putty. cement. dope. lute. priming. priming material.
 97. macun Tür.
  • dope. lute. mastic. paste. putty. adhesive cement. pasting. cementer. compound. wood filler. salve. leak-stop.
 98. macun Tür.
  • cement. paste. putty. dope.
 99. macunlama Tür.
  • puttying. pasting. leak stopping. priming. cementing. glazing. smoothening.
 100. macunlamak Tür.
  • to putty. to paste. to cement. to glaze. to prime. to smoothen.
 101. mad İng.
  • s. (der, dest) deli, divane
  • çılgın, çıldırmış
  • A.B.D.,k.dili çok kızmış, kudurmuş
  • kuduz
  • delice
  • dengesini kaybetmiş, kendinden geçmiş. mad about k.dili fazla istekli,can atan. mad as a hatter, mad as a March hare zırdeli. mad money (argo) bir kızın birlikte gezmeye gittiği erkek arkadaşlıyle münakaşa etmesi halinde, eve dönebilmek için yanında bulundurduğu ufak para. hopping mad A.B.D., k.dili çok kızmış, köpürmüşl like mad deli gibi, çılgınca madly z. delice. madness i. delilik.
 102. madagascar İng.
  • i. Madagaskar Adası
 103. Madagaskar Tür.
  • madagascar. madagascan.
 104. Madagaskar Tür.
  • madagascar.
 105. Madagaskar Tür.
  • Madagascar.
 106. Madagaskar Tür.
  • Madagascar.
 107. Madagaskarlı Tür.
  • Madagascan.
 108. madalya Tür.
  • medal. decoration. trophy.
 109. madalya Tür.
  • medal. decoration.
 110. madalya Tür.
  • decoration. medal. obverse.
 111. madalyon Tür.
  • medallion. locket. roundel.
 112. madalyon Tür.
  • locket. medal. medallion.
 113. madalyon Tür.
  • locket. medallion.
 114. madam Tür.
  • The corresponding word in addressing a man is Sir. a woman who runs a house of prostitution.
 115. madam Tür.
  • a woman of refinement
  • "a chauffeur opened the door of the limousine for the grand lady". a woman who runs a house of prostitution.
 116. madam Tür.
  • A gentlewoman
  • an appellation or courteous form of address given to a lady, especially an elderly or a married lady
  • much used in the address, at the beginning of a letter, to a woman.
 117. madam İng.
  • i. genelev idare eden kadın.
 118. madam , madame İng.
  • (çoğ mesdames) i. bayan (evli), sayın bayan (mektup başında), madam.
 119. madcap İng.
  • s. delişmen, ele avuca sığmaz.
 120. madde Tür.
  • material. matter. stuff. item. substance. article. clause. entry.
 121. madde Tür.
  • article. clause. item. matter. question. substance. theme. material. component. ingredient. entry. section. topic. provision. stipulation. commodities. element. head. stuff. thing. timber.
 122. madde Tür.
  • article. body. clause. lubricant. material. matter. object. provision. stuff. substance. entry. paragraph. subject.
 123. madde madde Tür.
  • clause by clause.
 124. madden İng.
  • f. delirtmek
  • delirmek
  • sinirlendirmek.
 125. maddening İng.
  • s. çıldırtıcı, delirtici
  • sinirlendirici, can sıkıcı. maddeningly z. çıldırtırcasına.
 126. madder İng.
  • i. boya kökü, kızıl boya
  • bu kökten alınan parlak kırmızı boya, fes boyası. madder lake sarıya çalan kızıl bir renk.
 127. maddesel Tür.
  • material. physical.
 128. maddeten Tür.
  • materially. physically.
 129. maddeten Tür.
  • materially.
 130. maddi Tür.
  • material. materialistic. physical. pecuniary. tangible. worldly. concrete. corporeal. earthbound. earthly. earthy. matter-of-fact. temporal.
 131. maddi Tür.
  • earthly. material. temporal. physical. worldly. tangible. substantial. materialistic.
 132. maddi Tür.
  • corporeal. material. pecuniary. physical. tangible. materialistic. monetary. bodily. physically. temporal.
 133. maddileştirme Tür.
  • materialization.
 134. madding İng.
  • s. çılgın, zıvanadan çıkmış, köpürümüş, çok hiddetlenmiş
  • çıldırtıcı.
 135. maddiyat Tür.
  • material things. materiality.
 136. maddiyat Tür.
  • material things.
 137. made İng.
  • bak. make
  • s. yapılmış, mamul
  • istikbali garanti altına alınmış, işi yolunda
  • yapma, doldurma. have it made ısmarlamak
  • A.B.D., (argo) sonucundan emin olmak. loosely made bol yapılmış, gevşek örülmüş (elbise) well made biçimli, iyi yapılı
 138. madeira İng.
  • i. Madeira adaları
  • burada yapılan bir şarap.
 139. madem Tür.
  • since. seeing that. considering that. as.
 140. madem Tür.
  • since. as. seeing that. seeing.
 141. madem Tür.
  • since. as. now that.
 142. madem ki Tür.
  • since. seeing that. considering that. as. forasmuch as. inasmuch / adv / inasmuch as. seeing.
 143. mademki Tür.
  • wheras.
 144. mademki Tür.
  • nachdem.
 145. mademoiselle İng.
  • i. (çoğ. s., Fr. mesdemoiselles) evlenmemiş Fransız kadını, matmazel
  • Fransız mürebbiye veya kız öğretmen.
 146. maden Tür.
  • metal. mineral. mine. diggings. ore. quarry.
 147. maden Tür.
  • metal. mine. mineral. rich source. gold mine. minepit. metallic. metalline. ore.
 148. maden Tür.
  • metal. mine. gold mine. mineral.
 149. maden Tür.
  • maggots.
 150. maden bilimi Tür.
  • metallurgy.
 151. maden cevheri Tür.
  • ore.
 152. maden cevheri Tür.
  • mine ore. mineral ore.
 153. maden damarı Tür.
  • mineral lode / vein / deposit / lead / squat.
 154. maden damarı Tür.
  • lode.
 155. maden filizi Tür.
  • ore. mineral head. metalliferous ore. pulp.
 156. maden işçisi Tür.
  • miner.
 157. maden işçisi Tür.
  • metal worker.
 158. maden işçisi Tür.
  • collier.
 159. maden kömürü Tür.
  • black diamond. stone-coal. mineral of coal. pitcoal. black coal. fossil coal.
 160. maden kuyusu Tür.
  • mine shaft. pit head.
 161. maden ocağı Tür.
  • mine. pit.
 162. maden ocağı Tür.
  • mine.
 163. maden sodası Tür.
  • soda.
 164. maden suyu Tür.
  • mineral water.
 165. maden suyu Tür.
  • mineral water.
 166. maden yatağı Tür.
  • mineral deposit.
 167. madenci Tür.
  • miner. mining expert. mine owner.
 168. madenci Tür.
  • miner. mine owner. mine expert.
 169. madenci Tür.
  • coal miner.
 170. madencilik Tür.
  • mining. the work of a miner. mining expert or mine owner. business corporation.
 171. madencilik Tür.
  • metallurgy. mining.
 172. madeni Tür.
  • metallic. mineral.
 173. madeni Tür.
  • metallic. metal. mineral. pertaining to minerals.
 174. madeni Tür.
  • metallic. metal. mineral.
 175. madeni para Tür.
  • coin. coinage. piece.
 176. madeni para Tür.
  • coinage. metallic money. metal currencies. coins. coin. metallic currency. coined money. hard cash / money. bean. fractional coins. hard money. piece.
 177. madeni yağ Tür.
  • lube oil. mineral / rocl oil. naphta.
 178. madetoorder İng.
  • s. ısmarlama
  • tam uygun, yerinde.
 179. madeup İng.
  • s. uydurma, yalan
  • makyajlı, yüzü boyalı
  • tamamlanmış
  • tazmin edilmiş, zararı ödenmiş.
 180. madhouse İng.
  • i. tımarhane.
 181. madik Tür.
  • trick.
 182. madisonavenue İng.
  • New York şehrinde birçok reklam sirketinin bulunduğu cadde
  • Amerikan reklam dünyası
 183. madman İng.
  • i. deli.
 184. madonna İng.
  • i. Meryem Ana, Hazreti Meryem
  • Meryem Ana resmi veya heykeli. Madonna lily beyaz zambak .
 185. madrabaz Tür.
  • cheat. swindler. buyer up.
 186. madrabazlık Tür.
  • middleman"s business. pettifoggery.
 187. madras İng.
  • i. bir çeşit sık dokunmuş ince pamuklu kumaş
  • parlak renkli büyük başörtüsü.
 188. madrepore İng.
  • i. delikli mercan
  • bu mercanı yapan hayvancık
 189. madrid İng.
  • i. Madrid.
 190. madrigal İng.
  • i. pastoral şeklinde bir şiir türü, kısa gazel
  • çoğunlukla çalgısız olarak çeşitli perdelerde birkaş sesle söylenen şarkı.
 191. madun Tür.
  • inferior. subordinate. subaltern.
 192. madwort İng.
  • i. deliotu, bot. Alyssum
  • bir tür hodan.
 193. maecenas İng.
  • i. şair Virgilius ile Horatius'un hamisi
  • hami, bilhassa edebiyat ve sanat hamisi.
 194. maelstrom İng.
  • i. Norveç'in batı kıyısna yakın ünlü girdap
  • k.h. girdap
  • tehlikeli ve karşı konulmaz güç.
 195. maenad İng.
  • i. şarap tanrısı Bakus'un buyruğundaki peri
  • heyecanla kendinden geçmiş kadın.
 196. maeroseopie İng.
  • s. çıplak gözle görülebilen.
 197. maestoso Tür.
  • Majestic or majestically
  • a direction to perform a passage or piece of music in a dignified manner.
 198. maestoso İng.
  • s., z., it., müz. ağır ve görkemli
  • z. maestoso
 199. maestro Tür.
  • The international equivalent of EFTPOS, the Maestro service allows you to purchase goods and services at participating overseas outlets using a debit card and PIN.
 200. maestro Tür.
  • Produced 1983 to 1984 in 1600 and 1984 to 1991 in 2000cc models, with a turbo option.
 201. maestro Tür.
  • Master A form of address used especially for conductors, but often for composers, solists, or teachers of performance.
 202. maestro Tür.
  • maestro. conductor.
 203. maestro Tür.
  • maestro.
 204. maestro Tür.
  • maestro.
 205. maestro Tür.
  • Italian term describing one of the highest certified teachers of fencing.
 206. maestro Tür.
  • A title for a conductor, composer, teacher or performer.
 207. maestro Tür.
  • A northwesterly wind in the Adriatic, most frequent on the western shore and in summer This is also applied to northwesterly winds in other parts of the Mediterranean. an artist of consummate skill
  • "a master of the violin"
  • "one of the old masters".
 208. maestro Tür.
  • A master in any art, especially in music
  • a composer. an artist of consummate skill
  • "a master of the violin"
  • "one of the old masters".
 209. maestro İng.
  • i., it. üstat, bilhassa müzik üstadı, mayestro, orkestra şefi.
 210. maewest İng.
  • denize iniş yapan havacılara mahsus bir çeşit cankurtaran yeleği.
 211. mafia İng.
  • i. Sicilya çıkışlı gangster örgütü
  • k.h. Sicilya'da kanun düşmanlığı veya düşmanları
 212. mafsal Tür.
  • joint. articulation. bell crank.
 213. mafsal Tür.
  • articulation. joint. link. knukle joint. ball and socket joint. hinge. knuckle. juncture. toggle. pin connection.
 214. mafsal Tür.
  • articulation.
 215. mafya Tür.
  • mafia.
 216. mafya Tür.
  • mafia.
 217. maganda Tür.
  • yokel. yahoo. lout. hick.
 218. mağara Tür.
  • cave. den. grotto.
 219. mağara Tür.
  • cave. cavern. grotto. den.
 220. mağara Tür.
  • cave. cavern. den. hole.
 221. mağara bilimi Tür.
  • speleology.
 222. mağara resmi Tür.
  • cave drawing.
 223. mağaza Tür.
  • warehouse. large store. storeroom. stores. magazine. stand. stock room. depot. warehouse room. multiple store. emporium. establishment. shop.
 224. mağaza Tür.
  • store. shop. emporium. shebang.
 225. mağaza Tür.
  • shop. stand. store. large store.
 226. mağazacı Tür.
  • shopkeeper / storekeeper.
 227. magazin Tür.
  • mag. magazine.
 228. magazin Tür.
  • magazine, stack-room, stacks.
 229. magazin Tür.
  • illustrated magazine. mag.
 230. magazine İng.
  • i. dergi, mecmua
  • depo
  • cephane deposu
  • silahta fişek hazinesi.
 231. mağdur Tür.
  • wronged. mistreated. aggrieved. put-upon.
 232. mağdur Tür.
  • aggrieved. wronged. unjustly treated. injured party. aggrieved party. disadvantaged. victim.
 233. mağdur Tür.
  • aggrieved. martyr.
 234. mağduriyet Tür.
  • unjust treatment. grievance. injury. damnification.
 235. mağduriyet Tür.
  • unjust treatment.
 236. magellan , strait of İng.
  • Macellan Boğazı
 237. magenta İng.
  • i. galibarda, morumsu kırmızı boya veya renk.
 238. maggot İng.
  • i. sürfe, kurt, kurtçuk, sinek kurdu, peynir kurdu
  • eski delice arzu, merak, sevda. woodboring maggot ağaç kurdu. maggoty s. kurtlu.
 239. magi İng.
  • i. çoğ. doğuda gördükleri yıldız aracılığıyle yeni doğmuş olan Hazreti isa'yı ziyarete gelen üç müneccim (Matta 2: 112)
  • eski Medya ve iran'da ruhban sınıfı
  • Mecusiler.
 240. magic İng.
  • i., s. sihirbazlık, sihir, büyücülük, büyü
  • gözbağcılık, hokkabazlık
  • s. sihirle ilgili, büyücülükte kullanılan
  • sihirli, büyülü magic mirror bakılınca gaipten haber veren ayna. magic wand sihirli değnek. black magic cin ve şeytanlar aracılığıyle yapılan büyü. white magic melekler aracılığıyle yapılan büyü, zararsız büyü. magical s. büyü gibi, sihirle ilgili. magically z. büyülü surette, büyüleyerek.
 241. magisterial İng.
  • s. hakime ait, hakimane, amirane
  • tumturaklı
  • salâhiyetli maggisterially z. hâkimane surette. magisterialness i. amirane tavır.
 242. magistracy İng.
  • i. hakimlik
  • hakimler
  • bir hâkimin nüfuz bölgesi veya vazifesi.
 243. magistral İng.
  • s. eczanelerde hazır bulunmayıp reçeteye göre yapılan (ilaç).
 244. magistrate İng.
  • i. hükümetin baş makamlarını işgal eden yetkili sivil memurlardan biri
  • sulh hakimi.
 245. mağlubiyet Tür.
  • defeat yenilgi.
 246. mağlubiyet Tür.
  • defeat. beating.
 247. mağlup Tür.
  • beaten. loser. defeated. overcome. beaten yenik.
 248. mağlup olmak Tür.
  • to be defeated. to be beaten. to suffer defeat. to sustain defeat.
 249. magma Tür.
  • The molten matter within the earth, the source of the material of lava flows, dikes of eruptive rocks, etc.
 250. magma Tür.
  • The glassy base of an eruptive rock.
 251. magma Tür.
  • The amorphous or homogenous matrix or ground mass, as distinguished from well-defined crystals
  • as, the magma of porphyry. molten rock in the earth"s crust.
 252. magma Tür.
  • Naturally occurring molten rock material, generated within the earth and capable of being intruded into other rocks or extruded onto the surface of the earth. n molten rock found beneath the surface of the earth.
 253. magma Tür.
  • Molten rock within the Earth, from which igneous rock is formed by cooling.
 254. magma Tür.
  • Molten rock within the crust of a planet that is capable of intrusion into adjacent crustal rocks or extrusion onto the surface Igneous rocks are derived from magma through solidification and related processes or through eruption of the magma at the surface.
 255. magma Tür.
  • Molten rock which exists below the earth"s crust
  • it solidifies to form igneous rocks on the earth"s surface.
 256. magma Tür.
  • Molten rock that cools and solidifies below the surface of the earth.
 257. magma Tür.
  • Molten rock
  • referred to as lava when extruded onto the Earth"s surface. molten material located beneath the Earth"s surface.
 258. magma Tür.
  • Molten rock originating from the Earth"s interior. molten rock in the earth"s crust.
 259. magma Tür.
  • Molten rock material within the earth.
 260. magma Tür.
  • Molten rock generated within the Earth. molten rock beneath the surface of the earth.
 261. magma Tür.
  • Molten rock containing liquids, crystals, and dissolved gases that forms within the upper part of the Earth"s mantle and crust When erupted onto the Earth"s surface, it is called lava.
 262. magma Tür.
  • Molten rock beneath the surface of the Earth that forms igneous rocks when cooled.
 263. magma Tür.
  • Molten rock beneath the surface of the earth.
 264. magma Tür.
  • Molten rock beneath the earth"s surface Magma is called "lava" when it erupts from a volcano.
 265. magma Tür.
  • Molten rock below the surface of the Earth that rises in volcanic vents Lava is the term for magma after it erupts from a volcano.
 266. magma Tür.
  • Molten rock below the Earth"s surface. the molten rock material under the earth"s crust, from which igneous rock is formed by cooling.
 267. magma Tür.
  • Molten or partially molten rock at temperatures ranging from 700 deg C to 1600 deg C Some magma bodies are believed to exist at drillable depths within the earth"s crust, although practical technologies for harnessing magma energy have not been developed If ever utilized, magma represents a potentially enormous resource.
 268. magma Tür.
  • magma.
 269. magma Tür.
  • magma.
 270. magma Tür.
  • Liquid or molten rock deep in the earth in a zone of very high temperatures and enormous pressure where rock fusion takes place.
 271. magma Tür.
  • A thick residuum obtained from certain substances after the fluid parts are expressed from them
  • the grounds which remain after treating a substance with any menstruum, as water or alcohol.
 272. magma Tür.
  • A salve or confection of thick consistency.
 273. magma Tür.
  • Any crude mixture of mineral or organic matters in the state of a thin paste.
 274. magma İng.
  • i. (çoğ. -mata) yumuşak macun halinde madensel veya bitkisel bir bileşim
  • jeol. mağma
 275. magmatik Tür.
  • magmatic.
 276. magna carta İng.
  • Kral John tarafından 1215'te çıkarılan ve halkın bireysel hak ve dokunulmazlıklarını tanıyan siyasal belge
  • kişisel özgürlüğü savunan herhangi bir anayasa.
 277. magnanimous İng.
  • s. yüksek ruhlu, alicenap, yüce gönüllü, asil tabiatlı. magnanimity i. alicenaplık. magnanimously z. cömertçe.
 278. magnate İng.
  • i. kodaman, büyük adam, nüfuzlu veya meşhur kimse
  • patron, sermayedar.
 279. magnesia İng.
  • i. magnezyum oksit, manyezi. milk of magnesia manyezi sütü. magnesian s. manyeziye ait.
 280. magnesia İng.
  • i. Manisa'nın eski ismi. Magnesian s. Manisa sehrine veya ahalisine ait.
 281. magnesium İng.
  • i. magnezyum. magnesium lamp magnezyumla yanan lamba. magnesium light magnezyumun yanmasından meydana gelen çok kuvvetli ışık. magnesium silicate magnezyum silikatı. magnesium sulphate ingiliz tuzu, magnezyum sülfatı
 282. magnet İng.
  • i. mıknatıs: mıknatıs gibi şeker şey. horseshoe magnet at nalı şeklinde mıknatıs.
 283. magnetic İng.
  • s. mıknatısi, mıknatıs özelliği olan, manyetik, mıknatısla çekilen
  • çok cazip, çekici (kimse)
  • manyetizmaya ait. magnetic coil mıknatıs bobini magnetic field mıknatısın tesir alanı, manyetik alan. magnetic induction temas olmadan bir mıknatısın diğer bir madene tesir etmesi. magnetic needle pusula iğnesi, mıknatıslı ibre. magnetic north pusulanın gösterdiği kuzey yönü. magnetic pole bir mıknatısın iki kutbundan biri, mıknatıs kutbu
  • mıknatısi kutup, pusulanın işaret ettiği arz mıknatıs kutuplanndan biri. magnetic storm yeryüzünü çevreleyen manyetik alanda güneş etkisiyle meydana gelen ani değişiklik. magnetic tape teyp bandı. magnetic variation pu sula iğnesinin gerçek kuzeyden sapma derecesi. magnetically z. mıknatıs gibi
  • mıknaıtıs kuvvetiyle.
 284. magnetism İng.
  • i. mıknatısiyet
  • manyetizma
  • mıknatısiyet husule getiren şey.
 285. magnetite İng.
  • i. manyetit.
 286. magnetize İng.
  • f. mıknatısiyet vermek, mıknatıslamak
  • cezbetmek, meftun etmek magnetization i. mıknatıslama.
 287. magneto İng.
  • i. (çoğ. s) mıknatısla elektrik meydana getiren makina, manyeto.
 288. magneto- İng.
  • önek mıknatısiyetle ilgili, buna ait veya bununla meydana gelen. magneto electricity i. indükleme akımı. magneto generator i. daimi mıknatıslı jeneratör, manyeto. magnetom'eter i. manyetik kuvveti ölçme aleti manyetometre. magnetoscope i. manyetik kuvveti bulmaya yarayan alet, manyetoskop.
 289. magnezyum Tür.
  • magnesium.
 290. magnezyum Tür.
  • magnesium.
 291. magnezyum sülfat Tür.
  • epsom salts.
 292. magnificat İng.
  • i. Meryem Ana'nın Hamt ilahisi (Luka 1: 4655)
  • bu ilahi için müzik parçası.
 293. magnification İng.
  • i. büyültme.
 294. magnificent İng.
  • s. ihtişamlı, görkemli, şaşaalı, debdebeli, tantanalı: fevkalade, nefis. magnificence i. ihtişam, görkem, azamet, debdebe. magnificently z. fevkalade olarak, mükemmel şekilde
  • ihtişamla.
 295. magnifico İng.
  • i. Venedik asilzadelerine verilen ünvan
  • mevki ve servet sahibi adam.
 296. magnify İng.
  • f. büyük göstermek, büyütmek
  • mübalâğa etmek, abartmak
  • eski övmek, methetmek, göklere çıkarmak. magnifying glass pertavse, büyüteç.
 297. magniloquent İng.
  • s. tumturaklı, mübalaalı abartmalı (söz). magniloquence i. tantanalı ve belagatli söz söyleme. magniloquently z. mübalağalı bir şekilde.
 298. magnitude İng.
  • i. büyüklük, boy
  • önem, ehemmiyet
  • astr. kadir. star of the first magnitude birinci kadirden olan yıldız.
 299. magnolia İng.
  • i. manolya, bot. Magnolia grandiflora.
 300. magnum İng.
  • i. şarap veya sert içkilere mahsus büyük şişe (1,5 litre). magnum opus edebiyat veya sanatta şaheser
  • bir şahsın en büyük eseri.
 301. magpie İng.
  • i. saksağan, zool. Pica pica.
 302. Mağribi Tür.
  • moorish.
 303. mağrur Tür.
  • proud. supercilious. superior. self-confident. conceited. superiour.
 304. mağrur Tür.
  • haughty. conceited. proud. high. lofty. overweening. snooty. supercilious. vain.
 305. mağrur Tür.
  • bighead.
 306. mağrurca Tür.
  • haughtily.
 307. mağrurluk Tür.
  • haughtiness.
 308. magyar İng.
  • i., s. Macar
  • Macarca.
 309. mahal Tür.
  • spot.
 310. mahal Tür.
  • Palace, also sometimes used for elaborate rooms.
 311. mahal Tür.
  • locality. location. locus. place. position. seat. spot. station. district. site. situs. side. quarter. situation. standing. stand. locale. lieu. post. spot of land.
 312. mahal Tür.
  • locale.
 313. mahal Tür.
  • House or palace. click me for larger image A name which is probably derived from the village of Mahallat in the Arak region The term is also frequently referred to carpets from this region that have a medium weave and knot count, are woven on cotton foundation, are double wefted and use the Persian knot Although these carpets are of average quality, please remember that the design and color combination are more important than knot count in terms of how much a rug is worth Current trends among interior designers for carpets with all over patterns and soft colors have recently boosted the price of Mahals Very soft and lustrous wool is frequently used.
 314. mahaleb İng.
  • i. mahlep, bot. Prunus mahaleb.
 315. mahalle Tür.
  • parish. quarter. district.
 316. mahalle Tür.
  • parish. quarter.
 317. mahalle Tür.
  • district. ward. quarter.
 318. mahalle bekçisi Tür.
  • district night guard.
 319. mahalle karısı Tür.
  • quarrelsome woman.
 320. mahalle muhtarı Tür.
  • the elected head of a neighbourhood executive officer of a district of a to.
 321. mahalli Tür.
  • topical.
 322. mahalli Tür.
  • local. endemic.
 323. mahalli Tür.
  • local.
 324. mahalli idare Tür.
  • local administration. local government. local administrative. municipal / local / city administration. municipal corporation.
 325. maharajah İng.
  • i. mihrace, Hint hükümdarlarına mahsus ünvan
 326. maharani İng.
  • i. mihracenin karısı.
 327. maharet Tür.
  • proficiency. skill. art. dexterity. diplomacy. finesse. hand. handiness. ingenuity. knack.
 328. maharetli Tür.
  • skillful. proficient. intelligent. perfection to. politic.
 329. maharetli Tür.
  • skilful. proficient. dexterous.
 330. mahatma İng.
  • i. Hindistan'da evliya derecesinde adam.
 331. mahcubiyet Tür.
  • shyness. bashfulness. confusion.
 332. mahcup Tür.
  • ashamed. shy. bashful. out of countdown. coy. embarrassed. faint hearted. hangdog. sheepish.
 333. mahcup Tür.
  • ashamed. abashed. shy.
 334. mahcup etmek Tür.
  • to make sb ashamed. confound. confuse. embarrass.
 335. mahcup etmek Tür.
  • embarrass.
 336. mahcup olmak Tür.
  • to be ashamed.
 337. mahcupluk Tür.
  • embarrassment.
 338. mahcur Tür.
  • who has been put under the care of a guardian. whose property has been put in someone else"s custody. incapacitated. ward.
 339. mahdism İng.
  • Mehdilik.
 340. mahfaza Tür.
  • casing. case. cover. box. wrapper. envelope. packing case. crate. kit. container. shrine. receptacle. mount. cartridge. casement. bin. housing.
 341. mahfaza Tür.
  • case. box. cover.
 342. mahfaza Tür.
  • case.
 343. mahfuz Tür.
  • safe. protected. sheltered. secure. guarded. reserved.
 344. mahir Tür.
  • expert. skillful. dexterous. great. great at. handy. proficient. subtle.
 345. mahir Tür.
  • expert. skilful. proficient becerikli. usta.
 346. mahir Tür.
  • adept.
 347. mahiyet Tür.
  • true nature. essential character. composition. property.
 348. mahiyet Tür.
  • true nature. character.
 349. mahjong İng.
  • i. çinlilere mahsus ve 144 taşla oynanan bir çeşit domino.
 350. mahkeme Tür.
  • trial. court. court of justice. court of law. tribunal. curia. forum. law court.
 351. mahkeme Tür.
  • court. justice. tribunal. law court. trial. hearing. forensic.
 352. mahkeme Tür.
  • bank. bar. court. law court. trial. court of law. legal tribunal. hearing. chamber. civic center. forum. judicator tribunal. judicial court. judiciary.
 353. mahkeme kararı Tür.
  • court decision. decision of a court. legal decision. judicial ruling. determination of a court. sentence of a court. juridical writ. decree. court decree. decree of court. determination. judicial order. resolution. rule of court. ruling of th.
 354. mahkeme kararı Tür.
  • award.
 355. mahkeme masrafı Tür.
  • taxation.
 356. mahkum Tür.
  • convict. captive. con. lag.
 357. mahkum Tür.
  • convict.
 358. mahlas Tür.
  • pen name. pseudonym.
 359. mahlas Tür.
  • appellation. pet name.
 360. mahlep Tür.
  • mahaleb.
 361. mahlep Tür.
  • mahaleb.
 362. mahlstick İng.
  • bak. maulstick.
 363. mahluk Tür.
  • criter.
 364. mahluk Tür.
  • creature. critter.
 365. mahluk Tür.
  • being. creature. being yaratık.
 366. mahmur Tür.
  • groggy. logy (from sleep. sleepy-eyed.
 367. mahmur Tür.
  • blear-eyed. sleepy. foggy.
 368. mahmurluk Tür.
  • languor.
 369. mahmuz Tür.
  • spur. spade.
 370. mahmuz Tür.
  • spur. cock"s spur. ram. beak. cutwater. fender.
 371. mahmuzlamak Tür.
  • to spur. to set spurs to.
 372. mahogany İng.
  • i. mahun, maun, bot. Swietenia mahogani
  • maun rengi, kırmızıya çalan kahverengi.
 373. mahomet İng.
  • bak. Muhammad.
 374. mahout İng.
  • i. Hindistan'da fil seyisi veya sürücüsü.
 375. mahpus Tür.
  • prisoner. imprisoned.
 376. mahreç Tür.
  • outlet. origin. source. destination of export goods. denominator. locality. derivation. export market. provenance. vent.
 377. mahrem Tür.
  • private. intimate. confidential. confidant. within the relationships forbidden for marriage.
 378. mahrem Tür.
  • confidential. private. secret intimate. so closely related by blood that marriage with him o. secret.
 379. mahrem Tür.
  • confidental. secret. private. privy. close. closet. hush-hush. secluded. camera.
 380. mahremiyet Tür.
  • privacy. intimacy. confidentiality.
 381. mahremiyet Tür.
  • privacy.
 382. mahremiyet Tür.
  • confidentiality. intimacy. privacy. confidence.
 383. mahrum Tür.
  • destitute. deprived. bereft. devoid.
 384. mahrum Tür.
  • deprived. destitute. unprovided. bankrupt in. devoid of. shorn. shorn of.
 385. mahrum Tür.
  • deprived. destitute. devoid.
 386. mahrumiyet Tür.
  • privation. deprivation. destitution.
 387. mahrumiyet Tür.
  • deprivation. privation. destitution.
 388. mahrumiyet Tür.
  • bereavement. deprivation. being bereft of. destitution.
 389. mahrut Tür.
  • cone. conical. bevel. taper. frustum. bell shaped. quadric.
 390. mahşer Tür.
  • the last judgement. great crowd. great confusion.
 391. mahşer Tür.
  • the last judgement. armageddon.
 392. mahşer günü Tür.
  • judgment day.
 393. mahsuben Tür.
  • to the account of.
 394. mahsuben Tür.
  • taking it out of. payment on account.
 395. mahsul Tür.
  • ingathering. product. produce. crop. outturn.
 396. mahsul Tür.
  • crop. production. result. product. produce. harvest. yield. fruit.
 397. mahsul Tür.
  • crop. emblements. fructus. fruit. growth. harvest. increase. outturn. produce. product. result. spoils. yield.
 398. mahsup Tür.
  • verrechnet.
 399. mahsup Tür.
  • to the credit of the account. entered in an account set-off. stoppage. deduction for a counterclaim. debit note. deduction. offsetting entry.
 400. mahsup etmek Tür.
  • set-off. offsetting. to enter in an account. to charge off / to deduct losses.
 401. mahsur Tür.
  • stuck in. confined.
 402. mahsur Tür.
  • confined. cut off. stuck.
 403. mahsus Tür.
  • peculiar to. special to. unique to. reserved for. set aside for. appropriate. especial. intentional. particular. peculiar. purposely.
 404. mahsus Tür.
  • particular. peculiar. purposely. peculiar to. proper to. reserved for. intentionally. on purpose. just for fun. for fun. in jest.
 405. mahsus Tür.
  • common to.
 406. mahvetmek Tür.
  • to destroy. to ruin. to obliterate. to wipe out. blast. blight. devastate. to drive to the dogs. to make an end of. eradicate. finish. to bring to grief. play havoc with. quash. shipwreck. smash. smite. undo.
 407. mahvetmek Tür.
  • take smb. to the cleaners. beat smb. hollow. knock into a cocked hat. destroy. ruin. devastate. exterminate. smash. smash up. wreck. bang up. bankrupt. barbarize. bugger. bugger up. canker. cook. corrupt. cut up. damn. dish. do for. finish. make havo.
 408. mahvetmek Tür.
  • blast. damn. defeat. destroy. queer. ravage. ruin. scupper. shatter. shipwreck. spoil. thrash. undo. wreck. to destroy. to ravage. to devastate. to ruin. to spoil. to cut sb up.
 409. mahvolma Tür.
  • burton. destruction. perdition. ruination. smash. smash up.
 410. mahvolmak Tür.
  • to be destroyed. to be ruined. to be obliterated. to be wiped out. to go to the dogs. fall. perish. to go to pot. to go smash.
 411. mahvolmak Tür.
  • shatter. to be destroyed. to be ruined. to be spoiled. to be cut up.
 412. mahvolmak Tür.
  • go to the dogs. go phut. go to rack and ruin. go to ruin. be ruined. go smash. be destroyed. canker. go down. lie in ruins. shipwreck. smash. smash up. go west.
 413. mahya Tür.
  • the ridge of a roof. ridge file.
 414. mahya Tür.
  • roof ridge.
 415. mahzen Tür.
  • cellar. underground storeroom or depository. cistern. repository. vault.
 416. mahzen Tür.
  • cellar. granary.
 417. mahzen Tür.
  • cellar. cistern. repository. vault.
 418. mahzun Tür.
  • sad. droopy. downcast. chapfallen. languishing.
 419. mahzun Tür.
  • sad. dejected. depressed. doleful.
 420. mahzun Tür.
  • dejected. doleful. downcast. forlorn. funereal. gloomy.
 421. mahzunluk Tür.
  • sadness. dejection.
 422. mahzur Tür.
  • inconvenience. objection. disability. handicap. rub.
 423. mahzur Tür.
  • drawback. objection. obstacle. snag. disadvantage. disadvantageousness.
 424. mai Tür.
  • The MAI membership designation is held by appraisers who are experienced in the valuation of commercial, industrial, residential and other types of properties, and who advise clients on real estate investment decisions.
 425. mai Tür.
  • The average annual increase in volume of individual trees or stands up to the specified point in time The MAI changes with different growth phases in a tree"s life, bring highest in the middle years and then slowly decreasing with age The point at which the MAI peaks is commonly used to identify the biological maturity of the stand and its readiness for harvesting.
 426. mai Tür.
  • Multilateral Agreement on Investment [TOP].
 427. mai Tür.
  • Multilateral Agreement on Investments.
 428. mai Tür.
  • Multilateral Agreement on Investment Negotiations to establish this agreement under the auspices of OECD failed at the end of 1998.
 429. mai Tür.
  • Multilateral Agreement on Investment.
 430. mai Tür.
  • Member, Appraisal Institute. vessels.
 431. mai Tür.
  • May.
 432. mai Tür.
  • Mail.
 433. mai Tür.
  • Forwards.
 434. mai Tür.
  • A member of the American Institute of Appraisers qualified to specified requirements.
 435. maid İng.
  • i. genç kız, bakire kız, kız çocuk
  • hizmetçi kız. maid of all work her işi gören hizmetçi kadın maid of honor kraliçe veya prenses nedimesi
  • düğünde geline refakat eden kız. old maid evlenmemiş yaşlı kız
  • titiz ve telaşlı kimse.
 436. maidan İng.
  • i. meydan, alan.
 437. maiden İng.
  • i., s. genç kız, evlenmemiş kız
  • s. evlenmemiş, bekâr
  • tecrübesiz, bakir, yeni, taze
  • masum, nezih
  • ilk. maiden effort ilk teşebbüs. maiden name evli kadının bekarlık soyadı. maiden over kriket oyununda sayı kaydedilmeyen devre. maidenly s. kız gibi
  • mahcup.
 438. maidenhairfern İng.
  • baldırıkara, bot. Adiantum.
 439. maidenhead İng.
  • i. bikir.
 440. maidenhood İng.
  • i. kızlık, erdenlik, bakirelik.
 441. maidservant İng.
  • i. hizmetçi kadın.
 442. maieutic. - ical İng.
  • s. zihinde şekil almamış bir düşünceyi Sokrat tarzında sorgu usulü ile meydana çıkarmaya ait.
 443. maigre İng.
  • s. etten veya et suyundan meydana gelmeyen.
 444. maigre İng.
  • i. sarıağız (balık), zool Sciaena aquila.
 445. mail Tür.
  • Well, if you must, the physical address for paper mail is Downtown Anywhere Inc 32 Woodland Road Boston, MA 02130.
 446. mail Tür.
  • To pinion.
 447. mail Tür.
  • To arm with mail.
 448. mail Tür.
  • This is a special room where you can send messages to individual users Essentially it is just like any other room, however only the recipient and author of a message can read it.
 449. mail Tür.
  • The bag or bags with the letters, papers, or other matter contained therein, conveyed under public authority from one post office to another
  • the whole system of appliances used by government in the conveyance and delivery of mail matter.
 450. mail Tür.
  • That which comes in the mail
  • letters, etc., received through the post office.
 451. mail Tür.
  • Something that you lost.
 452. mail Tür.
  • Rent
  • tribute.
 453. mail Tür.
  • Mail means messages sent from one user to another through the computer system, to be read at the recipient"s convenience Emacs has commands for composing and sending mail, and for reading and editing the mail you have received See Sending Mail See Rmail, for how to read mail.
 454. mail Tür.
  • Mail means messages sent from one user to another through the computer system, to be read at the recipient"s convenience Emacs has commands for composing and sending mail, and for reading and editing the mail you have received See section Z Sending Mail See section AA Reading Mail with Rmail, for how to read mail.
 455. mail Tür.
  • Mail means messages sent from one user to another through the computer system, to be read at the recipient"s convenience Emacs has commands for composing and sending mail, and for reading and editing the mail you have received See section Sending Mail See section Reading Mail With Rmail, for how to read mail.
 456. mail Tür.
  • Mail means messages sent from one user to another through the computer system, to be read at the recipient"s convenience Emacs has commands for composing and sending mail, and for reading and editing the mail you have received See section Sending Mail See section Reading Mail with Rmail, for how to read mail.
 457. mail Tür.
  • Mail means messages sent from one user to another through the computer system, to be read at the recipient"s convenience Emacs has commands for composing and sending mail, and for reading and editing the mail you have received See section Sending Mail.
 458. mail Tür.
  • Mail means messages sent from one user to another through the computer system, to be read at the recipient"s convenience Emacs has commands for composing and sending mail, and for reading and editing the mail you have received Chapitre 28 Chapitre 29, for how to read mail.
 459. mail Tür.
  • It was used especially for defensive armor.
 460. mail Tür.
  • In the world of computer networking, "mail" refers to electronic mail or e-mail. dispatches of correspondence and other objects tendered by and intended for delivery by means of the postal service.
 461. mail Tür.
  • Hence generally, armor, or any defensive covering.
 462. mail Tür.
  • Flexible armor made up of interlocking metal rings Mail By The Sword. a button on the IE Toolbar which will open your email program.
 463. mail Tür.
  • Electronic Mail is a means of exchanging private text messages through the Internet and other networks The most popular mail readers on Unix are Elm and Pine It is also possible to read mail across a SLIP connection with a client program connected to a popmail server The most popular client for home computers is Eudora.
 464. mail Tür.
  • A trunk, box, or bag, in which clothing, etc., may be carried.
 465. mail Tür.
  • A spot.
 466. mail Tür.
  • A small piece of money
  • especially, an English silver half-penny of the time of Henry V.
 467. mail Tür.
  • Any hard protective covering of an animal, as the scales and plates of reptiles, shell of a lobster, etc.
 468. mail Tür.
  • A message to one or more users or groups sent over the computer Mail can include other documents as attachments Mail can traverse multiple machines and networks See also attachment, Multipurpose Internet Mail Extensions, NeXTMail, Simple Mail Transfer Protocol.
 469. mail Tür.
  • A message to one or more users or groups sent over the computer Mail can include other documents as attachments Mail can traverse multiple machines and networks.
 470. mail Tür.
  • A flexible fabric made of metal rings interlinked.
 471. mail Tür.
  • A contrivance of interlinked rings, for rubbing off the loose hemp on lines and white cordage.
 472. mail Tür.
  • A bag
  • a wallet.
 473. mail İng.
  • i., f. posta
  • posta arabası
  • f., A.B.D. postaya vermek, posta ile göndermek. mail train posta treni. firstclass mail en yüksek posta ücretine tabi adi mektup.
 474. mail İng.
  • i., f. halka veya zincirden yapılmış zırh
  • f. böyle zırh giydirmek. mailed fist saldırı tehdidi, baskı
 475. mailable İng.
  • s. posta ile gönderilebilir.
 476. mailbag İng.
  • i. mektupların içine konup postalandığı torba.
 477. mailbox İng.
  • i. posta kutusu.
 478. mailer İng.
  • i. posta gemisi
  • postalama işlerinde kullanılan makina
  • postaya gidecek mektup veya paketleri hazırlayan kimse
  • banyo edilmek üzere film postalamaya elverişli ufak torba.
 479. mailman İng.
  • i. (çoğ. men) postacı.
 480. mailorder İng.
  • s. posta siparişiyle alınan. mailorder house posta ile sipariş kabul eden mağaza.
 481. maim İng.
  • f. sakat etmek, sakatlamak.
 482. main Tür.
  • Very or extremely strong.
 483. main Tür.
  • Very
  • extremely
  • as, main heavy. a principal pipe in a system that distributes water or gas or electricity or that collects sewage any very large body of water.
 484. main Tür.
  • Vast
  • huge.
 485. main Tür.
  • Unqualified
  • absolute
  • entire
  • sheer.
 486. main Tür.
  • The primary parachute.
 487. main Tür.
  • The primary artery of the supply or drain system to which all the branches connect Referred to as the Main Vent in the vent system Back to alphabetical list. A relatively large pipe in a distribution system for drinking water or in a collection system for municipal wastewater Of or relating to utility distribution mains for transferring water Often used in the plural, as in water mains.
 488. main Tür.
  • The main method for testing of the WebsterSocket class.
 489. main Tür.
  • The largest throw in a match at dice
  • a throw at dice within given limits, as in the game of hazard.
 490. main Tür.
  • The largest mast on a sailing vessel Many objects take part of their name from the mast they are connected to or affecting
  • e g, mainsail or main braces.
 491. main Tür.
  • The great sea, as distinguished from an arm, bay, etc.
  • the high sea
  • the ocean.
 492. main Tür.
  • The continent, as distinguished from an island
  • the mainland. principal duct or pipe, as distinguished from lesser ones
  • esp., a principal pipe leading to or from a reservoir
  • as, a fire main.
 493. main Tür.
  • The chief or principal part
  • the main or most important thing.
 494. main Tür.
  • Strength
  • force
  • might
  • violent effort.
 495. main Tür.
  • rhomb.
 496. main Tür.
  • Principal
  • chief
  • first in size, rank, importance, etc.
 497. main Tür.
  • Mid-America Interconnected Network, Inc is one of the ten electric reliability councils comprising the North American Electric Reliability Council The purpose of MAIN is to promote the reliable use of the interconnected electric systems with due regard for safety, environmental protection, and economy of service through coordinated planning, construction, operation, maintenance, and use of generation and transmission facilities on a regional basis.
 498. main Tür.
  • Introduction F A Q Characters Glossary Sample Writing Gallery Shoppe Dedications Guestbook.
 499. main Tür.
  • Indicates that a book or other material is located in the Main Library stacks on the third, fourth, or fifth floors.
 500. main Tür.
  • In a one-pipe hydronic heating system, the section of the pipe that moves hot water from the boiler to the rooms being heated.
 501. main Tür.
  • In all vessels it applies to the principle mast and sail. [Welsh narrow, thin] Aso as vain.
 502. main Tür.
  • Important
  • necessary.
 503. main Tür.
  • History Glossary Higher Education Coursework Literature Research Employment Related Areas.
 504. main Tür.
  • A stake played for at dice.
 505. main Tür.
  • A series of matches on a given day, arranged by two breeders.
 506. main Tür.
  • any very large body of water. a principal pipe in a system that distributes water or gas or electricity or that collects sewage. most important element
  • "the chief aim of living"
  • "the main doors were of solid glass"
  • "the principal rivers of America"
  • "the principal example"
  • "policemen were primary targets". of a clause
  • able to stand alone syntactically as a complete sentence
  • "the main clause in a complex sentence has at least a subject and a verb". of force
  • of the greatest possible intensity
  • "by main strength". n, the primary parachute.
 507. main Tür.
  • A meal"s main course.
 508. main Tür.
  • A match at cockfighting.
 509. main Tür.
  • A main-hamper.
 510. main Tür.
  • A hand or match at dice.
 511. main Tür.
  • ABOUT US APPLY HERE DOWNLOAD FORUMS ROSTER RULES LINKS QUESTS EQ INFO PICTURES GUILDS LIST UPDATE ROSTER CONTACT LEADER.
 512. main İng.
  • s. asıl, esas, başlıca, ana main bearing ana yatak. main body ask. asll kuvvet. main deck den. baş güverte. main reasons huk. mucip sebepler, gerektiren sebepler. Main Street bir kasabanın çarşı caddesi
  • taşra gelenekleri. main yard den. mayistra sereni. the main chance şahsi menfaat, kişisel çıkar. mainly z. başlıca,esasen.
 513. mainland İng.
  • i. ana kara, ada olmayan toprak parçası.
 514. mainmast İng.
  • i., den. ana direk, geminin ortada bulunan büyük direği.
 515. mainsail İng.
  • i., den. mayistra yelkeni.
 516. mainsheet İng.
  • i., den. mayistra yelkenini idare eden uskuta halatı.
 517. mainspring İng.
  • i. büyük zemberek, ana yay
  • asıl sebep, baş sebep.
 518. mainstay İng.
  • i., den. grandi çanaklarını pruva direğinin alt tarafına bağlayan payanda
  • başlıca dayanak.
 519. mainstream İng.
  • i. orta
  • ana görüş.
 520. maintain İng.
  • f. sürdürmek
  • korumak, muhafaza etmek
  • beslemek, bakmak
  • bakımını sağlamak
  • iddia etmek, teyit etmek. maintain a family aile geçindirmek. main tain a railroad demiryolunu işletip iyi halde muhafaza etmek. maintain one's reputation şöhretini muhafaza etmek, adını bozmamak. maintain that it is so böyledir diye iddia etmek.
 521. maintenance İng.
  • i. bakım işi
  • idame, muhafaza
  • iddia, teyit
  • himaye
  • maişet, nafaka, yiyecek
  • huk. taraflardan birine yardım suretiyle davaya fuzuli müdahale.
 522. maintop İng.
  • i., den. grandi çanaklığı.
 523. maişet Tür.
  • alimonia. bread. sustenance.
 524. maitredhotel İng.
  • metrdotel, baş garson
  • (tereyağ, maydanoz ve limon suyu ile yapılan) soslu.
 525. maiyet Tür.
  • suite. retinue. attendants. entourage. escort.
 526. maiyet Tür.
  • suite. entourage of a high official. attendance. attendants. retinue. train.
 527. maiyet Tür.
  • retinue.
 528. maize İng.
  • i., ing. mısır, darı.
 529. majeste Tür.
  • his majesty. her majesty.
 530. majeste Tür.
  • His / Her Majesty. majesty.
 531. majestic İng.
  • s. haşmetli, şahane, muhteşem, heybetli. majestically z. heybetli bir sekilde.
 532. majesty İng.
  • i. şevket, haşmet, heybet, celal
  • b.h.kral veya eşine verilen ünvan . Your Majesty, His Majesty, Her Majesty Haşmetmeap, Majeste.
 533. majolica İng.
  • i. rengarenk ve parlak italyan çinisi.
 534. major İng.
  • s. büyük
  • başlıca, çoğu (kısım), asıl
  • müz. (gam) majör
  • man. tasımın büyük önermesine ait. major key majör perdesi. major offense büyük suç. major premise, major term man. büyük terim, büyük önerme. major suit briçte kupa veya maça.
 535. major İng.
  • i., ask. binbaşı
  • müz. majör
  • man. büyük terim, büyük önerme
  • A.B.D. bir üniversite ögrencisinin takip ettiği esas sertifika, birinci disiplin
  • (bir branşta) öğrenci. major general tuğgeneral.
 536. major İng.
  • f., A.B.D. üniversitede öğrenimi belli bir konuda yoğunlaştırmak, başlıca bir mevzu takip etmek.
 537. majör Tür.
  • major.
 538. majör Tür.
  • major.
 539. majordomo İng.
  • i. (çoğ. mos) saray veya malikânede vekilharç.
 540. majorette İng.
  • i., A.B.D. bando önünde caka satarak yüruyen kız.
 541. majority İng.
  • i. ekseriyet, çoğunluk
  • oy çoğunluğu
  • rüşt, erginlik, reşitlik. absolute majority salt çoğunluk.
 542. majuscule İng.
  • i., s. büyük harf, majüskul
  • s. büyük harfle yazılmış.
 543. makabline şamil Tür.
  • retroactive. retrospective.
 544. makadam Tür.
  • macadam. macadamized road.
 545. makale Tür.
  • article in a newspaper. article. contribution. story. write up.
 546. makale Tür.
  • article. contribution. feature. story.
 547. makale Tür.
  • article. column. story. writing. write-up. contribution. paragraph.
 548. makam Tür.
  • place. office. quarter. station. chair. strain. tune.
 549. makam Tür.
  • music. station. post. office. mode.
 550. makam Tür.
  • agency. office. position. post. chair. competent office. mode. music. opposite number. portfolio. prefecture. station.
 551. makam arabası Tür.
  • official car.
 552. makam tazminatı Tür.
  • executive compensation.
 553. makara Tür.
  • Sanskrit "The Crocodile" In Europe the same as Capricorn the tenth sign of the Zodiac Esoterically, a mystic class of devas With the Hindus, the vehicle of Varuna, the water-god ".
 554. makara Tür.
  • reel. spool. block. bobbin. pulley. drum. barrel of windless. winch. roller. trundle. hasp. coil. caster. whip. cylindrical. muffle. fairleader.
 555. makara Tür.
  • reel. bobbin. spool. pulley. block. sheave. hasp. quill. roller. truckle. whip.
 556. makara Tür.
  • Dragon demon.
 557. makara Tür.
  • bobbin. pulley. reel. spool. block. drum. barrel.
 558. makarna Tür.
  • pasta. macaroni.
 559. makarna Tür.
  • macaroni. spaghetti.
 560. makarna Tür.
  • macaroni. spaghetti.
 561. makarnacı Tür.
  • wop.
 562. makas Tür.
  • scissors. truss. shears. switch. spring a pinch on one"s cheek. roof truss. crosstie. turnout shears. cropper. trimmer. point. bent. roofing. trussing.
 563. makas Tür.
  • scissors. spring. truss. clippers. clipper. shears. points. switches.
 564. makas Tür.
  • scissors. a pair of scissors.
 565. makasçı Tür.
  • scissors man. switchman.
 566. makaslama Tür.
  • diagonally. scissors kick. blue pencil.
 567. makaslama Tür.
  • cutting with scissors. shear. shearing. scissors kick. diagonally.
 568. makaslamak Tür.
  • to cut with scissors or shears. to pinch sb"s cheek. to reduce the size of. scissor.
 569. makat Tür.
  • buttocks. rump. anus. fundament.
 570. makat Tür.
  • anus.
 571. makber Tür.
  • grave.
 572. makbul Tür.
  • widely accepted. popularly esteemed. moderately recommended. ideal. optimum. pleasent. acceptable. satisfactory. welcome. permissible. agreeable valid. admissable. popular. eligible. favo u rite. grateful.
 573. makbul Tür.
  • accepted. acceptable. agreeable. okay. far-out. grateful. o.k. ok. palatable.
 574. makbul Tür.
  • acceptable. satisfactory. desirable.
 575. makbuz Tür.
  • receipt. voucher.
 576. makbuz Tür.
  • receipt. acquittance. counter check. discharge. receipt form. receipt. accountable receipt. voucher. receipt voucher.
 577. makbuz Tür.
  • pay slip. receipt. voucher. check. quittance.
 578. makbuz vermek Tür.
  • to receipt.
 579. make İng.
  • yaratmak, yapmak, meydana getirmek, atamak
  • anlamak, kazanmak, düzeltmek, mecbur etmek, sağlamak, (yol)almak ,ulaşmak, erişmek, elek. (devreyi) kapatmak, (argo) cinsel ilişkide bulunmak, kabarmak.make a clean breast of itiraf etmek, içini boşaltmak.make a difference fark etmek. make a face suratını buruşturmak,somurtmak, make a fire ateş yakmak
 580. make İng.
  • i. yapılış, yapı, şekil, biçim
  • mamulât, marka
  • hasılat, randıman, verim
  • elek. devrenin kapanması. be on the make k.dili kendi kazancı peşinde olmak
  • cinsi münasebet için eş aramak.
 581. makebelieve İng.
  • i., s. yalandan inanma
  • s. sahte, samimi olmayan, sahtekâr.
 582. Makedonca Tür.
  • macedonian.
 583. Makedonya Tür.
  • macedonian. macedonia.
 584. Makedonya Tür.
  • macedonia. macedonian.
 585. Makedonya Tür.
  • Macedonia.
 586. Makedonyalı Tür.
  • macedonian.
 587. Makedonyalı Tür.
  • a Macedonian.
 588. makefast İng.
  • i., den. palamarın bağlandığı iskele babası veya şamandıra.
 589. maker İng.
  • i. yapan şey veya kimse
  • b.h. Allah
  • huk. bono imzalayan kimse.
 590. makeshift İng.
  • i., s. geçici tedbir
  • s. geçici tedbir türünden.
 591. maket Tür.
  • model.
 592. maket Tür.
  • maquette. scale model. mock-up. cast. mockup.
 593. makeup İng.
  • i. yapılış
  • makyaj, yüze düzgün sürme
  • matb. mizanpaj, tertip
  • bütünleme sınavı.
 594. makeweight İng.
  • i. tartı tamam olsun diye ilâve edilen ağırlık
  • takım tamam olsun diye ilâve olunan değersiz kimse veya şey (okeye dördüncü).
 595. maki Tür.
  • See Lemur.
 596. maki Tür.
  • lemur.
 597. maki Tür.
  • A lemur.
 598. makine Tür.
  • machine. engine. mechanism. workings. motor. machinery. device. mechanical. workhorse.
 599. makine Tür.
  • machine. engine. device.
 600. makine Tür.
  • engine. machine. press. device. contraption. machinery. car.
 601. makine gücü Tür.
  • engine capacity.
 602. makine yağı Tür.
  • lubricating oil.
 603. makine yağı Tür.
  • engine oil.
 604. makineci Tür.
  • machine repairman.
 605. makineci Tür.
  • machine repairman.
 606. makineleşme Tür.
  • mechanization.
 607. makineleşmek Tür.
  • to become mechanized. to become like an automaton.
 608. makineli tüfek Tür.
  • machinegun.
 609. makineli tüfek Tür.
  • machine gun.
 610. makineli tüfek Tür.
  • burp gun.
 611. making İng.
  • i. yapma, etme
  • teşekkül, yapı. başarı sebebi
  • çoğ. malzeme
  • çoğ. hususiyetler, nitelikler. making iron kalafat demiri. He has the makings of a man Adam olacağa benziyor. in the making olmakta, yapılmakta.
 612. makinist Tür.
  • machinist. mechanic. engineer. engine driver. machine repairman.
 613. makinist Tür.
  • machinist.
 614. makinist Tür.
  • engineer. engineman. engine operator. machine operator. machinist. shop machinist. enginedriver. locomotive driver. fitter. operative. engine driver. mechanic. runner.
 615. makinistlik Tür.
  • engineering.
 616. makosen Tür.
  • moccasin.
 617. makro Tür.
  • macro.
 618. makro Tür.
  • macro.
 619. makro Tür.
  • macro-.
 620. makromolekül Tür.
  • macromolecule.
 621. maksat Tür.
  • intention. purpose. intent. aim. object.
 622. maksat Tür.
  • aim. intention. purpose. intent.
 623. maksat Tür.
  • aim. design. end. goal. intent. intention. meaning. object. plan. point. purpose. resolve. terminus. will.
 624. maksatlı Tür.
  • purposeful.
 625. maksatlı Tür.
  • done or said with an aim in mind. done or said in order to hurt somebody. intentional. purposeful. purposive. studied. witting.
 626. maksatsız Tür.
  • purposeless. unintentional.
 627. maksatsız Tür.
  • purposeless.
 628. maksi Tür.
  • maxi.
 629. maksi Tür.
  • maxi.
 630. maksi etek Tür.
  • maxi skirt.
 631. maksimum Tür.
  • maximum.
 632. maksimum Tür.
  • maximum.
 633. maksimum Tür.
  • full. maximum.
 634. makta Tür.
  • cross-section. cut. profile. felling. hag.
 635. maktu fiyat Tür.
  • firm price. fixed price. no discount. flat fee.
 636. maktul Tür.
  • murdered. killed. victim.
 637. maktul Tür.
  • killed. slain.
 638. makul Tür.
  • reasonable. sensible. amenable to reason. comprehensible. conceivable. down to earth. judicious. moderate. rational. sane. sober. tenable.
 639. makul Tür.
  • reasonable. fair. acceptable. just. moderate. level. logical. comprehensible. conceivable. judicious. plausible. possible. probable. sane. sensible. sober. sober-minded.
 640. makul Tür.
  • admissible. advisable. decent. feasible. modest. palatable. plausible. possible. rational. reasonable. sane. sensible. valid. amenable.
 641. makyaj Tür.
  • make-up. toilet.
 642. makyaj Tür.
  • make-up. make up. paint. war paint.
 643. makyaj Tür.
  • make-up.
 644. makyajcı Tür.
  • make-up artist.
 645. mal Tür.
  • William W Malandra, Introduction to Ancient Iranian Religion. nIII: duty, obligation
  • obliged.
 646. mal Tür.
  • times.
 647. mal Tür.
  • Skydiver talk for Malfunction. prefix, bad, abnormal.
 648. mal Tür.
  • See Malice.
 649. mal Tür.
  • Minimum Analytical Limit.
 650. mal Tür.
  • Malfunction.
 651. mal Tür.
  • In some words it has the form male-, as in malediction, malevolent.
 652. mal Tür.
  • goods. merchandise. property. possessions. holding. asset. chose. commodity. hereditament. ware.
 653. mal Tür.
  • chattel. commodity. goods. livestock. merchandise. riches. wealth. property. possession. estate assets. scoundrel. bastard. piece article. manufactures. ware. supplies. consignment. produce. farm stock. asset. capital. goods and chatt.
 654. mal Tür.
  • asset. commodity. effects. goods. holding. livestock. merchandise. property. wares.
 655. mal Tür.
  • A prefix in composition denoting ill, or evil, F. male, adv., fr. malus, bad, ill.
 656. mal beyanı Tür.
  • declaration of property.
 657. mal müdürlüğü Tür.
  • fiscal directorate. fiscal office of a district. revenue board.
 658. mal müdürü Tür.
  • district revenue officer.
 659. mal mülk Tür.
  • property. estate. possessions. havings. estate property. tangibles.
 660. mal mülk Tür.
  • possession.
 661. mal olmak Tür.
  • to cost.
 662. mal olmak Tür.
  • cost.
 663. mal sahibi Tür.
  • owner. possessor. property owner. proprietor. building owner. general owner. landowner. lord.
 664. mal sahibi Tür.
  • landlord. owner. proprietor.
 665. mal sahibi Tür.
  • landlord.
 666. mal varlığı Tür.
  • property holdings.
 667. mal varlığı Tür.
  • assets.
 668. mala Tür.
  • trowel. float. spatula. spud.
 669. mala Tür.
  • trowel.
 670. mala Tür.
  • Mala. the arch of bone beneath the eye that forms the prominence of the cheek.
 671. mala Tür.
  • Garland
  • also rosary.
 672. mala Tür.
  • Evils
  • wrongs
  • offenses against right and law.
 673. mala Tür.
  • A wool cord with knots used as an aid to prayer or meditation.
 674. mala Tür.
  • A string of beads used as an aid for mantra repetition Also, such a string of beads worn as a token of one"s guru Some believe that a mala can also protect the one who wears it. vt: must, to be obliged.
 675. mala Tür.
  • A rosary with 108 beads.
 676. mala fide İng.
  • Lat. kötü maksatla, kötü niyetle.
 677. malachite İng.
  • i. bakır taşı, malakit.
 678. maladjustment İng.
  • i. intibak edemeyiş, uyumsuzluk. maladjusted s. intibak edemeyen, uyumsuz .
 679. maladminister İng.
  • f. kötü idare etmek.
 680. maladministration İng.
  • i. kötü idare.
 681. maladroit İng.
  • s. beceriksiz, eli işe yakışmaz, sakar
 682. malady İng.
  • i. hastalık, illet, dert.
 683. malafa Tür.
  • arbor. mandrel. cock. prick. tool.
 684. malaga Tür.
  • Hence, Malaga grapes, Malaga raisins, Malaga wines. a port city and resort in Andalusia in southern Spain on the Mediterranean.
 685. malaga Tür.
  • a port city and resort in Andalusia in southern Spain on the Mediterranean.
 686. malaga Tür.
  • A city and a province of Spain, on the Mediterranean.
 687. malaga İng.
  • i. ispanya'nın Akdeniz kıyısmda bir liman şehri
  • burada yapılan beyaz şarap
  • buraya mahsus tatlı misket üzümü.
 688. malagasy İng.
  • i., s. Madagaskarlı kimse
  • Madagaskar dili
  • s. Madagaskar ahalisine veya diline ait.
 689. malaise İng.
  • i. kırıklık, keyifsizlik.
 690. malak Tür.
  • young buffalo calf.
 691. malanders İng.
  • i., çoğ. atlarda dizin iç taraflnda meydana gelen çatlak veya yara.
 692. malapert İng.
  • s., i. arsız, küstah (kimse).
 693. malaprop , mrs İng.
  • Sheridan'mThe Rivals,, adlı piyesinde uygunsuz sözleriyle ünlü kadın.
 694. malapropism İng.
  • i. sözcükleri uygunsuzca kullanma.
 695. malapropos İng.
  • s., z. münasebetsiz, yersiz, yakışıksız, uygunsuz
  • z. uygunsuzca.
 696. malar İng.
  • s., i. elmacık kemiğine ait
  • i. elmacık kemiği.
 697. malaria İng.
  • i. sıtma. malarial s. sıtmalı.
 698. malassimilation İng.
  • i., tıb. iyi özümlenmeyiş.
 699. Malatya Tür.
  • malatya.
 700. malawi İng.
  • i. Malawi.
 701. malay İng.
  • s., i. Malaya yarımadası veya ahalisine ait
  • i. Malayall
  • Malaya dili
  • bir çeşit iri tavuk Malay'an s., i. Malayalı.
 702. malaysia İng.
  • i. Malezya.
 703. malcontent İng.
  • s., i. memnun olmayan, tatmin olmayan
  • i. tatmin olmayıp isyana hazır kimse.
 704. maldemer İng.
  • Fr. deniz tutması.
 705. maldive islands İng.
  • Maldiv Adaları.
 706. maldupays İng.
  • Fr. yurt özlemi, evseme, yurtsama.
 707. male İng.
  • s., i. erkek. male chauvinist kadınları hor gören erkek.
 708. malediction İng.
  • i. lânet, beddua
  • iftira.
 709. malefactor İng.
  • i. suçlu kimse
  • kötülük eden kimse. malefac'tion i. kötülük etme.
 710. malefic İng.
  • s. büyü gibi kötü tesiri olan, zararlı
 711. maleficent İng.
  • s başkalarına zarar veren, kötü maleficence i. kötülük, kötü hareket veya hal.
 712. malen Tür.
  • to draw, to paint, to portray.
 713. malen Tür.
  • as to property. as far as wealth is concerned.
 714. malevolent İng.
  • s. kötü niyetli, hain. malevolence i. kötü niyet. malevolently z. kötü niyetle.
 715. Malezya Tür.
  • malaysia. malaysian.
 716. Malezya Tür.
  • Malaysia. malaysia.
 717. Malezyalı Tür.
  • malaysian.
 718. Malezyalı Tür.
  • malay.
 719. malfeasance İng.
  • i., huk. kötülük, özellikle görevi kötüye kullanma. malfeasant s., i. kötülük eden (kimse).
 720. malformation İng.
  • i. kusurlu teşekkül, sakatlık. malformed' s. bünyesi kusurlu, sakat.
 721. mali Tür.
  • Mali.
 722. mali Tür.
  • financial. fiscal. mali.
 723. mali Tür.
  • financial. fiscal.
 724. mali Tür.
  • financial. fiscal.
 725. mali Tür.
  • a landlocked republic in northwestern Africa
  • achieved independence from France in 1960
  • Mali was a center of West African civilization for more than 4,000 years.
 726. mali Tür.
  • a landlocked republic in northwestern Africa
  • achieved independence from France in 1960
  • Mali was a center of West African civilization for more than 4,000 years.
 727. mali İng.
  • i. Mali, Batı Afrika'da bir cumhuriyet.
 728. mali açık Tür.
  • fiscal deficit.
 729. mali analist Tür.
  • financial analyst.
 730. mali yıl Tür.
  • financial year. fiscal year. financial / fiscal / business year. fiscal period.
 731. mali yıl Tür.
  • financial year.
 732. malianity İng.
  • i kökleşmiş bedhahlk, kötülükçülük
  • şiddetli nefret, derin düşmanlık
  • öldürucü şey
  • eza, cefa.
 733. malic İng.
  • s. elmadan yapılmış
  • elmaya ait.
 734. malice İng.
  • i kötülük, bedhahlık, garaz
  • muziplik, iğneleme
  • huk. ızrar niyeti. malice aforethought, malice prepense huk. taahhüt.
 735. malicious İng.
  • s. kötü niyetli, bedhah
  • muzip. maliciously z. bile bile, kötü niyetle.
 736. malign İng.
  • f. iftira etmek, yermek. maligner i. iftiracı kimse.
 737. malign İng.
  • s. kötücül, bedhah, habis
  • garezci.
 738. malignancy İng.
  • i. habislik
  • tıb. habis tümör.
 739. malignant İng.
  • s. zarar veya ıstırap vermek isteyen. malignantly z., kötü niyetle.
 740. malik Tür.
  • the leader of a town or community in some parts of Asia Minor and the Indian subcontinent
  • "maliks rule the hinterland of Afghanistan under the protection of warlords".
 741. malik Tür.
  • the leader of a town or community in some parts of Asia Minor and the Indian subcontinent
  • "maliks rule the hinterland of Afghanistan under the protection of warlords".
 742. malik Tür.
  • possessor. owner. proprietor. joint owner. titleholder.
 743. malik Tür.
  • possessor. owner.
 744. malik Tür.
  • possessor. beneficial owner. tenant.
 745. malik olmak Tür.
  • to have. to possess. get. hold. own.
 746. malikane Tür.
  • manor.
 747. malinger İng.
  • f. yalandan kendini hasta göstermek, hasta pozu yapmak, hastalık taslamak. malingerer i. hasta pozu yaparak vazifeden kaçan kimse.
 748. maliye Tür.
  • finance. the Ministry of Finance. the Treasury. the Exchequer. any office or branch of the Finance Ministry. state finances. the management of a country"s finances. exchequer. public finances.
 749. maliye Tür.
  • finance. revenue office. internal revenue office. revenue board. revenue. treasury. exchequer.
 750. maliye Tür.
  • finance. finance office.
 751. maliyeci Tür.
  • official who works for the Ministry of Finance. an expert in public finance.
 752. maliyeci Tür.
  • financier. finance official. revenue officer. public accountant.
 753. maliyeci Tür.
  • financier.
 754. maliyet Tür.
  • cost. quality.
 755. maliyet Tür.
  • cost. damage.
 756. maliyet Tür.
  • cost.
 757. maliyet fiyatı Tür.
  • cost / first / original price.
 758. mall İng.
  • bak. maul.
 759. mall İng.
  • i. ağaçlık yol
  • mesire
  • A.B.D. arabalara kapalı ağaçl çarşı yeri.
 760. mallanmak Tür.
  • to acquire property. to get rich.
 761. mallard İng.
  • i. bir çeşit yaban ördeği, zool Anas platyrhynchos.
 762. malleable İng.
  • s. çekice gelir, dövülür
  • kolay uyar, yumuşak huylu, uysal. malleabil'ity i. dövülme kabiliyeti.
 763. mallet İng.
  • i. tahta veya lastik başı olan çekiç
  • spor sopa.
 764. malleus İng.
  • i., tıb. ortakulaktaki çekiç kemiği.
 765. mallorca İng.
  • i., isp. Mayorka.
 766. mallow İng.
  • i. ebegümeci, bot. Malva sylvestris .marsh mallow hatmi, bot. Althea officinalis. musk mallow amber çiçeği, bot. Hibiscus abelmoschus. yellow mallow, Indian mallow sarı hatmi, bot. Abutilon.
 767. malmsey İng.
  • i. Yunanistan ve ispanya'da yapılan bir çeşit tatlı şarap.
 768. malnutrition İng.
  • i. kötü veya yetersiz beslenme, gıdaslzlık.
 769. malocclusion İng.
  • i., dişçi alt ve üst dişlerin kusurlu kapanlşu.
 770. malodorous İng.
  • s. fena kokulu.
 771. malpractice İng.
  • i. yolsuzluk, kötü hareket
  • huk. itinasızca veya yanlış tedavi
  • vazifede ihmal veya suiistimal, görevi kötüye kullanma.
 772. malt Tür.
  • To make into malt
  • as, to malt barley.
 773. malt Tür.
  • To become malt
  • also, to make grain into malt. a cereal grain that is kiln-dried after having been germinated by soaking in water
  • used especially in brewing and distilling a lager of high alcohol content
  • by law it is considered too alcoholic to be sold as lager or beer convert into malt convert grain into malt turn into malt, become malt treat with malt or malt extract
  • "malt beer".
 774. malt Tür.
  • to acquie wealth malt.
 775. malt Tür.
  • The process of soaking grain until it sprouts then drying the germinating grain is referred to as "malting" with the end product known as "malt" This process is highly controlled, enabling the "maltster" to create a multitude of different malts each contributing to color, flavor, body, clarity, aroma, etc to the finished beer.
 776. malt Tür.
  • Relating to, containing, or made with, malt.
 777. malt Tür.
  • Primary ingredient in beer brewing that is produced by allowing barley, among other grains, to begin germination before it is kilned, or heated in an oven, to stop the process.
 778. malt Tür.
  • paints.
 779. malt Tür.
  • Malted barley, the main ingredient of our beer.
 780. malt Tür.
  • malt.
 781. malt Tür.
  • It is used in brewing and in the distillation of whisky.
 782. malt Tür.
  • IS A GRAIN WHICH HAS BEEN SPROUTED AND DRIED MALT EXTRACT IS SUGARS AND CARBOHYDRATES WHICH HAVE BEEN OBTAINED FROM MALT IN A "COOKING" PROCESS AND THE REMOVAL OF MOST OR ALL OF THE WATER MALT EXTRACT SYRUP OR DRIED MALT EXTRACT MASH IS THE PROCESS OF MIXING MALT WITH WATER AT VARIOUS TEMPERATURES TO HAVE ENZYME ACTIVITY CONVERT THE CARBOHYDRATE OF THE MALT INTO FERMENTABLE SUGARS. A name given to a grain - usually barley, sometimes rye - which has undergone a process of artificial growth This is achieved by steeping in cold water and then allowing to germinate Rapid drying arrests the growth The grain will then be rich is a sugar-type chemical compound on which yeast can feed to produce alcohol The simple name given to malt whisky
  • a whisky made entirely from malted barley, be it single malt or vatted malt Mash:.
 783. malt Tür.
  • Grain which has been allowed to sprout, then dried The most common types of malt used in brewing are barley malt, and wheat malt.
 784. malt Tür.
  • Grain, usually barley, that has been allowed to sprout, used chiefly in brewing and distilling An alcoholic beverage, such as beer or ale, brewed from malt.
 785. malt Tür.
  • Grain soaked in water to soften it, induce germination, and activate its enzymes The malt is then used in brewing and distilling.
 786. malt Tür.
  • Germinated barley is called "malt".
 787. malt Tür.
  • For our purposes, barley that has been allowed to germinate before being roasted The concentrate we use in brewing is made from this malt.
 788. malt Tür.
  • Barley that has been processed for the purpose of converting the insoluble starch to the soluble substances and sugars Three factors determine the quality of malt: 1-its protein content must be as low as possible, 2-its starch content must be as high as possible, 3-its germinative power must be superior.
 789. malt Tür.
  • Barley or other grain which has been soaked with water, allowed to sprout, and then dried Sprouting allows development of the enzymes that bring about starch conversion in the mash.
 790. malt Tür.
  • Barley or other grain that has been malted.
 791. malt Tür.
  • Barley or other grain, steeped in water and dried in a kiln, thus forcing germination until the saccharine principle has been evolved.
 792. malt Tür.
  • A powder made by germinating, drying, and grinding grains Enzymes are added during the process to partially convert the starch to sugar This creates the sweet-tasting malt used in brewing, distilling, yeast-making, and vinegar.
 793. malt Tür.
  • a milkshake made with malt powder. a lager of high alcohol content
  • by law it is considered too alcoholic to be sold as lager or beer. a cereal grain that is kiln-dried after having been germinated by soaking in water
  • used especially in brewing and distilling. treat with malt or malt extract
  • "malt beer". turn into malt, become malt. convert grain into malt. convert into malt.
 794. malt Tür.
  • A grain that is sprouted, dried, and ground into a powder with a mellow, slightly sweet flavor The powder may be used in making beer, vinegar, distilling liquor, and is an additive to many foods.
 795. malt Tür.
  • A cereal, usually barley, wheat or triticale which is partially germinated under controlled heat and humidity then heat treated to form a powder Malt is also available in liquid form, malt extract Malt is rich in maltose, enzymes and flavour and therefore is an excellent ingredient for bread to aid fermentation, volume and flavour top of page.
 796. malt Tür.
  • A cereal grain, usually barley, that has undergone a period of germination and drying.
 797. malt İng.
  • i., f. çoğunlukla bira yapmak için çimlendirilmiş arpa, malt
  • f. arpa veya başka tahıldan malt yapmak, malt veya malt özü ile terbiye etmek
  • malt haline gelmek malt liquor malttan mayalanma usulu ile yapılan içki. malted milk süt tozu ve malt tan yapılmış dondurmalı bir içecek. malty s. malt gibi, malt ihtiva eden.
 798. Malta Tür.
  • malta.
 799. Malta Tür.
  • malta.
 800. Malta Tür.
  • Malta.
 801. Malta Tür.
  • a strategically located island south of Sicily in the Mediterranean Sea a republic on the island of Malta in the Mediterranean
  • achieved independence from the United Kingdom in 1964.
 802. Malta Tür.
  • a republic on the island of Malta in the Mediterranean
  • achieved independence from the United Kingdom in 1964. a strategically located island south of Sicily in the Mediterranean Sea.
 803. malta İng.
  • i. Malta Malta fever Malta humması.
 804. Malta eriği Tür.
  • loquat.
 805. Malta humması Tür.
  • undulant fever.
 806. Maltalı Tür.
  • maltese.
 807. maltese İng.
  • i., s. Maltalı, Maltız
  • Malta dili
  • s. Malta adasına veya diline ait Maltese cat Maltız kedisi. Maltese cross dört kolu eşit ve uçları çentikli. Malta haçı. Maltese goat maltız keçisi.
 808. maltha İng.
  • i. katranlı bir harç.
 809. malthusian İng.
  • s., i. Maltüs kuramına ait
  • i. iktisadi durumu düzeltmek için nüfus artışının azaltılması zorunluluğu fikrini ileri süren TR Malthus'un kuram veya felsefesi.
 810. maltız Tür.
  • brazier.
 811. maltose İng.
  • i. maltoz.
 812. maltoz Tür.
  • maltose. malt-sugar.
 813. maltreat İng.
  • f. kötü davranmak, eziyet etmek. maltreatment i. fena muamele.
 814. maltster İng.
  • i. malt imal eden kimse.
 815. malul gazi Tür.
  • disabled soldier. disabled ex-serviceman. war disabled-, disabled in the war. invalid soldier. war- disabled. war pensioner.
 816. malulen Tür.
  • with a physical disability. as a disabled veteran.
 817. maluliyet Tür.
  • disability. disablement.
 818. maluliyet Tür.
  • disability. being disabled. disablement. invalidism.
 819. malum Tür.
  • See Mala.
 820. malum Tür.
  • known. yes. sure. that"s evident. incontestable.
 821. malum Tür.
  • known.
 822. malum Tür.
  • inevitable.
 823. malum Tür.
  • An evil.
 824. malumat Tür.
  • information. knowledge. known facts. intelligence. know. known.
 825. malumat Tür.
  • gen. information. knowledge bilgi.
 826. malumat sahibi Tür.
  • knowledgeable person.
 827. malumatlı Tür.
  • learned.
 828. malvaceous İng.
  • s. ebegümecigiller familyasına ait.
 829. malversation İng.
  • i. rüşvet yeme, irtikap, suiistimal, zimmete para geçirme.
 830. malzeme Tür.
  • supplies. material. necessaries. equipment. ingredients. furniture. makings. timber. turnout.
 831. malzeme Tür.
  • material. materiel. necessaries. provisions. stock. requisite. outfit. ingredient. apparatus. furnishing. furniture. kit. makings. turnout. utensil. findings. instruments.
 832. malzeme Tür.
  • airdrop. material. stuff. equipment. ingredients.
 833. mama Tür.
  • See Mamma. a name under which Ninkhursag was worshipped.
 834. mama Tür.
  • Multi-Anode Microchannel Plate Array.
 835. mama Tür.
  • mother. madam of a brothel.
 836. mama Tür.
  • momma, mommy, mom, mum, mummy.
 837. mama Tür.
  • feed.
 838. mama Tür.
  • Common term of address for married women. mother, to mother, to nurture. informal terms for a mother. a name under which Ninkhursag was worshipped.
 839. mama , mamma İng.
  • i., ç.dili anne.
 840. mamafih Tür.
  • nevertheless. however. nevermore.
 841. mamafih Tür.
  • however. yet. nevertheless.
 842. mamasan İng.
  • i. Japonya ve başka uzakdoğu memleketlerinde hanım.
 843. mambo Tür.
  • What someone thought the last part of ROTFLMBO stood for Now refers to doing a happy dance.
 844. mambo Tür.
  • The fusion of Swing and Cuban music produced this fascinating rhythm and in turn created a new sensational dance The Mambo could not have been conceived earlier since up until that time Cuba and the American Jazz were still not wedded The Victor records of Anselmo Sacaras entitled "Mambo" in 1944 were probably the beginning and since then other Latin American bandleaders such as Tito Rodriguez, Pupi Campo, Tito Puente, Perez Prado, Machito and Xavier Cugat have achieved styling of their own and furthered the Mambo craze The Mambo was originally played as any Rumba with a riff ending It may be described as a riff or a Rumba with emphasis on the fourth beat 4/4" time Originally played by some musicians in 2/4 time with a break or emphasis on 2 and 4 Native Cubans or dancers, without any training would break on any beat.
 845. mambo Tür.
  • Most commonly referred to as a repeating section of a song, also known as montuno It is often mistaken for a specific type rhythm or song form The dance done during this part of the music also became known as the mambo.
 846. mambo Tür.
  • Dance of Afro-Cuban origin with a characteristic quadruple-meter rhythmic pattern.
 847. mambo Tür.
  • A Voudoun priestess who has received the same training as a Houngan, and likewise has "received the asson ".
 848. mambo Tür.
  • Afro-Cuban dance played in 4/4 time
  • became internationally popular in the 1940s.
 849. mambo Tür.
  • A dance craze of cuban origin, popular in the 1950"s, a couple"s dance in a moderately fast quadruple meter Tito Puente was one of the "Mambo Kings ".
 850. mambo Tür.
  • Acronym for Mediterranean Association of Marine Biological Oceanography, an ICSU project.
 851. mambo İng.
  • i. mambo (dans).
 852. mamelek Tür.
  • estate. patrimony. the aggregate of a person"s interests and concerns including his debts and. the entire financial status or condition of a person. possibles.
 853. mameluke İng.
  • i. Memluk, Kölemen, Mısır'da kölelerden meydana getirilen asker sınıfı ve Mısır Sultanları.
 854. mamma İng.
  • i. meme. mammary s. memeye ait.
 855. mamma İng.
  • bak. mama.
 856. mammal İng.
  • i. memeliler sınıfından hayvan. mammal'ian s. memeli hayvana ait.
 857. mammalogy İng.
  • i. hayvanat ilminin memeliler dalı. mammalogist i. memeliler uzmanı.
 858. mammiferous İng.
  • s., zool. memeli.
 859. mammiform İng.
  • s., zool. meme şeklinde, mememsi.
 860. mammilla İng.
  • i., anat. meme, meme şeklinde uzuv.
 861. mammillary İng.
  • s. memeye ait veya ona benzer, mememsi
 862. mammo- İng.
  • önek meme.
 863. mammon İng.
  • i. insanı kötü yola sevkeden servet ve mal
  • hırs, ihtiras
  • b.h. hırs veya servet tanrısı.
 864. mammoth İng.
  • i., s. mamut
  • s. gayet iri, dev gibi.
 865. mammy İng.
  • i., ç.dili anne
  • A.B.D. zenci sütnine, Arap dadı
 866. mamul Tür.
  • product. made of. manufactured from. made.
 867. mamul Tür.
  • made of. manufactured from. product. manufacture ürün.
 868. mamul Tür.
  • made of. end product.
 869. mamulat Tür.
  • products. manufactures. manufacture.
 870. mamur Tür.
  • which has been developed. properous. populous and thriving.
 871. mamut Tür.
  • mammoth.
 872. mamut Tür.
  • mammoth.
 873. man İng.
  • f. (ned, ning) bir işe adam tayin etmek.
 874. man İng.
  • (ünlem), (argo) (şaşkınlık, zevk, onay gösterir): Hey,man! Man, what a gamel
  • (konuşmada bir anlamı olmadan boşlukları dolduran söz): Man, did you see...
 875. man İng.
  • i. (çoğ. men) adam, erkek
  • erkek cinsi
  • insan
  • insan türü
  • erkek adam
  • uşak, erkek işçi
  • biri, bir kimse, şahıs, kişi
  • satranç veya dama taşı, pul the Man A.B.D., (argo) beyaz adam
  • yönetim, sistem. man about town tiyatro ve gece kulübüne sıkça giden adam. Man alive! Yahu! Be adam! man and boy hayatı boyunca. man and wife, man and woman kan koca. man Friday köle gibi sadık uşak (Robinson Crusoe'nun kölesi). man in the moon ayın içinde görüldüğü farzolunan hayalt adam . man in the street sokaktaki. adam man of letters edip, yazıcı. man of the house evin erkeği. man of the world halden anlayan adam. man's estate erkeğin madde ten ve manen olgunlaşması, rüşt. man to man erkek erkeğe, samimi olarak, açıkça. as a man insan gözü ile, insanlık bakımından. as one man birlikte, uyuşarak. be one's own man müstakil olmak, kendisini idare edebilmek. best man sağdıç. every man jack herkes, son ferde kadar. fellow man hemcins, insan .inner man insanın tinsel varlığı
  • mide, iştah. play the man erkekçe davranmak. to a man son ferde kadar, hepsi birden.
 876. man-of-war İng.
  • i. iri bir cins deniz anası
  • eski harp gemisi.
 877. mana Tür.
  • The more Mana the more spells you can cast, each time you cast a spell the spell uses up Mana.
 878. mana Tür.
  • Spiritual power. magic, magical energy, to cast a spell, to use magic.
 879. mana Tür.
  • Sacred impersonal force in Melanesian and Polynesian religions. spiritual power or force.
 880. mana Tür.
  • primitive, animistic conception of psychic energy A developed person gives off this "mana" and has an unconscious, positive influence on other people Also includes magic, spirits, demons. "Conceit" pride, is one of the ten fetters binding one to existence.
 881. mana Tür.
  • meaning. significance. sense. expression. hang. import. intention. interpretation. purport. purview. senses. signification.
 882. mana Tür.
  • meaning. significance anlam.
 883. mana Tür.
  • Conceit, pride, one of the ten fetters binding to existence, also one of the underlying tendencies. mind
  • mind stuff.
 884. mana Tür.
  • Authority, control, influence, prestige power, psychic force, effectual binding authority, be effectual, take effect, be avenged.
 885. mana İng.
  • i., antro. insan veya maddede bulunabilen dogaüstü bir kuvvet.
 886. manacle İng.
  • i., gen. çoğ., f. kelepçe
  • f. kelepçe takmak, kelepçelemek.
 887. manage İng.
  • f. idare etmek
  • çevirmek, kullanmak
  • terbiye etmek
  • yola getirmek
  • kandırmak
  • tertip etmek, düzenlemek
  • yolunu bulmak
  • müdür olmak
  • işini uydurmak, işini çevirmek
  • geçinmek.
 888. manageable İng.
  • s. idare edilir, idare edilebilen. manageabil'ity, manageable ness i. idare olunma kabiliyeti. manageably z. idare olunur surette.
 889. management İng.
  • i. idare, yönetim, usul
  • yönetim kurulu, idare edenler.
 890. manager İng.
  • i. yönetmen, müdür, direktör
  • idare memuru, yönetici, idareci. board of managers idare heyeti, yönetim kurulu.
 891. managertal İng.
  • s. yönetimsel, idari, idareye veya müdüre ait .
 892. managua İng.
  • i. Managua şehri, Nikaragua'nm başkenti.
 893. manalı Tür.
  • meaningful anlamlı.
 894. manalı Tür.
  • expressive. meaningful. significant. something which has a meaning. full of meaning. knowing. pregnant. suggestive.
 895. manana İng.
  • i., z., isp. yarın veya başka bir zaman
  • colloq çıkmaz aynı son çarşambası.
 896. manas Tür.
  • The name of the seventh of the eight consciousnesses I refers to the faculty of thought, the intellectual function of consciousness.
 897. manas Tür.
  • The faculty of doubt and volition
  • sometimes translated as "mind ". The lower mind, which is understood as a relay station for the senses and which is itself regarded as one of the senses. mind or emotion.
 898. manas Tür.
  • The discriminative and deliberative faculty of mind.
 899. manas Tür.
  • Higher mind.
 900. manas Tür.
  • Epic oral history of the Kyrgyz people that centers on the khan Manas. mind, the mind proper [as distinct from the intellect ], sense-mind.
 901. manasız Tür.
  • meaningless. senseless. pointless. inane anlamsız.
 902. manasız Tür.
  • meaningless. pointless. improper. inappropriate. out of place. frivolous. incoherent. insane. insignificant.
 903. manasızlık Tür.
  • meaninglessness. pointlessness. incoherence. insignificance.
 904. manastır Tür.
  • monastery. convent. cloister. abbey. friary. priory.
 905. manastır Tür.
  • monastery. abbey.
 906. manastır Tür.
  • abbey. cloister. monastery.
 907. manat Tür.
  • the basic unit of money in Turkmenistan. the basic unit of money in Azerbaijan.
 908. manat Tür.
  • the basic unit of money in Azerbaijan the basic unit of money in Turkmenistan.
 909. manatarms İng.
  • i. asker, eski zamanda süvari neferi.
 910. manatee İng.
  • i. denizayısı, denizperisi, zool. Trichechus manatus.
 911. manav Tür.
  • seller of fruits and vegetables. greengrocer. store where fruits and vegetables are sold. costermonger"s trade. fruiterer. green grocer.
 912. manav Tür.
  • greengrocer. greengrocer"s. fruit and vegetable store. fruit seller. vegetable man.
 913. manav Tür.
  • greengrocer.
 914. manavlık Tür.
  • being a seller of vegetables and fruits.
 915. manca Tür.
  • See Mancus.
 916. manchu İng.
  • i., s. Mançuryall, Mançu
  • Mançurya dili
  • s. Mançulara veya dillerine ait.
 917. mancınık Tür.
  • catapult. launcher. slinger. slingshot. reel. peashooter. waterwheel.
 918. mancınık Tür.
  • catapult. launcher. ballista.
 919. mancınık Tür.
  • catapult. ballista. arbalest. launcher. mangonel. onager. ram. slingshot.
 920. manda Tür.
  • water buffalo.
 921. manda Tür.
  • mandate. buffalo. mandated territory. water buffalo.
 922. manda Tür.
  • mandate.
 923. manda Tür.
  • a Dravidian language spoken in south central India.
 924. manda Tür.
  • a Dravidian language spoken in south central India.
 925. mandacı Tür.
  • mandatory.
 926. mandal Tür.
  • latch. thumb latch. tumbler. catch. clothes pin. clothes-peg. tuning peg. powl. ratchet. locking ratchet. bolt. thumb catcher. snap. plug. click. bridging. arrester. arrest. gripper. dog. casp. clavier. trippet. trigger.
 927. mandal Tür.
  • latch. clothes peg. pin. fastener. ratch. ratchet. clothes-peg. clothes-pin.
 928. mandal Tür.
  • bolt. peg. pin. latch. thumb latch. tumbler. clothes-peg. clothes pin.
 929. mandalina Tür.
  • tangerine. satsuma. mandarin orange.
 930. mandalina Tür.
  • tangerine. mandarin.
 931. mandalina Tür.
  • mandarin. tangerine. mandarin orange. tangerine orange.
 932. mandallı Tür.
  • which has a latch which has a catch. latched. fastened with a catch. hung-up with clothespin.
 933. mandamus İng.
  • i., huk. yüksek mahkeme tarafından bir alt mahkemeye veya belediyeye verilen yazılı emir.
 934. mandar Tür.
  • small pulley / sheave.
 935. mandarin Tür.
  • Soothing agent, skin conditioner, astringent. Described as having a fresh, sweet, citrusy aroma It has uplifting yet sedating properties Benefits: Due to its uplifting properties it is helpful for anxiety and acts as a mild sedative for the nervous system.
 936. mandarin Tür.
  • Refers to a bright yellow color used by Parker in their Duofold line. a orange coloured citrus fruit smaller than an orange. shrub or small tree having flattened globose fruit with very sweet aromatic pulp and thin yellow-orange to flame-orange rind that is loose and easily removed
  • native to southeastern Asia. a member of an elite intellectual or cultural group. any high government official or bureaucrat. a high public official of imperial China. a somewhat flat reddish-orange loose-skinned citrus of China. the dialect of Chinese spoken in Beijing and adopted as the official language for all of China.
 937. mandarin Tür.
  • mandarin.
 938. mandarin Tür.
  • It is thought to be of Chinese origin, and is counted a distinct species. the dialect of Chinese spoken in Beijing and adopted as the official language for all of China a somewhat flat reddish-orange loose-skinned citrus of China a high public official of imperial China any high government official or bureaucrat a member of an elite intellectual or cultural group shrub or small tree having flattened globose fruit with very sweet aromatic pulp and thin yellow-orange to flame-orange rind that is loose and easily removed
  • native to southeastern Asia.
 939. mandarin Tür.
  • Cooling, calming, and purifying
  • mandarin is uplifting, relieves emotional tension and stress, and promotes mental clarity., the mandarin pinyin pronounciation.
 940. mandarin Tür.
  • A small orange, with easily separable rind.
 941. mandarin Tür.
  • A cooking style which, in Chinese, means "Chinese official" Mandarin cooking is an aristocratic cuisine that takes the very finest elements from all the Chinese regions.
 942. mandarin Tür.
  • A Chinese public officer or nobleman
  • a civil or military official in China and Annam.
 943. mandarin İng.
  • i. (eski) çin'de askeri veya mülki yüksek memur
  • mandalina, bot. Citrus reticulata
  • mandalina rengi
  • manda lina liköru
  • b.h. eskiden çin'in resmi dili olan bir Kuzey çin lehçesi mandarin. duck çin ördeği, zool. Aix galericulata.
 944. mandatary İng.
  • i. diğer bir memleket üzerinde mandası olan memleket. man dater
  • vekil.
 945. mandate İng.
  • i. manda
  • vekalet
  • emir, ferman
  • emirname.
 946. mandatory İng.
  • s., i. zaruri, zorunlu, gerekli
  • i. mandater
  • vekil.
 947. mandepsi Tür.
  • trick. fast one.
 948. mandible İng.
  • i. çene kemiği, alt çene
  • kuş gagasının üst veya alt kısm
  • ı eklembacaklılarda üst çenenin bir yanı. mandib'ular s. çene veya gagaya ait. mandib'ulate(d) s. çenesi olan.
 949. mandıra Tür.
  • dairy farm. small dairy. small cheesery. milking barn or shed. sheep farm. dairy house. dairy barn.
 950. mandıra Tür.
  • dairy. dairy farm.
 951. mandıra Tür.
  • cowshed. dairy. compound. creamery. dairy farm.
 952. mandıracı Tür.
  • dairy farmer. operator of a dairy. dairyman. dairywoman. stock man. stock raiser. sheep grower. sheep farmer. cow keeper. cattle raiser. cowman.
 953. mandıracılık Tür.
  • dairy farming.
 954. mandolin Tür.
  • Stringed instrument similar to, but smaller than, the lute It evolved in 18th-century Italy It has four pairs of strings, which are plucked with a plectrum.
 955. mandolin Tür.
  • Plucked-string instrument with a rounded body and fingerboard
  • used in some folk musics and in country-western music. an adjustable slicer for vegetables.
 956. mandolin Tür.
  • mandolin.
 957. mandolin Tür.
  • mandolin.
 958. mandolin Tür.
  • A small stringed instrument descended from the lute.
 959. mandolin Tür.
  • A small and beautifully shaped instrument resembling the lute. a stringed instrument related to the lute, usually played with a plectrum.
 960. mandolin Tür.
  • A member of the string instrument family, part of the subfamily of unbowed strings The mandolin is tuned like the violin, except it has eight strings, rather than four Often found in folk music ensembles, the mandolin is smaller than the guitar It has the following stages of sound production: energy source: muscle vibrating element: the strings resonating chamber: the instrument"s body. a stringed instrument related to the lute, usually played with a plectrum.
 961. mandolin İng.
  • i. mandolin.
 962. mandrake İng.
  • i. adamotu, kan kurutan, adamkökü, muhabbet otu, hacı otu, bot. Mandragora officinarum
  • bak. May apple.
 963. mandrel İng.
  • i., mak. mil, fener mili, çıkrık iği, mandrel
  • bir kalıbın yuvarlak çelik göbeği.
 964. mandrill İng.
  • i. Batı Afrika'da yaşayan ve sürü halinde gezen bir cins iri ve yırtıcı maymun, zool. Mandrillus sphinx.
 965. mane İng.
  • i. yele.
 966. maneater İng.
  • i. yamyam
  • insan eti yiyen köpekbalığı veya başka hayvan.
 967. manege İng.
  • i. manej, at eğitimi
  • bu eğitimin yapıldığı yer
  • talimli atın yürüyüşü ve hareketleri.
 968. manej Tür.
  • manège.
 969. manej Tür.
  • manage. the training of horses. place where horses are trained. horse ride. riding school. horsemanship.
 970. manen Tür.
  • spiritually.
 971. manes İng.
  • i., çog. (eski) Romalılarda ölmüş kişilerin mabutlaştırımış ruhlan
  • ruh.
 972. maneuver İng.
  • i., f. manevra
  • hile, dolap
  • tedbir
  • f. manevra yapmak
  • dolap çevirmek
  • tedbir almak.
 973. manevi Tür.
  • moral. spiritual. psychological. ghostly. incorporeal. interior. inward.
 974. manevi Tür.
  • moral. spiritual. inner. bodiless. unearthly. unworldly. ghostlike. ghostly. incorporeal. intangible.
 975. manevi Tür.
  • immaterial. moral. pastoral. spiritual. adoptive.
 976. manevi evlat Tür.
  • adoptive / adopted child.
 977. manevi tazminat Tür.
  • vindictive damage. discretionary damages. damages at large. damages for mental anguish. mental injury claims.
 978. maneviyat Tür.
  • spirit. morale. backbone.
 979. maneviyat Tür.
  • morale. spiritual things. incorporeal things. spirit.
 980. maneviyat Tür.
  • morale. inwardness. spirit.
 981. manevra Tür.
  • manoeuvre. maneuver. shunting.
 982. manevra Tür.
  • manoeuvre. maneuver. gear shift. strategem. marshalling. shunt. switching. shunting. exercise. drill. field practice. evolution. field exercise. fixup. lurk. ploy. red herring. tactic. tactics.
 983. manful İng.
  • s. erkekçe, mert, cesur, yiğit. manfully z. erkekçe, yiğitçe. manfulness i. mertlik, yiğitlik.
 984. manga Tür.
  • squad.
 985. manga Tür.
  • squad.
 986. manga Tür.
  • Sometimes confused with anime, manga is the Japanese word for comic book and is used in English to mean Japanese comic books Manga and anime are very closely related, as artists frequently crossover, as do the characters they create Usually the manga is created first, and if it becomes really popular then the market it deemed capable of supporting a much more costly animation based on it.
 987. manga Tür.
  • Literally, "comic pictures" or caricatures
  • sketchbooks.
 988. manga Tür.
  • group. squad. mess. mess-deck. draft. section.
 989. mangal Tür.
  • relating to a shoreline ecosystem dominated by mangrove trees, with associated mud flats. A dense mangrove forest or swamp.
 990. mangal Tür.
  • brazier.
 991. mangal Tür.
  • brazier.
 992. mangal Tür.
  • barbecue. brazier.
 993. mangal kömürü Tür.
  • charcoal.
 994. mangal kömürü Tür.
  • charcoal.
 995. mangan Tür.
  • See Mangonel.
 996. mangan Tür.
  • manganese.
 997. manganate İng.
  • i., kim manganat, manganik asidin herhangi bir. tuzu.
 998. manganese İng.
  • i. mangan, manganez. manganese steel manganezli sert çelik.
 999. manganez Tür.
  • mangenese.
 1000. manganez Tür.
  • manganese.
 1001. manganite İng.
  • i. bir manganez filizi
  • dört değerli mangandan oluşan tuz .
 1002. mange İng.
  • i. hayvanlarda uyuz hastalığı .
 1003. mangelwurzel İng.
  • i., ing. hayvanlara yedirilen pancar.
 1004. manger İng.
  • i. yemlik, ahır yemliği.
 1005. mangiz Tür.
  • money. dough. dingbat. jack. lolly. tin.
 1006. mangır Tür.
  • money. dough. damn. dibs. dingbat. tin. two cents worth.
 1007. mangır Tür.
  • cash. money. dough. bread. brass.
 1008. mangle İng.
  • i., f. iki silindirli ütü makinası
  • f. silindirli makina ile ütülemek.
 1009. mangle İng.
  • f. vurarak ezmek veya parçalamak, kabaca kesip şeklini bozmak
  • bozmak.
 1010. mango Tür.
  • Tropical fruit, orange flesh.
 1011. mango Tür.
  • The green fruit is pickled for market.
 1012. mango Tür.
  • The fruit of the tropical mango tree The flesh is very juicy and pleasantly acid Used in snacks, jams, jellies, and desserts Green mangos are used to make pickles and chutney. a tropical fruit with a greeny-orange skin.
 1013. mango Tür.
  • The fruit of the mango tree.
 1014. mango Tür.
  • Some varieties are fleshy and luscious, and others tough and tasting of turpentine.
 1015. mango Tür.
  • Oblong tropical fruit of which there are some two hundred varieties We usually eat them ripe, as a fruit or in salsa Green mangoes, however, make great salads and chutneys.
 1016. mango Tür.
  • mango.
 1017. mango Tür.
  • mango.
 1018. mango Tür.
  • large evergreen tropical tree cultivated for its large oval smooth-skinned fruit. large oval smooth-skinned tropical fruit with juicy aromatic pulp and a large hairy seed.
 1019. mango Tür.
  • It is rather larger than an apple, and of an ovoid shape.
 1020. mango Tür.
  • A green muskmelon stuffed and pickled. large oval smooth-skinned tropical fruit with juicy aromatic pulp and a large hairy seed large evergreen tropical tree cultivated for its large oval smooth-skinned fruit.
 1021. mango Tür.
  • Aam Fruit. n mangga. a tropical fruit with bright orangy-yellow flesh that is sweet, juicy and fragrant
  • its skin is thin and tough and turns from green to yellow-red when ripe.
 1022. mango İng.
  • i. (çoğ. es veya s) Hindistan'a mahsus yumurta şeklinde ve sarımsı bir meyva, Hint kirazı, .mango, bot Mangifera indica.
 1023. mangonel İng.
  • i. eskiden taş veya ok atan bir mancınık.
 1024. mangosteen İng.
  • i. tropikal memleketlere mahsus kalın kabuklu ve sulu bir meyva
  • bu meyvayı veren ağaç, bot. Garcinia mangostana.
 1025. mangrove İng.
  • f. mangrov, tropikal kuşaktaki kıyı ve bataklıklarda yetişen bir bitki cinsi, bot. Rhizophora mangle.
 1026. mangy İng.
  • s. uyuz, uyuz gibi olan
  • perişan, pis, iğrenç, tiksinti veren. manginess i. uyuzluk.
 1027. manhandle İng.
  • f. kabaca itmek
  • kaba kuvvetle itip kakmak
  • makina kullanmadan kaba kuvvetle kaldırmak.
 1028. manhattan İng.
  • i. Manhattan adası
  • viski ve vermutla yapılmış bir içki. Manhattan District atom bombası. planının şifreli ismi.
 1029. manhole İng.
  • i. yeraltına inip boru veya kablo onarımı yapmak için caddelerdeki yuvarlak ve üstü kapaklı delik, baca.
 1030. manhood İng.
  • i. erkeklik, yiğitlik
  • erkeklik hali veya çağı
  • insanlık. manhood suffrage bütün ergin erkeklerin rey verme hakkı.
 1031. manhour İng.
  • i. bir insanın bir saatlik çalışması.
 1032. mani Tür.
  • obstacle. hindrance. impediment. crimp. disincentive. slashing.
 1033. mani Tür.
  • impediment. stop. mania.
 1034. mani Tür.
  • founder of Manichaeism, a Gnostic religion with Zoroastrian elements, considered an arch-heretic.
 1035. mani Tür.
  • EN money.
 1036. mani Tür.
  • bottleneck. impediment. mania. hindrance. prevention. obstacle. obstruction. check. objection. stop. clog. let. ditty. shackles.
 1037. mani Tür.
  • ATM Multiplexer and Network Interface Module.
 1038. mani Tür.
  • A jewel, gem, precious stone
  • especially a pearl bead or other globular ornament.
 1039. mani olmak Tür.
  • to obstruct. to prevent. clog.
 1040. mani olmak Tür.
  • stop.
 1041. mania Tür.
  • Violent derangement of mind
  • madness
  • insanity.
 1042. mania Tür.
  • Mania or manic episode often begins with a pleasurable sense of heightened energy, creativity, and social ease
  • feelings that without proper medical treatment can quickly escalate out of control into a full-blown manic episode People experiencing mania typically lack self-awareness, deny anything is wrong, and angrily blame anyone who points out a problem In addition to feeling unusually "high," euphoric or irritable, the person also may exhibit symptoms such as:.
 1043. mania Tür.
  • In John Lee"s typology of love, obsessive love.
 1044. mania Tür.
  • Excessive or unreasonable desire
  • insane passion affecting one or many people
  • as, the tulip mania. an irrational but irresistible motive for a belief or action a mood disorder
  • an affective disorder in which the victim tends to respond excessively and sometimes violently.
 1045. mania Tür.
  • Delirium.
 1046. mania Tür.
  • Cf.
 1047. mania Tür.
  • balk. obstacle. barrier. hindrance. impediment. handicap. stop. check. snag. let. jump. molehill. clock. wall. backset. barrage. bar. boom. barricade. gate. shield. hub. kerb. curb. cut-off. hurdle. traverse.
 1048. mania Tür.
  • A symptom of Bipolar Disorder in which the patient feels an emotional high, becomes very impulsive and has physical overactivity. emotional state characterized by euphoria, inflated self-esteem, hyperactivity, agitation, racing and confused thoughts and speech Often occurs in bipolar disorder. a mood in which the individual feels highly energetic and extremely joyful.
 1049. mania Tür.
  • A period that lasts at least 2 days where a consumer experiences racing thoughts, euphoria, poor safety, poor judgment and wild spending Can also include auditory hallucinations, visual hallucinations, and/or delusions.
 1050. mania Tür.
  • An excited mood characterized by mental and physical hyperactivity, disorganization of thoughts and behavior.
 1051. mania Tür.
  • A disturbance of mood in which the individual experiences a euphoria characterized by unrealistic optimism and heightened sensory pleasures.
 1052. mania İng.
  • i. fazla düşkünlük, iptilâ, merak, mani
  • manya denilen bir çeşit delilik, cinnet.
 1053. mania İng.
  • sonek asırı merak: bibliomania i. kitap düşkünlüğü. kleptomania i. hırsızlık hastalığı. megalomania i. büyüklük kuruntusu.
 1054. maniac İng.
  • s., i. çılgın, deli
  • i. manyak kimse, çıldırmış kimse.
 1055. maniacal , chaean İng.
  • s. çılgıni deli. maniacally z. delice, çılgınca.
 1056. manialı Tür.
  • filled with obstacles or obstructions. rough. difficult.
 1057. manichean İng.
  • i., s. M.S. 3. ve 5. yüzyıllar arasında rağbet bulan ve Zerdüştlük mezhebinden esinlenip hem Allaha hem Seytana inanan bir mezhep
  • s. bu mezhebe ait. Manich(a)eism i. bu mezhep ve inançları.
 1058. manicure İng.
  • i., f. el ve bilhassa tırnak tuvaleti
  • manikürcü
  • f. manikür yapmak. manicurist i. manikürcü.
 1059. manidar Tür.
  • significant. meaningful.
 1060. manidar Tür.
  • meaning. meaningful.
 1061. manifatura Tür.
  • dry goods and notions. drapery and haberdashery.
 1062. manifatura Tür.
  • drygoods.
 1063. manifatura Tür.
  • drapery and haberdashery.
 1064. manifaturacı Tür.
  • seller of dry goods and notions.
 1065. manifaturacı Tür.
  • draper.
 1066. manifest İng.
  • f. açıkça göstermek, belirtmek, izhar etmek, ispat etmek
  • manifestoda göstermek
  • kendini belli etmek, kendini göstermek.
 1067. manifest İng.
  • s. aşikar, belli, açık, meydanda olan. manifestly z. açıkça, aşikar olarak. manifestness i. açıklık, aşikarlık.
 1068. manifest İng.
  • i. manifesto, kaptan tarafından gümrük idaresine gemideki malları bildirmek üzere verilen liste, gümrük beyan namesi, yük senedi.
 1069. manifestation İng.
  • i. tezahür, görünme, belli olma
  • meydana koyma.
 1070. manifesto Tür.
  • ship"s manifest. bill of loading. ocean manifest. shipping bill. waybill.
 1071. manifesto Tür.
  • manifest. waybill. shipping bill.
 1072. manifesto Tür.
  • manifest.
 1073. manifesto Tür.
  • A public declaration, usually of a prince, sovereign, or other person claiming large powers, showing his intentions, or proclaiming his opinions and motives in reference to some act done or contemplated by him
  • as, a manifesto declaring the purpose of a prince to begin war, and explaining his motives. a public declaration of intentions.
 1074. manifesto Tür.
  • a public declaration of intentions.
 1075. manifesto İng.
  • i. (çoğ. toes) tebliğ, bildiri, umuma hitap eden beyanat.
 1076. manifold İng.
  • f. makina ile kopyalarını çıkarmak (mektup)
  • teksir etmek, çoğaltmak. manifolder i. teksir makinası.
 1077. manifold İng.
  • s., i. türlü türlü, pek çok, değişik, çeşit çeşit
  • i teksir edilmiş kopyalardan biri
  • mak. birkaç ağızlı boru, taksim borusu.
 1078. manika Tür.
  • windsail. vent in an engine room or hold.
 1079. manikin İng.
  • i. manken, insan şekli
  • anatomi modeli
  • adamcık, ufak adam, cüce.
 1080. manikür Tür.
  • manicure.
 1081. manikür Tür.
  • manicure.
 1082. manikürcü Tür.
  • manicurist.
 1083. manikürcü Tür.
  • manicurist.
 1084. manila İng.
  • i. Manila, Filipin adalarının başşehri
  • Manila keneviri
  • Manila purosu. Manila paper Manila kenevirinden Yapılmış sağlam ambalaj kağıdı Manila rope. Manila kenevirinden yapılmış halat.
 1085. manioc İng.
  • i. manyok, bot. Manihot utilissima.
 1086. maniple Tür.
  • Vestment worn on the left wrist to signify the Office of Deacon.
 1087. maniple Tür.
  • sending key. signalling key (of a telegraph.
 1088. maniple Tür.
  • Originally, a napkin
  • later, an ornamental band or scarf worn upon the left arm as a part of the vestments of a priest in the Roman Catholic Church.
 1089. maniple Tür.
  • Mass Messuage Misericord Missal Moralia in Job.
 1090. maniple Tür.
  • It is sometimes worn in the English Church service.
 1091. maniple Tür.
  • A liturgical napkin The maniple is worn draped over the celebrant"s arm. or fanon, or fanelle The glorified handkerchief worn on the left wrist of the Priest, Deacon, and Subdeacon Unique to the Western Rite Often attaches with a pin to the cuff or sleeve of the alb.
 1092. maniple Tür.
  • A handful.
 1093. maniple Tür.
  • A division of the Roman army numbering sixty men exclusive of officers
  • any small body of soldiers
  • a company.
 1094. maniple Tür.
  • A band worn over the left arm of the celebrant It represents the cord with which Christ"s hands were bound by the Roman soldiers It is a small edition of the stole in form, color, and adornment. item of mass vestments
  • rectangle of fabric worn fastened to the left wrist.
 1095. maniple İng.
  • i. (eski) Roma ordusunda altmış veya yüz yirmi erden ibaret bölük
  • ayin esnasında bazı papazlann sol kolları üzerinde taşıdıkları bir çesit enli şerit.
 1096. manipular İng.
  • s. el ile işletmeye ait
  • eski Roma ordusunda altmış veya yüz yirmi erden ibaret olan bölüğe ait.
 1097. manipülasyon Tür.
  • manipulation.
 1098. manipulate İng.
  • f. el ile işletmek, hünerle işletmek veya yapmak, ustalıkla idare etmek, manevra yapmak
  • hile karıştırmak. manipula'tion i. el ile işletme, idare
  • manevra, dalavere, hile manip'ulative, me nip'ulatory s. el ile işletme kabilinden
  • dalavereci manip'ulator i. idare eden kimse
  • vurguncu kimse
  • telgrafta maniple
  • manipulatör.
 1099. manipülatör Tür.
  • telegraph operator. sending key of a telegraph. lid. radio operator.
 1100. Manisa lalesi Tür.
  • mountain anemone.
 1101. manita Tür.
  • swindling. girlfriend. chick. bird.
 1102. manita Tür.
  • girlfriend. bird. sweetie. chick.
 1103. manitacı Tür.
  • pickpocket. swindler.
 1104. manitou İng.
  • i. Kuzey Amerika'daki kızılderili kabilelerinden birinin inancına göre hayat ve doğayı idare eden ruhlardan biri.
 1105. manivela Tür.
  • crowbar. lever. tappet. crank.
 1106. manivela Tür.
  • crowbar. lever. crank. lever arm. tipping. cantilever. crow. handspike. lifter. pinch bar. heaver. handspoke. ripper. pry bar. pry. break jack. link. tapped.
 1107. manivela Tür.
  • crowbar.
 1108. mankafa Tür.
  • boneheaded.
 1109. mankafa Tür.
  • blockhead. stupid. thickheaded. blockheaded. dozy. booby. dunce. blockhhead. obtuse.
 1110. mankafa Tür.
  • blockheaded. stupid. blockhead. chump. dim. dolt. opaque. purblind. thick. thickheaded.
 1111. mankafalık Tür.
  • stupidity. blockheadedness.
 1112. manken Tür.
  • model. model. dummy. mannequin.
 1113. manken Tür.
  • model. manikin. mannequin. dummy.
 1114. manken Tür.
  • mannequin. fashion model. lay figure. manikin. dress- stand. dressman.
 1115. mankenlik Tür.
  • modelling. being a fashion model.
 1116. mankenlik Tür.
  • modelling.
 1117. mankind İng.
  • i. beşeriyet, insanlık
  • insanoğulları
  • erkekler.
 1118. manlike İng.
  • s. erkeğe yakışır, erkekçe, erkek gibi.
 1119. manly İng.
  • s. erkekçe, erkek vasıflarına haiz:mert, yiğit. manliness i. yiğitlik, mertlik.
 1120. manmade İng.
  • s. insan tarafından meydana getirilen veya yapılan, suni.
 1121. manna İng.
  • i. kudret helvası
  • ruhani gıda
  • dişbudak gibi ağaçlardan sızan koyu ve tatlımsı madde.
 1122. mannequin,manikin İng.
  • i. insan modeli, manken
  • kadın manken.
 1123. manner İng.
  • i. hal ve hareket tarzı, tavır
  • âdet, usul
  • çeşit
  • çoğ. görgü, terbiye, her zamanki konuşma ve hareket şekli, tavır ve hareket
  • üslup, tarz. all manner of her seşit. by all manner of means muhakkak, her halde. by no manner of means katiyen, asla. He has no manners. Usul adap bilmez. Terbiyesizdir. to the manner born doğuştan kibar. in a manner of speaking bir manada.
 1124. mannered İng.
  • s. muayyen üslup veya hareket tarzı olan
  • yapma tavırlı. ill-mannered terbiyesiz. well-mannered nazik tavırlı, terbiyeli.
 1125. mannerism İng.
  • i. hususi bir tavır ve harekete fazla bağlı olma
  • yapma tavır
  • sanatta bir uslubu aşırı derecede kullanma. mannerist i. bir üslubu fazla kullanan sanatkar.
 1126. mannerly İng.
  • s., z. terbiyeli
  • z. nazikçe. mannerliness i. görgülülük, nezaket.
 1127. mannish İng.
  • s. erkek gibi (bilhassa kadın), erkeksi
  • erkeğe yakışır, erkekçe. mannishly z. erkek gibi. mannishness i. erkek gibi oluş.
 1128. mano Tür.
  • The muller, or crushing and grinding stone, used in grinding corn on a metate.
 1129. mano Tür.
  • MAH-noh a stone used with a metate for grinding. hand.
 1130. mano Tür.
  • From the Spanish la mano, a loaf-shaped handstone used for grinding seeds, pigments, and so forth, on a metate or millingstone. [Spanish for hand] Grinding stone A hand-held stone used to grind grain, nuts and seeds on the larger metate.
 1131. mano Tür.
  • A stone with a flat side that was primarily used to grind edible substances, typically corn, grains and nut meats.
 1132. mano Tür.
  • A shaped, hand-held stone used to grind grains, nuts, seeds, and mineral pigments by moving it back and forth on a metate.
 1133. mano Tür.
  • A piece of volcanic rock used with both hands to grind food against another rock Means hand. [n] A hand-held stone, often granitic, used with a metate to grind dried corn or other plant foods.
 1134. mano Tür.
  • A hand held stone used to grind nuts, seeds, or grain against a metate.
 1135. mano Tür.
  • A flat groundstone tool used in association with a metate for grinding things such as nuts, berries, corn, and rock A mano is held in the hand and pressed against a metate with the material to be ground located between the two The Spanish word for "hand" Back. "Mind" is in the Abhidhamma used as a synonym of vinnana and citta.
 1136. manoeuvre İng.
  • bak. maneuver
 1137. manolya Tür.
  • magnolia.
 1138. manolya Tür.
  • magnolia.
 1139. manometer İng.
  • i. manometre, basıölçer. manomet'ric(al) s. manometreye ait.
 1140. manometre Tür.
  • manometer. pressure gage. pressure gauge. wind gauge.
 1141. manometre Tür.
  • manometer basıölçer.
 1142. manometre Tür.
  • manometer.
 1143. manor İng.
  • i. malikâne
  • tımar, zeamet. manor house malikane konağı. manor'ial s. malikaneye ait.
 1144. manpower İng.
  • i. insan kuvveti
  • işçi sayısı, personel.
 1145. manque İng.
  • s., Fr. (mesleğinde) gayretli fakat başansız.
 1146. mansard İng.
  • i., mim. tepesi az meyilli eteği daha dik çatı.
 1147. manse İng.
  • i. papaz evi.
 1148. manservant İng.
  • i. (çoğ. menservants) uşak.
 1149. manşet Tür.
  • newspaper headline
  • cuff. banner headlines. banner headline. catch line. head. masthead.
 1150. manşet Tür.
  • headline. heading. streamer headline. streamer. cuff. wristband. caption. frill.
 1151. manşet Tür.
  • cuff. headline. caption.
 1152. mansion İng.
  • i. büyük ve güzel ev, kaşane
  • eskiden malikane konağı.
 1153. mansiyon Tür.
  • mention.
 1154. mansiyon Tür.
  • honourable mention.
 1155. manslaughter İng.
  • i. adam öldürme, insan katli
  • huk. önceden tasarlamadan adam öldürme, kasıtsız katil.
 1156. manslayer İng.
  • i. kasıtsız adam öldüren kimse.
 1157. manşon Tür.
  • muff. coupling. sleeve coupling. brushing. clamping sleeve. rubbing leather. nipple.
 1158. manşon Tür.
  • muff. coupling. sleeve.
 1159. manşon Tür.
  • muff.
 1160. mansuetude İng.
  • i., eski yumuşak huyluluk, munislik, uysallık.
 1161. manta İng.
  • i., manta ray biyol. tropikal sularda yaşayan ve altı metre kadar eni olan bir cins balık.
 1162. mantar Tür.
  • fungus. mushroom. cork. bottle cork.
 1163. mantar Tür.
  • cork. fungus. mushroom. toadstool. bottle cork. blight.
 1164. mantar Tür.
  • cork. fungal. corky. fungoid. fungous. mushroom. cork. fungus. athlete"s foot. blight. myco-.
 1165. mantar hastalığı Tür.
  • fungus.
 1166. mantarcı Tür.
  • slang. swindler.
 1167. mantarlı Tür.
  • prepared with mushrooms. fitted with a cork.
 1168. mantel İng.
  • i. şömine rafı ve kenarları. mantelpiece i. şömine rafı.
 1169. mantelet İng.
  • i. kısa manto
  • topçuları muhafazaya mahsus top kalkanı.
 1170. mantic İng.
  • s. kehanet veya peygamberliğe ait.
 1171. mantilla İng.
  • i. şal
  • kısa manto.
 1172. mantis Tür.
  • They are remarkable for their slender grotesque forms, and for holding their stout anterior legs in a manner suggesting hands folded in prayer.
 1173. mantis Tür.
  • The common American species is M.
 1174. mantis Tür.
  • predacious long-bodied large-eyed insect of warm regions
  • rests with forelimbs raised as in prayer.
 1175. mantis Tür.
  • mantissa.
 1176. mantis Tür.
  • Carolina. predacious long-bodied large-eyed insect of warm regions
  • rests with forelimbs raised as in prayer.
 1177. mantis Tür.
  • Any one of numerous species of voracious orthopterous insects of the genus Mantis, and allied genera.
 1178. mantis İng.
  • i., praying mantis peygamber devesi, zool. Mantis religiosa.
 1179. mantissa İng.
  • i., mat. mantis, bir logaritmanın ondalık kısmı.
 1180. mantı Tür.
  • turkish ravioli. pasty. patty.
 1181. mantı Tür.
  • meat pasty.
 1182. mantı Tür.
  • a ravioli-like dish served with yogurt.
 1183. mantık Tür.
  • logic. sense. good judgment. emotional appeal. reason.
 1184. mantık Tür.
  • logic. rationale. reason. sense.
 1185. mantık Tür.
  • dialectic. reasoning. logic. reason. rationale. rationality.
 1186. mantık dışı Tür.
  • preposterous. unreasoning.
 1187. mantık dışı Tür.
  • illogical.
 1188. mantıkçı Tür.
  • logician.
 1189. mantıkçı Tür.
  • logician.
 1190. mantıken Tür.
  • arguendo.
 1191. mantıklı Tür.
  • logical. very sensible. fly in the face of. levelheaded. rational. realistic. reasonable.
 1192. mantıklı Tür.
  • logical. reasonable. plausible. common-sensical. just. legitimate. level. level-headed. likely. rational. sensible. valid.
 1193. mantıklı Tür.
  • advisable. conservative. feasible. hardheaded. legitimate. likely. logical. lucid. mature. philosophical. prudent. rational. sane. sensible. valid. wise. reasonable. level-headed.
 1194. mantıksal Tür.
  • logical. reasonable.
 1195. mantıksal Tür.
  • logical.
 1196. mantıksal Tür.
  • logical.
 1197. mantıksız Tür.
  • illogical. unreasonable. absurd. senseless. illegitimate. implausible. impractical. inadvisable. inconsequent. inconsequential. injudicious. insensate. irrational. opaque. preposterous. unconscientious. unconscionable. unreasoning. wacky.
 1198. mantıksız Tür.
  • illogical. brutish.
 1199. mantıksız Tür.
  • extravagant. fallacious. gratuitous. illogical. impractical. imprudent. injudicious. irrational. nonsensical. preposterous. unadvised. unreasonable. unreasoning. vacuous. wanton. inconsequent.
 1200. mantıksızlık Tür.
  • inconsequence.
 1201. mantıksızlık Tür.
  • crime. extravagance. imprudence.
 1202. mantıksızlık Tür.
  • absence of sense. inconsequence. unreason.
 1203. mantle İng.
  • i. kolsuz manto
  • örtü, örten şey
  • midye gibi kabuklu su hayvanlarını örten iç deri
  • lüks fitili, lüks gömleği
  • jeol. yer kabuğu ile yerözeği arasında kalan bir katman. mantled s. örtülü.
 1204. manto Tür.
  • This is a horizontally oriented chimney-like structure, usually of replacement mineralization. a horizontal ore vein
  • a cloak or bed.
 1205. manto Tür.
  • See Manteau.
 1206. manto Tür.
  • coat. overcoat. cloak.
 1207. manto Tür.
  • coat. mantle.
 1208. manto Tür.
  • coat. cloak.
 1209. mantoluk Tür.
  • suitable for a coat.
 1210. mantua İng.
  • i. 17. yüzyılda kadınların giydiği bol manto.
 1211. manual İng.
  • s., i. ele ait
  • el ile yapılan veya idare edilen
  • i. bir ilmin veya bir sanatın esaslarını toplayan küçük kitap, elkitabı
  • ask. talimname, kılavuz
  • müz. orgda tuş tertibatı, klavye. manual alphabet parmak hareketleriyle şekil verilen sağır-dilsiz alfabesi. manual labor amelelik
  • elle yapılan iş, ağır iş. manual training elişi eğitimi. manually z. el ile.
 1212. manuel Tür.
  • manual.
 1213. manufacture İng.
  • i., f. imal, yapma
  • mamulat
  • f. imal etmek, yapmak
  • yalandan icat etmek, uydurmak. manufacturer i. fabrikatör.
 1214. manumit İng.
  • f. (-ted, -ting) serbest bırakmak, azat etmek (köle). manumis'sion i. azat etme
  • azat edilme, serbest bırakılma.
 1215. manure İng.
  • i., f. gübre
  • f. gübrelemek. artificial manure suni gübre. barnyard manure ahır gübresi.
 1216. manus İng.
  • i. (çoğ. manus) anat. el
  • ön ayak
  • Roma hukukunda kocanın kansını idare etme hakkı.
 1217. manuscript İng.
  • i. (kıs. MS, çoğ MSS) bir eserin metni, müsvedde
  • el yazması kitap.
 1218. manx İng.
  • s., i. İngiltere'nin batısında bulunan Man adasına mensup
  • i. Man dili. the Manx Man ahalisi. Manx cat kuyruksuz bir çeşit kedi. Manxman i. Man adası yerlisi.
 1219. many İng.
  • s., i. (more, most) çok, sayıca çok, bir hayli
  • i. bir çoğu. the many halk yığınları. many-colored s. çok renkli, rengarenk. many-sided s. çok cepheli, kanşık. many a time çok kere, çoğu zaman. a good many birçok, hayli. a great many pek çok.
 1220. manyak Tür.
  • maniac. maniacal. manic. wacky. dippy. maniac.
 1221. manyak Tür.
  • maniac. crazy. unconventional. wacky.
 1222. manyak Tür.
  • barmy. maniac. crazy. mad. balmy.
 1223. manyakça Tür.
  • maniacal.
 1224. manyaklık Tür.
  • craziness. having a maniac.
 1225. manyetik Tür.
  • magnetic.
 1226. manyetik Tür.
  • magnetic.
 1227. manyetik alan Tür.
  • magnetic field.
 1228. manyetik alan Tür.
  • magnetic field.
 1229. manyetik disk Tür.
  • magnetic disc. floppy disk. magnetic disk.
 1230. manyetik kart Tür.
  • magnetic card.
 1231. manyetizma Tür.
  • magnetism. mesmerism. hypnotism.
 1232. manyetizma Tür.
  • magnetism. mesmerism. hypnotism.
 1233. manyetizma Tür.
  • magnetism. mesmerism.
 1234. manyetizmacı Tür.
  • mesmerizer. hypnotist.
 1235. manyeto Tür.
  • magneto. hand generator.
 1236. manyeto Tür.
  • magneto.
 1237. manyezit Tür.
  • meerschaum.
 1238. manzara Tür.
  • scenic. view. sight. panorama. landscape. spectacle. scene. scenery. lookout. paysage. prospect. raree show. vista.
 1239. manzara Tür.
  • prospect. scene. scenery. sight. spectacle. view. panorama. outlook.
 1240. manzara Tür.
  • landscape. scene. scenery. view. prospect. appearance. aspect. outlook. sight. tableau. vista.
 1241. manzaralı Tür.
  • which has a good view. scenic.
 1242. manzaralı Tür.
  • scenically.
 1243. manzaralı Tür.
  • having a fine view. scenic.
 1244. manzum Tür.
  • written in verse.
 1245. manzum Tür.
  • in verse.
 1246. manzume Tür.
  • poem. a piece of verse. system. complex.
 1247. maoism İng.
  • i. Maoculuk.
 1248. maori İng.
  • i. Yeni Zeland yerlisi
  • Yeni Zeland yerlilerinin dili.
 1249. map İng.
  • i., f. (-ped,- ping) harita, plan
  • ( argo) surat
  • f. haritasını yapmak
  • ayrıntılarıyle planlamak. off the map ortadan kaybolmuş. put on the map k.dili (bir yerin) ismini duyurmak.
 1250. mapa Tür.
  • eyebolt. hooded lantern.
 1251. mapa Tür.
  • eye bolt.
 1252. maple İng.
  • i. isfendan, akçaağaç, bot. Acer
  • bu ağacın sert kerestesi. maple leaf Kanadalıların milli işareti. maple sugar akçaağaç şekeri. maple syrup bu ağacın özünden alınan pekmez.
 1253. maquis İng.
  • i. maki
  • b.h. İkinci Dünya Savaşında Nazilere karşı savaşan Fransız direnme örgütü.
 1254. mar İng.
  • f. (-red, -ring) bozmak, sakatlamak, zarar vermek
  • şeklini bozmak. make or mar yapmak veya bozmak.
 1255. marabou İng.
  • i. Batı Afrika ve Hindistan'da bir çeşit iri leylek, zool. Leptoptilos
  • bu kuşun yumuşak tüyü
  • bir çeşit ince floş
  • böyle floştan yapılmış kumaş.
 1256. marabout İng.
  • i. bilhassa Kuzey Afrika'da Allahın adamı sayılan derviş
  • derviş türbesi
  • derviş inzivagâhı.
 1257. maral Tür.
  • doe.
 1258. marangoz Tür.
  • carpenter. joiner. cabinet maker.
 1259. marangoz Tür.
  • carpenter. cabinetmaker. joiner.
 1260. marangozhane Tür.
  • carpenter"s shop.
 1261. marangozluk Tür.
  • carpentry. joinery. woodwork. cabinetmaking.
 1262. marangozluk Tür.
  • carpentry. cabinetmaking. cabinetry. joinery.
 1263. maranta Tür.
  • They have tuberous roots containing a large amount of starch, and from one species arrowroot is obtained.
 1264. maranta Tür.
  • Many kinds are cultivated for ornament. any of numerous herbs of the genus Maranta having tuberous starchy roots and large sheathing leaves.
 1265. maranta Tür.
  • A genus of endogenous plants found in tropical America, and some species also in India.
 1266. maraschino İng.
  • i. maraskin, acı kirazdan yapılan bir çeşit likör. maraschino cherry şurup içinde konserve edilmiş kiraz.
 1267. marasmus İng.
  • i., Yu., tıb. kuruyup zayıflama. marasmic s. bu illete ait.
 1268. marathon İng.
  • i. uzun mesafe koşusu, maraton.
 1269. maraton Tür.
  • marathon race.
 1270. maraton Tür.
  • marathon.
 1271. maraud İng.
  • f. çapulculuk maksadıyle akın etmek, çapulculuk etmek. marauder i. çapulcu, yağmacı.
 1272. marble İng.
  • i., s., f. mermer
  • mermerden yapılmış sanat eseri veya kitabe
  • çoğ. mermer heykel koleksiyonu
  • mermer gibi düz, soğuk veya sert olan şey
  • bilye, misket, zıpzıp
  • çoğ. zıpzıp oyunu
  • s. mermer, mermerden
  • mermer taklidi, mermer gibi damarlı
  • mermer gibi soğuk, donuk, düz, beyaz veya hissiz olan
  • f. mermer taklidi boyamak, harelemek, ebrulamak. lose one's marbles (argo) aklını kaçırmak. marble-edged s. kenarı mermer gibi damarlı boyanmış, ebrulu (kitap). marbled s. mermer gibi damarlı, hareli, çeşit çeşit renkli, ebrulu
  • mermer döşeli.
 1273. marc İng.
  • i. posa, bilhassa üzüm posası, cibre.
 1274. marcasite İng.
  • i., min. demir sülfit, ak pirit.
 1275. marcel wave İng.
  • bir çeşit saç biçimi, marsel ondülasyonu.
 1276. marcescent İng.
  • s., bot. kuruduğu halde duşmeyen, sürekli.
 1277. march İng.
  • i., f. asker yürüyüşü
  • resmi yürüyüş
  • ilerleme, gidiş
  • asker yürüyüşü ile bir günlük yol
  • muntazam adımla yürüyüş
  • müz. marş
  • f. resmi yürüyüş yaptırmak
  • zorla yütmek, sevketmek
  • yürüyüş yapmak. march past geçit töreni. marching orders askere verilen hareket emri. funeral march cenaze marşı. forced march ask cebri yürüyüş, askere her zamankinden fazla yol yürütme steal a march belli etmeden üstünlük ka zanmak. wedding march düğün marşı
 1278. march İng.
  • i. sınır, hudut
  • çoğ. ingiltere ile iskoçya veya ingiltere ile Gal arasındaki hudut sahaları.
 1279. march İng.
  • i. mart ayı.
 1280. marcher İng.
  • i. yürüyen kimse, yürüyüş yapan kimse.
 1281. marchioness İng.
  • i. markiz, marki karısı.
 1282. marchpan, marzi:pan İng.
  • i. bir çeşit acıbadem kurabiyesi
 1283. marda Tür.
  • worthless. discarded goods. cullage.
 1284. mardi gras İng.
  • Katoliklerin büyük perhizinden önceki salı günü
 1285. Mardin Tür.
  • mardin.
 1286. mare İng.
  • i. (çoğ maria) astr. ayda koyu renkli düz saha.
 1287. mare İng.
  • i. kısrak. mare's nest hava alma, boşa çıkan buluş
  • karman çorman durum. mare'stail i. atkuyruğu, bot. Hippuris vulgaris
  • çok yüksekte olup bir noktadan yayılan hafif beyaz bulut.
 1288. mareşal Tür.
  • marshal. field marshal.
 1289. mareşal Tür.
  • marshal. field marshal.
 1290. mareşal Tür.
  • field marshal.
 1291. mareşallik Tür.
  • marshalship. field marshalry.
 1292. margarin Tür.
  • margarine. oleomargarine. oleo.
 1293. margarin Tür.
  • margarine. marge. vegetable butter.
 1294. margarin Tür.
  • margarine. marge.
 1295. margarin Tür.
  • a glyceryl ester of margaric acid. a spread made chiefly from vegetable oils and used as a substitute for butter.
 1296. margarin Tür.
  • A fatty substance, extracted from animal fats and certain vegetable oils, formerly supposed to be a definite compound of glycerin and margaric acid, but now known to be simply a mixture or combination of tristearin and tripalmitin. a glyceryl ester of margaric acid.
 1297. margarine İng.
  • i. margarin.
 1298. marge İng.
  • i., şiir kenar.
 1299. margin İng.
  • i., f. kenar, hudut
  • son hadde yakın hal
  • ihtiyaçtan fazla para ile yer veya zaman
  • tic. maliyet fiyat ile satış fiyatı arasındaki fark
  • sayfa kenarı
  • tic. ihtiyat akçesi
  • f. kenarına yazmak
  • kenar yapmak. margin of safety emniyet payı. buy on margin yalnız ihtiyat akçesi yatırarak satın almak.
 1300. marginal İng.
  • s. kenarda olan, kenarda yazılı
  • verimi veya değeri kullanılışını lüzumsuz kılacak kadar düşük
  • son hadde yakın olan
  • psik. şuur dışında kalan, belirsiz şekilde hissolunan. marginally z. değeri az olarak.
 1301. marginalia İng.
  • i., çoğ. derkenarlar, çıkmalar, haşiyeler.
 1302. marginate İng.
  • f. yazı sayfasında kenar bırakmak.
 1303. margosa tree İng.
  • Hint tespih ağacı, bot. Melia azadirachta.
 1304. marguerite İng.
  • i. margrit, bot. Chrysanthemum frutescens.
 1305. marian İng.
  • i. Meryem Ana muridi
  • iskoçya kraliçesi Mary'nin taraftan olan kimse.
 1306. marifet Tür.
  • special skill or talent. acquirement. art. craft. device. doing. doubling. ingenuity. science. trick.
 1307. marifet Tür.
  • skill. talent. trick. artifice. cunning. gimmick. ingeniousness. ingenuity. stunt. wrinkle. attainments.
 1308. marifet Tür.
  • feat. skill. sleight. trick. talent. ability. mess.
 1309. marifetli Tür.
  • who possesses a special skill. deft. ingenious. versed.
 1310. marifetli Tür.
  • nimble fingered.
 1311. marifetli Tür.
  • deft. skilled. talented.
 1312. marigold İng.
  • i. kadife çiçeği, bot.Tagetes erecta. bur marigold su keneviri, bot. Bidens tripartita. corn marigold altıncık, bot. Chrysanthemum segetum.
 1313. marihuana Tür.
  • marijuana marihuana. pot. weed.
 1314. marihuana Tür.
  • grass. marijuana. pot. weed. marihuana.
 1315. marihuana Tür.
  • dew, jive, joy weed, marijuana, pot, scissors, X.
 1316. marihuana Tür.
  • a strong-smelling plant from whose dried leaves a number of euphoriant and hallucinogenic drugs are prepared. the most commonly used illicit drug
  • considered a soft drug, it consists of the dried leaves of the hemp plant
  • smoked or chewed for euphoric effect.
 1317. marihuana İng.
  • bak. marijuana.
 1318. marijuana İng.
  • i. haşiş.
 1319. marimba İng.
  • i., müz. bir cins ksilofon.
 1320. marina Tür.
  • marina.
 1321. marina Tür.
  • marina.
 1322. marina Tür.
  • Bootshafen. A place where boats can find fuel, water and other services Marinas also contain slips where boats can stay for a period of time A buoy or other object used to mark a location. a fancy dock for small yachts and cabin cruisers.
 1323. marina Tür.
  • A private or publicly-owned facility allowing recreational watercraft access to water, and offering mooring and other related services.
 1324. marina Tür.
  • Any water area with a structure which is: Used for docking or otherwise mooring vessels
  • and Constructed to provide temporary or permanent docking space for more than ten boats. A small harbor or boat basin where dockage, supplies, fuel, etc are supplied.
 1325. marina Tür.
  • Any facility for the mooring, berthing, storing, or securing of watercraft, but not including community piers and other non-commercial boat docking and storage facilities. A water-based facility used for storage, service, launching, operation, or maintenance of watercraft.
 1326. marina Tür.
  • a fancy dock for small yachts and cabin cruisers.
 1327. marina Tür.
  • A facility located on a body of water which provides docking, storage, maintenance and other facilities for boats.
 1328. marina Tür.
  • A docking and servicing for boats and equipped to provide repair service, gasing, and supplies.
 1329. marina Tür.
  • A commercial establishment having frontage on navigable water and, as its principal use, providing for hire moorings or docking facilities for boats, and which may also provide accessory services, such as boat and related sales, boat repair and construction, indoor and outdoor storage of boats and related equipment, boat and tackle shops, and fuel service facilities for boats. a business establishment that has frontage on navigable water and, that provides, as its principal use, for hire moorings or docking facilities for boats, and that may also provide accessory services such as boat and related sales, boat repair and construction, indoor and outdoor storage of boats and marine equipment, boat and tackle shops and marine fuel service facilities A marina does not include facilities that provide boat repair or construction as their primary or sole use and that may provide three or less moorings as an accessory use.
 1330. marina İng.
  • i. yat limanı.
 1331. marinate İng.
  • f. (eti yumuşatmak için) zeytinyağlı salamurada bırakmak.
 1332. marine İng.
  • s., i. denize ait, denizle ilgili, denizden çıkan, denizel
  • deniz iş1erine veya gemilere ait denizsel
  • deniz kuvvetlerine ait
  • i. silahendaz
  • denizcilik
  • deniz kuwetleri. marine insurance deniz sigortası. marine stores gemi levazımı. mercantile marine ticaret filosu. Tell that to the marines . Külahıma anlat. Marine Corps A.B.D.'de silahendaz kuvvetleri.
 1333. mariner İng.
  • i. bahriyeli, gemici. mariner's compass gemici pusulası. master mariner ticaret gemisi kaptanı
  • kaptanlık diploması olan denizci.
 1334. marionette İng.
  • i. kukla .
 1335. marital İng.
  • s. evlenmeye ait
  • evlenme ile ilgili. marital rights evlilikte karı kocaya tanınan haklar. maritally z. evlenme bağIıIığında.
 1336. maritime İng.
  • s. deniz kenarında veya denize yakın
  • denizle ilişiği olan
  • denizciye mahsus
  • deniz seferleri ile ilgili. maritime law deniz hukuku. maritime power donanması olan devlet. maritime traffic deniz ticareti.
 1337. maritza İng.
  • i. Meriç nehri.
 1338. mariz Tür.
  • sick. ill. sickly. tanning.
 1339. marizlemek Tür.
  • to beat sb up.
 1340. marj Tür.
  • margin. mint remedy.
 1341. marj Tür.
  • margin.
 1342. marjinal Tür.
  • marginal.
 1343. marjinal Tür.
  • marginal.
 1344. marjoram İng.
  • i., sweet marjoram mercanköşk, güvey otu, bot. Majorana hortensis. common marjoram, wild marjoram keklik otu, yer fesleğeni, bot. Origanum vulgare.
 1345. mark Tür.
  • To take particular notice
  • to observe critically
  • to note
  • to remark. the impression created by doing something unusual or extraordinary that people notice and remember
  • "it was in London that he made his mark"
  • "he left an indelible mark on the American theater" a number or letter indicating quality
  • "she made good marks in algebra"
  • "grade A milk"
  • "what was your score on your homework?" the shortest of the four Gospels in the New Testament a symbol of disgrace or infamy
  • "And the Lord set a mark upon Cain"--Genesis a visible indication made on a surface
  • "some previous reader had covered the pages with dozens of marks"
  • "paw prints were everywhere" a written or printed symbol
  • "his answer was just a punctuation mark" Apostle and companion of Saint Peter
  • assumed to be the author of the second Gospel formerly the basic unit of money in Germany make or leave a mark on
  • "mark the trail so that we can find our way back" designate as if by a mark
  • "This sign marks the border"
  • "He indicated where the border ended".
 1346. mark Tür.
  • To notice or observe
  • to give attention to
  • to take note of
  • to remark
  • to heed
  • to regard.
 1347. mark Tür.
  • To leave a trace, scratch, scar, or other mark, upon, or any evidence of action
  • as, a pencil marks paper
  • his hobnails marked the floor.
 1348. mark Tür.
  • To keep account of
  • to enumerate and register
  • as, to mark the points in a game of billiards or cards.
 1349. mark Tür.
  • To identify the spot on the green where a player has picked up a ball for cleaning or to clear the way for another player"s putt.
 1350. mark Tür.
  • To identify the spot on the green where a player has picked up a ball for cleaning or to clear the way for another player"s putt.
 1351. mark Tür.
  • To "catch" the ball To qualify as a mark, the player must be in control of the ball and it can"t have been touched by anothe player nor bounced before reaching the player.
 1352. mark Tür.
  • To be a mark upon
  • to designate
  • to indicate
  • used literally and figuratively
  • as, this monument marks the spot where Wolfe died
  • his courage and energy marked him for a leader.
 1353. mark Tür.
  • The unmarked fathoms are called "deeps." To put a mark upon
  • to affix a significant mark to
  • to make recognizable by a mark
  • as, to mark a box or bale of merchandise
  • to mark clothing.
 1354. mark Tür.
  • The unit of monetary account of the German Empire, equal to 23.8 cents of United States money
  • the equivalent of one hundred pfennigs.
 1355. mark Tür.
  • The mark points to a position in the text It specifies one end of the region, point being the other end Many commands operate on the whole region, that is, all the text from point to the mark See section Selecting Text.
 1356. mark Tür.
  • The mark points to a position in the text It specifies one end of the region, point being the other end Many commands operate on all the text from point to the mark See section The Mark and the Region. 1) A strike or spare
  • 2) the point on the lane where the bowler intends to put the ball down or otherwise use as a target.
 1357. mark Tür.
  • The mark points to a position in the text It specifies one end of the region, point being the other end Many commands operate on all the text from point to the mark Each buffer has its own mark See section The Mark and the Region.
 1358. mark Tür.
  • The mark points to a position in the text It specifies one end of the region, point being the other end Many commands operate on all the text from point to the mark Each buffer has its own mark See section 7 The Mark and the Region.
 1359. mark Tür.
  • The mark points to a position in the text It specifies one end of the region, point being the other end Many commands operate on all the text from point to the mark Each buffer has its own mark See Mark.
 1360. mark Tür.
  • The mark points to a position in the text It specifies one end of the region, point being the other end Many commands operate on all the text from point to the mark Each buffer has its own mark Chapitre 11.
 1361. mark Tür.
  • The last trade price of an issue If the last trade is outside of the current Ask and Bid, the mark is either the bid or the offer, whichever is closer in price to the last trade.
 1362. mark Tür.
  • That toward which a missile is directed
  • a thing aimed at
  • what one seeks to hit or reach.
 1363. mark Tür.
  • See Marque.
 1364. mark Tür.
  • See Marc.
 1365. mark Tür.
  • Point on the lane at which the bowler is aiming.
 1366. mark Tür.
  • One of the bits of leather or colored bunting which are placed upon a sounding line at intervals of from two to five fathoms.
 1367. mark Tür.
  • On a Golomb ruler, the number of numbers in the line A ruler of 0-1-3-7 would have 4 marks See also: Golomb Rulers. to put down a ballmarker, usually a small, flat object to be able to replace the ball precisely in its original location after lifting Example: Jim"s ball was lying right where I was going to place my foot, so I had him mark/spot it.
 1368. mark Tür.
  • monetary unit of Germany.
 1369. mark Tür.
  • mark.
 1370. mark Tür.
  • march, mark, pith, core, marrow, medulla, pulp.
 1371. mark Tür.
  • Limit or standard of action or fact
  • as, to be within the mark
  • to come up to the mark.
 1372. mark Tür.
  • Image
  • likeness
  • hence, those formed in one"s image
  • children
  • descendants.
 1373. mark Tür.
  • Has two definitions
  • one: the name for the clapping of the sticks to sync the sound and the picture And Two: Something on the ground that lets the talent know where they should be for the shot. in many text editors, it is an invisible label used to mark your position in the file.
 1374. mark Tür.
  • Deutschmark.
 1375. mark Tür.
  • Damage in the surface of the product whose name is often described by source.
 1376. mark Tür.
  • Badge or sign of honor, rank, or official station.
 1377. mark Tür.
  • A visible sign or impression made or left upon anything
  • esp., a line, point, stamp, figure, or the like, drawn or impressed, so as to attract the attention and convey some information or intimation
  • a token
  • a trace.
 1378. mark Tür.
  • Attention, regard, or respect.
 1379. mark Tür.
  • A trace, dot, line, imprint, or discoloration, although not regarded as a token or sign
  • a scratch, scar, stain, etc.
  • as, this pencil makes a fine mark.
 1380. mark Tür.
  • A spare or strike, so called because of the identifying mark put on the score sheet.
 1381. mark Tür.
  • Apostle and companion of Saint Peter
  • assumed to be the author of the second Gospel. a person who is gullible and easy to take advantage of. a written or printed symbol
  • "his answer was just a punctuation mark". a perceptible indication of something not immediately apparent
  • "he showed signs of strain"
  • "they welcomed the signs of spring". the shortest of the four Gospels in the New Testament. an indication of damage. marking consisting of crossing lines. something that exactly succeeds in achieving its goal
  • "the new advertising campaign was a bell ringer"
  • "scored a bull"s eye"
  • "hit the mark"
  • "the president"s speech was a home run". attach a tag or label to
  • "label these bottles". designate as if by a mark
  • "This sign marks the border"
  • "He indicated where the border ended". be a distinctive feature, attribute, or trait
  • sometimes in a very positive sense
  • "His modesty distinguishes him form his peers". mark by some ceremony or observation
  • "We marked the anniversary of his death". make or leave a mark on
  • "mark the trail so that we can find our way back". to accuse or condemn or openly or formally or brand as disgraceful
  • "He denounced the government action"
  • "She was stigmatized by society because she had a child out of wedlock". notice or perceive
  • "She noted that someone was following her"
  • "mark my words". mark with a scar
  • "The skin disease scarred his face permanently". make small marks into the surface of
  • "score the clay before firing it". establish as the highest level or best performance
  • "set a record". make underscoring marks. remove from a list
  • "Cross the name of the dead person off the list". put a check mark on or next to
  • "Please check each name on the list"
  • "tick off the items". assign a grade or rank to, according to one"s evaluation
  • "grade tests"
  • "score the SAT essays"
  • "mark homework". insert punctuation marks into.
 1382. mark Tür.
  • A number or other character used in registering
  • as, examination marks
  • a mark for tardiness.
 1383. mark Tür.
  • a number or letter indicating quality
  • "she made good marks in algebra"
  • "grade A milk"
  • "what was your score on your homework?". a distinguishing symbol
  • "the owner"s mark was on all the sheep". a reference point to shoot at
  • "his arrow hit the mark". a visible indication made on a surface
  • "some previous reader had covered the pages with dozens of marks"
  • "paw prints were everywhere". the impression created by doing something unusual or extraordinary that people notice and remember
  • "it was in London that he made his mark"
  • "he left an indelible mark on the American theater". a symbol of disgrace or infamy
  • "And the Lord set a mark upon Cain"--Genesis. formerly the basic unit of money in Germany.
 1384. mark Tür.
  • An old weight and coin.
 1385. mark Tür.
  • An object the sailing instructions require a boat to pass on a specified side, excluding its anchor line and objects attached temporarily or accidentally.
 1386. mark Tür.
  • An object the sailing instructions require a boat to pass on a specified side.
 1387. mark Tür.
  • An object the sailing instructions require a boat to leave on a specified side, and a race committee vessel surrounded by navigable water from which the starting or finishing line extends An anchor line and objects attached temporarily or accidentally to a mark are not part of it.
 1388. mark Tür.
  • An indicator of the extent to which the achievement of the learning outcomes for a module or programme have been achieved.
 1389. mark Tür.
  • An identification number or method of relating to the erector which joist, joist girder or other separate part of the building goes at what location when being erected, i e, J1, K25, L7, G12, or JG9 See Piece Mark and Part Number.
 1390. mark Tür.
  • An evidence of presence, agency, or influence
  • a significative token
  • a symptom
  • a trace
  • specifically, a permanent impression of one"s activity or character.
 1391. mark Tür.
  • A mark is equivalent to a binary 1, EIA negative voltage.
 1392. mark Tür.
  • Also, a silver coin of this value.
 1393. mark Tür.
  • A license of reprisals.
 1394. mark Tür.
  • A fixed object serving for guidance, as of a ship, a traveler, a surveyor, etc.
  • as, a seamark, a landmark.
 1395. mark Tür.
  • A character or device put on an article of merchandise by the maker to show by whom it was made
  • a trade-mark.
 1396. mark Tür.
  • A character made as a substitute for a signature by one who can not write.
 1397. mark Tür.
  • A characteristic or essential attribute
  • a differential.
 1398. mark İng.
  • i. Alman parası, mark
  • eskiden bir gümüş veya altın tartısı.
 1399. mark İng.
  • f. isaretlemek, damga vurmak
  • ortaya çıkarmak
  • göstermek, meydana koymak
  • çizmek, yazmak, işaret etmek
  • sayı tutmak
  • not vermek
  • hatırda tutmak, mimlemek, dikkat etmek
  • tic. fiyat etiketi koymak. mark off hudutlarını çizmek. mark down fiyat indirmek. mark out hudutlarım çizmek
  • planını yapmak
  • seçip ayırmak. mark time yerinde saymak
  • durup beklemek. mark up çizmek
  • fiyat yükseltmek.
 1400. mark İng.
  • i. ilk Hristiyanlardan biri, Yani Ahdin ikinci kitabının yazarı, Markos.
 1401. mark İng.
  • i. işaret, marka, alamet
  • damga
  • nişan, hedef
  • kâfi derece
  • şöhret, liyakat
  • den. iskandil savlası üzerinde kulaç işareti
  • not (ders)
  • leke
  • yara yeri, iz. a bad mark kırık not, kötü. not beside the mark konu dışı, mevzudan dışarı. highwater mark suların en çok yükselme haddini gösteren işaret, doruk şizgisi. hit the mark nişanı vurmak
  • muvaffak olmak. make one's mark şöhret kazanmak. miss the mark hedefe isabet et memek
  • tam doğru olmamak
  • konu dışı olmak. of mark meşhur. Plimsoll mark seksen tondan fazla her gemide yazılması lüzumlu olan ve su hatlarını gösteren işaret. up to the mark istenilen derecede. wide of the mark hedeften uzak.
 1402. marka Tür.
  • brand. trademark. mark. initials. identification mark. check. chip. chop. imprint. jetton. stamp. title. token. counter. make. stencil.
 1403. marka Tür.
  • brand. trademark. mark. initials. identification mark. check. chip. chop. imprint. jetton. stamp. title. token.
 1404. marka Tür.
  • brand. brand mark. check. counter. label. make. stamp. trademark. sign. name tag sewn into a garment. token. chapter. marking die. earmark. marking. type. tally. signet. identification. signature. monogram. badge. note. marker. identification mark. score.
 1405. markalama Tür.
  • buoyage.
 1406. markalamak Tür.
  • to mark. to trademark. to label with a trademark. to tag an animal.
 1407. markalı Tür.
  • marked.
 1408. marke Tür.
  • brand, label, make, mark, marker, sort, stamp, tag, trademark, type.
 1409. marked İng.
  • s. ehemmiyetli, göze çarpan, belirgin
  • isaretlenmiş, damgası olan. a marked difference belli bir fark. a marked man süpheli adam
  • mimlenmiş adam. mark'edly z. ehemmiyetli derecede.
 1410. marker İng.
  • i. işaret koyan kimse, markacı
  • işaret, damga. magic marker ispirtolu kalem.
 1411. market Tür.
  • Usually refers to the equity market "The market went down today" means that the value of the stock market dropped that day.
 1412. market Tür.
  • Usually refers to the equity market "The market went down today" meaning that the value of the stock marketdropped that day.
 1413. market Tür.
  • To expose for sale in a market
  • to traffic in
  • to sell in a market, and in an extended sense, to sell in any manner
  • as, most of the farmes have marketed their crops. the world of commercial activity where goods and services are bought and sold
  • "without competition there would be no market"
  • "they were driven from the marketplace" the securities markets in the aggregate
  • "the market always frustrates the small investor" the customers for a particular product or service
  • "before they publish any book they try to determine the size of the market for it" engage in the commercial promotion, sale, or distribution of
  • "The company is marketing its new line of beauty products" buy household supplies
  • "We go marketing every Saturday".
 1414. market Tür.
  • To deal in a market
  • to buy or sell
  • to make bargains for provisions or goods.
 1415. market Tür.
  • the world of commercial activity where goods and services are bought and sold
  • "without competition there would be no market"
  • "they were driven from the marketplace". the securities markets in the aggregate
  • "the market always frustrates the small investor". the customers for a particular product or service
  • "before they publish any book they try to determine the size of the market for it". a marketplace where groceries are sold
  • "the grocery store included a meat market". engage in the commercial promotion, sale, or distribution of
  • "The company is marketing its new line of beauty products". buy household supplies
  • "We go marketing every Saturday". deal in a market. make commercial
  • "Some Amish people have commercialized their way of life".
 1416. market Tür.
  • The term for the exchange where electricity is bought and sold There are formal markets for electricity, such as the market operated by the Independent System Operator for power sales into California Formal markets have specific procedures for bidding, contract length and other sales elements There also are informal markets, in which power is bought and sold over the telephone or on the Internet Informal markets do not have set procedures and allow for whatever agreements can be arranged between sellers and buyers The California/Oregon Border and Mid-Columbia power price indexes are reports of average prices for power sold in these informal market transactions.
 1417. market Tür.
  • The rating services divide the country into markets made up of counties whose audience is dominated by a group of stations The market name comes from the cities that the major stations are licensed from. the total of all the existing and potential buyers of a good or service.
 1418. market Tür.
  • The privelege granted to a town of having a public market.
 1419. market Tür.
  • The price for which a thing is sold in a market
  • market price.
 1420. market Tür.
  • market.
 1421. market Tür.
  • Hence: Value
  • worth.
 1422. market Tür.
  • general store.
 1423. market Tür.
  • Exchange, or purchase and sale
  • traffic
  • as, a dull market
  • a slow market.
 1424. market Tür.
  • Domestic Market Service within and between the 50 U S States, the District of Columbia and U S territories such as Puerto Rico, Guam etc International Market Service outside the 50 States of the U S and the District of Columbia It currently includes service to the U S territory of the Virgin Islands Trans Atlantic Service to Europe, Middle East, Africa, and other locations by way of the Atlantic Trans Pacific Service to Asia/Australia, the Pacific Islands and other locations by way of the Pacific Latin America Service to Central and South America and the Caribbean Canada/Mexico All Canadian provinces/all of Mexico.
 1425. market Tür.
  • Consists of all people and/or organizations who desire a good or service, have sufficient resources to make a purchase, and the willingness and ability to buy.
 1426. market Tür.
  • A trading institution held weekly At most places in medieval England and Wales a market was held on a set day, once a week The larger towns had several markets on several days a week.
 1427. market Tür.
  • A specific group of people who have needs to satisfy and the ability to pay.
 1428. market Tür.
  • A region or area in which goods can be bought and sold Generally delineated by either geography or business segment.
 1429. market Tür.
  • A public place or a large building, where a market is held
  • a market place or market house
  • esp., a place where provisions are sold.
 1430. market Tür.
  • A place where products and services and their competitive substitutes are brought and sold, an opportunity to sell, or the demand for goods and services. the total demand for a good
  • the set of all actual and potential buyers of a good or service
  • the place where people buy and sell
  • the process by which buyers and sellers of goods, services and factors of production interact to determine prices and quantifies.
 1431. market Tür.
  • An opportunity for selling anything
  • demand, as shown by price offered or obtainable
  • a town, region, or country, where the demand exists
  • as, to find a market for one"s wares
  • there is no market for woolen cloths in that region
  • India is a market for English goods.
 1432. market Tür.
  • A network in which buyers and sellers interact to exchange goods and services for money.
 1433. market Tür.
  • A meeting together of people, at a stated time and place, for the purpose of traffic by private purchase and sale, and not by auction
  • as, a market is held in the town every week.
 1434. market Tür.
  • A group of customers or potential purchasers who represent sufficient profit or public relations potential as to be attractive to the marketer, and who as a group can be identified and reached with a tailored marketing mix.
 1435. market Tür.
  • A group of buyers and sellers of a particular good or service.
 1436. market İng.
  • f. mal satmak veya satışa çıkarmak
  • çarşıda alışveriş etmek.
 1437. market İng.
  • i. pazar, çarşı
  • piyasa market basket pazar sepeti. market day pazarın kurulduğu gün. market garden bostan . market order komisyoncuya verilen piyasa fiyatına satma veya alma siparişi. market place pazar yeri. market town içinde pazar kurulan kasaba. market value piyasa fiyatı, piyasa değeri. a bad market düşük piyasa. grain market hububat borsası. money market para borsası. put on the market satışa çıkarmak. in the market satın almaya niyetli.
 1438. marketable İng.
  • s .satılabilir.
 1439. marketing İng.
  • f. pazarlama
  • çarşıdan öteberi alma.
 1440. marki Tür.
  • marquess.
 1441. marking İng.
  • i. işaretler
  • çoğ. hayvanların tüy veya deri veya pullarının farklı renkleri
  • işaretleme. marking ink (çamaşır üzerine marka koymaya mahsus) sabit mürekkep.
 1442. markiz Tür.
  • marquise. marchioness.
 1443. markiz Tür.
  • marchioness. marquise. platform.
 1444. markka Tür.
  • formerly the basic unit of money in Finland.
 1445. Marksist Tür.
  • marxist.
 1446. Marksist Tür.
  • Marxist.
 1447. Marksizm Tür.
  • marxism.
 1448. Marksizm Tür.
  • marxism.
 1449. marksman İng.
  • i. (çoğ. men) nişancı . marksmanship i. nişancılık.
 1450. markup İng.
  • i. alış ile satış fiyatlan arasındaki fark
  • fiyat yükselişi.
 1451. marl İng.
  • i., f. kireçli toprak, marn
  • f. kireçli toprakla gübrelemek
  • den. halat üzerine başka ince halat sarmak. marlaceous (marley' -şıs) s. kireçli toprağı olan. marly s. kireçli topraklı, marnlı.
 1452. marley Tür.
  • vinyl floor covering.
 1453. marley Tür.
  • Jamaican singer who popularized reggae.
 1454. marley Tür.
  • Jamaican singer who popularized reggae.
 1455. marlin İng.
  • i. Kuzey Atlantik'te bulunan ve kılıçbalığına benzeyen bir balık.
 1456. marline İng.
  • i., den. iki kollu ince bir çeşit halat, mürnel.
 1457. marlinespike İng.
  • i. kavela.
 1458. marlite İng.
  • i. hava etkisine rağmen katı kalan bir çeşit marn.
 1459. marmalade İng.
  • i. portakal reçeli.
 1460. marmelat Tür.
  • marmalade.
 1461. marmelat Tür.
  • marmalade.
 1462. marmelat Tür.
  • jelly. marmalade.
 1463. marmoreal,-rean İng.
  • s. mermere benzer, mermere ait, mermerden yapılmış.
 1464. marmoset İng.
  • i. ipek maymun, Orta ve Güney Amerika'da bulunan ufak bir maymun, zool. Callithrix jacchus.
 1465. marmot İng.
  • i. dağ sıçanı, bobak, zool. Marmota.
 1466. maroken Tür.
  • morocco. morocco leather.
 1467. maron Tür.
  • dark brown.
 1468. maronite İng.
  • i. Maruni.
 1469. maroon İng.
  • f. bir kimseyi ıssız ada veya kıyıya çıkarıp yalnız bırakmak.
 1470. maroon İng.
  • i., s. kestane rengi, maron.
 1471. marquee İng.
  • i. kapı önü tentesi
  • büyük çadır, otağ
  • afiş.
 1472. marquetry İng.
  • i. mobilyacılıkta kakma işi.
 1473. marquis İng.
  • i. marki.
 1474. marquise İng.
  • i. markiz.
 1475. marquisette İng.
  • i. markizet, bir çeşit ince dokuma.
 1476. marriage İng.
  • i. evlenme, izdivaç, evlilik
  • birleşme. marriage bed yeni evlilerin ilk gece yattıkları yatak
  • nikahın verdiği hak ve vazife. marriage broker para karşılığında çöpçatanlık yapan kimse. marriage certificate evlenme cüzdanı. marriage license nikâh kâğıdı evlenme izni. marriage portion çeyiz. marriage settlement evlenirken ka rarlaştınlan gelir tahsisi. marriage vows evlenme taahhütleri. civil marriage medeni nikah
 1477. marriageable İng.
  • s. evlenecek yaşta, yetişmiş.
 1478. married İng.
  • s. evli
  • evliliğe veya evlilere ait.
 1479. marron İng.
  • i. iri kestane. marron glace kestane sekerlemesi.
 1480. marrow İng.
  • i. ilik
  • öz. marrowbone i. ilik kemiği
  • çoğ. çapraz iki kemik. marrowfat i. bir çeşit bezelye. chilled to the marrow soğuk iliğine geçmiş, iliğine kadar üşümüş. spinal marrow murdar ilik, omurilik. vegetable marrow sakız kabağı, bot. Cucurbita. pepo marrowy s. ilik gibi, ilik dolu.
 1481. marry İng.
  • f. evlenmek
  • evlendirmek, nikah kıymak
  • evermek
  • birleşmek, birleştirmek.
 1482. marry İng.
  • (ünlem), (eski) Ya! Acayip! Aman Allahım !
 1483. Mars Tür.
  • The planet that represents the way we understand and express anger, embodies action, risk taking At its best it shows focused determination and self-motivation At its worst, it can be impulsive, reckless, impatient, destructive, and accident prone.
 1484. Mars Tür.
  • The planet of action! This masculine planet rules Aries and Scorpio and is exalted in Capricorn.
 1485. Mars Tür.
  • The Mars orbit class includes all missions which went into orbit around Mars or impacted the planet"s surface.
 1486. Mars Tür.
  • The god of war and husbandry.
 1487. Mars Tür.
  • The fourth planet from the Sun, Mars glowed distinctively red in the ancient Egyptian sky, earning it the name "Horus the Red" Observers also described the planet"s retrograde motion, noting that Horus sometimes "travels backwards" in the sky The name of Cairo, the capital of modern Egypt, comes from "Al Qahira," an ancient Arabic name for Mars.
 1488. Mars Tür.
  • the 4th planet from the sun. Roman god of war and agriculture
  • father of Romulus and Remus
  • counterpart of Greek Ares.
 1489. Mars Tür.
  • One of the planets of the solar system, the fourth in order from the sun, or the next beyond the earth, having a diameter of about 4,200 miles, a period of 687 days, and a mean distance of 141,000,000 miles.
 1490. Mars Tür.
  • One of the planets in astrology, ruler of Scorpio and Aries.
 1491. Mars Tür.
  • Multi-player Animated Role-playing System.
 1492. Mars Tür.
  • Multicast Address Resolution Service.
 1493. Mars Tür.
  • Military Affiliate Radio Station. 4th from sun surface made mosty of rusty iron ore.
 1494. Mars Tür.
  • Migration Agents Registration Scheme.
 1495. Mars Tür.
  • Mars is the seventh largest planet in the solar system At one time, Mars was believed to be criss-crossed with deep canals of water Mars also has the honor of hosting the largest mountain in the solar system, Olympus Mons, which is 24 km high The name, Mars, is the from the Greek Ares, god of War. the seventh largest planet, known for its reddish color Mars is the fourth planet from the Sun.
 1496. Mars Tür.
  • mars.
 1497. Mars Tür.
  • It is conspicuous for the redness of its light.
 1498. Mars Tür.
  • Fourth planet from the Sun.
 1499. Mars Tür.
  • Albedo, Feature, Catena, Cavus, Chaos, Chasma, Collis, Dorsum, Fossa, Labes, Labyrinthus, Mensa, Mons, Patera, Planitia, Planum, Rupes, Scopulus, Sulcus, Terra, Tholus, Undae, Vallis.
 1500. Mars Tür.
  • Abr Multi-access reservations system.
 1501. mars İng.
  • i. Eski Romalılarda savaş tanrısı
  • astr. Merih. i.
 1502. marş Tür.
  • march. starter. forward march!.
 1503. marş Tür.
  • march. self-starter. kick-starter. anthem.
 1504. marş Tür.
  • forward. march ! starter. field music. march.
 1505. marşandiz Tür.
  • merchandise train. freight train. baggage train. freight. goods train.
 1506. marseille İng.
  • i. bir cins kalın pamuklu kumaş.
 1507. marseille(s) İng.
  • Marsilya.
 1508. marsh İng.
  • i. batak, bataklık. marsh fever sıtma, malarya. marsh gas bataklıktan çıkan metan gazı. marsh grass gö1otu. marsh hen su tavuğu, zool. Fulica atra
  • su yelvesi, zool. Rallus aquaticus. marsh mal low hatmi, bot. Althaea officinalis. marsh marigold çuhaçiçeği, bot. Primula veris. marsh tea Girit ladeni, bot. Cistus creticus marsh. titmouse bataklık bastankarası, zool. Parus palustris.
 1509. marshal İng.
  • i., f. (-ed, -ing veya -led, -ling) ask. mareşal müşür
  • teşrifatçı, protokol görevlisi
  • polis müdürü
  • f. sıraya koymak, tanzim etmek
  • önüne düşüp götürmek. field marshal mareşal, müşür.
 1510. marshmallow İng.
  • i. lokuma ben zer bir çeşit hafif şekerleme.
 1511. marshwort İng.
  • i. su maydanozu, bot. Apium nodiflorum.
 1512. marshy İng.
  • s. bataklığa ait, bataklık gibi
  • bataksal
  • bataklı. marshiness i. bataklık hali.
 1513. marsık Tür.
  • coon.
 1514. marsupial İng.
  • s., i., zool. keseli
  • i. keseli hayvan.
 1515. mart Tür.
  • To traffic.
 1516. mart Tür.
  • To buy or sell in, or as in, a mart.
 1517. mart Tür.
  • The god Mars.
 1518. mart Tür.
  • march.
 1519. mart Tür.
  • march.
 1520. mart Tür.
  • Battle
  • contest.
 1521. mart Tür.
  • an area in a town where a public mercantile establishment is set up.
 1522. mart Tür.
  • A market.
 1523. mart Tür.
  • A bargain.
 1524. mart İng.
  • i. çarşı pazar.
 1525. martaval Tür.
  • story. bunkum. hot air. humbug. boloney. baloney.
 1526. martaval Tür.
  • guff. maloney. hot air. bullshit. cock and bull story n. humbug. jazz.
 1527. martellotower İng.
  • eskiden düşman akınlarına karşı deniz kıyısında inşa edilen yuvarlak kule seklinde kale.
 1528. marten İng.
  • i. zerdeva
  • zerdeva kürkü. beech marten sarı gerdanlı zerdeva. pine marten, stone marten beyaz gerdanlı zerdeva.
 1529. martial İng.
  • s. harbe ait, savaşa özgü
  • askeri
  • cesur, savaşçı. martial law örft idare, sıkıyönetim. martially z. askerce, cesurca.
 1530. martian İng.
  • s., i. Merih'e ait
  • i. Merih'te yaşadığı farzolunan kimse, Merihli.
 1531. martin Tür.
  • United States singer. any of various swallows with squarish or slightly forked tail and long pointed wings
  • migrate around Martinmas.
 1532. martin Tür.
  • United States actress.
 1533. martin Tür.
  • United States actor and comedian.
 1534. martin Tür.
  • One of several species of swallows, usually having the tail less deeply forked than the tail of the common swallows. any of various swallows with squarish or slightly forked tail and long pointed wings
  • migrate around Martinmas United States singer United States actress United States actor and comedian French bishop who is a patron saint of France.
 1535. martin Tür.
  • French bishop who is a patron saint of France.
 1536. martin Tür.
  • A perforated stone-faced runner for grinding.
 1537. martin İng.
  • i. kırlangıç. house martin pencere kırlangıcı, sehir kırlangıcı, zool. Delichon urbica. sand martin kum kırlangıcı, zool. Riparia riparia
 1538. martinet İng.
  • i. sert amir.
 1539. martingale İng.
  • i. şahlanmasına engel olmak için beygirin dizgin veya geminden kolanına bağlanan kayış. martingal kayışı
  • den. cıvadra sakalı, kör baston, dikme kösteği.
 1540. martini Tür.
  • martini.
 1541. martini Tür.
  • a cocktail made of gin with dry vermouth.
 1542. martini Tür.
  • a cocktail made of gin with dry vermouth.
 1543. martini İng.
  • i. martini, vermut ve cin kanşımı bir içki.
 1544. martı Tür.
  • seagull. gull. seamew. sea mew. mew.
 1545. martı Tür.
  • sea gull.
 1546. martı Tür.
  • gull. seagull.
 1547. martlet İng.
  • i. kırlangıç .
 1548. martyr İng.
  • i., f. şehit
  • bir amaç uğruna ölen veya işkenceye katlanan kimse
  • uzun müddet ıstırap çeken kimse
  • f. şehit etmek
  • işkence etmek, haksızlığa uğratmak. make a martyr of mazlum mevkiine koymak.
 1549. martyrdom İng.
  • i. şehit olma, şehitlik. the crown of martyrdom cennette şehitlere verilecek taç.
 1550. martyrize İng.
  • f. şehit etmek, şehit kılmak
  • şehit olmak.
 1551. martyrology İng.
  • i. şehitler listesi
  • şehitler menkıbesi.
 1552. martyry İng.
  • i. bir şehidin adına yapılan anıt.
 1553. maruf Tür.
  • well-known. famous. ever familiar.
 1554. marul Tür.
  • lettuce. cos lettuce. romaine lettuce.
 1555. marul Tür.
  • lettuce. cos.
 1556. marul Tür.
  • lettuce.
 1557. maruz Tür.
  • submitted. exposed. subject.
 1558. maruz Tür.
  • liable. exposed to.
 1559. maruz Tür.
  • exposed to. open to. subjected to.
 1560. marvel İng.
  • i., f. (-ed, -ing veya -led, -ling) harika, mucize
  • hayret uyandıran şey
  • f. hayret etmek, şaşmak, garip bulmak.
 1561. marvelous İng.
  • s. acayip, garip, hayret verici, olağanüstü
  • k.dili nefis, çok iyi marvelously z. hayret verici şekilde.
 1562. marxian İng.
  • s., i. Karl Marx'a veya kuramına ait
  • i. Marksizm taraftarı. Marxism i. Marksizm. Marxist i., s. Marksist.
 1563. mary İng.
  • i. Hazreti Meryem, Meryem Ana.
 1564. maryjane İng.
  • i., Mary Jane A.B.D., (argo) haşiş.
 1565. marzipan İng.
  • bak. marchpane
 1566. mas Tür.
  • Smartmaster set.
 1567. mas Tür.
  • Multi-Agent Systems.
 1568. mas Tür.
  • Missionary Administrative Services.
 1569. mas Tür.
  • Minimal Access Surgery.
 1570. mas Tür.
  • Military Agency for Standardization.
 1571. mas Tür.
  • Military Agency for Standardization.
 1572. mas Tür.
  • Microwave Atmospheric Sounder.
 1573. mas Tür.
  • Master of Arts in Theological Studies.
 1574. mas Tür.
  • Marker-Assisted Selection
  • genetic selection through DNA markers in segregating population to trace, and/or pyramid, favorable allele at target loci in a given genome.
 1575. mas Tür.
  • Main Aid Station.
 1576. mas Tür.
  • In CICSPlex, a managed application system. more
  • mas o menos, so-so.
 1577. mas Tür.
  • Designated industry title signifying that the holder has attained 17 certified education units by attending 170 hours of educational offerings.
 1578. masa Tür.
  • The Media Association of South Africa.
 1579. masa Tür.
  • Spanish word meaning "dough" as in tortilla masa.
 1580. masa Tür.
  • MAH-sah dough made from dried corn, treated with lime, mixed with water. means corn.
 1581. masa Tür.
  • Dough, usually referring to ground hominy, called nixtamal.
 1582. masa Tür.
  • Dough. an independent group of closely related Chadic languages spoken in the area between the Biu-Mandara and East Chadic languages.
 1583. masa Tür.
  • desk. table. console.
 1584. masa Tür.
  • desk.
 1585. masa Tür.
  • an independent group of closely related Chadic languages spoken in the area between the Biu-Mandara and East Chadic languages.
 1586. masa Tür.
  • A flour made from dried corn kernels which have been cooked in limewater, then left to soak overnight The corn is ground while still wet The dough is used to make corn tortillas Recipe: Corn Tortillas. mud
  • the combination of ingredients for the amalgamation process
  • finely ground ore, water, salt, magistral, and mercury.
 1587. maşa Tür.
  • tongs. pair of tongs. fire tongs. fork of a bicyle (frame. pincette. lifter. escapement. copper pin. fastener. grip forceps. fork. man of straw. nominee. tool.
 1588. maşa Tür.
  • pawn. tongs. tool.
 1589. maşa Tür.
  • cat"s-paw. tongs. a pair of tongs. pincers. forceps.
 1590. masa örtüsü Tür.
  • table cloth / cover. tablecloth. table cloth. table cover.
 1591. masa örtüsü Tür.
  • tablecloth.
 1592. masa takvimi Tür.
  • desk calendar. table calendar.
 1593. masa tenisi Tür.
  • table tennis.
 1594. masa tenisi Tür.
  • ping-pong.
 1595. masa tenisi Tür.
  • ping pong.
 1596. masaj Tür.
  • massage. rubdown.
 1597. masaj Tür.
  • massage.
 1598. masaj Tür.
  • massage.
 1599. masaj yapmak Tür.
  • to give sb a massage.
 1600. masaj yapmak Tür.
  • massage.
 1601. masajcı Tür.
  • masseur. masseuse.
 1602. masajcı Tür.
  • masseur. masseuse.
 1603. masajcı Tür.
  • massager.
 1604. masal Tür.
  • story. tale. fairy tale. fable. fiction. romance. yarn.
 1605. masal Tür.
  • fairy tale. folk tale. fable. cock-and-bull story. bull.
 1606. masal Tür.
  • fable. myth. romance. story. tale. yarn. fairy tale. folk tale. lie. fairy story. a tall story.
 1607. masalcı Tür.
  • storyteller. spinner of.
 1608. masalcı Tür.
  • storyteller.
 1609. masalımsı Tür.
  • legendary.
 1610. maşallah Tür.
  • wonderful!. praise be!. magnificent!.
 1611. maşallah Tür.
  • wonderful. may God preserve him from evil.
 1612. masarif Tür.
  • expenses.
 1613. masat Tür.
  • butcher"s steel for sharpening knives.
 1614. maşatlık Tür.
  • jewish cemetry.
 1615. masaüstü Tür.
  • desktop.
 1616. masaüstü Tür.
  • desktop.
 1617. masc İng.
  • kıs. masculine.
 1618. mascara İng.
  • i. sürme, rastık, rimel.
 1619. mascot İng.
  • i. uğur getirdiği farz olunan hayvan ile eşya veya kimse, maskot.
 1620. masculine İng.
  • s., i. erkeğe ait
  • erkeğe mahsus
  • erkeksi, erkek gibi (kadm)
  • gram eril
  • i. erkek
  • gram eril cins
  • gram eril kelime. masculin'ity i. erkeklik.
 1621. maser İng.
  • i., fiz. düzenli frekansı olan ve elektromanyetik dalgalar meydana getiren veya frekans ve görünüşü aynen muhafaza ederken bu dalgaları kuvvetlendiren herhangi bir tertibat, meyzer.
 1622. mash İng.
  • i., f. lapa
  • hayvanlara yedirilen sıcak lapa
  • bira yapmak için ezilmiş arpa ile su karışımı
  • f. ezilmiş arpayı su ile karıştırmak
  • ezip lapa yapmak
  • ezmek, püre yapmak. mashed potatoes patates püresi.
 1623. masher İng.
  • i ezen kimse veya şey
  • (argo) kadın peşinde koşan sahte aşık, çapkın erkek.
 1624. masif Tür.
  • solid.
 1625. masif Tür.
  • solid.
 1626. masif Tür.
  • massive. solid.
 1627. mask Tür.
  • To wear a mask
  • to be disguised in any way.
 1628. mask Tür.
  • To take part as a masker in a masquerade.
 1629. mask Tür.
  • To prevent light from reaching part of an image, therefore isolating the remaining part Also called knock out.
 1630. mask Tür.
  • To disguise
  • to cover
  • to hide.
 1631. mask Tür.
  • To cover or keep in check
  • as, to mask a body of troops or a fortress by a superior force, while some hostile evolution is being carried out.
 1632. mask Tür.
  • To cover, as the face, by way of concealment or defense against injury
  • to conceal with a mask or visor.
 1633. mask Tür.
  • To conceal
  • also, to intervene in the line of.
 1634. mask Tür.
  • The photographic film used to isolate portions of a wafer during a processing step This photo-mask may be used to control the patterning of a layer of photoresist or other material on the surface of the wafer which acts as the actual process mask.
 1635. mask Tür.
  • The lower lip of the larva of a dragon fly, modified so as to form a prehensile organ.
 1636. mask Tür.
  • The head or face of a fox. activity that tries to conceal something
  • "no mask could conceal his ignorance"
  • "they moved in under a mask of friendship" a covering to disguise or conceal the face a protective covering worn over the face put a mask on or cover with a mask
  • "Mask the children for Halloween" shield from light cover with a sauce
  • "mask the meat".
 1637. mask Tür.
  • The blocking out of a portion of the printing plate during the exposure process.
 1638. mask Tür.
  • The bit going over the nose.
 1639. mask Tür.
  • That which disguises
  • a pretext or subterfuge.
 1640. mask Tür.
  • Masks are used in image editing to identify areas of an image The mask can be used to protect parts of an image during editing from unintentional manipulation or they can be used to determine parts of an image intended as transparent Mask information is stored in an images Alpha channel. A Boolean array or array-valued expression used to control where a data parallel operation has effect
  • the operation is only executed where array elements are true.
 1641. mask Tür.
  • Masking involves presenting an image or impression of oneself that is not complete or is inaccurate or misleading, in order to manipulate the observer Masking can be thought of as a form of shielding, although all the defensive capacity relies on manipulating the reaction of the observer A mask does not necessarily involve any shifting of any part of the pattern.
 1642. mask Tür.
  • mask. death mask.
 1643. mask Tür.
  • In offset lithography, an opaque material used to protect selected areas of a printing plate during exposure "Masking" can also be performed digitally with sophisticated image editing programs.
 1644. mask Tür.
  • In general, a mask is a file that filters out values from another file The simplest way to do this is to draw shapes on an image and use the shapes to define what values are seen in some other image Typically, the mask image has 1"s inside the shapes and 0"s outside When you multiply an image by this 1,0 mask, only the values multiplied by 1 remain The others all turn to 0"s Afni and SPM have associated mask drawing tools.
 1645. mask Tür.
  • In color separation photography, an intermediate photographic negative or positive used on color correction In offset-lithography, opaque material used to protect open or selected areas of a printing plate during exposure. A covering of the face, used conventionally by actors in many periods, including Greek, Roman, and commedia dell"arte The mask was also used in other sorts of plays for certain occasions, such as the masked balls in Shakespeare"s Romeo and Juliet and Much Ado about Nothing The mask is a symbol of the theatre, particularly the two classic masks of Comedy and Tragedy To hide backstage storage or activity by placing in front of it neutrally colored flats or drapery. In color separation photography, an intermediate photographic negative or positive used in color correction In offset lithography, opaque material used to protect open or selected areas of printing plates during exposure to top.
 1646. mask Tür.
  • In color separation photography, an intermediate photographic negative or positive used in color correction In offset-lithography, opaque material used to protect open or selected areas of a printing plate during exposure.
 1647. mask Tür.
  • In a permanent fortification, a redoubt which protects the caponiere.
 1648. mask Tür.
  • A transparent plate covered with an array of opaque and transparent patterns used to define the size and shape of circuit and device elements on a wafer Opaque areas are made of emulsion, chrome, iron oxide, or other materials.
 1649. mask Tür.
  • A thin photographic film used to transfer part of a circuit pattern to the surface of a semiconductor wafer A number of masks are used in combination with various additive and subtractive operations, to create the integrated circuits on a wafer.
 1650. mask Tür.
  • A screen for a battery.
 1651. mask Tür.
  • A person wearing a mask
  • a masker.
 1652. mask Tür.
  • A pattern used to control the retention or elimination of portions of another pattern Regions of an image at a constant value, usually white or black, form the mask.
 1653. mask Tür.
  • An opaque screen placed in the camera or printer that blocks part of the frame off and changes the shape of the photo-graphed image, leaving part of the frame a solid color As seen on the screen, most masks are black, although they can be white or colored.
 1654. mask Tür.
  • An opaque overlay placed over any part of a photo or separation negative that should not be exposed to light.
 1655. mask Tür.
  • An image editing device used to cover part of a digital image that can then be left untouched while you apply a filter or effect to the rest of the picture.
 1656. mask Tür.
  • A mask is used to block out part of an image In Photoshop, selections are part of a masking system to work on specific parts of an image Photoshop channel masks are used to create selections Each Photoshop channel is defined as an eight-bit grayscale images High-contrast black-and-white masks can be created in a channel or continuous-tone gradient masks.
 1657. mask Tür.
  • A mask is the standard operating system built into the microchip"s ROM or EEPROM which enables cards to operate and be read on a system. a cover or partial cover for the face used for disguise.
 1658. mask Tür.
  • A grotesque head or face, used to adorn keystones and other prominent parts, to spout water in fountains, and the like
  • called also mascaron.
 1659. mask Tür.
  • A function within image editing software that allows the user to restrict their image edits to only a part of the image A mask can have a hard or soft edge allowing the user to achieve a variety of obvious or subtle effects.
 1660. mask Tür.
  • A festive entertainment of dancing or other diversions, where all wear masks
  • a masquerade
  • hence, a revel
  • a frolic
  • a delusive show.
 1661. mask Tür.
  • A dramatic performance, formerly in vogue, in which the actors wore masks and represented mythical or allegorical characters.
 1662. mask Tür.
  • A device for delineating the areas of a wafer which should be exposed Typically, a mask is a composed of a non-absorbing substrate and a layer of absorbing material on top of it The pattern data is used in removing areas of the absorbing material See specifically x-ray mask.
 1663. mask Tür.
  • A defined area used to limit the effect of image-editing operations to certain regions of the image In an electronic imaging system, masks are drawn manually or created automatically--keyed to specific density levels or hue, saturation and luminance values in the image It is similar to photographic lith masking in an enlarger.
 1664. mask Tür.
  • A cover, or partial cover, for the face, used for disguise or protection
  • as, a dancer"s mask
  • a fencer"s mask
  • a ball player"s mask.
 1665. mask Tür.
  • a covering to disguise or conceal the face. activity that tries to conceal something
  • "no mask could conceal his ignorance"
  • "they moved in under a mask of friendship". a party of guests wearing costumes and masks. a protective covering worn over the face. hide under a false appearance
  • "He masked his disappointment". put a mask on or cover with a mask
  • "Mask the children for Halloween". cover with a sauce
  • "mask the meat". shield from light.
 1666. mask İng.
  • f. maske ile örtmek, maskelemek, gizlemek
  • ask. bir bataryayı veya askeri harekatı düşman gözünden saklamak, kamufle etmek, alalamak
  • maske takmak, kılık değiştirmek. masked ball maskeli balo. masking tape özellikle boyacılıkta kullanlıan yapışkan kağıt bant.
 1667. mask İng.
  • i. maske
  • alçı veya balmumundan yapılmış yüz kalıbı
  • maskeli kimse
  • ask. bir bataryayı veya askeri harekâtı düşman gözünden saklamak için yapılan çeşitli tertipler, kamuflaj, alalama
  • köpek veya tilki başı. death mask ölünün alçıdan yapıl mış yüz kalıbı. throw off the mask maskesini indirmek, gerçek niteliğini ortaya koymak.
 1668. maskalong,maskinonge İng.
  • bak. muskellunge.
 1669. maskara Tür.
  • clown. silly ass. laughing stock. ridiculous. silly. ludicrous. absurd. droll person. funny. buffoon. mascara. masquerader. rogue.
 1670. maskara Tür.
  • buffoon. clown. mascara. butt. laughingstock. cute child. little dear. masquerade. masquerader. mascara rimel.
 1671. maskaralık Tür.
  • clowning. cutting up. disgrace. disgraceful thing. farce. foolery. parody.
 1672. maskaralık Tür.
  • antic.
 1673. maske Tür.
  • mask, vizard.
 1674. maske Tür.
  • mask. veil. disguise. guise. color. colour. shape. visor. vizor.
 1675. maske Tür.
  • mask.
 1676. maske Tür.
  • disguise. front. mask. smokescreen. veil. veneer. whitewash. cover.
 1677. maskeleme Tür.
  • masking.
 1678. maskeleme Tür.
  • mask.
 1679. maskeli Tür.
  • masked.
 1680. maskeli balo Tür.
  • masked ball. fancy dress ball. masquerade. masked / costume ball.
 1681. maskeli balo Tür.
  • fancy dress ball.
 1682. masker , masquer İng.
  • i. maskeli kimse.
 1683. maskot Tür.
  • mascot.
 1684. maskot Tür.
  • mascot.
 1685. maslahatgüzar Tür.
  • chargé d"affairs. chargé d"affaires. charge d"affaires.
 1686. maslahatgüzar Tür.
  • chargé d"affaires işgüder.
 1687. maslahatgüzar Tür.
  • charge d"affaires.
 1688. maslak Tür.
  • pipe from which water continuously flows. tank from which water is diverted to various places. watering through.
 1689. maslician İng.
  • i. sihirbaz, büyücü, af suncu
  • gözbağcı, hokkabaz.
 1690. masmavi Tür.
  • very blue. deep blue.
 1691. masmavi Tür.
  • deep blue. literally blue.
 1692. masochism İng.
  • i. mazoşizm.
 1693. mason Tür.
  • To build stonework or brickwork about, under, in, over, etc.
  • to construct by masons
  • with a prepositional suffix
  • as, to mason up a well or terrace
  • to mason in a kettle or boiler. a craftsman who works with stone or brick English writer English film actor American Revolutionary leader from Virginia whose objections led to the drafting of the Bill of Rights.
 1694. mason Tür.
  • See Freemason.
 1695. mason Tür.
  • One whose occupation is to build with stone or brick
  • also, one who prepares stone for building purposes.
 1696. mason Tür.
  • mason.
 1697. mason Tür.
  • freemason. mason.
 1698. mason Tür.
  • freemason.
 1699. mason Tür.
  • English writer. a craftsman who works with stone or brick. a member of a widespread secret fraternal order pledged to mutual assistance and brotherly love.
 1700. mason Tür.
  • English film actor.
 1701. mason Tür.
  • American Revolutionary leader from Virginia whose objections led to the drafting of the Bill of Rights.
 1702. mason Tür.
  • A member of the fraternity of Freemasons.
 1703. mason İng.
  • i., f. duvarcı, taşçı
  • b.h. mason, farmason
  • f. taş veya tuğla ile örmek.
 1704. mason locası Tür.
  • freemasons"lodge.
 1705. masonic İng.
  • s. mason veya farmasonluğa ait.
 1706. masonluk Tür.
  • masonry. freemasonry.
 1707. masonluk Tür.
  • masonry.
 1708. masonluk Tür.
  • freemasonry.
 1709. masonry İng.
  • i. taşçılık veya duvarcılık sanatı veya işi
  • b.h. farmasonluk, masonluk.
 1710. masör Tür.
  • masseur.
 1711. masör Tür.
  • masseur.
 1712. masöz Tür.
  • masseuse.
 1713. masöz Tür.
  • masseuse.
 1714. masque İng.
  • i. aktörlerin maske giydikleri eski usul sahne oyunu
  • maskeli balo.
 1715. masquer İng.
  • bak. masker.
 1716. masquerade İng.
  • i., f. maskeli balo
  • maskeli balo kostümü
  • sahte tavır
  • f. maskeli eğlenceye katılmak
  • sahte tavır takınmak, olduğundan başka türlü görünmek. masquerader' i maskeli kimse, maskara, karnaval.
 1717. masraf Tür.
  • expense. cost. outlay. disbursement. outgo. drain on the purse. charge. damage. drain. expenditure. payment.
 1718. masraf Tür.
  • expenditure. expense (s. charge. damage. diminishing returns. disbursements. expense. intermedia comparisons. outgo. outgoings. outlay. rush.
 1719. masraf Tür.
  • cost. drain. expenditure. expense. outgoings. outlay.
 1720. masraflı Tür.
  • expensive. uneconomic. costly.
 1721. masraflı Tür.
  • expensive. costly.
 1722. masrafsız Tür.
  • free of cost. cost-efficient. cost-effective. clear of charges. free of expense. no expenses. free of costs. free of expenses. cost foq. frugal. no noting. no-noting. quit of charges. without expenses.
 1723. maşrapa Tür.
  • mug. tankard. metal drinking cup.
 1724. maşrapa Tür.
  • can. dipper. pitcher. tankard. a jug-shaped cup. beaker. goblet. water jug. pot. pannikin. muf. stoup.
 1725. mass İng.
  • i., f. parça, top, kütle, külçe, yığın, küme
  • çokluk
  • hacim, cisim
  • fiz. herhangi bir cisimde bulunan madde miktarı, kütle
  • f. yığın halinde toplamak
  • ask. asker yığmak. mass media kitle iletişim, halka bilgi dağıtmak için çeşitli vasıtalar. mass meeting çoğunlukla siyasi tartışma gayesiyle düzenlenmiş halka açık genel toplantı. mass movement geniş halk hareketi. mass production toptan üretim .the masses halk küt lesi, avam.
 1726. mass İng.
  • i. Katolik kiliselerinde ekmek ve şarabın takdisi ayini (Aşai Rabbani)
  • bu ayine mahsus müzik. High Mass bu ayinin müzikli ve eksiksiz merasimi. Low Mass bu ayinin basit şekli. Black Mass ölüler için yapılan ayin
  • küfür ile icra edilmiş Aşai Rabbani ayini, şeytana tapmak için düzen lenen ayin.
 1727. massacre İng.
  • i., f. kılıçtan geçirme, katliam, kırım
  • f. katletmek, kılıçtan geçirmek, kırıp geçirmek.
 1728. massage İng.
  • i., f. masaj, ovma, ovuşturma
  • f. masaj yapmak, ovmak.
 1729. massetme Tür.
  • absorption. assimilation.
 1730. massetmek Tür.
  • to suck up. to absorb. to soak up. assimilate.
 1731. masseur İng.
  • i. masajcı, masör.
 1732. masseuse İng.
  • i. masajcı kadın.
 1733. massicot İng.
  • i boya maddesi olarak kullanılan sarı toz halinde kurşun oksidi.
 1734. massif İng.
  • i. dağ kitlesi
  • boyuna veya enine dereler olan dağlık bir bölgenin ortasındaki kütle
  • yerinden oynamış ve dört tarafı çatlaklarla donanmış yekpare yerküre parçası.
 1735. massive İng.
  • s. ağır, iri, cüsseli, iri yapılı
  • min. som, yekpare
  • muazzam, tesirli massively z. yekpare halde
  • çok ağır olarak. massiveness i. ağırlık ve irilik.
 1736. massy İng.
  • s. iri bir tek parçadan ibaret
  • ayrı ve büyük, içi dolu.
 1737. mast İng.
  • i. palamut veya kayın kozalağı ve kestane gibi ağaç yemişi (özellikle domuzlara yem olarak kullanılır).
 1738. mast İng.
  • i. direk, gemi direği. before the mast gemi tayfalığı mevkii.
 1739. mastar Tür.
  • infinitive. template. infinitive eylemlik. jig. gauge.
 1740. mastar Tür.
  • infinitive. infinitive. infinitive mood.
 1741. mastar Tür.
  • gauge. pattern. straight edge. model. templet. template. module. normal gage. gauge stick. gauging rod. caliber. calibration instrument. source. ruler. face mold. origin. seed. gager. infinitive. face mould. gauger. jig.
 1742. mastara Tür.
  • cursor.
 1743. master İng.
  • f. yenmek, galip gelmek, hakkından gelmek
  • iyice öğrenmek
  • idare etmek, hakim olmak.
 1744. master İng.
  • s. baş, ana, temel, esas, asıl. master builder mimar
  • yapı ustası, kalfa. master copy teksir kalıbı
  • mumlu kâğıt
  • ana metin. master key aynı cinsten bir takım kilitleri açan anahtar, ana anahtar. master plan ana plan. master stroke çok ustalıklı iş, maharetli iş
  • kesin başarı. master switch elek. ana anahtar. master touch usta eli
  • yerinde söz veya davranış.
 1745. master İng.
  • i. efendi, sahip, patron, amir
  • usta
  • dini lider
  • üstat, büyük sanatçı
  • ing. erkek öğretmen
  • üniversitede bachelor'dan bir yüksek derece veya bu dereceyi alan kimse
  • yönetici
  • örnek, numune, kopya edilecek şey
  • teksir kalıbı
  • mumlu kâğıt
  • kü çük bey
  • kaptan. Master of Arts (kıs MA) bak. art master of ceremonies teşri fatçı, protokol görevlisi. Master of Science (kıs MS) teknik okulların verdiği Master derecesi veya bu dereceyi alan kimse
  • lisans üstü fen diploması be master of ustası olmak. be one's own master başına buyruk olmak. Grand Master şövalyeler ile masonlarda büyük üstat. old masters eski üstatlar (özellikle Rönesans devrindeki italyan ressamları). the Master Hazreti isa
  • üstat.
 1746. masteratarms İng.
  • i. savaş gemisinde güvenlik görevlisi.
 1747. masterful İng.
  • s. amir, buyurucu
  • hükmeden
  • üstada yakışır
  • idare kuvveti olan. masterfully z. amirane. masterfulness i. amirlik.
 1748. mastermind İng.
  • i., f. baş yönetici, işi çeviren kimse
  • f çekip çevirmek.
 1749. masterpiece İng.
  • i. şaheser, üstün eser
  • harika.
 1750. mastership İng.
  • i. yöneticilik, yönetim
  • ustalık.
 1751. mastery İng.
  • i. hüküm, idare
  • üstünlük, hakim olma
  • hüner, maharet
  • üstatlık.
 1752. masthead İng.
  • i. direk ucu
  • gazete veya mecmuada yöneticiler listesi.
 1753. mastic İng.
  • i. sakız ağacı, bot. Pistacia lentiscus
  • sakız: macun
  • sakızlı rakı, mastika.
 1754. masticate İng.
  • f. çiğnemek, dişlerle çiğneyip ezmek. mastica'tion i. çiğneme. mas'ticatory i., s. çiğnenen şey, çiklet, sakız
  • s. çiğnemekle ilgili
 1755. mastiff İng.
  • i. mastı (köpek).
 1756. mastika Tür.
  • mastic.
 1757. mastitis İng.
  • i., tıb meme iltihabı.
 1758. mastodon İng.
  • i. yalnız fosili bulunan mamuta benzer fil.
 1759. mastoid İng.
  • s., i., anat. birçok memeli hayvanda kulak arkasındaki yuvarlak kemik çıkıntısına ait
  • bu kemik çıkıntısına yakın
  • kadın memesi biçiminde, meme başı şeklinde
  • i. şakak kemiğinin mastoid çıkıntısı
  • kulak arkasındaki çıkıntılı kemik. mastoid process mastoid çıkıntısı.
 1760. mastürbasyon Tür.
  • masturbation. self-abuse. onanism.
 1761. mastürbasyon Tür.
  • masturbation. onanism. self- abuse.
 1762. mastürbasyon Tür.
  • masturbation.
 1763. masturbate İng.
  • f. istimna etmek. masturba'tion i. istimna.
 1764. masum Tür.
  • innocent. blameless. sinless. guiltless. clear. harmless. immaculate. ingenuous. lamblike. white. wide-eyed. innocent.
 1765. masum Tür.
  • innocent. blameless. bulletproof. childlike. clean. clear. in the clear. lamb. unspotted. unsullied.
 1766. masum Tür.
  • clean. clear. innocent. pure. simple. guiltless.
 1767. masumiyet Tür.
  • innocence.
 1768. masumiyet Tür.
  • clean hands. immunity. innocence.
 1769. masun Tür.
  • safe. secure. inviolable. protected (from. exempt. immune from.
 1770. masura Tür.
  • spool. bobbin (for thread. spout (for a fountain. shuttle. cop. reel. hasp. quill. nozzle. gauge nozzle. orifice. flowmeter. spindle. pipe. tube.
 1771. masura Tür.
  • bobbin. cop. spout.
 1772. mat Tür.
  • To twist, twine, or felt together
  • to interweave into, or like, a mat
  • to entangle.
 1773. mat Tür.
  • To grow thick together
  • to become interwoven or felted together like a mat. a thick flat pad used as a floor covering sports equipment consisting of a piece of thick padding on the floor for gymnastic sports a small pad of material that is used to protect surface from an object placed on it mounting consisting of a border or background for a picture.
 1774. mat Tür.
  • To cover or lay with mats.
 1775. mat Tür.
  • Temporary roadway constructed of hardwood lumber.
 1776. mat Tür.
  • Miller Analogy Test.
 1777. mat Tür.
  • Medical Appeal Tribunal.
 1778. mat Tür.
  • Maturity.
 1779. mat Tür.
  • Maternity Allowance. a thin layer of woven, non-woven, or knitted fiber that serves as reinforcement to the material or membrane. or Minimum Alternative Tax is the minimum tax that a company must pay, even if it is under zero tax limits.
 1780. mat Tür.
  • Master of Arts in Theology.
 1781. mat Tür.
  • Manifold Air Temperature - monitors temperature of intake charge air.
 1782. mat Tür.
  • lusterless. mat. matt. matte. quiet.
 1783. mat Tür.
  • Fibrous material comprised of random chopped or continuous filaments held together by a binder.
 1784. mat Tür.
  • dull. matt. opaque. mat. darkish. lackluster. lacklustre. sober. checkmate. mate.
 1785. mat Tür.
  • checkmate. lustreless. mat. lackluster. matte. muddy.
 1786. mat Tür.
  • Cast down
  • dejected
  • overthrown
  • slain.
 1787. mat Tür.
  • Cardboard rectangle with rectangle or oval window that you lay over a print to neatly frame the picture.
 1788. mat Tür.
  • A thin layer of woven, non-woven, or knitted fiber used to reinforce a material.
 1789. mat Tür.
  • a thick flat pad used as a floor covering. mounting consisting of a border or background for a picture. sports equipment consisting of a piece of thick padding on the floor for gymnastic sports. a master"s degree in teaching. the property of having little or no contrast
  • lacking highlights or gloss. a small pad of material that is used to protect surface from an object placed on it. twist together or entwine into a confusing mass
  • "The child entangled the cord". change texture so as to become matted and felt-like
  • "The fabric felted up after several washes". not reflecting light
  • not glossy
  • "flat wall paint"
  • "a photograph with a matte finish".
 1790. mat Tür.
  • A synchronous electrical system composed of the networks of Morocco, Algeria and Tunisia.
 1791. mat Tür.
  • Anything growing thickly, or closely interwoven, so as to resemble a mat in form or texture
  • as, a mat of weeds
  • a mat of hair.
 1792. mat Tür.
  • Any similar fabric for various uses, as for covering plant houses, putting beneath dishes or lamps on a table, securing rigging from friction, and the like.
 1793. mat Tür.
  • An ornamental border made of paper, pasterboard, metal, etc., put under the glass which covers a framed picture
  • as, the mat of a daguerreotype.
 1794. mat Tür.
  • A name given by coppersmiths to an alloy of copper, tin, iron, etc., usually called white metal.
 1795. mat Tür.
  • A hard rubber plate used to apply overprints on postage stamps. materiel.
 1796. mat Tür.
  • A flat structure made of strands, cut or uncut, oriented or not, held together in the form of a sheet Mesh fabrics: A flat fabric in which both warp and weft yarns are widely spaced and locked by means of the leno weaving process Milled filaments: Filaments broken into very short lengths by processing through a size-reduction mill. the random arrangement of glass fibers used in reinforcing a molded shape such as an outdoor fiberglass sign. a randomly distributed felt of fibers, usually glass, used in reinforced plastics.
 1797. mat Tür.
  • A fibrous reinforcing material comprised of chopped filaments or swirled filaments with a binder to maintain form
  • available in blankets of various widths, weights, and lengths.
 1798. mat Tür.
  • A fibrous reinforcing material composed of chopped filaments or swirled filaments with a binder applied to maintain form
  • available in blankets of various widths, weights, thickness" and lengths.
 1799. mat Tür.
  • A fibrous material for reinforced plastic consisting of randomly oriented chopped filaments, short fibers, or swirled filaments loosely held together with a binder.
 1800. mat Tür.
  • A fibrous material consisting of randomly oriented chopped or swirled filaments loosely held together with a binder.
 1801. mat Tür.
  • A fabric of sedge, rushes, flags, husks, straw, hemp, or similar material, used for wiping and cleaning shoes at the door, for covering the floor of a hall or room, and for other purposes.
 1802. mat Tür.
  • A cardboard rectangle with an opening cut in it that is placed over a print to frame it Also called an overmat.
 1803. mat İng.
  • i., f. (-ted, -ting) s. resim ve çerçeve arasındaki karton kenar
  • matb. hurufat kalıbı, matris
  • mat. yüzey
  • yüzeyi matlaştırıcı alet
  • f. matlaştırmak
  • resim etrafına karton çerçeve geçirmek
  • s. mat, donuk.
 1804. mat İng.
  • i., f. (-ted, -ting) hasır
  • paspas
  • bardak veya vazo altllığı
  • arap saçı gibi bir birine dolaşmış yığın
  • f. hasır ile örtmek
  • bükerek veya keçeleştirerek hasıra benzetmek
  • hasırlaşmak, keçeleşmek
  • düğümlenmek, bir birine dolaşmak, çitişmek.
 1805. matador Tür.
  • the principal bullfighter who is appointed to make the final passes and kill the bull.
 1806. matador Tür.
  • The killer
  • the man appointed to kill the bull in bullfights.
 1807. matador Tür.
  • The jack of clubs, or any other trump held in sequence with it, whether by the player or by his adversaries.
 1808. matador Tür.
  • matador.
 1809. matador Tür.
  • matador.
 1810. matador Tür.
  • In the game of quadrille or omber, the three principal trumps, the ace of spades being the first, the ace of clubs the third, and the second being the deuce of a black trump or the seven of a red one. the principal bullfighter who is appointed to make the final passes and kill the bull.
 1811. matador Tür.
  • A certain game of dominoes in which four dominoes, called matadors, may be played at any time in any way.
 1812. matador İng.
  • i. matador, boğa güreşçisi
  • bazı iskambil oyunlannda esas kozlardan biri.
 1813. matafora Tür.
  • davit.
 1814. matara Tür.
  • canteen or flask
  • leather flask. canteen. flask.
 1815. matara Tür.
  • canteen. flask. water bottle.
 1816. matbaa Tür.
  • printing office. printing house. printing press. printing works. printery.
 1817. matbaa Tür.
  • printing house
  • press. press.
 1818. matbaa Tür.
  • press. printing house. printing press basımevi.
 1819. matbaacı Tür.
  • printer. presser. pressman. typographer.
 1820. matbaacı Tür.
  • printer, operator of a printing business or a printing machine. printer. typographer.
 1821. matbaacı Tür.
  • printer.
 1822. matbaacılık Tür.
  • typography.
 1823. matbaacılık Tür.
  • the print. typography.
 1824. matbaacılık Tür.
  • printing. printing basımcılık.
 1825. matbu Tür.
  • printed (matter. printed.
 1826. matbu Tür.
  • printed basılı.
 1827. matbua Tür.
  • printed matter. third-class mail. printed papers. press. print. printed document.
 1828. matbuat Tür.
  • the press. the fourth estate. newsprinting.
 1829. match İng.
  • i. kibrit
  • fitil. ordinary match herhangi bir yere sürtünmeyle ateş alan kibrit. safety match yalnız kutusunun eczalı kenarına çakılınca ateş alan kibrit.
 1830. match İng.
  • f. uymak, benzemek
  • eşlemek
  • uydurmak
  • karşılaştırmak
  • geçmek, üstün gelmek
  • yazı turada karşılaştırmak üzere iki para atmak
  • geçirmek, birbirine tutturmak
  • birleştirmek evlendirmek. matching fund bağışların toplamına eşit miktarda yapılan şartlıbağış. matching funds şartlı bağışı eşitleyen küçük bağışlar.
 1831. match İng.
  • i. eş, akran, denk, benzer
  • tam kopya
  • tamamlayıcı şey
  • uygun çift
  • evlenme
  • evlenme kararı
  • eşliğe uygun kimse
  • rakip
  • maç, karşılaşma, müsabaka. meet one's match hakkından gelecek birine rast gelmek, rakibi ile karşılaşmak.
 1832. matchbox İng.
  • i. kibrit kutusu.
 1833. matchless İng.
  • s. eşsiz, emsalsiz, rakipsiz.
 1834. matchlock İng.
  • i. fitilli tüfek.
 1835. matchmaker İng.
  • i. çöpçatan kimse:atletizm karşılaşmasını düzenleyen kimse
  • kibrit imalâtçısı.
 1836. matchmark İng.
  • i. bağlantı işareti, bağlama markası.
 1837. matchwood İng.
  • i. kibrit yapmaya yarayan kereste
  • kibrit çöpü gibi ufak tahta parçaları.
 1838. mate İng.
  • i., f. eş, misil
  • karı, koca, eş
  • çift hayvanın erkek veya dişisi
  • arkadaş
  • den. ticaret gemisinde ikinci kaptan, muavin
  • f. eşlemek
  • evlendirmek
  • evlenmek
  • çiftleştirmek
  • çiftleşmek
  • uymak
  • mat etmek.
 1839. mate İng.
  • i. Paraguay çayı.
 1840. matelote İng.
  • i. şaraplı balık yahnisi.
 1841. matem Tür.
  • mourning. lament.
 1842. matem Tür.
  • bereavement. mourning yas.
 1843. matematik Tür.
  • math. mathematical. mathematics. maths.
 1844. matematik Tür.
  • mathematics.
 1845. matematik Tür.
  • mathematics.
 1846. matematikçi Tür.
  • mathematician. mathematics teacher.
 1847. matematikçi Tür.
  • mathematician.
 1848. matematiksel Tür.
  • mathematical. arithmetical.
 1849. matematiksel Tür.
  • mathematical.
 1850. matemli Tür.
  • who is in mourning.
 1851. matemli Tür.
  • lamentable.
 1852. mater İng.
  • ing., k.dili anne.
 1853. materfamilias İng.
  • i. kadın aile reisi.
 1854. materia medica İng.
  • i. tıbbi maddeler
  • tedavide kullanılan maddelerle ilgili tıp dalı.
 1855. material İng.
  • s., i. maddi, özdeksel, cismani
  • bir şeyin esasına ait
  • bedensel
  • önemli, mühim, gerekli
  • to ile değgin, etkili
  • i. madde, malzeme
  • çoğ. gereçler
  • bez, dokuma, kumaş. material wellbeing maddi refah. materials science maddelerin kullanım ve nitelikleri ile uğraşan bilim dalı . raw material hammadde. writing materials yazı malzemesi.
 1856. materialism İng.
  • i özdekçilik, maddecilik, materyalizm.
 1857. materiality İng.
  • i. maddilik, cismanilik
  • maddiyet
  • lüzum, önem.
 1858. materialize İng.
  • f. maddileşmek, cisim haline girmek, cisimleşmek
  • gerçekleşmek
  • maddileştirmek
  • maddi bir nitelik vermek
  • cisim vermek (ruh), tecelli ettirmek. materializa'tion i. maddileştirme,maddileşme, cisimlenme.
 1859. materiel İng.
  • i. levazım, malzeme, materyel, gereç.
 1860. maternal İng.
  • s. anneliğe ait, anneye yakışır
  • anne tarafından gelen. maternal aunt teyze. maternal grandmother anne anne. maternal uncle dayı. maternally z. anne gibi
  • anne tarafından.
 1861. maternity İng.
  • i. analık, annelik hali. maternity dress. hamile elbisesi maternity hospital doğumevi, doğum hastanesi.
 1862. materyal Tür.
  • materiel.
 1863. materyal Tür.
  • material. substance. material gereç. malzeme.
 1864. materyalist Tür.
  • materialist özdekçi. maddeci.
 1865. materyalist Tür.
  • materialist.
 1866. materyalist Tür.
  • materialist.
 1867. materyalizm Tür.
  • materialism.
 1868. materyalizm Tür.
  • materialism.
 1869. math İng.
  • i., A.B.D., k.dili matematik math. kıs. mathematics.
 1870. mathematical İng.
  • s. matematikle ilgili, kesin, tam. mathematically z. matematik yönünden.
 1871. mathematics İng.
  • i. matematik. abstract veya pure mathematics kuramsal matematik. applied mathematics . uygulamalı matematik. higher mathematics yüksek matematik. mathemati'cian i. matematikci.
 1872. maths İng.
  • i., ing., k.dili matematik.
 1873. matiere İng.
  • i., Fr. sanat unsuru.
 1874. matine Tür.
  • matinée. matinée performance. afternoon performance.
 1875. matine Tür.
  • matinee.
 1876. matinee İng.
  • i. matine.
 1877. mating İng.
  • i. çiftleşme, çiftleştirme. mating season çiftleşme mevsimi.
 1878. matins İng.
  • i., çoğ., kil. gece yarısı veya sabaha karşı bazı Hıristiyanlar tarafından yapılan ibadet
  • Anglikan kilisesinde sabah ibadeti.
 1879. matiz Tür.
  • making along splice. stinking drunk.
 1880. matkap Tür.
  • drill. gimlet. auger. borer. broach. punch.
 1881. matkap Tür.
  • auger. bit. drill. punch. wimble. gimlet. punch delgi.
 1882. matkap Tür.
  • auger.
 1883. matlaşmak Tür.
  • to become dull. to become lustreless.
 1884. matlaşmak Tür.
  • to become dull.
 1885. matlaştırmak Tür.
  • mat.
 1886. matlık Tür.
  • lusterlessness.
 1887. matlup Tür.
  • credit. receivable account. due. demand. active. debt. lien. money on account.
 1888. matmazel Tür.
  • young lady. mademoiselle. miss.
 1889. matmazel Tür.
  • mademoiselle.
 1890. matrah Tür.
  • tax assessment.
 1891. matrah Tür.
  • a figure showing the taxable value of sth. tax base. basis of taxation.
 1892. matrak Tür.
  • cudgel. funny. amusing. droll. scoff. truncheon. zany.
 1893. matrak Tür.
  • cudgel. funny. amusing.
 1894. matrass İng.
  • i. uzun boğazlı imbik.
 1895. matriarch İng.
  • i. aile veya kabile reisi kadın matriar'chal s. ana hâkimiyetine ait, anaerkil. matriar'chate i. anaerkil toplum.
 1896. matriarchy İng.
  • i. anaerki.
 1897. matricide İng.
  • i. ana katli
  • ana katili, anasını öldüren kimse. matricid'al s. ana katiline veya katilliğine ait.
 1898. matriculate İng.
  • f. kaydetmek
  • öğrenci olarak kaydedilmek (bilhassa üniversiteye). matricula'tion i. öğrenci kaydı
  • ing. olgunluk imtihanı.
 1899. matrimonial İng.
  • s. evlenmeye ait. matrimonially z. evlenmeye ait
  • evlenme suretiyle.
 1900. matrimony İng.
  • i. evlenme, izdivaç, evlilik
  • evlenme merasimi
  • bir kâğıt oyunu.
 1901. matris Tür.
  • matrix. strike. matrix. mat. mold.
 1902. matris Tür.
  • matrix.
 1903. matrix İng.
  • i. (çoğ. matrices, matrixes) bir cisme şekil veren veya dayanak olan şey
  • biyol. hücreler arasında bulunan madde
  • anat. dölyatağı, rahim
  • matb. hurufat kalıbı, matris
  • jeol. fosil, billur veya başka bir mineralin kaya içinde bıraktığı iz
  • jeol. gang
  • mat. değişkenler arasındaki ilgiyi gösteren tablo.
 1904. matron İng.
  • i. bilhassa çocuğu olan orta yaşlı evli kadın
  • bir müessesenin iç idaresiyle görevli kadın
  • hastane ve yetimhane gibi müesseselerde amir kadın. matron of honor nedime. matronhood i. ana olma hali. matronly s. ana gibi, anaya yakışır
  • toplu, dolgun
  • ağır başlı (kadın).
 1905. matted İng.
  • s. hasırlarla örtülmüş
  • keçeleşmiş.
 1906. matter İng.
  • f. ehemmiyeti olmak, önemi olmak, önem taşımak, bir şey ifade etmek
  • cerahatlenmek. What does it matter? Ne önemi var? Ne olur ki?
 1907. matter İng.
  • i. özdek, madde, cevher, cisim
  • konu, iş, husus, mesele
  • vesile
  • fark, önem
  • öz
  • yaklaşık miktar
  • cerahat, irin
  • fels. özdek
  • posta maddesi
  • matb. baskıya hazır hurufat
  • matb. dizilecek metin, müsvedde
  • man. bir önermenin kapsadığı husus
  • şikâyet veya pişmanlık sebebi. a matter of two dollars iki dolar meselesi. as a matter of course tabii olarak, işin tabii gidişine göre. as a matter of fact işin doğrusu, hakikatte. for that matter ona gelince
  • hatta. in the matter of konusunda, hususunda. It's no laughing matter işin şakası yok şakaya gelmez .No matter Önemi yok Mühim değil Zararı yok. no matter how difficult ne kadar güç olursa olsun printed matter basma, matbua. reading matter okunacak şey. What's the matter? Ne var? Ne oldu?
 1908. matteroffact İng.
  • s. tabii, alelade
  • hayale kapılmaz, heyecansız.
 1909. mattery İng.
  • s. cerahatli
  • çapaklı.
 1910. matthew İng.
  • i. Hazreti isa nın on iki havarisinden biri olup ismini dört incilden birine veren, Matta
  • Matta incili.
 1911. matting İng.
  • i. hasır, hasır örgüsü
  • hasır örme.
 1912. mattock İng.
  • i. kazma.
 1913. mattress İng.
  • i. yatak, şilte, uzun minder
  • su kenarlarında aşınmayı durdurmak için kıyı önüne çekilen çalı ve sırıktan örülmüş engel. spring mattress yaylı yatak.
 1914. maturate İng.
  • f. olgunlaşmak
  • tıb cerahat toplamak. matura'tion i. olma veya olgunlaşma, yetişme, kemale erme
  • cerahat toplama. mat'urative s. olgunluğa götüren, erginleştiren
  • cerahat top laylcı
 1915. mature İng.
  • s. olgunlaşmlş, olmuş, kemale ermiş, ergin, olgun
  • iyi hazırlanmlş, tamam
  • vadesi gelmiş. mature de liberation iyi ve uzun düşünme. maturely z. olgunca
  • tamamen, dikkatle. matureness i. olgunluk, kemal. maturity i. olgunluk hali
  • vade.
 1916. mature İng.
  • f. kemale erdirmek, olgunlaştırmak
  • olmak, olgunlaşmak, kemale ermek
  • vadesi gelmek.
 1917. matutinal İng.
  • s. sabaha ait, sabahleyin olan, erken.
 1918. matzo , matzah İng.
  • i. (çoğ. matzot, matzos) hamursuz ekmek.
 1919. maudlin İng.
  • s. aşırı duygusal
  • sarhoşluk tesiriyle yersiz olarak ağlayan veya aşırı derecede duygulanan.
 1920. maugre , -ger İng.
  • (edat), (eski) rağmen, bakmayarak.
 1921. maul İng.
  • i., f. tokmak
  • f. dövmek, berelemek, ezmek
  • hırpalamak: A.B.D. yarmak.
 1922. maulstick , mahlstick İng.
  • i. ressamın çalışırken sağ kolunu dayadığı değnek.
 1923. maumau İng.
  • f., A.B.D., (argo) yıldırmak.
 1924. maumau İng.
  • Kenya'da tedhişçi bir gizli örgüt.
 1925. maun Tür.
  • mahogany.
 1926. maun Tür.
  • mahogany.
 1927. maun Tür.
  • cashew. mahogany.
 1928. maund İng.
  • i. doğu memleketlerinde yerine göre degişen bir ağırlık ölçüsü (Hindistan' da geçerli ağırlık ölçüsü birimi 37,33 kilodur).
 1929. maunder İng.
  • f. anlaşılmaz veya tutarsız bir şekilde konuşmak
  • aylak aylak dolaşmak.
 1930. maundy İng.
  • i. Katoliklerde fakirlerin ayaklarını yıkama ayini. Maundy Thursday paskalyadan evvelki perşembe günü.
 1931. mauritania İng.
  • i. Moritanya.
 1932. mauritius İng.
  • i. Mauritius Adası.
 1933. mauser İng.
  • i., tic. mark. mavzer.
 1934. mausoleum İng.
  • i. sanatla süslenmiş büyük türbe, mozole
  • eski Karya kralı Mausolus için Bodrum'da inşa edilmiş olan ve dünyanın yedi harikasından biri sayılan türbe.
 1935. mauve İng.
  • i. leylak rengi, pembeye bakan açık mor
  • anilinden çıkarılan mor boya.
 1936. maval Tür.
  • yarn. lie. a tall story.
 1937. maval Tür.
  • pack of lies. cock-and-bull story.
 1938. maverick İng.
  • i., A.B.D. damgalanmamış ve sahipsiz dana, başıboş buzağı
  • A.B.D., k.dili toplum kurallarına uymayan kimse
  • parti disiplinine uymayan politikacı.
 1939. mavi Tür.
  • blue. blue.
 1940. mavi Tür.
  • blue.
 1941. mavi Tür.
  • blue.
 1942. mavi boncuk Tür.
  • blue bead.
 1943. mavi yakalılar Tür.
  • blue collar workers. lunch- bucket.
 1944. mavileşmek Tür.
  • to turn blue.
 1945. mavili Tür.
  • dressed in blue.
 1946. mavilik Tür.
  • blueness.
 1947. mavilik Tür.
  • blueness.
 1948. mavimsi Tür.
  • bluish.
 1949. mavis İng.
  • i. pas rengi ardıçkuşu.
 1950. mavna Tür.
  • lighter. tag boat. barge. hoy. galley.
 1951. mavna Tür.
  • barge. lighter. ark. hoy. scow.
 1952. mavnacı Tür.
  • bargeman. barge operator. bargee bargeman.
 1953. mavnacı Tür.
  • bargeman.
 1954. mavzer Tür.
  • rifle.
 1955. mavzer Tür.
  • revolver. mausergewehr.
 1956. maw İng.
  • i. boğaz, memeli hayvanların veya balığın gırtlak veya çenesi
  • kursak: mide
  • k.dili, leh. anne.
 1957. mawkish İng.
  • s. tiksindirici, iğrenç, tatsız
  • tiksindirici surette hisli.
 1958. max İng.
  • kıs. maximum.
 1959. maxi İng.
  • i., s. maksi, ayak bileğine kadar uzanan (giysi)
  • uzun, iri.
 1960. maxilla İng.
  • (çoğ. lae) i. çene kemiği, memeli hayvanların bilhassa üstçene kemiği. max'illar(y) s. çene kemiğine ait . maxillary gland biyol. çene altı bezi.
 1961. maxim İng.
  • i. kural, düstur
  • vecize, mesel.
 1962. maximal İng.
  • s. azami, en büyük, en fazla. Maximalist i. aşırı sol kanat üyesi (bilhassa eski Rus Sosyalist partisinde).
 1963. maximite İng.
  • i. kuvvetli bir patlayıci madde.
 1964. maximize İng.
  • f. azami hadde çıkarmak
  • bir prensibi en geniş anlamıyle yorumlamak.
 1965. maximum İng.
  • i., s. (çoğ. -ma veya -mums) azami derece, maksimum
  • gaye
  • s. azami, en çok, en ziyade. maximum pressure mak. azami basınç.
 1966. may İng.
  • f. (3. tek. sahıs may
  • geçmiş zaman might) bilmek, -meli, -malı (izin, imkan, ihtimal gibi durumlan ifade eden yardımcıı fiil).
 1967. may İng.
  • i. mayıs ayı
  • gençlik, bahar, hayatın ilkbaharı. May apple Amerika'ya mahsus ve meyvası yenir bir bitki, bot. Podophyllum peltatum. May bug mayıs boceği.zool. Melolontha vulgaris. May day 1 mayıs, Bahar Bayramı. May Duke pembe kiraz, sultaniye kirazı, bir çeşit ekşi kiraz .May queen Bahar Bayramı kraliçesi olarak seçilen genç kız. Maying i. Bahar Bayramını kutlama.
 1968. maya Tür.
  • yeast. ferment. yeast powder. leaven. sourdough. barm. maya.
 1969. maya Tür.
  • The pre-Columbian people who planted and cultivated the first cacao plantations in the Yucatan region of Mexico about 600 A D These plantations made them wealthy and established them as significant traders.
 1970. maya Tür.
  • The name for the doctrine of the unreality of matter, called, in English, idealism
  • hence, nothingness
  • vanity
  • illusion. a family of American Indian languages spoken by Mayan peoples an ethnic minority speaking Mayan languages and living in Yucatan and adjacent areas.
 1971. maya Tür.
  • the illusion that characterizes all transitory existence in Hindu philosophy, with only the spirit being permanent. loosely translated as "illusion," in Hinduism, it refers to the deceptive nature of the temporal world We are victims of maya when we regard the objects and impressions of our perception as absolutes in themselves when they are, along with our respective selves, one holistic reality, i e, Brahman.
 1972. maya Tür.
  • The illusion of being wrapped up in the material world and attached to it. illusion
  • in Hindu philosophy Maya is the divine power which has created the cosmso. "Illusion"
  • "Illusion".
 1973. maya Tür.
  • The Great Illusion.
 1974. maya Tür.
  • The glamour and illusion on the physical plane to which an integrated personality responds as the result of uncontrolled vital energies pouring through the etheric vehicle.
 1975. maya Tür.
  • The dillusion of being wrapped up in the material world and attached to it. illusion, particularly the illusion of the transient, impermanent, phenomenal world.
 1976. maya Tür.
  • Maya sakti is the veiling power of God, which veils the truth from our eyes and creates individual ignorance or avidya See advaita vedanta, page 2. illusion
  • the energy of the Supreme Lord that deludes living entities into forgetting their spiritual nature and forgetting God. force that shows the unreal as real and presents that which is temporary and short-lived as permanent and everlasting.
 1977. maya Tür.
  • Illusion Anything besides the Absolute Parabrahman is an illussion The first manifestation of this illussion is that primordial plane of which the hindu god Brahma is the personification.
 1978. maya Tür.
  • Illusion. 1)Unreality, illusion, prakriti 2)The Hindu principle that all is an illusion and that ultimately the physical world, contacted through the conscious mind and the five senses, does not represent reality This philosophy is also taught by A Course in Miracles.
 1979. maya Tür.
  • Ignorance obscuring the vision of God, the inherent creative power in Godhead or Brahman through which the visible universe is manifested We are in spiritual blindness because of the maya. signified originally in the Veda the comprehensive and creative knowledge, wisdom that is from of old, afterwards taken in its second and derivative sense, cunning, magic, illusion
  • phenomenal consciousness, the power of self-illusion in brahman. Illusion, popularly used in this sense Philosophically, the phenomenal universe, being subject to differentiation and impermanence is Maya.
 1980. maya Tür.
  • Hindu term coined by Advaita Vedanta to refer to the illusory or deceptive nature of the world which prompts us to make distinctions.
 1981. maya Tür.
  • ferment. yeast.
 1982. maya Tür.
  • ferment. leaven. yeast. starter. basic ingredient.
 1983. maya Tür.
  • Cosmic illusion on account of which the one appears as many.
 1984. maya Tür.
  • A term of Vedanta philosophy denoting ignorance obscuring the vision of Reality
  • the cosmic illusion on account of which the One appears as many, the Absolute as the relative world.
 1985. maya İng.
  • i., Hinduizm büyü, afsun.
 1986. maya İng.
  • i. eskiden Orta Amerika yerlilerinin ileri uygarlığa sahip bir aşireti
  • Maya'ların dili.
 1987. mayalama Tür.
  • brew.
 1988. mayalamak Tür.
  • to add yeast to. to yeast.
 1989. mayalandırmak Tür.
  • leaven.
 1990. mayalanma Tür.
  • fermentation. being fermented.
 1991. mayalanma Tür.
  • fermentation.
 1992. mayalanmak Tür.
  • to ferment. work.
 1993. mayalı Tür.
  • leavened. yeasted. sth to which a starter has been added. yeasty.
 1994. mayalı Tür.
  • barmy.
 1995. mayasıl Tür.
  • eczema. eczema egzama. haemorrhoids. piles basur.
 1996. mayasız Tür.
  • unleavened.
 1997. mayasız Tür.
  • devoid of yeast. a ferment or a starter. unleavened.
 1998. maybe İng.
  • z. belki, olabilir.
 1999. maydanoz Tür.
  • parsley.
 2000. maydanoz Tür.
  • parsley.
 2001. mayday İng.
  • i. uluslararası radyo imdat, işareti.
 2002. mayflower İng.
  • i. 1620 tarihinde ingiltere'den Amerika'ya meşhur bir göçmen kafilesini götüren geminin ismi.
 2003. mayflower İng.
  • i. bir tur alıç.
 2004. mayfly İng.
  • i. mayıs sineği.
 2005. mayhap İng.
  • z., (eski) belki de olabilir.
 2006. mayhem İng.
  • i., huk. dövüşe yarar uzuvlarından birini sakatlayarak bir kimseyi müdafaasız bırakma suçu
  • kargaşa.
 2007. mayhoş Tür.
  • pleasantly acid. tart. slightly strained. cool.
 2008. mayhoş Tür.
  • mildly sour. rather strained. cool. sourish. tartish. tarry. acidulent. subacrid. acidulous.
 2009. mayhoş Tür.
  • acidulous.
 2010. mayhoşluk Tür.
  • mild sourness. cool note (in relations.
 2011. mayhoşluk Tür.
  • acidulousness.
 2012. mayi Tür.
  • liquid. fluid sıvı.
 2013. mayi Tür.
  • fluid. liquid.
 2014. mayistra Tür.
  • mainsail.
 2015. mayın Tür.
  • mine (an explosive. mine.
 2016. mayın Tür.
  • mine.
 2017. mayın gemisi Tür.
  • torpedo boat.
 2018. mayın gemisi Tür.
  • mine layer.
 2019. mayın tarlası Tür.
  • minefield.
 2020. mayın tarlası Tür.
  • mine field.
 2021. mayıncı Tür.
  • miner.
 2022. mayınlamak Tür.
  • to mine.
 2023. mayınlı Tür.
  • mined.
 2024. mayıs Tür.
  • May (month.
 2025. mayıs Tür.
  • may.
 2026. mayıs böceği Tür.
  • may bug.
 2027. mayışmak Tür.
  • to get drowsy. to stare stupidly.
 2028. mayışmak Tür.
  • to get drowsy. to feel like streching out and taking a nap.
 2029. maymun Tür.
  • monkey. ape.
 2030. maymun Tür.
  • apish. monkey. ape. simian.
 2031. maymun Tür.
  • ape. monkey.
 2032. maymun iştahlı Tür.
  • person who is completely lacking in stick-to-itiveness. fickle.
 2033. maymun iştahlı Tür.
  • flighty. volatile.
 2034. maymuncuk Tür.
  • picklock. passkey. skeleton key. false key.
 2035. maymuncuk Tür.
  • pass key. skeleton key. picklock. lockpicker. jemmy. pickblock. glut. false key. latch key. duplicate key. master key. passkey. pickock.
 2036. maymuncuk Tür.
  • master key. pass key.
 2037. mayna Tür.
  • lower the sails.
 2038. mayo Tür.
  • swim suit. swimming suit. bathing suit. one-piece bathing-suit. trunks. bather. bathing costume. bathing dress. costume.
 2039. mayo Tür.
  • swimsuit.
 2040. mayo Tür.
  • Mayonaise.
 2041. mayo Tür.
  • May.
 2042. mayo Tür.
  • egg yolks and oil and vinegar.
 2043. mayo Tür.
  • bathing suit. swimsuit. bathing trunks. leotard. bathing slips.
 2044. mayonez Tür.
  • mayonnaise. dressing.
 2045. mayonez Tür.
  • mayonnaise.
 2046. mayonez Tür.
  • dressing. mayonnaise.
 2047. mayonezli Tür.
  • made with mayonnaise.
 2048. mayonnaise İng.
  • i. mayonez.
 2049. mayor İng.
  • i. belediye reisi Lord Mayor Büyük Britanya'da Londra gibi belirli bazı şehirlerde belediye reisi. mayoralty i. belediye reisliği. mayoress i. belediye reisi'nin karısı
  • kadın belediye reisi.
 2050. maypole İng.
  • i. Bahar Bayramında halkın etrafında dans ettiği çiçeklerle süslü direk.
 2051. maytap Tür.
  • sparkler. squib.
 2052. maytap Tür.
  • roman candle. squib.
 2053. mazbata Tür.
  • official report signed and submitted by a committee or group.
 2054. mazbut Tür.
  • regular.
 2055. mazbut Tür.
  • morally upright. disciplined and orderly (person. recorded.
 2056. mazdaism İng.
  • i. Zerdüştlük.
 2057. maze İng.
  • i. yolları şaşırtacak derecede karışık yer, labirent
  • şaşkınlık, hayret.
 2058. mazeret Tür.
  • excuse. pretext. alibi. apology. put off.
 2059. mazeret Tür.
  • excuse. apology. justification. alibi. allegation. peg. plea. putoff.
 2060. mazeret Tür.
  • alibi. apology. excuse. plea. put-off.
 2061. mazeretsiz Tür.
  • unwarranted. unjustifiable. who has no excuse. without excuse. unwarrantable.
 2062. mazgal Tür.
  • embrasure. loophole. crenel.
 2063. mazgal Tür.
  • embrasure. crenel. loophole. port. rampart. gutter. drain inlet. kennel. crenellate.
 2064. mazgal Tür.
  • cesspool. crenel. loophole. embrasure.
 2065. mazgallı Tür.
  • castellated.
 2066. mazi Tür.
  • the past. long ago.
 2067. mazi Tür.
  • the past. bygone.
 2068. mazi Tür.
  • bygone. antecedents. past.
 2069. mazlum Tür.
  • oppressed. aggrieved. inoffensive. underdog.
 2070. mazlum Tür.
  • aggrieved. wronged. oppossed. inoffensive. meek.
 2071. mazoşist Tür.
  • masochist. masochistic özezer.
 2072. mazoşist Tür.
  • masochist.
 2073. mazoşist Tür.
  • masochist.
 2074. mazoşizm Tür.
  • masochism. masochism özezerlik.
 2075. mazoşizm Tür.
  • masochism.
 2076. mazoşizm Tür.
  • masochism.
 2077. mazot Tür.
  • fuel-oil.
 2078. mazot Tür.
  • diesel oil. fuel oil. diesel fuel. mazout. crude oil. crude petroleum. diesel. gas oil.
 2079. mazot Tür.
  • diesel. diesel oil. diesel fuel. fag. cigarette. booze. drink.
 2080. mazur Tür.
  • excused. excusable.
 2081. mazur Tür.
  • excused. excusable.
 2082. mazurka Tür.
  • Type of Polish folk dance in triple meter.
 2083. mazurka Tür.
  • The Mazurka is a Polish dance In Russia the Polonaise opened the ball, and the Mazurka ended it In the Mazurkathe couples follow the leader in circular formation around the room Sometimes the woman kneels down while her partner executes a chasse around her, and then this figure is reversed.
 2084. mazurka Tür.
  • Polish country dance in triple time It first became popular outside Poland in the 18th-century The mazurka was brought into the concert repertoire by Chopin, who wrote 50 or so.
 2085. mazurka Tür.
  • mazurka.
 2086. mazurka Tür.
  • mazurka.
 2087. mazurka Tür.
  • A split half jump in which the legs are crossed in the air in the opposite direction of a normal split.
 2088. mazurka Tür.
  • A Polish dance, or the music which accompanies it, usually in 3-4 or 3-8 measure, with a strong accent on the second beat. a Polish national dance in triple time music composed for dancing the mazurka.
 2089. mazurka Tür.
  • A national dance of Poland believed to have originated in the sixteenth century It is in triple time, usually in two or four sections and with accent usually on the second or third beat Dancers of the mazurka were allowed to improvise steps, and for this reason the musical form is comparatively elastic Chopin brought the mazurka into the concert hall with his fifty-one works in that form for the piano The twentieth century nationalist composer Karol Szymanowski, also wrote effective mazurkas for the piano. music composed for dancing the mazurka. a Polish national dance in triple time.
 2090. mazurka Tür.
  • A lively Polish dance in 3/8 or 3/4 [back].
 2091. mazurka İng.
  • i. Leh. dansı veya dans havası, mazurka..
 2092. mazy İng.
  • s. dolaşık, karışık
  • şaşkınlığa düşmüş. mazily z. dolaşık ve karışık olarak maziness i. dolaşıklık, karışıklık.
 2093. mc İng.
  • kıs. Master of Ceremonies protokol görevlisi, teşrifatçı.
 2094. mc İng.
  • kıs. megacycle.
 2095. mc İng.
  • kıs. Mac.
 2096. mccoy İng.
  • i. bir soyadı. the real McCoy A.B.D., (argo) hakikisi.
 2097. md İng.
  • kıs. Doctor of Medicine tıp doktoru.
 2098. md İng.
  • kıs. Maryland.
 2099. mday İng.
  • i. Mobilization Day seferberlik günü.
 2100. mdse İng.
  • kıs. merchandise.
 2101. me Tür.
  • Whatever I appear to be. ari Me-nashi - one eye against no eye.
 2102. me Tür.
  • The person speaking, regarded as an object
  • myself
  • a pronoun of the first person used as the objective and dative case of the pronoum I
  • as, he struck me
  • he gave me the money, or he gave the money to me
  • he got me a hat, or he got a hat for me.
 2103. me Tür.
  • See Men, pron.
 2104. me Tür.
  • Rules of divine authority which the gods use to ensure the universe functions. mine.
 2105. me Tür.
  • One.
 2106. me Tür.
  • Myalgic Encephalitis.
 2107. me Tür.
  • Mobile Equipment E g a mobile phone.
 2108. me Tür.
  • Mobile Equipment Also known as Mobile Unit. maintenance test flight evaluator. methyl.
 2109. me Tür.
  • Missionary Enrichment Conference.
 2110. me Tür.
  • Middle English. pron: me 1. mean error.
 2111. me Tür.
  • Middle-earth.
 2112. me Tür.
  • Methyl. me is a constant that can be used to refer to the first hero in your party in any command that takes a hero number as an argument.
 2113. me Tür.
  • Mercury.
 2114. me Tür.
  • Mechanical Entities.
 2115. me Tür.
  • Market Equity Market equity is price times shares outstanding Price is from CRSP, shares outstanding are from Compustat or CRSP.
 2116. me Tür.
  • Management Entity.
 2117. me Tür.
  • a state in New England.
 2118. me Tür.
  • A piratical way to say, "my".
 2119. me Tür.
  • According to symbolic interactionism, the image of self seen in the looking glass of other people"s reactions
  • the self"s generalized other.
 2120. me İng.
  • kıs. Maine.
 2121. me İng.
  • zam., bak. I, beni, bana. Ah me ! Aman, aman!. Dear me! Olur şey değil!
 2122. mead İng.
  • i., (şiir) çayır, çimen.
 2123. mead İng.
  • i. mayalandırılmış bal ve sudan yapılan alkollü bir içki.
 2124. meadow İng.
  • i. çayır. meadow grass çayır otu, çimen. meadow rue çayır sedefi, bot. Thalictrum meadow saffron güz çiğdemi, bot. Colchicum autumnale. meadow clover çayırtirfili, bot. Trifolium pratense.
 2125. meadowlark İng.
  • i. sarı göğsü üstünde: siyah hilâl şekli bulunan ötücü bir çayır kuşu, zool. Sturnella magna.
 2126. meager İng.
  • s. yetersiz, eksik, az
  • bereketsiz, mahsulsüz, kuru, yavan, tatsız
  • zayıf. meagerly z. yetersizce
  • fena, kusurlu olarak
  • zayıf halde. meagerness i. zayıf lık
  • kısırlık, kıtlık.
 2127. meal Tür.
  • To sprinkle with, or as with, meal.
 2128. meal Tür.
  • To pulverize
  • as, mealed powder. coarsely ground foodstuff
  • especially seeds of various cereal grasses or pulse the food served and eaten at one time any of the occasions for eating food that occur by custom or habit at more or less fixed times.
 2129. meal Tür.
  • The portion of food taken at a particular time for the satisfaction of appetite
  • the quantity usually taken at one time with the purpose of satisfying hunger
  • a repast
  • the act or time of eating a meal
  • as, the traveler has not eaten a good meal for a week
  • there was silence during the meal.
 2130. meal Tür.
  • the food served and eaten at one time. any of the occasions for eating food that occur by custom or habit at more or less fixed times. coarsely ground foodstuff
  • especially seeds of various cereal grasses or pulse.
 2131. meal Tür.
  • meaning. purport. signification.
 2132. meal Tür.
  • Grain that is coarsely ground and unbolted
  • also, a kind of flour made from beans, pease, etc.
  • sometimes, any flour, esp. if coarse.
 2133. meal Tür.
  • A part
  • a fragment
  • a portion.
 2134. meal Tür.
  • Any substance that is coarsely pulverized like meal, but not granulated.
 2135. meal İng.
  • i. elenmemiş kaba un
  • una benzer şey. meal worm un kurdu.
 2136. meal İng.
  • i. yemek, öğün
  • yemek zamanı. meal ticket yemek kartı
  • A.B.D., (argo) geçim kaynağı.
 2137. mealtime İng.
  • i. yemek vakti.
 2138. mealy İng.
  • s. un gibi, unlu
  • beyaz benekli (at)
  • solgun, renksiz (yüz). mealiness i. unluluk.
 2139. mealymouthed İng.
  • s. samimiyetsiz.
 2140. mean İng.
  • s. adi, aşağı, değersiz
  • rezil, alçak, bayağı
  • cimri, pinti
  • kılıksız
  • yoksul
  • k.dili huysuz
  • k.dili utangaç
  • A.B.D., k.dili keyifsiz
  • A.B.D., k.dili kötü huylu, ahlâksız, tehlikeli
  • A.B.D., k.dili zor, güç
  • A.B.D., (argo) şahane, nefis. no mean city çok iyi şehir. meanly z. alçakçasına. meanness i. adilik
  • cimrilik.
 2141. mean İng.
  • i. iki şeyin ortası, vasat, orta
  • ılımlık
  • mat. ortalama nicelik
  • istatistikte gözlem sonucu ortalama değer
  • man. orta terim
  • bak. means the golden mean her şeyin kararı, ikisi ortası, ideal olan şey.
 2142. mean İng.
  • s. orta, vasat
  • vasati, ortalama
  • mat. orantılı. mean distance ortalama mesafe. mean pressure ortalama basınç. mean time vasati güneş saati. Greenwich mean time Greenwich ortalama güneş saati.
 2143. mean İng.
  • f. (meant) (ment) niyet etmek, kurmak, düşünmek
  • ifade etmek, mana vermek, kastetmek, demek istemek
  • demek. He means well. Ne kadar beceriksiz olsa da hüsnüniyeti var. It is meant for you Bu sizin için. What do you mean by it? Ne demek istiyorsun? Yaptığın doğru mu? You mean everything to me Sen benim her şeyimsin.
 2144. meander İng.
  • i., f. dolambaçlı yol, labirent
  • zikzaklı veya dolambaçlı devinim
  • menderes, kıvrım
  • girintili kavislerden yapılmış nakış
  • b.h. Menderes Irmağının eski ismi
  • f. dolambaçlı yoldan gitmek
  • avare dolaşmak, gezinmek.
 2145. meaning İng.
  • s. maksatll, niyetli
  • manalı, anlamlı. meaningly z. manalı manalı.
 2146. meaning İng.
  • i. anlam, mana
  • amaç, gaye, maksat
  • yorum
  • önemç meaningful sç anlamlı, manalı. meaningless s. anlamsız, manasız
  • boş, abes.
 2147. means İng.
  • i. vasıta, araç, vesile
  • servet, varlık, zenginlik, para. means of transport nakil vasıtası, ulaşım araçları, taşıtlar. means to an end araç, vasıta. by all means elbette, şüphesiz. by any means ne şekilde olursa olsun, ne pahasına olursa olsun
  • hiç. by means of vasıtasıyle. by no means elbette hayır, asla, katiyen.
 2148. meant İng.
  • bak. mean.
 2149. meantime , meanwhile İng.
  • i., z. ara, aradaki zaman
  • z. arada
  • aynı zamanda. in the meantime arada
  • iken.
 2150. measles İng.
  • i., tıb. kızamık
  • domuz uyuzu. German measles kızamıkçık.
 2151. measly İng.
  • s. kızamıklı, kızamık çıkarmış
  • (argo) adi, değersiz
  • cimri.
 2152. measurable İng.
  • s. ölçülebilir, ölçüye gelir
  • sınırlı, ılımlı. measurably z. ölçülür surette
  • ölçülü olarak.
 2153. measure İng.
  • f. ölçmek, tartmak, kıymet biçmek
  • ölçüsü olmak
  • karşılaştırmak
  • ölçüsünü almak
  • süzmek, dikkatle bakmak
  • uydurmak, ayarlamak. measure off uzunluğuna belli bir kısmı ölçmek. measure out ölçüp ayırmak. measure swords kılıçla çarpışmak
  • biri ile boy ölçüşmek. measure up to beklenilen nitelikte olduğunu ispat etmek. measuring rod ölçü değneği, yüz ölçümü değneği. measuring worm yeri ölçermiş gibi yürüyen bir cins tırtıl. measured s. ölçülü, ölçülmüş
  • düzgün, düzenli, mevzun
  • sınırlanmış. measureless s. ölçüsüz, hadsiz, hesapsız. measurement i. ölçü, ölçme, ölçüm.
 2154. measure İng.
  • i. ölçü, miktar
  • ölçek
  • her hangi bir ölçü sistemi
  • ölçüm, ölçme
  • derece, mertebe, hudut, had
  • şiir vezni
  • tedbir, yol
  • kanun
  • müz. ölçü. angular measure açı ölçüsü. beyond measure hadden aşırı, son derece. full measure tam ölçü. for good measure fazladan, ek olarak. in some measure bir dereceye kadar, kısmen. liquid measure sıvı oylum ölçüsü. made to measure ısmarlama yapılmış (elbise). short measure eksik ölçü. take one's measure birinin kabiliyetini sınamak, fig. birinin ölçüsünü almak. take measures tedbir almak, hazırlıklı bulunmak. tape measure mezura, mezur, metre şeridi.
 2155. meat İng.
  • i. yenecek et et
  • (eski) yemek, yi yecek şey
  • öz
  • k.dili en büyük zevk. meat and drink to him onun için gıda kadar lüzumlu şey. meat and potatoes (argo) önemli olan, temel (kısım). meat loaf rulo köfte. meat packing A.B.D. toptan kasap işi. meat pie etli börek. meaty s. etli, et gibi
  • özlü, dolgun.
 2156. meatus İng.
  • i., anat. yol, kanal
  • kanal ağzı.
 2157. meblağ Tür.
  • sum. amount. sum of money.
 2158. meblağ Tür.
  • amount. sum (of money. quantum. sum.
 2159. mebus Tür.
  • member of parliament. deput. congressman. deputy.
 2160. mebus Tür.
  • deputy. member of parliament milletvekili.
 2161. mebusluk Tür.
  • deputyship.
 2162. mebzul Tür.
  • abundant. opulent bol. çok.
 2163. mebzul Tür.
  • abundant. bounteous. generous. handsome. lavish. plentiful. profusely. superabudant.
 2164. meç Tür.
  • strand or lock of hair. rapier.
 2165. meç Tür.
  • epee.
 2166. mecal Tür.
  • strength. power derman. takat.
 2167. mecal Tür.
  • power. strength.
 2168. mecalsiz Tür.
  • weak. exhausted.
 2169. mecalsizlik Tür.
  • weakness. exhaustion. drained feeling.
 2170. mecaz Tür.
  • metaphor. figure of speech.
 2171. mecaz Tür.
  • metaphor. figurative expression. simile. trope.
 2172. mecaz Tür.
  • figure of speech. metaphor. trope.
 2173. mecazen Tür.
  • figuratively. using a figure of speech. metaphorically.
 2174. mecazi Tür.
  • figurative. metaphoric. metaphorical.
 2175. mecazi Tür.
  • figurative. metaphorical.
 2176. mecazi Tür.
  • allegorical. dry. figurative. metaphorical.
 2177. mecbur Tür.
  • forced to. obliged to. bound. bound to. obliged.
 2178. mecbur Tür.
  • compelled. forced. bound. doomed.
 2179. mecbur Tür.
  • bound. compelled. forced.
 2180. mecbur etmek Tür.
  • to force / to oblige sb to do sth. coerce. compel.
 2181. mecburen Tür.
  • out of necessity. because one has to. perforce.
 2182. mecburen Tür.
  • compulsorily. willy-nilly.
 2183. mecburen Tür.
  • compulsorily. forcedly. coerciblely. fain. needs must.
 2184. mecburi Tür.
  • compulsory. obligatory. binding.
 2185. mecburi Tür.
  • compulsive. compulsory. forced. obligatory. necessary. mandatory.
 2186. mecburiyet Tür.
  • obligation. compulsion. necessity.
 2187. mecburiyet Tür.
  • obligation. compulsion. exigence. exigency. indispensability.
 2188. mecburiyet Tür.
  • being forced to. being compelled to. to have to do sth.
 2189. mecca İng.
  • i. Mekke
  • k.h. herkesin ziyaret etmek istediği yer. .
 2190. mech. İng.
  • kıs. mechanics, mechanical.
 2191. mechanic İng.
  • i., s. makinist, makina ustası
  • s. el sanatlarına ait
  • makinaya ait, mekanik.
 2192. mechanical İng.
  • s. makinaya veya alete ait
  • makina veya aletle yapılmış
  • el sanatlarına ait
  • makina gibi, mekanik
  • mihaniki
  • fiz. mekanik. mechanical advantage mekanik verim. mechanical drawing teknik resim. mechanical efficiency makinada kullanılan güçle verim arasındaki oran. mechanically z. mekanik olarak.
 2193. mechanician İng.
  • i makinist.
 2194. mechanics İng.
  • i., fiz. cisimlerin devimleriyle ilgili olayları inceleyen bilim, mekanik
  • makina ilmi
  • teknik.
 2195. mechanism İng.
  • i. mekanizma, makina tertibatı, bir makinayı meydana getiren bütün kısımlar
  • işleyiş
  • teknik, üslup, yöntem
  • fels. mekanikçilik, mekanizm.
 2196. mechanist İng.
  • i., nad. makinacı
  • makinist, makina uzmanı
  • fels. mekanikçi, mekanizm taraftarı kimse. mechanis'tic s. mekanik, mekaniğe değgin
  • fels. mekanizme özgü.
 2197. mechanization İng.
  • i. makinalaşma, makinalaştırma.
 2198. mechanize İng.
  • f. makinalaştırmak.
 2199. mechlinlace İng.
  • Belçika'nın Mechlin şehrinde yapılan bir çeşit kopanaki, karo danteli.
 2200. meçhul Tür.
  • unknown. indeterminate. obscure.
 2201. meçhul Tür.
  • nameless. unknown.
 2202. meclis Tür.
  • parliamentary. parliamentarian. assembly. council. board. gathering. assemblage. congress. convocation. diet. divan. house. majlis. parliament.
 2203. meclis Tür.
  • council. parliament. board. assemblage. assembly. committee. congress. divan. powwow.
 2204. meclis Tür.
  • chamber. convocation. council. house. parliament. assembly. board. turkish grand national assembly. social gathering. assembly. council. place of assembly.
 2205. meclis araştırması Tür.
  • parliamentary inquiry.
 2206. mecmua Tür.
  • periodical. magazine. review dergi.
 2207. mecmua Tür.
  • magazine. periodical.
 2208. mecnun Tür.
  • madly in love. love-crazed.
 2209. mecnun Tür.
  • mad. insane. crazed by love.
 2210. mecnun Tür.
  • crazy.
 2211. mecra Tür.
  • channel. culvert. drain. watercourse. bed of stream. canal. conduit. well drain. gutter. river bed. offtake. penstock. gully. sewer. outflow pipe. duct. dike.
 2212. mecra Tür.
  • channel. conduit. duct.
 2213. med İng.
  • kıs. medicine, medieval, medium.
 2214. medal İng.
  • i. madalya, para şeklinde nişan.
 2215. medalist İng.
  • i. madalya yapan kimse
  • madalya kazanan kimse.
 2216. medallion İng.
  • i. büyük madalya
  • madalyon, daire içinde kabartma veya resim gibi süs
  • A.B.D. taksi ehliyeti
  • ehliyetli taksi şöförü.
 2217. meddle İng.
  • f. karışmak, vazifesi olmadığı yerde araya girmek, başkasının işine burnunu sokmak. meddler i. herkesin işine karışan kimse, her şeye burnunu sokan kimse. meddlesome s. işe karışan. meddle someness i. başkalarının işine burnunu sokma eğilimi.
 2218. medeni Tür.
  • civilized. civil. urbane.
 2219. medeni Tür.
  • civil. civilized. urbane.
 2220. medeni Tür.
  • civil. civilized.
 2221. medeni nikah Tür.
  • civil marriage.
 2222. medeni nikah Tür.
  • civil marriage.
 2223. medenileşmek Tür.
  • to be civilized.
 2224. medeniyet Tür.
  • civilization. culture.
 2225. medeniyet Tür.
  • civilization. civilization uygarlık.
 2226. medeniyet Tür.
  • civilization.
 2227. medeniyetsiz Tür.
  • uncivilized. low.
 2228. medet Tür.
  • help. aid.
 2229. medet Tür.
  • help. aid.
 2230. medevac İng.
  • i., A.B.D. yaralıları savaş alanından hastaneye taşımada kullanılan askeri helikopter.
 2231. media İng.
  • i., çoğ. vasıtalar, araçlar. the media gazete, radyo, televizyon gibi yayın araçlarının bütünü.
 2232. mediaeval İng.
  • bak. medieval.
 2233. medial İng.
  • s orta, vasat
  • ortaya ait, ortalama
 2234. median İng.
  • s., i. orta
  • i. orta
  • medyan, orta değer
  • geom. kenarortay. median nerve kol medyan siniri.
 2235. mediate İng.
  • f., s aracılık etmek, vasıta olmak, araya girmek
  • ara bulmak
  • arada haber götürmek
  • s. dolaylı ilgisi olan, doğrudan doğruya olmayan, dolayıslyle olan
  • ara yerde bulunan, ortada olan, ikisi ortası. mediately z. vasıta olarak. media'tion i. ara buluculuk, tavassut, şefaat.
 2236. mediatize İng.
  • f. eski yöneticisinin unvanı ve bazı yetkileri kendisinde kalmak üzere bir ülkeyi başka bir ülkeye bağlamak.
 2237. mediator İng.
  • i. arabulucu aracı, uzlaçtırıcı kimse
  • şefaatçi. mediatorship i. aracılık, arabuluculuk, uzlaştırma: şefaat, şefaatçilik. mediatory s. uzlaştırmayla ilgili, uzlaştırıcı
  • şefaate ait.
 2238. medic İng.
  • i., k.dili doktor
  • tıp öğrencisi.
 2239. medic İng.
  • i. kabayonca, bot. Medicago sativa.
 2240. medicable İng.
  • s. tedavisi mümkün, iyileştirilebilir.
 2241. medical İng.
  • s. tedaviye ait, tıbbba ait, tıbbi
  • iyileştirici, tedavi edici. medical botany tıbbi bitkiler ilmi. medical jurisprudence adli tıp. medically z. tıbbi maksatlarla, tıbben, tıb. yönünden.
 2242. medicament İng.
  • i. ilâç, tedavide kullanılan madde.
 2243. medicare İng.
  • i. A.B.D. ve Kanada'da devlet sağlık sigortası.
 2244. medicate İng.
  • f. ilâçla tedavi etmek
  • içine ilâç katmak. medica'tion i. ilâçla tedavi. medicative s. ilâçla tedavi kabilinden.
 2245. medicinal İng.
  • s. ilâç özelliği olan, iyileştirici, tedavi edici, teskin edici, tıbbi. medicinally z. ilâç vasıtasıyle.
 2246. medicine İng.
  • i., f. ilaç, deva
  • b.p. ilmi, hekimlik
  • ilkel insanlar arasında büyü
  • afsun
  • f. ilaç vermek, ilâçla tedavi etmek. medicine ball jimnastikte kullanılan iri ve ağırca top. medicine dance Kızılderililer arasıda dini bir dansı. medicine man ilkel kabilelerde sihirbaz hekim. patent medicine müstahzar, hazır ilaç. take one's medicine hoşa gitmeyen bir şeyi yapmaya mecbur olmak, katlanmak, çekmek.
 2247. medieval mediaeval İng.
  • s. ortaçağa ait veya benzer. medievalism i. ortaçağa ait inanış ve adetler. medievalist i. ortaçağ ilimleri uzmanı.
 2248. medina İng.
  • i. Medine.
 2249. Medine Tür.
  • medina.
 2250. Medine Tür.
  • Medina.
 2251. mediocre İng.
  • s. alelade, olağan, orta derecede, ne iyi ne kötü, bayağı.
 2252. mediocrity İng.
  • i. aleladelik, bayağılık
  • adi kimse.
 2253. meditasyon Tür.
  • meditation.
 2254. meditate İng.
  • f. düşünceye dalmak
  • düşünmek, niyet etmek, tasarlamak, kurmak. medita'tion i. düşünceye dalma, düşünme. meditative s. çok düşünen
  • düşünce kabilinden.
 2255. mediterranean İng.
  • s., i. etrafı kara ile çevrilmiş, kapalı (deniz)
  • i., b.h. Akdeniz Mediterranean scad karagöz istavrit balığı, zool. Trachurus mediterraneus.
 2256. medium İng.
  • i. (çoğ. s. media) s. orta
  • çevre, ortam
  • araç, vasıta
  • resim için boyaya katılan sıvı
  • biyol. mikrop üretimine elverişli madde
  • s. orta, vasat
  • ortalama, vasati. medium frequency radyo orta dalga. news medium gazete through the medium of vasıtasıyle.
 2257. medium İng.
  • i. (çoğ. s.) medyum.
 2258. medlar İng.
  • i. muşmula, beşbıyık, döngel, bot. Mespilus germanica. Japanese medlar yenidünya, maltaeriği, bot. Eriobotrya japonica.
 2259. medley İng.
  • i., s. karmakaşışık şey
  • müz. potpuri
  • s. karışık, çeşitli.
 2260. medrese Tür.
  • moslem theological school.
 2261. medrese Tür.
  • madrasah.
 2262. medulla İng.
  • i., anat. zool. ilik
  • saçın özü
  • bot. öz. medulla oblongata anat. beynin en arka parçası, beynin omuriliğe bitişik parçası, bulbus, soğanilik. medullary s. iliğimsi
  • ilikli
  • özü.
 2263. medusa İng.
  • i., mit. yılan saçlı dişi ifrit
  • k.h., zool. denizanası.
 2264. medüz Tür.
  • jellyfish.
 2265. medya Tür.
  • media. median.
 2266. medya Tür.
  • media. mass media.
 2267. medya Tür.
  • media.
 2268. medyum Tür.
  • medium. psychic. psychic adviser.
 2269. medyum Tür.
  • medium. psychic.
 2270. medyum Tür.
  • medium.
 2271. medyumluk Tür.
  • being a medium.
 2272. meed İng.
  • i. (eski) hak
  • mükafat, ödül.
 2273. meek İng.
  • s. sabırlı ve yumuşak başlı, uysal, sakin
  • alçak gönüllü, mütevazı
  • kişiliksiz. meekspirited s. alçak gönüllü. as meek as a lamb kuzu gibi, uysal. meekly z. uysalca . meekness i. uysallık.
 2274. meerschaum İng.
  • i. Eskişehir taşı, lületaşı
  • lületaşı pipo.
 2275. meet İng.
  • f. (met) rastgelmek, karşılaşmak, tesadüf etmek, bulmak
  • karşılamak
  • tanışmak
  • buluşmak, toplanmak, bir araya gel mek, görüşmek
  • birleşmek, kavusmak
  • uğramak, başına gelmek
  • yerine getirmek.
 2276. meet İng.
  • s. uygun, münasip, yakışır.
 2277. meet İng.
  • i. karşılaşma, atletizm yanşması.
 2278. meeting İng.
  • i. toplantı
  • cemaat
  • birleşme, bitişme
  • meydan toplantısı, miting. meeting house toplant için kullanılan ev
  • Kuveykır kilise binası. meeting place toplantı yeri, buluşma yeri
  • uğrak. summit meeting pol. zirve toplantıse.
 2279. mefhum Tür.
  • concept. notion. conception. purport. purview.
 2280. mefhum Tür.
  • concept kavram.
 2281. mefruş Tür.
  • furnished.
 2282. mefruşat Tür.
  • furnishings. furniture. upholstery. upholstering. fitment. furnishing.
 2283. mefruşat Tür.
  • fabrics. furnishings. interior fittings.
 2284. mefruşatçı Tür.
  • furnisher. house furnisher.
 2285. meftun Tür.
  • captivated. charmed. infatuated.
 2286. mega Tür.
  • The MEGA is close to the largest shared hosting package offered by Virtualis This package is good for medium-sized businesses, or those who need more space and options than the smaller packages offer See Also: SHARED SERVER.
 2287. mega Tür.
  • Prefix meaning one million. prefix meaning one million.
 2288. mega Tür.
  • Prefix meaning one million.
 2289. mega Tür.
  • Prefix meaning million. a prefix meaning one millon.
 2290. mega Tür.
  • One million, but with computers it typically means 1,048,576. a prefix utilized in the metric system of measurement which denotes 10 to the power of six or 1 000 000
  • prefix is M.
 2291. mega Tür.
  • Multiplier indicating that a quantity should be multiplied by 1,000,000.
 2292. mega Tür.
  • mega.
 2293. mega Tür.
  • Designation for one million.
 2294. mega Tür.
  • Combining forms signifying: Great, extended, powerful
  • as, megascope, megacosm.
 2295. mega Tür.
  • A stage in a Digimon"s life after Ultimate Very few Digimon come this far and their powers are usually immense.
 2296. mega Tür.
  • A prefix meaning one million or 106
  • abbreviated as M.
 2297. mega Tür.
  • A prefix meaning one million For example, two megabytes is two million bytes.
 2298. mega Tür.
  • A prefix meaning one million.
 2299. mega Tür.
  • A prefix meaning 106 For example megahertz.
 2300. mega Tür.
  • A prefix indicating a million.
 2301. mega Tür.
  • A million times, a million of
  • as, megameter, a million meters
  • megafarad, a million farads
  • megohm, a million ohms.
 2302. mega İng.
  • (önek) büyük: fiz. bir milyon misli.
 2303. megabit İng.
  • i., (kompütor) bir milyon bilgi birimi.
 2304. megabuck İng.
  • A.B.D., (argo) bir milyon dolar.
 2305. megacephalic İng.
  • s. büyük kafalı.
 2306. megacycle megahertz İng.
  • i. (radyo) elekromanyetik dalganın saniyede bir milyon devirlik frekans birimi, megasikl.
 2307. megafon Tür.
  • megaphone. hailer. speaking trumpet.
 2308. megafon Tür.
  • megaphone. bullhorn. speaking trumpet. voice tube.
 2309. megafon Tür.
  • megaphone.
 2310. megafon Tür.
  • loudhailer, megaphone.
 2311. megahertz Tür.
  • Unit of frequency equal to 1,000,000 Hz.
 2312. megahertz Tür.
  • The unit of measurement of the speed of the microprocessor Literally one million cycles per second.
 2313. megahertz Tür.
  • one million periods per second.
 2314. megahertz Tür.
  • One million Hertz or 1,000,000 cycles per second.
 2315. megahertz Tür.
  • One million hertz.
 2316. megahertz Tür.
  • One million cycles per second Used to describe a radio frequency.
 2317. megahertz Tür.
  • One million cycles per second A unit of measure for frequency.
 2318. megahertz Tür.
  • One million cycles per second
  • a measure of a computer"s speed - how fast it can internally process commands.
 2319. megahertz Tür.
  • One million cycles per second A measurement of microprocessor chip oscillation speed. Measurement of wave or clock frequency, one million cycles per second.
 2320. megahertz Tür.
  • One million cycles per second. 1 million cycles per second.
 2321. megahertz Tür.
  • Millions of cycles per second The transmitter at a radio station with a frequency of 91 5 MHz, therefore, is oscillating at 91,500,000 cycles per second.
 2322. megahertz Tür.
  • megahertz. megaherts megacycle.
 2323. megahertz Tür.
  • megacycle, megahertz.
 2324. megahertz Tür.
  • A unit of frequency equal to 1,000,000 cycles per second. a frequency of one-million Hertz, or 106 cycles per second. - a unit of frequency equivalent to one million "cycles-per-second" One Megahertz equals 1,000,000 cps. a frequency measure corresponding to a signal that oscillates at one million cycles per second Megahertz is often used when referring to the clock speed of a computer.
 2325. megahertz Tür.
  • A unit of frequency denoting one million hertz, or one million cycles per second.
 2326. megahertz Tür.
  • A million hertz
  • a million cycles per second.
 2327. megahertz Tür.
  • A million cycles per second, abbreviated MHz This is often used misleadingly to indicate processor speed, because while one might expect that a higher number would indicate a faster processor, that logic only holds true within a given type of processors as different types of processors are capable of doing different amounts of work within a cycle For a current example, either a 200 MHz PowerPC or a 270 MHz SPARC will outperform a 300 MHz Pentium.
 2328. megahertz Tür.
  • A measure of frequency in millions of cycles per second Can be used to compare relative speed of CPUs which carry out the same number of operations per cycle but meaningless in comparing different types of CPUs. one million periods per second.
 2329. megahertz Tür.
  • A measurement of frequency equal to one million cycles per second One cycle per second is one hertz.
 2330. megahertz Tür.
  • A measurement of clock cycles in millions of cycles per second. One million cycles per second.
 2331. megahertz Tür.
  • A frequency of one million cycles per second.
 2332. megalith İng.
  • i. tarihöncesi zamanlardan kalma büyük taş anıt, megalit. megalithic s. eski zaman büyük taş anıtına ait. megalo (önek) büyük, aşırı derecede büyük.
 2333. megalocephaly İng.
  • i., tıb. büyük kafalılık. megalocephal'ic, megalo ceph'alous s., tıb. büyük kafalı.
 2334. megaloman Tür.
  • megalomaniac.
 2335. megaloman Tür.
  • megalomaniac.
 2336. megalomani Tür.
  • delusions of grandeur. megalomania.
 2337. megalomania İng.
  • i., psik. büyüklük kuruntusu, megalomani. mega lomaniac i. büyüklük veya büyük şeyler delisi, megaloman.
 2338. megalopolis İng.
  • i. birleşik şehirler, nüfus artışıyle büyük şehirlerin yayılarak birbirine bitişmesiyle meydana gelen yerleşme sahası.
 2339. megalosaur İng.
  • i. yalnız fosilleri bulunan çok büyük kertenkele.
 2340. megaphone İng.
  • i. megafon, sesi büyütüp uzağa işittiren konik boru.
 2341. megatherium İng.
  • i. yalnız fosilleri bulunan ve Amerika kıtasına mahsus iri bir hayvan.
 2342. megaton Tür.
  • The energy equivalent released by 1,000 kilotons of trinitrotoluene explosive Typically used as the unit of measurement to express the amount of energy released by a nuclear bomb. a measure of explosive power equal to that of one million tons of TNT. one million tons.
 2343. megaton Tür.
  • megaton.
 2344. megaton Tür.
  • An explosive force equal to one million metric tons of TNT The energy released in the explosion of one megaton of TNT is equal to 4 2 x 1022 ergs.
 2345. megaton Tür.
  • a measure of explosive power equal to that of one million tons of TNT.
 2346. megaton İng.
  • i. megaton, büyükton.
 2347. meğer Tür.
  • it seems that. apparently. now I found out that.
 2348. meğer ki Tür.
  • unless.
 2349. meğerse Tür.
  • unless.
 2350. meğerse Tür.
  • to my/his/her surprise. but.
 2351. megrims İng.
  • i., çoğ. can sıkıntısı, bunalım.
 2352. mehil Tür.
  • termin. zeit.
 2353. mehil Tür.
  • fixed periof of time. grace period. respite. delay. extension. continuance.
 2354. Mehmetçik Tür.
  • a Turkish soldier.
 2355. mehtap Tür.
  • moon. moon light. moonlight.
 2356. mehtap Tür.
  • moonlight. moonshine. moon.
 2357. mehtap Tür.
  • moonlight.
 2358. mehtaplı Tür.
  • moonlit.
 2359. mehter Tür.
  • member of janissary band.
 2360. mehter takımı Tür.
  • janissary band of musicians.
 2361. mekan Tür.
  • locality.
 2362. mekanik Tür.
  • mechanical. mechanics. machinal. push button.
 2363. mekanik Tür.
  • mechanical. mechanics.
 2364. mekanik Tür.
  • mechanical. mechanic. mech. mechanics.
 2365. mekanize Tür.
  • mechanized.
 2366. mekanize Tür.
  • mechanized.
 2367. mekanizma Tür.
  • mechanism. machinery. machine. fitting. contraption.
 2368. mekanizma Tür.
  • mechanism.
 2369. mekanizma Tür.
  • machinery. mechanism. movement. works.
 2370. mekik Tür.
  • shuttle. fly shuttle. fly. flyer. flier. netting needle.
 2371. mekik Tür.
  • shuttle.
 2372. mekik diplomasisi Tür.
  • shuttle diplomacy.
 2373. mekka , mecca İng.
  • i. Mekke.
 2374. mekruh Tür.
  • verpönt.
 2375. mekruh Tür.
  • disgusting. revolting. abominable.
 2376. meksefe Tür.
  • condenser.
 2377. Meksika Tür.
  • mexico. mexican.
 2378. Meksika Tür.
  • Mexico.
 2379. Meksika Tür.
  • mexican. mexico.
 2380. Meksikalı Tür.
  • mexican.
 2381. Meksikalı Tür.
  • Mexican.
 2382. mektep Tür.
  • school.
 2383. mektup Tür.
  • letter. reminder. valentine.
 2384. mektup Tür.
  • letter. epistle. missive.
 2385. mektup Tür.
  • letter. chit. communication. epistle. lettergram. note paper. post book. postage book.
 2386. mektup zarfı Tür.
  • envelope. letter cover.
 2387. mektup zarfı Tür.
  • envelope.
 2388. mektuplaşma Tür.
  • correspondence. exchange of letters. intercommunications.
 2389. mektuplaşma Tür.
  • correspondence.
 2390. mektuplaşmak Tür.
  • to correspond. to exchange letters. to be in correspondence with sb. communicate by letter. to be in correspondence. to stand in correspondence.
 2391. mektuplaşmak Tür.
  • correspond.
 2392. melamine İng.
  • i. bir cins plastik.
 2393. melancholia İng.
  • i., psik. melankoli, karasevda.
 2394. melancholy İng.
  • i., s. melankoli, karasevda
  • can sıkıntısı, kasvet: s. melankolik
  • kasvetli. melanchol'ic s. hüzünlü, karasevdalı.
 2395. melange İng.
  • i., Fr. karışık şey.
 2396. melanism İng.
  • i., tıb. saç, deri ve dokularda renk maddelerinin fazlalığı.
 2397. melankoli Tür.
  • melancholy.
 2398. melankoli Tür.
  • melancholia. melancholy.
 2399. melankoli Tür.
  • despondency. melancholy. melancholia.
 2400. melankolik Tür.
  • melancholy. melancholic. elegiac. spleenful. spleenish.
 2401. melankolik Tür.
  • melancholy.
 2402. melankolik Tür.
  • melancholic.
 2403. melanosis İng.
  • i., tıb. dokularda fazla renk maddesinin toplanması.
 2404. melas Tür.
  • molasses. treacle.
 2405. melas Tür.
  • molasses.
 2406. melba toast İng.
  • peksimet.
 2407. melce Tür.
  • asylum. harbo u rage. haven. home. let- out. place of refuge. sanctuary. shelter.
 2408. meld İng.
  • f. birbirine karışmak.
 2409. meld İng.
  • f., i. iskambil oyunlarında belirli kâğıtların bir araya gelmesi ile kazanılan sayıyı ilân etmek
  • i. böyle iskambil kağıtlarının bir araya gelmesi.
 2410. melee İng.
  • i. meydan kavgası.
 2411. melek Tür.
  • angel. cherub. goody-goody.
 2412. melek Tür.
  • angel. cherub.
 2413. melek Tür.
  • angel.
 2414. meleke Tür.
  • faculty. natural faculty yeti. skill. proficiency. experience.
 2415. meleke Tür.
  • faculty. mental power. aptitude. bent. knack. acquired skill. proficiency. expertise. craft.
 2416. melemek Tür.
  • to bleat.
 2417. melemek Tür.
  • baa. bleat. to bleat. to baa.
 2418. meles Tür.
  • in some classifications: type genus of the subfamily Melinae.
 2419. meles Tür.
  • in some classifications: type genus of the subfamily Melinae.
 2420. melez Tür.
  • cross bred. mongrel. hybrid. of mixed race. of mixed blood. whose parents do not share a common nationality. cross. half blood. half- breed.
 2421. melez Tür.
  • crossbred. half-bred. mixed. hybrid. mongrel. bastard. half-breed. half-caste. halfblooded. half-bred. hybrid. mestizo. mulatto. cross. half-caste. halfblood.
 2422. melez Tür.
  • crossbred. crossbreed. hybrid. mestizo. mongrel. half-bred.
 2423. melezleme Tür.
  • hybridization.
 2424. melezlemek Tür.
  • mix. cross. hybridize. intercross. interbreed.
 2425. melezleştirme Tür.
  • hybridization.
 2426. melik Tür.
  • king.
 2427. melike Tür.
  • queen.
 2428. melilot İng.
  • f. kokulu yonca, sarı yonca, bot. Melilotus officinalis.
 2429. melinite İng.
  • i. çok kuvvetli duman sız barut, melinit
 2430. meliorate İng.
  • f. düzeltmek, iyileştirmek
  • iyileşmek, düzelmek meliora,tion i. islah.
 2431. meliorism İng.
  • i. dünyanın zamanla iyiye gittiği inancı.
 2432. melisa Tür.
  • balm. mélisse.
 2433. melisa Tür.
  • balm.
 2434. melliferous İng.
  • s. bal hâsıl eden bal taşıyan.
 2435. mellifluent , -luous İng.
  • s. bal gibi akan, bal gibi tatlı. mellifluence i. tatlı dil. mellifluently, fluously z. tatlı dilli.
 2436. mellow İng.
  • s., f. olgun
  • yıllanmış (şarap) dolgun, yumuşak, tatlı (ses veya renk)
  • iyi huylu, hoş tabiatlı
  • keyifli
  • yumuşak (toprak)
  • f. olgunlaşmak
  • yumuşatmak, yumuşamak. mellowness i. olgunluk
  • yumuşaklık.
 2437. melodeon İng.
  • i. ufak bir çeşit org
  • bir çeşit akordeon.
 2438. melodi Tür.
  • strain. melody ezgi.
 2439. melodi Tür.
  • melody. tune. air. chime. sound. strain. theme.
 2440. melodi Tür.
  • melody. descant.
 2441. melodic İng.
  • s. ahenkli
  • melodiye ait.
 2442. melodik Tür.
  • melodious. melodic.
 2443. melodik Tür.
  • melodic.
 2444. melodious İng.
  • s. ahenkli, tatlı, şirin, hoş sesli. melodiously z. ahenkle
  • tatlı sesle. melodiousness i. ahenklilik.
 2445. melodize İng.
  • f. melodi bestelemek
  • ahenk vermek.
 2446. melodram Tür.
  • melodrama.
 2447. melodram Tür.
  • melodrama.
 2448. melodrama İng.
  • i. heyecanlı dram, melodram. melodramat'ic s. melodram kabilinden
  • aşırı duygusal. melodram'atist i. melodram yazan.
 2449. melody İng.
  • i. melodi, ezgi, nağme
  • terennüm edilen şiir.
 2450. melon Tür.
  • There are three kinds of melons Small melons with ridged skin, such as the charentais, more common in Europe
  • and those with a meshed rind, such as cantaloupe
  • and those with a smooth rind, like the honeydew Keys to ripeness: First smell it
  • an appetizing smell is a good sign Next, shake it
  • loose seeds are a decent indication of ripeness Finally, squeeze the ends, especially the one opposite the stem
  • it should be fairly tender, almost soft.
 2451. melon Tür.
  • The juicy fruit of certain cucurbitaceous plants, as the muskmelon, watermelon, and citron melon
  • also, the plant that produces the fruit.
 2452. melon Tür.
  • Large fruit of trailing plants, having a hard rind and juicy flesh as well as seeds in the middle Different varieties include the Cantaloupe and the Honeydew.
 2453. melon Tür.
  • Head As in, "Use your melon!". any of numerous fruits of the gourd family having a hard rind and sweet juicy flesh. any of various fruit of cucurbitaceous vines including: muskmelons
  • watermelons
  • cantaloupes
  • cucumbers.
 2454. melon Tür.
  • Family of fruits All have a thick, hard, inedible rind, sweet meat, and lots of seeds Common examples: watermelon, cantaloupe.
 2455. melon Tür.
  • A large, ornamental, marine, univalve shell of the genus Melo. any of numerous fruits of the gourd family having a hard rind and sweet juicy flesh any of various fruit of cucurbitaceous vines including: muskmelons
  • watermelons
  • cantaloupes
  • cucumbers.
 2456. melon İng.
  • i. kavun, karpuz
  • (argo) havadan gelen kâr. cut the melon (argo) karı paylaşmak.
 2457. melt İng.
  • f., i. eritmek, halletmek
  • erimek
  • yumuşatmak
  • yumuşamak, mülâyimleşmek
  • yok etmek
  • yok olmak
  • kalbini yumuşatmak
  • i. erimiş madde
  • eritme, erime
  • bir defada eritilen miktar. melt into içine karışmak. melt into tears göz yaşlarına boğulmak. melting point erime noktası. melting pot pota
  • çeşitli milletlerden kimselerin kaynaştığı memleket.
 2458. meltem Tür.
  • breeze. zephyr.
 2459. meltem Tür.
  • breeze. gale. gentle breeze. light breeze. moderate breeze. offshore breeze. offshore wind. sea breeze.
 2460. meltem Tür.
  • breeze. etesian winds.
 2461. melton İng.
  • i. yünlü kalın kumaş. kıs.
 2462. melun Tür.
  • devilish. satanic. damned. cursed.
 2463. melun Tür.
  • curse. accursed. damned. devilish. reprobate. unholy.
 2464. mem. İng.
  • member, memoir, memorandum, memorial.
 2465. memalik Tür.
  • property. estate.
 2466. memba Tür.
  • source. spring. well. fountain. origin.
 2467. memba Tür.
  • derivation. spring. fountainhead. source. origin. well. resource. rise. head waters. waterhole. mother. fount. fountain. fountain head. parent.
 2468. memba suyu Tür.
  • spring water.
 2469. memba suyu Tür.
  • spring water.
 2470. member İng.
  • i. üye, aza
  • organ, uzuv
  • mat. denklemin bir tarafı. member of parliament (kıs. MP) milletvekili. membership i. üyelik
  • üyeler.
 2471. membrane İng.
  • i. zar, gışa
  • parşömen parçası. membrana'ceous, membranous s. zarımsı, zardan ibaret
  • tıb. zar hâsıl eden.
 2472. meme Tür.
  • Richard Dawkins coined the term Meme to apply to units of cultural transmission which "propagate themselves in the meme pool" by a process of imitation New memes which offer advantages over old memes become units of cultural evolution See also vMEMEs. 1 An element of culture that may be considered to be passed on by a non-genetic means, esp imitation 2 Replicator for transmitting a unit of culture. viral encapsulated idea, with built-in feedback loop. a cultural unit that is passed from one generation to another by nongenetic means
  • "memes are the cultrual counterpart of genes".
 2473. meme Tür.
  • nipple. teat. tit. booby. breast. lobe. dug. mamilla. mamma. mammilla. pap. mammo-.
 2474. meme Tür.
  • Contagious ideas Term is used to explain viral marketing Source: Meme Central.
 2475. meme Tür.
  • breast. nozzle. spout. udder. teat. dug. nipple. pap. jet. orifice. windbag.
 2476. meme Tür.
  • breast. nozzle. spout. tit. boob. udder. dug. teat. nipple. jet. ejector. lobe.
 2477. meme Tür.
  • A term coined by Richard Dawkins, who defines it as "a unit of cultural inheritance, hypothesized as analogous to the particulate gene and as naturally selected by virtue of its "phenotypic" consequences on its own survival and replication in the cultural environment ".
 2478. meme Tür.
  • As defined by Richard Dawkins in The Selfish Gene : "a unit of cultural transmission, or a unit of imitation" "Examples of memes are tunes, ideas, catch-phrases, clothes fashions, ways of making pots or of building arches Just as genes propagate themselves in the gene pool by leaping from body to body via sperms or eggs, so memes propagate themselves in the meme pool by leaping from brain to brain via a process which, in the broad sense, can be called imitation" In this sense, chain letter components are memes.
 2479. meme Tür.
  • An idea that replicates through a society as it is propagated through person-to-person interaction, both direct and indirect Memetics is a field of study that focuses on memes" role in the evolution of a culture [ZY].
 2480. meme Tür.
  • An element of a culture or system of behaviour that may be considered to be passed from one individual to another by non-genetic means, especially imitation.
 2481. meme Tür.
  • a cultural unit that is passed from one generation to another by nongenetic means
  • "memes are the cultrual counterpart of genes".
 2482. meme başı Tür.
  • nipple. teat. tit.
 2483. meme başı Tür.
  • nipple.
 2484. memecik Tür.
  • spinneret. spinning nozzle.
 2485. memeli Tür.
  • mammiferous. mammalian. mamillate. mammal.
 2486. memeli Tür.
  • mammiferous.
 2487. memeli Tür.
  • mammal. mammalian.
 2488. memeliler Tür.
  • mammals.
 2489. memeliler Tür.
  • mammals.
 2490. memento İng.
  • i. (çoğ. -tos, -toes) hatıra, yadigâr, andaç. memento mori lat. kuru kafa gibi ölüm sembolü.
 2491. memleket Tür.
  • homeland. country. hometown. mother country. fatherland.
 2492. memleket Tür.
  • country. land. one"s native region. the whole nation. ancestral home. domain. dominion. government. homeland. realm. state. territory.
 2493. memleket Tür.
  • country. domain. land. homeland. motherland. mother country. bourn. bourne. native shore.
 2494. memnu Tür.
  • untersagt.
 2495. memnu Tür.
  • forbidden. prohibited. adulterous. illicit.
 2496. memnun Tür.
  • glad. pleased. happy. content. grateful. satisfied. delighted. chuffed. gladsome. gratified. rejoiced at.
 2497. memnun Tür.
  • glad. happy. pleased. delighted. satisfied. gratified. contented. content. thankful.
 2498. memnun Tür.
  • content. contented. elated. glad. happy. pleased. thankful.
 2499. memnun etmek Tür.
  • to please sb. to make sb happy. to satisfy. content. delight. fetch. gratify. please.
 2500. memnun etmek Tür.
  • delight. flatter. please. satisfy. suit.
 2501. memnuniyet Tür.
  • satisfaction. pleasure. gladness.
 2502. memnuniyet Tür.
  • pleasure. satisfaction. gratification. joy.
 2503. memnuniyet Tür.
  • pleasure. gladness. satisfaction. contentment. contentedness. gratification. complacence. complacency. content.
 2504. memnuniyetle Tür.
  • with pleasure. gladly. with open arms. fain. lief. nothing loath. nothing loth.
 2505. memnuniyetle Tür.
  • gladly. with pleasure.
 2506. memnuniyetle Tür.
  • gladly. eagerly. willingly. with pleasure.
 2507. memnuniyetsiz Tür.
  • unsatisfied.
 2508. memnuniyetsizlik Tür.
  • displeasure. dissatisfaction.
 2509. memnuniyetsizlik Tür.
  • displeasure. discontent. disgust. dissatisfaction.
 2510. memnuniyetsizlik Tür.
  • displeasure.
 2511. memnunluk Tür.
  • satisfaction. pleasure. gladness.
 2512. memnunluk Tür.
  • satisfaction. gladness.
 2513. memo İng.
  • i., k.dili kısa not.
 2514. memoir İng.
  • i. biyografi
  • inceleme yazısı, rapor.
 2515. memoirs İng.
  • i. hatıralar
  • bir cemiyetin veya şirketin tutanakları.
 2516. memorabilia İng.
  • i., çoğ. hatırlanmaya değer şeyler
  • böyle şeylerin kaydı.
 2517. memorable İng.
  • s. hatırlanmaya değer, anılmaya layık. memorably z. hatırlanacak şekilde.
 2518. memorandum Tür.
  • The Memorandum of Association of an IBC, equivalent to articles of incorporation.
 2519. memorandum Tür.
  • Sometimes also referred to as a "Bidder Acknowledgment" or "Broker Acknowledgment" the memorandum is signed by those parties either on the auction floor or in the contract room.
 2520. memorandum Tür.
  • Sometimes also referred to as a "Bidder Acknowledgment," or "Broker Acknowledgment," the memorandum is signed by those parties either on the auction floor or in the contract room.
 2521. memorandum Tür.
  • OF TRUST A document, usually recorded, which shows that a trust has been created, names the TRUSTEES and successor trustees, and states their powers, and lists the property subject to the trust It is sometimes called a Certificate of Trust. 1 An informal discussion of the merits of a matter pending in a lawyer"s office usually written by a law clerk or junior associate for a senior associate partner Also called an Office memorandum.
 2522. memorandum Tür.
  • memorandum, minute, note.
 2523. memorandum Tür.
  • memorandum.
 2524. memorandum Tür.
  • memo.
 2525. memorandum Tür.
  • Document setting out main objects of the company and its powers to act.
 2526. memorandum Tür.
  • a written proposal or reminder.
 2527. memorandum Tür.
  • A written communication much like a letter but having no salutation or complimentary ending Usually used within or between offices of the same organization.
 2528. memorandum Tür.
  • A record of something which it is desired to remember
  • a note to help the memory.
 2529. memorandum Tür.
  • An informal note or instrument embodying something the parties desire to have in written evidence.
 2530. memorandum Tür.
  • A Memorandum title is a nonnegotiable title issued when you bring a vehicle from out-of-state, have a lien on the vehicle and your lienholder has possession of your out-of-state title A Memorandum title is not valid unless accompanied by the previous out-of-state title.
 2531. memorandum Tür.
  • A brief or informal note in writing of some transaction, or an outline of an intended instrument
  • an instrument drawn up in a brief and compendious form.
 2532. memorandum İng.
  • i. (çoğ. -da, -dums) ileride hatırlanması için yazılan kısa not
  • muhtıra
  • not.
 2533. memorial İng.
  • s., i. hatırlatıcı
  • hatırda tutulmuş
  • i. herhangi bir şeyi anmak için yapılan şey veya merasim
  • amt, abide
  • muhtıra, tezkere, önerge.
 2534. memorialize İng.
  • f. takdirle anmak
  • anma töreni yapmak.
 2535. memorize İng.
  • f. ezberlemek, ezbere öğrenmek.
 2536. memory İng.
  • i. hafıza, hafıza kuvveti, bellek, anlak, zihin, hatır
  • olayları hatırlanan zaman müddeti
  • hatırlanan şey: hatıra, andaç. in memory of hatırasına, anısına.
 2537. memur Tür.
  • white-collar. civil servant. government official. government employee. official. white-collar worker. officer. incumbent. office holder. office-bearer. servant. public servant.
 2538. memur Tür.
  • officer. official. employee. civil servant.
 2539. memur Tür.
  • civil servant. employee. clerk. functionary. incumbent. jobholder. member of the staff. office bearer. officer. official. policeman. public servant. salaried man.
 2540. memure Tür.
  • female civil servant. female employee.
 2541. memurin Tür.
  • civil servants.
 2542. memuriyet Tür.
  • office. place. position. serve. service. situation. government job. official post. charge.
 2543. memuriyet Tür.
  • appointment. position. civil service post. government job.
 2544. memurluk Tür.
  • tenancy.
 2545. memurluk Tür.
  • being a civil servant. being an employee.
 2546. men Tür.
  • Women.
 2547. men Tür.
  • The head protector used in kendo. 1) the head It is a valid striking point in shiai 2) the protective mask worn during bogu practice and shiai. face, head.
 2548. men Tür.
  • the force of workers available.
 2549. men Tür.
  • pl. of Man.
 2550. men Tür.
  • Illustration Search Example.
 2551. men Tür.
  • Head.
 2552. men Tür.
  • disqualification.
 2553. men Tür.
  • A man
  • one
  • used with a verb in the singular, and corresponding to the present indefinite one or they.
 2554. men İng.
  • bak. man.
 2555. menace İng.
  • i., f. tehdit
  • tehdit eden ,sey
  • f. tehdit etmek, gözdağı vermek. menacingly z. tehdit ederek.
 2556. menad İng.
  • bak. maenad.
 2557. menage İng.
  • i., Fr. aile
  • ev idaresi, ev işleri.
 2558. menagerie İng.
  • i. yabanıl hayvanlar koleksiyonu
  • yabanıl hayvanların sergilendiği yer, hayvanat bahçesi.
 2559. menajer Tür.
  • menager (usually of a performing artist. business manager.
 2560. menajer Tür.
  • coach. promoter.
 2561. mend İng.
  • f. onarmak (çamaşır)
  • ıslah etmek
  • tashih etmek, düzeltmek
  • daha iyi hale koymak
  • iyileşmek. Least said, soonest mended Ne kadar az laf söylenirse mesele o kadar çabuk kapanır. mend matters vaziyeti düzeltmek. Mend your ways Davranışlarına dikkat et. mendable s. onarılabilir
  • ıslahı mümkün. the mending onarılacak çamaşırlar.
 2562. mend İng.
  • i. onarım
  • tamir olunmuş yer. on the mend iyileşmekte, gelişen, düzelen.
 2563. mendacious İng.
  • s. yalancı
  • yalan. mendaciously z. yalancılıkla mendacity i yalancılık.
 2564. mendebur Tür.
  • low-down. good-for-nothing. bastard. son of a bitch. miserable.
 2565. mendebur Tür.
  • disgusting. slovenly.
 2566. menderes Tür.
  • meander.
 2567. menderes Tür.
  • meander.
 2568. mendicant İng.
  • s., i. dilencilik eden, dilenen
  • dilenciye mahsus
  • i. dilenci.
 2569. mendil Tür.
  • handkerchief. nose rag.
 2570. mendil Tür.
  • handkerchief. hanky. hankie.
 2571. mendil Tür.
  • handkerchief. hankie. hanky. rag.
 2572. mendirek Tür.
  • mole. breakwater. close port. land-locked harbour. jetty.
 2573. mendirek Tür.
  • jetty. mole. pier.
 2574. mendirek Tür.
  • breakwater. jetty.
 2575. menekşe Tür.
  • violet.
 2576. menekşe Tür.
  • violet.
 2577. menekşe rengi Tür.
  • violet.
 2578. menenjit Tür.
  • meningitis.
 2579. menetme Tür.
  • prevention. restraint.
 2580. menetme Tür.
  • inhibitor.
 2581. meneviş Tür.
  • temper.
 2582. meneviş Tür.
  • guilloche.
 2583. meneviş Tür.
  • crystallizing. moiré. iris. metachromatism. galling. bloom.
 2584. menevişleme Tür.
  • tempering.
 2585. menfaat Tür.
  • profit. advantage. benefit. use. expedience. expediency. the main chance. stake.
 2586. menfaat Tür.
  • advantage. expediency. benefit. interest yarar. fayda. çıkar.
 2587. menfaat Tür.
  • advantage. benefit. interest. beneficium. gain. joint interest. profit. utility.
 2588. menfaatçi Tür.
  • sef-seeker. opportunist.
 2589. menfaatperestlik Tür.
  • opportunism.
 2590. menfez Tür.
  • vent. culvert. headwall.
 2591. menfez Tür.
  • inlet. vent. opening. aperture. air hole. culvert. orifice. mouth. outlet. aqueduct. issue. port. headwall. door- way.
 2592. menfi Tür.
  • negative. privative.
 2593. menfi Tür.
  • negative olumsuz. negatif.
 2594. menfolk İng.
  • i., k.dili erkek kısmı, erkekler.
 2595. mengene Tür.
  • vise.
 2596. mengene Tür.
  • clamp. cramp. vice. vise. mangle. press.
 2597. mengene Tür.
  • clamp. cramp. press. vise. screw vice. chuck. holdfast. bench clamp. calender. extractor. brake. mill.
 2598. menhaden İng.
  • i. yağı çıkarılan ve eti gübre olarak kullanılan ringa cinsinden bir balık, zool. Brevoortia tyrannus.
 2599. menhir İng.
  • i., ark. yekpare taştan yapılmış abide.
 2600. meni Tür.
  • semen. sperm.
 2601. meni Tür.
  • seed. semen. sperm. spunk. spunk atmık. bel. sperma.
 2602. menial İng.
  • s., i. hizmetçiye ait, hizmetçilik kabilinden
  • köleye yakışır
  • süfli, bayağı, adi, asağılık
  • i. hizmetçi
 2603. meningitis İng.
  • i. tıb. beyinzarı iltihabı, menenjit.
 2604. meniscus İng.
  • i. bir tarafı içbükey ve diğer tarafı dışbükey mercek
  • fiz. tepesi içbükey veya dışbükey duran sıvı sütunu
  • anat. menisk, oynak ayçası.
 2605. menisküs Tür.
  • meniscus.
 2606. menkıbe Tür.
  • epic. saga.
 2607. menkıbe Tür.
  • epic. legend.
 2608. menkul Tür.
  • movable. postable. conveyable. transferable. which has been handed down by word of mouth. transportable. narrated.
 2609. menkul Tür.
  • movable. personal. portable. conveyable taşınır.
 2610. menkul Tür.
  • movable.
 2611. menkul kıymetler Tür.
  • securities. stocks and shares.
 2612. menkul kıymetler Tür.
  • blue sky law.
 2613. menopause İng.
  • i., biyol. âdet kesilmesi, aybaşı kesimi, menopoz.
 2614. menopoz Tür.
  • menopause. change of life yaşdönümü.
 2615. menopoz Tür.
  • menopause.
 2616. menopoz Tür.
  • menopause.
 2617. mensal İng.
  • s. sofraya ait, sofrada kullanılan.
 2618. mensal İng.
  • s. aylık, ayda bir, her ay olan.
 2619. menşe Tür.
  • origin. source. provenance.
 2620. menşe Tür.
  • origin. root. source.
 2621. menşe Tür.
  • origin. derivation. provenance. source. sort. place of origin. locality. root. rise. spring. basis. root of descent. stock.
 2622. menşe şehadetnamesi Tür.
  • certificate of origin.
 2623. menşeli Tür.
  • sth which comes from. which originates from.
 2624. menses İng.
  • i., çoğ., biyol. adet, aybaşı.
 2625. menshevik İng.
  • i. (çoğ., s.,-viki) Rus Sosyal Demokrat Partisinde (1903-1917) Bolşeviklere karşı olan tutucu üye.
 2626. menstrual , menstruous İng.
  • s., biyol. adetle ilgili, aybaşına ait.
 2627. menstruate İng.
  • f. âdet görmek. menstrua'tion i. adet, aybaşı.
 2628. menstruum İng.
  • i. (çoğ. -ums, -strua) eritici madde, çözücü madde.
 2629. mensucat Tür.
  • textiles. hosiery. textile.
 2630. mensucat Tür.
  • textiles.
 2631. mensucat Tür.
  • textile goods. dry goods. soft goods.
 2632. mensup Tür.
  • related to. connected to. attached to. belonging to. member. employee. sb who has a connection or affiliation with. appertaining.
 2633. mensup Tür.
  • connected with. belonging/related to member.
 2634. mensup Tür.
  • companion.
 2635. mensur Tür.
  • measuring cylinder.
 2636. mensurable İng.
  • s. ölçülebilir, ölçülmesi mümkün
  • belirli bir müzik üslubuna ait.
 2637. mensural İng.
  • s. ölçüye ait
  • ölçmeyle ilgili.
 2638. mensuration İng.
  • i. ölçme mesaha
  • hacim ve alan ile uzunluk belirlenmesinden bahseden matematik dalı.
 2639. mental İng.
  • s. zihne,ait, zihni, akılla ilgili, ansal. mental age akıl yaşı. mental arithmetic akıldan yapılan hesap. mental deficiency geri zekâlılık. mental healing telkin yoluyle sözde tedavi. mental hygiene ruh sağlığını koruyan tedbir ve usuller. mental reservation huk. zihni kayıtlama. mentally z. akıl yoluyle, aklen, zihnen.
 2640. mentality İng.
  • i. zihniyet, düşünüş, fikir durumu
  • zekâ.
 2641. menteşe Tür.
  • hinge.
 2642. menteşe Tür.
  • hinge.
 2643. menthol İng.
  • i., kim. mantol, nane ruhundan çıkarılan ıtırlı bir madde. mentholated s. mantollü.
 2644. mention İng.
  • i., f. söyleme
  • ima, ifade, zikir, anma
  • f. zikretmek, anmak, ima etmek, lafını etmek, ağıza almak. honorable mention bir yarışmada ödül kazanmaya yaklaşıp kazanamayan kimsenin gönlünü almak için isminin zikrolunması., mansiyon. Don't mention it Bir şey değil efendim Estağfurullah. make mention of zikretmek, anmak.
 2645. mentor İng.
  • i. akıllı ve güvenilir öğretmen veya kılavuz.
 2646. menu İng.
  • i. yemek listesi, menü.
 2647. menü Tür.
  • menu. tariff.
 2648. menü Tür.
  • menu, menue.
 2649. menü Tür.
  • menu. bill of fare.
 2650. menü Tür.
  • menu.
 2651. menus Tür.
  • Where all the programs come up on a computer.
 2652. menus Tür.
  • Menus are lists which pop open from headings in a menubar Clicking on an item sends commands to your computer to perform various functions Such functions include copying, saving, pasting, opening new windows, etc.
 2653. menus Tür.
  • Lists, often with submenus, showing a choices of possible functions.
 2654. menus Tür.
  • Lists of presets offered by the Acutron Mentor, arranged in the following groups: Probes Microamp pads Milliamp pads Interferential.
 2655. menzil Tür.
  • post. range. range. overnight stopping place. shooting range. camp. shot. distance. traject. radius. carry. dwelling. compass. reach. stage.
 2656. menzil Tür.
  • halting place. range. shot. stage. carry. compass. gunshot. reach. rifle range. rifle shot.
 2657. menzil Tür.
  • gunshot. range. reach. shot. stage. day"s journey. army transport corps.
 2658. meow İng.
  • i., f. miyav
  • f. miyavlamak.
 2659. mephistopheles İng.
  • i. cennetten kovulduğu farzedilen yedi şeytandan ikincisi, Mefisto
  • kötü insan, hain adam. Mephis tophe'lian, -lean s. şeytanca, haince.
 2660. mephitis İng.
  • i. yerden çıkan zehirleyici pis kokulu buhar
  • pis koku. mephitic s zehirleyici
  • fena kokulu.
 2661. mera Tür.
  • pasture. feeding ground. field. lea. meadow.
 2662. mera Tür.
  • grassland.
 2663. mera Tür.
  • field. pasturage. pasture.
 2664. merak Tür.
  • curiosity. whim. anxiety. concern. worry. wonderment. interest. hobby. avocation. bug. care. crotchet. disquiet. disquietude. fad. fancy. sensation.
 2665. merak Tür.
  • curiosity. bug. cult. fad. interest. solicitude. wonder.
 2666. merak Tür.
  • anxiety. curiosity. worry. great interest in. passion for sth. care. concern. cult. fancy. fret. ha hah. hobby. interest. solicitude. stew.
 2667. merak etmek Tür.
  • wonder. worry.
 2668. merak etmek Tür.
  • to be curious about. to be anxious about. sweat. wonder. worry.
 2669. meraklandırmak Tür.
  • to make sb anxious or curious.
 2670. meraklandırmak Tür.
  • mystify. to make anxious. to worry. to make sb curious.
 2671. meraklanmak Tür.
  • to worry about. to be anxious about.
 2672. meraklanmak Tür.
  • grow wiser.
 2673. meraklanmak Tür.
  • flap. to be anxious. to worry. to get curious.
 2674. meraklı Tür.
  • curious. nosey. nosy. inquiring. interested. addicted. keen. keen on. hipped. hipped on. inquisitive. inquisitorial. prying. quizzical. rubberneck. snoopy. splenetic. curious person. snoop. hound. amateur. lover. fancier. addict. buff. bug. devotee.
 2675. meraklı Tür.
  • curious. inquiring. inquisitive. particular. scrupulous or exacting about. anxious. inclined to worry.
 2676. meraklı Tür.
  • anxious. awestruck. buff. curious. hooked. inquiring. inquisitive. interested. searching. solicitous.
 2677. meraklılık Tür.
  • curiousness.
 2678. meraksız Tür.
  • sb who is not inclined to worry. unworried.
 2679. meraksız Tür.
  • indifferent. uninterested.
 2680. meral Tür.
  • female deer.
 2681. meram Tür.
  • purport.
 2682. meram Tür.
  • aim. goal. aspiration.
 2683. merasim Tür.
  • ceremony. function. celebration. commemoration tören.
 2684. merasim Tür.
  • ceremony. formalities. formal procedures.
 2685. merasim Tür.
  • ceremonies. ceremony. ceremonial.
 2686. merasimsiz Tür.
  • simple. formal. simply. without ceremony.
 2687. merbut Tür.
  • devoted to. very attached to. dependent upon.
 2688. mercan Tür.
  • coral. coral.
 2689. mercan Tür.
  • coral.
 2690. mercan Tür.
  • coral.
 2691. mercan adası Tür.
  • coral island. atoll.
 2692. mercantile İng.
  • s. ticarete ait, ticari. mercantile agency tüccarlar hakkında bilgi toplayıp bildiren acente, ticaret ofisi mercantile fleet ticaret filosu. mercantile marine ticaret filosu
  • ticaret gemileri. mercantile law ticaret hukuku. mercantile system Avrupa'da derebeyliğin yıkılmasından sonra başlayan ve özellikle para bolluğunu sağlayacak ihracata önem veren iktisadi sistem. mercantilism i. ticaret zihniyeti, ticari anlayış.
 2693. mercator İng.
  • i. Felemenkli bir coğrafya ve harita uzmanının adı. Mercator's chart Merkator sistemine göre yapılmış harita. Mercator's projection Merkator projeksiyonu
 2694. mercek Tür.
  • lens. objective. lens lens.
 2695. mercek Tür.
  • lens. glass. objective.
 2696. mercek Tür.
  • lens. condensing lens. condenser. object lens. glass. bulls eye. objective.
 2697. mercenary İng.
  • s., i. yalnız kâr veya çıkar gözeten, paragöz
  • ücretli (yabancı orduda hizmet eden asker)
  • i. yabancı orduda ücretli asker. mercenarily z. çıkarına düşkün şekilde. mercenariness i. çıkar düşkünlüğü.
 2698. mercer İng.
  • i., ing. kumaşçı, kumaş satıcısı.
 2699. mercerize İng.
  • f. pamuklu kumaşları boyamaya hazırlamak için bunları alkaliye batırmak
  • parlaklık vermek suretiyle kumaşı ipeğe benzetmek, merserize etmek. mercerized s. merserize.
 2700. merchandise İng.
  • i., f. ticari eşya, satış eşyası, emtia, mal
  • f. alışveriş etmek, ticaret yapmak.
 2701. merchant İng.
  • i., s. tacir tüccar
  • mağaza sahibi, dükkâncı
  • s. ticarete ait, ticari, ticarette kullanılan. merchantman i. ticaret gemisi. merchant marine ticaret filosu. merchant prince çok zengin tüccar merchant tailor tüccar terzi.
 2702. merci Tür.
  • recourse. reference. competent authority. department or office concerned.
 2703. merci Tür.
  • authority. agency. resort.
 2704. merciful İng.
  • s. merhametli, şefkatli
  • acı çektirmeyen. mercifully z. merhametle
  • acı çekmeden. mercifulness i. merhametlilik.
 2705. merciless İng.
  • s. merhametsiz, amansız, şefkatsiz, acımasız. mercilessly z. merhametsizce, şefkatsizce. mercilessness merhametsizlik.
 2706. mercimek Tür.
  • lentil.
 2707. mercimek Tür.
  • lentil.
 2708. mercimek çorbası Tür.
  • lentil soup.
 2709. mercurial İng.
  • s., i. canlı
  • kurnaz
  • değişken
  • cıva gibi, cıva kullanılmasından ileri gelen
  • i. cıvalı ilâç. mercurially z. canlılıkla
  • dönek tabiatla
  • cıva vasıtasıyle.
 2710. mercuric İng.
  • s. cıvalı
  • kim. iki değerli cıvalı. mercuric chloride aksülümen.
 2711. mercurochrome İng.
  • i. merkürokrom, antiseptik bir ilaç.
 2712. mercurous İng.
  • s., kim. tek değerli cıvalı.
 2713. mercury İng.
  • i. Romalıların ticaret mabudu
  • astr. Merkür, Utarit
  • k.h. haberci
  • kim. cıva
  • termometre veya barometrede bulunan cıva sütunu
  • yer fesleğeni, bot. Mercurialis perennis. mercuryvapor lamp civa buharlı lamba.
 2714. mercy İng.
  • i. merhamet, inayet, lütuf
  • rahmet, mağfiret, af
  • bereket
  • insaf. Mercy!, For mercy's sake ! Aman ! Allah aşkına ! at the mercy of insafına (kalmış), elinde.
 2715. merdane Tür.
  • roll. roller. bravely. valiantly. rolling pin.
 2716. merdane Tür.
  • rolling pin. shaft. roller. cylinder. wringer. mangle. road roller. paint roller. lawn roller. bole. cylindrical roller. drum mandrel. muffle. roller stone. muff. trundle. platen press. caster. runner. calender.
 2717. merdane Tür.
  • rolling pin. roller. rolling press. wringer.
 2718. merdiven Tür.
  • stairs. steps. stairway. staircase. ladder.
 2719. merdiven Tür.
  • stairs. staircase. steps. ladder. escape. stairway.
 2720. merdiven Tür.
  • staircase. stairs. stairway. ladder. stepladder. steps.
 2721. merdiven altı Tür.
  • below stairs.
 2722. merdiven boşluğu Tür.
  • well.
 2723. merdiven boşluğu Tür.
  • cage of a staircase. stairwell.
 2724. merdiven sahanlığı Tür.
  • footpace. landing.
 2725. mere İng.
  • s. katkısız, safi
  • önemsiz. merely z. sadece, ancak, yalnız, sade.
 2726. mere İng.
  • i., (eski) veya (şiir) göl
  • bataklık.
 2727. merest İng.
  • s. en az olan.
 2728. meretricious İng.
  • s. cicili bicili, sahte gösterişli, kaba süslü.
 2729. merganser İng.
  • i. testere gagalı ördek, zool. Mergus merganser.
 2730. merge İng.
  • f. karışıp birleşmek
  • içine karışıp kaybolmak
  • huk. birleşmek.
 2731. merger İng.
  • i., huk. bir mülk veya bir şirketin başkasıyle birleşmesi.
 2732. merhaba Tür.
  • Hello ! Hi. hi. howdy.
 2733. merhaba Tür.
  • hello. hi.
 2734. merhaba Tür.
  • hello.
 2735. merhale Tür.
  • stage. phase. gradation.
 2736. merhamet Tür.
  • mercy. pity. compassion. clemency. agape. benignity. charitableness. charity. commiseration. grace. loving-kindness. misericordia. ruth.
 2737. merhamet Tür.
  • clemency. compassion. mercy. pity. clemency acıma.
 2738. merhamet Tür.
  • clemency. compassion. mercy. pity. charity. grace. humanity.
 2739. merhametli Tür.
  • compassionate. merciful. charitable. clement. gracious. humane. pitiful. soft hearted. tender.
 2740. merhametli Tür.
  • clement. compassionate. gracious. merciful. pitiful. humane.
 2741. merhametli Tür.
  • clement.
 2742. merhametsiz Tür.
  • merciless. pitiless. ruthless. brutal. grim. hard. heartless. inhuman. relentless. remorseless.
 2743. merhametsiz Tür.
  • hard. merciless. ruthless. pitiless. relentless. inhumane. cold-blooded acımasız. kalpsiz.
 2744. merhametsiz Tür.
  • grim.
 2745. merhametsizlik Tür.
  • ruthlessness. mercilessness. pitilessness.
 2746. merhametsizlik Tür.
  • hardheartedness.
 2747. merhem Tür.
  • ointment. salve. emulsion. pomade. unguent.
 2748. merhem Tür.
  • ointment. salve. balm. pomade. pomatum. unction. unguent.
 2749. merhem Tür.
  • cream. emulsion. ointment. salve.
 2750. merhum Tür.
  • late. departed. the deceased.
 2751. merhum Tür.
  • deceased. the deceased. departed.
 2752. merhume Tür.
  • late. departed.
 2753. meridian İng.
  • i., s., boylam dairesi, meridyen daire
  • doruk, zirve
  • s. meridyen
  • dorukta olan
  • öğle vaktine ait. meridian circle meridyen daire.
 2754. meridional İng.
  • s., i. boylam dairesine ait veya benzer
  • güneye ait
  • güneyde olan
  • i. güneyli
  • güney Fransalı. meridionally z. meridyen doğrultusunda kuzey ve güney.
 2755. meridyen Tür.
  • meridional. meridian.
 2756. meridyen Tür.
  • meridian.
 2757. meridyen Tür.
  • meridian.
 2758. Merih Tür.
  • martian. mars.
 2759. Merih Tür.
  • mars.
 2760. meringue İng.
  • i. pasta üzerine konan bir çeşit krema
  • beze.
 2761. merino İng.
  • s., i. merinos koyununa veya yününe ait
  • i. merinos koyunu
  • merinos yününden yapılan kumaş
  • merinos yünü.
 2762. merinos Tür.
  • merino.
 2763. merinos Tür.
  • a merinos sheep. merinos wool.
 2764. merinos koyunu Tür.
  • merino.
 2765. meristem Tür.
  • Vegetal tissue formed of undifferentiated cells and located in growth plant areas where are many and quickly cellular divisions
  • meristem culture beginning from an apical meristem is an" in vitro" technique for vegetative multiplication. the tip of a growing plant shoot or root [CUB].
 2766. meristem Tür.
  • Region of active growth in a wine, made up of meristematic cells which divide to form new cells during growth.
 2767. meristem Tür.
  • Localised region of active cell division in plants. the region of rapidly expanding cells of one of the growing points of a plant that further differentiate to produce shoots, roots, and flowers.
 2768. meristem Tür.
  • Group of undifferentiated cells from which new tissues are produced Most plants have apical meristems which give rise to the primary tissues of plants, and some have secondary meristems which add wood or bark.
 2769. meristem Tür.
  • Embryonic tissue in plant, which allows for indeterminate growth.
 2770. meristem Tür.
  • A tissue of growing cells, or cells capable of further division. undifferentiated tissue from which new cells are formed, as at the tip of a stem or root.
 2771. meristem Tür.
  • A specialized area within a plant where cell division occurs very rapidly Lateral meristems, for example, exist near root and shoot tips to facilitate cell division and, hence, vertical plant growth.
 2772. meristem Tür.
  • A small group of cells that retain the capacity for rapid cell division The main meristematic areas within the plant are the apical meristems of the terminal and lateral shoots, the vascular cambium, the root apex, and the marginal meristems. growing points of grasses, from which leaf blade elongation occurs during active growing periods.
 2773. meristem Tür.
  • A region of a plant in which active cell division occurs, the cells of the meristem being undifferentiated into a specialized form Meristematic tissues occur at the root and shoot tips giving growth in length.
 2774. meristem Tür.
  • A part of a plant in which cell division is concentrated. undifferentiated tissue made up of cells that divide to form specialized tissues and organs. undifferentiated tissue from which new cells are formed, as at the tip of a stem or root.
 2775. meristem Tür.
  • A meristem is a plant tissue usually made up of small cells that are capable of dividing indefinitely and give rise to similar cells or cells that differentiate into definitive tissues and organs. 1 A plant tissue composed of dividing cells and giving rise to organs such as leaves, flowers, xylem, phloem, roots 2 A region of a plant in which cells are not fully differentiated and are capable of repeated mitotic divisions.
 2776. meristem Tür.
  • A localised region of active cell division Apical meristems are found at the tips of stems and roots The lateral meristem is found just under the bark in trees.
 2777. merit İng.
  • i., f. yararlık, değer
  • hüner, marifet
  • hak
  • mukâfat
  • fazilet
  • f. hak etmek, değer kazanmak, lâyık olmak. merit system A.B.D. devlet memurluğunda başarıya göre atama ve terfi sistemi. on his merits değerine göre. Order of Merit ingiliz kral veya kraliçesi tarafından verilen yararlık nişanı. the merits huk. esas, davanın esası.
 2778. meritorious İng.
  • s. hürmete layık, değerli, methedilmeye değer. meritoriously z. övülecek surette.
 2779. merkantilizm Tür.
  • mercantilism.
 2780. merkep Tür.
  • donkey.
 2781. merkep Tür.
  • donkey.
 2782. merkez Tür.
  • centric. focal. centrical. centrically. center. centre. headquarters. head office. station. bosom. hub. navel. omphalos.
 2783. merkez Tür.
  • center. heart. centre. center. head quarters. main office. police station. midpoint. centre point. middle. focus. central point. principal firm. principal office. head office. home office. central office. head. central core. centrum. head firm.
 2784. merkez Tür.
  • arterial. artery. base. centre. focus. heart. root. seat. station. center. headquarters. central office. head office. administrative centre. police station karakol.
 2785. merkezcil Tür.
  • centripetal.
 2786. merkezcil Tür.
  • centripetal.
 2787. merkezcilik Tür.
  • centralism.
 2788. merkezi Tür.
  • central. centric. centrical. centrically.
 2789. merkezi Tür.
  • central. centric.
 2790. merkezi Tür.
  • central. centric.
 2791. merkezi idare Tür.
  • central administration. central management.
 2792. merkezi ısıtma Tür.
  • central heating.
 2793. merkezi ısıtma Tür.
  • central heating.
 2794. merkezileşme Tür.
  • centralization.
 2795. merkezileşmek Tür.
  • to become centre of trade or transport.
 2796. merkezileştirme Tür.
  • centralization.
 2797. merkezileştirme Tür.
  • centralization.
 2798. merkezileştirmek Tür.
  • to centralize.
 2799. merkeziyetçi Tür.
  • centralist.
 2800. merkeziyetçi Tür.
  • centralist.
 2801. merkeziyetçilik Tür.
  • centralism.
 2802. merkezkaç Tür.
  • centrifugal. centrifugal santrifüj.
 2803. merkezkaç Tür.
  • centrifugal.
 2804. merkezkaç Tür.
  • centrifugal.
 2805. merkezkaç kuvvet Tür.
  • centrifugal force.
 2806. Merkür Tür.
  • the planet Mercury.
 2807. Merkür Tür.
  • mercury. mercury utarit.
 2808. Merkür Tür.
  • mercury.
 2809. merlin İng.
  • i. Avrupa'ya mahsus küçük doğan, bozdoğan, zool. Falco columbarius aesalon.
 2810. merly İng.
  • s. hünerli,ustaca masterliness i. ustalık, hüner.
 2811. mermaid İng.
  • i. belinden aşağısı balık şeklinde olan efsanevi denizkızı.
 2812. merman İng.
  • i. belinden asağısı balık şeklinde olan efsanevi deniz adamın.
 2813. mermer Tür.
  • marmoreal. marmorean. marble. marble.
 2814. mermer Tür.
  • marble.
 2815. mermer Tür.
  • marble.
 2816. mermerci Tür.
  • marble quarrier or cutter. seller of marble.
 2817. mermi Tür.
  • bullet. projectile. missile.
 2818. mermi Tür.
  • bullet. missile. projectile. round. shot.
 2819. mermi Tür.
  • bullet. missile. projectile.
 2820. merriment İng.
  • i. keyif, cümbüş, eğlenti, şenlik
  • sevinç, neşe.
 2821. merry İng.
  • s. şen, keyifli, neşeli, canlı
  • neşe verici, keyiflendirici. make merry cümbüş yapmak, eğlenmek. merrily z. neşeyle, merriness i. neşe, keyif.
 2822. merryandrew İng.
  • i. soytarı, palyaço.
 2823. merrygoround İng.
  • i. atlıkarınca.
 2824. merrymaking İng.
  • s., i. şen, neşeli
  • i. cümbüş, eğlence.
 2825. merrythought İng.
  • i., ing. 1ades kemiği.
 2826. merserize Tür.
  • mercerized cotton thread. made of mercerized cotton.
 2827. merserize Tür.
  • mercerized.
 2828. mersi Tür.
  • thank you!. thanks!.
 2829. mersi Tür.
  • thank you.
 2830. mersin Tür.
  • myrtle. icel.
 2831. mersin Tür.
  • myrtle.
 2832. mersin ağacı Tür.
  • myrtle.
 2833. mersin balığı Tür.
  • pacific sturgeon.
 2834. mersiye Tür.
  • elegy ağıt.
 2835. mersiye Tür.
  • dirge. elegiac. elegy. threnody.
 2836. mersiye Tür.
  • coronach.
 2837. mert Tür.
  • brave. manly. trustworthy. dependable. reliable. manful.
 2838. mert Tür.
  • brave. manly. red-blooded. manful. chivalrous. courageous. courageous yiğit. dependable. trustworthy.
 2839. mert Tür.
  • brave. manly. red-blooded. manful. chivalrous.
 2840. mertçe Tür.
  • nobly.
 2841. mertebe Tür.
  • extent. degree. stage. rank. position. grade.
 2842. mertebe Tür.
  • degree. grade. rank. step. stage. position. place. point. quality. rate. state. estate. standing. extent. measure. peg.
 2843. mertek Tür.
  • beam. baulk.
 2844. mertlik Tür.
  • manfulness.
 2845. mertlik Tür.
  • courage. bravery. manliness. courage yiğitlik. erkeklik.
 2846. mertlik Tür.
  • bravery. manliness. courage. resolution.
 2847. mesa İng.
  • i. platform gibi yassı ve yanları dik tepe.
 2848. mesafe Tür.
  • distance. space. interval. breadth. journey. margin. remove. shoot. span. way. ways.
 2849. mesafe Tür.
  • distance. space. interval. breadth. journey. margin. remove. shoot. span. way.
 2850. mesafe Tür.
  • distance. interval. pitch. space. range. way. travel. march. journey. mileage. lag. intercept. cast. extent. fetch. flight. ground. length.
 2851. mesafeli Tür.
  • distant. remote. offish. inapproachable. uncompanionable. frosty.
 2852. mesafeli Tür.
  • distant.
 2853. mesafeli Tür.
  • chilly.
 2854. mesaha Tür.
  • surveying. measuring.
 2855. mesai Tür.
  • shift.
 2856. mesai Tür.
  • overtime work. efforts.
 2857. mesai Tür.
  • efforts. work.
 2858. mesai saati Tür.
  • overtime period.
 2859. mesaj Tür.
  • message. runner. sound.
 2860. mesaj Tür.
  • message. communication. dispatch.
 2861. mesaj Tür.
  • communication. dispatch. message. word. message ileti.
 2862. meşakkat Tür.
  • trouble. difficulty. gruelling. grueling.
 2863. meşakkat Tür.
  • hardship. trouble. difficulty.
 2864. meşakkatli Tür.
  • difficult. hard. arduous. gruelling.
 2865. meşale Tür.
  • torch. flambeau. cresset. link.
 2866. meşale Tür.
  • torch. flambeau. cresset.
 2867. meşale Tür.
  • torch. flambeau.
 2868. meşaleci Tür.
  • torchbearer.
 2869. mesalliance İng.
  • i. kendisine uygun olmayan birisiyle evlenme.
 2870. mesamat Tür.
  • pores.
 2871. mesane Tür.
  • bladder. vesica.
 2872. mesane Tür.
  • bladder. urinary bladder sidiktorbası. kavuk.
 2873. mesane Tür.
  • bladder.
 2874. mescal İng.
  • i. Amerika Birleşik Devletlerinde ve Meksika'da yetişen dikensiz kaktüs, bot. Lophophora williamsii
  • bazı sabır otlarından elde edilen uyuşturucu içki. mescal button dikensiz kaktüsün uyuşturucu etkisi olan kurutulmuş tepesi.
 2875. mescaline İng.
  • i., tıb. meskalin.
 2876. mescit Tür.
  • small mosque.
 2877. mesdames İng.
  • i., çoğ. (tek. madame) hanımlar.
 2878. mesdemoiselles İng.
  • i., Fr., çoğ. (tek. mademoiselle) genç kızlar.
 2879. meşe Tür.
  • oaken. oak.
 2880. meşe Tür.
  • oak.
 2881. meşe Tür.
  • oak.
 2882. meşe odunu Tür.
  • oak.
 2883. meşe palamudu Tür.
  • mast.
 2884. meşe palamudu Tür.
  • acorn.
 2885. meseboan İng.
  • i. sözlük yazarı, sözcük anlamı uzmanı.
 2886. mesel Tür.
  • parable. proverb. saying. similitude.
 2887. mesel Tür.
  • parable.
 2888. mesel Tür.
  • A leper.
 2889. mesela Tür.
  • for instance. for example. e.g. par exemple.
 2890. mesela Tür.
  • e.g.
 2891. mesele Tür.
  • matter. problem. question. point. issue. topic. affair. business. crux. hangup. proposition. res. shebang.
 2892. mesele Tür.
  • case. matter. problem. question. issue. point under consideration. point. proposition. res. shebang. trouble.
 2893. mesele Tür.
  • affair. concern. matter. question. problem. issue. case.
 2894. mesentery İng.
  • i., anat., zool. bağırsakları karın duvarına bağlayan ince zar, ince bağırsak askısı, mesenter. mesenter'ic s. mesentere ait. mesenteritis i. tıb. mesenter iltihabı.
 2895. meşgale Tür.
  • pursuit. business. occupation. preoccupation.
 2896. meşgale Tür.
  • occupation. activity. concern. pastime.
 2897. meşgul Tür.
  • engaged. busy busy. which is occupied or in use. full. occupied. tied up.
 2898. meşgul Tür.
  • busy. engaged. pushed.
 2899. meşgul Tür.
  • busy. engaged. occupied. full. up and doing. concerned. engrossed. intent.
 2900. meşgul etmek Tür.
  • distract. to busy. to occupy. employ. engage. preposess.
 2901. meşgul etmek Tür.
  • distract. occupy.
 2902. meşgul olmak Tür.
  • attend. busy. to care for. mind. tie up. work.
 2903. meşguliyet Tür.
  • work. occupation. activity. concern. being busy. employment. industry. job. preoccupation. trade.
 2904. meşguliyet Tür.
  • occupation. work. busyness. pursuit.
 2905. meşguliyet Tür.
  • occupation. preoccupation. activity.
 2906. mesh Tür.
  • To engage with each other, as the teeth of wheels. the act of interlocking or meshing
  • "an interlocking of arms by the police held the crowd in check" the number of opening per inch of a screen
  • measures size of particles
  • "a 100 mesh screen"
  • "100 mesh powdered cellulose" work together in harmony.
 2907. mesh Tür.
  • To catch in a mesh.
 2908. mesh Tür.
  • The opening or space inclosed by the threads of a net between knot and knot, or the threads inclosing such a space
  • network
  • a net.
 2909. mesh Tür.
  • The National Library of Medicine"s controlled vocabulary thesaurus.
 2910. mesh Tür.
  • The lines and points which make up the structure of a 3-D model.
 2911. mesh Tür.
  • The engagement of the teeth of wheels, or of a wheel and rack.
 2912. mesh Tür.
  • Similar to a pique knit, but with a more open texture for increased breathability Larger knit than Cool Weave. the number of opening per inch of a screen
  • measures size of particles
  • "a 100 mesh screen"
  • "100 mesh powdered cellulose". contact by fitting together
  • "the engagement of the clutch"
  • "the meshing of gears". the topology of a network whose components are all connected directly to every other component. an open fabric of string or rope or wire woven together at regular intervals. the act of interlocking or meshing
  • "an interlocking of arms by the police held the crowd in check". keep engaged
  • "engaged the gears". coordinate in such a way that all parts work together effectively. work together in harmony. entangle or catch in a mesh.
 2913. mesh Tür.
  • One of the openings or spaces in a screen or woven fabric The value of the mesh is usually given as the number openings per inch This value does not consider the diameter of the wire or fabric
  • therefore, the mesh number does not always have a definite relationship to the size of the hole. the finite elements. - This is the nominal distance from the mid-point of one bond in expanded metal to the mid-point of the next bond measured across the SWD Mesh is expressed in inches.
 2914. mesh Tür.
  • Network architecture in which each node has a dedicated connection to all other nodes.
 2915. mesh Tür.
  • Medical Subject Headings The thesaurus or controlled vocabulary for Medline.
 2916. mesh Tür.
  • Medical Subject Headings, the thesaurus for Medline
  • a controlled vocabulary providing consistent terminology for concepts covered by the database.
 2917. mesh Tür.
  • Medical Subject Headings Controlled vocabulary designed by the National Library of Medicine to search MEDLINE and other health sciences databases. A graphics object composed of, typically, triangles or quadrilaterals that share vertexes and edges, and thus can be transmitted in a compact format to a graphics accelerator.
 2918. mesh Tür.
  • Medical Subject Headings
  • an alphabetic and categorized list of subject descriptors created by the National Library of Medicine to analyze biomedical literature.
 2919. mesh Tür.
  • Grading of particle size according to passage through a standard sieve with a known number of filaments per inch Substances graded at 80/100 mesh are those which pass through a screen with 80 filaments per inch but are retained by a screen with 100 filaments per inch.
 2920. mesh Tür.
  • Fabric made of either fiberglass or aluminum, used in the making of screens. a Field"s map from indices to geometric values such as cell size, edge length, and cell normals In other words, it specifies a Field"s "spatial extent" See Also: Field, cell, cell size, corner position, layout.
 2921. mesh Tür.
  • A type of fabric characterized by its net-like open appearance, and the spaces between the yarns Mesh is available in a variety of constructions including wovens, knits, laces, or crocheted fabrics.
 2922. mesh Tür.
  • A system of subject headings related to the medical fields These will be seen most often in catalog records for items found at the Veterinary Medicine Library.
 2923. mesh Tür.
  • A set of subject term and associated thesaurus used to describe medical research, maintained by the National Library of Medicine. A topology in which nodes form a regular acyclic d-dimensional grid, and each edge is parallel to a grid axis and joins two nodes that are adjacent along that axis The architecture of many multicomputers is a two or three dimensional mesh
  • meshes are also the basis of many scientific calculations, in which each node represents a point in space, and the edges define the neighbours of a node See also hypercube, torus.
 2924. mesh Tür.
  • Any fabric, knitted or woven, with an open texture, fine, or coarse.
 2925. mesh Tür.
  • An any-to-any network in which a node is connected to virtually any other node in a collection of cross-connect links, implemented using OXCs This can allow very efficient routing, but can be expensive to implement.
 2926. mesh Tür.
  • A collection of vertices, faces, and edges that represent a topological polyhedron Defined by the TQ3Mesh data type. a uniformly spaced arrangement of interlaced or interlocked strands of thread or wire
  • screen fabric
  • the open space between the threads of a woven screen fabric.
 2927. mesh İng.
  • i. ağ gözü
  • ağ, şebeke
  • çark dişlerinin birbirine girmesi
  • gen. çoğ. tuzak gibi şey. in mesh birbirine girmiş. meshwork i. ağ örgüsü, şebeke halinde örgü.
 2928. mesh İng.
  • f. ağ. ile tutmak, tuzağa düşürmek
  • çark dişlerini birbirine geçirmek.
 2929. meshuggah İng.
  • s., (argo) deli, çatlak.
 2930. meşhur Tür.
  • famous. well-known. reputed. famed. celebrated. noted. illustrious. of mark. proverbial. renowned.
 2931. meşhur Tür.
  • famous. distinguished. ever familiar. great. known. legendary. of mark.
 2932. meşhur Tür.
  • celebrated. famed. famous. noted. proverbial. well-known. celebrated ünlü.
 2933. meşhut Tür.
  • witnessed. sth which takes place in the presence of witness.
 2934. meşhut suç Tür.
  • flagrante delicto. on / in the act.
 2935. mesial İng.
  • s. orta, vasat
  • zool. bedenin ortasına ait.
 2936. Mesih Tür.
  • the messiah. christ.
 2937. Mesih Tür.
  • messiah.
 2938. Mesih Tür.
  • christ. messiah.
 2939. meşin Tür.
  • leather. roan.
 2940. meşin Tür.
  • buff. leather.
 2941. mesken Tür.
  • National home. pad. padho.
 2942. mesken Tür.
  • dwelling. habitation. domicile.
 2943. mesken Tür.
  • domicile. dwelling. house. residence. tabernacle. legal residence. lodgment. lodging. private house. tenement. homestead. abode. domestic building. dwelling unit. habitation. hangout. home. inhabitancy. inhabited. living quarter.
 2944. meslek Tür.
  • professional. profession. career. job. trade. path. walk of life. avocation. calling. game. ism. metier. shop. vocation. line. occupation.
 2945. meslek Tür.
  • professional. profession. career. job. trade. path. walk of life. avocation. calling. game. ism. metier. shop. vocation.
 2946. meslek Tür.
  • career. profession. trade. line of work. business. calling. craft. line. line of business. metier. occupation. racket. vocation.
 2947. meslek içi eğitim Tür.
  • on-the-job training.
 2948. mesleki Tür.
  • professional. pertaining to a trade. occupational. vocational. technical.
 2949. mesleki Tür.
  • occupational. professional.
 2950. mesleksiz Tür.
  • someone who has no profession or trade. unemployed. without a trade.
 2951. meslektaş Tür.
  • professional colleague. co-worker. associate. confrère. co worker.
 2952. meslektaş Tür.
  • colleague. counterpart. co-worker. yoke mate. confrere.
 2953. meslektaş Tür.
  • colleague.
 2954. mesmerism İng.
  • i. ondokuzuncu yüzyılda manyetizma ile hastaların tedavi edilebileceklerini ileri süren bir teori
  • ipnoz. mesmerize f. ipnotizma ile uyutmak
  • bütün dikkatini çekmek.
 2955. mesne İng.
  • s., huk. orta, mutavassıt.
 2956. mesnet Tür.
  • rest. support. prop. mainstay. office. position. foundation. base. ground. back rest. abutment. bearer. bearing. carrier. headstock. fulcrum. socle. chair. stand.
 2957. mesnet Tür.
  • fulcrum. rest. support. basis. bearer. abutment. back rest.
 2958. mesnet Tür.
  • abutment.
 2959. mesnetsiz Tür.
  • ungrounded. without support. without foundation. unfounded. groundless. baseless. in the air.
 2960. mesoderm İng.
  • i., biyol. ortaderi.
 2961. mesogastrium İng.
  • i., anat. mideyi karnın alt duvarına bağlayan zar, mesogastriyum.
 2962. mesomorphic İng.
  • s., fiz. sıvı ile billur arasında bir halde olan
  • adale ve kemikleri çok gelişmiş (insan).
 2963. meson İng.
  • i., fiz. elektron ile proton arasında bir cisimcik meson.
 2964. mesophyll İng.
  • i., bot. yaprakların yumuşak iç dokusu, mezofil.
 2965. mesopotamia İng.
  • i. Mezopotamya.
 2966. mesotitis İng.
  • i., tıb. ortakulak iltihabı.
 2967. mesozoic İng.
  • s., jeol. mesozoik, ikinci zamana ait.
 2968. mesquite İng.
  • i. Kuzey Amerika'ya mahsus baklagillerden bir çeşit ağaç veya çalı.
 2969. meşru Tür.
  • rightful. valid.
 2970. meşru Tür.
  • legitimate. licit. lawful. statutory. legit.
 2971. meşru Tür.
  • lawful. legal. legitimate. allowable. licit. true. valid.
 2972. meşru müdafaa Tür.
  • self defense.
 2973. meşru müdafaa Tür.
  • self-balancing. self-defense. lawful defense. lawful defence defense. legitimate defence defense. excusable homicide. valid defense.
 2974. meşrubat Tür.
  • soft drink. soft drinks. beverages.
 2975. meşrubat Tür.
  • soft drink. beverage. drink. potable.
 2976. meşrubat Tür.
  • beverage. squash. soft drinks.
 2977. meşruhat Tür.
  • commentary. comment. annotations. explanation.
 2978. meşrulaşma Tür.
  • legitimization.
 2979. meşrulaşmak Tür.
  • to become legitimized.
 2980. meşrulaştırmak Tür.
  • to legitimize.
 2981. meşruluk Tür.
  • lawfulness. legitimacy.
 2982. meşruten Tür.
  • conditionally.
 2983. meşruten tahliye Tür.
  • release on probation.
 2984. meşruti Tür.
  • constitutional.
 2985. meşrutiyet Tür.
  • constitutional monarchy.
 2986. meşrutiyet Tür.
  • constitutional monarchy.
 2987. mess İng.
  • f. karmakarışık etmek
  • bozmak, kirletmek. mess around with (argo) uğraşmak, ilgilenmek. mess up yüzüne gözüne bulaştırmak
  • kirletmek, bozmak
  • karışmak.
 2988. mess İng.
  • i. karışıklık, düzensizlik, bozukluk
  • karışık şey
  • karışık durum, müşkül veya utandırıcı durum
  • tatsız yemek
  • çorba veya lapaya benzer yemek
  • daima aynı sofrada yemek yiyen kimseler, sofra arkadaşları
  • böyle arkadaşlarla yenen yemek. mess hall aynı kişilerin devamlı olarak yemek yedikleri yer. mess kit askerlerin kullandığı küçük sefertası. messmate i. sofra arkadaşı messy s. karmakarışık, intizamsız
  • kirli, pasaklı.
 2989. message İng.
  • i. haber, mesaj
  • resmi bildiri
  • peygamberin halka bildirdiği haber.
 2990. messenger İng.
  • i. haber götüren kimse, ulak
  • kurye.
 2991. messiah İng.
  • i. Mesih, isa
  • kurtarıcı.
 2992. messianic İng.
  • s. Mesih'e ait, Mesihi
  • kendisini kurtarıcı sayan.
 2993. messieurs İng.
  • i., Fr., çoğ. (tek. monsieur) efendiler, baylar (kıs. Messrs.)
 2994. messuage İng.
  • i., huk. mesken
  • müş temilatı ile beraber mesken.
 2995. mest Tür.
  • very delighted. enchanted. captivated. inebriate.
 2996. mest Tür.
  • the physical universe A word coined from the initial letters of Matter, Energy, Space and Time, which are the component parts of the physical universe Also used as an adjective to mean "physical"-as in "mest universe," meaning the "physical universe ".
 2997. mest Tür.
  • Most.
 2998. mest Tür.
  • light thin-soled boot.
 2999. mest etmek Tür.
  • enrapture. intoxicate.
 3000. mestizo İng.
  • i. metis, melez, kırma, iki ayrı ırktan gelen insan .
 3001. mesul Tür.
  • responsible. accountable. liable. managing.
 3002. mesul Tür.
  • accountable. responsible. liable. answerable to sb sorumlu.
 3003. mesuliyet Tür.
  • responsibility. liability. accountability.
 3004. mesuliyet Tür.
  • responsibility. accountability. liability. blame sorumluluk.
 3005. mesuliyet Tür.
  • accountability. charge. responsibilty. liability.
 3006. mesuliyetli Tür.
  • sth which entails a bigh responsibility.
 3007. mesuliyetsiz Tür.
  • irresponsible.
 3008. mesuliyetsizlik Tür.
  • irresponsibility.
 3009. mesut Tür.
  • happy mutlu.
 3010. mesut Tür.
  • happy.
 3011. mesut Tür.
  • happy.
 3012. met Tür.
  • That two replacing radicals, in the benzene nucleus, occupy the relative positions of 1 and 3, 2 and 4, 3 and 5, 4 and 6, 5 and 1, or 6 and 2
  • as, metacresol, etc.
 3013. met Tür.
  • See Ortho-, and Para-.
 3014. met Tür.
  • Other
  • duplicate, corresponding to
  • resembling
  • hence, metameric
  • as, meta-arabinic, metaldehyde.
 3015. met Tür.
  • Multiple employer trust See MEWA.
 3016. met Tür.
  • Multidisciplinary Evaluation Team.
 3017. met Tür.
  • Mission Elapsed Time, Mission Event Timer, or Mobile Equipment Transporter The Apollo 14 transporter was a 2 wheeled rickshaw vehicle used to carry tools, containers, spare film, etc. meteorological.
 3018. met Tür.
  • Mission Elapsed Time Begins at launch and counts up All SRTM events are keyed to this time. meteorology. old name for CET time.
 3019. met Tür.
  • Meteorology. meteorological.
 3020. met Tür.
  • Meteorological.
 3021. met Tür.
  • Metabolic equivalents.
 3022. met Tür.
  • Memory Enhancement Technology Hewlett-Packard"s technology which effectively doubles a printer"s standard memory through a variety of font and data compression methods.
 3023. met Tür.
  • mead.
 3024. met Tür.
  • Matra Ericsson Telecomm.
 3025. met Tür.
  • Having less than the highest number of hydroxyl groups
  • - - said of acids
  • as, metaphosphoric acid.
 3026. met Tür.
  • Generic name for the entire Melbourne public transport system and the trading name of the MTA/PTC Apart from "Metcard" it fell into official disuse when the public transport system was broken up in the late 1990s, but remains a handy term. abbreviation for metallic.
 3027. met Tür.
  • flow. tide. high tide. flood-tide. high water. the incoming tide. flux.
 3028. met Tür.
  • flood tide. the coming in of the tide. high tide. flood. flow. full.
 3029. met Tür.
  • A prefix meaning between, with, after, behind, over, about, reversely
  • as, metachronism, the error of placing after the correct time
  • metaphor, lit., a carrying over
  • metathesis, a placing reversely.
 3030. met Tür.
  • Also used adjectively.
 3031. met İng.
  • bak. meet, meta önek değişmiş.
 3032. meta Tür.
  • The META is the largest shared server package offered by Virtualis It is packed with space and features It is especially popular for those who want to try their hand at hosting sites themselves, and for those who want to build very large websites See Also: SHARED SERVER.
 3033. meta Tür.
  • The META element is an extensible mechanism for use in identifying specialized document meta-information Each META element ocurrence specifies a Name/Value pair If multiple META elements are specified with the same name, their combined CONTENT sections should be concatenated as a comma separated list to be associated with the common NAME value.
 3034. meta Tür.
  • The mesoscale Eta model A mathematical model of the atmosphere run on a computer that makes forecasts out to 30 hours.
 3035. meta Tür.
  • That two replacing radicals, in the benzene nucleus, occupy the relative positions of 1 and 3, 2 and 4, 3 and 5, 4 and 6, 5 and 1, or 6 and 2
  • as, metacresol, etc.
 3036. meta Tür.
  • Tags in an XML or HTML used for data describing the document or web page.
 3037. meta Tür.
  • See Ortho-, and Para-.
 3038. meta Tür.
  • Other
  • duplicate, corresponding to
  • resembling
  • hence, metameric
  • as, meta-arabinic, metaldehyde.
 3039. meta Tür.
  • Meta information means "information about information" In HTML, meta tags describe the content of the document in which they"re written Meta tags with a NAME attribute are used primarily by indexing and searching tools.
 3040. meta Tür.
  • Meta information is information about information Meta tags are found in the head of a document and contain keywords used by search engines.
 3041. meta Tür.
  • meta-.
 3042. meta Tür.
  • merchandise. goods. articles. commodity. commodities. manufacturers.
 3043. meta Tür.
  • Keyword used in the Subject: line of posts to indicate that the post is about the newsgroup itself, rather than the topic of the newsgroup For example, posts about electing a new Squiddies organizer would have their subjects prefaced with META:, since that"s about the newsgroup rather than a particular comic.
 3044. meta Tür.
  • In computer science, a common prefix that means "about" So, for example, metadata is data that describes other data A meta language is a language used to describe other languages A metafile is a file that contains other files The HTML META tag is used to describe the contents of a Web page.
 3045. meta Tür.
  • Having less than the highest number of hydroxyl groups
  • - - said of acids
  • as, metaphosphoric acid.
 3046. meta Tür.
  • goods. merchandise.
 3047. meta Tür.
  • A prefix meaning to provide added meaning, transcending or going beyond, however meta is nearly as abused a term as cyber A "meta" key is a key that is used to change the meaning of other keys when used in combination From the Greek, meaning "with" You can basically think of "meta" as meaning "this, but something more" Transcendental metatation?.
 3048. meta Tür.
  • A prefix meaning between, with, after, behind, over, about, reversely
  • as, metachronism, the error of placing after the correct time
  • metaphor, lit., a carrying over
  • metathesis, a placing reversely.
 3049. meta Tür.
  • An editor able to edit anywhere, move/rename categories, and approve/reject category applications See also: Editors: Types: Meta.
 3050. meta Tür.
  • Also used adjectively.
 3051. meta Tür.
  • Above, beyond, about, at a higher level, a logical level higher.
 3052. metabolism İng.
  • i., biyol. metabolizma metabol'ic s. metabolik.
 3053. metabolizma Tür.
  • metabolism.
 3054. metabolizma Tür.
  • metabolism.
 3055. metacarpus İng.
  • i., anat. el tarağı metacarpal s. el tarağına ait.
 3056. metacenter İng.
  • i., fiz. aşkın merkez, denk merkezi.
 3057. metafizik Tür.
  • transcendental. metaphysics.
 3058. metafizik Tür.
  • metaphysics.
 3059. metafizik Tür.
  • metaphysics.
 3060. metagalaxy İng.
  • i., astr. kâinatın tümü.
 3061. metage İng.
  • i. resmi surette ölçme veya tartma
  • ölçme ücreti.
 3062. metal Tür.
  • USF Fabrication, Inc uses a variety of metals including aluminum, steel and stainless steel to manufacture hatches and miscellaneous products Specific metal alloys are available as per the customer"s specification.
 3063. metal Tür.
  • To cover with metal
  • as, to metal a ship"s bottom
  • to metal a road.
 3064. metal Tür.
  • The substance of which anything is made
  • material
  • hence, constitutional disposition
  • character
  • temper.
 3065. metal Tür.
  • The rails of a railroad.
 3066. metal Tür.
  • The effective power or caliber of guns carried by a vessel of war.
 3067. metal Tür.
  • The broken stone used in macadamizing roads and ballasting railroads.
 3068. metal Tür.
  • Simple body with a particular brilliance called metalic brilliance, well conducting heat and electricity, capable to give one or more basic oxides by combination with oxygen.
 3069. metal Tür.
  • See Mettle.
 3070. metal Tür.
  • Refers to aircraft of the airline you are flying.
 3071. metal Tür.
  • Ore from which a metal is derived
  • so called by miners.
 3072. metal Tür.
  • No sharp line can be drawn between the metals and nonmetals, and certain elements partake of both acid and basic qualities, as chromium, manganese, bismuth, etc.
 3073. metal Tür.
  • Metallic substances such as iron, foil, nickel, aluminum, gold, brass, lead, copper, silver, etc. elements like iron, copper, silver, or lead, as in: The picture had an antique metal frame. the electroposite elements and alloys based on these elements.
 3074. metal Tür.
  • Metal is a mineral that conducts electricity. any of a class of mineral substance such as gold, silver, copper, iron, uranium, or an alloy of any of these.
 3075. metal Tür.
  • metal.
 3076. metal Tür.
  • metal.
 3077. metal Tür.
  • Macro Expansion for TAL. [Heraldry] There are two metals: or and argent.
 3078. metal Tür.
  • Glass in a state of fusion.
 3079. metal Tür.
  • Courage
  • spirit
  • mettle.
 3080. metal Tür.
  • A term used by astronomers to describe all elements except hydrogen and helium.
 3081. metal Tür.
  • any of several chemical elements that are usually shiny solids that conduct heat or electricity and can be formed into sheets etc. a mixture containing two or more metallic elements or metallic and nonmetallic elements usually fused together or dissolving into each other when molten
  • "brass is an alloy of zinc and copper". cover with metal. containing or made of or resembling or characteristic of a metal
  • "a metallic compound"
  • "metallic luster"
  • "the strange metallic note of the meadow lark, suggesting the clash of vibrant blades"- Ambrose Bierce. in heraldry, the colors yellow and white The rules of heraldry forbid placing color on color, or metal on metal. an opaque lustrous elemental chemical substance that is a good conductor of heat and electricity and, when polished, a good reflector of light
  • most elemental metals are malleable, ductile, and are generally denser than the other elemental substances
  • metals are structurally distinguished from nonmetals by their atomic bonding and electron availability
  • the electron band structure of metals is characterized by a partially filled valence band
  • the "free electrons" lost from the outer shells of metallic atoms are available to carry an electric current
  • the defining property of a metal is that it is an element with a positive thermal coefficient of resistivity, meaning the electrical resistivity of a metal continuously increases as temperature increases. an element that gives up electrons relatively easily and is lustrous, malleable, and a good conductor of heat and electricity.
 3082. metal Tür.
  • An opaque, lustrous, elemental substance that is a good conductor of heat and electricity and, when polished, a good reflector or light Most metals are malleable and ductile and are, in general, denser than other substances.
 3083. metal Tür.
  • An opaque, fusible, ductile, and typically lustrous substance that is a good conductor of electricity and heat, and that forms cations by loss of electrons, and yields basic oxides and hydroxides Metals are generally formed in a reducing atmosphere.
 3084. metal Tür.
  • An elementary substance, as sodium, calcium, or copper, whose oxide or hydroxide has basic rather than acid properties, as contrasted with the nonmetals, or metalloids.
 3085. metal Tür.
  • A mineral source that is a good conductor of electricity and heat, and yield basic oxides and hydroxides One of the hidden treasures in garbage. a substance or mixture that has a characteristic luster, or shine, is generally a good conductor of heat and electricity, and is malleable and ductile.
 3086. metal Tür.
  • A mine from which ores are taken.
 3087. metal Tür.
  • A mass of material that is composed of a single element that is characterized by specific characteristics of opacity, ductility, conductivity, and luster Some common metals are copper, silver, and gold.
 3088. metal Tür.
  • A chemical element that usually has a shiny surface, is generally a good conductor of heat and electricity, and can be melted or fused, hammered into thin sheets, or drawn into wires, The metals comprise about two-thirds of all known elements Unlike nonmetals, metals form positive ions and basic oxides and hydroxides Upon exposure to moist air, many metals react chemically with the oxygen of the atmosphere to form a metallic oxide, such asrust on exposed iron.
 3089. metal İng.
  • i. maden
  • madde
  • tıynet, tabiat
  • şişirilmeye ve dökülmeye hazır erimiş cam
  • ing. yol yapmak için kullanılan kırık taş. test someones metal bir kimsenin cesaretini ve ataklığını denemek. metallist i. madenci, maden uzmanı. metalize f. maden haline koymak
  • maden özelliğini vermek.
 3090. metalik Tür.
  • metallic.
 3091. metalik Tür.
  • a metallic.
 3092. metallic İng.
  • s. madeni, madene benzer, madenden yapılmış
  • maden hâsıl eden .
 3093. metalline İng.
  • s. madeni
  • maden tuzu ile dolu.
 3094. metallography İng.
  • i. metalografi.
 3095. metalloid İng.
  • i., s. maden olmayan fakat madene benzer basit cisim
  • s. madene benzer.
 3096. metallotherapy İng.
  • i. birtakım sinir hastalıklarının maden tuzları ile tedavi usulü.
 3097. metallurgy İng.
  • i. metalurji metallur'gic(al) s. metalurjiye ait. metallurgist i. metalurji uzmanı.
 3098. metalografi Tür.
  • metallography.
 3099. metalürji Tür.
  • metallurgy.
 3100. metalürji Tür.
  • metallurgy.
 3101. metalwork İng.
  • i. madeni eşyalar
  • maden işi .
 3102. metamorfoz Tür.
  • metamorphosis.
 3103. metamorfoz Tür.
  • metamorphosis.
 3104. metamorphic İng.
  • s. başkalaşan, başkalaşım geçiren. metamorphism i. başkalaşım, başkalaşma.
 3105. metamorphose İng.
  • f. başkalaştırmak
  • başkalaşmak.
 3106. metamorphosis İng.
  • (çoğ. -ses) i. şekil değişimi
  • tamamen değişme (gaye, durum, benlik)
  • değişen şey veya kimse
  • biyol. başkalaşım, başkalaşma
  • tıb. dokularda oluşan anormal değişme.
 3107. metan Tür.
  • methane.
 3108. metan Tür.
  • methane.
 3109. metanet Tür.
  • solidity. steadiness. earthiness. resistance. fortitude. steadfastness. backbone. grit. resoluteness. sturdiness.
 3110. metanet Tür.
  • fortitude. firmness of character. backbone.
 3111. metanet Tür.
  • constancy. fortitude. firmness.
 3112. metanetsiz Tür.
  • weak. spineless.
 3113. metanetsizlik Tür.
  • weakness. lack of firmness.
 3114. metaphor İng.
  • i. mecaz. mixed metaphor birbirine uymayan mecazların bir araya getirilmesi. metaphor'ic(al) s. mecazi. metaphorically z. mecazen.
 3115. metaphrase İng.
  • i., f. aynen tercüme kelimesi kelimesine tercüme
  • f. aynen tercüme etmek
  • metni değiştirmek.
 3116. metaphysics İng.
  • i. metafizik, fizik ötesi. metaphysical s. metafiziğe ait. metaphysically z. metafizik yönünden.
 3117. metaplssm İng.
  • i., biyol. hücrede bulunan yağ ve karbonhidrat gibi cansız maddeler, metaplazma
  • gram hece veya harfler yoluyle kelimenin değiştirilmesi.
 3118. metastasis İng.
  • i., tıb. hastalığın bir uzuvdan diğerine yayılması, metastaz
  • değişme
  • bedende bir organa ait vazifenin diğer organa intikali.
 3119. metastaz Tür.
  • metastasis.
 3120. metastaz Tür.
  • metastasis.
 3121. metatarsus İng.
  • i., anat. ayak tarağı. metatarsal s. ayak tarağına ait.
 3122. metathesis İng.
  • i., gram bir kelimede harf veya seslerin yer değiştirmesi
  • kim çift dekompozisyon
  • şartların tersine dönmesi.
 3123. metazori Tür.
  • by force. perforce. willy-nilly. plea of necessity.
 3124. mete İng.
  • f., out ile ölçüp vermek veya taksim etmek.
 3125. metempsychosis İng.
  • i. ruhun bir vücuttan diğerine geçişi.
 3126. meteor Tür.
  • This term describes the bright streak of light caused by a meteoroid as it burns up in Earth"s atmosphere Other names for a meteor include "shooting star" and "falling star".
 3127. meteor Tür.
  • The luminous phenomenon seen when a meteoroid enters the atmosphere, commonly known as a shooting star. meteoroid from space zips through the atmosphere at many thousands of miles per hour There are two schools of thought as to why the meteoroid heats up so much The classical view is that it is caused by collisions with molecules in the atmosphere, commonly considered the same as friction The other version deals with compression of the air in front of the moving particle The atmosphere in front of the meteoroid is pushed pushed violently out of the way, which compresses it The high compression heats the air which in turn heats the meteoroid, and both the air and the particles of meteoroid are ionized and begin to glow In any event, a rapidly traveling meteoroid carries momentum, and upon entering our atmosphere is slowed very quickly In the process of rapid deceleration, the energy of motion has to go somewhere, and it if cannot be drained off immediately, it turns to heat.
 3128. meteor Tür.
  • The luminous phenomena observed when a meteoroid is heated by its entry into the Earth"s atmosphere.
 3129. meteor Tür.
  • The light phenomenon produced by an object experiencing frictional heating when entering a planetary atmosphere
  • also used for the glowing meteor itself If particularly large, it is described as a fireball.
 3130. meteor Tür.
  • The incandescent streak of light seen when a meteorite passes through the atmosphere of a planet Often referred to as a falling star. the light phenomenon produced by a meteoroid experiencing frictional heating when entering a planetary atmosphere
  • also used for the glowing meteoroid itself If particularly bright, it is described as a fireball.
 3131. meteor Tür.
  • The flash of light one sees in the sky when a meteoroid enters the atmosphere at high speed and burns up It"s a Greek word which actually means "phenomenon which occurs in the sky ".
 3132. meteor Tür.
  • Specif.: A transient luminous body or appearance seen in the atmosphere, or in a more elevated region. a streak of light in the sky at night that results when a meteoroid hits the earth"s atmosphere and air friction causes the meteoroid to melt or vaporize or explode.
 3133. meteor Tür.
  • Small rocky and/or icy particles that are swept up by the earth in its orbit about the sun Also called "shooting stars" they travel across the sky in a very short time, from less than a second to several seconds, and they do so because they are only a matter of tens of miles above the surface of the earth Meteor showers are generally thought to be produced by the debris left by comets as the latter orbit the sun A small particle which enters the earth"s atmosphere and becomes heated by friction, so that it destroys itself in the streak of luminosity known as a shooting-star.
 3134. meteor Tür.
  • Small rocks or sand making a bright trail through the sky as it burns in the atmosphere See Asteroid, Comet and Meteor Facts page.
 3135. meteor Tür.
  • Popularly called a "shooting star" or a "falling star" a meteor is actually an object usually ranging from the size of a dust particle to a rock that enters Earth"s atmosphere, and is heated by the friction of air resistance Most meteors originate from comets.
 3136. meteor Tür.
  • Particles as they burn up in the atmosphere, usually leaving a brief trail of light behind them as seen from the ground See also: fireball, meteor shower, meteorite, meteoroid, radiant.
 3137. meteor Tür.
  • meteor. front.
 3138. meteor Tür.
  • meteor.
 3139. meteor Tür.
  • Bright streak of light caused by a meteoroid falling and burning up in the Earth"s atmosphere.
 3140. meteor Tür.
  • a streak of light in the sky at night that results when a meteoroid hits the earth"s atmosphere and air friction causes the meteoroid to melt or vaporize or explode. any of the small solid extraterrestrial bodies that hits the earth"s atmosphere.
 3141. meteor Tür.
  • A stony or metallic piece of matter that enters the earth"s atmosphere.
 3142. meteor Tür.
  • A small particle which enters the Earth"s atmosphere and becomes heated by friction, so that it destroys itself in the streak of luminosity known as a shooting-star.
 3143. meteor Tür.
  • A small particle of rock or dust that burns away in the Earth"s atmosphere Meteors are also referred to as shooting stars.
 3144. meteor Tür.
  • Any phenomenon or appearance in the atmosphere, as clouds, rain, hail, snow, etc.
 3145. meteor Tür.
  • A meteoroid that has entered Earth"s atmosphere.
 3146. meteor Tür.
  • A meteoroid that burns up in Earth"s atmosphere Also called a Shooting Star.
 3147. meteor Tür.
  • Also known as a "shooting star" or "falling star" is a bright streak of light in the sky caused by a meteorite as it burns up in the Earth"s atmosphere.
 3148. meteor Tür.
  • A flash of light produced by a particle in the atmosphere moving so rapidly that it becomes luminous.
 3149. meteor Tür.
  • A bright streak of light in the sky caused by a meteoroid or a small icy particle entering Earth"s atmosphere It is also known as a "shooting star" or "falling star" Meteor showers sometimes occur when the Earth passes through debris left behind an orbitting comet.
 3150. meteor Tür.
  • A body that enters the earth"s atmosphere and becomes incandescent by friction A "shooting star".
 3151. meteor Tür.
  • A bit of solid debris from space, burning up in Earth"s atmosphere due to friction with the air Before entering Earth"s atmosphere the body is called a meteoroid If any of the object survives its fiery passage down through the air, then those parts which hit the ground are called meteorites. the trail of light left when a meteoroid enters the Earth"s atmosphere and burns up.
 3152. meteor İng.
  • i. akanyıldız, meteortaşı şahap, ağan, ağma, göktaşı. meteorite i. yere düşen meteortaşı. meteor shower meteortaşı yağmuru.
 3153. meteoric İng.
  • s. meteortaşına ait
  • meteortaşına benzer
  • parlak, göz kamaştırıcı, çok süratli
  • havaya ait, hava olaylarına bağlı.
 3154. meteorit Tür.
  • meteorite.
 3155. meteorit Tür.
  • meteorite.
 3156. meteorograph İng.
  • i. meteorolojik olayları kaydeden alet.
 3157. meteoroid İng.
  • i. atmosfere girince meteortaşı olan gökcismi.
 3158. meteorology İng.
  • i. meteoroloji
  • belirli bir yerin hava şartları. meteorolog'ic(al) s. meteorolojik. meteorol'ogist i. meteoroloji bilgini.
 3159. meteoroloji Tür.
  • meteorology. aerology.
 3160. meteoroloji Tür.
  • meteorology.
 3161. meteoroloji Tür.
  • meteorology.
 3162. meteoroloji istasyonu Tür.
  • weather station.
 3163. meteoroloji istasyonu Tür.
  • meteorological station. meteorological watch office. weather station.
 3164. meteorolojik Tür.
  • meteorological.
 3165. meteorolojik Tür.
  • meteorologic.
 3166. meter İng.
  • i., f. sayaç, saat
  • f. saat ile ölçmek. gasmeter havagazı sayacı. water meter su sayacı.
 3167. meter , ing metre İng.
  • i. şiir vezni, ölçü
  • müzik ölçüsü.
 3168. meter , ing. metre İng.
  • i. metre .
 3169. methal Tür.
  • entrance. approach. entrance hall. entry. entryway. inlet.
 3170. methal Tür.
  • A white waxy substance, found in small quantities in spermaceti as an ethereal salt of several fatty acids, and regarded as an alcohol of the methane series.
 3171. methane İng.
  • i. metan.
 3172. methanol İng.
  • i. metil alkol, metanol.
 3173. metheglin İng.
  • i. bal likörü.
 3174. methetme Tür.
  • glory.
 3175. methetmek Tür.
  • to praise. eulogize. talk up.
 3176. methinks İng.
  • f. (methought) (eski), (şiir) zannederim, galiba.
 3177. methiye Tür.
  • panegyric. encomium. eulogy. laud. ode.
 3178. methiye Tür.
  • eulogy.
 3179. method İng.
  • i. yöntem, usul, metot
  • yol, tarz
  • düzen, nizam.
 3180. methodical İng.
  • s. nizamlı, munta zam, düzenli, yöntemli
  • sistemli. methodically z. düzenli olarak.
 3181. methodist İng.
  • i. Metodist, bir Protestan mezhebi üyesi.
 3182. methodize İng.
  • f. usule uydurmak, intizam vermek.
 3183. methodology İng.
  • i. metodoloji, yöntembilim.
 3184. methuselah İng.
  • i. çok yaşlı adam.
 3185. methyl İng.
  • i., kim. metil methylalcohol kim. metil alkol.
 3186. meticulous İng.
  • s. çok titiz, çok dik katli, kılı kırk yaran. meticulos'ity, meticulousness i. titizlik, kılı kırk yarma. meticulously z. kılı kırk yararak.
 3187. metier İng.
  • i. meslek, iş, meşguliyet
 3188. metil Tür.
  • methyl.
 3189. metil Tür.
  • methyl.
 3190. metilen Tür.
  • methylene.
 3191. metilen Tür.
  • methylene.
 3192. metin Tür.
  • text. strong in character. drafting. make. reading. steadfast. strong. substantial. unshakeable.
 3193. metin Tür.
  • firm. solid. stoic. stoical. unshakable. unshaken. foursquare. immovable. resolute. foursquare. text. copy.
 3194. metin Tür.
  • constant. reading. steady. strong. text. text tekst.
 3195. metis Tür.
  • a half-breed of white and Indian parentage.
 3196. metis Tür.
  • a half-breed of white and Indian parentage.
 3197. metodoloji Tür.
  • methodology. methodology yöntembilim.
 3198. metodoloji Tür.
  • methodology.
 3199. metodoloji Tür.
  • methodology.
 3200. metonymy İng.
  • i., kon. san. bir şeyi belirli bir özelliği ile isimlendirme usulü: good food. için a good table. metonym'ic(al) s. bu usule ait.
 3201. metope İng.
  • i., mim. dorik mimarisinde. çatıyı taşıyan sütun üstündeki kabartmalı dört köşe taş.
 3202. metot Tür.
  • method. method yöntem.
 3203. metot Tür.
  • method.
 3204. metraj Tür.
  • length in metres.
 3205. metraj Tür.
  • length. footage.
 3206. metrajlı Tür.
  • of a certain length.
 3207. metre Tür.
  • The SI fundamental unit of length, equal to 1 093 yards.
 3208. metre Tür.
  • The pattern of groups of syllables in which poetry is usually written.
 3209. metre Tür.
  • The groupings in which a succession of rhythmic pulses or beats is organized
  • in standard notation, indicated by a time signature at the beginning of a work.
 3210. metre Tür.
  • The fundamental unit of length in the metric system. the pattern of pulse units in music.
 3211. metre Tür.
  • The basic unit of length in the metric system of measurement A metre is equal to approximately 3 28 feet or 1 09 yards.
 3212. metre Tür.
  • The basic unit for measuring length in the International System of Units This system is Canada"s official system of measurement.
 3213. metre Tür.
  • See Metric system, under Metric.
 3214. metre Tür.
  • See Meter.
 3215. metre Tür.
  • Rhythmical arrangement of syllables or words into verses, stanzas, strophes, etc.
  • poetical measure, depending on number, quantity, and accent of syllables
  • rhythm
  • measure
  • verse
  • also, any specific rhythmical arrangements
  • as, the Horatian meters
  • a dactylic meter.
 3216. metre Tür.
  • Recurring patterns of accented and unaccented beats that produce a rhythmic grouping.
 3217. metre Tür.
  • metre.
 3218. metre Tür.
  • meter. metre. rule. folding rule.
 3219. metre Tür.
  • meter. metre. meter gage. metre gauge. measuring stick. meter rule. inched staff.
 3220. metre Tür.
  • It was intended to be, and is very nearly, the ten millionth part of the distance from the equator to the north pole, as ascertained by actual measurement of an arc of a meridian.
 3221. metre Tür.
  • A poem.
 3222. metre Tür.
  • A measure of length, equal to 39.37 English inches, the standard of linear measure in the metric system of weights and measures.
 3223. metre kare Tür.
  • meter square.
 3224. metre küp Tür.
  • cubic meter. cubic (metre, Br.
 3225. metre sistemi Tür.
  • metric system.
 3226. metres Tür.
  • mistress. kept woman.
 3227. metres Tür.
  • mistress. concubine. paramour. fancy woman. kept woman. leman.
 3228. metres Tür.
  • mistress. concubine. kept woman.
 3229. metric -rical İng.
  • s. metreye ait, metreye göre
  • metre sistemini kullanan
  • şiir veznine ait, ölçülü. metric system metre sistemi. go metric metre sistemini uygulamak. metrically z ölçüyle
  • metre sistemine göre.
 3230. metricate İng.
  • f. metre sistemine dönüştürmek.
 3231. metrik Tür.
  • metric (al.
 3232. metrik Tür.
  • metric.
 3233. metrik Tür.
  • meter, metre, metrics.
 3234. metrik sistem Tür.
  • metric system.
 3235. metro Tür.
  • underground. subway.
 3236. metro Tür.
  • The name given Jaycee chapters in Population Divisions VII and VIII, as well as chapters with over 150 members in Population Divisions I through VI. electric underground railway.
 3237. metro Tür.
  • Municipality of Metropolitan Seattle.
 3238. metro Tür.
  • metro. subway. tube. underground.
 3239. metro Tür.
  • Metro is the Regional Government that provides general policy direction to each jurisdiction and agency within the Portland Metropolitan area Topics that Metro advises and provides general policy on are wide ranging and include
  • land use, transportation, environmental protection, housing, and parking to name a few. 1) An urban, electric, high-frequency mass-transit train system with its own independent right-of-way.
 3240. metro Tür.
  • metro.
 3241. metro Tür.
  • Made from 1982 to 1990, in A Series mode with 1275cc and a turbo option as well as a Metro based Rally car 6R4.
 3242. metro Tür.
  • electric underground railway.
 3243. metro Tür.
  • A public rail transportation system A subway system.
 3244. metro Tür.
  • A consortium of over 300 academic, public and research libraries in the New York City metropolitan area
  • services include reciprocal on-site access, interlibrary loan, cooperative purchase of materials, and workshops and classes.
 3245. metro İng.
  • i., ing. metro.
 3246. metrology İng.
  • i. ölçüler ve tartılar bilgisi veya sistemi. metrolog'ical s. bu sisteme ait.
 3247. metroloji Tür.
  • metrology.
 3248. metroloji Tür.
  • metrology.
 3249. metronom Tür.
  • metronome. musical watch.
 3250. metronom Tür.
  • metronome.
 3251. metronome İng.
  • i., müz. metronom.
 3252. metronymic İng.
  • s., sosyol. anasanlı, soyadını ana tarafından alan.
 3253. metropol Tür.
  • wen.
 3254. metropol Tür.
  • metropolis.
 3255. metropolis İng.
  • i. başşehir, başkent
  • büyük şehir.
 3256. metropolitan İng.
  • s., i. başşehre ait
  • başpiskoposa ait
  • i. metropolit
  • başşehirde oturan kimse.
 3257. metruk Tür.
  • derelict. deserted. desolate. disused.
 3258. metruk Tür.
  • abandoned. derelict deserted. no longer in use. derelict. desolate. disused. forlorn.
 3259. mettle İng.
  • i. huy, tutum ve gidiş
  • şevk, hırs, hararet. on one's mettle elinden gelen en iyi işi yapmaya hazır. mettlesome s. canlı, ateşli.
 3260. metu İng.
  • kıs. Middle East Technical University Orta Doğu Teknik Üniversitesi, abb. ODTÜ.
 3261. mevcudat Tür.
  • assets entre mains.
 3262. mevcudiyet Tür.
  • existence. presence. actuality. entity. subsistence. thing.
 3263. mevcudiyet Tür.
  • being. entity. existence. presence.
 3264. mevcudiyet Tür.
  • availability.
 3265. mevcut Tür.
  • present. available. actual. existing. existent. in hand. attendant. physical. prevalent. stock. substantial. visible. total. total number of attendance. supply. store.
 3266. mevcut Tür.
  • available. going. present. supply. existing. in stock. the number present. stock.
 3267. mevcut Tür.
  • asset. extant. those present. the number present. the number of personnel on a unit"s muster roll. the amount of sth on hand. stock. existent. existing. forthcoming. going spare. actual stock. supply.
 3268. mevcut olmak Tür.
  • to be in existence.
 3269. mevcut olmak Tür.
  • exist.
 3270. mevduat Tür.
  • deposit.
 3271. mevduat Tür.
  • bank deposit. deposits. money on deposit.
 3272. mevki Tür.
  • capacity. degree. locality. location. locus. niche. office. opposite number. place. portfolio. position. post. rat race. seat. slot. spot. spot of land. station. duty station.
 3273. mevki Tür.
  • capacity. condition. place. position. seat. site. situation. stand. standing. state. station. status. class sınıf. locality yer. rank orun. situation durum.
 3274. mevkufiyet Tür.
  • arrestation. apprehension.
 3275. mevla Tür.
  • maker.
 3276. mevlit Tür.
  • islamic memorial service. ceremony.
 3277. mevsim Tür.
  • season. tide.
 3278. mevsim Tür.
  • season.
 3279. mevsim Tür.
  • etesian. season. tide.
 3280. mevsimlik Tür.
  • seasonal. for the whole of the season.
 3281. mevsimlik Tür.
  • seasonal. for one season.
 3282. mevsimlik Tür.
  • seasonal.
 3283. mevsimsiz Tür.
  • premature. untimely. ill-timed. at the wrong time. prematurely. too early. ill- timed. inopportune. out of season. unseasonable.
 3284. mevsuk Tür.
  • authentic.
 3285. mevzi Tür.
  • position. place. post. region.
 3286. mevzi Tür.
  • place. position yer. mahal.
 3287. mevzilenme Tür.
  • stationing.
 3288. mevzilenmek Tür.
  • to take up a position.
 3289. mevzilenmek Tür.
  • deploy. to deploy konuşlanmak.
 3290. mevzu Tür.
  • subject. topic. subject matter.
 3291. mevzu Tür.
  • subject. sth which has been laid down or adopted. question. topic.
 3292. mevzu Tür.
  • object. subject. topic konu.
 3293. mevzuat Tür.
  • subjects under discussion. the body of current law.
 3294. mevzuat Tür.
  • regulations. legislation.
 3295. mevzuat Tür.
  • legislation. the laws governing a country. fundamentals. principles. statute. rules and legislation. public act. laws and regulations. positive law.
 3296. mew İng.
  • i. martı, zool. Larus canus.
 3297. mew İng.
  • f., i. miyavlamak
  • i. kedi miyavlaması
  • miyavlama taklidi.
 3298. mew İng.
  • i., f. atmaca kafesi
  • f., up ile kafese koymak. mews i., ing. ahırdan bozma evleri olan dar sokak.
 3299. mewl İng.
  • f. bebek gibi zayıf sesle ağlamak.
 3300. mex İng.
  • kıs. Mexico.
 3301. mexico İng.
  • i. Meksika. Mexico City Meksiko. Mexican i., s. Meksikalı.
 3302. meyan Tür.
  • the space between. interval. the middle. the centre.
 3303. meyan Tür.
  • liquorice plant.
 3304. meyan kökü Tür.
  • licorice.
 3305. meydan Tür.
  • open space. square. arena. agora. common. esplanade. maidan. piazza.
 3306. meydan Tür.
  • ground. public square. open space. arena. ring. field. place. court yard. piazza. esplanade. piste. room. list. squall. park. quadrangle. bowl. circle. circus. clearing. court. forum. plaza. stage.
 3307. meydan Tür.
  • circus. clearing. concourse. range. room. square. arena. ring. ground. field. opportunity. occasion. possibility.
 3308. meydan okuma Tür.
  • challenge. dare. defiance. stump.
 3309. meydan okuma Tür.
  • challenge. dare.
 3310. meydan savaşı Tür.
  • pitched battle.
 3311. meydana çıkmak Tür.
  • to be revealed. to come to light. to be seen (in public.
 3312. meydana getirmek Tür.
  • to bring forth. to produce. to be the cause of sth. to generate. to institute. to fabricate. to originate. to develop. to form. to compose. to frame. to work. to make. to establish. to execute. achieve. afford. constitute. grow. make up. to bring to pass.
 3313. meydana getirmek Tür.
  • compose. make.
 3314. meydanda Tür.
  • evident. clear.
 3315. meydanlık Tür.
  • open space. open.
 3316. meyhane Tür.
  • tavern. restaurant. pub. bar room. bistro. dive. dive bar. drinking house. grog shop. public house. joint. pothouse. saloon. taphouse. taproom. watering hole.
 3317. meyhane Tür.
  • boozer. pub. saloon. wine shop. bar. joint. public house.
 3318. meyhane Tür.
  • bar room.
 3319. meyhaneci Tür.
  • publican.
 3320. meyhaneci Tür.
  • barkeeper. publican. saloonkeeper.
 3321. meyhanecilik Tür.
  • barkeeping. running a pub.
 3322. meyil Tür.
  • slope. slant. propensity. bent. predilection. penchant. fondness. liking. dip. descent. hang. cantling. grade line. declination. trend. pitch. tilting. splay. tip. bias. bevel. batter. bank. cant. decline. declivity. desire. disposition. drift. fall. grad.
 3323. meyil Tür.
  • inclination. incline. slope. tilt. bias. liking. tendency. affection. aptitude. cant. declivity. gradient. gravitation. lean. leaning. obliquity. penchant. proclivity. proneness. propensity. slant. talus. tide. trend.
 3324. meyil Tür.
  • bias. grade. gradient. obliquity. proclivity. propensity. slope. incline. inclination. declivity. slant. tendency. fondness. liking. bent.
 3325. meyilli Tür.
  • slanting. sloping who has a tendency to or a bent for. to be fond of. inclined.
 3326. meyilli Tür.
  • inclined. oblique. subject. sloping. slanting. capable.
 3327. meyilli Tür.
  • bent on.
 3328. meyletmek Tür.
  • to slant. to slope (towards. to lean (towards. to be inclined to. to have a bent for. to have a predilection for. to be fond of. decline. incline. lay along. lean. pitch. trend.
 3329. meylettirmek Tür.
  • incline.
 3330. meymenetli Tür.
  • lucky.
 3331. meymenetsiz Tür.
  • disagreable or untrustworthy.
 3332. meyus Tür.
  • despairing. dejected. crestfallen.
 3333. meyve Tür.
  • fruit. dessert. product.
 3334. meyve Tür.
  • fruit. cross- over store. sangria.
 3335. meyve Tür.
  • fruit.
 3336. meyve ağacı Tür.
  • fruit-tree.
 3337. meyve bahçesi Tür.
  • fruit ranch. orchard.
 3338. meyve şekeri Tür.
  • fruit sugar. fructose.
 3339. meyve suyu Tür.
  • fruit juice.
 3340. meyve suyu Tür.
  • cordial. squash.
 3341. meyvecilik Tür.
  • fruit growing. fruit selling.
 3342. meyvecilik Tür.
  • fruit growing. fruit selling.
 3343. meyveli Tür.
  • which has fruit on it. fruit-laden. sth which is made from fruit. fruited.
 3344. meyveli Tür.
  • fruity. fruitful. fruited.
 3345. meyveli Tür.
  • fruity.
 3346. meyvelik Tür.
  • orchard.
 3347. meyvelik Tür.
  • orchard.
 3348. mezar Tür.
  • grave. tomb. rest. burial place. bed. sepulcher. sepulchre. vault.
 3349. mezar Tür.
  • grave. tomb. mausoleum. sepulcher. graveside. resting place.
 3350. mezar Tür.
  • grave. sepulchre. tomb. sepulcher.
 3351. mezar kitabesi Tür.
  • epitaph.
 3352. mezar taşı Tür.
  • gravestone. headstone. tombstone.
 3353. mezar taşı Tür.
  • gravestone.
 3354. mezarcı Tür.
  • gravedigger. sexton.
 3355. mezarcı Tür.
  • gravedigger. cemetery caretaker.
 3356. mezarcı Tür.
  • gravedigger.
 3357. mezarlık Tür.
  • cemetery. graveyard. burial ground. god"s acre. boneyard. good"s acre. necropolis.
 3358. mezarlık Tür.
  • cemetery. graveyard. burial ground. burial yard. burying ground. burial place.
 3359. mezarlık Tür.
  • cemetery. graveyard.
 3360. mezat Tür.
  • sale. auction.
 3361. mezat Tür.
  • auction. sale.
 3362. mezat Tür.
  • auction.
 3363. mezat malı Tür.
  • trashy goods. a cheap. ordinary piece of merchandise. cheap and ordinary merchandise.
 3364. mezatçı Tür.
  • auctioneer.
 3365. mezbaha Tür.
  • slaughterhouse. slaughter house. abattoir. butchery. shambles. packing house.
 3366. mezbaha Tür.
  • slaughterhouse. butchery. meat house. shambles.
 3367. mezbaha Tür.
  • abattoir. shambles. slaughterhouse. abattoir kesimevi. kanara. salhane.
 3368. mezbele Tür.
  • filthy and messy place. dump. pigsty. refuse heap. garbage dump. hovel. tip.
 3369. meze Tür.
  • hors d"oeuvre. appetizer. a savory food (eaten while drinking sth alcoholic. delicatessen. snack.
 3370. meze Tür.
  • antipasto.
 3371. mezereon İng.
  • mezeryon, kokulu mor çiçek veren bir çalı, bot. Daphne mezereum.
 3372. mezgit Tür.
  • whiting.
 3373. mezgit Tür.
  • whiting.
 3374. mezhebi geniş Tür.
  • excessively tolerant. free and easy (in his or her sexual moves.
 3375. mezhep Tür.
  • sectarian. sect. doctrine. creed. order. cult. denomination. religion.
 3376. mezhep Tür.
  • religious sect or denomination. school of thought. cult. order. persuasion. religious order. sect.
 3377. mezhep Tür.
  • cult. denomination. religion. sect.
 3378. mezhepçilik Tür.
  • sectarianism.
 3379. meziyet Tür.
  • merit. virtue. superiority.
 3380. meziyet Tür.
  • merit. virtue. quality.
 3381. meziyet Tür.
  • merit. excellence. virtue. assets.
 3382. meziyetsiz Tür.
  • unremarkable. not outstanding.
 3383. mezmur Tür.
  • psalm.
 3384. Mezopotamya Tür.
  • mesopotamia. mespot.
 3385. Mezopotamya Tür.
  • mesopotamia.
 3386. mezra Tür.
  • hamlet. arable field.
 3387. mezra Tür.
  • field.
 3388. mezun Tür.
  • graduated. graduate. diplomaed. graduate. grad. school leaver.
 3389. mezun Tür.
  • graduated from. a graduate. graduated. authorized. empowered. entitlement.
 3390. mezun Tür.
  • graduate. authorized. on leave. old boy. old girl.
 3391. mezuniyet Tür.
  • graduation. authorization. permission. bachelor"s degree. leave. leave of absence.
 3392. mezuniyet Tür.
  • graduation.
 3393. mezür Tür.
  • tape measure.
 3394. mezura Tür.
  • tape measure. tape. measuring tape.
 3395. mezura Tür.
  • tape measure. measuring tape. tape line.
 3396. mezura Tür.
  • tape measure.
 3397. mezzanine İng.
  • i. asma kat
  • ara kat
  • tiyatro birinci balkon.
 3398. mezzo İng.
  • s. orta
  • yarım. mezzo forte orta derecede kuvvetli (ses). mezzo piano orta derecede yumuşak (ses). mezzorelievo i. yarım kabartma heykel. mezzosoprano i. soprano ile alto arasındaki ses.
 3399. mezzosoprano Tür.
  • Having a medium compass between the soprano and contralto
  • said of the voice of a female singer.
 3400. mezzosoprano Tür.
  • A person having such a voice.
 3401. mezzosoprano Tür.
  • A mezzo-soprano voice.
 3402. mezzotint İng.
  • i., f. bir çeşit bakır veya çelik klişe
  • f. böyle klişe ile resim basmak.
 3403. mf İng.
  • kıs. mezzo forte.
 3404. mfg İng.
  • kıs. manufacturing.
 3405. mfr İng.
  • kıs. manufacturer.
 3406. mgr İng.
  • kıs. Manager, Monseigneur.
 3407. mho İng.
  • i., elek. iletkenlik birimi.
 3408. mi Tür.
  • The blade of a knife or sword.
 3409. mi Tür.
  • Same usage as me: Are you talking to mi?.
 3410. mi Tür.
  • Myocardial infarction.
 3411. mi Tür.
  • Myocardial Infarction: heart attack. military intelligence.
 3412. mi Tür.
  • Myocardial Infarction. destruction of heart tissue resulting from obstruction of the blood supply to the heart muscle. a British unit of length equivalent to 1,853 18 meters. a unit of length used in navigation
  • equivalent to the distance spanned by one minute of arc in latitude
  • 1,852 meters. a unit of length equal to 1760 yards. a midwestern state in north central United States in the Great Lakes region. the government agency in the United Kingdom that is responsible for internal security and counterintelligence on British territory. the government agency in the United Kingdom that is responsible for internal security and counterintelligence overseas. the syllable naming the third note of any major scale in solmization.
 3413. mi Tür.
  • Mills College, Oakland.
 3414. mi Tür.
  • Military Intelligence. abbr 1077 Manual Interrogator.
 3415. mi Tür.
  • Michel Postage Stamp Catalog [abbr ].
 3416. mi Tür.
  • Michel German Catalogue. is the acronym for mile, i e approx 1 609 km. abbreviation for mental illness or mentally ill.
 3417. mi Tür.
  • mi.
 3418. mi Tür.
  • Mentally Impaired Children who are delayed in their mental development.
 3419. mi Tür.
  • Marching Illini.
 3420. mi Tür.
  • In solmization, the third degree of the major scale.
 3421. mi Tür.
  • Death of myocardial tissue, a "heart attack ". 1 mitral insufficiency
  • back flow or regurgitation of flow through the mitral valve during ventricular systole. mile.
 3422. mi Tür.
  • Common type is PMI, the insurance paid for by the borrower to insure the mortgage company"s investment.
 3423. mi Tür.
  • A syllable applied to the third tone of the scale of C, i. e., to E, in European solmization, but to the third tone of any scale in the American system. the syllable naming the third note of any major scale in solmization.
 3424. mi İng.
  • i., müz. mi notası, gamın üçüncü notası.
 3425. miaow , miaou İng.
  • bak. meow.
 3426. miasma İng.
  • i. (çoğ. -mas, -mata) havaya yayılan ufak zararlı maddecikler veya mikroplar
  • böyle mikroplu hava
  • eskiden bu havadan geldiği düşünülen sıtma
  • pis ve zehirli hava. miasmal, miasmat'ic s. mikroplu, zehirli, tehlikeli.
 3427. miat Tür.
  • wear life (of an object. the time during which an object is fit for use.
 3428. mica İng.
  • i. mika, evrenpulu. mica schist mika taşı. micaceous s. mikamsı
  • mikah
  • mikaya ait.
 3429. mice İng.
  • bak. mouse.
 3430. micelle İng.
  • i., kim. misel.
 3431. michael İng.
  • i. baş meleklerden biri, Mikail
  • bir erkek ismi.
 3432. michelangelo İng.
  • i. Mikelanj.
 3433. mickey finn İng.
  • A.B.D., (argo) içine gizlice uyuşturucu ilaç katılmış içki.
 3434. mickey mouse İng.
  • Miki Fare
  • A.B.D., (argo) hava cıva şey
  • karışlk durum
  • çok kolay ders
  • basit, kolay, önemsiz.
 3435. mickle , muckle İng.
  • s., i., iskoç. çok büyük
  • i. çok miktar.
 3436. miço Tür.
  • callboy. deck boy. mate.
 3437. miço Tür.
  • cabin boy.
 3438. miço Tür.
  • bartender.
 3439. micro İng.
  • s., i. miniden daha kısa (giysi).
 3440. micro- İng.
  • önek küçük.
 3441. microanalysis İng.
  • i., kim. çok ufak miktarlann tahlili.
 3442. microbe İng.
  • i. mikrop.
 3443. microcephalous İng.
  • s., tıb. ufak kafalı, kafası normalden küçük, mikrosefal.
 3444. microchemistry İng.
  • i. mikrokimya, ufak miktarlarla ilgilenen kimya.
 3445. microcopy İng.
  • i. kopyası fotoğrafla alınmış küçük nüsha
  • çok küçültülerek fotoğrafla alınmış kopya.
 3446. microcosm İng.
  • i. küçük dünya
  • küçük evren olmak sıfatıyle insan
  • küçük bir dünyayı temsil eden grup veya toplum.
 3447. microfilm İng.
  • i. mikrofilm .
 3448. micrograph İng.
  • i. çok ufak yazı veya resim yapmaya mahsus bir alet
  • mikroskopta görüldüğü hali ile resim.
 3449. microgroove İng.
  • i. fazla devirli plaklarda gayet ince çizgi.
 3450. micrometer İng.
  • i. mikrometre.
 3451. micron İng.
  • i. (çoğ. -cra) bir milimetrenin binde biri, mikron.
 3452. micronesia İng.
  • i. Mikronezya.
 3453. microorganism İng.
  • i. biyol. mikroorganizma, mikrop.
 3454. microphone İng.
  • i. mikrofon. microphon'ic s. mikrofona ait.
 3455. microscopy İng.
  • i. mikroskop kullanma tekniği
  • mikroskopla tetkik. microscopist i. mikroskop kullanan kimse.
 3456. microspore İng.
  • i., bot. mikrospor, pek ufak tohum.
 3457. microtome İng.
  • i. mikroskopla muayene için ince dilimler kesme aleti.
 3458. microtomy İng.
  • i. mikroskopla muayene için ince dilimler kesme .
 3459. microvolt İng.
  • i., elek. voltun milyonda biri, mikrovolt.
 3460. microwave İng.
  • i. çok kısa dalga, bin ile otuz bin megahertz arasında titreşimi olan elektromanyetik dalga.
 3461. micturate İng.
  • f. su dökmek, işemek. micturi'tion i., tıb. sık sık su dökme hastalığı.
 3462. mid İng.
  • kıs. middle.
 3463. mid İng.
  • s. orta, ortadaki.
 3464. mid - İng.
  • önek orta, ortadaki.
 3465. mid , 'mid İng.
  • (şiir), (edat) arasında
 3466. mid-air İng.
  • s havadaki.
 3467. midbrain İng.
  • i. beynin orta kısmı.
 3468. midcourse İng.
  • i. orta yol, itidal yolu.
 3469. midday İng.
  • i. öğle vakti.
 3470. midden İng.
  • i., ing., leh. mezbele, gübrelik, çöp yığını. kitchen midden antro. içinde insan ve hayvan kemikleri ile taş aletler bulunan tarihöncesinden kalma çöp yığını.
 3471. middle İng.
  • s., i. orta, vasat
  • ortadaki, aradaki
  • i. orta yer, orta. middle age orta yaş. Middle Ages ortaçağ. middle C müz. do. middle class orta sınıf, burjuva. middle ear ortakulak. Middle East Orta Doğu. Middle Kingdom eski bir Mısır krallığı (M.Ö. 2400-1580)
  • eski çin imparatorluğu. Middle West A.B.D.'nin orta bölgesi.
 3472. middleaged İng.
  • s. orta yaşlı.
 3473. middlebrow İng.
  • s., i., k.dili az kültürlü, sıradan zevkleri olan (kimse).
 3474. middleclass İng.
  • s. orta tabakadan, burjuva olan.
 3475. middleman İng.
  • i. komisyoncu, tellâl.
 3476. middlemost İng.
  • s. en ortadaki.
 3477. middleoftheroad İng.
  • s. ılımlı bir yol veya politika güden, ılımlı.
 3478. middler İng.
  • i. üç sınıflı okullarda orta sınıfta olan öğrenci.
 3479. middlesized İng.
  • s. orta boy.
 3480. middleweight İng.
  • i. orta siklette boksör veya güreşçi.
 3481. middling İng.
  • s., z. orta, iyice
  • orta taba kaya mahsus
  • z., k.dili orta halde, şöyle böyle. middlings i., çoğ. orta kalitede mahsul, borsada fiyat ayarlamasına esas olan ve liflerinin uzunluğu orta derecede pamuk.
 3482. middy İng.
  • i., k.dili deniz yarsubayı
  • bahriyeli ceketi biçiminde bluz.
 3483. mide Tür.
  • stomach. belly. bread basket. gut. tummy.
 3484. mide Tür.
  • gastric. inside. stomach. tummy.
 3485. mide Tür.
  • gastric. bread basket. stomach. tummy. tum. gizzard. belly. inner man.
 3486. mide bulantısı Tür.
  • nausea. qualm.
 3487. mide bulantısı Tür.
  • nausea.
 3488. mide bulantısı Tür.
  • nausea.
 3489. mide fesadı Tür.
  • indigestion.
 3490. midge İng.
  • i. titrersinek, zool. Chironomus plumosa
  • ufak yapılı yaratık.
 3491. midget İng.
  • i, s. cüce, çok ufak yapılı kimse
  • s. mini.
 3492. midi Tür.
  • the south of France used of women"s clothing having a hemline at mid-calf
  • "midiskirts"
  • "wore her dresses midi length".
 3493. midi Tür.
  • Stands for Music Instrument Digital Interface It allows a computer to store and replay a musical instrument"s output. Standard specifications that enable electronic instruments such as the synthesizer, sampler, sequencer, and drum machine from any manufacturer to communicate with one another and with computers. the Musical Instrument Digital Interface An international standard for communication between a musical instrument and a computer.
 3494. midi Tür.
  • Musical Intruments Digital Interface A digital music instrument standard which has been around for about twenty years and is still going strong MIDI is a way in which keyboards, synths, drum machines and computers convey musical information to each other It can be used for playing notes, changing volumes giving all manner of feeling to a sound on another instrument A sequencer can use MIDI to control its instruments Back.
 3495. midi Tür.
  • Musical Instrument Digital Interface -- part of most multimedia systems Using MIDI software, you can play on a MIDI keyboard and record the music in a file.
 3496. midi Tür.
  • Musical Instrument Digital Interface Midi files record commands that can be used to trigger midi devices such as keyboards and computer sound cards Information about a sound such as its instrument type, duration and volume of note, are stored for interpretation by the device This means midi files are very small compared to wave based audio files that store the complete sound.
 3497. midi Tür.
  • Musical Instrument Digital Interface
  • enables a computer to control devices, such as synthesizers and sound cards, that emit music Computers with a MIDI interface can record sounds created by a synthesizer and then manipulate the data to create new sounds A variety of programs are available for composing and editing music conforming to the MIDI standard.
 3498. midi Tür.
  • Musical Instrument Digital Interface A standard which allows for the exchange of data between two music synthesizers or a synthesizer and a computer Sound data may be communicated from the synthesizer to the computer and stored as a MIDI file Or, a MIDI file can be transmitted to the synthesizer for playback.
 3499. midi Tür.
  • Musical Instrument Digital Interface
  • a standard protocol for communication between electronic musical instruments
  • often also used to refer to a file format for storing MIDI commands. a protocol that permits sounds from musical instruments to be converted to a program and read by a computer.
 3500. midi Tür.
  • Musical Instrument Digital Interface A standard protocol for communication between electronic musical instruments and computers.
 3501. midi Tür.
  • Musical Instrument Digital Interface A standard for connecting electronic musical instruments to a computer and storing musical DATA.
 3502. midi Tür.
  • Musical Instrument Digital Interface A set of standards by which computers can work with other digital equipment, such as synthesisers and tape recorders, to record and play back sound.
 3503. midi Tür.
  • Musical Instrument Digital Interface A serial interface standard that allows for the connection of music synthesizers, musical instruments, and computers The MIDI standard is based partly on hardware and partly on a description of the way in which music and sounds are encoded and communicated between MIDI devices.
 3504. midi Tür.
  • Musical Instrument Digital Interface: An information protocol which allows synthesizers which abide by the MIDI standard to communicate performance data with each other MIDI information can be stored as a MIDI file on disk which can then be utilized in a multimedia program [BACK].
 3505. midi Tür.
  • Musical Instrument Digital Interface, an industry-standard interface used on electronic musical keyboards and PCs for computer control of musical instruments and devices.
 3506. midi Tür.
  • Musical Instrument Digital Interface A music definition language and communications protocol enabling electronic instruments to communicate musical information. the south of France. a standard protocol for communication between electronic musical instruments and computers. used of women"s clothing having a hemline at mid-calf
  • "midiskirts"
  • "wore her dresses midi length".
 3507. midi Tür.
  • Musical Instrument Digital Interface - a high quality audio file format.
 3508. midi Tür.
  • Musical Instrument Digital Interface.
 3509. midi Tür.
  • Musical Instrument Digital Interface.
 3510. midi Tür.
  • Musical Instrument Digital Interface.
 3511. midi Tür.
  • For "Musical Instrument Digital Interface," the wiring and message protocol that allows musical instruments and other devices to communicate.
 3512. midi Tür.
  • An acronym for Musical Instrument Digital Interface An internationally agreed standard that allows electronic musical instruments to communicate with each other.
 3513. midi Tür.
  • Abbreviation of "Musical Instruments Digital Interface".
 3514. midi İng.
  • s., i. midi, baldıra kadar inen (giysi).
 3515. midilli Tür.
  • pony. lesbos. lesbian.
 3516. midilli Tür.
  • pony.
 3517. midilli Tür.
  • Mytilene.
 3518. midiron İng.
  • i. ucu orta eğiklikte olan golf sopası.
 3519. midland İng.
  • s., i. memleketin iç kısmında bulunan
  • ingiltere ortasında bulunan eyaletlere mahsus
  • kara ile çevrili
  • i. bir memleketin iç kısmı
  • çoğ, b.h. ingilterenin iç eyaletleri.
 3520. midmost İng.
  • s. en orta yerdeki, tam ortadaki
  • orta yere yakın.
 3521. midnight İng.
  • i. gece yarısı. midnight sun kutuplar civarında gece yarısı güneşi. burn the midnight oil gece geç vakte kadar çalışmak.
 3522. midpoint İng.
  • i. orta, göbek, orta yer.
 3523. midrash İng.
  • i. (çoğ. Midrashim) Eski Ahidin Arami diliyle yazılan tefsirleri.
 3524. midrib İng.
  • i., bot. yaprağın orta damarı.
 3525. midriff İng.
  • i. göğüsle karın arasındaki kısım
  • anat. diyafram, göğüs ile karnı ayıran zar.
 3526. midship İng.
  • s., den. geminin ortasında olan. midships i., çoğ., den. geminin orta kısımları. midshipman i. deniz yarsubayı.
 3527. midst İng.
  • i., (edat) orta, orta yer
  • (edat) ortasında. in our midst aramızda. in the midst of ortasında, arasında.
 3528. midstream İng.
  • i. nehrin orta yeri.
 3529. midsummer İng.
  • i. yaz ortası
  • yaz dönümü. Midsummer Daying 24 haziran.
 3530. midterm İng.
  • i. sömestr ortası
  • A.B.D. sömestr ortasında yapılan sınav.
 3531. midtown İng.
  • i. şehir merkezi.
 3532. midway İng.
  • i., s., z. bir fuarda panayıra mahsus kısım
  • s. yarı yolda olan
  • z. yarı yolda.
 3533. midweek İng.
  • i. hafta ortası.
 3534. midwest İng.
  • i. A.B.D.'nin orta bölgesi.
 3535. midwife İng.
  • çoğ. wives i. ebe.
 3536. midwinter İng.
  • i. kış ortası, karakış.
 3537. midye Tür.
  • mussel.
 3538. midye Tür.
  • mussel.
 3539. midyear İng.
  • s., i. sene ortasındaki
  • i., A.B.D. sene ortasında yapılan imtihan.
 3540. mien İng.
  • i. surat, çehre
  • eda, tavır, görünüş, hava.
 3541. miff İng.
  • i., f., k.dili manasız kavga, çekişme
  • küsme, darılma
  • f. darıltmak, küstürmek. miffed s. küskün, dargın.
 3542. mig İng.
  • i., A.B.D., leh. bilye, zıpzıp, misket.
 3543. miğfer Tür.
  • helmet. tin hat. casque. basinet. face-guard. headpiece. helm. morion. toque.
 3544. miğfer Tür.
  • helmet. casque. headpiece.
 3545. might İng.
  • bak. may.
 3546. might İng.
  • i. kabiliyet, kudret, kuvvet, güç, zor. with might and main var kuvvetle, elden geldiği kadar.
 3547. mightily İng.
  • z. kudretle, kuvvetle, büyük bir güçle
  • çok fazla.
 3548. mighty İng.
  • s., z. kuvvetli, kudretli, güçlü, zorlu
  • büyük
  • fevkalade
  • z., k.dili pek çok. mightiness i. güçlülük.
 3549. mignon İng.
  • s. minyon, küçük ve zarif.
 3550. mignonette İng.
  • i. muhabbetçiçeği, bot. Reseda odorata.
 3551. migraine İng.
  • i., tıb. migren, yarım başağrısı.
 3552. migrate İng.
  • f. göç etmek, hicret etmek. migrent i. göçmen, muhacir. migration i. göç, hicret, muhaceret, göçmenlik. mi'gratory s. göçebe
  • göçücü
  • göçle ilgili.
 3553. migren Tür.
  • migraine. megrim. sick headache.
 3554. migren Tür.
  • migraine.
 3555. migren Tür.
  • migraine.
 3556. mihaniki Tür.
  • mechanical.
 3557. mihenk Tür.
  • touchstone. test (determining genuineness. criterion.
 3558. mihenk Tür.
  • touchstone.
 3559. mihenk taşı Tür.
  • touchstone.
 3560. mihenk taşı Tür.
  • touchstone.
 3561. mihmandar Tür.
  • host or hostess (who looks after an important foreign guest for the governm. courier. host.
 3562. mihmandar Tür.
  • host.
 3563. mihrace Tür.
  • maharaja. maharajah.
 3564. mihrak Tür.
  • focus odak.
 3565. mihrak Tür.
  • focus. focal point. centre.
 3566. mihrap Tür.
  • niche of a mosque indicating the direction of mecca.
 3567. mihrap Tür.
  • niche in a mosque wall indicating the direction of Mecca. altar. shrine. niche.
 3568. mihver Tür.
  • gudgeon. mandrel.
 3569. mihver Tür.
  • axis. gudgeon. pivot. axle. central topic of conversation. journal. swivel. spindle. spindle tree. fulcrum. mandrel. arbor. pole. post. prop. spindal.
 3570. mika Tür.
  • mica.
 3571. mika Tür.
  • mica.
 3572. mika Tür.
  • isinglass.
 3573. mikado Tür.
  • The popular designation of the hereditary sovereign of Japan. the emperor of Japan
  • when regarded as a religious leader the emperor is called tenno.
 3574. mikado Tür.
  • spelicans.
 3575. mikado Tür.
  • mikado. mahjong.
 3576. mikado Tür.
  • Locomotive with 2-8-2 wheel arrangement. the emperor of Japan
  • when regarded as a religious leader the emperor is called tenno.
 3577. mikado Tür.
  • A steam locomotive with a 2-8-2 wheel arrangement, 2 pony truck wheels up front, 8 driving wheels in the middle and 2 trailing truck wheels at the rear under the firebox.
 3578. mikado Tür.
  • An ancient name for the Emperor of Japan, widely used in the West in the 19th Century and popularized by Gilbert and Sullivan in their operetta "The Mikado," but not used in Japan, where the emperor was and is customarily referred to as Tenno, "Son of Heaven ". literally "exalted gate" An archaic and seldom used term for the Japanese monarch.
 3579. mikado İng.
  • i. Japon imparatoru, mikado.
 3580. mike İng.
  • i., k.dili mikrofon.
 3581. mikro Tür.
  • micro, microphone, mike, mic.
 3582. mikro Tür.
  • micro.
 3583. mikro Tür.
  • micro.
 3584. mikro Tür.
  • micro-.
 3585. mikrobiyoloji Tür.
  • microbiology.
 3586. mikrobiyoloji Tür.
  • microbiology.
 3587. mikrodalga Tür.
  • microwave.
 3588. mikrodalga Tür.
  • microwave.
 3589. mikrodalga fırın Tür.
  • microwave oven.
 3590. mikrofilm Tür.
  • microfilm. biblio film.
 3591. mikrofilm Tür.
  • microfilm.
 3592. mikrofon Tür.
  • microphone. mike.
 3593. mikrofon Tür.
  • microphone.
 3594. mikrofon Tür.
  • micro, microphone.
 3595. mikroklima Tür.
  • microclimate.
 3596. mikrometre Tür.
  • micrometer.
 3597. mikrometre Tür.
  • micrometer.
 3598. mikron Tür.
  • micron.
 3599. mikron Tür.
  • micron.
 3600. mikrop Tür.
  • germinal. microbe. germ. microorganism.
 3601. mikrop Tür.
  • bug. germ. microbe. vermin.
 3602. mikrop Tür.
  • bug. germ. microbe. bastard. son of a bitch.
 3603. mikroplu Tür.
  • septic.
 3604. mikroplu Tür.
  • miasmal.
 3605. mikroskop Tür.
  • microscope.
 3606. mikroskop Tür.
  • microscope.
 3607. mikser Tür.
  • mixer. blender. beater. cement mixer. shaker.
 3608. mikser Tür.
  • mixer.
 3609. mikser Tür.
  • beater. blender. mixer.
 3610. miktar Tür.
  • quantity. amount. deal. number. portion. part. group. magnitude. rate. quantitative. dosage. dose. lot. matter. mass. figure. gauge. measure. parcel. quantum. shot. specification as to quantity. volume.
 3611. miktar Tür.
  • quantitative. quantity. amount. proportion. deal. measure. number. portion. quantum. sum. supply. quanta.
 3612. miktar Tür.
  • amount. bit. deal. dose. extent. lot. measure. number. quantity. volume.
 3613. mikyas Tür.
  • scale of a map. proportion. unit for measuring length. criterion. gage. gauge. measure of value. scale.
 3614. mil Tür.
  • U S military sites.
 3615. mil Tür.
  • Unit of length equal to one thousandth of an inch.
 3616. mil Tür.
  • The top-level domain created for United States military entities.
 3617. mil Tür.
  • spindle. gudgeon. mandrel. pin. shaft. pivot. axle. axis. crowbar. probe. surgical sound. broach. spid. axle tree. bolt. drill. arbor. rod. pole. bayonet. coak. needle. rammer. spike. trunnion. arm. mile. spindal. style.
 3618. mil Tür.
  • One thousandth of an inch, the unit of measure often used to quantity bar code printing and scanning dimensions. military.
 3619. mil Tür.
  • One-thousandth of an inch Equal to 25 4 microns. a unit of length equal to one thousandth of an inch
  • used to specify thickness. a Cypriot monetary unit equal to one thousandth of a pound. a metric unit of volume equal to one thousandth of a liter. an angular unit used in artillery
  • equal to 1/6400 of a complete revolution.
 3620. mil Tür.
  • One-thousandth of an inch Equal to 25 4 microns.
 3621. mil Tür.
  • One thousandth of an inch.
 3622. mil Tür.
  • One-thousandth of an inch.
 3623. mil Tür.
  • One thousandth of an inch.
 3624. mil Tür.
  • One one-thousandth of an inch
  • the measurement used to gauge the thickness of PVC and rubber pond liners.
 3625. mil Tür.
  • milliary. mile. pivot. axle. pin. style. arbor. axle-tree. cannon. gudgeon. pintle. shaft. spindle. stylus. tree.
 3626. mil Tür.
  • Military.
 3627. mil Tür.
  • axis. pivot. shaft. spindle.
 3628. mil Tür.
  • A unit used in measuring diameter of a wire or thickness of insulation over a conductor One one-thousandth of an inch.
 3629. mil Tür.
  • A unit of linear measure equaling a thousandth of an inch, or 0 0254 mm For example, 5 mils is 0 005 inches. one mil is one one-thousandth of an inch.
 3630. mil Tür.
  • A unit of length equal to one thousandth of an inch.
 3631. mil Tür.
  • an angular unit used in artillery
  • equal to 1/6400 of a complete revolution a unit of length equal to one thousandth of an inch
  • used to specify thickness a Cypriot monetary unit equal to one thousandth of a pound.
 3632. mil Tür.
  • A measure of paint film thickness, equal to one one-thousandth of an inch. One thousandth of an inch.
 3633. mil İng.
  • i. bir pusun binde biri olan tel kalınlığı ölçüsü, 0,00254 cm.
 3634. mil İng.
  • kıs. military.
 3635. mil(e)age İng.
  • i. mil hesabı ile mesafe
  • mil başına verilen ücret
  • yük vagonları için mil hesabı ile verilen kira
  • A.B.D., k.dili şimdiye ve geleceğe ait değer veya yarar.
 3636. miladi Tür.
  • pertaining to the christian era.
 3637. miladi Tür.
  • pertaining to the Christian era.
 3638. miladi takvim Tür.
  • gregorian calendar.
 3639. miladi tarih Tür.
  • the Gregorian calendar.
 3640. miladi tarih Tür.
  • christian era.
 3641. milady İng.
  • i. ingiliz asılzadesi kadın (bu tabir Fransa'da kullanılır)
  • şık giyimli kadın .
 3642. milage İng.
  • bak. mileage.
 3643. milat Tür.
  • the birth of christ.
 3644. milat Tür.
  • the birth date of Christ.
 3645. milattan önce Tür.
  • C. before Christ.
 3646. milattan sonra Tür.
  • Anno Domini.
 3647. milch İng.
  • s. süt veren, sağmal. milch cow sağmal inek.
 3648. mild İng.
  • s. kibar, nazik
  • yumuşak, zarif
  • ılımlı
  • hafif. mildly z. kibarca
  • biraz. mildness i. nezaket
  • ılımlılık.
 3649. mildew İng.
  • i., f. küf
  • bitkiler üzerinde yetişen çok zararlı küf
  • f. küflendirmek
  • küflenmek, küf bağlamak. mildewy s. küflü.
 3650. mile İng.
  • i. mil, 1609,35 metrelik uzunluk ölçü birimi. milepost i. yol üzerinde mil işareti olan direk. milestone i. kilometre taşı
  • önemli bir olay, dönüm noktası. geographical mile, nautical mile coğrafya veya deniz mili, 1852 metrelik mesafe ölçüsü. ton mile mil başına bir ton (taşıma hesabı ölçüsü).
 3651. miler İng.
  • i. bir millik koşu için eğitilmiş yarış atı veya koşucu.
 3652. milfoil İng.
  • i. civanperçemi, bot. Achillea millefolium.
 3653. milföy Tür.
  • napoleon. mille-feuille.
 3654. miliary İng.
  • s. darı tanelerine benzer
  • tıb. darı tanelerine benzer sivilce veya lekeleri olan (hastalık).
 3655. milieu İng.
  • i. muhit, çevre.
 3656. miligram Tür.
  • milligram.
 3657. miligram Tür.
  • milligram.
 3658. mililitre Tür.
  • millilitre.
 3659. mililitre Tür.
  • milliliter. millilitre.
 3660. mililitre Tür.
  • milliliter.
 3661. milim Tür.
  • millimeter. millimetre.
 3662. milimetre Tür.
  • millimetre.
 3663. milimetre Tür.
  • millimeter. millimetre. milimetre milimeter.
 3664. milimetre Tür.
  • millimeter.
 3665. milis Tür.
  • militia. home reserve. territorial reserve. national guard.
 3666. milis Tür.
  • militia. home reserve. territorial reserve. national guard.
 3667. milis Tür.
  • militia.
 3668. militan Tür.
  • militant.
 3669. militan Tür.
  • activist. militant. a militant. an activist.
 3670. militanlık Tür.
  • militancy.
 3671. militant İng.
  • s., i. saldırgan, atak
  • azimkar, faal
  • kavgacı, militan. militancy i. saldırganlık
  • azimkarlık. militantly z. saldırganca.
 3672. militarism İng.
  • i. askerlik ruhu, asker zihniyeti
  • savaşçı siyaset, militarizm
  • askeri üstünlük. militarist i. militarizm taraftarı. militariza'tion i. askerileştirme. mil- itarize f. askerileştirmek.
 3673. militarist Tür.
  • militarist. militaristic.
 3674. militarist Tür.
  • militarist.
 3675. militarist Tür.
  • a person who advocates war or warlike policies.
 3676. militarist Tür.
  • A military man. a person who advocates war or warlike policies.
 3677. militarizm Tür.
  • militarism.
 3678. military İng.
  • s., i. askeri
  • askerliğe veya savaşa ait
  • ordu veya silâhlı kuvvetler tarafından yapılan
  • i., the ile silâhlı kuvvetler, ordu. military law askeri hukuk. military police askeri inzibat teşkilâtı
  • inzibat eri, kıs. MP As. İz. militarily z. askeri bakımdan.
 3679. militate İng.
  • f. tesir etmek, ağır basmak. militate against aleyhine etkilemek. militate in favor of lehine etkilemek.
 3680. militia İng.
  • i. milis
  • A.B.D. yedek askerler militiaman i. yedek er.
 3681. milk İng.
  • f. sütünü sağmak
  • (bir kimseden) almak, çekmek
  • faydalanmak, kötüye kullanmak.
 3682. milk İng.
  • i. süt. milk fever tıb. loğusa kadınlarda sütün gelişi ile meydana gelen hafif ateş. milk leg filibit. milk of human kindness insanın tabii şefkati. milk of magnesia İngiliz tuzu karışımı, bir çeşit müshil. milk run (argo) tehlikesiz uçuş (bomba uçakları), mutat uçuş. milk shake dondurma ve şurupla kanştırılıp çalkalanmış süt. milk snake kemirgenlerle beslenen zehirsiz bir yılan, zool. Lampropeltis doliata. milksugar laktoz. milk teeth süt dişleri. milk vein anat. süt damarı.
 3683. milk-and-water İng.
  • s. tatsız ve tesirsiz (şey veya kimse).
 3684. milker İng.
  • i. süt sağan kimse veya araç
  • sağmal hayvan.
 3685. milkmaid İng.
  • i. sütçü kız.
 3686. milkman İng.
  • i. sütçü.
 3687. milksop İng.
  • i. zayıf ve korkak tabiatlı adam.
 3688. milkweed İng.
  • i. sütümsü özsuyu ve tohumlarında ipek gibi tüydemetleri olan bir bitki, bot. Asclepias.
 3689. milkwhite İng.
  • s. süt gibi beyaz.
 3690. milkwort İng.
  • i. sütotu, bot. Polygala vulgaris.
 3691. milky İng.
  • s. süt gibi, süte benzer
  • sütlü
  • uysal, yumuşak. Milky Way astr. samanyolu, samanuğrusu, hacılaryolu. milkiness i. süt gibi olma
  • aşırı uysallık, yumuşak huyluluk.
 3692. mill İng.
  • i. doların binde biri, sentin onda biri.
 3693. mill İng.
  • i. değirmen
  • el değirmeni
  • fabrika, imalâthane
  • makina tertibatı
  • mengene, cendere. mill hand fabrika işçisi. mill stream değirmeni döndüren akarsu. mill wheel değirmen çarkı veya dolabı. food mill mama mengenesi, meyva presi. go through the mill büyük zorluklar atlatmak
  • tecrübe sahibi olmak.
 3694. mill İng.
  • f. değirmende öğütmek, çekmek
  • değirmenden geçirmek
  • (paranın kenarını) diş diş yapmak
  • dövüp köpürtmek (çikolata v.b.)
  • koyun sürüsü gibi birbirine sokularak bir merkez etrafında dönmek.
 3695. millboard İng.
  • i. kitap ciltlerinin yapımında kullanılan kalın karton.
 3696. milldam İng.
  • i. değirmen barajı.
 3697. milled İng.
  • s. çekilmiş, öğütülmüş
  • işlenmiş
  • çentikli, oluklu, tırtıllı, tırtıklı.
 3698. millenarian İng.
  • s., i. bininci, bin yıla ait
  • kıyametten evvel barış ve selâmetin hüküm süreceği farzolunan bin yıllık devreye ait
  • i. bu devrin geleceğine inanan kimse. millenarianism i. bin yıllık barış ve selâmet devresine inanış.
 3699. millenary İng.
  • s., i. bin yıla ait
  • bin yıllık devreye ait
  • i. bin ylllık devre
  • bu devrin geleceğine inanan kimse.
 3700. millenniu m İng.
  • i. bin yıllık devre
  • kıyametten evvel barış ve selâmetin hüküm süreceği farzolunan bin yıllık devre
  • bininci yıldönümü
  • mutluluk devresi. millennial s. bin yıllık devreye ait.
 3701. millepede İng.
  • bak. millipede.
 3702. millepore İng.
  • i., zool. denizdanteli.
 3703. miller İng.
  • i. değirmenci
  • değirmen makinası
  • zool. pervane.
 3704. millesimal İng.
  • s., i. binde bir, binde bire ait
  • i. binde bir.
 3705. millet Tür.
  • The seeds of a hardy annual grass, millet is eaten as a cereal in Africa and Asia and is used as a source of starch in Russia.
 3706. millet Tür.
  • The name of several cereal and forage grasses which bear an abundance of small roundish grains.
 3707. millet Tür.
  • The common millets of Germany and Southern Europe are Panicum miliaceum, and Setaria Italica. small seed of any of various annual cereal grasses especially Setaria italica French painter of rural scenes any of various small-grained annual cereal and forage grasses of the genera Panicum, Echinochloa, Setaria, Sorghum, and Eleusine.
 3708. millet Tür.
  • nation. people. folk.
 3709. millet Tür.
  • nation. any specific group of people.
 3710. millet Tür.
  • French painter of rural scenes. small seed of any of various annual cereal grasses especially Setaria italica.
 3711. millet Tür.
  • folks. nation. people. they.
 3712. millet Tür.
  • A grain grown in many parts of India From its flour thick chappatis are made and eaten mostly by farmers and small town dwellers.
 3713. millet Tür.
  • A gluten free carbohydrate for energy, also has a unique amino acid profile. a tiny, round golden gain that becomes light and fluffy when cooked
  • popular in India and China. any of various small-grained annual cereal and forage grasses of the genera Panicum, Echinochloa, Setaria, Sorghum, and Eleusine.
 3714. millet Tür.
  • A field grass cultivated for its grain and hay. a grass cultivated in the United States for forage and in many parts of the Old World for its small edible seeds.
 3715. millet Tür.
  • A bland flavored cereal grass used chiefly for forage in the U S, but as a staple for one-third of the world"s population Millet can be boiled and used to make a hot cereal pilaf or ground and used as flour.
 3716. millet İng.
  • i. akdarı, bot. Panicum miliaceum.
 3717. millet meclisi Tür.
  • Nation Assembly. Parliament.
 3718. millet meclisi Tür.
  • national assembly.
 3719. millet meclisi Tür.
  • legislature.
 3720. milletçe Tür.
  • nationally.
 3721. milletlerarası Tür.
  • international uluslararası. internasyonal.
 3722. milletlerarası Tür.
  • international.
 3723. milletlerarası Tür.
  • international.
 3724. milletvekili Tür.
  • P. member of the Turkish National Assembly.
 3725. milletvekili Tür.
  • member of parliament. member of parliament. deputy.
 3726. milletvekili Tür.
  • member of parliament. deputy. congressman. parliamentarian. representative.
 3727. milletvekili Tür.
  • deputy. mp.
 3728. milletvekilliği Tür.
  • deputyship.
 3729. milli Tür.
  • The prefix used with units of measure to indicate one thousandth of the unit Example: a milliliter is one thousandth of a liter.
 3730. milli Tür.
  • Prefix meaning one-thousandth Symbol: m. a prefix meaning 1/1,000.
 3731. milli Tür.
  • Prefix meaning one thousandth. one one-thousandth.
 3732. milli Tür.
  • Prefix meaning one-thousandth.
 3733. milli Tür.
  • One thousandth. one thousandth e g one milli-watt - 1mW one milli-amp - 1mA one milli-volt -1mV.
 3734. milli Tür.
  • national ulusal.
 3735. milli Tür.
  • national. public. people"s.
 3736. milli Tür.
  • national.
 3737. milli Tür.
  • Multiplier representing 1 x 10 -3.
 3738. milli Tür.
  • Equivalence of 10-3 or one thousandth Symbol - m.
 3739. milli Tür.
  • A prefix meaning one-thousandth. the metric prefix which means "a thousandth ".
 3740. milli Tür.
  • A prefix meaning one thousandth or 10-3
  • abbreviated as m. One one-thousandth.
 3741. milli Tür.
  • A prefix denoting one-thousandth of a unit In general, do not use a hyphen.
 3742. milli Tür.
  • A prefix denoting a one thousandth part of a unit of measure, such as a millisecond or millimeter.
 3743. milli Tür.
  • An prefix meaning 1/1000. a prefix meaning one-thousandth.
 3744. milli eğitim Tür.
  • public education.
 3745. milli ekonomi Tür.
  • national economy.
 3746. milli gelir Tür.
  • national income. national revenue. domestic / national income. national income / dividend / revenue.
 3747. milli güvenlik Tür.
  • national security. national safety. national safety / security. public safety.
 3748. milli kimlik Tür.
  • national identity.
 3749. milli marş Tür.
  • national anthem. anthem national.
 3750. milli marş Tür.
  • national anthem.
 3751. milli marş Tür.
  • National anthem.
 3752. milli- İng.
  • (önek) binde bir.
 3753. milliard İng.
  • i., İng. milyar, bin milyon.
 3754. milliary İng.
  • s. mile ait, bir mil gösteren.
 3755. milligram İng.
  • i. miligram.
 3756. millileştirme Tür.
  • nationalization. socialization.
 3757. millileştirmek Tür.
  • to nationalize ulasallaştırmak.
 3758. millileştirmek Tür.
  • to nationalize.
 3759. milliliter İng.
  • i. mililitre.
 3760. millimeter İng.
  • i. milimetre.
 3761. millimicron İng.
  • i. bir milimetrenin milyonda biri.
 3762. milliner İng.
  • i. kadın şapkacısı. millinery i. kadın şapkaları
  • kadın şapkacılığı.
 3763. milling İng.
  • i. değirmencilik
  • madeni paranın kenanndaki tırtıllar. milling machine freze makinası.
 3764. million İng.
  • i., s. milyon
  • sonsuz büyük sayı
  • s. bir milyondan ibaret
  • pek çok. the million ahali, halk. millionth s., i. milyonda bir, milyonuncu.
 3765. millionaire İng.
  • i. milyoner, milyon sahibi.
 3766. millipede İng.
  • i. kırkayak.
 3767. milliyet Tür.
  • nationality.
 3768. milliyet Tür.
  • nationality.
 3769. milliyetçi Tür.
  • nationalist.
 3770. milliyetçi Tür.
  • nationalist.
 3771. milliyetçilik Tür.
  • nationalism. nationalism ulusçuluk.
 3772. milliyetçilik Tür.
  • nationalism.
 3773. milliyetçilik Tür.
  • chauvinistic.
 3774. millpond İng.
  • i. değirmen havuzu.
 3775. millrace İng.
  • i. suyu değirmen çarkına nakleden kanal, değirmen deresi.
 3776. millstone İng.
  • i. değirmen taşı
  • engel, yük.
 3777. millwright İng.
  • i.değirmen yapan veya tamir eden adam, değirmenci.
 3778. milord İng.
  • i. İngiliz asilzadesi (bu tabir Fransa'da kullanılır).
 3779. milquetoast İng.
  • i. çekingen kimse, korkak adam, sümsük adam.
 3780. milt İng.
  • i., f. erkek balığın menisi
  • f. bununla balık yumurtalarını aşılamak.
 3781. milter İng.
  • i. üreme mevsiminde erkek balık.
 3782. milyar Tür.
  • milliard. billion. gillion.
 3783. milyar Tür.
  • billion. milliard.
 3784. milyar Tür.
  • billion. milliard.
 3785. milyarder Tür.
  • billionaire.
 3786. milyarder Tür.
  • billionaire.
 3787. milyarderlik Tür.
  • being a billionaire.
 3788. milyarlarca Tür.
  • billions of.
 3789. milyon Tür.
  • million.
 3790. milyon Tür.
  • million.
 3791. milyoner Tür.
  • millionaire. millionnaire.
 3792. milyoner Tür.
  • millionaire.
 3793. milyonlarca Tür.
  • millions of.
 3794. milyonluk Tür.
  • of millions. measured in millions. worth millions.
 3795. mim Tür.
  • mime.
 3796. mimar Tür.
  • architect. master builder. builder. surveyor.
 3797. mimar Tür.
  • architect.
 3798. mimar Tür.
  • architect.
 3799. mimari Tür.
  • architecture. architectural.
 3800. mimari Tür.
  • architectural. architecture.
 3801. mimari Tür.
  • architectural.
 3802. mimarlık Tür.
  • architecture. being an architect.
 3803. mimarlık Tür.
  • architecture. architectonics.
 3804. mimarlık Tür.
  • architecture.
 3805. mime İng.
  • i., f. pandomimci
  • pandomima
  • eski zamanın taklitçilik komedyası
  • taklitçi komedyen
  • f. taklidini yapmak
  • mimik ve hareketlerle rol oynamak.
 3806. mimeograph İng.
  • i., f. bir çeşit balmumlu kâğıtla işleyen teksir makinası
  • f. bu makina ile teksir etmek.
 3807. mimesis İng.
  • i. benzetme, taklit
  • biyol. benzeme, renk ve biçimine girme.
 3808. mimetic İng.
  • s. taklide ait, taklit kabilinden, taklitçi.
 3809. mimic İng.
  • s., i., f. taklit eden
  • i. taklitçi
  • taklit
  • f. taklidini yapmak
  • taklit etmek, kopya etmek
  • zool. benzemek. mimicry i. taklitçilik
  • biyol. benzeme, renk ve biçimine girme.
 3810. mimik Tür.
  • mimic, mimic art.
 3811. mimik Tür.
  • mime. mimic.
 3812. mimik Tür.
  • facial expression.
 3813. mimosa İng.
  • i. mimoza, küstümotu, bot. Mimosa pudica.
 3814. mimoza Tür.
  • mimosa.
 3815. mimoza Tür.
  • acacia. delicate bloom. mimosa.
 3816. mina İng.
  • i. eski Asya ve Yunan ağırlığı (bir kilo civarında)
  • eski Asya ve Yunan para miktarı.
 3817. minacious İng.
  • s. tehdit eden, korkunç.
 3818. minant İng.
  • s şiddetle tenkit eden
  • tlb birden gelen (hastalık)
 3819. minare Tür.
  • minaret.
 3820. minare Tür.
  • minaret.
 3821. minaret İng.
  • i. minare.
 3822. minatory İng.
  • s. tehditkar, korkutucu.
 3823. minber Tür.
  • pulpit.
 3824. minber Tür.
  • minbar.
 3825. mince İng.
  • f., i. kıymak, ince ince doğramak
  • ufaltmak, küçük veya ehemmiyetsiz göstermek
  • nezaketle konuşmak
  • vakarlı eda takınarak kısa adımlarla dimdik yürümek
  • i., İng. kıyma. mince pie üzümlü ve baharlı elma ile yapılmış tart. make mincemeat of paramparça etmek. without mincing matters dobra dobra, sakınmadan, açıkça. mincing s. yapmacık tavırlı, çıtkırıldım. mincingly z. yapmacık eda takınarak.
 3826. mincemeat İng.
  • i. tart. içine doldurulan ince kıyılmış elma, kuru üzüm ve baharat karışımı.
 3827. mind İng.
  • i. akıl, zihin, dimağ, kafa
  • hatır, hafıza kuvveti
  • fikir, düşünce
  • zeka, idrak
  • istek, murat, arzu, meram
  • şuur
  • üstün insan. mind's eye muhayyile. mind reading başkasının zihnindekini anlama. be of one mind hemfikir olmak. blow one's mind esrar etkisiyle kendinden geçmek
  • şaşkına çevirmek, deli etmek. call to mind hatırlamak, hatırlatmak. change one's mind caymak, fikrini değiştirmek. give someone a piece of ones mind birini azarlamak. have a mind to niyet etmek, kurmak. have in mind hatırında olmak
  • niyetinde olmak. in his right mind aklı başında know one's own mind kendi fikrini bilmek, ne istediğini bilmek... make up ones mind karar vermek. of unsound mind akli dengesi bozuk. on one's mind aklında out of one's mind deli, kaçık
  • unutulmuş. presence of mind tehlike zamanında işe yarayan çabuk düşünüş ve soğukkanlılık. set one's mind on çok arzu etmek, kafasına koymak. speak one's mind düşündüğünü açıkça söylemek. state of mind ruh durumu. time out of mind ötedenberi, eskiden beri.
 3828. mind İng.
  • f. bakmak, dikkat etmek
  • meşgul olmak
  • ehemmiyet vermek
  • kaygı çekmek, endişe etmek
  • boyun eğmek, itaat etmek
  • saymak
  • dikkatli olmak
  • karşı çıkmak, itiraz etmek
  • mahzurlu görmek
  • leh. hatırlamak. Mind you Bak, dinle. Mind you do it Mutlaka yap. Mind your p's and q's Söz ve hareketlerine dikkat et. Mind your step Önüne bak, sakın düşme. if you dont mind bir mahzuru yoksa, müsaade ederseniz. Never mind Zarar yok.
 3829. mindanao İng.
  • i. Mindanao adası.
 3830. mindbender İng.
  • i., (argo) sanrı uyandıran uyuşturucu madde
  • bu maddeyi kullanan kimse
  • şaşırtıcı şey
  • başkalarının aklını çelen kimse.
 3831. mindbending İng.
  • s., (argo) sanrı uyandıran
  • zihni bulandıran
  • şaşırtıcı
  • bunaltıcı.
 3832. mindblowing İng.
  • s., i., (argo) sanrı uyandırıcı
  • çıldırtıcı
  • i. sanrılama.
 3833. minded İng.
  • s. görüşlü, fikirli, niyetli
  • istekli görünen, gönlü yatmış.
 3834. minder Tür.
  • squab. cushion (used for sitting. wrestling mat. pilow. ottoman. couch. mattress. matting. ring. cushion. divan.
 3835. minder Tür.
  • One who minds, tends, or watches something, as a child, a machine, or cattle
  • as, a minder of a loom.
 3836. minder Tür.
  • One to be attended
  • specif., a pauper child intrusted to the care of a private person.
 3837. minder Tür.
  • less.
 3838. minder Tür.
  • cushion. mattress. squab.
 3839. minder Tür.
  • cushion.
 3840. minder Tür.
  • A bodyguard As in, "He"s not so tough, but there"s a couple of minders watching over him ". a woman who looks after babies in her own home while their parents are working.
 3841. minder Tür.
  • A bodyguard As in, "He"s not so tough, but there"s a couple of minders watching over him ".
 3842. mindexpanding İng.
  • s. görümü yoğunlaştıran veya değistiren.
 3843. mindful İng.
  • s. düşünceli, unutmaz, hatırlar.
 3844. mindless İng.
  • s. akılsız, dikkatsiz
  • akılsızca yapılan.
 3845. mine Tür.
  • Used as a pronominal to me
  • my.
 3846. mine Tür.
  • Used as a pronominal adjective in the predicate
  • as, "Vengeance is mine
  • I will repay." Rom. xii. 19.
 3847. mine Tür.
  • Typically a complete with firing tube, but generally the firework itself.
 3848. mine Tür.
  • To get, as metals, out of the earth by digging.
 3849. mine Tür.
  • To form subterraneous tunnel or hole
  • to form a burrow or lodge in the earth
  • as, the mining cony.
 3850. mine Tür.
  • To dig into, for ore or metal.
 3851. mine Tür.
  • To dig away, or otherwise remove, the substratum or foundation of
  • to lay a mine under
  • to sap
  • to undermine
  • hence, to ruin or destroy by slow degrees or secret means.
 3852. mine Tür.
  • To dig a mine or pit in the earth
  • to get ore, metals, coal, or precious stones, out of the earth
  • to dig in the earth for minerals
  • to dig a passage or cavity under anything in order to overthrow it by explosives or otherwise.
 3853. mine Tür.
  • See Mien.
 3854. mine Tür.
  • pit.
 3855. mine Tür.
  • Fig.: A rich source of wealth or other good. explosive device that explodes on contact
  • designed to destroy vehicles or ships or to kill or maim personnel excavation in the earth from which ores and minerals are extracted lay mines
  • "The Vietnamese mined Cambodia" get from the earth by excavation
  • "mine ores and metals".
 3856. mine Tür.
  • excavation in the earth from which ores and minerals are extracted. explosive device that explodes on contact
  • designed to destroy vehicles or ships or to kill or maim personnel. get from the earth by excavation
  • "mine ores and metals". lay mines
  • "The Vietnamese mined Cambodia".
 3857. mine Tür.
  • enamel. glazing.
 3858. mine Tür.
  • enamel. forget me not. glaze. dial. azure. blue.
 3859. mine Tür.
  • enamel.
 3860. mine Tür.
  • Belonging to me
  • my.
 3861. mine Tür.
  • A subterranean cavity or passage A pit or excavation in the earth, from which metallic ores, precious stones, coal, or other mineral substances are taken by digging
  • distinguished from the pits from which stones for architectural purposes are taken, and which are called quarries.
 3862. mine Tür.
  • A plant built to extract an ore or mineral substance either underground or from the surface When the ore is extracted underground, the mine needs a system of excavations in the rock to gain access to the ore areas When the ore is mined from surface, the ore is extracted from one or several pits.
 3863. mine Tür.
  • Any place where ore, metals, or precious stones are got by digging or washing the soil
  • as, a placer mine.
 3864. mine Tür.
  • A mine would have been any sort of operation where there was an attempt to find and obtain lead or zinc minerals from the soil or rock Sometimes the name of a mine endured for most of the mining era while other names were ephemeral or even just on paper.
 3865. mine Tür.
  • Also, in the old style, used attributively, instead of my, before a noun beginning with a vowel.
 3866. mine Tür.
  • A cavity or tunnel made under a fortification or other work, for the purpose of blowing up the superstructure with some explosive agent.
 3867. mine İng.
  • iyelik zam. benim
  • benimki. a friend of mine bir dostum. It's mine Benimdir.
 3868. mine İng.
  • f. kazıp çıkarmak (kömür, maden)
  • yeraltında (lağım veya yol) kazmak
  • araştırıp bulmak
  • sinsice bozmak
  • maden işletmek
  • tünel kazmak
  • ask. mayın dökmek.
 3869. mine İng.
  • i. maden, maden ocağı
  • lağım
  • hazine, memba
  • ask. mayın, sabit torpil. mine detector mayın detektörü.
 3870. mine çiçeği Tür.
  • verbena.
 3871. minefield İng.
  • i. mayın tarlası.
 3872. minelayer İng.
  • i. mayın döken gemi, ağ döşeme gemisi.
 3873. minelemek Tür.
  • enamel.
 3874. miner İng.
  • i. madenci, maden işçisi
  • mayın dökücü asker
  • lağım kazan asker
  • tırtılları yaprak kemiren zararlı bir böcek. sappers and miners askeri mühendisler, lağımcılar.
 3875. mineral Tür.
  • STREAK - Discoloration in lumber caused by chemical oxidation of minerals naturally occurring in the wood. an naturally occuring, inorganic, crystalline substance that is made up of elements.
 3876. mineral Tür.
  • solid homogeneous inorganic substances occurring in nature having a definite chemical composition. relating to minerals
  • "mineral elements"
  • "mineral deposits". of or containing or derived from minerals
  • "a mineral deposit"
  • "mineral water". composed of matter other than plant or animal
  • "the inorganic mineral world".
 3877. mineral Tür.
  • Rocks, except certain glassy igneous forms, are either simple minerals or aggregates of minerals.
 3878. mineral Tür.
  • Plants, like animals, need minerals for healthy growth and to function normally Minerals are inorganic compounds or elements, like iron and potassium See also micro- and macronutrients.
 3879. mineral Tür.
  • Organic and inorganic substances occurring naturally, with characteristics and economic uses that bring them within the purview of mineral laws
  • a substance that may be obtained under applicable laws from public lands by purchase, lease, or preemptive entry. naturally formed inorganic substance with a particular chem ical composition minifundium small peasant holding in some South American countries, such as Brazil mist low cloud caused by the condensation of water vapour in the lower part of the atmosphere Mist is less thick than fog, visibility being 1-2 km mistral cold, dry, northerly wind that occasionally blows during the winter on the Mediterranean coast of France It has been known to reach a velocity of 145 kph.
 3880. mineral Tür.
  • Of or pertaining to minerals
  • consisting of a mineral or of minerals
  • as, a mineral substance.
 3881. mineral Tür.
  • Natural inorganic substance which is either definite in chemical composition and physical characteristics or any chemical element or compound occurring naturally as a product of inorganic processes.
 3882. mineral Tür.
  • Natural component of rocks A naturally occurring inorganic solid with a crystalline structure and a specific chemical composition Over 2,000 types of minerals have been classified.
 3883. mineral Tür.
  • mineral. mineral / n, adj /,.
 3884. mineral Tür.
  • mineral.
 3885. mineral Tür.
  • Impregnated with minerals
  • as, mineral waters. solid homogeneous inorganic substances occurring in nature having a definite chemical composition of or containing or derived from minerals
  • "a mineral deposit"
  • "mineral water" composed of matter other than plant or animal
  • "the inorganic mineral world" relating to minerals
  • "mineral elements"
  • "mineral deposits".
 3886. mineral Tür.
  • A term applied to inorganic substances, such as rocks and similar matter found in the earth"s strata, as opposed to organic substances such as plant and animal matter Minerals normally have definite chemical composition and crystal structure The term is also applied to matter derived from minerals, such as a inorganic ions found in water The term has been incorrectly applied to ion exchangers, even though most of the modern materials are organic ion exchange resins.
 3887. mineral Tür.
  • A term applied to inorganic substances found in the earth strata, as opposed to organic substances such as plant and animal matter Minerals normally have definite chemical composition and crystal structure The term is also applied to matter derived from minerals, such as the inorganic ions found in water The term has been incorrectly applied to ion exchangers, even though most of the modern materials are organic ion exchange resins.
 3888. mineral Tür.
  • Anything which is neither animal nor vegetable, as in the most general classification of things into three kingdoms.
 3889. mineral Tür.
  • Any substance that is neither animal or vegetable It is any class of substances occurring in nature, usually comprising of inorganic substances, such as quartz or feld- spar, of definite chemical composition and definite crystal structure It sometimes includes rocks formed by these substances Ground water dissolves these rock substances, and the dissolved minerals are present in tap water Depending on the kinds of rocks the water comes in contact with, the minerals dissolved in the water may be just a few or they may be many Water handness is mostly comprised of these minerals.
 3890. mineral Tür.
  • Any of the various naturally occurring substances usually obtained from the earth The term is used to include all wasting, i e, non-regenerative, inorganic substances that are extracted from the earth. a naturally occurring, crystalline, inorganic chemical compound whose chemical composition and physical properties are fixed or vary within narrow limits.
 3891. mineral Tür.
  • An inorganic substance required by the body in small quantities.
 3892. mineral Tür.
  • An inorganic species or substance occurring in nature, having a definite chemical composition and usually a distinct crystalline form.
 3893. mineral Tür.
  • An inorganic natural substance is characterized by its atomic structure and physical and chemical properties.
 3894. mineral Tür.
  • An inorganic compound occurring naturally in the earth"s crust, with a distinctive set of physical properties, and a definite chemical composition.
 3895. mineral Tür.
  • An inorganic chemical element or compound occuring naturally Not vegetable or animal.
 3896. mineral Tür.
  • A naturally occurring, usually inorganic, solid consisting of either a single element or a compound, and having a definite chemical composition and a systematic internal arrangement of atoms.
 3897. mineral Tür.
  • A naturally occurring inorganic solid The internal crystalline structure of a mineral is controlled by its elemental composition As an example of the way in which the elemental composition is expressed, the definition in this dictionary for "Augite" includes the term "2)O6" What this means is that the first element can be either Calcium or Sodium, the second element can be either Magnesium, Iron, or Aluminum, the third element can be two atoms of either Silicon or Aluminum, and the final element is six atoms of Oxygen.
 3898. mineral Tür.
  • A naturally occurring inorganic element or compound having an orderly internal structure and characteristic chemical composition.
 3899. mineral Tür.
  • A naturally occurring, inorganic, crystalline solid with definite chemical composition and characteristic physical properties. n a homogeneous, inorganic, naturally occurring solid with a definite chemical structure.
 3900. mineral Tür.
  • A naturally occuring element or compound of set composition and molecular structure, resulting in particular physical properties.
 3901. mineral Tür.
  • A naturally-occuring chemical compound or element.
 3902. mineral Tür.
  • A mine.
 3903. mineral İng.
  • s., i. madensel, madeni
  • madenli, mineral
  • i. maden, mineral
  • maden filizi
  • madensel madde
  • çoğ., ing., k.dili sodalı içecekler mineral. kingdom madenler sınıfı. mineral oil madeni yağ . mineral water maden suyu. mineral wool amyant, ak asbest.
 3904. mineral bilimci Tür.
  • mineralogist.
 3905. mineral bilimi Tür.
  • mineralogy.
 3906. mineralize İng.
  • f. mineralleştirmek
  • taşlaştırmak
  • mineralle kaplatmak
  • mineraller üzerinde çalışmak. mineraliza'tion i. madenleştirme. mineralizer i. bir madenle birleşince maden filizi husule getiren madde
  • kayalann yeniden kristalleşmesini hızlandıran madde.
 3907. mineralleştirmek Tür.
  • to mineralize.
 3908. mineraloji Tür.
  • mineralogy.
 3909. mineraloji Tür.
  • mineralogy.
 3910. mineralojy İng.
  • i. madenler ilmi, mineraloji
  • mineraloji elkitabı. mineralog'ical s. maden ilmine ait. mineralogist i. madenler ilmi uzmanı.
 3911. minerva İng.
  • i. (eski) Romalıların aklı ve hikmet tanrıçası, Minerva.
 3912. minestrone İng.
  • i. et ve sebze karışık koyu bir italyan çorbası.
 3913. minesweeper İng.
  • i. mayın tarama gemisi.
 3914. mingle İng.
  • f. katıp karıştırmak
  • birbirine karıştırmak
  • katmak
  • karışmak, karıştırmak
  • katılmak.
 3915. mini Tür.
  • used of women"s clothing
  • very short with hemline above the knee
  • "a mini dress"
  • "miniskirts".
 3916. mini Tür.
  • tiny. small. mini. midget. mini-. micro-.
 3917. mini Tür.
  • The MINI is the second smallest shared hosting package offered by Virtualis This option is great for the cost-conscious customer who wants a Web presence with e-commerce functionality and a robust platform at a terrific price See Also: SHARED SERVER.
 3918. mini Tür.
  • mini. tiny.
 3919. mini Tür.
  • mini.
 3920. mini Tür.
  • Mental Illness Needs Index. of lesser strength
  • weaker than the usual kind.
 3921. mini Tür.
  • From the Morris Mini Cooper, "Mini" refers to an R/C car that is roughly 1/10 scale but models a very small real-life car like the Mini Cooper, VW Polo or the DaimlerChrysler A-Class The general difference between a Mini car and a regular sedan car is that the wheels, tires, body, suspension arms and chassis are smaller For cost-saving measures the rest of the parts are generally interchangeable, especially the drivetrain, bulkheads and shock towers.
 3922. mini Tür.
  • From the Morris Mini Cooper, "Mini" refers to an R/C car that is roughly 1/10 scale but models a very small real-life car like the Mini Cooper, VW Polo or the DaimlerChrysler A-Class The general difference between a Mini car and a regular sedan car is that the wheels, tires, body, suspension arms and chassis are smaller For cost-saving measures the rest of the parts are generally interchangeable, especially the drivetrain, bulkheads and shock towers.
 3923. mini Tür.
  • A connector used to carry sound, usually just for monitoring purposes e g headphones N. used of women"s clothing
  • very short with hemline above the knee
  • "a mini dress"
  • "miniskirts".
 3924. mini İng.
  • i., s. mini giysi
  • ing. ufak araba
  • s. mini
  • çok ufak mini önek kısa, küçük.
 3925. mini etek Tür.
  • miniskirt.
 3926. mini etek Tür.
  • mini.
 3927. miniature İng.
  • i., s., f. minyatur
  • (eski) elyazısı kitaplarda resim veya tezhipli yazı
  • s. minyatür halinde, çok ufak yapılmış
  • f. minyatür halinde resmetmek. miniature camera 35 m.m.'lik veya daha dar bir film kullanan fotoğraf makinası. in miniature ufak boyda yapılmış. miniaturist i. minyatürcü.
 3928. miniaturize İng.
  • f. bir şeyin daha küçüğünü icat etmek veya yapmak.
 3929. minibike İng.
  • i., A.B.D. küçük motosiklet.
 3930. minibus İng.
  • i. minibüs.
 3931. minibüs Tür.
  • minibus. small bus. mini- bus.
 3932. minibüs Tür.
  • minibusses.
 3933. minibüs Tür.
  • minibus.
 3934. minicik Tür.
  • tiny. wee. very small. diminutive.
 3935. minicik Tür.
  • tiny. titchy. wee.
 3936. minify İng.
  • f. küçültmek
  • önemini azaltmak.
 3937. minik Tür.
  • tiny. small. petit. diminutive. minuscule. minute. teeny. teeny-weeny.
 3938. minik Tür.
  • tiny and adorable. cute little thing. mini -. tiddling. weeny.
 3939. minik Tür.
  • diminutive. dear. small and sweet.
 3940. minim İng.
  • i. bir santimetre küpün yüzde altısı değerinde sıvı ölçüsü
  • ing., müz. yarım nota.
 3941. minimal Tür.
  • Of, pertaining to, or having a character of, a minim or minimum
  • least
  • smallest
  • as, a minimal amount or value. the least possible
  • "needed to enforce minimal standards"
  • "her grades were minimal"
  • "minimum wage"
  • "a minimal charge for the service".
 3942. minimal Tür.
  • irreducibly, minimally, picayune.
 3943. minimal Tür.
  • In a partially ordered set, a minimal element is one that does not follow another in the ordering This is not to be confused with minimum.
 3944. minimal Tür.
  • A widely used word in mathematics that generally means atomic or unsimplifiable For example, prime numbers are minimal with respect to factorization of whole numbers. the least possible
  • "needed to enforce minimal standards"
  • "her grades were minimal"
  • "minimum wage"
  • "a minimal charge for the service".
 3945. minimal İng.
  • s. en az, en aşağı, asgari minimal art biçim ve renk gibi unsurları en basit veya temel öğelerine indirgeyen bir sanat şekli.
 3946. minimize İng.
  • f. mümkün olduğu kadar azaltmak veya ufaltmak
  • önemsememek, önemsiz göstermek.
 3947. minimum Tür.
  • The minimum number of degrees between the actual opening and closing set points.
 3948. minimum Tür.
  • The lowest value in a group of values Multivariate analysis Analysis of more than two variables Social scientists, public policy analysts and public administrators often want to examine three or more variables to see whether or not they are related to each other and how much explanatory power different independent variables have on a dependent variable Correlation analysis involving three or more variables is an example of multivariate analysis. the minimum of a set of elements is the first order statistic. a relatively weak holding for the previous calls made. the lowest number. a neighborhood analysis technique that outputs the least value of the data file values in a user-specified window.
 3949. minimum Tür.
  • The lowest return level for a group of funds.
 3950. minimum Tür.
  • The lowest rate of base pay an organization pays for jobs within a grade or pay band.
 3951. minimum Tür.
  • The lowest data value in a set of observations.
 3952. minimum Tür.
  • The least value attained by a function, for example, temperature, pressure, or wind speed The opposite of maximum.
 3953. minimum Tür.
  • The least quantity assignable, admissible, or possible, in a given case
  • hence, a thing of small consequence
  • opposed to maximum. the point on a curve where the tangent changes from negative on the left to positive on the right the smallest possible quantity.
 3954. minimum Tür.
  • minimum.
 3955. minimum Tür.
  • minimum.
 3956. minimum Tür.
  • In a sample of data, the smallest observation.
 3957. minimum Tür.
  • Adday.
 3958. minimum İng.
  • i. (çoğ. -ma, -mums) s. en az miktar
  • en ufak derece
  • mat. minimum değer
  • s. asgari, minimum, en az, en küçük, en aşağı. minimum thermometer belirli bir zaman içinde en ufak ısı derecesini kaydeden termometre. minimum wage asgari ücret.
 3959. mining İng.
  • i. madencilik
  • maden kazma
  • ask. mayın dökme.
 3960. minion İng.
  • i. dalkavuk
  • buyruk altmda olan biri
  • yedi puntoluk matbaa harfi.
 3961. miniskirt İng.
  • i. mini etek.
 3962. minister İng.
  • f. bakmak, yardım etmek, hizmet etmek.
 3963. minister İng.
  • i. papaz, vaiz
  • bakan, devlet vekili
  • orta elçi. minister plenipo tentiarv orta elçi.
 3964. ministerial İng.
  • s. bakanlık veya orta elçilik görevine ait
  • papaz veya vaizin görevine ait
  • yöneticiliğe ait
  • zorunlu.
 3965. ministration İng.
  • i. hizmet, görevi yerine getirme
  • yardım. min'istrant i. hizmet eden kimse, yardım eden kimse .
 3966. ministry İng.
  • i. vaizlik, papazlık
  • papazlar
  • bakanlık, vekâlet
  • hizmet, yardım. Ministry of Agriculture Tarım Bakanlığı. Ministry of Commerce Ticaret Bakanlığı. Ministry of Communications Ulaştırma Bakanlığı. Ministry of Customs and Monopolies Gümrük ve Tekel Bakanlığı. Ministry of Defense Milli Savunma Bakanlığı. Ministry of Development and Housing imar ve iskân Bakanlığı. Ministry of Education Milli Eğitim Bakanlığı. Ministry of Energy and Natural Resources Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Ministry of Finance Maliye Bakanlığı. Ministry of Foreign Affairs Dışişleri Bakanlığı. Ministry of Forestry Orman Bakanlığı. Ministry of Health Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı. Ministry of Industry and Technology Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Ministry of the Interior içişleri Bakanlığı. Ministry of Justice Adalet Bakanlığı. Ministry of Labor Çalışma Bakanlığı. Ministry of Public Works Bayındırlık Bakanlığı. Ministry of Tourism Turizm ve Tanıtma Bakanlığı. Ministry of Village Affairs Köy işleri Bakanlığı. Ministry of Youth and Sports Gençlik ve Spor Bakanlığı.
 3967. minium İng.
  • i. vermilyon, pek parlak bir kırmızı renk
  • kırmızı kurşun tuzu.
 3968. miniver İng.
  • i. ortaçağda resmi elbiselere süs olarak takılan beyaz kürk.
 3969. mink Tür.
  • The result of the action of the pointed and sepia genes on eumelanin or phaeomelanin Seal. the expensive fur of a mink. fur coat made from the soft lustrous fur of minks. slender-bodied semiaquatic mammal having partially webbed feet
  • valued for its fur.
 3970. mink Tür.
  • The European mink is Putorius lutreola.
 3971. mink Tür.
  • The common American mink varies from yellowish brown to black.
 3972. mink Tür.
  • Missouri-Iowa-Nebraska-Kansas A very detailed and comprehensive regional study of potential climate change impacts and adjustments in the four state region of Missouri, Iowa, Nebraska, and Kansas The MINK study focused primarily on four sectors--agriculature, forestry, water resources, and energy The study was led by Resources for the Future in collaboration with Pacific Northwest Laboratory, Oak Ridge National Laboratory, and Sima Xi.
 3973. mink Tür.
  • mink.
 3974. mink Tür.
  • Its fur is highly valued.
 3975. mink Tür.
  • Called also minx, nurik, and vison. slender-bodied semiaquatic mammal having partially webbed feet
  • valued for its fur fur coat made from the soft lustrous fur of minks the expensive fur of a mink.
 3976. mink Tür.
  • A carnivorous mammal of the genus Putorius, allied to the weasel.
 3977. mink İng.
  • i. Amerika vizonu, zool. Mustela vison.
 3978. minkale Tür.
  • protractor.
 3979. minnacık Tür.
  • teeny-weeny.
 3980. minnesinger İng.
  • i. ortaçağ Almanya'sında lirik şair ve aşık.
 3981. minnet Tür.
  • thanksgiving. gratitude. indebtedness.
 3982. minnet Tür.
  • sense or feeling of indebtedness. gratitude.
 3983. minnet Tür.
  • gratefulness. thankfulness. obligation.
 3984. minnet etmek Tür.
  • to plead abjectly. to grovel.
 3985. minnettar Tür.
  • grateful to. indebted to. beholden. grateful. indebted. obliged.
 3986. minnettar Tür.
  • grateful. indebted. obliged. thankful. appreciative. appreciatory. beholden.
 3987. minnettar Tür.
  • appreciative. indebted. thankful. touched. grateful. obliged.
 3988. minnettarlık Tür.
  • gratitude.
 3989. minnettarlık Tür.
  • gratefulness.
 3990. minnettarlık Tür.
  • appreciation. gratitude.
 3991. minnoş Tür.
  • little darling.
 3992. minnow İng.
  • i. golyan balığı, zool. Phoxinus phoxinus
  • küçük balık.
 3993. minoan İng.
  • s. Girit'te eski Minos medeniyetine ait (MÖ 3000-1100)
 3994. minor İng.
  • s., i., f. küçük
  • ikinci derecede olan, önemi az
  • rüştünü ispat etmemiş
  • müz. yarım derece. pest sese ait: man. kücük
  • A.B.D. üniversitede ikinci branşa ait
  • azınlığa ait
  • i. rüştünü ispat etmemiş kimse
  • A.B.D. üniversitede ikinci branş, yardımcı sertifika
  • müz. minor
  • man. küçük önerme
  • A.B.D., spor ikinci lig
  • f., in ile A.B.D. üniversitede ikinci branş olarak almak. minor key minor anahtarı. minor league A.B.D., spor ikinci lig. minor mode müz. minör dizi. minor premise man. küçük önerme. minor term man. küçük terim.
 3995. minör Tür.
  • minor.
 3996. minör Tür.
  • minor.
 3997. minority İng.
  • i. azınlık
  • reşit olmama.
 3998. minotaur İng.
  • i., Yu. mit. Girit'te yaşadığı zannedilen ve insan etiyle beslenen yarı insan yarı boğa şeklinde bir canavar.
 3999. minster İng.
  • i., ing. manastır kilisesi
  • büyük kilise, katedral.
 4000. minstrel İng.
  • i. ortaçağda halk şairi, aşık
  • eskiden yüzü siyaha boyanmış olarak zencilere mahsus şarkılar okuyan ve soytarılık eden oyuncu
  • (şiir) ozan, aşık, şair.
 4001. minstrelsy İng.
  • i. saz şairliği, aşıklık
  • lirik şiir veya baladlar
  • saz şairleri topluluğu.
 4002. mint İng.
  • i. nane, bot. Mentha. mint julep naneli ve buzlu viski. mint sauce kuzu eti yanında yenen naneli sos. water mint su yarpuzu, bot. Mentha aquatica. wild mint yarpuz, bot. Mentha pulegium.
 4003. mint İng.
  • f. para basmak
  • icat etmek, uydurmak.
 4004. mint İng.
  • i. darphane, para basılan resmi yer
  • büyük mebla (özellikle para). mint mark paralara konan darphanenin veya darphane müdürünün markası. mintmaster i. darphane müdürü.
 4005. mintage İng.
  • i. darbedilen para
  • para basma ücreti
  • paraya basılan damga.
 4006. mintan Tür.
  • shirt.
 4007. mintan Tür.
  • a loosely-cut. shirt.
 4008. minuend İng.
  • i., mat. kendisinden başka bir sayı çıkarılan rakkam, eksilen.
 4009. minuet İng.
  • i. üç tempolu ağır ve eski bir dans
  • bu dansın müziği
  • menüet.
 4010. minus İng.
  • (edat) eksi,çıkarsa. He is minus his hat şapkası yok şapkasızdır. Three minus one equals two üçten bir çıkarsa iki kalır.
 4011. minus İng.
  • s., mat. eksi, nakıs
  • k.dili sıfır, hiç. a minus quantity sıfırdan aşağı miktar
  • menfi miktar. minus seven degrees Centigrade nakış yedi, sıfırın altında yedi derece. minus sign eksi işareti.
 4012. minuscule İng.
  • i., s. küçük harf, minüskül
  • küçük harfli el yazısı
  • s. küçük harfle yazılı
  • küçük, ufacık, önemsiz.
 4013. minute İng.
  • f. not veya zabıt tutmak
  • saat tutmak.
 4014. minute İng.
  • i. dakika
  • geom. bir derecenin altmışta biri, dakika
  • an, lahza
  • çoğ. zabıt, zabıtname, rapor, tutanak. minute book zabıt defteri, tutanak. official minute book kararname defteri. minute hand saat yel kovanı, dakikayı gösteren kol. minute mark dakika işareti
  • derecenin altmışta birini gösteren işaret ('). minute steak çabuk pişen ince biftek. minute wheel saat yelkovanını hareket ettiren çark.
 4015. minute İng.
  • s. çok ufak
  • önemsiz
  • dakik, çok ince. minutely z. dikkatle, ihtimamla, inceden inceye. minuteness i. çok küçük olma.
 4016. minuteman İng.
  • i., A.B.D., tar. her an savaşa hazır gönüllü asker
  • yeraltında saklanan kıtalararası roket.
 4017. minutiae İng.
  • i., çoğ. (tek minutia) önemsiz ayrıntılar.
 4018. minval Tür.
  • way. manner. mode.
 4019. minx İng.
  • i. civelek kız.
 4020. minyatür Tür.
  • miniature. cameo. pocket. vest-pocket. miniature.
 4021. minyatür Tür.
  • miniature.
 4022. minyatür Tür.
  • miniature.
 4023. minyatürcü Tür.
  • miniaturist.
 4024. minyatürcülük Tür.
  • miniaturization.
 4025. minyon Tür.
  • petite. slender. small.
 4026. minyon Tür.
  • petit.
 4027. minyon Tür.
  • minion.
 4028. miocene İng.
  • i., jeol. Miyosen.
 4029. mir Tür.
  • The Russian word for Peace.
 4030. mir Tür.
  • The peasant commune.
 4031. mir Tür.
  • The minimum information rate that is supported by a frame relay connection. multiple isomorphous replacement Measurements are taken from a "native" protein and several derivatives., A rural peasant village or community In Russia before the modern reforms, the serfs of the Crown and those of some nobles lived in Mirs, where they elected their village assembly or council responsible for the collection of rent and taxes When serfdom was ended in 1861, the government reimbursed the land-owning nobles and assigned title to some of the land to the Mirs which were required to make long term payments to the government The land was thus owned in common by the peasants of the Mir, each of whom was assigned a plot of land to farm The village assembly elected an elder who administered tax collections and from time to time allocated the commonly owned land among those entitled to farm it The system failed to sustain the growing population and was abolished in 1906. a hand, a gift, a suggestion of peace, an offer, to give.
 4032. mir Tür.
  • Same as Emir.
 4033. mir Tür.
  • resolution wedge. test pattern.
 4034. mir Tür.
  • Minimum Information Rate or Committed Information Rate, is the minimum transmit and receive data rate for a connection.
 4035. mir Tür.
  • me.
 4036. mir Tür.
  • Maximum Information Rate: Refer to PCR.
 4037. mir Tür.
  • A Russian village community.
 4038. mira Tür.
  • surveyor"s rod. levelling rod.
 4039. mira Tür.
  • surveyor"s rod.
 4040. mira Tür.
  • Microsoft"s codename for its remote display technology This technology allows a simple tablet to be carried around which communicates to a desktop PC over WiFi networking.
 4041. mira Tür.
  • MILAN infra-red active night vision attachment.
 4042. mira Tür.
  • Davion world, located in the Valexa PDZ region. look.
 4043. mira Tür.
  • A remarkable variable star in the constellation Cetus.
 4044. mirabiledictu İng.
  • Lat. Hayret!
 4045. miraç Tür.
  • the prophet mohammed"s ascension.
 4046. miracle İng.
  • i. mucize, harika, keramet. miracle play ortaçağa mahsus dini piyes.
 4047. miraculous İng.
  • s. mucize kabilinden, harikulade, hayret verici, garip
  • doğaüstü
  • mucize yaratan. miraculously z. mucize eseri olarak. miraculousness i. mucize ka bilinden oluş.
 4048. mirage İng.
  • i. serap, ılgım, yalgın.
 4049. miras Tür.
  • The Government used to grant tax relief on some of your mortgage payments, reducing the costs to you It was abolished in April 2000. multiple isomorphous replacement plus anomalous differences.
 4050. miras Tür.
  • Mortgage Interest Relief at Source The mortgage lender will reduce the monthly payment required from a borrower by the amount of tax relief applicable to the interest on the loan The lender can claim the balance from the Inland Revenue.
 4051. miras Tür.
  • Mortgage Interest Relief at Source : a government scheme providing tax relief on mortgage interest payments This expired in April 2000.
 4052. miras Tür.
  • Mortgage Interest Relief at Source.
 4053. miras Tür.
  • inherited. inheritance. heritage. legacy. bequest. estate. heirdom. heirship.
 4054. miras Tür.
  • estate. heritage. legacy. inheritance. bequest. deceased"s estate. heirship.
 4055. miras Tür.
  • bequest. heritage. inheritance. legacy. patrimony.
 4056. miras Tür.
  • Acronym for Mortgage Interest Relief At Source Abolished from 6 April 2000.
 4057. miras almak Tür.
  • to receive a legacy. to inherit.
 4058. mirasçı Tür.
  • heir. inheritor. legatee. recipient.
 4059. mirasçı Tür.
  • heir. heritor. inheritor. devisee. distributee. remainderman.
 4060. mirasçı Tür.
  • beneficiary. heir. inheritor.
 4061. mirasyedi Tür.
  • somebody who has inherited a fortune. somebody who squanders his wealth. who spends money like water.
 4062. mirasyedi Tür.
  • playboy.
 4063. mirasyedilik Tür.
  • coming into a fortune. prodigality. reckless spending.
 4064. mire İng.
  • f. çamura batırmak
  • çamurla kirletmek, çamura bulaştırmak
  • çamura batmak. mire down yarıda kalmak, başarısızlığa uğramak.
 4065. mire İng.
  • i. çamur, batak
  • kir, pislik.
 4066. miri Tür.
  • stateowned.
 4067. miri Tür.
  • little known Kamarupan languages.
 4068. miri Tür.
  • little known Kamarupan languages.
 4069. miri mal Tür.
  • public property. state property.
 4070. mirror İng.
  • i., f. ayna
  • f. ayna gibi göstermek, aksetmek. mirror writing aynada görüldügü gibi ters yazı.
 4071. mirth İng.
  • i. şenlik, cümbüş mirthful s. şen, sevinçli, neşeli mirthless s. neşesiz.
 4072. miry İng.
  • s. çamurlu, batak
  • kirli, pis. miriness i. çamurluluk .
 4073. mirza Tür.
  • When appended to the surname, it signifies Prince.
 4074. mirza Tür.
  • The common title of honor in Persia, prefixed to the surname of an individual.
 4075. mirza İng.
  • i., Far. mirza,(bey unvanı),prens.
 4076. mis Tür.
  • Wrong
  • amiss.
 4077. mis Tür.
  • musk.
 4078. mis Tür.
  • Management information systems.
 4079. mis Tür.
  • Management Information System Used to describe the set of computing resources that hold and allow access to the information owned by an organization.
 4080. mis Tür.
  • Management Information Systems Usually refers to the computer department of a business or office building In Mifflin County, the MIS Department is a part of the IT department.
 4081. mis Tür.
  • Management Information Systems. management information system.
 4082. mis Tür.
  • Management Information Systems
  • a formalized way of dealing with the information that is required in order to manage any organization
  • it consists of data files, records, company records, marketing data, financial data, etc.
 4083. mis Tür.
  • Management Information Systems, a division of the Texas Department of Human Services.
 4084. mis Tür.
  • Management Information System logging and reporting software that provides PSAP managers with information needed to make informed decisions about staffing and equipment.
 4085. mis Tür.
  • Management Information System.
 4086. mis Tür.
  • Management Information Services.
 4087. mis Tür.
  • Management Information Server The Solstice EM software process that serves network management clients The process running on a network workstation or server that maintains network management information in a database according to the definitions in its MIT, provides polling, filtering, logging, and other services to Solstice EM services and various other applications.
 4088. mis Tür.
  • Managed Information System, is an initiative of the Network"s developed to integrate large state level and state wide MIS programs, and positively impact locally based offices that are integral to Network efforts The MIS take actions to further a unified effort provide the most complete and efficient services to AOD abusing juvenile offenders, non-AOD abusing juvenile offenders, and youth at risk of becoming involved in the Denver Juvenile Justice system.
 4089. mis Tür.
  • Major Investment Study. "Management of Information Services" MIS is the designation for the field of computer solutions internal to an organization An MIS department is typically responsible for administering the computer hardware, software, and networking within a company or group.
 4090. mis Tür.
  • fragrance.
 4091. mis Tür.
  • A wildlife species whose population will indicate the health of the ecosystem in which it lives and, consequently, the effects of forest management activities to that ecosystem MIS species are selected by land management agencies.
 4092. mis Tür.
  • A wildlife species whose population will indicate the health of the ecosystem in which it lives and, consequently, the effects of forest management activities to that ecosystem MIS species are selected by land management agencies.
 4093. mis Tür.
  • A prefix used adjectively and adverbially in the sense of amiss, wrong, ill, wrongly, unsuitably
  • as, misdeed, mislead, mischief, miscreant.
 4094. mis İng.
  • önek yanlış, kötü, hatalı.
 4095. misadventure İng.
  • i. kaza, belâ, talihsizlik, felâket.
 4096. misadvise İng.
  • f. yanlış öğüt veya bilgi vermek.
 4097. misafir Tür.
  • guest. visitor. company. lodger.
 4098. misafir Tür.
  • guest. company. visitor. caller. lodger. sojourner.
 4099. misafir Tür.
  • company. guest. visitor.
 4100. misafir odası Tür.
  • guest chamber. guest room.
 4101. misafir odası Tür.
  • drawing room.
 4102. misafir salonu Tür.
  • parlour. parlor. foreroom.
 4103. misafirhane Tür.
  • small. village house built to accomodate travelers. house of accommodation. house of call. guest house.
 4104. misafirhane Tür.
  • guesthouse. youth hostel. rest house. kip. rest. resting place.
 4105. misafirhane Tür.
  • guesthouse.
 4106. misafirlik Tür.
  • being a guest. visit.
 4107. misafirlik Tür.
  • being a guest. visit.
 4108. misafirperver Tür.
  • hospitable. hospitable konuksever.
 4109. misafirperver Tür.
  • hospitable.
 4110. misafirperver Tür.
  • hospitable.
 4111. misafirperverlik Tür.
  • hospitality konukseverlik.
 4112. misafirperverlik Tür.
  • hospitality. cheer.
 4113. misafirperverlik Tür.
  • hospitality.
 4114. misak Tür.
  • pact.
 4115. misak Tür.
  • agreement. treaty sözleşme. antlaşma.
 4116. misal Tür.
  • example. model örnek.
 4117. misal Tür.
  • example. instance.
 4118. misal Tür.
  • example. illustration. precedent. case. epitome. exemplification. instance. pattern. specimen.
 4119. misalliance İng.
  • i. uygunsuz izdivaç, yanlış evlilik
  • uygunsuz bir birlik.
 4120. misally İng.
  • f. uygunsuzca birleşmek.
 4121. misanthrope İng.
 4122. misapply İng.
  • f. yanlış tatbik etmek veya istimal etmek, yerinde kullanmamak.
 4123. misapprehend İng.
  • f. yanlış anlamak. misapprehension i. yanlış anlama.
 4124. misappropriate İng.
  • f. haksız olarak almak veya kullanmak, emanete hıyanet etmek, çalmak. misappropria'tion i. emanete hıyanet, emniyeti suiistimal.
 4125. misbegotten İng.
  • s. piç, veledi zina.
 4126. misbehave İng.
  • f. yaramazlık etmek
  • fena hareket etmek. misbehavior i. fena hareket
  • yaramazlık.
 4127. misbelieve İng.
  • f. itikat etmemek, inan mamak, kâfir olmak. misbelief i. küfür, umumun kabul ettiğine aykırı itikat, yanlış kanaat. misbeliever i. kafir
 4128. misc İng.
  • kıs. miscellaneous, miscellany.
 4129. miscalculate İng.
  • f. yanlış hesap etmek. miscalcula'tion i. yanlış hesaplama.
 4130. miscall İng.
  • f. yanlış isim vermek
  • spor yanlış karar vermek (hakem)
  • Ing., leh. sövüp saymak.
 4131. miscarriage İng.
  • i. çocuk düşürme, düşük
  • işin boşa çıkması, işin ters gitmesi, başarısızlık
  • yanlış yere sevketme. miscarriage of justice adli hata.
 4132. miscarry İng.
  • f. başaramamak
  • boşa çıkmak, ters gitmek
  • çocuk düşürmek
  • yanlış yere götürülmek.
 4133. miscast İng.
  • f. tiyatroda yanlış rol vermek.
 4134. miscegenation İng.
  • i. ırkların ve bilhassa beyazlarla siyahların melezleşmesi.
 4135. miscellaneous İng.
  • s. muhtelif, çeşitli, karışık, çok yönlü.
 4136. miscellany İng.
  • i. derleme.
 4137. mischance İng.
  • i. talihsizlik, kaza.
 4138. mischief İng.
  • i. yaramazlık
  • haylazlık
  • haylazca hareket veya tavır
  • haylaz kimse
  • zarar, ziyan, hasar
  • zararlı şey
  • k.dili şeytan. mis chiefmaker i. kavga -çıkaran veya fitnecilik eden kimse. get into mischief yaramazlık etmek. keep out of mischief yaramazlıktan kaçınmak.
 4139. mischievous İng.
  • s. yaramaz, haylaz
  • zarar verici. mischievously z. yaramazca
  • zarar vermek niyetiyle
  • zarar verecek şekilde.
 4140. mischoose İng.
  • f. (chose, chosen) yanlış seçmek.
 4141. miscible İng.
  • s. karıştırılabilir.
 4142. misconceive İng.
  • f. yanlış kavramak. misconception i. yanlış kavrama
  • yanlış kavram. labor under a misconception yanlış kanalda olmak.
 4143. misconduct İng.
  • f. kötü idare etmek. misconduct oneself ahlâkseca davranmak.
 4144. misconduct İng.
  • i. kötü davranış
  • zina
  • suiistimal
  • kötü idare.
 4145. misconstruction İng.
  • i. yanlış anlama, yanlış yorumlama, yanlış mana verme.
 4146. misconstrue İng.
  • f. yanlış yorumlamak, yanlış anlamak, ters mana vermek.
 4147. miscount İng.
  • f., i. yanlış saymak, yanlış hesap etmek
  • i. yanlış hesap.
 4148. miscreant İng.
  • i., s. kötülükçü kimse, habis kimse
  • s. zalim, gaddar, vicdansız
  • eski imansız.
 4149. miscreate İng.
  • f. yanlış yaratmak.
 4150. miscue İng.
  • i., f. bilardoda bileyi isteka ile yanllş vurma
  • k.dili yanlış, şaşkınlık veya dalgınlık eseri olan hata
  • f. tiyatro konuşmada hata yapmak.
 4151. misdate İng.
  • f. yanlış tarih koymak.
 4152. misdeal İng.
  • f. (-dealt) i. iskambil kâğıtlarının yanlış dağıtmak
  • i. yanlış dağıtma.
 4153. misdeed İng.
  • i. kötü ve ahlaksızca hareket, kötülük.
 4154. misdeem İng.
  • f., şiir yanlış hüküm vermek.
 4155. misdemean İng.
  • f. kötü davranmak. misdemeanant i. kabahat işlemiş kimse, kötü hareketinden dolayı suçlanan kimse
  • suçlu kimse. misdemeanor i. hafif suç
  • kötü davranış.
 4156. misdirect İng.
  • f. yanlış salık vermek, yanlış yola sevketmek, yanltmak, yanlış yol göstermek, yanlış tarif etmek. misdirection i. yanlış salık verme, yanıltma.
 4157. misdo İng.
  • f. yanlış yapmak
  • kötülük yapmak misdoer i. kötülük yapan kimse. mis doing i. kötü hareket.
 4158. misdoubt İng.
  • f., i., eski şüphe etmek
  • korkmak
  • i. şüphe
  • korku.
 4159. misemploy İng.
  • f. kötüye kullanmak, suiistimal etmek.
 4160. misenscene İng.
  • Fr. mizansen.
 4161. miser İng.
  • i. cimri kimse, pinti kimse.
 4162. miserable İng.
  • s. sefil, pek fakir
  • dertli, bedbaht, perişan
  • mutsuz
  • acınacak halde
  • zavallı
  • k.dili hasta
  • sefalet getiren
  • süfli, aşağılık, pek kötü
  • utanmaz. miserably z. pek fena.
 4163. miserere İng.
  • i., Lat. Mezmurlar kitabında 51'inci Mezmur (Latince metin de bu kelime ile başlar)
  • bu Mezmurun bestesi.
 4164. miseri'cord İng.
  • i. ortaçağda yaralı şovalyeyi azaptan kurtarmak için son darbenin vurulduğu hançer
  • manastırda oruç gibi bir vecibeden affedilme
  • manastırda böyle affedilenlere mahsus oda
  • kilisede ayakta ilâhi soyleyenlerin dayandığı küçük çıkıntı.
 4165. misericordia İng.
  • i., Lat. merhamet.
 4166. miserly İng.
  • s. cimri, hasis, pinti. miserliness i. cimrilik, pintilik.
 4167. misery İng.
  • i. dert, ıstırap, acı
  • sefalet
  • bedbahtlık
  • leh. eziyet.
 4168. misfeasance İng.
  • i., huk. yolsuzluk, kötüye kullanma, kanunsuzluk, kusurlu hareket.
 4169. misfire İng.
  • f., i. ateş almamak (tüfek veya torpil)
  • hedefe isabet ettirememek
  • ateş almama.
 4170. misfit İng.
  • i. uygun gelmeyiş
  • iyi uymayan şey
  • uyumsuz kimse, çevresine uymayan kimse.
 4171. misfortune İng.
  • i. talihsizlik
  • bedbahtlık
  • kaza, belâ, felâket.
 4172. misgiving İng.
  • i., gen.,çoğ. şüphe, kuşku, kuruntu
  • korku.
 4173. misgovern İng.
  • f. kötü idare etmek. misgovernment i. kötü idare.
 4174. misguide İng.
  • f. yanlış yola sevketmek, yanlış salık vermek
  • azdırmak,baştan çıkarmak. misguidance i. yanlış yola sevketme.
 4175. mishandle İng.
  • f. kötü kullanmak, kötü idare etmek.
 4176. mishav İng.
  • i. aksilik, talihsizlik.
 4177. mishmash İng.
  • i. karmakarışıklık.
 4178. misil Tür.
  • like. equal. counterpart. multiple. mate. match. time.
 4179. misil Tür.
  • a similar one. an equal amount.
 4180. misilleme Tür.
  • retaliatory. reprisal. retaliation. answer. quittance. recompense. requital. retortion. retribution.
 4181. misilleme Tür.
  • retaliation. reprisal.
 4182. misilleme Tür.
  • reprisal. retaliation. come- back. reprisals.
 4183. misina Tür.
  • gut.
 4184. misina Tür.
  • fishing line. gut.
 4185. misina Tür.
  • fishing line.
 4186. misinform İng.
  • f. yanlış bilgi vermek, yanlış anlatmak. misinforma'tion i. yanlış bilgi.
 4187. misinterpret İng.
  • f. yanlış yorumlamak, yanlış mana vermek, yanlış anlamak. misinterpreta,tion i. yanlış yorum.
 4188. misjudge İng.
  • f. yanlış hüküm vermek
  • yanlış anlamak
  • yanlış fikir edinmek.
 4189. misk Tür.
  • musk.
 4190. misk Tür.
  • musk.
 4191. misket Tür.
  • pellet.
 4192. misket Tür.
  • muscadine. marble. ball. agate. taw.
 4193. misket Tür.
  • alley. marble. pellet. grapeshot.
 4194. miskin Tür.
  • slothful. indolent. lazy. bone-lazy. poor. helpless. wretched.
 4195. miskin Tür.
  • shiftless. indolent. helpless. wretched. lame / lazy dog. jack easy. miserable. poor-spirited. supine.
 4196. miskin Tür.
  • A little bagpipe.
 4197. miskinlik Tür.
  • apathy. sloth.
 4198. mislay İng.
  • f .(laid) yanlış yere koymak, kaybetmek.
 4199. mislead İng.
  • f. (led) yanlış yola sevketmek, yanlış yoldan götürmek
  • yanlış fikir vermek, aldatmak.
 4200. mislike İng.
  • f. beğenmemek, hoşlanmamak.
 4201. mismanage İng.
  • f. kötü idare etmek, idare edememek. mismanagement i. kötü idare.
 4202. mismarriage İng.
  • i.uygunsuz ve mutsuz evlilik.
 4203. mismatch İng.
  • f.,i.bir birine iyi uymamak
  • i.uygunsuz birleşme, uymama.
 4204. misname İng.
  • f.yanlış isim vermek.
 4205. misnomer İng.
  • i.yanlış isim, isimde hata
  • yanlış isim kullanma.
 4206. misogamy İng.
  • i.evlilikten nefret. misogamist i.evlilikten nefret eden kimse.
 4207. misogynist İng.
  • i.kadından nefret eden kimse, kadın düşmanı.misogynous s.kadından nefret eden.
 4208. misoneism İng.
  • i.,psik. yenilik korkusu, değişiklik korkusu.
 4209. misplace İng.
  • f.yanlış yere koymak. misplace one's confidence yanlış kim seye güvenmek.misplacement i.yanlış yere koyma.
 4210. misplay İng.
  • i.yanlış oyun, hatalı oyun .
 4211. misprint İng.
  • f.,i.yanlış basmak
  • i.baskı hatası.
 4212. misprision İng.
  • i.,huk.vazifeyi suiistimal
  • bir cürüme göz yumma suçu
  • yanlış, hata.
 4213. mispronounce İng.
  • f.yanlış telaffuz etmek.
 4214. mispronunciation İng.
  • yanlış telaffuz.
 4215. misquote İng.
  • f.yanlış aktarmak, birinin sözünü yanlış tekrarlamak.misquota'tion i.yanlış aktarma.
 4216. misread İng.
  • f.(read) yanlış okumak, yanlış yorumlamak.
 4217. misreckon İng.
  • f yanlış saymak, yanlış hesap etmek.
 4218. misremember İng.
  • f. yanlış hatırlamak.
 4219. misrepresent İng.
  • f. yanlış ve ya yalan yere anlatmak
  • kötü temsil etmek. misrepresenta'tion i. yalan.
 4220. misrule İng.
  • f., i. kötü idare etmek
  • i. kötü hükümet, kötü yönetim
  • karışıklık.
 4221. miss İng.
  • i., k.dili genç kız
  • b.h. Matmazel, Bayan (soyadından evvel gelir).
 4222. miss İng.
  • i. nişanı vuramayış, isabet ettire meyiş
  • başarısızlık. A miss is as good as a mile Fırsatı kaçırdlktan sonra, iyi mi, kötü mü olduğu farketmez.
 4223. miss İng.
  • f. vuramamak, vurmamak, isabet ettirememek veya etmemek
  • bulamamak, kaçırmak, yanlışlıkla atlamak, ele geçirememek
  • özlemek, yokluğunu hissetmek, aramak. miss fire ateş almamak. miss out atlamak, görmemek
  • gidememek, kaçırmak. miss the point meseleyi kavramamak. He just missed being run over ezilmekten zor kurtuldu.
 4224. missal İng.
  • i., kil. Katolik kilisesinde Aşai Rabbani ayini kitabı
  • dua kitabı.
 4225. missel İng.
  • i. ökseardıcı, zool. Turdus viscivorus.
 4226. misshape İng.
  • f. (-shaped, -shapen) kötü biçim vermek, biçimsizleştirmek misshapen s. biçimsiz, kötü biçimli.
 4227. missile İng.
  • i. mermi, kurşun
  • ok, merak
  • atılan şey
  • güdümlü mermi.
 4228. missilry İng.
  • i. roket veya güdümlü mermi yapma ve kullanma sanatı.
 4229. missing İng.
  • s. eksik, olmayan, kayıp. missinglink bak. link the missing savaşta kayıp askerler. There is a page missing bir sayfa eksik .
 4230. mission İng.
  • i. memuriyet veya vazife ile bir yere gönderilen kimseler
  • misyon, memuriyet, vazife, görev, hizmet
  • misyoner heyeti
  • misyonerlerin faaliyet sahası: A.B.D. sefarethane, elçilik
  • kilisede yapılan özel toplantı veya vaiz serisi
  • imaret, fakirlere yardım evi
  • en büyük arzu, hedef, amaç
  • aşk uçuş.
 4231. missionary İng.
  • i. misyoner .
 4232. missis İng.
  • i., k.dili, the ile evin hanımı
  • eş, karı.
 4233. mississippi İng.
  • i. Mississippi nehri
  • Mississippi eyaleti .
 4234. missive İng.
  • i. mektup, tezkere.
 4235. missouri İng.
  • i. Amerikada Missouri nehri
  • Missouri eyaleti. from Missouri A.B.D., k.dili şupheci, delilsiz inanmayan.
 4236. misspell İng.
  • f. (-spelled veya -spelt) imlasını yanlış yazmak. misspelled s. imlası bozuk.
 4237. misspend İng.
  • f. (-spent) kötü harcamak, boş yere sarfetmek, boşuna geçirmek .
 4238. misstate İng.
  • f. yanlış ifade etmek, yalan katarak anlatmak. misstatement i. yanlış ifade, hata
  • yalan.
 4239. misstep İng.
  • i. yanlış adım
  • yanlış teşebbüs.
 4240. mist İng.
  • i., f. sis, duman, pus
  • buğu
  • donukluk, karartı
  • f. sis ile kaplamak, sisli olmak
  • çiselemek.
 4241. mistake İng.
  • f. (-took, -taken) yanlış anlamak
  • yanlışlıkla benzetmek, başkası zannetmek
  • yanlış telakki etmek veya görmek
  • yanılmak. mistaken for benzetilmiş, başka birisiyle karıştınlmış mistakable s. yanlış anlaşılabilir.
 4242. mistake İng.
  • i. yanlış, hata, yanlışlık, yanılma. Make no mistake ,şüphe etme, yanılma.
 4243. mistaken İng.
  • s. yanlış, yanlış fikre dayanan, hatalı mistakenly z. yanlışlıkla.
 4244. mister İng.
  • i. (kıs. Mr) Bay, Efendi (erkek soyadından evvel kullanılan ünvan).
 4245. mistik Tür.
  • mystic. mystical.
 4246. mistik Tür.
  • mystic. mystical.
 4247. mistik Tür.
  • mystic.
 4248. mistime İng.
  • f. zamanı yanlış ayarlamak
  • zamanını yanlış tahmin etmek.
 4249. mistisizm Tür.
  • mysticism.
 4250. mistletoe İng.
  • i. ökseotu, bot. Viscum albüm.
 4251. mistook İng.
  • bak. mistake.
 4252. mistral İng.
  • i. Güney Fransa'ya ait çok soğuk karayel.
 4253. mistranslate İng.
  • f. yanlış tercüme etmek. mistranslation i. yanlış çeviri.
 4254. mistreat İng.
  • f. kötü kullanmak, incitmek, kötü davranmak.
 4255. mistress İng.
  • i. hanım, nüfuz sahibi kadın, aile hanımı, okul müdiresi
  • metres
  • eski, b.h. evli kadınlara verilen ünvan (şimdi kıs, Mrs).
 4256. mistrial İng.
  • i., huk. işlem hatası yüzünden hükümsüz kalan muhakeme.
 4257. mistrust İng.
  • i., f. güvensizlik,itimatsızlık, şüphe
  • f. güvenmemek, hakkında şüphe etmek. mistrustful s. güvensiz, şüpheli, kuşkulu.
 4258. misty İng.
  • s. sisli, dumanlı
  • bulanık. mistiness i. sis.
 4259. misunderstand İng.
  • f. (-stood) yanlış anlamak, ters anlamak. misunder standing i. yanlış anlama
  • anlaşmazlık.
 4260. misusage İng.
  • i. yanlış kullanılış
  • fena muamele.
 4261. misuse İng.
  • f. kötü işte kullanmak, suiistimal etmek.
 4262. misuse İng.
  • i. kötü kullanış
  • suiistimal.
 4263. misyon Tür.
  • mission.
 4264. misyon Tür.
  • mission.
 4265. misyoner Tür.
  • missionary. evangelist.
 4266. misyoner Tür.
  • missionary.
 4267. misyonerlik Tür.
  • being a missionary. missionary work.
 4268. misyonerlik Tür.
  • being a missionary.
 4269. mit Tür.
  • With.
 4270. mit Tür.
  • The National Intelligence Organ. fable. myth.
 4271. mit Tür.
  • See: Market-if-touched.
 4272. mit Tür.
  • myth. legend. mythos.
 4273. mit Tür.
  • myth.
 4274. mit Tür.
  • Mitsubishi.
 4275. mit Tür.
  • Miles-in-trail. miles in trail.
 4276. mit Tür.
  • Massachusetts Institute of Technology, original patentee of RSA.
 4277. mit Tür.
  • Massachusetts Institute of Technology
  • esp the legendary MIT AI Lab culture of roughly 1971 to 1983 and its feeder groups, including the Tech Model Railroad Club.
 4278. mit Tür.
  • Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA.
 4279. mit Tür.
  • Massachusetts Institute of Technology.
 4280. mit Tür.
  • Massachusetts Institute of Technology.
 4281. mit Tür.
  • Market-If-Touched A price order that automatically becomes a market order if the price is reached.
 4282. mit Tür.
  • Management Information Tree A naming tree for an MIS or a set of MISs The structure that organizes access to all information stored in the Solstice EM MIS Each object within the tree is identified by its Fully Distinguished Name, corresponding to the path through the tree to reach it. abbreviation for Market-if-Touched.
 4283. mit Tür.
  • Management Information Tree.
 4284. mit Tür.
  • featuring, with.
 4285. mit Tür.
  • an engineering university in Cambridge.
 4286. mite İng.
  • i. kene, sakırga
  • ufak para, akçe
  • çok ufak şey. cheese mite peynir kurdu, zool. Acarus siro. itch mite uyuz böceği, zool. Sarcoptes scabei.
 4287. miter İng.
 4288. mithras İng.
  • i. eski İran aydınlık ve hakikat tannsı.
 4289. mithridate İng.
  • i., eski panzehir.
 4290. mithridatize İng.
  • f. miktarını azar azar artırarak zehir alıp vücudu zehirlenmekten muaf kılmak.
 4291. mitigate İng.
  • f. yatıştırmak
  • azaltmak, hafifletmek. mitigating causes huk. cezayı hafifletici sebepler. mitigable s. yatıştırılabilir
  • azaltılabilir, hafifletilebilir. mitiga'tion hafifletme, azaltma.
 4292. mitil Tür.
  • guilt made of plain white cloth.
 4293. miting Tür.
  • meeting. rally. demonstration.
 4294. miting Tür.
  • meeting. mass meeting. demonstration. rally. popular assembly.
 4295. miting Tür.
  • A little one
  • used as a term of endearment.
 4296. mitoloji Tür.
  • mythology.
 4297. mitoloji Tür.
  • mythology.
 4298. mitolojik Tür.
  • mythological.
 4299. mitolojik Tür.
  • mythological.
 4300. mitolojik Tür.
  • mythologic.
 4301. mitosis İng.
  • i., biyol. karyokinez.
 4302. mitrailleuse İng.
  • i. mitralyöz, makinalı tüfek. mitrailleur i. makinalı tüfek kullanan asker, mitralyözcü.
 4303. mitral Tür.
  • Pertaining to a miter
  • resembling a miter
  • as, the mitral valve between the left auricle and left ventricle of the heart. of or relating to or located in or near the mitral valve
  • "mitral insufficiency" relating to or resembling the miter worn by some clerics.
 4304. mitral Tür.
  • of or relating to or located in or near the mitral valve
  • "mitral insufficiency". relating to or resembling the miter worn by some clerics.
 4305. mitral İng.
  • s., anat. kalpteki iki yapraklı kapağa ait (sol kulakçık ve sol karıncık arasında). mitral valve bu kapak.
 4306. mitralyöz Tür.
  • machine gun.
 4307. mitralyöz Tür.
  • gatling gun.
 4308. mitre İng.
  • bak. miter.
 4309. mitt İng.
  • i., beysbol yalmz baş parmak yeri olan ve avucu yastıklı torba eldiven, beysbol eldiveni
  • kadınlara mahsus parmaksız dantel eldiven
  • tek parmaklı eldiven
  • argo el
  • argo boks eldiveni.
 4310. mitten İng.
  • i. tek parmaklı eldiven.
 4311. mittimus İng.
  • i., huk. hapis cezası ilamı
  • ing., k.dili memuriyetten çıkarma, azletme.
 4312. mitzvah İng.
  • i. Musevi dininde sünnet
  • sevap.
 4313. mix İng.
  • f., i. karıştırmak, birbirine karıştırmak
  • karmak
  • katmak
  • melez elde etmek için çiftleştirmek
  • karışmak, kaynaşmak, uyuşmak, bağdaşmak
  • i. karıştırma, karışma, karışım
  • kanşıklık veya şaşkınlık hali. be mixed up zihni karışmak
  • karışmak, atılmak. mix up karıştırma!: They do not mix well Anlaşamıyorlar. uyuşamıyorlar. mixable s. karıştırılabilir.
 4314. mix-up İng.
  • i. karışık durum, anlaşmazlık.
 4315. mixed İng.
  • s. karışık, karıştırılmış
  • karma. mixed doubles tenis her iki tarafta birer kadınla birer erkek olarak oynanılan oyun, kanşık. çiftler mixed fraction mat. tam sayılı bayağı kesir mixed group karma grup. mixed marriage değişik din ve milletten kimselerin evlenmesi. mixed media teyp, film, fonograf, slayt ve benzerini beraber kullanan gösteri. mixed metaphor bak. metaphor. mixed train yolcu ve yük va- gonlanndan müteşekkil tren.
 4316. mixer İng.
  • i. karıştırıcı şey veya kimse
  • mikser, elektrikli yemek karıştırıcısı
  • k.dili tanımadıkları ile rahatça konuşabilen kimse
  • k.dili tarnıştırma toplantısı.
 4317. mixture İng.
  • i. karışım
  • karıştırma
  • katıştırma
  • karışma, karıştırılma, kaynaşma.
 4318. miyar Tür.
  • standard. reagent.
 4319. miyar Tür.
  • gage. standard. module. modulus. measure scale. tester. gauge. criterion. caliber. index. canon. reagent.
 4320. miyav Tür.
  • miaw.
 4321. miyav Tür.
  • miaow. meow.
 4322. miyavlamak Tür.
  • mew. miaow. yowl. to meow. to miaow. to mew. to yowl.
 4323. miyavlamak Tür.
  • meow.
 4324. miyom Tür.
  • myoma.
 4325. miyop Tür.
  • short-sighted. myopic. nearsighted. myope.
 4326. miyop Tür.
  • myopic. nearsighted. shortsighted. near sighted. short sighted.
 4327. miyop Tür.
  • myopic. nearsighted. shortsighted.
 4328. miyopluk Tür.
  • myopia. shortsightedness.
 4329. miyopluk Tür.
  • myopia. nearsightedness. shortsightedness.
 4330. miyopluk Tür.
  • myopia.
 4331. mizaç Tür.
  • idiosyncrasy.
 4332. mizaç Tür.
  • disposition. nature. temperament. blood. grain. humour. mental disposition. temper. tenor. tune. vein.
 4333. mizaç Tür.
  • blood. disposition. humour. nature. temper. temperament. vein. make-up. humor.
 4334. mizah Tür.
  • humour. humour gülmece.
 4335. mizah Tür.
  • esprit. humour.
 4336. mizah Tür.
  • drollery.
 4337. mizahçı Tür.
  • humorist.
 4338. mizahçı Tür.
  • humorist.
 4339. mizan Tür.
  • trial balance. work sheet.
 4340. mizan Tür.
  • trial balance. scales. proof. trial balance. meter. check.
 4341. mizan Tür.
  • trial balance.
 4342. mizana Tür.
  • mizzenmast.
 4343. mizana Tür.
  • mizzen.
 4344. mizanpaj Tür.
  • make-up. making up. page-setting.
 4345. mizanpaj Tür.
  • layout. making up into pages. make-up. paging up. page layout. typographical layout.
 4346. mizanpli Tür.
  • set. setting (of hair.
 4347. mizansen Tür.
  • scene. production.
 4348. mizansen Tür.
  • direction. stage direction.
 4349. mizzen İng.
 4350. Tür.
  • mu.
 4351. mıcır Tür.
  • stone chips.
 4352. mıcır Tür.
  • hard core.
 4353. mıcır Tür.
  • cover stone. binder dust. stone screening. rock dust. crushed sand. small coal. slack coal. slag. aggregate.
 4354. mıh Tür.
  • nail. peg.
 4355. mıh Tür.
  • large nail. horseshoe nail.
 4356. mıhlamak Tür.
  • to nail. to set / to place in a setting. transfix.
 4357. mıhlamak Tür.
  • nail. to nail. to nail sb down.
 4358. mıknatıs Tür.
  • magnet.
 4359. mıknatıs Tür.
  • magnet.
 4360. mıknatıslamak Tür.
  • magnetize.
 4361. mıncıklamak Tür.
  • to squash sth to a pulp. to pinch and squeeze.
 4362. mıncıklamak Tür.
  • paw. to squeeze and squash. to pinch.
 4363. mıntıka Tür.
  • district. zone. area. region. circumscription. precinct. sector. ward.
 4364. mır mır Tür.
  • with a mutter. in low. grumbling tones.
 4365. mırıldanma Tür.
  • murmur. patter.
 4366. mırıldanma Tür.
  • murmuration.
 4367. mırıldanma Tür.
  • murmur.
 4368. mırıldanmak Tür.
  • to mutter to oneself. to mumble to oneself. to murmur complainingly. to mutter. to mumble. to murmur. babble. bumble. burble. hum. maunder. squeal. whimper.
 4369. mırıldanmak Tür.
  • bleat. burble. mumble. murmur. mutter. to babble out. to mutter. to mumble. to grumble. to murmur. to burble. to croon. to bumble. to hum.
 4370. mırıltı Tür.
  • mutter. mumble. babble. burr. murmur. purr.
 4371. mışıl mışıl Tür.
  • soundly.
 4372. mısır Tür.
  • egyptian. corny. maize. indian corn. sweet corn. corn. egypt.
 4373. mısır Tür.
  • Egypt. egypt.
 4374. mısır Tür.
  • corn. maize.
 4375. mısır ekmeği Tür.
  • corn bread.
 4376. mısır ekmeği Tür.
  • corn bread.
 4377. mısır püskülü Tür.
  • corn tassel. corn silk.
 4378. mısır unu Tür.
  • Indian meal.
 4379. mısır unu Tür.
  • corn flour. corn meal.
 4380. mısır unu Tür.
  • corn flour.
 4381. mısır yağı Tür.
  • corn oil.
 4382. Mısırlı Tür.
  • egyptian. egyptian.
 4383. Mısırlı Tür.
  • egyptian.
 4384. Mısırlı Tür.
  • an Egyptian.
 4385. mısra Tür.
  • verse. line dize. line of poetry.
 4386. mısra Tür.
  • verse.
 4387. mısra Tür.
  • a line of poetry. line. verse.
 4388. mıymıntı Tür.
  • exasperatingly slow and fussy.
 4389. mızıka Tür.
  • military band. harmonica. brass band bando. mouth organ armonika.
 4390. mızıka Tür.
  • brass band. harmonica.
 4391. mızıkacı Tür.
  • harmonica player.
 4392. mızıkçı Tür.
  • unreliable. unpredictable. poor sport. spoilsport. killjoy. wet blanket.
 4393. mızıkçı Tür.
  • sb who wants to quit as soon as things start going against him. sb who won"t play the game. spoilsport.
 4394. mızıkçılık Tür.
  • not playing the game.
 4395. mızıkçılık etmek Tür.
  • to quit as soon as things start going against him.
 4396. mızırdanmak Tür.
  • to grumble. to complain.
 4397. mızırdanmak Tür.
  • to beef. to carp.
 4398. mızmız Tür.
  • sluggish. hesitant. fussy. querulous. grouchy. pernickety. picky. crab. crybaby. kicker.
 4399. mızmız Tür.
  • fussy about trifles. exasperatingly lazy. litigious person.
 4400. mızmız Tür.
  • finicky. fussy. querulous. hesitant. unable to make up his mind. persnickety. pernickety. whiny.
 4401. mızmızlanmak Tür.
  • to make a fuss about trifles. quetch.
 4402. mızmızlanmak Tür.
  • carp. to carp.
 4403. mızmızlık Tür.
  • fussing about trifles. extreme laziness.
 4404. mızmızlık etmek Tür.
  • to fuss about trifles.
 4405. mızrak Tür.
  • lance. speer. javelin. pike. spear.
 4406. mızrak Tür.
  • lance. spear. javelin. dart. pike. shaft.
 4407. mızrak Tür.
  • javelin. lance. pike. spear.
 4408. mızraksı Tür.
  • lanceolate.
 4409. mızrap Tür.
  • plectrum. pick. quill.
 4410. mızrap Tür.
  • plectrum.
 4411. ml İng.
  • kıs. Michigan.
 4412. mlle İng.
  • kıs. Mademoiselle.
 4413. mm İng.
  • kıs. millimeter.
 4414. mnemonic İng.
  • s., i.hafızaya yardımı olan, hafızayı kuvvetlendiren
  • hafızaya ait
  • i. hatırlatıcı ipucu. mnemonics i. hafızayı kuvvetlendirme usulü, hafızayı terbiye ilmi.
 4415. mo İng.
  • kıs. Missouri.
 4416. moa İng.
  • i. moa, Yeni Zeland'a mahsus devekuşuna benzer türu tükenmiş bir kuş.
 4417. moan İng.
  • f., i. inlemek, figan etmek
  • i. inilti, inleme, figan .
 4418. moat İng.
  • i., f. kale hendeği
  • f. etrafna böyle hendek çevirmek. moated s. hendekli.
 4419. mob İng.
  • i., f. (-bed, -bing) insan kalabalığı, izdiham
  • ayaktakımı, avam
  • k.dili gangsterler çetesi: f. güruh halinde saldırmak, kitle halinde hücum etmek
  • merakla etrafını sarmak
  • yığılmak. mob law halk tarafından yürütülen kanun, linç kanunu.
 4420. mobil Tür.
  • mobile.
 4421. mobile İng.
  • s. yer değiştirebilen, devingen, serbest hareket eden
  • akışkan
  • kolay değişen (çehre)
  • değişken, kararsız (fikir)
  • ask. seyyar (ordu). mobile home araba ile çekilebilen tekerlekli ev. mobility i. devingenlik
  • değişkenlik
  • akışkanlık.
 4422. mobile İng.
  • i. dengede hareket düzeni.
 4423. mobilize Tür.
  • To put in a state of readiness for active service in war, as an army corps. cause to move around
  • "circulate a rumor" make ready for action or use
  • "marshal resources" get ready for war.
 4424. mobilize Tür.
  • make ready for action or use
  • "marshal resources". call to arms
  • of military personnel. get ready for war. cause to move around
  • "circulate a rumor".
 4425. mobilize İng.
  • f. seferber etmek, silah altına almak, harekete getirmek mobilization
  • seferberlik.
 4426. mobilya Tür.
  • furniture. furnishings. fitment.
 4427. mobilya Tür.
  • furniture. appointments. furnishing. furnishings. piece of furniture.
 4428. mobilyacı Tür.
  • maker or seller of furniture. furniture store. furnisher. furniture dealer.
 4429. mobilyacı Tür.
  • maker of furniture. seller of furniture. furniture shop.
 4430. mobilyacılık Tür.
  • making or selling furniture.
 4431. mobilyalı Tür.
  • furnished. provided with furniture.
 4432. mobilyalı Tür.
  • furnished.
 4433. mobilyasız Tür.
  • unfurnished.
 4434. mobilyasız Tür.
  • unfurnished.
 4435. möble Tür.
  • furniture.
 4436. möbleli Tür.
  • furnished.
 4437. mobocracy İng.
  • i. avamtakımı yönetimi.
 4438. mobster İng.
  • i., argo gangster.
 4439. mocamp İng.
  • i. kamping, kamp yeri.
 4440. moccasin İng.
  • i. mokasen, Amerika yerlilerine mahsus çarık
  • Amerikanın güney eyaletlerine mahsus çok zehirli ve koyu renkli bir su yılanı, zool. Agkistrodon piscivorus.
 4441. mocha İng.
  • i. Yemen'de Moha limanl
  • k.h. Yemen kahvesi
  • çikolata ve kahve karışımı ile yapılmış veya kahveli bir tat verici
  • bir çesit yumuşak koyun derisi.
 4442. mock İng.
  • f. alay etmek, istihza etmek, eğlenmek
  • hakir görmek
  • aldatmak
  • taklidini yapmak
  • alay için taklit etmek. mockingly z .alay ederek.
 4443. mock İng.
  • i., s. alay, istihza, eğlenme
  • taklit şey, sahte şey
  • alay edilecek şey, maskarallk
  • s. sahte, kalp, taklit. mock orange ful, ağaç fulü, bot. Philadelphus cotonarius. mock sun güneşe yakın ve karşı tarafta görulen güneş aksı yalancı güneş. mock turtle soup kaplumbağa çorbası taklidi olarak dana başından yapılan çorba.
 4444. mockery İng.
  • i. istihza
  • alay, alay edilecek şey
  • taklit, alay manasında taklit, alay manasında taklitçilik
  • manasız iş.
 4445. mockheroics İng.
  • i., çoğ. destansı taşlama.
 4446. mockingbird İng.
  • i. alaycı kuş, zool. Mimus polyglottos.
 4447. mod İng.
  • kıs. moderate, modern.
 4448. mod İng.
  • s., argo şık.
 4449. moda Tür.
  • fashion. fashionable. style. vogue. fad. popular. stylish. to get / to go / to grow out of fashion. all the go. all the rage. in fashion. mode. thing.
 4450. moda Tür.
  • fancy. fashionable. in. with it. trendy. in the fashion. fashion. vogue. mode. style. craze. the done thing. go. rage. ton.
 4451. moda Tür.
  • craze. cult. fashion. fashionable. groovy. in. modish. rage. style. stylish. trend. vogue.
 4452. modacı Tür.
  • stylist. couturier. fashion designer.
 4453. modacı Tür.
  • fashion designer. couturier.
 4454. modacılık Tür.
  • fashion desin. couture. fancy business.
 4455. modal İng.
  • s. şekle ait
  • şekilden ibaret
  • müz. makama ait
  • gram. kiplere ait
  • istatistik en sık görülen (değer), tipik.
 4456. modality İng.
  • i. şekil, usul, tarz
  • man. bir önermenin gerekliliğini, imkân veya imkansızlığını ifade eden hal
  • tıb tedavi usulü veya cihazı.
 4457. modası geçmiş Tür.
  • out of fashion. outdated.
 4458. modası geçmiş Tür.
  • antiquated. archaic. corny. dated. obsolete. out. outdated. outmoded. outworn. superannuated.
 4459. modası geçmiş Tür.
  • antiquated.
 4460. modaya uygun Tür.
  • fashion look. chic. conformity to fashion. dressy. elegant. all the kick. modish. posh. ritzy. snappy. stylish. swagger. swish. switched on. trendy.
 4461. modaya uygun Tür.
  • fashionable. modish. sleek. stylish.
 4462. modaya uygun Tür.
  • a la mode.
 4463. mode İng.
  • i., müz. makam
  • gram. kip
  • man. bir önerme veya karşılaştırmanın şekli
  • usul, tarz, üslup, şekil
  • moda
  • istatistik en çok elde edilen değer.
 4464. model Tür.
  • To plan or form after a pattern
  • to form in model
  • to form a model or pattern for
  • to shape
  • to mold
  • to fashion
  • as, to model a house or a government
  • to model an edifice according to the plan delineated.
 4465. model Tür.
  • To make a copy or a pattern
  • to design or imitate forms
  • as, to model in wax. the act of representing something representation of something a type of product
  • "his car was an old model" a simplified description of a complex entity or process
  • "the computer program was based on a model of the circulatory and respiratory systems" a representative form or pattern
  • "I profited from his example" a person who poses for a photographer or painter or sculptor
  • "the president didn"t have time to be a model so the artist worked from photos" someone worthy of imitation
  • "every child needs a role model" form in clay, wax, etc
  • "model a head with clay" construct a model of
  • "model an airplane" create a representation or model of
  • "The pilots are trained in conditions simulating high-altitude flights" plan or create according to a model or models display as a mannequin
  • "model the latest fashion" assume a posture as for artistic purposes
  • "We don"t know the woman who posed for Leonardo so often".
 4466. model Tür.
  • That by which a thing is to be measured
  • standard.
 4467. model Tür.
  • Suitable to be taken as a model or pattern
  • as, a model house
  • a model husband.
 4468. model Tür.
  • Something intended to serve, or that may serve, as a pattern of something to be made
  • a material representation or embodiment of an ideal
  • sometimes, a drawing
  • a plan
  • as, the clay model of a sculpture
  • the inventor"s model of a machine.
 4469. model Tür.
  • model. pattern. sample. specimen. template. type. form. design. norm. examplar. archetype. mold. mould. make. copy. standard. templet. example. emblem. sampler. fashion plate. former. mannequin.
 4470. model Tür.
  • model. Örnek olan. numune. Örnek. kalip. manken. ÖrneĞe gÖre yapmak. model yapmak. modellİk etmek. kalibini Çikarmak. bİÇİmlendİrmek. pattern. sample. specimen. templet.
 4471. model Tür.
  • model.
 4472. model Tür.
  • In fisheries science, a description of something that cannot be directly observed Often a set of equations and data used to make estimates.
 4473. model Tür.
  • fashion model.
 4474. model Tür.
  • A visual, mathematical, or three-dimensional representation in detail of an object or design, often smaller than the original A model is often used to test ideas, make changes to a design, and to learn more about what would happen to a similar, real object. a representation of a set of components of a process, system, or subject area A model is generally developed for understanding, analysis, improvement, and/or replacement of the process.
 4475. model Tür.
  • A system that describes or predicts an associated process based on the definition of variables, rules and equations A properly-defined model enables analyzing the possible effects of changes in the underlying process based on changes in the model.
 4476. model Tür.
  • A system of postulates, data, and inferences presented as a mathematical description of a phenomenon such as an actual system or process The actual phenomenon is represented by the model in order to explain it, to predict it, and to control it.
 4477. model Tür.
  • a simplified description of a complex entity or process
  • "the computer program was based on a model of the circulatory and respiratory systems". a type of product
  • "his car was an old model". a person who poses for a photographer or painter or sculptor
  • "the president didn"t have time to be a model so the artist worked from photos". representation of something. something to be imitated
  • "an exemplar of success"
  • "a model of clarity"
  • "he is the very model of a modern major general". someone worthy of imitation
  • "every child needs a role model". a representative form or pattern
  • "I profited from his example". a woman who wears clothes to display fashions
  • "she was too fat to be a mannequin". the act of representing something. plan or create according to a model or models. form in clay, wax, etc
  • "model a head with clay". assume a posture as for artistic purposes
  • "We don"t know the woman who posed for Leonardo so often". display as a mannequin
  • "model the latest fashion". create a representation or model of
  • "The pilots are trained in conditions simulating high-altitude flights". construct a model of
  • "model an airplane". worthy of imitation
  • "exemplary behavior"
  • "model citizens".
 4478. model Tür.
  • A representation of a set of components of a process, system, or subject area, generally developed for understanding, analysis, improvement, and/or replacement of the process [GAO] A representation of information, activities, relationships, and constraints [Treasury Enterprise Architecture Framework].
 4479. model Tür.
  • A representation of a process or system that can be controlled to demonstrate the effects that various actions will have on the process or system.
 4480. model Tür.
  • A quantitative representation of the relationships among the entities in a system, often used to make predictions about the system For example, scientists at the HBEF have developed models to predict how future pollution levels may affect stream acidity The model predicts that as sulfate emissions drop, stream acidity will drop.
 4481. model Tür.
  • A prototype or surrogate of a complex situation It can be a physical model, such as an architectural model of urban design, or a mathematical model of interactions of many variables It is used in simulations for relating various components together or can be a stand alone tool to evaluate different approaches using different assumptions Recent use of personal computer tools allows many types of software to effectively answer questions such as "what if I increase the growth rate"
  • these too are models.
 4482. model Tür.
  • A person who poses as a pattern to an artist.
 4483. model Tür.
  • Anything which serves, or may serve, as an example for imitation
  • as, a government formed on the model of the American constitution
  • a model of eloquence, virtue, or behavior.
 4484. model Tür.
  • Any copy, or resemblance, more or less exact.
 4485. model Tür.
  • An object that defines, in Entity-Relationship terms, the mapping between enterprise object classes and the database schema This definition is typically stored in a file created with the EOModeler application A model also includes the information needed to connect to a particular database server.
 4486. model Tür.
  • An interpretation in which expressions of interest to us come out true for that interpretation See interpretation
  • isomorphism of models
  • true for an interpretation Cardinality of a model The cardinality of the domain of the model See domain Model of a wff or set of wffs An interpretation, I, that makes those wffs true for I Model of a formal system An interpretation, I, that makes its set of theorems true for I A model of a system is a model of its set of theorems Non-standard model Weakly, any non-standard interpretation that is a model Strongly, any model that is not isomorphic with the intended model See isomorphism of models Normal model A normal interpretation that is a model See interpretation, normal.
 4487. model Tür.
  • An interpretation in which expressions of interest to us come out true for that interpretation See interpretation
  • isomorphism of models
  • true for an interpretation.
 4488. model Tür.
  • An important function of data mining is the production of a model A model can be descriptive or predictive A descriptive model helps in understanding underlying processes or behavior For example, an association model describes consumer behavior A predictive model is an equation or set of rules that makes it possible to predict an unseen or unmeasured value from other, known values The form of the equation or rules is suggested by mining data collected from the process under study Some training or estimation technique is used to estimate the parameters of the equation or rules. a way to represent a system for the purposes of reproducing, simplifying, analyzing, or understanding it The standard representation in the Renewable Resource Data Center is the computer model, but models can be made of any substance such as clay, paper, abstract mathematics, or concepts.
 4489. model Tür.
  • An analytical tool used by transportation planners to assist in making forecasts of land use, economic activity, travel activity and their effects on the quality of resources such as land, air and water.
 4490. model Tür.
  • A model is the actual data representation for the information at hand Examples are the structural model and the style model representing the parse structure and the style information associated with a document The model might be a tree, or a directed graph, or something else.
 4491. model Tür.
  • A model is a particular case of the Modeling Relation which commutes That is it is a successful encoding of a percept into a formal system, the use of that formal system to "explain" the causal event in the real world, and a decoding back to the real world to compare and confirm the congruence between the implication in the formal system and the causal event in nature [Don Mikulecky, Dec 21, 2000].
 4492. model Tür.
  • A miniature representation of a thing, with the several parts in due proportion
  • sometimes, a facsimile of the same size.
 4493. model Tür.
  • A mathematical formula designed to price an option as a function of certain variables - generally stock price, striking price, volatility, time to expiration, dividends to be paid, and the current risk-free interest rate The Black-Scholes model is one of the more widely used models.
 4494. model Tür.
  • A mathematical and geometric projection of activity and the interactions in the transportation system in an area This projection must be able to be evaluated according to a given set of criteria which might include land use, economics, social values, and travel patterns.
 4495. model Tür.
  • A graphical representation of the thing that is to be made, modified, or understood Some of such things cannot be actually observed and felt until they are built while some others cannot be easily understood without the models A preliminary design work that serves as a plan from which a final product is to be made Models are used to understand, design, and then construct complicated things or concepts such as buildings, machines, and computers, programs that run on the computers, aircrafts, processes, and theories.
 4496. model Tür.
  • A circulation model is any mathematical simulation used to forecast overall financials and circulation levels or revenue Although most modeling today is done with computers, some companies still work models manually, with spreadsheets List modeling is the practice of using statistical tools, such as regression analysis, to identify particularly good or poor prospects for the purpose of enhancing response.
 4497. model İng.
  • f. (-ed, -ing veya -led,-ling) örneğe göre yapmak
  • model yapmak
  • biçimlendirmek
  • defile yapmak
  • üç boyutlu görünümü vermek.
 4498. model İng.
  • i., s. örnek, model, numune
  • kalıp, şekil
  • resim, plan
  • örnek tutulacak kimse
  • manken
  • s. numune veya model olan
  • örnek tutulmaya lâyık.
 4499. modelci Tür.
  • model maker. dress designer.
 4500. modelci Tür.
  • fashion designer.
 4501. modelist Tür.
  • designer. styler. dress designer.
 4502. modelist Tür.
  • designer.
 4503. modellik Tür.
  • sitting as a model for an artist.
 4504. modellik Tür.
  • modeling.
 4505. modem Tür.
  • That thing that made all those horrible bleeping noises when you logged in to read this Short for modulator/demodulator: a device that converts data between digital and analogue formats Computers "think" digitally, but telephone lines "talk" in analogue, so to send data between computers there has to be a modem at each end
  • the sending modem converts from digital to analogue and the receiving modem converts it back to digital.
 4506. modem Tür.
  • MOdulator/DEModulator Equipment that converts digital signals to analog signals and vice versa Modems are used to send data signals over the telephone network, which is usually analog The modem modulates the 1s and 0s into tones that can be carried by the phone network At the other end, the demodulator part of the modem converts the tones back into digital 1s and 0s.
 4507. modem Tür.
  • Modulator/demodulator: a device, which allows computers to communicate over telephone lines by converting digital signals to analog, and vice versa When you dial in to SBC Yahoo!, your modem is actually placing a telephone call to our POP Modems can be either external, outside your computer, or internal, inside your computer For more information, visit our modem information pages Back to Top.
 4508. modem Tür.
  • MOdulator, DEModulator A device that you connect to your computer and to a phone line, that allows the computer to talk to other computers through the phone system.
 4509. modem Tür.
  • MOdulator/DEModulator A device that converts between digital signals from the computer and analog signals for communication over a telephone line. modulator/demodulator, a device that can convert digital signals from a computer into analog sound signals for transmission over a telephone line, and vice versa.
 4510. modem Tür.
  • Modulator-demodulator - a device or program that enables a computer to transmit data over analogue telephone lines Computer information is stored digitally, whereas information transmitted over telephone lines is transmitted in the form of analogue waves A modem converts between these two forms.
 4511. modem Tür.
  • Modulator/demodulator A device connected between a computer and a telephone line It consists of a modulator that converts digital computer signals into audio signals for transmission over the telephone line and a corresponding demodulator to convert the incoming audio signals into digital form. electronic equipment consisting of a device used to connect computers by a telephone line.
 4512. modem Tür.
  • modem.
 4513. modem Tür.
  • modem.
 4514. modem Tür.
  • electronic equipment consisting of a device used to connect computers by a telephone line.
 4515. modem Tür.
  • A MOdulator/DEModulator A device that can encode digital signals from a computer into analog signals that can be transmitted over analog lines, and vice versa.
 4516. modem Tür.
  • A modem converts digital signals from a computer or other digital device to analog signals for transmission over PSTN lines It converts incoming analog signals back to digital signals for the receiving computer or other digital device.
 4517. modem Tür.
  • A modem allows two computers to communicate over ordinary phone lines It derives its name from modulate / demodulate, the process by which it converts digital computer data back and forth for use with an analog phone line. - Devices that convert digital and analog signals Modems allow computer data to be transmitted over voice-grade telephone lines.
 4518. modem Tür.
  • A hardware device that allows computers to communicate with each other by transmitting signals over telephone lines, enabling what is called "dial-up access" Modems come in different speeds The higher the speed, the faster the data are transmitted The fastest widely available modems are "56K".
 4519. modem Tür.
  • A device that enables a user to dial into another computer via telephone lines to send and receive data The most common use of modems is for dialing into an Internet service provider to access the Internet or World Wide Web, though they can also be used to send faxes and transmit data directly from one computer to another Modems do not provide high bandwidth, and as a result, they do not provide high speed Internet access Most Americans who access the Internet from home use modems Back to top. -- A device that you connect to your computer and to a phone line, that allows the computer to talk to other computers through the phone system Basically, modems do for computers what a telephone does for humans.
 4520. modem Tür.
  • A device that enables a computer to transmit information over a standard telephone line Modems can transmit at different speeds or data transfer rates See also baud rate, bps.
 4521. modem Tür.
  • A device that connects your computer to other computers via phone line.
 4522. modem Tür.
  • A device that allows computers to communicate with each other over telephone lines or other delivery systems by changing digital signals to telephone signals for transmission and then back to digital signals Modems come in different speeds: the higher the speed, the faster the data is transmitted.
 4523. modem Tür.
  • A device allowing computers to communicate over telephone lines Acronym for MODulate-DEModulate, meaning that analog information is modulated to digital information and vice versa The current generation of modems is Hays-compatible, operates at 56KB/sec, and supports the V 90 standard. : Shortened form of "modulator- demodulator" A device that allows computers to communicate with each other via telephone lines, cellular signals or television cables To send information from one computer to another, a modem converts digital signals from a computer into analog signals that can be sent over telephone lines On the receiving end, the modem converts the analog signals back into digital ones that can be understood by the computer.
 4524. modem Tür.
  • Acronym for modulator-demodulator A modem is a device or program that enables a computer to transmit data over telephone lines Computer information is stored digitally, whereas information transmitted over telephone lines is transmitted in the form of analog waves A modem converts between these two forms.
 4525. modem Tür.
  • Acronym for modulator/de-modulator A hardware device that allows a computer to transmit and receive information over telephone lines A modem converts digital data from computers into analog data that can be transmitted over the telephone lines Traditional modems can carry data at speeds of up to 56Kbps.
 4526. modem Tür.
  • Acronym for modulator-demodulator A device or application that permit a computer to transmit data over telephone lines by converting digital data to an analog signal.
 4527. modem Tür.
  • A communications device that enables a computer to transmit information over a standard telephone line, and the most common way for people to connect to the Internet There are two modems involved in making a connection: one that connects the user"s computer to the phone jack and, at the other end of the line, the modem that communicates with a networked computer. - a device that converts digital data from a computer to an analog signal It also converts telephone analog signals to digital data for use by the computer.
 4528. moderate İng.
  • f. yatıştırmak, itidale getirmek, yumuşatmak
  • yatışmak, yumuşamak
  • azaltmak, hafifletmek
  • başkanlık etmek, idare etmek.
 4529. moderate İng.
  • s., i. ılımlı, mutedil
  • orta, ikisi ortası
  • i. ılımlı kimse. moderately z. mutedil olarak, ılımlı olarak
  • az çok. moderateness i. ılımlılık.
 4530. moderation İng.
  • i. ılımlılık, itidal
  • insaf. in moderation ifrata gitmeden, aşırılığa kaçmadan, itidalle.
 4531. moderato Tür.
  • With a moderate degree of quickness
  • moderately. moderate.
 4532. moderato Tür.
  • Tempo marking meaning moderate [Tempo Notation].
 4533. moderato Tür.
  • One of the classical tempo markings, referring to a medium tempo. moderate.
 4534. moderato Tür.
  • moderato.
 4535. moderato Tür.
  • Moderate tempo.
 4536. moderato Tür.
  • Moderate speed. A tempo direction indicating a moderate pace Also used with other directions, as in allegro moderato, meaning "moderately fast".
 4537. moderato Tür.
  • Moderately, in moderate tempo Faster than Andante, slower than Allegro.
 4538. moderato Tür.
  • Moderately, in a moderate time [back].
 4539. moderato Tür.
  • It : "moderately" Often used together with other tempo markings, such as "andante moderato" and "allegro moderato".
 4540. moderato İng.
  • z., it., müz. moderato.
 4541. moderator İng.
  • i. yatıştıran kimse
  • toplantı başkanı
  • fiz. yavaşlatıcı madde .
 4542. modern Tür.
  • The Academy"s modern classes incorporate traditional Martha Graham technique with Alvin Ailey, Paul Taylor and Humphrey-Limon styles Other styles included in advanced levels of training.
 4543. modern Tür.
  • Refers to recent times or the present.
 4544. modern Tür.
  • Of or pertaining to the present time, or time not long past
  • late
  • not ancient or remote in past time
  • of recent period
  • as, modern days, ages, or time
  • modern authors
  • modern fashions
  • modern taste
  • modern practice.
 4545. modern Tür.
  • New and common
  • trite
  • commonplace.
 4546. modern Tür.
  • Music written in the 20th century or contempory music.
 4547. modern Tür.
  • Music written in the 20th century, or contemporary music.
 4548. modern Tür.
  • modern. new. advanced. contemporary. in the groove. groovy. hip. latterday. neoteric. streamlined. up-to-date.
 4549. modern Tür.
  • modern.
 4550. modern Tür.
  • in fashion, fashionable, fashionably, modern, modernistic, modernly, present-day, up-to-date.
 4551. modern Tür.
  • Items released since the action figure relaunch in 1995. something which is up to date or fashionable made of new materials or designs.
 4552. modern Tür.
  • In art, styles that are cut from the past.
 4553. modern Tür.
  • Dolls made that are less that 25 years old.
 4554. modern Tür.
  • Displaying design characteristics from the late eighteenth century, modern typefaces have an extreme variation between thick and thin strokes, narrow, straight-sided counters, a vertical curve stress
  • and straight, unbracketed serifs. for philosophical purposes, the period of philosophy and general intellectual life following Descartes and his contemporaries The broad characteristics of the period are often taken to include an emphasis on individualism, the intellect, the universality of judgement, and the consequence of adopting these features as starting points. type term.
 4555. modern Tür.
  • contemporary. futuristic. modern.
 4556. modern Tür.
  • Clean, architectural and streamlined 20th century furniture with roots in the German Bauhaus School of architecture and Scandinavian design Sometimes known as International Style.
 4557. modern Tür.
  • Clean, architectural and streamlined 20th century furniture with roots in the German Bauhaus School of architecture and Scandinavian design.
 4558. modern Tür.
  • As mentioned in the above Collectible definition, dolls made within the last 25 years are considered to be modern.
 4559. modern Tür.
  • A person of modern times
  • opposed to ancient. a typeface distinguished by regular shape and hairline serifs and heavy downstrokes a contemporary person characteristic of present-day art and music and literature and architecture used of a living language
  • being the current stage in its development
  • "Modern English"
  • "New Hebrew is Israeli Hebrew" belonging to the modern era
  • since the Middle Ages
  • "modern art"
  • "modern furniture"
  • "modern history"
  • "totem poles are modern rather than prehistoric".
 4560. modern Tür.
  • Also called "modernist" In the context of a postmodern vocabulary, the "modern" does not mean "contemporary" In fact, the "modern" or "modernism" is seen as out-of-date The "modern" is understood to have emerged during the 18th century Enlightenment when philosophers were challenging superstitions of premodern beliefs They replaced faith in superstition with faith that science and objectivity could build us a better world Moderns prefer objective and factual language "Modern" therapies are therapies that pretend to be scientific when they are not by using scientific sounding terms are methods.
 4561. modern Tür.
  • a contemporary person. a typeface distinguished by regular shape and hairline serifs and heavy downstrokes. belonging to the modern era
  • since the Middle Ages
  • "modern art"
  • "modern furniture"
  • "modern history"
  • "totem poles are modern rather than prehistoric". relating to a recently developed fashion or style
  • "their offices are in a modern skyscraper"
  • "tables in modernistic designs".
  • characteristic of present-day art and music and literature and architecture. ahead of the times
  • "the advanced teaching methods"
  • "had advanced views on the subject"
  • "a forward-looking corporation"
  • "is British industry innovative enough?". used of a living language
  • being the current stage in its development
  • "Modern English"
  • "New Hebrew is Israeli Hebrew".
 4562. modern İng.
  • s., i. çağdaş, yeni, asri, çağcıl, modern
  • i. çağcıl kimse, modern kimse. modernism i. çağcıllık, modernlik
  • yenilik. modernist i. yenilik taraftarı. moder'nity i. yenilik
  • çağcıllık. modernize f. modernleştirmek, yenileştirmek. modernness i. modernlik, çağcıllık.
 4563. modernist Tür.
  • One who admires the moderns, or their ways and fashions.
 4564. modernist Tür.
  • modernist.
 4565. modernist Tür.
  • an artist who makes a deliberate break with previous styles. of or relating to modernism
  • "modernist paintings".
 4566. modernist Tür.
  • An advocate of the teaching of modern subjects, as modern languages, in preference to the ancient classics. an artist who makes a deliberate break with previous styles of or relating to modernism
  • "modernist paintings".
 4567. modernize Tür.
  • To render modern
  • to adapt to modern person or things
  • to cause to conform to recent or present usage or taste. become technologically advanced
  • "Many countries in Asia are now developing at a very fast pace"
  • "Viet Nam is modernizing rapidly".
 4568. modernize Tür.
  • make repairs or adjustments to
  • "You should overhaul your car engine". become technologically advanced
  • "Many countries in Asia are now developing at a very fast pace"
  • "Viet Nam is modernizing rapidly".
 4569. modernleşmek Tür.
  • to modernize.
 4570. modernleştirme Tür.
  • modernization.
 4571. modernleştirmek Tür.
  • to modernize.
 4572. modernlik Tür.
  • modernity.
 4573. modernlik Tür.
  • modernity.
 4574. modest İng.
  • s. alçak gönüllü, mutevazı
  • gösterişsiz
  • ılımlı
  • tutarlı
  • namuslu, iffetli. modestly z. tevazu ile, gösterişsizce. modesty i. alçak gönüllülük, tevazu
  • iffet
  • ılımlılık.
 4575. modicum İng.
  • i. az miktar, nebze.
 4576. modification İng.
  • i. tadil, biraz değiştirme, degişiklik.
 4577. modifier İng.
  • i. değiştiren şey
  • gram. niteleyen kelime veya deyim, tamlayıcı kelime.
 4578. modify İng.
  • f .tadil etmek, tebdil etmek, bir şeyde değişiklik yapmak, biraz değiştirmek
  • ılımlı yapmak, azaltmak, hafifletmek
  • gram. nitelendirmek, nitelemek, tamlamak. modifiable s. değiştirilebilir.
 4579. modillion İng.
  • i. Korint mimarisinde korniş çıkıntısı altına gelen destek.
 4580. modish İng.
  • s. modaya uygun, son model. modishly z. modaya uygun olarak. modishness i. modaya uygunluk.
 4581. modiste İng.
  • i. kadın terzisi veya şapkacısı.
 4582. modül Tür.
  • module. modulus.
 4583. modül Tür.
  • module.
 4584. modül Tür.
  • module.
 4585. modular İng.
  • s. modül gibi
  • modülle yapılmış, modüle ait.
 4586. modülasyon Tür.
  • modulation.
 4587. modülasyon Tür.
  • modulation.
 4588. modulate İng.
  • f. konuşma ve şarkı söylemede ses perdesini icabına göre değiştirmek
  • yumuşatmak, hafifleştirmek, tatlılaştırmak (ses)
  • makam ile söylemek
  • radyo modüle etmek. modula'tion i. tadil, hafifletme, hafifleme
  • müz. modülasyon, geçiş
  • fiz., radyo taşıyıcı bir dalgayı mesaj sinyaline göre tadil etme, modülasyon.
 4589. module İng.
  • i. mikyas, çap, miyar
  • ölçü esası
  • kompütör veya diğer makinalarda standart kısım
  • bir feza gemisinin her bir kısmı. moon-landing module aya iniş kapsülu, ay modülü. reentry module dünyaya dönüş kapsülü.
 4590. modüler Tür.
  • modular.
 4591. modüler Tür.
  • modular.
 4592. modulus İng.
  • i., fiz. modül.
 4593. modus İng.
  • i. (çoğ. modi) usul, tarz. modus operandi icra yolu, hareket tarzı. modus vivendi geçici anlaşma.
 4594. mogadiscio İng.
  • i. Mogadişu, Somali'nin başkenti.
 4595. Moğol Tür.
  • mongol. mongolian.
 4596. Moğol Tür.
  • mongolian. mogul. mongol. mogul. mongol.
 4597. Moğol Tür.
  • mongol.
 4598. Moğolca Tür.
  • Mongolian. the Mogolian language. in Mongolian.
 4599. Moğolca Tür.
  • mongolian.
 4600. Moğolistan Tür.
  • Mongolia. mongolia.
 4601. Moğolistan Tür.
  • mongolia.
 4602. mogul İng.
  • i., s. Moğol
  • k.h. nüfuzlu kimse
  • yük lokomotifi
  • s. Moğol the Great Mogul tar. Timur hanedanından Hindistan imparatoru.
 4603. mohair İng.
  • i. tiftik yünü
  • tiftik yününden yapılan kumaş.
 4604. mohammed İng.
  • bak. Muhammad.
 4605. moher Tür.
  • mohair.
 4606. moher Tür.
  • mohair.
 4607. mohur İng.
  • i. on beş rupi kıymetinde eski altın Hint parası, mohur.
 4608. moidore İng.
  • i. eski Portekiz altın parası.
 4609. moiety İng.
  • i. yarım, yarı
  • parça, kısım, pay.
 4610. moil İng.
  • f., i. çalışıp didinmek, çok zor işle uğraşmak
  • i. ağır iş
  • karışıklık, kargaşa, gürültü.
 4611. moira İng.
  • i. kader, kısmet, baht.
 4612. moire İng.
  • i., s. hareli kumaş, hareli ipek kumaş
  • hare
  • s. hareli.
 4613. moist İng.
  • s. nemli, rutubetli
  • ıslak
  • sulu, yaşlı (göz). moistness i. nemlilik, rutubet.
 4614. moisten İng.
  • f. ıslatmak
  • ıslanmak, nemlenmek.
 4615. moka Tür.
  • mocha.
 4616. mokasen Tür.
  • Mocassin. moccasin.
 4617. mola Tür.
  • See Sunfish, 1.
 4618. mola Tür.
  • break. rest. pause. resting. recess. parking. breather. halt. stop- over. stopover.
 4619. mola Tür.
  • break. pause. stopover. time-out. slack. breather. bait. baiting. breathing-space. intermission. recess. cessation. respite. stand.
 4620. mola Tür.
  • break. pause. stopover. time-out. slack. breather. bait. baiting. breathing-space. intermission. recess.
 4621. mola Tür.
  • among the largest bony fish
  • pelagic fish having an oval compressed body with high dorsal and anal fins and caudal fin reduced to a rudder-like lobe
  • worldwide in warm waters.
 4622. molar İng.
  • s., i. öğütücü, çiğneyip parçalayan
  • i. azıdişi.
 4623. molar İng.
  • s., fiz. bir kütlenin bütününe ait
  • kim bir litrede bir malolan.
 4624. molasses İng.
  • i. (tek, çoğ) melas.
 4625. mold İng.
 4626. mold İng.
 4627. mold İng.
 4628. moldavia İng.
  • i. Romanya'da Buğdan eyaleti.
 4629. moldboard İng.
  • i. saban kulağı.
 4630. molder İng.
  • f. çürümek, çürüyüp toz haline gelmek
  • ufalanmak
  • çürütmek
  • toz haline koymak.
 4631. molding İng.
 4632. Moldova Tür.
  • moldova. moldovan.
 4633. Moldova Tür.
  • a landlocked republic in eastern Europe
  • formerly a European soviet but achieved independence in 1991.
 4634. Moldova Tür.
  • a landlocked republic in eastern Europe
  • formerly a European soviet but achieved independence in 1991.
 4635. Moldovalı Tür.
  • moldovan.
 4636. mole İng.
  • i. dalgakıran, mendirek
  • suni liman.
 4637. mole İng.
  • i. köstebek, kör sıçan, yer göçkeni, zool. Talpa europaea
 4638. mole İng.
  • i., kim. gram. molekül, herhangi bir maddenin gramla çarpılan molekül ağır1ığı.
 4639. mole İng.
  • i. ben, insan vücudunda leke.
 4640. molecular İng.
  • s. moleküle ait, moleküllü.
 4641. molecule İng.
  • i. tozan, molekül, zerre.
 4642. molehill İng.
  • i. köstebeklerin yeraltını oyarak çıkardıkları toprak yığnı, köstebek tepesi
  • önemsiz şey. make a mountain out of a molehill habbeyi kubbe yapmak, pireyi deve yapmak.
 4643. molekül Tür.
  • molecule.
 4644. molekül Tür.
  • molecule.
 4645. moleküler Tür.
  • molecular.
 4646. moleskin İng.
  • i. köstebek derisi
  • buna benzer kumaş
  • çoğ. bu kumaştan yapılmış pantolon .
 4647. molest İng.
  • f. rahatslz etmek
  • tecavüz etmek. molestation i. tecavüz.
 4648. moll İng.
  • i., argo. gangsterin sevgilisi
  • orospu, fahişe.
 4649. molla Tür.
  • mullah.
 4650. molla Tür.
  • mullah.
 4651. mollify İng.
  • f. yumuşatmak, yatıştırmak, dindirmek, teskin etmek. mollifica'tion i. dindirme, teskin.
 4652. mollusk İng.
 4653. mollycoddle İng.
  • i., f. muhallebi çocuğu
  • kadınımsı erkek
  • f. üstüne titremek.
 4654. moloch İng.
  • i. Ammonller ve Fenikelilerin çocuk kurban ettikleri tanrı
  • k.h. Avustralya'da bulunan üstü dikenli bir kertenkele.
 4655. molotovcocktail İng.
  • molotofkokteyli.
 4656. moloz Tür.
  • rubble. debris (of stone or stonelike material. back fill. ballast. dross. tip. dirt. broken stone. gravel dump. rift. raff. muck. detritus. hard dirt.
 4657. moloz Tür.
  • rubble. debris. good-for-nothing person.
 4658. moloz Tür.
  • rubble.
 4659. molt İng.
 4660. molten İng.
  • s. erimiş
  • eritilmiş madenden yapılmış, dökme.
 4661. molto İng.
  • z., it., müz. çok.
 4662. molybdenum İng.
  • i., kim. molibden. molybdenite i., min. doğal molibden disülfidi.
 4663. mom İng.
  • i., k.dili anne.
 4664. moment Tür.
  • Weight of object x its arm. n 1 An indefinite interval of time 2 A specific point in time.
 4665. moment Tür.
  • The tendency of force to affect motion Tendency, or measure of tendency, to produce motion, especially about a point or axis The product of a quantity and its perpendicular distance from a reference point.
 4666. moment Tür.
  • The tendency of a force to cause rotation about a point or axis.
 4667. moment Tür.
  • The tendency of a force to cause a rotation about a point or axis which in turn produces bending stresses.
 4668. moment Tür.
  • The product of effects of loads causing a force and the distance to a particular axis or point.
 4669. moment Tür.
  • The kth moment of a list is the average value of the elements raised to the kth power
  • that is, if the list consists of the N elements x1, x2, xN, the kth moment of the list is.
 4670. moment Tür.
  • The effect of the distribution of the mass of an object on its resistance to change in motion A moment is calculated by multiplying the magnitude of a force by the length of its lever arm, the perpendicular distance between the line of action of the force and the point where it is applied.
 4671. moment Tür.
  • Tendency, or measure of tendency, to produce motion, esp. motion about a fixed point or axis. the n-th moment of a distribution is the expected value of the n-th power of the deviations from a fixed value the moment of a couple is the product of its force and the distance between its opposing forces a particular point in time
  • "the moment he arrived the party began" an indefinitely short time
  • "wait just a moment"
  • "it only takes a minute"
  • "in just a bit".
 4672. moment Tür.
  • momentum.
 4673. moment Tür.
  • moment. loading list. momentum.
 4674. moment Tür.
  • instant, moment, momentum.
 4675. moment Tür.
  • Impulsive power
  • force
  • momentum.
 4676. moment Tür.
  • Importance, as in influence or effect
  • consequence
  • weight or value
  • consideration.
 4677. moment Tür.
  • A Twisting Motion about an Axis. the couple effect of forces about a given point
  • see BENDING MOMENT.
 4678. moment Tür.
  • A twisting action
  • a torque
  • a force acting at a distance from a point in a structure so as to cause a tendency of the structure to rotate about that point See also bending moment, moment connection.
 4679. moment Tür.
  • a particular point in time
  • "the moment he arrived the party began". an indefinitely short time
  • "wait just a moment"
  • "it only takes a minute"
  • "in just a bit". at this time
  • "the disappointments of the here and now"
  • "she is studying at the moment". having important effects or influence
  • "decisions of great consequence are made by the president himself"
  • "virtue is of more moment that security". the moment of a couple is the product of its force and the distance between its opposing forces. the n-th moment of a distribution is the expected value of the n-th power of the deviations from a fixed value.
 4680. moment Tür.
  • An infinitesimal change in a varying quantity
  • an increment or decrement.
 4681. moment Tür.
  • An essential element
  • a deciding point, fact, or consideration
  • an essential or influential circumstance.
 4682. moment Tür.
  • A moment is the rotation produced in a body when a force is applied.
 4683. moment Tür.
  • A minute portion of time
  • a point of time
  • an instant
  • as, at that very moment.
 4684. moment Tür.
  • A force attempting to produce motion around an axis.
 4685. moment Tür.
  • A distance measurement on a model forward or aft of its balance point as in nose moment or tail moment.
 4686. moment İng.
  • i. an, lahza
  • ehemmiyet, nüfuz, kuvvet
  • fiz. moment, hareket hâsıl etme kabiliyeti
  • cevher, unsur. moment of truth karar anı, kritik an
  • boğa güreşinde boğanın öldürüldüğü an.
 4687. momentary İng.
  • s. bir an süren, bir an için
  • bir anda
  • geçici, çok az devam eden. momentarily z. anbean.
 4688. momently İng.
  • z. her an
  • bir anlık.
 4689. momentous İng.
  • s. önemli, ciddi, muhim. momentously z. mühim olarak,cidden. momentousness i. ciddiyet.
 4690. momentum Tür.
  • We will know that we have "momentum" when many of the significant problems and issues that the church faces initially have been dealt with and precedents set so that the forward energy of the church is unleashed and focussed on expansion.
 4691. momentum Tür.
  • The rate of change of a share price Hence momentum traders follow rapidly moving markets.
 4692. momentum Tür.
  • The rate of acceleration of an economic, price or volume movement An economy with strong growth that is likely to continue is said to have momentum.
 4693. momentum Tür.
  • The quantity of motion in a moving body, being always proportioned to the quantity of matter multiplied into the velocity
  • impetus.
 4694. momentum Tür.
  • The property of a moving object equal to its mass times its velocity. the product of the mass and velocity of a body-a vector quantity.
 4695. momentum Tür.
  • The product of the mass and velocity of a moving body.
 4696. momentum Tür.
  • The product of an object"s mass and its velocity.
 4697. momentum Tür.
  • The flow of activities and the pace of teaching and learning maintained in a classroom. "the effect of an impelling force, suddenly and momentarily communicated". an impelling force or strength
  • "the car"s momentum carried it off the road". the product of a body"s mass and its velocity
  • "the momentum of the particles was deduced from meteoritic velocities".
 4698. momentum Tür.
  • The combination of an object"s mass and its velocity A massive object going at a high velocity has a large momentum.
 4699. momentum Tür.
  • Quantity of motion Linear momentum is the quantity obtained by multiplying the mass of a body by its linear speed Angular momentum is the quantity obtained by multiplying the moment of inertia of a body by its angular speed The momentum of a system of particles is given by the sum of the momentums of the individual particles which make up the system or by the product of the total mass of the system and the velocity of the center of gravity of the system The momentum of a continuous medium is given by the integral of the velocity over the mass of the medium or by the product of the total mass of the medium and the velocity of the center of gravity of the medium.
 4700. momentum Tür.
  • Momentum is the most basic concept in oscillator analysis Momentum is the rate of change at which the market is rising or falling.
 4701. momentum Tür.
  • Momentum is a property of any moving object For a slow moving object it is given by the mass times the velocity of the object For an object moving at close to the speed of light this definition gets modified The total momentum is a conserved quantity in any process Physicists use the letter p to represent momentum, presumably because m was already used for mass, n for number, and o is too much like zero.
 4702. momentum Tür.
  • Mass times velocity
  • a quantity that determines the potential force that an object can impart to another object by collision.
 4703. momentum Tür.
  • Mass of body multiplied by its velocity.
 4704. momentum Tür.
  • Linear momentum, mv.
 4705. momentum Tür.
  • Like in physics, a market in motion tends to stay in motion unless it goes too far too fast Momentum indicators signal overbought or oversold when they move to extreme levels.
 4706. momentum Tür.
  • In technical analysis, the relative change in price over a specific time interval Often equated with speed or velocity and considered in terms of relative strength.
 4707. momentum Tür.
  • Inertia where the object is in motion If the object"s speed is much lower than the speed of light, momentum is mass times velocity.
 4708. momentum Tür.
  • Having the leverage necessary to control an opponent"s moves through the use of threats Creating momentum is the most widely-used, and most effective, strategy for the game This situation is also called initiative and tempo.
 4709. momentum Tür.
  • Essential element, or constituent element. the product of a body"s mass and its velocity
  • "the momentum of the particles was deduced from meteoritic velocities" an impelling force or strength
  • "the car"s momentum carried it off the road".
 4710. momentum Tür.
  • Designed to measure the rate of price change, not the actual price level Consists of the net difference between the current closing price and the oldest closing price from a predetermined period The Momentum indicator can be used as either a trend-following oscillator similar to the MACD or as a leading indicator.
 4711. momentum İng.
  • i. (çoğ. -ta,- tums) fiz. moment.
 4712. momism İng.
  • i. anneye anormal derecede dayanma, anneye aşırı bağlılık.
 4713. momus İng.
  • i., Yu. mit. istihza ve kusur bulma tanrısı
  • kusur bulan kimse.
 4714. mon İng.
  • kıs Monday.
 4715. monaco İng.
  • i. Monako.
 4716. monad İng.
  • i. basit cevher, zerre, atom
  • biyol. tek hücreli organizma
  • fels. monad, bölünmez töz. monad'ic(al) s. tözel, monada ait. monadism i. monadizm.
 4717. monadelphous İng.
  • s., bot. ercikleri filamentlerle birleşmiş, monadelf.
 4718. monandrous İng.
  • s. tek kocalı
  • tek kocalılıkla ilgili
  • bot. tek ercikli, monandrik. monandry i. tek kocalılık.
 4719. monarch İng.
  • i. kral, padişah, hükümdar. monar'chic(al) s. krallık usulüne ait. mon'srchism i. krallık hükümeti sistemi, kraliyetçilik. monarchist i. krallık usulü taraftarı, kraliyetçi.
 4720. monarchism İng.
  • i. manastır hayatı.
 4721. monarchy İng.
  • i. krallık, padişahlık, monarşi, tekerklik
  • kral sistemi.
 4722. monarşi Tür.
  • monarchy.
 4723. monarşi Tür.
  • monarchy.
 4724. monarşist Tür.
  • monarchist.
 4725. monarşizm Tür.
  • monarchism.
 4726. monastery İng.
  • i. manastır. monaster'ial s. manastıra ait.
 4727. monastic İng.
  • s., i. manastıra veya manastır hayatına ait
  • inzivaya çekilip kendini dini hayata adamış
  • i. keşiş. monastical s. manastıra ait. monasticism i. manastır hayatı veya sistemi.
 4728. monastir İng.
  • i Yugoslavya'da Ma nastır şehri
 4729. monat Tür.
  • monadic.
 4730. monat Tür.
  • mo., month, month.
 4731. monatomic İng.
  • s., kim. tek atomlu molekülü olan.
 4732. monaural İng.
  • s. tek kulakla işitmeye ait
  • sesi tek bir yönden gelen, stereo olmayan.
 4733. monday İng.
  • i. pazartesi.
 4734. monde İng.
  • i., Fr. dünya
  • çevre, muhit
  • toplum.
 4735. monden Tür.
  • of the smart set. society. fashionable and pleasure-loving.
 4736. monecious İng.
  • s., bot. tek evcikli, monoik.
 4737. monetary İng.
  • s. paraya ait, sikkeye ait
  • parayla ilgili.
 4738. money İng.
  • i. para, nakit
  • para yerine geçen şey. money belt para taşlmaya elverişli kuşak. money market piyasa. money order posta havalesi. easy money kolay kazanılmış para. even money yarışta iki tarafln eşit meblâğlarla bahis tutuşması. hard money madeni para, sikke
  • nakit. ready money nakit, peşin para. moneyed s. paralı
  • paradan ibaret
  • paradan ileri gelmiş moneyless s. parasız.
 4739. moneybag İng.
  • i. para çantası, para kesesi.
 4740. moneybags İng.
  • i., argo. zengin kimse.
 4741. moneychanger İng.
  • i. sarraf.
 4742. moneylender İng.
  • i. faizci, tefeci.
 4743. moneywort İng.
  • i. kargaotu, bot. Lysimachia nummularia.
 4744. monger İng.
  • i., ing. tüccar, tacir, esnaf, satıcı. monger sonek satıcı. ironmonger, fish monger monger sonek, A.B.D., asağ. yapan kimse, karışan kimse: scandalmonger, warmonger.
 4745. mongol İng.
  • i., s. Moğol
  • s. Moğol ırkına ait Mongo'lia i. Moğolistan. Mongo'lian s., i. Moğol ırkına veya diline ait
  • i. Moğol
  • Moğol dili, Moğolca.
 4746. mongolism İng.
  • i., tıb geniş ve yassı kafalı, gözleri aşağıya doğru ve geri zeklı olarak doğan çocuğun anormal durumu, Mongolizm .
 4747. mongoloid İng.
  • s., i.,antro. Moğol Irkma mensup (kimse)
  • Mongolizm hastalığına uğramış (kimse).
 4748. mongoose İng.
  • i. firavun faresi, Hindistan'da bulunan ve gelinciğe benzeyen bir hayvan, zoo. Herpestes.
 4749. mongrel İng.
  • i.,s. melez köpek veya başka hayvan
  • s. melez, karışık soylu
  • katışık.
 4750. moniker İng.
  • i., k.dili isim, ad
  • lakap.
 4751. moniliform İng.
  • s., bot., zool. tespih şeklinde, moniliform.
 4752. monism İng.
  • i., fels. bircilik, monizm monist i. monizm taraftarı. monis'tic s. monizme ait.
 4753. monist Tür.
  • A believer in monism.
 4754. monition İng.
  • i. uyarma, ikaz, ihtar, tembih
  • huk. ihbarname, davet.
 4755. monitor İng.
  • i., f. sınıfta düzeni korumakla görevlendirilen öğrenci
  • nasihat eden kimse
  • etobur iri bir kertenkele, varan
  • den. taretinde ağır topları olan güvertesi basık eski bir harp gemisi
  • izleme veya gözlem tertibatı
  • f. izlemek, gözlemek. monitorial , monitory s. nasihat veren, nasihat kabilinden
  • düzeni korumaya ait.
 4756. monitör Tür.
  • monitor. erector.
 4757. monitör Tür.
  • monitor.
 4758. monizm Tür.
  • monism.
 4759. monizm Tür.
  • monism.
 4760. monk İng.
  • i. keşiş
  • münzevi kimse. monk hood i. keşişlik
  • keşişler. monkish s. keşiş gibi monk's cloth perdelik kaba pamuklu kumaş.
 4761. monkey İng.
  • f., k.dili oynamak, kurcalamak. monkey around oyalanmak, dalga geçmek. monkey (around) with karıştırmak, ile uğraşmak.
 4762. monkey İng.
  • i. maymun
  • maymuna benzer kimse
  • şahmerdan başlı. monkey bread baobap, maymun ekmeği ağacı
  • baobap meyvası. monkey business maymun işi, yalan dolan, düzenbazlık monkey flower misk otu, bot. Mimulus moschatus. monkey wrench ingiliz anahtarı. throw a monkey wrench in the works A.B.D., k.dili işi bozmak.
 4763. monkeyshines İng.
  • i., çoğ., k.dili şaka
  • aldatıcı veya dürust olmayan hareketler.
 4764. monkfish İng.
  • i. maymunbalığı, zool. Squatina vulgaris
  • kelerbalığı, zool. Squatina squatina.
 4765. monkshood İng.
  • i. boğanotu, bot. Aconitum
  • kaplanboğan, bot. Aconitum napellus.
 4766. mono- İng.
  • önek tek, bir.
 4767. monocephalous İng.
  • s., bot. tek başlı, monosefal.
 4768. monochord İng.
  • i., müz. nota aralıkklarını ölçmek için kullanılan tek telli alet, sesölçer.
 4769. monochromatic İng.
  • s. tek renkli.
 4770. monochrome İng.
  • i. tek renkli resim
  • tek renkli resim yapma sanatı.
 4771. monocle İng.
  • i. tek gözlük, monokl.
 4772. monocotyledon İng.
  • i., bot. tek çenekli bir bitki, monokotiledon. monocotyledonous s. tek çenekli.
 4773. monocular İng.
  • s. tek gözlü
  • tek gözle kullanmaya mahsus.
 4774. monody İng.
  • i. tek sesle okunan mersiye
  • müz. tek sesli şarkı, monodi
  • ses aynılığı.
 4775. monogam Tür.
  • One of the Monogamia.
 4776. monogam Tür.
  • monogamous.
 4777. monogam Tür.
  • monogamous.
 4778. monogamy İng.
  • i. teke!lilik, monogami
  • zool. tek eş ile çiftleşme. monogamist i. tekevli kimse. monogamous s. tekevli, monogam.
 4779. monogenesis İng.
  • i., biyol. bütün canlı organizmalann tek bir hücreden oluştuğu kuramı
  • biyol. metamorfoz olmadan büyüme
  • bütün insan ırklannln ayn soydan geldiği öğretisi.
 4780. monografi Tür.
  • monograph.
 4781. monogram İng.
  • i. bir ismin birkaç harfinden veya baş harflerinden meydana gelen desen, monogram.
 4782. monograph İng.
  • i. özel bir konudan bahseden yazı, monografi.
 4783. monogynous İng.
  • s. tek karılı
  • bot. tek pistilli.
 4784. monohydrate İng.
  • i., kim. bir su molekülü ile birleşmiş olan eleman veya bileşik.
 4785. monokini İng.
  • i. tek parçalı bikini.
 4786. monokl Tür.
  • monocle.
 4787. monolith İng.
  • i. yekpare taştan direk veya abide. monolith'ic s. yekpare taştan yapılmış
  • yekpare, bütün
  • bütüncül.
 4788. monolog Tür.
  • monologue. soliloquy.
 4789. monolog Tür.
  • monologue, monolog.
 4790. monolog Tür.
  • monologue.
 4791. monologue İng.
  • i. monolog.
 4792. monomania İng.
  • i., tıb yalnız bir konu hakkında saplantı ile kendisini gösteren akıl hastalığı, sabit fikir, saplantı
  • delice merak.
 4793. monomaniac İng.
  • i., tıb. sabit fikir delisi.
 4794. monometalism İng.
  • i. para için tek maden standardı
  • para kıymeti için altın gibi tek maden kullanma usulü.
 4795. monomial İng.
  • s., mat. tek terimli
  • biyol. tek kelimeden ibaret (hayvan veya bitki ismi).
 4796. monomolecular İng.
  • s. tek molekül kalınlığında.
 4797. monomorphic İng.
  • s., biyol. tek yapılı
  • şekli değişmeyen.
 4798. mononucleosis İng.
  • i. öpüşme hastalığı.
 4799. monopetalous İng.
  • s., bot. bitişik taçyapraklı, simpetal.
 4800. monophobia İng.
  • i, tıb yalnız kalmaktan korkma, yalnızlık korkusu.
 4801. monophthong İng.
  • i., dilb. tek sesli.
 4802. monophyllous İng.
  • s., bot. tek yapraklı, tek yapraktan meydana gelen.
 4803. monoplane İng.
  • i. tek kanatlı uçak.
 4804. monopol Tür.
  • monopoly tekel.
 4805. monopol Tür.
  • monopoly.
 4806. monopol Tür.
  • monopoly.
 4807. monopolist İng.
  • i. tekelci, inhisarcı. monopolis'tic s. inhisarcı, tekelci, tekele ait.
 4808. monopolize İng.
  • f. inhisar altına almak. monopolize the conversation başka kimseyi konuşturmamak.
 4809. monopoly İng.
  • i. inhisar, tekel
  • inhisar maddesi
  • vurgunculuk.
 4810. monorail İng.
  • i. tek ray, monoray
  • tek raylı demiryolu.
 4811. monosyllable İng.
  • i. tek heceli kelime. monosyllabic s. tek heceli.
 4812. monotheism İng.
  • i. tektanrıcılık, monoteizm. monotheist i. tektanrıcı kimse. monotheistic s. tektanrıcılıkla ilgili.
 4813. monotip Tür.
  • monotype.
 4814. monoton Tür.
  • monotonous, monotonic.
 4815. monoton Tür.
  • monotonous. monotone. drab. humdrum. opaque. pedestrian. soul-destroying. soulless. dull.
 4816. monoton Tür.
  • monotonous. monotone. drab. humdrum. opaque. pedestrian. soul-destroying. soulless.
 4817. monoton Tür.
  • monotonous. all in the same key.
 4818. monotone İng.
  • i. aynı perdeden ses
  • yeknesaklık
  • müz. tek ve değişmez perde
  • yeknesak şey.
 4819. monotonluk Tür.
  • monotony. sameness.
 4820. monotonluk Tür.
  • monotonousness.
 4821. monotonluk Tür.
  • monotone. monotony. sameness. vapidity tekdüzelik. yeknesaklık.
 4822. monotony İng.
  • i. yeknesaklık, tekdüzelik, monotonluk, aynı perdeden ses çıkarma. monotonous s. yeknesak, tekdüze, monoton, sıkıcı monotonously z. tekdüze olarak.
 4823. monotype İng.
  • i., biyol. tek tip
  • matb. tek tek harflerle otomatik dizgi
  • levhadan baskı
  • monotip.
 4824. monoxide İng.
  • i., kim monoksit.
 4825. monrovia İng.
  • i. Monrovia, Liberya' nın başkenti.
 4826. mons İng.
  • i. dağ
  • anat. çatı kemiği kaynagı üzerindeki yağlı tabaka.
 4827. monsieur İng.
 4828. monsoon İng.
  • i. muson
  • mevsimine göre yön değiştiren rüzgar.
 4829. monster İng.
  • i., s. canavar
  • acayip ve doğaüstü şey
  • hilkat garibesi, ucube
  • gaddar kimse
  • dev gibi şey veya kimse
  • s. buyük, iri.
 4830. monstrosity İng.
  • i. canavar
  • ucube
  • canavarlık, gaddarlık.
 4831. monstrous İng.
  • s. canavar gibi
  • anormal
  • iri, cisim
  • müthiş, korkunç, çok gaddar. monstrously z. canavarca.
 4832. mont Tür.
  • Mountain.
 4833. mont Tür.
  • coat. jacket.
 4834. montage İng.
  • i. fotomontaj.
 4835. montaj Tür.
  • montage. mounting. reassemble. fitting. assembling. assembly. installation.
 4836. montaj Tür.
  • assembly. installation. assemblage. mounting. fitting. montage. erecting.
 4837. montaj Tür.
  • assembling. assembly. erection. mounting. fitting. installation. installing. assemply work. assemblage. fitting together. montage.
 4838. montajcı Tür.
  • fitter. mounter. assembler.
 4839. montajcı Tür.
  • fitter.
 4840. montajcılık Tür.
  • being a fitter. fitting. assembling.
 4841. montane İng.
  • s. dağlarla ilgili
  • dağlarda yaşayan veya yetişen.
 4842. montanwax İng.
  • montana mumu.
 4843. monte Tür.
  • In Spanish America, a wood
  • forest
  • timber land
  • esp., in parts of South America, a comparatively wooden region. a gambling card game of Spanish origin
  • 3 or 4 cards are dealt face up and players bet that one of the will be matched before the others as the cards are dealt from the pack one at a time.
 4844. monte Tür.
  • a gambling card game of Spanish origin
  • 3 or 4 cards are dealt face up and players bet that one of the will be matched before the others as the cards are dealt from the pack one at a time.
 4845. monte Tür.
  • A favorite gambling game among Spaniards, played with dice or cards.
 4846. monte İng.
  • i. bir ispanyol kâğıt oyunu.
 4847. monte etmek Tür.
  • to assemble. to put together. to install. mount.
 4848. monte etmek Tür.
  • assemble. mount.
 4849. montenegro İng.
  • i. Karadağ.
 4850. montevideo İng.
  • i. Montevideo.
 4851. month İng.
  • i. ay. a month of Sundays çok uzun zaman. lunar month kameri a., solar month şemsi ay.
 4852. monthly İng.
  • s., i., z. ayda bir olan
  • aylık
  • i. aylık dergi
  • z. ayda bir.
 4853. monument İng.
  • i. abide, anıt
  • mezar taşı
  • eser
  • sınır taşı
  • tarihi yapı. monumen'tal s. anıtsal
  • muazzam, heybetli
  • güz. san. aslından büyük. monumentally z. heybetle.
 4854. moo İng.
  • f., i. böğürmek
  • i. böğürme.
 4855. mooch İng.
  • f., argo. beleşe konmak
  • aşırmak
  • aylakça dolaşmak.
 4856. mood İng.
  • i. ruh durumu, hal
  • çoğ terslik, huysuzluk, karamsarlık. in the mood for - e hazır. mood music duygulandırmada kullanılan müzik.
 4857. mood İng.
  • i., man. bir önermede esaslar ile neticeler arasındaki bağlantı
  • gram. kip, bak. mode
  • müz. makam.
 4858. moody İng.
  • s. karamsar, umutsuz, bedbin, içedönük, içekapanık, meyus. moodily z. karamsarca moodiness i. karamsarlık.
 4859. moon İng.
  • i., f. ay, kamer, mah
  • uydu
  • dolunay veya hilâl şeklindeki şey
  • ay ışığı, mehtap
  • f.,k.dili dalgın dalgın gezinmek. moon blind ness bayt. atlara mahsus bir çeşit göz iltihabı
  • tıb tavukkarası, gece körlüğü. moonshine i. mehtap
  • saçma, boşlakırdı, kuru laf
  • k.dili kaçak içki. moonless s. ay aydınlığı olmayan, aysız (gece).
 4860. moonbeam İng.
  • i. ay ışınıı
 4861. mooncalf İng.
  • i. doğuştan geri zekâlı kimse.
 4862. mooneyed İng.
  • s. gözleri gece körlüğünden rahatsız olan
  • gözleri fal taşı gibi açılmış.
 4863. moonfaced İng.
  • s. ay yüzlü, mehlika.
 4864. moonlight İng.
  • i. ay ışığı, mehtap.
 4865. moonlighting İng.
  • i., argo. asıl işinden başka bir işte de çalışma.
 4866. moonrise İng.
  • i ayın doğması.
 4867. moonrock İng.
  • i. ay taşı.
 4868. moonstone İng.
  • i .aytaşı.
 4869. moonstruck İng.
  • s. aysar, çılgın, deli.
 4870. moonwalk İng.
  • i. ayda yürüyüş.
 4871. moony İng.
  • s .ay ışığı ile aydınlanmış
  • mehtap gibi
  • hilâl şeklinde
  • k.dili dalgın.
 4872. moor İng.
  • i. Magribi
  • Faslı. Moorish s. Mağribi
  • Fasa ait.
 4873. moor İng.
  • i., ing. kır
  • avlak. moor cock orman horozu. moorfowl i. ormantavuğu. moor hen dişi ormantavuğu
  • yeşil ayaklı su tavuğu.
 4874. moor İng.
  • f. demir atmak, palamarla baglamak, şamandıraya bağlamak
  • palamarla bağlanmak. mooring post palamar babası. moorage i. geminin bağlanacağı yer veya şey
  • demir atma.
 4875. moorings İng.
  • i. geminin bağlanmasına mahsus lenger, palamar veya şamandıra, geminin bağlanacağı yer.ç
 4876. moorland İng.
  • i., ing. kır, bozkır.
 4877. moose İng.
  • i. çok iri ve yassı boynuzlu bir çeşit geyik, zool. Alces americana.
 4878. moot İng.
  • s., i., f. münakaşalı, tartışılabilir
  • i. münazara, tartışma
  • ing., tar. idare meclisi
  • f. müzakere etmek, münazara etmek, tartışmak. moot case tartışma konusu olan dava. moot point tartışılacak mesele.
 4879. mop İng.
  • i. iplik veya bez parçalarından yapılmış ve sırığa bağlanmış tahta bezi
  • karışık ve taranmamış saç.
 4880. mop İng.
  • i., f. (-ped, -ping) yüz buruşturma
  • f. yüzünü buruşturmak, yüzünü ekşitmek.
 4881. mop İng.
  • f. (-ped, -ping) bezle silmek. mop one's brow alnının terini silmek. mop the floor with argo bir münakaşa veya oyunda karşısındakini kolay yenmek. mop up (yeri) bezle silmek
  • ask. düşmanı temizlemek.
 4882. mope İng.
  • f., i. üzüntülü olmak
  • üzmek, sıkmak, bunaltmak
  • i. sıkıcı ve cansız kimse
  • çoğ. gam, bunaltı, üzüntü, sıkıntı, can sıkantısı. mopish s. gamlı, kasvetli.
 4883. moppet İng.
  • i., k.dili çocuk.
 4884. moquette İng.
  • i. kadife görünüşünde yünlü halı veya döşemelik kumaş.
 4885. mor Tür.
  • purple. violet. amaranthine. puce. purple. violet. amaranth.
 4886. mor Tür.
  • purple. violet.
 4887. mor Tür.
  • Moderately Oil Resistant. abbr middle-of-the-road. direction, a line, to point, to direct someone, to guide.
 4888. mor Tür.
  • Millennium Operating Regime. mother.
 4889. mor Tür.
  • livid. purple. violet.
 4890. mor Tür.
  • layer of organic matter that develops beneath conifer forest communities and is associated with Bly acidic soils.
 4891. mor Tür.
  • A type of forest humus characterized by an accumulation or organic matter on the soil surface in matted Oe horizons, reflecting the dominant mycogenous decomposers The boundary between the organic horizon and the underlying mineral soil is abrupt Sometimes differentiated into the following groups: Hemimor, Humimor, Resimor, Lignomor, Hydromor, Fibrimor, and Mesimor.
 4892. mor salkım Tür.
  • wistaria.
 4893. moraine İng.
  • i., jeol. buzultaş, moren.
 4894. moral Tür.
  • Used sometimes in distinction from religious
  • as, a moral rather than a religious life.
 4895. moral Tür.
  • To moralize. the significance of a story or event
  • "the moral of the story is to love thy neighbor" concerned with principles of right and wrong or conforming to standards of behavior and character based on those principles
  • "moral sense"
  • "a moral scrutiny"
  • "a moral lesson"
  • "a moral quandary"
  • "moral convictions"
  • "a moral life" psychological rather than physical or tangible in effect
  • "a moral victory"
  • "moral support" arising from the sense of right and wrong
  • "a moral obligation" relating to principles of right and wrong
  • i.e. to morals or ethics
  • "moral philosophy".
 4896. moral Tür.
  • the significance of a story or event
  • "the moral of the story is to love thy neighbor". relating to principles of right and wrong
  • i e to morals or ethics
  • "moral philosophy". concerned with principles of right and wrong or conforming to standards of behavior and character based on those principles
  • "moral sense"
  • "a moral scrutiny"
  • "a moral lesson"
  • "a moral quandary"
  • "moral convictions"
  • "a moral life". adhering to ethical and moral principles
  • "it seems ethical and right"
  • "followed the only honorable course of action"
  • "had the moral courage to stand alone". arising from the sense of right and wrong
  • "a moral obligation". psychological rather than physical or tangible in effect
  • "a moral victory"
  • "moral support". based on strong likelihood or firm conviction rather than actual evidence
  • "a moral certainty". relating to, dealing with, or capable of making the distinction between, right and wrong in conduct
  • relating to, serving to teach, or in accordance with, the principles of right and wrong
  • good or right in conduct or character. relating to, dealing with, or capable of making the distinction between right and wrong in conduct.
 4897. moral Tür.
  • The moral perspective in which one knows the good, proper, and right The moral perspective is played out through one"s motives, intentions, and actions as they impinge on or affect other human beings.
 4898. moral Tür.
  • The moral Gower John Gower, the poet, is so called by Chaucer Father of moral philosophy Thomas Aquinas. able to know right from wrong in conduct
  • deciding and acting from that understanding. virtuous, doing the right thing. referring to what is right and wrong, good and bad, with emphasis on overt behavior-acts, habits, and customs Levels of moral reasoning include preconventional morality, based on avoiding punishment and striving for pleasure
  • conventional morality, based on pleasing others and doing one"s duty as prescribed by authorities
  • and postconventional morality, based on mutual consent and personal conviction See ethics.
 4899. moral Tür.
  • The inner meaning or significance of a fable, a narrative, an occurrence, an experience, etc.
  • the practical lesson which anything is designed or fitted to teach
  • the doctrine meant to be inculcated by a fiction
  • a maxim.
 4900. moral Tür.
  • The doctrine or practice of the duties of life
  • manner of living as regards right and wrong
  • conduct
  • behavior
  • usually in the plural.
 4901. moral Tür.
  • Synonym for "ethical" See ethics. good according to a standard of right and wrong, as in: The moral thing to do isn"t always the popular thing to do. knowing right from wrong behavior. "1 a : of or relating to principles of right and wrong in behavior : ETHICAL".
 4902. moral Tür.
  • Supported by reason or probability
  • practically sufficient
  • opposed to legal or demonstrable
  • as, a moral evidence
  • a moral certainty.
 4903. moral Tür.
  • Sometimes opposed to material and physical
  • as, moral pressure or support.
 4904. moral Tür.
  • Serving to teach or convey a moral
  • as, a moral lesson
  • moral tales.
 4905. moral Tür.
  • See Morality, 5.
 4906. moral Tür.
  • Relating to right and wrong as determined by duty.
 4907. moral Tür.
  • Relating to duty or obligation
  • pertaining to those intentions and actions of which right and wrong, virtue and vice, are predicated, or to the rules by which such intentions and actions ought to be directed
  • relating to the practice, manners, or conduct of men as social beings in relation to each other, as respects right and wrong, so far as they are properly subject to rules.
 4908. moral Tür.
  • morale, morality, morals.
 4909. moral Tür.
  • morale. esprit de corps. morality.
 4910. moral Tür.
  • morale.
 4911. moral Tür.
  • Conformed to accepted rules of right
  • acting in conformity with such rules
  • virtuous
  • just
  • as, a moral man.
 4912. moral Tür.
  • Capable of right and wrong action or of being governed by a sense of right
  • subject to the law of duty.
 4913. moral Tür.
  • A morality play.
 4914. moral Tür.
  • A lesson learned from a mediation.
 4915. moral Tür.
  • Acting upon or through one"s moral nature or sense of right, or suited to act in such a manner
  • as, a moral arguments
  • moral considerations.
 4916. moral İng.
  • s., i. ahlaka ait, ahlaki, törel, ahlaksal
  • iyi ahlaklı, doğru
  • iyilik veya fenalık yapmaya muktedir
  • manevi
  • olasılı
  • i. ahlâk dersi
  • çoğ. ahlâkıyat, ahlak
  • düstur, özdeyiş. moral defeat manevt yenilgi. doubtful morals ahlâkdışı davranışlar. moral faculty iyi veya kötüyü seçme kabiliyeti. moral hazard sigortalının hilekarlığından doğabilen ziyan. moral philosophy ahlak ilmi. moral principle ahlâk kuralı. moral support manevi destek. moral victory manevi zafer. morally z. ahlakça.
 4917. morale İng.
  • i. maneviyat, manevi güç, moral
  • ahlak.
 4918. moralist İng.
  • i. ahlak ilmi uzmanı, ahlakçı.
 4919. morality İng.
  • i. ahlak ilmi, ahlâk
  • ahlâk doğruluğu
  • törellik
  • ahlâk dersi. morality play on beşinci ve on- altıncı yüzyıllarda karakterlerin erdem ve kötülük gibi ahlâki değerleri simgelediği bir tür dram.
 4920. moralize İng.
  • f. ahlâk öğretmek
  • ahlâki yönlerini açıklamak, ahlâk dersi çıkarmak
  • ahlâkını diizeltmek. moraliza'tion i. ahlâk yönünden değerlendirme.
 4921. morarmak Tür.
  • to turn purple. to turn black-and-blue.
 4922. morarmak Tür.
  • to become purple. to become bruised. to be embarrassed/humiliated. to eat crow.
 4923. morartmak Tür.
  • to turn sth purple. bruise. empurple.
 4924. morartmak Tür.
  • to make purple. to black. to make black-and-blue. to bruise. to embarrass. to humiliate. to score off sb.
 4925. morass İng.
  • i. bataklık, batak
  • sazlık
  • güçlük, engel.
 4926. moratorium İng.
  • i. buhranlı zamanlarda borcun ödenmesini geciktirme hakkı, moratoryum
  • resmi geciktirme.
 4927. moratory İng.
  • s. moratoryuma ait.
 4928. moravian İng.
  • s., i. Moravyalı
  • i. Moravyalı kimse
  • Moravya dili
  • Bohemya çıkışlı bir Protestan mezhebi üyesi.
 4929. morayi İng.
 4930. morbid İng.
  • s. ürkütücü ve marazi konulara aşırı ilgi duyan
  • hastalıklı, hastalığa ait, marazi
  • bozuk. morbidly z. marazi olarak morbidness, morbid'ity i. ürkütücü ve marazi konulara aşırı ilgi duyma
  • hastalığa yakalananların sayısı, hastalık oranı, morbidite.
 4931. mordacious İng.
  • s. keskin
  • alaycı, iğneli, istihza türünden. mordacity i. keskinlik.
 4932. mordant İng.
  • s., i. keskin, iğneli, içe işleyen
  • renkleri sabit kılan
  • i. renkleri sabit kılan ecza
  • bakır üzerine oyma işinde kullanılan aşındırıcı ecza. mordancy i. keskinlik.
 4933. mordent İng.
  • i. melodi süslemelerinden biri, mordan.
 4934. more İng.
  • s., z., i. daha ziyade, daha fazla, daha çok
  • biraz daha
  • z. daha, bir kat fazla
  • i. fazla bir şey, fazlalık. more or less oldukça, takriben, az çok. more than one birden fazla. neither more nor less ne fazla ne eksik, tam öyle, tam o kadar. nothing more than yalnız, sadece .
 4935. moreen İng.
  • i. elbiselik veya perdelik yünlü veya pamuklu kumaş.
 4936. morel İng.
  • i. yenilebilen bir cins mantar, siyah mantar, bot. Morchella esculenta.
 4937. morello İng.
  • i. vişne, bot. Prunus cerasus austera.
 4938. moren Tür.
  • moraine.
 4939. moreover İng.
  • z. bundan başka, bundan fazla, üstelik.
 4940. mores İng.
  • i., çoğ. âdetler, töreler.
 4941. morfin Tür.
  • morphine. morphia.
 4942. morfin Tür.
  • morphine. bang. morphine morphia.
 4943. morfin Tür.
  • morphine.
 4944. morfoloji Tür.
  • morphology yapıbilim. biçimbilim.
 4945. morfoloji Tür.
  • morphology.
 4946. morfoloji Tür.
  • morphology.
 4947. morg Tür.
  • morgue. mortuary.
 4948. morg Tür.
  • morgue. dead house. deahouse.
 4949. morganatic İng.
  • s. dengi olmayan (izdivaç). morganatic marriage krallık ailesinden birinin aşağı tabakadan biriyle unvan ve miras hakkı vermemek şartıyle evlenmesi.
 4950. morgue İng.
  • i. morg.
 4951. moribund İng.
  • s. ölmek üzere, ölüm halinde, can çekişmekte.
 4952. morina Tür.
  • codfish.
 4953. morina Tür.
  • cod. codfish.
 4954. morion İng.
  • i. devrik kenarlı şapka şeklinde bir çeşit miğfer.
 4955. Moritanya Tür.
  • mauritania. mauritanian.
 4956. Moritanya Tür.
  • mauritania.
 4957. Moritanya Tür.
  • Mauritania.
 4958. Moritanyalı Tür.
  • Mauritanian.
 4959. morituri te salutamus İng.
  • Lat. ölmek üzere olan bizler sizi selâmlarız (gladyatorlerin dövüş meydanına çıkarken imparatoru selamlamaları).
 4960. morlaşmak Tür.
  • to turn purple.
 4961. morluk Tür.
  • purpleness. purple spot.
 4962. morluk Tür.
  • purpleness. lividity. lividness.
 4963. morluk Tür.
  • being purple. purple spot. bruise. black-and-blue mark.
 4964. mormon İng.
  • i., s. 1830 senesinde New York eyaletinde Joseph Smith tarafmdan kurulan bir mezhebin üyesi
  • s. Mormonlara özgü. Book of Mormon bu mezhebin kitabı. Mormonism i. Mormon mezhebi usulu.
 4965. morn İng.
  • i, ,siir sabah.
 4966. morning İng.
  • i., s. sabah, sabah vakti, seher
  • başlangıç, başlama
  • b.h. fecir tanrıçası
  • s. sabahleyin olan, sabaha mahsus. morning gown sabahlık, robdöşambr. morning performance matine, sinema veya tiyatronun gündüz seansı. morning sickness hamilelerde sabah bulantısı. morning star sabah yıldızı. morning watch sabah duası veya vakti
  • den. saat dörten sekize kadar olan nöbet. morning-after pill cinsel birleşme den birkaç gün sonra bile alındığında etkili olabilen doğum kontrol hapı.
 4967. morningglory İng.
  • i. gündüzsefası, kahkahaçiçeği, bot. Convolvulus purpureus.
 4968. moro İng.
  • i. Filipin adalannda bulunan Muslüman kabilelerinden bir fert
  • bu kabilenin dili.
 4969. morocco İng.
  • i. Fas
  • Marakeş şehri
  • k.h. maroken Moroccan s., i. Fas'a ait
  • Faslı
  • i. Faslı kimse.
 4970. moron İng.
  • i. kısmen geri zekâlı kimse
  • k.dili kuş beyinli kimse, ahmak kimse.
 4971. morose İng.
  • s. marazi, somurtkan, suratsız. morosely z. suratslzca. moroseness i. suratslzlık.
 4972. morpheme İng.
  • i., dilb. morfem.
 4973. morpheus İng.
  • i., mit. rüyalar tanrısı. in the arms of Morpheus uykuda.
 4974. morphia İng.
 4975. morpho- İng.
  • önek şekil, biçim.
 4976. morphology İng.
  • i., biyol. şekilbilim, morfoloji
  • dilb. şekilbilgisi, morfoloji. morpholog'ical s. morfolojik morphologist i. morfoloji uzmanı.
 4977. morrisi İng.
 4978. morrow İng.
  • i. ferda, ertesi gün
  • eski, şiir yarın
  • sabah. good morrow eski sabahlar hayrolsun. on the morrow ertesi gün.
 4979. mors Tür.
  • walrus.
 4980. mors Tür.
  • Roman god of death
  • counterpart of Thanatos.
 4981. mors Tür.
  • Roman god of death
  • counterpart of Thanatos.
 4982. mors Tür.
  • Morse code. morse key. morse.
 4983. mors Tür.
  • morse.
 4984. Mors alfabesi Tür.
  • morse code.
 4985. Mors alfabesi Tür.
  • morse code.
 4986. morse İng.
  • i. 1835'te telgraf makinasnı icat eden Amerikalı Samuel Morse Morse alphabet, Morse code Mors alfabesi.
 4987. morsel İng.
  • i. lokma, parça.
 4988. mort İng.
  • i. üç yaşında som balığı.
 4989. mort İng.
  • i. av hayvanının öldürüldüğüne işaret olarak boru çalınması.
 4990. mortal İng.
  • s., i. ölümlü, geçici, fani
  • insani, beşeri
  • öldürücü, amansız
  • ölümcül
  • k.dili çok büyük
  • k.dili uzun ve sıkıcı
  • k.dili olası
  • i. insan, insanoğlu, beşer, ölümlü yaratık. mortal enemies birbirinin can düşmanı. mortal remains cenaze, ceset. in mortal terror dehşet içinde. mortality i. ölümlülük, fanilik
  • büyük ölçüde can kaybı
  • ölüm oranı
  • insanlık, insanoğlu. mortally z. öldürecek veya ölecek surette
  • dehşetli surette
  • pek çok.
 4991. mortar İng.
  • i., f. havan, dibek
  • havan topu
  • bina yapımında kullanılan kireçli harç
  • f. harç ile sıvamak.
 4992. mortarboard İng.
  • i. harç tahtası veya tepsisi
  • üniversite mezuniyetinde giyilen kep.
 4993. mortgage İng.
  • i., f., huk. ipotek, gayri menkul rehni
  • f. bir bina veya mülkü ipotek etmek. mortgagee i. ipotekli alacak sahibi.
 4994. mortgagor İng.
  • i. ipotek yapan borçlu. mortice bak. mortise.
 4995. mortician İng.
  • i., A.B.D. cenaze işleriyle uğraşan kimse.
 4996. mortification İng.
  • i. küçük düşme
  • küçük düşüren şey
  • çile, nefse eza, nefsi körletme
  • tıb kangren veya doku harabiyeti.
 4997. mortify İng.
  • f. küçük düşürmek, mahcup etmek
  • alçaltmak, nefsin isteklerini kımak
  • tıb kangrenleştirmek, çürütmek
  • kangren olmak, çürümek.
 4998. mortise İng.
 4999. mortmain İng.
  • i., huk. meşruta sahipliği.
 5000. morto Tür.
  • corpse. stiff.
 5001. mortuary İng.
  • s., i. gömülmeye ait
  • olümle ilgili
  • i. cenazelerin geçici olarak konulduğu yer, morg. mortuary chapel mezarlık kilisesi. mortuary urn yakılan ölülerin külünü saklamaya mahsus kavanoz.
 5002. moruk Tür.
  • old man. dotard. father. long in the tooth. oldster.
 5003. moruk Tür.
  • gaga. dotard. old bag. baggage. gaffer. geezer. pops.
 5004. moruk Tür.
  • crock. decrepit. pop. decrepit old man. codger. gaffer. old-timer. crone. dodderer.
 5005. moruklaşmak Tür.
  • to get old.
 5006. morula Tür.
  • The sphere or globular mass of cells, formed by the clevage of the ovum or egg in the first stages of its development
  • called also mulberry mass, segmentation sphere, and blastosphere.
 5007. morula Tür.
  • See Segmentation. a solid mass of blastomeres that forms when the zygote splits
  • develops into the blastula.
 5008. morula Tür.
  • a solid mass of blastomeres that forms when the zygote splits
  • develops into the blastula.
 5009. mos İng.
  • i. yosun
  • yosun öbeği
  • İskoç bataklık, turbalık. moss agate içi yosuna benzeyen akik taşı. moss rose sapı ve çanağı tüylü bir çeşit gül, bot. Rosa centifolia muscosa mossesi karayosunlan,bot. Musci mossy s. yosunlu.
 5010. mosaic İng.
  • i., s. mozaik
  • çeşitli parçalardan meydana gelen edebieser
  • s. mozaik gibi, mozaikli.
 5011. mosaic İng.
  • s. Musa'ya ait, Musa,dan kalma. Mosaic law Musa Seriatı, Tevrat.
 5012. moscow İng.
  • i. Moskova.
 5013. mosey İng.
  • f., A.B.D., argo gezinmek, dolaşmak
  • ayrılmak, gitmek.
 5014. moslem İng.
  • s., i. Müsluman, Islam, Müslim. Moslem (Mohammedan) calendar bak. calendar.
 5015. mosmor Tür.
  • deep purple. purple all over. badly bruised.
 5016. mosmor Tür.
  • deep purple. black and blue all over.
 5017. mosque İng.
  • i. cami, mescit.
 5018. mosquito İng.
  • i. sivrisinek. mosquito fleet den., argo kücük harp gemilerinden meydana gelen donanma. mosquito net cibinlik. mosquito netting cibinlik kumaşı.
 5019. mossback İng.
  • i. sırtında suyosunu biten yaSı balık veya kaplumbağa
  • A.B.D., argo örümcek kafalı kimse.
 5020. mossgrown İng.
  • s. yosun kaplı
  • eskimiş, modası geçmiş.
 5021. mosstrooper İng.
  • i. eskiden İngiltere ile İskoçya arasındaki sınırda turbalık veya bataklıklarda gizlenip eşkiyalık eden haydut
  • çapulcu.
 5022. most İng.
  • s., z., i. en çok, en fazla, en ziyade
  • z. pek, en, en ziyade
  • son derece
  • i. en fazla miktar, en büyük kısım, ekseriyet, çokluk. at most olsa olsa, en ziyade. for the most part umumiyetle, ekseriyetle
  • başlıca. make the most of azami derecede istifade etmek
  • önem vermek, büyütmek. Most of it is true büyük kısmı doğrudur çoğu hakikattir. Most people think so (çoğu kimse böyle düşünür. mostly z. ekseriya, çok kere.
 5023. mostra Tür.
  • See Direct, n.
 5024. mostra Tür.
  • sample. pattern.
 5025. mostra Tür.
  • sample. model (for display.
 5026. mostralık Tür.
  • sample. model (for display. for show only.
 5027. mosul İng.
  • i. Musul şehri.
 5028. mote İng.
  • i. zerre, toz tanesi.
 5029. motel Tür.
  • motel. auto court. front of the house. tourist court.
 5030. motel Tür.
  • motel.
 5031. motel Tür.
  • A type of hotel in which parking is provided at or near the room and the room door gives out onto the parking lot.
 5032. motel Tür.
  • An inexpensive, single-story hotel near a highway with guest rooms facing and directly accessible from the parking lot.
 5033. motel Tür.
  • a motor hotel.
 5034. motel Tür.
  • A facility which offers lodging for the general public. a motor hotel.
 5035. motel Tür.
  • A building or group of buildings, whether detached or in connecting units, used as individual sleeping or dwelling units designed primarily for transient automobile facilities The term "motel" shall include buildings designed as "auto courts," "tourist courts," "motor courts," "motor hotels," and similar appellations which are designed as integrated units of individual rooms under common ownership.
 5036. motel Tür.
  • A building or group of buildings on the same lot designed or used primarily for providing sleeping accommodations for automobile travelers and providing automobile parking conveniently located on the premises.
 5037. motel Tür.
  • A building or group of buildings in which lodging is offered to the general public for compensation, and where entrance to rooms is made directly from the outside of the building Motel includes such terms as tourist cabins and tourist court And transient accommodations which do not meet the definition of Bed and Breakfast, Hotel or Inn shall be deemed to be a motel for the purposes of this ordinance.
 5038. motel İng.
  • i. motel.
 5039. motet İng.
  • i. kilisede müzik eşliği olmaksızın okunan çok sesli ilâhi.
 5040. moth İng.
  • i. pervane
  • güve. moth ball güveden korumak için elbiseler arasına konulan naftalin topu. clothes moth güve, zool. Tinen pellionella paper moth kâğıt biti. moths i., zool. pulkanatlılar. mothy s. güve dolu.
 5041. mothball İng.
  • f., ask., den. gemileri veya harp malzemesini depolamak.
 5042. motheaten İng.
  • s. güve yemiş.
 5043. mother İng.
  • i. sirke tortusu.
 5044. mother İng.
  • i., f. anne, ana, valide
  • analık
  • baş rahibeye verilen unvan
  • f. annesi olmak, annelik etmek
  • evlât edinmek. mother country anayurt, anavatan, memleket.Mother's Day Anneler Günü. mother earth toprak ana
  • zemin, yer. mother lode mad zengin maden daman, ana damar. mother love ana sevgisi. mother tongue anadili. mother wit sağduyu.
 5045. mothercarey'schicken İng.
  • fırtınaa kırlangıcı, zool. Procellaria pelagica.
 5046. motherhood İng.
  • i. anallk, validelik
  • analar.
 5047. motherinlaw İng.
  • i. kayınvalide, kaynana.
 5048. motherinsl İng.
  • i. annelik etme.
 5049. motherless İng.
  • s. anasız, öksüz.
 5050. motherlike İng.
  • ana gibi,ana yerinde.
 5051. motherly İng.
  • s. ana gibi
  • anaya yakışır.
 5052. motherofpearl İng.
  • i. sedef.
 5053. mothproof İng.
  • s. güve yemez .
 5054. motif Tür.
  • Usually called OSF/Motif The UNIX industry"s standard user interface originally developed by the Open Software Foundation Motif is based on the X-Window system and is a Presentation Manager look- alike Motif is available for all IBM AIX workstations. an image or action in a literary work that is shared by other works and that is sometimes thought to belong to a collective unconsciousness.
 5055. motif Tür.
  • The duplicated design of vertical and horizontal repeats in a wallpaper pattern Motif refers to the recurring subject matter.
 5056. motif Tür.
  • Motive.
 5057. motif Tür.
  • motif.
 5058. motif Tür.
  • motif.
 5059. motif Tür.
  • In literature and the fine arts, a salient feature or element of a composition or work
  • esp., the theme, or central or dominant feature
  • specif., a motive.
 5060. motif Tür.
  • Graphical user interface specified by the Open Software Foundation and built on the Massachusetts Institute of Technology"s X Windows. A short melodic or rhythmic idea that recurs within a work or movement.
 5061. motif Tür.
  • From the French for "motive" 1) A usually recurring distinctive feature or thematic element of design or ornament, especially a dominant idea or central theme 2) A single or repeated design or color.
 5062. motif Tür.
  • A theme, character type, image, Metaphor, or other verbal element that recurs throughout a single work of literature or occurs in a number of different works over a period of time For example, the various manifestations of the color white in Herman Melville"s Moby Dick is a "specific" motif, while the trials of star-crossed lovers is a "conventional" motif from the literature of all periods.
 5063. motif Tür.
  • A short musical idea, or melodic theme that runs through a piece. [n] a single decoration or image, such as a flower, a shell, or a circle, that is repeated in a design.
 5064. motif Tür.
  • A short conserved region in a protein sequence Motifs are frequently highly conserved parts of domains [NCBI Bioinformatics].
 5065. motif Tür.
  • A recurring thematic element in a work of art or a single or repeated design or color.
 5066. motif Tür.
  • Any movement that has development possibilities.
 5067. motif Tür.
  • A nucleic acid or protein sequence that is associated with a function.
 5068. motif Tür.
  • An element in a film that is repeated in a significant way.
 5069. motif Tür.
  • A meaningful pattern of nucleotides or amino acids that is shared by two or more molecules.
 5070. motif Tür.
  • A GUI based on the X window system and distributed by the Open software foundation.
 5071. motif Tür.
  • A graphical user interface for the UNIX operating system.
 5072. motif Tür.
  • A distinctive element or theme, often repeated within a work of art.
 5073. motif Tür.
  • A decorative theme, element or component.
 5074. motif İng.
  • i. motif.
 5075. motile İng.
  • s., zool. kendiliğinden hareket edebilen.
 5076. motion İng.
  • i., f. hareket, devinme, devinim
  • teklif, talep
  • huk. hâkime arzolunan teklif
  • takrir, önerge
  • güdü
  • f. el ile işaret etmek. motion picture sinema filmi. in motion hareket halinde .lateral motion yandan hareket. make a motion bir meclise teklifte bulunmak. perpetual motion devamlı hareket. retrograde motion geriye hareket
  • astr. doğudan batıya hareket. set in motion harekete getirmek. motionless s. hareketsiz .
 5077. motivasyon Tür.
  • motivation. motivation güdülenme.
 5078. motivasyon Tür.
  • motivation.
 5079. motivasyon Tür.
  • motivation.
 5080. motivate İng.
  • f. sevketmek, harekete getirmek. motiva,tion i. harekete getirme
  • saik, dürtü, güdü.
 5081. motive İng.
  • i., s., f. güdü, saik
  • müz. motif
  • s. hareket meydana getiren, itici
  • devindirici, muharrik
  • harekete ait
  • güdüsel
  • f. hareket ettirmek, harekete getirmek
  • edeb. başlıca konuya bağlamak.
 5082. motivity İng.
  • i. hareket kuvveti, tahrik kuvveti.
 5083. motjuste İng.
  • Fr. tam kelime, en uygun kelime, yerinde söz.
 5084. motley İng.
  • s., i. çeşitli kısımlardan meydana gelmiş, birbirine benzemez, ayn cinsten, karmakarışık
  • karışık renkli, alaca, rengârenk
  • rengârenk giysili
  • i. uyumsuz karışım
  • rengârenk giysi. wear motley soytarılık etmek.
 5085. motopomp Tür.
  • motor pump.
 5086. motor Tür.
  • Word used by student pilots and Yankees when referring to the engine.
 5087. motor Tür.
  • Used as a verb, it is to travel by car. generally refers to an electric motor. machine that converts other forms of energy into mechanical energy and so imparts motion. a nonspecific agent that imparts motion
  • "happiness is the aim of all men and the motor of all action". travel or be transported in a vehicle
  • "We drove to the university every morning"
  • "They motored to London for the theater". conveying information to the muscles from the CNS
  • "motor nerves". causing or able to cause motion
  • "a motive force"
  • "motive power"
  • "motor energy".
 5088. motor Tür.
  • There are more than 150 variations of motors that drive power tools Among the quality features are welded connections, built-in fans and commutators welded to motor windings.
 5089. motor Tür.
  • The Diesel engine has a very high thermal efficiency.
 5090. motor Tür.
  • The ability to move Motor skills can be thought of as "output" signals from the brain Many visual skills involve motor components.
 5091. motor Tür.
  • Relates to movements of muscles. neurological term to represent that portion of the nerve or joint responsible for activity or motion, as compared to.
 5092. motor Tür.
  • Referring to nerves that give signals to muscles or glands in the body.
 5093. motor Tür.
  • Principally a machine that converts electrical energy into mechanical energy.
 5094. motor Tür.
  • One who, or that which, imparts motion
  • a source of mechanical power.
 5095. motor Tür.
  • In R/C racing this generally refers to an electric motor.
 5096. motor Tür.
  • engine. motor. motorboat. motorcycle. promiscuous. loose. power plant. motorship. launch motor. motor ship.
 5097. motor Tür.
  • engine. motor. motorboat.
 5098. motor Tür.
  • engine, motor.
 5099. motor Tür.
  • engine.
 5100. motor Tür.
  • Causing or setting up motion
  • pertaining to organs of motion
  • applied especially in physiology to those nerves or nerve fibers which only convey impressions from a nerve center to muscles, thereby causing motion.
 5101. motor Tür.
  • Brit equivalent to vehicle Not to be confused with engine.
 5102. motor Tür.
  • A type of internal- combustion engine in which the air drawn in by the suction stroke is so highly compressed that the heat generated ignites the fuel, the fuel being automatically sprayed into the cylinder under pressure.
 5103. motor Tür.
  • A source of mechanical power. related to moving the muscles.
 5104. motor Tür.
  • A rotating machine that converts electrical power into mechanical power.
 5105. motor Tür.
  • A prime mover
  • a machine by means of which a source of power, as steam, moving water, electricity, etc., is made available for doing mechanical work.
 5106. motor Tür.
  • An actuator that converts linear power to rotary mechanical force and motion.
 5107. motor Tür.
  • A motor car
  • an automobile. machine that converts other forms of energy into mechanical energy and so imparts motion a nonspecific agent that imparts motion
  • "happiness is the aim of all men and the motor of all action".
 5108. motor Tür.
  • A machine which transforms electric energy into mechanical energy Standard motors are dual voltage and operate at 1725 RPM. adj Of, relating to, concerned with, or involving muscular movement. a device that provides rotary movement, see electric motor and clockwork motor. pertaining to motion or muscular movement
  • can be either gross such as shoulder or knee, or fine such as fingers.
 5109. motor Tür.
  • A machine that produces motion or power for doing work.
 5110. motor Tür.
  • A machine that converts electrical energy to mechanical energy It is activated by ac or dc.
 5111. motor Tür.
  • A device which converts fluid power into mechanical force and motion It usually provides rotary mechanical motion.
 5112. motor Tür.
  • A device used to convert electrical or air power into a rotational force 1 Pump Motor - used to drive the hydraulic pump 2 Stepper Motor - used to drive the rollers of the roll feeds or move the bolster in the Y or Theta-axis.
 5113. motor Tür.
  • A device or machine that converts other forms of energy into mechanical energy.
 5114. motor Tür.
  • A 1930"s economy grade of gasoline, usually with low tetraethyl lead content and correspondingly low octane rating.
 5115. motor İng.
  • i., s., f. motor
  • elektrik motoru
  • makina
  • ing. otomobil
  • s. hareket meydana getiren, muharrik
  • motorlu
  • tıb. hareket kaslarına ait
  • hareket nakleden
  • psik. hareki, devimsel, adaleleri harekete getirici
  • f. otomobille gitmek veya götürmek. motor nerve motor sinir. motor paralysis tıb. hareket kaslarına gelen felç. motorist i. otomobille gezen kimse. motorize f. motor takmak
  • motor kuvveti ile donatmak.
 5116. motor yağı Tür.
  • motor oil.
 5117. motor yağı Tür.
  • engine oil. motor oil.
 5118. motorboat İng.
  • i. motorlu sandal, motorbot, deniz motoru.
 5119. motorbot Tür.
  • motorboat.
 5120. motorbot Tür.
  • launch. motorboat.
 5121. motorcade İng.
  • i. araba korteji, konvoy.
 5122. motorcar İng.
  • i. otomobil.
 5123. motorcu Tür.
  • operator of a motorboat.
 5124. motorcu Tür.
  • motorist.
 5125. motorcycle İng.
  • i. motosiklet.
 5126. motorin Tür.
  • gas oil.
 5127. motorin Tür.
  • diesel oil. diesel fuel.
 5128. motorize Tür.
  • To substitute motor- driven vehicles, or automobiles, for the horses and horse-drawn vehicles of. equip with a motor
  • "motorized scooters are now the rage" equip with a motor vehicle
  • "The police around here are not motorized and patrol the streets on horseback".
 5129. motorize Tür.
  • motorized as opposed to mechanized.
 5130. motorize Tür.
  • equip with a motor vehicle
  • "The police around here are not motorized and patrol the streets on horseback". equip with a motor
  • "motorized scooters are now the rage". equip with armed and armored motor vehicles
  • "mechanize armies".
 5131. motorlu Tür.
  • motor. motorized. motor-driven.
 5132. motorlu Tür.
  • motorized. motor-driven.
 5133. motorlu taşıt Tür.
  • motor vehicle. automotive / motor vehicle. motor transport. prime motor.
 5134. motorman İng.
  • i. vatman
  • makinist.
 5135. motorship İng.
  • i. dizel motorlu gemi.
 5136. motosiklet Tür.
  • motorcycle. motor bicycle. motor cycle. motorcyle.
 5137. motosiklet Tür.
  • motorbike.
 5138. motosiklet Tür.
  • bike. chopper. cycle. motorbike. motorcycle.
 5139. mottle İng.
  • f., i. beneklemek, türlü renklerle doldurmak
  • i. benekli görünüş
  • benek,leke. mottled s. benekli.
 5140. motto İng.
  • i. (çoğ.- toes) düstur, vecize
  • yazıt.
 5141. moufflon İng.
  • i. muflon, yabani dağ koyunu, zool. Ovis musimon.
 5142. moujik İng.
 5143. moulage İng.
  • i. suç tespiti için kalıp veya iz alma
  • mulaj.
 5144. mould İng.
  • bak. mold.
 5145. moulder İng.
  • bak. molder.
 5146. moult İng.
  • bak. molt.
 5147. mound İng.
  • i., f. toprak yığını
  • küme, tümsek yer, tepecik
  • yığını
  • beysbol atıcının durduğu tümsek yer
  • f. tepeciklerle kuşatmak
  • tepecik şeklinde yığmak. Mound Builder tarihöncesinde Mississippi yöresinde topraktan gömüt ve kaleler yapan Kızılderili.
 5148. mount İng.
  • i., f. koyacak
  • dayangaç
  • binek hayvanı
  • binme tarzı, biniş
  • üzerine resim yapıştırılan mukavva
  • top kundağı, top arabası
  • lam ile lamel
  • f. tırmanmak, çıkmak
  • üzerine çıkmak
  • binmek, ata binmek
  • ata bindirmek
  • asmak
  • takmak
  • monte etmek, kurmak
  • üzerine koymak, oturtmak
  • üzerine yapıştırmak, çerçeveye geçirmek
  • lam üzerine yerleştirmek, incelemek üzere lam hazırlamak
  • taşımak
  • girişmek
  • çiftleşmek (dişi ile)
  • yükselmek, artmak, çoğalmak. mount a horse ata binmek. mount a play bir piyesi düzenlemek. mount a picture bir resmi mukavvaya yapıştırmak. mount guard nöbet tutmak, nöbetçi olmak.
 5149. mount İng.
  • i. dağ, tepe Mount of Olives Kudüs'te Zeytin dağı. Mount Zion Sion dağı.
 5150. mountain İng.
  • i. dağ
  • yığın, dağ kadar büyük şey
  • azman. mountain ash üvez, bot. Sorbus americana. mountain chain dağ silsilesi. mountain lion puma, zool. Felis concolor. mountain range dağ silsilesi. mountain sheep Kanada koyunu, zool. Ovis canadensis. mountain sickness tıb. yükseklik ve basınç azlığından ileri gelen dağ hastalığı. make a mountain out of a molehill habbeyi kubbe yapmak, pireyi deve yapmak.
 5151. mountaineer İng.
  • i., f .dağlı kimse
  • dağcı
  • f. dağlara tırmanmak.
 5152. mountainous İng.
  • s. dağlık
  • dağ gibi, iri.
 5153. mountebank İng.
  • i. şarlatanlıkla sahte ilâç satan kimse
  • şarlatan kimse.
 5154. mounted İng.
  • s. binmiş
  • atll
  • takılı, hazır
  • kakılmış, kakma. mounted gem kakma taş. mounted police atlı polis. mounted troops süvari, atlı asker.
 5155. mounting İng.
  • i. destek, dayanak, çerçeve, koyacak
  • binme, biniş.
 5156. mourn İng.
  • f. matem tutmak, yas tutmak
  • ağlamak, kederlenmek. mourner i. yaslı kimse.
 5157. mournful İng.
  • s. kederli, üzgün, mahzun, yaslı
  • hazin, acıklı, dokunaklı. mourn fully z. kederle .
 5158. mourning İng.
  • i. kederlenme, ağlama, ağıt, yas tutma
  • matem, yas
  • matem elbisesi
  • yas süresi. half mourning yas süresinin son kısmı
  • yas, matem elbisesi. in mourning matem elbisesi giymiş
  • yaslı. mourning dove bir çeşit kumru.
 5159. mouse İng.
  • i. (çoğ. mice) fare, sıçan. mouse color fare rengi, kurşuni renk. field mouse, meadow mouse tarla faresi. harvest mouse cüce sıçan, zool. Micromys minutus house mouse fare, zool. Mus musculus shrew mouse orman soreksi, zool. Sorex araneus. white mouse beyaz fare. mousy s. fare gibi
  • çekingen, mahcup.
 5160. mouse İng.
  • f. fare avlamak, fare tutmak
  • sinsi sinsi bir şeyin peşinden gitmek. mouser i. avcı kedi.
 5161. mousehole İng.
  • i. fare deliği
  • çok ufak delik.
 5162. mousetail İng.
  • i. sıçankuyruğu, bot. Alopecurus agrestis.
 5163. mousetrap İng.
  • i. fare kapanı
  • tuzak.
 5164. mousse İng.
  • i., Fr. dövülmüş krema, yumurta akı ve şekerle yapılmış dondurma.
 5165. mouth İng.
  • i. ağız
  • ağız gi